blob: 79a9d7142d937a37f18cd9d072fba182ea38b30b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sl">
<translation id="101438888985615157">Sukanje zaslona za 180 stopinj</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfigurira privzeta preverjanja brskalnika v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje, da bi jih spremenili.
Če omogočite to nastavitev, bo brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> ob zagonu vedno preveril, ali je privzeti brskalnik, in se samodejno registriral, če bo to mogoče.
Če je ta nastavitev onemogočena, brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo nikoli preveril, ali je privzeti brskalnik, in bo onemogočil uporabniške kontrolnike za nastavitev te možnosti.
Če ta nastavitev ni nastavljena, bo brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabniku omogočal nadzor nad tem, ali je privzeti brskalnik in ali naj bodo uporabniku prikazana obvestila, če ni privzeti brskalnik.
Opomba za skrbnike sistema <ph name="MS_WIN_NAME" />: omogočanje te nastavitve bo delovalo samo za računalnike s sistemom Windows 7. Pri različicah sistema Windows od različice 8 naprej morate uvesti datoteko s »povezavami s privzetimi programi«, ki poskrbi, da je <ph name="PRODUCT_NAME" /> rutina za obravnavo protokolov <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> in <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (in, izbirno, protokola <ph name="FTP_PROTOCOL" /> ter oblik datotek, kot so <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> ipd.). Več informacij je na voljo tukaj: <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Upravljanje porabe na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="1019101089073227242">Nastavitev imenika za uporabniške podatke</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID-ji razširitev, katerih namestitev je treba uporabniku preprečiti (ali * za vse)</translation>
<translation id="102492767056134033">Nastavitev privzetega stanja zaslonske tipkovnice na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="1027000705181149370">Določi, ali se piškotki za preverjanje pristnosti, ki jih pri prijavi nastavi SAML IdP, prenesejo v uporabnikov profil.
Ko uporabnik pri prijavi potrdi pristnost prek SAML IdP, se piškotki, ki jih nastavi IdP, najprej zapišejo v začasni profil. Te piškotke je mogoče prenesti v uporabnikov profil, da ohranijo stanje preverjanja pristnosti.
Če je ta pravilnik omogočen, se piškotki, ki jih nastavi IdP, v uporabnikov profil prenesejo vsakič, ko uporabnik pri prijavi potrdi pristnost prek SAML IdP.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, se piškotki, ki jih nastavi IdP, prenesejo v uporabnikov profil samo pri prvi prijavi uporabnika v napravi.
Ta pravilnik vpliva na uporabnike, katerih domena se ujema samo z domeno za včlanitev naprave. Pri vseh drugih uporabnikih se piškotki, ki jih nastavi IdP, prenesejo v uporabnikov profil samo pri prvi prijavi uporabnika v napravi.</translation>
<translation id="1030120600562044329">Omogoča anonimno sporočanje podatkov o uporabi in zrušitvah brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> Googlu in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Če je ta nastavitev omogočena, se bodo podatki o uporabi in zrušitvah
anonimno pošiljali Googlu. Če je onemogočena, se ti podatki ne bodo
pošiljali Googlu. Uporabniki v obeh primerih nastavitve ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo veljala nastavitev, ki jo je uporabnik
izbral ob namestitvi oziroma prvem zagonu.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.
(Za OS Chrome glejte pravilnik DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Ta pravilnik nadzira, ali bo funkcija omrežnih naprav za skupno rabo datotek za brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljala protokol NTLM za preverjanje pristnosti.
Če je ta pravilnik omogočen, bo protokol NTLM po potrebi uporabljen za preverjanje pristnosti datotečnih sredstev SMB v skupni rabi.
Če je ta pravilnik onemogočen, bo protokol NTLM za datotečna sredstva SMB v skupni rabi onemogočen.
Če pravilnik ni nastavljen, bo funkcija privzeto onemogočena za uporabnike, ki jih upravlja podjetje, in omogočena za uporabnike, ki niso upravljani.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Omogočanje odstranjevanja elementov iz URL-jev za skripte PAC (za https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Poročanje statističnih podatkov o strojni opremi, kot je poraba CPE-ja/RAM-a.
Če je pravilnik onemogočen, se statistični podatki ne poročajo.
Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, se statistični podatki poročajo.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Začasno omogočanje zastarelih funkcij spletnega okolja</translation>
<translation id="1047128214168693844">Nobenemu mestu ne dovoli spremljanja fizične lokacije uporabnika</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurira jezik, uveljavljen na zaslonu za prijavo brskalnika <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen, bo zaslon za prijavo vedno prikazan v jeziku, ki ga posreduje prva vrednost tega pravilnika (pravilnik je opredeljen kot seznam za združljivost vnaprej). Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na prazen seznam, je zaslon za prijavo prikazan v jeziku zadnje uporabniške seje. Če je ta pravilnik nastavljen na vrednost, ki ni veljaven jezik, bo zaslon za prijavo prikazan v rezervnem jeziku (trenutno je to ameriška angleščina, en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Omogoči oddaljeno potrditev naprave</translation>
<translation id="1062407476771304334">Zamenjaj</translation>
<translation id="1079801999187584280">Prepoved uporabe orodij za razvijalce</translation>
<translation id="1093082332347834239">Če je ta nastavitev omogočena, se gostitelj za oddaljeno pomoč izvaja v procesu z dovoljenji <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Tako lahko oddaljeni uporabniki uporabljajo okna s skrbniškimi pravicami na namizju lokalnega uporabnika.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni konfigurirana, se gostitelj za oddaljeno pomoč izvaja v uporabnikovem kontekstu in oddaljeni uporabniki ne morejo uporabljati oken s skrbniškimi pravicami na namizju.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Privzeti iskalnik</translation>
<translation id="1099282607296956954">Omogočanje osamitve spletnega mesta za vsako spletno mesto</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Pravilnik določa seznam izvorov (URL-jev) ali vzorcev imen gostitelja (na primer
»*.example.com«), za katere se varnostne omejitve v izvorih, ki niso varni,
ne uporabljajo.
Namen tega je omogočiti organizacijam nastavitev izvorov, uvrščenih na seznam dovoljenih, za starejše
aplikacije, ki ne morejo uvesti šifriranja TLS, ali nastavitev preizkusnega produkcijskega strežnika
za notranje spletno razvijanje, tako da lahko razvijalci preizkušajo funkcije,
ki zahtevajo varne kontekste, ne da bi bilo treba uvesti TLS v preizkusnem produkcijskem
strežniku. Ta pravilnik prav tako prepreči, da bi imel izvor v naslovni vrstici
oznako »Ni varno«.
Nastavitev seznama URL-jev v tem pravilniku ima enak učinek kot nastavitev
zastavice ukazne vrstice »--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure« na seznamu,
ločenemu z vejicami, istih URL-jev. Če je pravilnik nastavljen,
preglasi zastavico ukazne vrstice.
Ta pravilnik preglasi pravilnik UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, če je na voljo.
Več informacij o varnih kontekstih je na voljo na
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Določa življenjsko dobo predpomnjenja (v urah) predmetov pravilnika skupine (GPO). Namesto vnovičnega prenosa GPO-jev pri vsakem prenosu pravilnika, lahko sistem znova uporabi predpomnjene GPO-je, če se njihova različica ne spremeni. Ta pravilnik določa najdaljši dovoljen čas, v katerem se sme uporabiti predpomnjene GPO-je, preden so znova preneseni. Ob vnovičnem zagonu in odjavi se predpomnilnik izbriše.
Če pravilnik ni nastavljen, je mogoče predpomnjene uporabnike znova uporabiti v obdobju do 25 ur.
Če je pravilnik nastavljen na 0, je predpomnjenje GPO izklopljeno. Upoštevajte, da se s tem poveča obremenjenost strežnika, saj so GPO-ji znova preneseni ob vsakem prenosu pravilnika, tudi če se niso spremenili.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Rutine za obravnavo protokolov, nastavljene s tem pravilnikom, se ne uporabljajo pri obravnavi namer za Android.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Dovoli spletnim mestom, da od uporabnika zahtevajo, da omogoči dostop do povezane naprave USB</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurira imenik, ki ga bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za shranjevanje predpomnjenih datotek na disk.
Če ta pravilnik nastavite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal navedeni imenik ne glede na to, ali je uporabnik določil zastavico »--disk-cache-dir« ali ne. Če se želite izogniti izgubi podatkov ali drugim nepričakovanim napakam, tega pravilnika ne nastavite na korenski imenik pogona ali imenik, ki ga uporabljate za druge namene, ker <ph name="PRODUCT_NAME" /> upravlja njegovo vsebino.
Seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti, si lahko ogledate na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Če tega pravilnika ne nastavite, bo uporabljen privzeti imenik za shranjevanje predpomnjenih datotek in uporabnik ga bo lahko preglasil z zastavico »--disk-cache-dir« v ukazni vrstici.</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfigurira jezike, ki jih je mogoče uporabiti kot prednostne jezike sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen, lahko uporabnik na seznam prednostnih jezikov doda samo en jezik, naveden v tem pravilniku. Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na prazen seznam, lahko uporabnik določi jezike po želji. Če je ta pravilnik nastavljen na seznam neveljavnih vrednosti, so vse neveljavne vrednosti prezrte. Če je uporabnik na seznam prednostnih jezikov dodal nekatere jezike, ki jih ta pravilnik ne dovoljuje, bodo ti odstranjeni. Če je uporabnik konfiguriral sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tako, da je prikazan v enem od jezikov, ki jih ta pravilnik ne dovoljuje, bo prikazni jezik ob naslednji prijavi uporabnika preklopljen na dovoljen jezik uporabniškega vmesnika. V nasprotnem primeru bo sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preklopil na prvo veljavno vrednost, ki jo določa ta pravilnik, ali na rezervni jezik (trenutno je to ameriška angleščina, en-US), če ta pravilnik vsebuje samo neveljavne vnose.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Konfigurira, katere postavitve tipkovnice so dovoljene za uporabniške seje sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen, lahko uporabnik izbere samo enega od načinov vnosa, ki jih določa ta pravilnik. Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na prazen seznam, lahko uporabnik izbere vse podprte načine vnosa. Če trenutnega načina vnosa pravilnik ne dovoljuje, bo način vnosa preklopljen na strojno postavitev tipkovnice (če je dovoljena) ali prvi veljaven vnos na tem seznamu. Vsi neveljavni ali nepodprti načini vnosa na tem seznamu bodo prezrti.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Določa trajanje, preden se za naprave v maloprodajnem načinu na zaslonu za prijavo pokaže phranjevalnik zaslona.
Vrednost pravilnika mora biti v milisekundah.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Dovoli slike na teh mestih</translation>
<translation id="1152117524387175066">Poročanje o stanju stikala za razvijalce naprave ob zagonu.
Če je pravilnik nastavljen na »False«, se o stanju stikala za razvijalce ne poroča.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Dovoli protokol QUIC</translation>
<translation id="1160939557934457296">Onemogoči nadaljevanje z opozorilne strani varnega brskanja</translation>
<translation id="1189817621108632689">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno prikazovati slik.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultImagesSetting«, kadar je ta pravilnik nastavljen, sicer pa iz osebnih nastavitev uporabnika.
Ta pravilnik je bil prej zmotno omogočen v Androidu, vendar ta funkcija ni bila nikoli v celoti podprta v Androidu.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Kako pogosto se pošljejo nalaganja stanja naprave (v milisekundah).
Če ta pravilnik ni nastavljen, je vrednost privzete pogostosti 3 ure. Najmanjša
dovoljena vrednost pogostosti je 60 sekund.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Omogočeni tiskalniki v podjetjih</translation>
<translation id="1219695476179627719">Določa, ali naj se naprava povrne na različico, ki jo določa pravilnik <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, če se v njej že izvaja novejša različica.
Privzeta nastavitev je RollbackDisabled (povrnitev onemogočena).</translation>
<translation id="1221359380862872747">Naloži določene URL-je v predstavitveni seji</translation>
<translation id="1223789468190631420">Omogočeno stanje Varnega brskanja za zaupanja vredne vire</translation>
<translation id="122899932962115297">Seznam dovoljenih, ki upravlja, katere hitre načine odklepanja lahko uporabnik nastavi in uporablja za odklepanje zaklenjenega zaslona.
Ta vrednost je seznam nizov; veljavni vnosi na seznamu so: "all" (vsi), "PIN" (koda PIN), "FINGERPRINT" (prstni odtis). Če na seznam dodate vnos "all" (vsi), so uporabniku na voljo vsi hitri načini odklepanja, vključno s tistimi, ki bodo uvedeni v prihodnosti. V nasprotnem primeru bodo na voljo samo hitri načini odklepanja s seznama.
Če želite na primer dovoliti vse hitre načine odklepanja, uporabite ["all"] (vsi). Če želite dovoliti samo odklepanje s kodo PIN, uporabite ["PIN"] (koda PIN). Če želite dovoliti odklepanje s kodo PIN in prstnim odtisom, uporabite ["PIN", "FINGERPRINT"]. Če želite onemogočiti vse hitre načine odklepanja, uporabite [].
Za upravljane naprave privzeto ni na voljo noben hiter način odklepanja.</translation>
<translation id="123081309365616809">Omogočanje predvajanje vsebine v napravi</translation>
<translation id="1231349879329465225">Omogoča omogočanje ali onemogočanje hitrega prehoda.
To velja za vse uporabnike in vse vmesnike v napravi.
Če želite uporabiti možnost hitrega prehoda, morate omogočiti to nastavitev in lastnost ONC za posamezno omrežje.
Ko je možnost hitrega prehoda nastavljena, ostane omogočena, dokler je ne onemogočite s spremembo pravilnika.
Če pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, se možnost hitrega prehoda ne uporablja.
Če je omogočen, se možnost hitrega prehoda uporablja, ko ga podpira brezžična dostopna točka.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Upravljanje filtriranja vsebine za odrasle s filtrom SafeSites</translation>
<translation id="1257550411839719984">Določi privzeti imenik za prenos</translation>
<translation id="1265053460044691532">Omejitev časa, ki je uporabniku, katerega pristnost je preverjena prek SAML-ja, na voljo za prijavo brez internetne povezave</translation>
<translation id="1291880496936992484">Opozorilo: RC4 bo v celoti odstranjen iz programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> po različici 52 (okoli septembra 2016) in ta pravilnik bo takrat prenehal delovati.
Če pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, šifrirane zbirke v protokolu TLS ne bodo omogočene, sicer pa je lahko omogočen zaradi ohranjanja združljivosti z zastarelim strežnikom. To je začasen ukrep in strežnik je treba na novo konfigurirati.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Uporabi skript .pac za proxy</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID-ji razširitev/aplikacij in URL-ji posodobitev se namestijo brez obveščanja</translation>
<translation id="1307415922184340052">Pošiljanje uporabniškega imena in imena datoteke strežniku izvornih tiskalnikov z vsakim tiskalnim opravilom. Privzeta nastavitev je, da se ne pošiljata.</translation>
<translation id="1307454923744766368">Izvori ali vzorci imena gostitelja, za katere se omejitve glede
izvorov, ki niso varni, ne smejo uporabljati</translation>
<translation id="1313457536529613143">Določa odstotek spremembe zakasnitve zatemnitve zaslona, kadar se zazna dejavnost uporabnika, medtem ko je zaslon v zatemnjenem načinu ali kmalu potem ko je bil izklopljen.
Če je nastavljen ta pravilnik, določa odstotek spremembe zakasnitve zatemnitve zaslona, kadar se zazna dejavnost uporabnika, medtem ko je zaslon v zatemnjenem načinu ali kmalu potem ko je bil izklopljen. S prilagoditvijo zatemnitve zaslona se prilagodijo tudi zakasnitve za izklop zaslona, zaklepanje zaslona in čas nedejavnosti, tako da se ohranijo enake razdalje od prvotno nastavljene zakasnitve za zatemnitev zaslona.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeta vrednost prilagoditve.
Vrednost prilagoditve mora biti 100 % ali več.</translation>
<translation id="131353325527891113">Pokaži uporabniška imena na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="1327466551276625742">Omogočanje poziva za konfiguracijo omrežja v stanju brez povezave</translation>
<translation id="1330145147221172764">Omogoči zaslonsko tipkovnico</translation>
<translation id="13356285923490863">Ime pravilnika</translation>
<translation id="1352174694615491349">Ta pravilnik omogoča združevanje povezav HTTP/2, ko se uporabljajo potrdila odjemalca. Če želite združiti povezavi, se morata tako ime gostitelja morebitne nove povezave kot ime gostitelja obstoječe povezave ujemati z enim od vzorcev, ki jih opisuje ta pravilnik. Pravilnik sestavlja seznam gostiteljev, ki uporabljajo obliko filtra URLBlacklist: »example.com« se ujema z »example.com« in vsemi poddomenami (npr. »sub.example.com«), medtem ko se ».example.net« ujema točno z »example.net«.
Zahteve za združevanje, poslane različnim gostiteljem prek povezav, ki uporabljajo potrdila odjemalca, lahko povzročijo varnostne težave in težave glede zasebnosti, saj bo lokalno pooblastilo preneseno na vse zahteve, tudi če uporabnik tega ni izrecno odobril. Ta pravilnik je začasen in bo odstranjen v eni od prihodnjih različic. Glejte https://crbug.com/855690.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljeno privzeto delovanje, po katerem ni dovoljeno nobeno združevanje povezav HTTP/2 pri povezavah, ki uporabljajo potrdila odjemalca.</translation>
<translation id="1353966721814789986">Začetne strani</translation>
<translation id="1354424209129232709">Največ:</translation>
<translation id="1359553908012294236">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogoči prijave gostov. Prijave gostov so profili v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />, v katerih so vsa okna v načinu brez beleženja zgodovine.
Če je ta pravilnik onemogočen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne dovoli profilov gosta.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Omogoči poizvedbe strežniku Quirks Server za profile strojne opreme.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Sklic: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1387596372902085462">Ali naj se omogoči zaupanje zastareli infrastrukturi PKI družbe Symantec Corporation</translation>
<translation id="1393485621820363363">Omogočeni tiskalniki za naprave v podjetjih</translation>
<translation id="1397855852561539316">Privzeti URL iskalnika za predlog</translation>
<translation id="1413936351612032792">Poročanje podatkov o uporabi aplikacij za Linux</translation>
<translation id="142346659686073702">Omogočanje uporabe Crostinija nepovezanim uporabnikom</translation>
<translation id="1426410128494586442">Da</translation>
<translation id="1427655258943162134">Naslov ali URL strežnika proxy</translation>
<translation id="1431272318313028342">Omogoča funkcijo Varnega brskanja brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če omogočite to nastavitev, je Varno brskanje vedno aktivno.
Če onemogočite to nastavitev, je Varno brskanje vedno neaktivno.
Če omogočite ali onemogočite to nastavitev, uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti nastavitve »Omogoči zaščito pred lažnim predstavljanjem in zlonamerno programsko opremo« v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik spremenil nastavitev.
Na https://developers.google.com/safe-browsing je na voljo več informacij o Varnem brskanju.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Konfiguracija omrežja na ravni naprave</translation>
<translation id="1438739959477268107">Privzeta nastavitev ustvarjanja ključev</translation>
<translation id="1454846751303307294">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerimi so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno izvajanje JavaScripta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultJavaScriptSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (odjemalci s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Nadzira vedenje uporabnikov v večprofilni seji v napravah s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen na »MultiProfileUserBehaviorUnrestricted«, je lahko uporabnik primarni ali sekundarni uporabnik v večprofilni seji.
Če je ta pravilnik nastavljen na »MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary«, je lahko uporabnik samo primarni uporabnik v večprofilni seji.
Če je ta pravilnik nastavljen na »MultiProfileUserBehaviorNotAllowed«, uporabnik ne more sodelovati v večprofilni seji.
Če nastavite to nastavitev, je uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če je nastavitev spremenjena, medtem ko je uporabnik prijavljen v večprofilno sejo, bodo vsi uporabniki v seji preverjeni, ali ustrezajo nastavitvam zanje. Seja bo zaprta, če kateri koli od uporabnikov nima več dovoljenja za sejo.
Če pravilnik ni nastavljen, se za uporabnike, ki jih upravlja podjetje, uporabi vrednost »MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary«, za neupravljane uporabnike pa »MultiProfileUserBehaviorUnrestricted«.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kliknite za predvajanje</translation>
<translation id="1468307069016535757">Nastavitev privzetega stanja visokokontrastnega načina funkcij za ljudi s posebnimi potrebami na prijavnem zaslonu.
Če je ta pravilnik vklopljen, bo visokokontrastni način omogočen, ko je prikazan prijavni zaslon.
Če je ta pravilnik izklopljen, bo visokokontrastni način onemogočen, ko je prikazan prijavni zaslon.
Če ta pravilnik vklopite, ga lahko uporabniki začasno preglasijo tako, da omogočijo ali onemogočijo visokokontrastni način, vendar ta nastavitev ni trajna in se privzeta nastavitev obnovi vsakič, ko je ponovno prikazan prijavni zaslon ali kadar je uporabnik eno minuto nedejaven na prijavnem zaslonu.
Če ta pravilnik ni vklopljen, je visokokontrastni način onemogočen, ko je prvič prikazan prijavni zaslon. Uporabniki lahko kadar koli omogočijo ali onemogočijo lupo, pri čemer se njegovo stanje na prijavnem zaslonu ohrani med uporabniki.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, je enotno namizje dovoljeno in
privzeto omogočeno; ta funkcija aplikacijam omogoča, da se raztezajo prek več zaslonov.
Uporabnik lahko onemogoči enotno namizje za posamezne zaslone, tako da
v nastavitvah prikaza počisti to funkcijo.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false« ali ni nastavljen, bo enotno namizje
onemogočeno. V tem primeru uporabnik funkcije ne more omogočiti.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Onemogoči funkcijo »False Start« protokola TLS</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> bo obšel vse strežnike proxy za seznam gostiteljev, naveden tukaj.
Ta pravilnik velja le, če ste v »Izberite, kako določiti nastavitve strežnika proxy« izbrali ročne nastavitve.
Če ste za nastavitve pravilnika za strežnik proxy izbrali drug način, tega pravilnika ne nastavljajte.
Če želite podrobnejše primere, obiščite:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="1502843533062797703">Omogoči blokiranje vstavljanja programske opreme tretjih oseb</translation>
<translation id="1504431521196476721">Potrditev na daljavo</translation>
<translation id="1507957856411744193">Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, se bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> povezal z napravami za predvajanje na vseh naslovih IP, ne samo na zasebnih naslovih RFC1918/RFC4193.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false«, se bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> povezal samo z napravami za predvajanje na zasebnih naslovih RFC1918/RFC4193.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> povezal samo z napravami za predvajanje na zasebnih naslovih RFC1918/RFC4193, razen če je omogočena funkcija CastAllowAllIPs.
Če je pravilnik »EnableMediaRouter« nastavljen na »false«, vrednost tega pravilnika ne bo imela nobenega vpliva.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Ta pravilnik se ne uporablja od uveljavitve različice brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Omogoči: <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Dovoli mestom sledenje fizične lokacije uporabnika</translation>
<translation id="1523774894176285446">Nadomestni brskalnik za zagon pri konfiguriranih spletnih mestih.</translation>
<translation id="152657506688053119">Seznam nadomestnih URL-jev za privzetega ponudnika iskanja</translation>
<translation id="1530812829012954197">Vedno upodobi te vzorce URL-jev v gostiteljskem brskalniku</translation>
<translation id="1541170838458414064">Omejitev velikosti tiskanih strani</translation>
<translation id="1553684822621013552">Če je ta pravilnik omogočen, bo ARC omogočen za uporabnika
(ob upoštevanju dodatnih preverjanj nastavitev pravilnika – ARC še
vedno ne bo na voljo, če je v trenutni uporabniški seji omogočen kratkotrajni
način ali prijava z več računi).
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, uporabniki v velikih poslovnih
okoljih ne bodo mogli uporabljati ARC-ja.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Ta pravilnik nadzira, ali se sporočajo podatki o razširitvah in vtičnikih.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je omogočen, se zbirajo podatki o razširitvah in vtičnikih.
Če je ta pravilnik onemogočen, se podatki o razširitvah in vtičnikih ne zbirajo.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je omogočena razširitev <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, računalnik pa je včlanjen v pravilnik <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Preglasitve pravilnika za delovne različice gostitelja za oddaljeni dostop, namenjene odpravljanju napak</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F in razširitve za posamezno potrditev</translation>
<translation id="1574554504290354326">Ta nastavitev je zastarela, uporabite SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Če omogočite ali onemogočite SafeBrowsingExtendedReportingEnabled, je to enakovredno, kot če nastavite SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed na »false«.
Če ta pravilnik nastavite na »false«, uporabnikom preprečite, da bi pošiljali nekatere informacije o sistemu in vsebino strani v Googlove strežnike. Če je ta nastavitev nastavljena na »true« ali ni nastavljena, je uporabnikom dovoljeno pošiljati nekatere informacije o sistemu in vsebino strani Varnemu brskanju zaradi zaznavanja nevarnih aplikacij in spletnih mest.
Več informacij o Varnem brskanju je na voljo na https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Privzeto uporabi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1599424828227887013">Omogočanje osamitve spletnih mest za določene izvore v napravah Android</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL-ji, ki jim bo brez poziva dovoljen dostop do naprav za zajem zvoka</translation>
<translation id="1615221548356595305">Dovoli združevanje povezav HTTP/2 za te gostitelje, tudi če se uporabljajo potrdila odjemalca</translation>
<translation id="1617235075406854669">Omogočanje brisanja zgodovine brskalnika in prenosov</translation>
<translation id="163200210584085447">Vzorci na tem seznamu se bodo primerjali z varnostnim
izvorom zahtevajočega URL-ja. Če bo najdeno ujemanje, bo dostop
do naprav za zajemanje videa odobren na straneh za prijavo SAML. Če ne bo najdeno nobeno
ujemanje, bo dostop samodejno zavrnjen. Vzorci z nadomestnimi znaki
niso dovoljeni.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Dovoli vtičnik <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> na teh spletnih mestih</translation>
<translation id="1655229863189977773">Nastavi velikost predpomnilnika diska v bajtih</translation>
<translation id="166427968280387991">Strežnik proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">Ali naj se samodejno zagnani aplikaciji za kiosk brez zamika dovoli nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ta pravilnik nadzira, ali naj se samodejno zagnani aplikaciji za kiosk brez zamika dovoli nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> z označitvijo različice required_platform_version v njenem manifestu in njeno uporabo kot predpono za samodejno posodobitev ciljne različice.
Če je pravilnik omogočen, se vrednost ključa manifesta required_platform_version samodejno zagnane aplikacije za kiosk brez zamika uporabi kot predpona za samodejno posodobitev ciljne različice.
Če pravilnik ni konfiguriran ali ni omogočen, je ključ manifesta required_platform_version prezrt in samodejna posodobitev se nadaljuje kot običajno.
Opozorilo: ni priporočljivo, da nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dodelite aplikaciji za kiosk, saj tako naprava morda ne bo prejemala posodobitev programske opreme in nujnih varnostnih popravkov. Če dodelite nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, so uporabniki morda ogroženi.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Na voljo podpora za:</translation>
<translation id="1689963000958717134">Omogoča pošiljanje omrežne konfiguracije, ki se uporablja za vse uporabnike, v napravo s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Omrežna konfiguracija je niz v obliki zapisa JSON, kot je določeno z obliko konfiguracije odprtega omrežja, opisano na <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Nastavitev omejitve prenosa semen različic</translation>
<translation id="1717817358640580294">Če pravilnik ni nastavljen in Chromovo čiščenje odkrije neželeno programsko opremo, bo Googlu morda poslalo metapodatke o pregledu v skladu s pravilnikom, nastavljenim z možnostjo SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chromovo čiščenje bo uporabnika nato pozvalo, ali želi počistiti neželeno programsko opremo. Uporabnik se lahko odloči za pošiljanje rezultatov čiščenja Googlu in tako pripomore k odkrivanju neželene programske opreme v prihodnosti. Ti rezultati vsebujejo metapodatke o datotekah, samodejno nameščene razširitve in registrske ključe, kot je opisano v beli knjigi o zasebnosti za Chrome.
Če je pravilnik onemogočen in Chromovo čiščenje odkrije neželeno programsko opremo, Googlu ne bo poslalo metapodatkov o pregledu, pri čemer bo preglašen morebiten pravilnik, nastavljen z možnostjo SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chromovo čiščenje bo uporabnika pozvalo, ali želi počistiti neželeno programsko opremo. Rezultati čiščenja ne bodo poslani Googlu in tudi uporabnik ne bo imel možnosti tega storiti.
Če je pravilnik omogočen in Chromovo čiščenje odkrije neželeno programsko opremo, bo Googlu morda sporočilo metapodatke o pregledu v skladu s pravilnikom, nastavljenim z možnostjo SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chromovo čiščenje bo uporabnika pozvalo, ali želi počistiti neželeno programsko opremo. Rezultati čiščenja bodo poslani Googlu in uporabnik tega ne bo mogel preprečiti.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="172374442286684480">Vsem spletnim mestom je omogočeno nastavljanje lokalnih podatkov</translation>
<translation id="1734716591049455502">Nastavitev možnosti za oddaljen dostop</translation>
<translation id="1736269219679256369">Dovoli nadaljevanje s strani z opozorilom SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">Ugotavljanje, ali sme brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoliti prenos brez preverjanja z Varnim brskanjem, če je datoteka iz zaupanja vrednega vira.
Če je pravilnik nastavljen na »False«, prenesene datoteke ne bodo poslane v analizo Varnemu brskanju, če so iz zaupanja vrednega vira.
Če pravilnik ni nastavljen (ali je nastavljen na »True«), so prenesene datoteke poslane v analizo Varnemu brskanju, tudi če so iz zaupanja vrednega vira.
Upoštevajte, da te omejitve veljajo za prenose, sprožene prek vsebine spletnih strani in z možnostjo kontekstnega menija »povezava za prenos …«. Te omejitve ne veljajo za možnost shrani/prenesi na trenutno prikazani strani in ne veljajo za možnost shranjevanja kot datoteko PDF pri možnostih tiskanja.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Določa pogoje storitve, ki jih mora uporabnik sprejeti, preden začne sejo lokalnega računa v napravi.
Če je pravilnik nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese pogoje storitve in jih predstavi uporabniku, ko ta začne sejo lokalnega računa v napravi. Uporabnik lahko začne sejo, samo če sprejme pogoje storitve.
Če pravilnik ni nastavljen, niso prikazani nobeni pogoji storitve.
Pravilnik naj bo nastavljen na URL, s katerega lahko <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese pogoje storitve. Ti morajo biti v obliki navadnega besedila vrste MIME in brez označevanja.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokiraj vse prenose</translation>
<translation id="1781356041596378058">Ta pravilnik prav tako nadzira dostop do možnosti za razvijalce za Android. Če ta pravilnik omogočite, uporabniki ne morejo dostopati do možnosti za razvijalce. Če ta pravilnik onemogočite ali ga ne nastavite, uporabniki lahko dostopajo do možnosti za razvijalce, tako da se v aplikaciji Nastavitve za Android sedemkrat dotaknejo številke gradnje.</translation>
<translation id="1797233582739332495">Uporabniku prikaži ponavljajoč se poziv, ki obvešča, da je potreben vnovičen zagon</translation>
<translation id="1798559516913615713">Življenjska doba predpomnjenja za GPO</translation>
<translation id="1803646570632580723">Seznam pripetih aplikacij v zaganjalniku</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokiraj piškotke na teh mestih</translation>
<translation id="1810261428246410396">Dovoli uporabo takojšnje povezave z internetom prek mobilnega telefona</translation>
<translation id="1817685358399181673">Ta pravilnik določa sliko vtičnika <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> za uporabnika. Ta pravilnik nastavite z določanjem URL-ja, s katerega lahko naprava prenese sliko in razpršilno vrednost SHA-256, ki se uporablja za preverjanje celovitosti prenosa.
Pravilnik mora biti določen kot niz, ki izraža URL in razpršilno vrednost v obliki JSON.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Uporabi fiksne strežnike proxy</translation>
<translation id="1831495419375964631">Ta pravilnik je URL, ki kaže na datoteko XML v isti obliki, kakršne je pravilnik <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> za Internet Explorer. Pravila nalaga iz datoteke XML, ne da bi ta pravila delil z Internet Explorerjem.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali ni nastavljen na veljaven URL, ga <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne uporablja kot vir pravil za preklop med brskalniki.
Če je ta pravilnik nastavljen na veljaven URL, <ph name="PRODUCT_NAME" /> prenese seznam spletnih mest s tega URL-ja in uporabi pravila, kot bi bila konfigurirana s pravilnikom <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Več informacij o pravilniku <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> za Internet Explorer je na voljo tukaj: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Poročanje statističnih podatkov o strojni opremi in identifikatorjev za naprave za shranjevanje.
Če je ta pravilnik onemogočen, statistični podatki ne bodo poslani.
Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bodo statistični podatki poslani.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Osveži oceno za uporabniški pravilnik</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurira pravilnike, povezane s hitrim odklepanjem.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Določa parametre, uporabljene pri takojšnjem iskanju z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {searchTerms}, bo zamenjana s pravimi podatki iskalnih izrazov.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za takojšnje iskanje poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Dovoli samodejno predvajanje predstavnosti</translation>
<translation id="1859859319036806634">Opozorilo: preklop na različico TLS-ja bo odstranjen iz brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> po različici 52 (približno septembra 2016) in ta pravilnik bo takrat prenehal delovati.
Če rokovanje TLS ne uspe, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pred tem poskusi vzpostaviti povezavo z nižjo različico TLS-ja, da mu ni treba upoštevati napak v strežnikih HTTPS. Ta nastavitev konfigurira različico, pri kateri se postopek preklopa ustavi. Če strežnik pravilno izvede pogajanja glede različice (tj. brez prekinitve povezave), se ta nastavitev ne uporabi. Ne glede na to mora biti vzpostavljena povezava skladna s pravilnikom SSLVersionMin.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali če je nastavljen na »tls1.2«, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne izvede več tega preklopa. S tem ni onemogočena podpora za starejše različice TLS-ja, temveč je zgolj določeno, ali <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo upošteval strežnikov z napakami, ki ne morejo pravilno izvesti pogajanj glede različice.
Če je treba ohraniti združljivost s strežnikom z napakami, je pravilnik lahko nastavljen na »tls1«. To je začasen ukrep in napake v strežniku je treba hitro odpraviti.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Če je ta pravilnik nastavljen na prazen niz ali ni nastavljen, sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> med potekom prijave uporabnika ne bo prikazal možnosti samodokončanja.
Če je ta pravilnik nastavljen na niz, ki predstavlja ime domene, bo <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pri prijavi uporabnika prikazal možnost samodokončanja, s čimer bo uporabniku omogočeno, da vnese samo uporabniško ime brez končnice imena domene. Uporabnik bo lahko prepisal končnico tega imena domene.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Omogoča omrežno predvidevanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Ta pravilnik nadzira vnaprejšnji prenos podatkov DNS, vnaprejšnje povezovanje TCP in SSL ter vnaprejšnje upodabljanje spletnih strani.
Če nastavite ta pravilnik, uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti te nastavitve.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Glavna dovoljenja</translation>
<translation id="186719019195685253">Dejanje, ki se izvede, ko je pri napajanju iz električnega omrežja dosežena zakasnitev zaradi nedejavnosti</translation>
<translation id="187819629719252111">Omogoča dostop do lokalnih datotek v računalniku, tako da programu <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoli prikaz pogovornih oken za izbiro datotek.
Če to nastavitev omogočite, lahko uporabniki odpirajo pogovorna okna za izbiro datotek.
Če to nastavitev onemogočite, se vsakič, ko uporabnik izvede dejanje, ki bi odprlo pogovorno okno za izbiro datoteke (npr. uvoz zaznamkov, prenos datotek iz računalnika, shranjevanje seznamov ipd.), prikaže sporočilo in predpostavi, da je uporabnik v pogovornem oknu za izbiro datoteke kliknil »Prekliči«.
Če ta možnost ni nastavljena, lahko uporabniki kot običajno odpirajo pogovorna okna za izbiro datotek.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Omogočanje prikazovanja promocijske vsebine po celem zavihku</translation>
<translation id="1888871729456797026">Včlanitveni žeton pravilnika o oblaku v namiznem računalniku</translation>
<translation id="1897365952389968758">Dovoli izvajanje JavaScripta vsem mestom</translation>
<translation id="1906888171268104594">Nadzira, ali se podatki meritev uporabe in diagnostični podatki, vključno s poročili o zrušitvah, pošljejo Googlu.
Če je pravilnik omogočen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pošlje podatke meritev uporabe in diagnostične podatke.
Če je onemogočen, je pošiljanje podatkov meritev in diagnostičnih podatkov onemogočeno.
Če ni nastavljen, je pošiljanje podatkov meritev in diagnostičnih podatkov onemogočeno v neupravljanih napravah in omogočeno v upravljanih.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Konfiguriranje seznama URL-jev za prijavo za poslovna okolja (samo sheme HTTP in HTTPS). Na teh URL-jih bo zajet prstni odtis gesla in uporabljen za odkrivanje vnovične uporabe enakega gesla.
Če želite, da bo <ph name="PRODUCT_NAME" />pravilno zajel prstne odtise gesel, poskrbite, da so strani za prijavo skladne s smernicami na naslovu https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Če je ta nastavitev omogočena, bo storitev za zaščito gesel na teh URL-jih zajela prstni odtis gesla in ga uporabila za odkrivanje vnovične uporabe enakega gesla.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, bo storitev za zaščito gesel prstni odtis gesla zajela samo na naslovu https://accounts.google.com.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Omogočanje upravljane seje v napravi</translation>
<translation id="1929709556673267855">Posreduje konfiguracije za tiskalnike v podjetjih, vezane na naprave.
Ta pravilnik vam omogoča, da posredujete konfiguracije tiskalnikov napravam z operacijskim sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Oblika je enaka obliki imenika NativePrinters, z dodatnim obveznim poljem »id« ali »guid« na tiskalnik zaradi dodajanja na seznam dovoljenih ali nedovoljenih.
Velikost datoteke ne sme presegati 5 MB in mora biti kodirana v obliki JSON. Ocenjuje se, da je datoteka, ki vsebuje približno 21.000 tiskalnikov, kodirana kot datoteka velikosti 5 MB. Za preverjanje celovitosti se uporablja kriptografska zgoščevalna vrednost.
Datoteka se prenese in shrani v predpomnilnik. Ob vsaki spremembi URL-ja ali zgoščevalne vrednosti se znova prenese.
Če je ta pravilnik nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese datoteko s konfiguracijami tiskalnikov in omogoči, da so tiskalniki na voljo skladno s pravilniki <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> in <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Ta pravilnik ne vpliva na to, ali lahko uporabniki konfigurirajo tiskalnike v posameznih napravah. Namenjen je kot dopolnilo konfiguracijam tiskalnikov, ki jih opravijo posamezni uporabniki.
Ta pravilnik je dodatek pravilniku <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, ne bo tiskalnikov za naprave in drugi pravilniki <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> bodo prezrti.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Seznam dovoljenih naprav USB, katerih povezavo je mogoče prekiniti</translation>
<translation id="1933378685401357864">Slika za ozadje</translation>
<translation id="1956493342242507974">Nastavitev upravljanja porabe na prijavnem zaslonu v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
S tem pravilnikom lahko nastavite, kako deluje <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ko uporabnik nekaj časa ni dejaven in je prikazan prijavni zaslon. Pravilnik nadzira več nastavitev. Za podrobnosti posameznih nastavitev in njihove obsege vrednosti si oglejte ustrezne pravilnike, ki v seji nadzirajo upravljanje porabe. Edini odstopanji od teh pravilnikov sta:
* dejanja, ki se izvedejo v stanju nedejavnosti ali ob zapiranju pokrova, ne smejo končati seje;
* privzeto dejanje v stanju nedejavnosti, ko se računalnik napaja iz električnega omrežja, je zaustavitev.
Če nastavitev ni določena, se uporabi privzeta vrednost.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vse nastavitve uporabijo privzete vrednosti.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Omogoči funkcijo za samodejno izpolnjevanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom omogoča samodejno izpolnjevanje podatkov o naslovu v spletnih obrazcih s predhodno shranjenimi podatki.
Če je ta nastavitev onemogočena, samodejno izpolnjevanje ne bo nikoli predlagalo ali vneslo podatkov o naslovu in prav tako ne bo shranilo dodatnih podatkov o naslovu, ki jih uporabnik morda vnese med brskanjem v spletu.
Če je ta nastavitev omogočena ali nima nastavljene vrednosti, bo uporabnik lahko nadziral samodejno izpolnjevanje za naslove v uporabniškem vmesniku.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Ali naj se dovoli potrdila, ki jih izdajo lokalna sidra zaupanja in jim manjka razširitev subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1962273523772270623">Omogočanje zbiranja dnevnikov dogodkov tehnologije WebRTC iz Googlovih storitev</translation>
<translation id="1964634611280150550">Način brez beleženja zgodovine je onemogočen</translation>
<translation id="1964802606569741174">Ta pravilnik ne vpliva na aplikacijo YouTube za Android. Če naj bo varni način v YouTubu uveljavljen, mora biti namestitev aplikacije YouTube za Android onemogočena.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Preglasi pravilnike za delovne različice gostitelja za oddaljeni dostop, namenjene odpravljanju napak.
Vrednost je razčlenjena kot slovar JSON preslikav imen pravilnika v vrednosti pravilnika.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Vedno izvaja vtičnike, ki zahtevajo dovoljenje (zastarelo)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Samoposodobitveni paketi v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> se lahko namesto prek protokola HTTPS prenesejo prek protokola HTTP. To omogoča neposredno predpomnjenje HTTP za prenose HTTP.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, poskuša <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> samoposodobitvene pakete prenesti prek HTTP. Če je ta pravilnik nastavljen na »false« ali ni nastavljen, se za prenos samoposodobitvenih paketov uporabi HTTPS.</translation>
<translation id="199764499252435679">Dovoli posodobitve komponent v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2006530844219044261">Upravljanje porabe</translation>
<translation id="201557587962247231">Pogostost nalaganja poročil o stanju naprave</translation>
<translation id="2017301949684549118">URL-ji za spletne aplikacije za namestitev brez obveščanja.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Določa obdobje v milisekundah, po katerem se storitvi za upravljanje naprave pošlje poizvedba za uporabniške podatke pravilnika.
Z nastavitvijo tega pravilnika se preglasi privzeta vrednost 3 ur. Veljavne vrednosti za ta pravilnik so med 1.800.000 (30 minut) in 86.400.000 (1 dan). Vrednosti, ki niso v tem obsegu, bodo spremenjene na ustrezno mejo obsega. Če okolje podpira obvestila pravilnika, je zakasnitev osvežitve nastavljena na 24 ur, ker je pričakovano, da obvestila pravilnika ob vsakokratni zamenjavi pravilnika samodejno vsilijo osvežitev.
Če tega pravilnika ne nastavitev, bo brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal privzeto vrednost 3 ur.
Če okolje podpira obvestila pravilnika, je zakasnitev osvežitve nastavljena na 24 ur (prezrejo se vse privzete nastavitve in vrednost tega pravilnika), ker je pričakovano, da obvestila pravilnika ob vsakokratni zamenjavi pravilnika samodejno vsilijo osvežitev, zaradi česar so pogostejše osvežitve nepotrebne.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfiguriranje imena domene, potrebnega za odjemalce za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="2030905906517501646">Privzeta ključna beseda iskalnika</translation>
<translation id="203096360153626918">Ta pravilnika ne vpliva na aplikacije za Android. Tudi če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="FALSE" />, bodo aplikacije lahko preklopile v celozaslonski način.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Onemogočeni tiskalniki v podjetjih</translation>
<translation id="2057317273526988987">Dovoli dostop do seznama URL-jev</translation>
<translation id="206623763829450685">Določa, katere načine preverjanja pristnosti HTTP podpira <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Možne vrednosti so »basic«, »digest«, »ntlm« in »negotiate«. Več vrednosti ločite z vejicami.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bodo uporabljeni vsi štirje načini.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokira dostop do spletnih mest zunaj paketov vsebine</translation>
<translation id="2073552873076775140">Dovoli prijavo v izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Uporabi strojno pospeševanje, če je na voljo</translation>
<translation id="2077273864382355561">Časovni zamik izklopa zaslona ob napajanju iz akumulatorja</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfiguriranje najmanjše dovoljene različice Chroma za napravo.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabilna različica</translation>
<translation id="2098658257603918882">Omogoči poročanje o uporabi in podatkih, povezanih z zrušitvami</translation>
<translation id="2104418465060359056">Sporočanje podatkov o razširitvah in vtičnikih</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Ta pravilnik zastara v različici M72. Uporabite pravilnik CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Omogoči razpoložljivost funkcije »Iskanje z dotikom« v pogledu vsebine brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če omogočite to nastavitev, je funkcija »Iskanje z dotikom« na voljo uporabniku, ki lahko to funkcijo vkopi ali izklopi.
Če onemogočite to nastavitev, bo funkcija »Iskanje z dotikom« v celoti onemogočena.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je enako, kot če je funkcija omogočena. Glejte zgornji opis.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Omejitev časa dejavnosti naprave samodejnim vnovičnim zagonom</translation>
<translation id="2116790137063002724">Ta pravilnik nadzira, ali se sporočajo podatki, s katerimi je mogoče prepoznati uporabnike, kot so podatki za prijavo v operacijski sistem, podatki za prijavo v profil za <ph name="PRODUCT_NAME" />, ime profila za <ph name="PRODUCT_NAME" />, pot profila za <ph name="PRODUCT_NAME" /> in pot do izvedljive datoteke za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je omogočen, se zbirajo podatki, s katerimi je mogoče prepoznati uporabnike.
Če je ta pravilnik onemogočen, se podatki, s katerimi je mogoče prepoznati uporabnike, ne zbirajo.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je omogočena razširitev <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, računalnik pa je včlanjen v pravilnik <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Dovoli obvestila na teh mestih</translation>
<translation id="2131902621292742709">Časovni zamik zatemnitve zaslona ob napajanju iz akumulatorja</translation>
<translation id="2132732175597591362">Nadzira seznam dovoljenih vzorcev URL, na katerih bo vedno vklopljeno samodejno predvajanje.
Če je omogočeno samodejno predvajanje, se lahko videoposnetki samodejno predvajajo (brez soglasja uporabnika) z zvočno vsebino v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Vzorec URL mora biti oblikovan, kot je določeno tukaj: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Če je pravilnik AutoplayAllowed omogočen, ta pravilnik ne bo imel nobenega vpliva.
Če je pravilnik AutoplayAllowed onemogočen, se bodo lahko še vedno predvajali morebitni vzorci URL, nastavljeni v tem pravilniku.
Opomba: če se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvaja in se ta pravilnik spremeni, bo uporabljen samo za novoodprte zavihke. Nekateri zavihki bodo zato morda še vedno delovali po starem.</translation>
<translation id="2134437727173969994">Dovoli zaklepanje zaslona</translation>
<translation id="2137064848866899664">Če je ta pravilnik nastavljen, je vsak zaslon zasukan na
določeno postavitev pri vsakem vnovičnem zagonu in pri prvi povezavi
po spremembi vrednosti pravilnika. Uporabnik lahko po prijavi
na strani z nastavitvami spremeni sukanje, vendar bo pri naslednjem
vnovičnem zagonu vrednost pravilnika preglasila njegovo nastavitev.
Ta pravilnika velja za primarne in sekundarne zaslone.
Če pravilnik ni nastavljen, je privzeta vrednost 0 stopinj in uporabnik
jo lahko spremeni. V tem primeru se privzeta vrednost ob vnovičnem
zagonu ne uveljavi znova.</translation>
<translation id="214901426630414675">Omejitev obojestranskega tiskanja</translation>
<translation id="2149330464730004005">Omogočanje barvnega tiskanja</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfiguriranje pravilnikov za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" /> – to je funkcija, ki uporabnikom omogoča predvajanje vsebine zavihkov, spletnih mest ali namizja iz brskalnika na oddaljene zaslone ali zvočne sisteme.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Ne filtriraj spletnih mest za izločitev vsebine za odrasle</translation>
<translation id="2168397434410358693">Časovni zamik nedejavnosti ob napajanju iz električnega omrežja</translation>
<translation id="2170233653554726857">Omogočanje optimizacije za WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Če je ta pravilnik nastavljen, je samodejno zaznavanje časovnega pasu odvisno od vrednosti nastavitve:
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, lahko uporabniki z običajnimi kontrolniki v chrome://settings nadzirajo samodejno zaznavanje časovnega pasu.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionDisabled, so kontrolniki za samodejno zaznavanje časovnega pasu v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu je vedno izklopljeno.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, so kontrolniki za časovni pas v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu je vedno vklopljeno. Pri zaznavanju časovnega pasu se za določanje lokacije uporablja samo IP.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, so kontrolniki za časovni pas v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu bo vedno vklopljeno. Seznam vidnih dostopnih točk Wi-Fi bo vedno poslan v strežnik API-ja za geolokacijo zaradi natančnega zaznavanja časovnega pasu.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, so kontrolniki za časovni pas v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu bo vedno vklopljeno. Podatki o lokaciji (na primer dostopne točke Wi-Fi, dosegljive bazne postaje, GPS) bodo poslani v strežnik zaradi natančnega zaznavanja časovnega pasu.
Če ta pravilnik ni nastavljen, deluje, kot da je nastavljena možnost TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Če je nastavljen pravilnik SystemTimezone, preglasi ta pravilnik. V tem primeru je samodejno zaznavanje časovnega pasu v celoti onemogočeno.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Uveljavitev vsaj Zmerno omejenega načina v YouTubu</translation>
<translation id="2182291258410176649">Uporabnik se odloči, ali bo omogočil varnostno kopiranje in obnovitev</translation>
<translation id="2183294522275408937">Ta nastavitev nadzira, kako pogosto zaklenjeni zaslon zahteva vnos gesla, če želi uporabnik naprej uporabljati hitro odklepanje. Ob vsakem odpiranju zaklenjenega zaslona se preveri čas, ki je pretekel od zadnjega vnosa gesla – če presega to vrednost, ob odpiranju zaklenjenega zaslona hitro odklepanje ne bo na voljo. Če se uporabnik zadrži pri zaklenjenem zaslonu dlje od tega časovnega obdobja, bo od uporabnika zahtevano geslo, ko naslednjič vnese napačno kodo ali znova odpre zaklenjeni zaslon, kar koli se zgodi prej.
Če je ta nastavitev konfigurirana, bodo morali uporabniki, ki uporabljajo hitro odklepanje, na zaklenjenem zaslonu vnesti geslo glede na to nastavitev.
Če ta nastavitev ni konfigurirana, bodo morali uporabniki, ki uporabljajo hitro odklepanje, na zaklenjenem zaslonu vnesti geslo vsak dan.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Ta pravilnik je zastarel v različici M61, uporabite EcryptfsMigrationStrategy.
Določa, kako naj deluje naprava, ki je bila dobavljena z ecryptfs in mora preiti na šifriranje ext4.
Če ta pravilnik nastavite na »DisallowArc«, bodo aplikacije za Android onemogočene za vse uporabnike naprave (vključno s tistimi, ki že imajo šifriranje ext4) in nobenemu uporabniku ne bo ponujena selitev s šifriranja ecryptfs na ext4.
Če ta pravilnik nastavite na »AllowMigration«, bo uporabnikom z domačimi imeniki ecryptfs po potrebi ponujena selitev na šifriranje ext4 (trenutno, ko je za napravo na voljo Android N).
Ta pravilnik se ne uporablja za aplikacije za kiosk – njihova selitev je opravljena samodejno. Če ta pravilnik ni nastavljen, bo naprava delovala, kot da bi bila izbrana možnost »DisallowArc«..</translation>
<translation id="2195032660890227692">Ta pravilnik je bil odstranjen v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 in ga je zamenjal pravilnik <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfiguracija seznama dovoljenih za izvorno pošiljanje sporočil</translation>
<translation id="2204753382813641270">Nadzor samodejnega skrivanja police</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametri za iskalni URL, ki uporablja POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Če je ta pravilnik omogočen, je razširitvam, nameščenim s pravilnikom podjetja, dovoljeno uporabljati API za okolja za strojno opremo za podjetja.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, nobeni razširitvi ni dovoljeno uporabljati API-ja za okolja za strojno opremo za podjetja.
Ta pravilnik se uporablja tudi za razširitve komponent, kot je razširitev Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Privzeta nastavitev obveščanja</translation>
<translation id="2231817271680715693">Uvoz zgodovine brskanja privzetega brskalnika ob prvem zagonu</translation>
<translation id="2236488539271255289">Nobenemu mestu ne dovoli nastavljanja lokalnih podatkov</translation>
<translation id="2240879329269430151">Omogoča nastavitev, ali je spletnim mestom dovoljeno prikazovati pojavna okna. Prikazovanje pojavnih oken je mogoče dovoliti ali zavrniti za vsa spletna mesta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljen pravilnik »BlockPopups« in uporabnik ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="2269319728625047531">Omogočanje prikaza soglasja za sinhronizacijo med prijavo</translation>
<translation id="2274864612594831715">Ta pravilnik nastavi omogočanje navidezne tipkovnice kot vhodne naprave v sistemu Chrome OS. Uporabniki tega pravilnika ne morejo preglasiti.
 Če je pravilnik nastavljen na »true«, je zaslonska navidezna tipkovnica vedno omogočena.
Če je nastavljen na »false«, je zaslonska navidezna tipkovnica vedno onemogočena.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti. Uporabniki bodo kljub temu še vedno lahko omogočili/onemogočili zaslonsko tipkovnico za ljudi s posebnimi potrebami, ki ima prednost pred navidezno tipkovnico, ki jo ureja ta pravilnik. Če želite nadzirati zaslonsko tipkovnico za ljudi s posebnimi potrebami, si oglejte pravilnik |VirtualKeyboardEnabled|.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je zaslonska tipkovnica sprva onemogočena, vendar jo lahko uporabnik kadar koli omogoči. Na odločanje o prikazu tipkovnice lahko vplivajo tudi hevristična pravila.</translation>
<translation id="228659285074633994">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se pokaže pogovorno okno z opozorilom, če se napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže pogovorno okno z opozorilom, da bo izveden ukrep zaradi nedejavnosti.
Če pravilnik ni nastavljen, pogovorno okno z opozorilom ni prikazano.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> lahko uporablja Googlovo spletno storitev za preverjanje črkovanja. Če je ta nastavitev omogočena, bo ta storitev vedno uporabljena. Če je ta nastavitev onemogočena, storitev ne bo nikoli uporabljena.
Preverjanje črkovanja je še vedno mogoče z uporabo prenesenega slovarja; ta pravilnik nadzira samo uporabo spletne storitve.
Če ta nastavitev ni nastavljena, lahko uporabniki izberejo, ali bo storitev preverjanja črkovanja uporabljena ali ne.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Predvajanje videoposnetkov v aplikacijah za Android se ne upošteva, tudi če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Konfiguriranje privzetega novega zavihka s povezavami v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Določi seznam omogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="2303795211377219696">Omogočanje samodejnega izpolnjevanja za kreditne kartice</translation>
<translation id="2309390639296060546">Privzeta nastavitev geolokacije</translation>
<translation id="2312134445771258233">Omogoča, da nastavite strani, ki se naložijo pri zagonu.
Vsebina seznama »URL-ji, ki naj se odprejo ob zagonu« se prezre, razen če v možnosti »Dejanje ob zagonu« izberete »Odpri seznam URL-jev«.</translation>
<translation id="2327252517317514801">Opredelitev domen, ki smejo dostopati do storitve G Suite</translation>
<translation id="237494535617297575">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki lahko prikazujejo obvestila.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultNotificationsSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Omogočanje zaklepanja preklopa zaslona iz mirovanja</translation>
<translation id="2411817661175306360">Opozorilo zaščite z geslom je izklopljeno</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokiraj obvestila na teh mestih</translation>
<translation id="2418507228189425036">Onemogoči shranjevanje zgodovine brskanja v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Če je ta nastavitev omogočena, se zgodovina brskanja ne shranjuje. Ta nastavitev prav tako onemogoča sinhronizacijo zavihkov.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, se zgodovina brskanja shranjuje.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Omogoči dinamični način za <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, je dinamični način za <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogočen.
Če to nastavitev onemogočite, je dinamični način za <ph name="PRODUCT_NAME" /> onemogočen.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, je uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če te nastavitve ne nastavite, se lahko uporabnik odloči, ali želi uporabljati to funkcijo.
Ta nastavitev je bila odstranjena iz programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 in novejših različic.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Ta pravilnik nadzira, ali je funkcija omrežnih naprav za skupno rabo datotek za izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoljena za uporabnika.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali je omogočen, bodo uporabniki lahko uporabljali omrežne naprave za skupno rabo datotek.
Če je ta pravilnik onemogočen, uporabniki ne bodo mogli uporabljati omrežnih naprav za skupno rabo datotek.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Omogoča poročanje Googlu o ključnih dogodkih pri namestitvi aplikacije za Android. Dogodki so zajeti samo za aplikacije, katerih namestitev je bila sprožena s pravilnikom.
Če je pravilnik omogočen, bodo dogodki zabeleženi.
Če je pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, dogodki ne bodo zabeleženi.</translation>
<translation id="244317009688098048">Omogočanje bližnjičnih tipk, da se obide samodejna prijava.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »True« in je lokalni račun v napravi konfiguriran tako, da pri samodejni prijavi ni zakasnitve, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> upošteva bližnjične tipke Ctrl + Alt + S, da obide samodejno prijavo in prikaz zaslona za prijavo.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False«, samodejne prijave brez zakasnitve (če je konfigurirana) ni mogoče obiti.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Območne nastavitve programa</translation>
<translation id="2466131534462628618">Prestrezni portal za preverjanje pristnosti prezre strežnik proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">Izvorno pošiljanje sporočil</translation>
<translation id="2483146640187052324">Predvidevaj omrežna dejanja v kateri koli omrežni povezavi</translation>
<translation id="2484208301968418871">Ta pravilnik nadzira uporabo filtra URL-jev SafeSites.
Ta filter uporablja API Google Safe Search za ugotavljanje, ali so URL-i pornografski ali ne.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali nastavljen na »Ne filtriraj spletnih mest za vsebino za odrasle«, spletna mesta ne bodo filtrirana.
Če je ta pravilnik nastavljen na »Filtriraj vrhnja spletna mesta za vsebino za odrasle«, bodo spletna mesta, klasificirana kot pornografska, filtrirana.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Onemogoča uveljavljanje zahtev pravilnika o preglednosti potrdila za navedene URL-je.
Ta pravilnik omogoča, da potrdila za imena gostiteljev v navedenih URL-jih niso razkrita na podlagi pravilnika o preglednosti potrdila. To omogoča nadaljnjo uporabo potrdil, ki bi bila sicer obravnavana, kot da niso zaupanja vredna, ker niso bila ustrezno javno razkrita, vendar otežuje odkrivanje neustrezno izdanih potrdil za te gostitelje.
Vzorec URL-ja je oblikovan v skladu s tem: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Glede na to, da so potrdila za dano ime gostitelja veljavna neodvisno od sheme, vrat ali poti, se upošteva samo del URL-ja z imenom gostitelja. Gostitelji z nadomestnimi znaki niso podprti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo vsako potrdilo, ki mora biti razkrito na podlagi pravilnika o preglednosti potrdila, obravnavano, kot da ni zaupanja vredno, če ne bo razkrito skladno s pravilnikom o preglednosti potrdila.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Omogočanje poziva za konfiguracijo omrežja v stanju brez povezave.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »True« in je lokalni račun v
napravi konfiguriran tako, da pri samodejni prijavi ni zakasnitve, naprava pa nima dostopa do interneta, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže poziv za konfiguracijo omrežja.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False«, se namesto poziva za konfiguracijo omrežja prikaže sporočilo o napaki.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Vedno samodejno skrij polico</translation>
<translation id="2514328368635166290">Določa URL ikone priljubljene strani privzetega ponudnika iskanja.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ikona za ponudnika iskanja ne bo prikazana.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Omogoča tiskanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki tiskajo.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo tiskati. Tiskanje je onemogočeno v meniju ključa, razširitvah, aplikacijah JavaScript itn. Tiskanje je še vedno mogoče prek vtičnikov, ki pri tiskanju zaobidejo <ph name="PRODUCT_NAME" />. Nekatere aplikacije Flash imajo na primer možnost tiskanja v priročnem meniju, česar ta pravilnik ne obsega.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Omogočanje predvajanje zvoka</translation>
<translation id="2521581787935130926">Prikaz bližnjice za aplikacije v vrstici z zaznamki</translation>
<translation id="2529659024053332711">Omogoča, da določite način delovanja ob zagonu.
Če izberete »Odpri nov zavihek s povezavami«, se bo ob vsakem zagonu brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> odprl nov zavihek s povezavami.
Če izberete »Obnovi zadnjo sejo« se bodo znova odprli URL-ji, ki so bili odprti ob zadnjem zaprtju brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />, seja brskanja pa bo obnovljena, kakršno ste zapustili.
Če izberete to možnost, onemogočite nekatere nastavitve, ki so odvisne od sej ali ki izvedejo dejanja ob zapiranju (na primer brisanje podatkov brskanja ob zaprtju ali sejni piškotki).
Če izberete »Odpri seznam URL-jev«, bo odprt seznam »URL-jev za odpiranje ob zagonu«, ko uporabnik zažene brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če omogočite to nastavitev, je uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če onemogočite to nastavitev, je enako, kot če je ne konfigurirate. Uporabnik jo v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> še vedno lahko spremeni.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfiguriranje seznama vsiljenih namestitev aplikacij in razširitev</translation>
<translation id="253135976343875019">Časovni zamik opozorila o nedejavnosti ob napajanju iz električnega omrežja</translation>
<translation id="2536525645274582300">Uporabnik se odloči, ali bodo omogočene Googlove lokacijske storitve</translation>
<translation id="254653220329944566">Omogoča poročanje v oblaku brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">Sporočanje podatkov o Varnem brskanju</translation>
<translation id="2550593661567988768">Samo enostransko tiskanje</translation>
<translation id="2552966063069741410">Časovni pas</translation>
<translation id="2562339630163277285">Določa URL iskalnika, ki se uporablja za prikaz rezultatov dinamičnega iskanja. URL mora vsebovati niz »<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />«, ki ga bo ob času poizvedbe nadomestilo besedilo, ki ga je uporabnik vnesel do takrat.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ne bo prikazan noben rezultat dinamičnega iskanja.
Googlov URL za rezultate dinamičnega iskanja je mogoče določiti kot: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Če je ta pravilnik onemogočen, bo sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> onemogočil Bluetooth in ga uporabnik ne bo mogel znova omogočiti.
Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bo uporabnik lahko Bluetooth po želji omogočil ali onemogočil.
Če je ta pravilnik nastavljen, ga uporabnik ne more spremeniti ali preglasiti.
Ko omogočite Bluetooth, se mora uporabnik odjaviti in znova prijaviti, da bodo spremembe izvedene (če Bluetooth onemogočite, tega uporabniku ni treba storiti).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Omogoči ali onemogoči strežnik proxy za stiskanje podatkov in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če omogočite ali onemogočite to nastavitev, je uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo lahko uporabnik sam izbiral, ali želi uporabiti funkcijo strežnika proxy za stiskanje podatkov.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Nastavi <ph name="PRODUCT_NAME" /> za privzeti brskalnik</translation>
<translation id="2592091433672667839">Trajanje nedejavnosti, preden se v maloprodajnem načinu na zaslonu za prijavo pokaže ohranjevalnik zaslona</translation>
<translation id="2596260130957832043">Nadzira, ali je omogočeno preverjanje pristnosti NTLMv2.
Vse novejše različice strežnikov Samba in Windows podpirajo NTLMv2. To onemogočite samo za združljivost s prejšnjimi različicami, saj je v tem primeru zmanjšana varnost preverjanja pristnosti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeta vrednost in je preverjanje pristnosti NTLMv2 omogočeno.</translation>
<translation id="2604182581880595781">Konfiguriranje pravilnikov, povezanih z omrežnimi napravami za skupno rabo datotek.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Čakanje na začetno dejavnost uporabnika</translation>
<translation id="262740370354162807">Omogoča pošiljanje dokumentov v storitev <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Posreduje konfiguracije za tiskalnike v podjetjih.
Ta pravilnik vam omogoča, da posredujete konfiguracije tiskalnikov napravam z operacijskim sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Oblika je enaka obliki imenika NativePrinters, z dodatnim obveznim poljem »id« ali »guid« na tiskalnik zaradi dodajanja na seznam dovoljenih ali nedovoljenih.
Velikost datoteke ne sme presegati 5 MB in mora biti kodirana v obliki JSON. Ocenjuje se, da je datoteka, ki vsebuje približno 21.000 tiskalnikov, kodirana kot datoteka velikosti 5 MB. Za preverjanje celovitosti se uporablja kriptografska zgoščevalna vrednost.
Datoteka se prenese in shrani v predpomnilnik. Ob vsaki spremembi URL-ja ali zgoščevalne vrednosti se znova prenese.
Če je ta pravilnik nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese datoteko s konfiguracijami tiskalnikov in omogoči, da so tiskalniki na voljo skladno s pravilniki <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> in <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne bodo mogli spremeniti ali preglasiti.
Ta pravilnik ne vpliva na to, ali lahko uporabniki konfigurirajo tiskalnike v posameznih napravah. Namenjen je kot dopolnilo konfiguracijam tiskalnikov, ki jih opravijo posamezni uporabniki.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Vklop izgovorjave</translation>
<translation id="2646290749315461919">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta sledijo uporabnikovi fizični lokaciji. Sledenje uporabnikovi fizični lokaciji je lahko privzeto dovoljeno, privzeto zavrnjeno ali pa je lahko uporabnik vprašan vsakič, ko spletno mesto zahteva fizično lokacijo.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljen pravilnik »AskGeolocation« in uporabnik ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Omogoči ali onemogoči urejanje zaznamkov</translation>
<translation id="2650049181907741121">Dejanje, ki naj se izvede, ko uporabnik zapre pokrov</translation>
<translation id="2655233147335439767">Določa URL iskalnika, ki se uporablja pri privzetem iskanju. URL mora vsebovati niz »<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />«, ki ga bodo ob času poizvedbe nadomestili izrazi, ki jih išče uporabnik.
Googlov URL za iskanje je mogoče določiti kot: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Ta možnost mora biti nastavljena, ko je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«, in bo veljala samo v tem primeru.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Če je ta nastavitev omogočena, bo uporabnikom dovoljeno, da v napravah nastavijo sinhroniziranje sporočil SMS med telefoni in Chromebooki. Upoštevajte: če je ta pravilnik dovoljen, morajo uporabniki to funkcijo izrecno omogočiti, in sicer tako, da opravijo postopek nastavitve. Ko ga opravijo, bodo uporabniki lahko pošiljali in prejemali sporočila SMS v Chromebookih.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabnikom ne bo dovoljeno nastaviti sinhroniziranja sporočil SMS.
Če ta pravilnik ni nastavljen, funkcije privzeto ni dovoljeno uporabljati upravljanim uporabnikom, dovoljeno pa jo je uporabljati uporabnikom, ki niso upravljani.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nikoli ne uporabi proxyja</translation>
<translation id="2663739737868438950">
Ta pravilnik se nanaša na zaslon za prijavo. Oglejte si tudi pravilnik <ph name="SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" />, ki se nanaša na uporabniško sejo. Priporočljivo je, da za oba pravilnika nastavite enako vrednost. Če se vrednosti ne ujemata, lahko pride do zakasnitve pri odpiranju uporabniške seje, medtem ko se uveljavlja vrednost, ki jo določa uporabniški pravilnik.
Oglejte si nastavitev pravilnika IsolateOrigins, če želite izkoristiti prednosti obeh funkcij, osamitve in omejenega vpliva za uporabnike, tako da uporabite pravilnik IsolateOrigins s seznamom spletnih mest, ki jih želite osamiti. Ta nastavitev, SitePerProcess, osami vsa spletna mesta.
Če je pravilnik omogočen, se vsako spletno mesto izvaja v svojem procesu.
Če je pravilnik onemogočen, so funkcije pravilnikov IsolateOrigins in SitePerProcess onemogočene. Uporabniki bodo še vedno lahko ročno omogočili pravilnik SitePerProcess z zastavicami v ukazni vrstici.
Če pravilnik ni konfiguriran, bo uporabnik lahko spremenil to nastavitev.
</translation>
<translation id="2672012807430078509">Nadzira omogočanje protokola NTLM kot protokola za preverjanje pristnosti vpetih datotečnih sredstev SMB v skupni rabi</translation>
<translation id="267596348720209223">Določa kodiranja znakov, ki jih podpira ponudnik iskanja. Kodiranja so imena kodnih strani, na primer UTF-8, GB2312 in ISO-8859-1. Poskusi uporabe potekajo po navedenem vrstnem redu.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo uporabljena privzeta nastavitev, ki je UTF-8.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="268577405881275241">Omogoči funkcijo stiskanja podatkov v strežniku proxy</translation>
<translation id="2693108589792503178">Konfigurirajte URL za spremembo gesla.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Onemogočanje uporabe potrdil sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aplikacijam ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skrivanje aplikacije Spletna trgovina Chrome in povezave v nogi na novem zavihku s povezavami in v zaganjalniku aplikacij v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen na »True«, so ikone skrite.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False« ali ni konfiguriran, so ikone vidne.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registracija rutin za obravnavo protokola</translation>
<translation id="2746016768603629042">Ta pravilnik je zastarel, namesto tega uporabite pravilnik »DefaultJavaScriptSetting«.
Uporabiti ga je mogoče za onemogočen JavaScript v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta nastavitev onemogočena, spletne strani ne morejo uporabljati JavaScripta in uporabnik te vrednosti ne more spremeniti.
Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, lahko spletne strani uporabljajo JavaScript, toda uporabnik lahko to nastavitev spremeni.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Omejitev obsega lokalnih vrat UDP, ki jih uporablja tehnologija WebRTC</translation>
<translation id="2755385841634849932">Ta pravilnik nadzira razpoložljivost Androidovih storitev varnostnega kopiranja in obnovitve.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali je nastavljen na <ph name="BR_DISABLED" />, sta Androidovi storitvi varnostnega kopiranja in obnovitve onemogočeni in ju uporabnik ne more omogočiti.
Če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, je uporabnik pozvan, naj izbere, ali želi uporabljati Androidovi storitvi varnostnega kopiranja in obnovitve. Če uporabnik omogoči varnostno kopiranje in obnovitev, so podatki aplikacij za Android naloženi v strežnike storitve Android Backup Service in znova obnovljeni iz njih ob vnovični namestitvi združljivih aplikacij.</translation>
<translation id="2757054304033424106">Vrste razširitev/aplikacij, katerih namestitev je dovoljena</translation>
<translation id="2759224876420453487">Nadzor vedenja uporabnikov v večprofilni seji</translation>
<translation id="2761483219396643566">Časovni zamik opozorila o nedejavnosti ob napajanju iz akumulatorja</translation>
<translation id="2762164719979766599">Določa seznam lokalnih računov za napravo, ki bodo prikazani na zaslonu za prijavo.
Vsak vnos na seznamu določa identifikator, ki se uporablja interno za razlikovanje med lokalnimi računi za napravo.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Nastavitev zahtevanega imena domene za dostop do oddaljenih gostiteljev</translation>
<translation id="2787173078141616821">Poročanje podatkov o stanju Androida</translation>
<translation id="2799297758492717491">Dovoli samodejno predvajanje predstavnosti na seznamu dovoljenih vzorcev URL</translation>
<translation id="2801230735743888564">Uporabnikom dovoli igranje skrite igre z dinozavrom, ko je naprava brez internetne povezave.
Če je ta pravilnik onemogočen, uporabniki ne bodo mogli igrati skrite igre z dinozavrom, ko je naprava brez internetne povezave. Če je nastavitev omogočena, bodo uporabniki lahko igrali igro. Če ta pravilnik ni nastavljen, uporabniki igre ne bodo mogli igrati v včlanjenem OS Chrome, lahko pa jo bodo igrali v drugih okoliščinah.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Omogoča nadziranje, ali uporabniki lahko dostopajo do tiskalnikov, ki niso od podjetja.
Če je pravilnik omogočen ali sploh ni nastavljen, lahko uporabniki dodajajo, konfigurirajo in tiskajo s svojimi izvornimi tiskalniki.
Če je pravilnik onemogočen, uporabniki ne morejo dodajati ali konfigurirati svojih izvornih tiskalnikov. Prav tako ne morejo tiskati z že konfiguriranimi izvornimi tiskalniki.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Dovoli vsem mestom, da pokažejo pojavna okna</translation>
<translation id="2808013382476173118">Omogoča uporabo strežnikov STUN, ko oddaljeni odjemalci poskušajo vzpostaviti zvezo s tem računalnikom.
Če je ta nastavitev omogočena, lahko oddaljeni odjemalci odkrijejo te računalnike in se povežejo z njimi, tudi če jih ločuje požarni zid.
Če je ta nastavitev onemogočena in izhodne povezave UDP filtrira požarni zid, bo ta računalnik dovolil samo povezave iz odjemalskih računalnikov v lokalnem omrežju.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo nastavitev omogočena.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Ta pravilnik nadzira obdobja, med katerimi napravi s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ni samodejno dovoljeno preverjati, ali so na voljo posodobitve.
Če je ta pravilnik nastavljen na seznam časovnih intervalov, ki ni prazen:
Naprave med določenimi časovnimi intervali ne bodo mogle samodejno preveriti, ali so na voljo posodobitve. Na naprave, ki jih je treba povrniti v prejšnje stanje ali ki uporabljajo nižjo različico operacijskega sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> od najnižje zahtevane, zaradi morebitnih varnostnih težav ta pravilnik ne bo vplival. Poleg tega ta pravilnik ne bo blokiral zahtev za preverjanje, ali so na voljo posodobitve, ki jih izvedejo uporabniki ali skrbniki.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali ne vsebuje časovnih intervalov:
Ta pravilnik ne bo blokiral samodejnih preverjanj, ali so na voljo posodobitve, vendar jih bodo morda blokirali drugi pravilniki. Ta funkcija je omogočena samo v napravah Chrome, ki so konfigurirane kot kioski s samodejnim zagonom. Drugih naprav ta pravilnik ne bo omejeval.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Lokacija registra sistema Windows za odjemalce s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Omogoči način brez beleženja zgodovine</translation>
<translation id="2838830882081735096">Prepoved selitve podatkov in ARC-ja</translation>
<translation id="2839294585867804686">Nastavitve omrežnih naprav za skupno rabo datotek</translation>
<translation id="2840269525054388612">Določa tiskalnike, ki jih uporabnik lahko uporablja.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je za pravilnik <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> izbrana možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Če se uporablja ta pravilnik, so uporabniku na voljo samo tiskalniki z ID-ji, ki se ujemajo z vrednostmi v tem pravilniku. ID-ji morajo ustrezati polju »id« ali »guid« v datoteki, določeni v pravilniku <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="285480231336205327">Omogoči visokokontrastni način</translation>
<translation id="2854919890879212089">Povzroči, da <ph name="PRODUCT_NAME" /> kot privzeto možnost v predogledu tiskanja uporabi sistemsko privzet tiskalnik namesto nazadnje uporabljenega tiskalnika.
Če onemogočite to nastavitev ali ne nastavite vrednosti, predogled tiskanja kot privzeti cilj uporabi nazadnje uporabljeni tiskalnik.
Če omogočite to nastavitev, predogled tiskanja kot privzeti cilj uporabi privzeti tiskalnik operacijskega sistema.</translation>
<translation id="2856674246949497058">Povrnite na ciljno različico in ostanite na njej, če je različica operacijskega sistema novejša kot ciljna. Med postopkom izvedite Powerwash.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Zaustavitev</translation>
<translation id="2873651257716068683">Preglasi privzeto velikost tiskanih strani. Če velikost strani ni na voljo, je ta pravilnik prezrt.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Opomba glede naprav s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ki podpirajo aplikacije za Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Onemogoči iskanje CNAME pri pogajanju o preverjanju pristnosti Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">Samodejno odobravanje dovoljenj tem spletnim mestom za povezovanje z napravami USB z danimi ID-ji ponudnikov storitev in izdelkov.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Omeji obojestransko tiskanje. Če pravilnik ni nastavljen ali je nabor prazen, ni omejitve.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Pošiljanje sistemskih dnevnikov v strežnik za upravljanje</translation>
<translation id="2899002520262095963">Aplikacije za Android lahko uporabljajo omrežne konfiguracije in potrdila overitelja potrdil, nastavljena s tem pravilnikom, vendar nimajo dostopa do nekaterih možnosti konfiguracij.</translation>
<translation id="290002216614278247">Omogoča zaklepanje uporabnikove seje glede na čas odjemalca ali omejitev uporabe v dnevu.
|time_window_limit| določa dnevno obdobje, v katerem je uporabnikova seja zaklenjena. Podpiramo samo eno pravilo za vsak dan v tednu, zato se polje |entries| morda razlikuje v velikosti od 0 do 7. |starts_at| in |ends_at| sta začetek in konec omejitve obdobja; če je |ends_at| manjši od |starts_at|, se |time_limit_window| konča naslednji dan. |last_updated_millis| je časovni žig časa UTC za zadnji čas, ko je bil ta vnos posodobljen. Poslan je kot niz, ker časovnega žiga ni mogoče spraviti v celo število.
|time_usage_limit| določa omejitev dnevne uporabe. Ko jo uporabnik doseže, se uporabnikova seja zaklene. Za vsak dan v tednu je na voljo lastnost, ki jo nastavite le, če je za ta dan aktivna omejitev. |usage_quota_mins| določa, koliko časa v dnevu je mogoče uporabljati upravljano napravo, |reset_at| pa določa čas, ko se omejitev uporabe znova začne meriti od nič. Privzeta vrednost za |reset_at| je polnoč ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| je časovni žig časa UTC za zadnji čas, ko je bil ta vnos posodobljen. Poslan je kot niz, ker časovnega žiga ni mogoče spraviti v celo število..
|overrides| je na voljo za začasno razveljavitev enega ali več prejšnjih pravil.
* Če nista aktivna ne time_window_limit ne time_usage_limit, je za zaklepanje naprave mogoče uporabiti |LOCK|.
* |LOCK| začasno zaklene uporabnikovo sejo, dokler se ne začne naslednji time_window_limit ali time_usage_limit.
* |UNLOCK| odklene uporabnikovo sejo, ki jo zaklene time_window_limit ali time_usage_limit.
|created_time_millis| je časovni žig časa UTC za ustvarjanje preglasitve. Poslan je kot niz, ker časovnega žiga ni mogoče spraviti v celo število. Uporabi se za določitev, ali se ta preglasitev še vedno uporabi. Če se je trenutno aktivna funkcija za omejitev časa (časovna omejitev uporabe ali omejitev časovnega obdobja) začela po ustvarjanju preglasitve, se ne izvaja. Če je bila preglasitev ustvarjena pred zadnjo spremembo aktivne omejitve time_window_limit ali aktivnega obdobja time_usage_window, se ne uporablja.
Morda je poslanih več preglasitev. Uporabi se najnovejši veljavni vnos.</translation>
<translation id="2905984450136807296">Življenjska doba predpomnjenja podatkov za preverjanje pristnosti</translation>
<translation id="2906874737073861391">Seznam razširitev AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">Nadzira, kateri tiskalniki iz pravilnika <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> so na voljo uporabnikom.
Določa, kateri pravilnik o dostopu se uporablja za konfiguracijo tiskalnikov v velikem obsegu. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, so prikazani vsi tiskalniki. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, se omeji dostop do določenih tiskalnikov s pravilnikom <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, pravilnik <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> določa samo tiste tiskalnike, ki jih je mogoče izbrati.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se predvideva uporaba pravilnika <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Največje dovoljeno število hkratnih povezav s strežnikom proxy</translation>
<translation id="2952347049958405264">Omejitve:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Ta pravilnik se ne uporablja od uveljavitve različice brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 36.
Določa, ali mora biti razširitev za potrdila, domensko vezana na TLS, omogočena.
Ta nastavitev se uporablja, da se razširitev za potrdila, domensko vezana na TLS, omogoči za preskušanje. Ta poskusna nastavitev bo v prihodnosti odstranjena.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Ne dovoli nobenemu spletnemu mestu zahtevanja dostopa do naprav Bluetooth prek API-ja za Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Vrsta računa za preverjanje pristnosti z razširitvijo <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Pravila, kdaj se obide proxy</translation>
<translation id="2960128438010718932">Produkcijski razpored za uveljavljanje nove posodobitve</translation>
<translation id="2960691910306063964">Omogočanje ali onemogočanje preverjanja pristnosti brez kode PIN za gostitelje za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="2976002782221275500">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se zaslon zatemni, če se napaja iz akumulatorja.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nad nič, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zatemni zaslon.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zatemni zaslona, ko uporabnik postane nedejaven.
Če pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik izklopa zaslona (če je nastavljen) in časovnik zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Omogočanje ARC-ja</translation>
<translation id="2987227569419001736">Nadzor uporabe API-ja za Web Bluetooth</translation>
<translation id="3016255526521614822">Uvrščanje aplikacij za zapiske, ki so omogočene na zaklenjenem zaslonu sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, na seznam dovoljenih</translation>
<translation id="3021562480854470924">Število mejnikov, za katere je dovoljena povrnitev</translation>
<translation id="3023572080620427845">URL datoteke XML, ki vsebuje URL-je, ki naj se naložijo v nadomestnem brskalniku.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Omogoči pošiljanje podatkov</translation>
<translation id="3034580675120919256">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta izvajajo JavaScript. Izvajanje JavaScripta je lahko dovoljeno ali zavrnjeno za vsa spletna mesta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo omogočen pravilnik »AllowJavaScript«, uporabnik pa ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Nadaljuj izvajanje programov v ozadju, ko je <ph name="PRODUCT_NAME" /> zaprt</translation>
<translation id="3046192273793919231">Pošiljanje omrežnih paketov v strežnik za upravljanje zaradi spremljanja stanja povezave</translation>
<translation id="3047732214002457234">Nadzor, kako Chromovo čiščenje sporoča podatke Googlu</translation>
<translation id="304775240152542058">Ta pravilnik nadzira parametre ukazne vrstice za zagon nadomestnega brskalnika.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se kot parameter ukazne vrstice posreduje samo URL.
Če je ta pravilnik nastavljen na seznam nizov, je vsak niz posredovan nadomestnemu brskalniku kot ločen parameter ukazne vrstice. V sistemu Windows so parametri združeni s presledki. V sistemih macOS in Linux lahko parameter vsebuje presledke in se še vedno obravnava kot en parameter.
Če kateri element vsebuje ${url}, ga nadomesti URL strani, ki naj bo odprta.
Če noben element ne vsebuje ${url}, je URL pripet na koncu ukazne vrstice.
Spremenljivke okolja so razširjene. V sistemu Windows %ABC% nadomesti vrednost spremenljivke okolja ABC. V sistemih macOS in Linux ${ABC} nadomesti vrednost spremenljivke okolja ABC.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Če je pravilnik nastavljen in predlagani iskalni URL iz naslovne vrstice vsebuje ta parameter v poizvedbi ali identifikatorju delov, predlog prikaže iskalne izraze in ponudnika iskanja namesto neobdelanega iskalnega URL-ja.
Pravilnik je izbiren. Če ga ne nastavite, iskalni izrazi ne bodo nadomeščeni.
Pravilnik se upošteva samo, če je pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled« omogočen.</translation>
<translation id="306887062252197004">Ta pravilnik uporabnikom funkcije WebDriver omogoča preglasitev
pravilnikov, ki lahko ovirajo njeno delovanje.
Ta pravilnik trenutno onemogoča pravilnika SitePerProcess in IsolateOrigins.
Če je pravilnik omogočen, bo funkcija WebDriver lahko preglasila nezdružljive
pravilnike.
Če je pravilnik onemogočen ali ni konfiguriran, funkciji WebDriver ne bo dovoljeno
preglasiti nezdružljivih pravilnikov.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Omogoča izklop optimizacije WPAD (samodejno odkrivanje strežnikov proxy v spletu) v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta pravilnik onemogočen, je optimizacija WPAD onemogočena, zaradi česa mora <ph name="PRODUCT_NAME" /> čakati dlje na strežnike WPAD, ki temeljijo na DNS-ju. Če pravilnik ni nastavljen ali je omogočen, je optimizacija WPAD omogočena.
 Neodvisno od tega, ali je pravilnik nastavljen oziroma kako je nastavljen, uporabniki ne morejo spremeniti nastavitve optimizacije WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Ohranjevalnik zaslona na zaslonu za prijavo v maloprodajnem načinu</translation>
<translation id="3072847235228302527">Nastavitev pogojev storitve za lokalni račun v napravi.</translation>
<translation id="3077183141551274418">Omogoči ali onemogoči življenjske cikle zavihkov</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfiguriranje sprejemnika za Google Cast v sistemu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Omogoča nastavitev seznama vzorcev za URL-je, s katerim so določena spletna mesta, ki smejo prikazati slike.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultImagesSetting«, kadar je ta pravilnik nastavljen, sicer pa iz osebnih nastavitev uporabnika.
Ta pravilnik je bil prej zmotno omogočen v Androidu, vendar ta funkcija ni bila nikoli v celoti podprta v Androidu.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Seznam omogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="3101501961102569744">Izberite, kako določiti nastavitve strežnika proxy</translation>
<translation id="3101709781009526431">Datum in ura</translation>
<translation id="3117676313396757089">Opozorilo: DHE bo v celoti odstranjen iz programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> po različici 57 (okoli marca 2017) in ta pravilnik bo takrat prenehal delovati.
Če pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, šifrirne zbirke DHE v protokolu TLS ne bodo omogočene, sicer pa je lahko omogočen zaradi omogočanja šifrirnih zbirk DHE in ohranjanja združljivosti z zastarelim strežnikom. To je začasen ukrep in strežnik je treba na novo konfigurirati.
Priporočamo, da začnete v strežnikih uporabljati šifrirne zbirke ECDHE. Če te niso na voljo, poskrbite, da bo omogočena šifrirna zbirka, ki uporablja izmenjavo ključev RSA.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Če je pravilnik onemogočen, Chromovemu čiščenju prepreči pregledovanje, ali je v sistemu neželena programska oprema, in čiščenje. Ročna sprožitev Chromovega čiščenja v nastavitvah chrome://settings/cleanup je onemogočena.
Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, Chromovo čiščenje redno pregleduje, ali je v sistemu neželena programska oprema, in če jo najde, uporabnik prejme poziv, ali jo želi odstraniti. Ročna sprožitev Chromovega čiščenja v nastavitvah chrome://settings je omogočena.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="3165808775394012744">Ti pravilniki so vključeni tukaj, da jih je mogoče lažje odstraniti.</translation>
<translation id="316778957754360075">Ta nastavitev se ne uporablja od uveljavitve različice brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29. Za nastavitev zbirk razširitev/aplikacij, ki gostujejo v organizaciji, se priporoča, da se spletno mesto, na katerem gostujejo paketi CRX, vključi na seznam ExtensionInstallSources in da se na spletno mesto dodajo povezave za neposreden prenos paketov. Zaganjalnik za to stran se lahko ustvari s pravilnikom ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Predloga za ime gostitelja omrežja naprave</translation>
<translation id="3185009703220253572">od različice <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Aplikacije za Android ne morejo dobiti dostopa do ključev podjetja. Ta pravilnik nanje ne vpliva.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Omogoča izbiro strežnika proxy, ki ga uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" />, in uporabnikom prepreči spreminjanje nastavitev strežnika proxy.
Če izberete, da se strežnik proxy ne uporablja in se vedno vzpostavi neposredna povezava, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete uporabo sistemskih nastavitev strežnika proxy, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete samodejno zaznavanje strežnika proxy, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete fiksni način strežnika proxy, lahko v možnostih »Naslov ali URL strežnika proxy« in »Seznam pravil za obvod proxyja, ločenih z vejicami« izberete dodatne nastavitve. Za aplikacije ARC je na voljo samo strežnik proxy HTTP z največjo prednostjo.
Če za strežnik proxy izberete uporabo skripta .pac, morate v možnosti »URL datoteke .pac za strežnik proxy« navesti URL skripta.
Podrobne primere si lahko ogledate tukaj:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Če omogočite to nastavitev, <ph name="PRODUCT_NAME" /> in aplikacije ARC prezrejo vse možnosti, povezane s strežnikom proxy, navedene v ukazni vrstici.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabniki sami izberejo nastavitve strežnika proxy.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Povečaj prvo okno brskalnika pri prvem izvajanju</translation>
<translation id="3211426942294667684">Nastavitve prijave v brskalnik</translation>
<translation id="3214164532079860003">Če je ta pravilnik omogočen, se domača stran uvozi iz trenutnega privzetega brskalnika.
Če je onemogočen, se domača stran ne uvozi.
Če ni nastavljen, bo uporabnik morda vprašan, ali naj jo uvozi, ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Način brez beleženja zgodovine je na voljo</translation>
<translation id="3220624000494482595">Če je aplikacija za kiosk aplikacija za Android, ne bo imela nadzora nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, tudi če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Vzorci URL-jev, ki omogočajo namestitev razširitev, aplikacij in uporabniških skriptov iz</translation>
<translation id="3240609035816615922">Pravilnik o dostopu do konfiguracij tiskalnikov.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se zaslon zatemni, če se napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nad nič, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zatemni zaslon.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zatemni zaslona, ko uporabnik postane nedejaven.
Če pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik izklopa zaslona (če je nastavljen) in časovnik zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Konfiguriranje pravilnikov za preklop med brskalniki.
Konfigurirana spletna mesta se samodejno odprejo v brskalniku, ki ni <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Privzeto kodiranje iskalnika</translation>
<translation id="3273221114520206906">Privzeta nastavitev JavaScripta</translation>
<translation id="3284094172359247914">Nadzor uporabe API-ja za WebUSB</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanal za izdaje</translation>
<translation id="3292147213643666827">Omogoča, da <ph name="PRODUCT_NAME" /> deluje kot proxy med storitvijo <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> in starejšimi tiskalniki, priključenimi na računalnik.
Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki s preverjanjem pristnosti prek računa za Google omogočijo proxy za tiskanje v oblaku.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabniki ne morejo omogočiti proxyja, računalnik pa tiskalnikov ne bo smel dati v skupno rabo s storitvijo <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3307746730474515290">Nadzira, katere vrste aplikacij/razširitev je dovoljeno namestiti in omejuje dostop med izvajanjem.
Ta nastavitev na seznam dovoljenih shrani vrste aplikacij/razširitev, ki jih je dovoljeno namestiti v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in imajo lahko gostitelji z njimi aplikacijo. Vrednost je seznam nizov, od katerih mora vsak biti nekaj od tega: »extension«, »theme«, »user_script«, »hosted_app«, »legacy_packaged_app«, »platform_app«. Več informacij o teh vrstah je v dokumentaciji razširitev za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Upoštevajte, da ta pravilnik vpliva tudi na razširitve in aplikacije, ki bodo na silo nameščene prek funkcije ExtensionInstallForcelist.
Če je ta nastavitev nastavljena, aplikacije vrste, ki ni na seznamu, ne bodo nameščene.
Če to nastavitve ne nastavite, ne bodo uveljavljene nobene omejitve sprejemljivih vrst razširitev/aplikacij.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena mesta, ki smejo uporabljati ustvarjanje ključev. Če je vzorec URL-ja v »KeygenBlockedForUrls«, to preglasi te izjeme.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultKeygenSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultKeygenSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="332771718998993005">Določanje sporočenega imena cilja za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je pravilnik nastavljen na niz, ki ni prazen, je ta niz uporabljen kot ime cilja za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" />, sicer pa je ime cilja ime naprave. Če ta pravilnik ni nastavljen, je ime cilja ime naprave in lastnik naprave (ali uporabnik v domeni, ki upravlja napravo) ga sme spremeniti. Ime je omejeno na 24 znakov dolžine.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, ki določa, katerim spletnim mestom je dovoljeno nastavljanje piškotkov.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vsa spletna mesta uporabi globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultCookiesSetting«, kadar je ta pravilnik nastavljen, sicer pa iz osebnih nastavitev uporabnika.
Glejte tudi pravilnika »CookiesBlockedForUrls« in »CookiesSessionOnlyForUrls«. V teh treh pravilnikih ne sme biti vzorcev URL v sporu – ni določeno, kateri pravilnik ima prednost.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Nastavi enega ali več priporočenih jezikov za upravljano sejo in uporabnikom omogoči, da preprosto izberejo enega izmed njih.
Uporabnik lahko izbere jezik in postavitev tipkovnice pred začetkom upravljane seje. Vsi jeziki, ki jih podpira operacijski sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, so privzeto navedeni v abecednem vrstnem redu. S tem pravilnikom lahko pomaknete niz priporočenih jezikov na vrh seznama.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo vnaprej izbran trenutni jezik uporabniškega vmesnika.
Če ta pravilnik je nastavljen, bodo priporočeni jeziki pomaknjeni na vrh seznama in bodo vidno ločeni od drugih jezikov. Priporočeni jeziki bodo navedeni v vrstnem redu, po katerem se pojavljajo v pravilniku. Vnaprej izbran bo prvi priporočeni jezik.
Če je več priporočenih jezikov, se domneva, da bodo uporabniki želeli izbirati med temi jeziki. Izbira jezika in postavitve tipkovnice bo vidno ponujena ob začetku upravljane seje. V nasprotnem primeru se domneva, da bo večina uporabnikov želela uporabljati vnaprej izbrani jezik. Izbira jezika in postavitve tipkovnice bo manj vidno ponujena ob začetku upravljane seje.
Če je ta pravilnik nastavljen in je omogočena samodejna prijava (glejte pravilnika |DeviceLocalAccountAutoLoginId| in |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), bo samodejno začeta upravljana seja uporabljala prvi priporočeni jezik in najbolj priljubljeno postavitev tipkovnice, ki se ujema s tem jezikom.
Vnaprej izbrana postavitev tipkovnice bo vedno najbolj priljubljena postavitev, ki se ujema z vnaprej izbranim jezikom.
Ta pravilnik je mogoče nastaviti samo kot priporočenega. S tem pravilnikom lahko pomaknete niz priporočenih jezikov na vrh, vendar je uporabnikom vedno dovoljeno izbrati kateri koli jezik, ki ga operacijski sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> podpira za njihovo sejo.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Privzeto uporabi brskalnik gostitelja</translation>
<translation id="3388153794103186066">Omogoča nastavitev seznama URL-jev, ki določajo, katerim spletnim mestom bo samodejno podeljeno dovoljenje za dostop do naprave USB z danim ID-jem izdelka in dobavitelja. Pravilnik je veljaven samo, če vsak element na seznamu vsebuje tako naprave kot tudi URL-je. Vsak element v napravah lahko vsebuje polje z ID-jem dobavitelja in ID-jem izdelka. Vsak izpuščen ID se obravnava kot nadomestni znak z eno izjemo, in sicer, da ID izdelka ne more biti naveden, ne da bi bil naveden tudi ID dobavitelja. Pravilnik sicer ne bo veljaven in bo prezrt.
Model dovoljenj za USB uporablja URL spletnega mesta, ki pošlje zahtevo (»URL z zahtevo«), in URL spletnega mesta z vrhnjim okvirjem (»URL za vdelavo«), da URL-ju z zahtevo podeli dovoljenje za dostop do naprave USB. URL z zahtevo se lahko razlikuje od URL-ja za vdelavo, če je stran, ki pošilja zahtevo, naložena v okviru iframe. Polje »urls« lahko tako vsebuje do dva niza z URL-jem, ločena z vejico, ki določata URL z zahtevo oziroma URL za vdelavo. Če je naveden samo en URL, bo dostop do ustreznih naprav USB podeljen, ko se URL spletnega mesta, ki pošilja zahtevo, ujema s tem URL-jem, ne glede na stanje vdelave. URL-ji v polju »urls« morajo biti veljavni URL-ji, sicer se pravilnik prezre.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vsa spletna mesta uporabi globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultWebUsbGuardSetting«, če je nastavljen, sicer pa iz uporabnikove osebne konfiguracije.
Vzorci URL-jev v tem pravilniku ne smejo biti v navzkrižju s tistimi, ki so konfigurirani prek pravilnika WebUsbBlockedForUrls. V primeru navzkrižja ima ta pravilnik prednost pred pravilnikoma WebUsbBlockedForUrls in WebUsbAskForUrls.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Če ta pravilnik ni konfiguriran, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporablja privzeto najnižjo različico, ki je TLS 1.0.
Sicer bo nastavljen na eno od teh vrednosti: »tls1«, »tls1.1« ali »tls1.2«. Če je nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo uporabljal različic protokolov SSL/TLS, nižjih od navedene različice. Neprepoznane vrednosti bodo prezrte.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> omogoči prijave gostov. Prijave gostov so anonimne seje uporabnikov in ne zahtevajo gesla.
Če je pravilnik onemogočen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne omogoča sej gosta.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Uveljavi najmanjši mogoč Omejeni način v YouTubu in uporabnikom prepreči,
da bi izbrali manj omejen način.
Če je ta nastavitev nastavljena na »Strogo«, je Strogo omejeni način v YouTubu vedno aktiven.
Če je ta nastavitev nastavljena na »Zmerno«, lahko uporabnik v YouTubu izbere samo Zmerno omejeni način
in Strogo omejeni način, Omejenega načina pa ne more onemogočiti.
Če je ta nastavitev nastavljena na »Izklopljeno« ali ni nastavljena nobena vrednost, <ph name="PRODUCT_NAME" /> v YouTubu ne uveljavi Omejenega načina. Zunanji pravilniki, na primer pravilniki za YouTube, lahko še vedno uveljavijo Omejeni način.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Omogoči omrežno predvidevanje</translation>
<translation id="3437924696598384725">Omogočanje uporabnikom, da upravljajo povezave VPN</translation>
<translation id="3449886121729668969">Določi nastavitve strežnika proxy za izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" />. Te nastavitve strežnika proxy so na voljo tudi za aplikacije ARC.
Ta pravilnik še ni primeren za uporabo, zato ga ne uporabljajte.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Tiskanje</translation>
<translation id="3460784402832014830">Določa URL, ki ga iskalnik uporablja za nov zavihek s povezavami.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ne bo novega zavihka s povezavami.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Poročanje o stanju napajanja</translation>
<translation id="346731943813722404">Določa, ali naj se zakasnitve upravljanja porabe in omejitev dolžine seje začnejo izvajati šele po prvi zaznani dejavnosti uporabnika v seji.
Če je pravilnik nastavljen na »True«, se zakasnitve upravljanja porabe in omejitev dolžine seje ne začnejo izvajati, dokler v seji ni zaznana prva dejavnost uporabnika.
Če je pravilnik nastavljen na »False« oziroma ni nastavljen, se zakasnitve upravljanja porabe in omejitev dolžine seje začnejo izvajati takoj ob začetku seje.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Ob odjavi izbriši uporabniške podatke</translation>
<translation id="348495353354674884">Omogoči navidezno tipkovnico</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Če je ta pravilnik nastavljen, se bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> poskusil registrirati in uporabiti povezani pravilnik oblaka za vse profile.
Vrednost tega pravilnika je žeton za včlanitev, ki ga je mogoče pridobiti v konzoli Google Admin console.</translation>
<translation id="3496296378755072552">Upravitelj gesel</translation>
<translation id="3500732098526756068">Omogoča nadziranje sprožanja opozorila zaščite gesel. Zaščita gesel opozori uporabnike, kadar na morebitno nevarnih spletnih mestih znova uporabijo zaščiteno geslo.
S pravilnikoma »PasswordProtectionLoginURLs« in »PasswordProtectionChangePasswordURL« lahko konfigurirate, katera gesla naj bodo zaščitena.
Če je ta pravilnik nastavljen na »PasswordProtectionWarningOff«, ne bo prikazano nobeno opozorilo zaščite gesel.
Če je ta pravilnik nastavljen na »PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse«, bo opozorilo zaščite gesel prikazano, kadar uporabnik znova uporabi zaščiteno geslo na spletnem mestu, ki ni uvrščeno na seznam dovoljenih.
Če je ta pravilnik nastavljen na »PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse«, bo opozorilo zaščite gesel prikazano, kadar uporabnik znova uporabi zaščiteno geslo na spletnem mestu z lažnim predstavljanjem.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo storitev zaščite gesel ščitila samo gesla za Google, uporabnik pa bo to nastavitev lahko spremenil.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Dovoli vse načine obojestranskega tiskanja</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfiguriranje ARC-a</translation>
<translation id="3504791027627803580">Določa URL iskalnika, ki se uporabi za slikovno iskanje. Iskalne poizvedbe se pošljejo z metodo GET. Če je nastavljen pravilnik DefaultSearchProviderImageURLPostParams, se zahteve za slikovno iskanje pošljejo z metodo POST.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, se ne uporabi nobeno slikovno iskanje.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="350797926066071931">Omogoči Google Prevajalnik</translation>
<translation id="3512226956150568738">Če je model odjemalske naprave že podpiral ARC, preden je bila zaradi izvajanja ARC-a potrebna selitev na šifriranje ext4, in je omogočen pravilnik »ArcEnabled«, bo možnost delovala kot »AskUser« (vrednost 3). V vseh drugih primerih (če model naprave prej ni podpiral ARC-ja ali če je pravilnik »ArcEnabled« onemogočen) je ta vrednost enakovredna »DisallowArc« (vrednost 0).</translation>
<translation id="3524204464536655762">Ne dovoli nobenemu spletnemu mestu zahtevanja dostopa do naprav USB prek API-ja za WebUSB</translation>
<translation id="3526752951628474302">Samo enobarvno tiskanje</translation>
<translation id="3528000905991875314">Omogoči nadomestne strani za napake</translation>
<translation id="3545457887306538845">Omogoča nadzor nad tem, kje se lahko uporabijo orodja za razvijalce.
Če je ta pravilnik nastavljen na »DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions« (vrednost 0, ki je privzeta vrednost), je dostop do orodij za razvijalce in konzole JavaScript na splošno mogoč, vendar ne v kontekstu razširitev, nameščenih s pravilnikom podjetja.
Če je ta pravilnik nastavljen na »DeveloperToolsAllowed« (vrednost 1), sta dostop do orodij za razvijalce in konzole JavaScript ter njihova uporaba mogoča v vseh kontekstih, vključno s kontekstom razširitev, nameščenih s pravilnikom podjetja.
Če je ta pravilnik nastavljen na »DeveloperToolsDisallowed« (vrednost 2), dostop do orodij za razvijalce ni mogoč in elementov na spletnih mestih ne bo več mogoče pregledovati. Vse bližnjične tipke in vnosi v meniju ali kontekstnem meniju za odpiranje orodij za razvijalce in konzole JavaScript bodo onemogočeni.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Nastavitve proxyja</translation>
<translation id="355118380775352753">Spletna mesta za odpiranje v nadomestnem brskalniku</translation>
<translation id="3577251398714997599">Nastavitve oglasov za spletna mesta z vsiljivimi oglasi</translation>
<translation id="3591527072193107424">Omogočanje funkcije podpore za zastarele brskalnike.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfiguriranje preverjanja pristnosti pri prijavi</translation>
<translation id="3624171042292187668">
Oglejte si nastavitev pravilnika IsolateOrigins, če želite izkoristiti prednosti obeh funkcij, osamitve in omejenega vpliva za uporabnike, tako da uporabite pravilnik IsolateOrigins s seznamom spletnih mest, ki jih želite osamiti. Ta nastavitev, SitePerProcess, osami vsa spletna mesta.
Če je pravilnik omogočen, se vsako spletno mesto izvaja v svojem procesu.
Če je pravilnik onemogočen, bode onemogočene funkcije pravilnikov IsolateOrigins in SitePerProcess. Uporabniki bodo lahko še vedno ročno omogočili pravilnik SitePerProcess z zastavicami v ukazni vrstici.
Če pravilnik ni konfiguriran, bo uporabnik to nastavitev lahko spremenil.
V sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> je priporočljivo tudi, da nastavite pravilnik za naprave <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> na isto vrednost. Če se vrednosti, nastavljeni z obema pravilnikoma, ne ujemata, lahko pride do zakasnitve pri odpiranju uporabniške seje, medtem ko se uveljavlja vrednost, ki jo določa uporabniški pravilnik.
OPOMBA: Ta pravilnik se ne uporablja za Android. Če želite omogočiti pravilnik SitePerProcess za Android, uporabite nastavitev pravilnika SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="3627678165642179114">Omogoči ali onemogoči spletno storitev preverjanja črkovanja</translation>
<translation id="3628480121685794414">Omogoči enostransko tiskanje</translation>
<translation id="3646859102161347133">Nastavitev vrste lupe</translation>
<translation id="3653237928288822292">Privzeta ikona iskalnika</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Če je ta pravilnik nastavljen na »True«, je včlanitev v upravljanje v oblaku obvezna in blokira postopek zagona Chroma, če je neuspešna.
Če pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »False«, je včlanitev v upravljanje v oblaku izbirna in ne blokira postopka zagona Chroma, če je neuspešna.
Ta pravilnik uporablja včlanitev v pravilnik oblaka v obsegu naprave v namiznem računalniku in ga je mogoče nastaviti prek registra ali pravilnika skupine v sistemu Windows, prek datoteke plist v sistemu macOS in datoteke pravilnika v obliki zapisa JSON v Linuxu.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Prenesi piškotke SAML IdP pri prijavi</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Enovrstično polje je zastarelo in bo v prihodnje odstranjeno. Začnite uporabljati večvrstično besedilno polje spodaj.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Nastavi seznam razširitev, katerih namestitev je prepovedana</translation>
<translation id="3711895659073496551">Prekinitev</translation>
<translation id="3715569262675717862">Preverjanje pristnosti glede na potrdila odjemalca</translation>
<translation id="3736879847913515635">Omogočanje dodajanja oseb v upravitelju uporabnikov</translation>
<translation id="3738723882663496016">Ta pravilnik določa licenčni ključ <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> za to napravo.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Določa, ali so omogočena zaklepanja prebujanja. Zaklepanja prebujanja lahko zahtevajo razširitve prek API-ja razširitve za upravljanje energije in aplikacije ARC.
Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bodo za upravljanje energije uporabljena zaklepanja prebujanja.
Če je ta pravilnik onemogočen, bodo zahteve za zaklepanje prebujanja prezrte.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokiraj ustvarjanje ključev na teh spletnih mestih</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokiranje načina za razvijalce</translation>
<translation id="3758089716224084329">Omogoča nastavitev strežnika proxy, ki ga uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" />, in preprečuje uporabnikom spreminjanje nastavitev strežnika proxy.
Če izberete, da strežnika proxy ne boste uporabljali in se boste vedno povezovali neposredno, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete samodejno zaznavanje strežnika proxy, so vse druge možnosti prezrte.
Podrobnejše primere najdete na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Če to nastavitev omogočite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> in aplikacije ARC prezrejo vse s proxyjem povezane možnosti, določene iz ukazne vrstice.
Če teh pravilnikov ne nastavite, lahko uporabniki sami izberejo nastavitve proxyja.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Onemogoči Orodja za razvijalce</translation>
<translation id="3764248359515129699">Onemogoči uveljavljanje zahtev za preglednost potrdil za seznam starejših overiteljev potrdil.
S tem pravilnikom lahko onemogočite zahteve za razkritje za preglednost potrdil za verige potrdil, ki vsebujejo potrdila z eno od navedenih zgoščevalnih vrednosti subjectPublicKeyInfo. To omogoča, da potrdila, ki sicer ne bi bila zaupanja vredna, ker niso bila pravilno javno razkrita, še naprej uporabljate za gostitelje v poslovnih okoljih.
Če želite, da je uveljavljanje preglednosti potrdil onemogočeno, ko je nastavljen ta pravilnik, mora biti zgoščevalna vrednost vrste subjectPublicKeyInfo, ki se pojavlja v potrdilu overitelja potrdil, ki je prepoznan kot starejši overitelj potrdil. Starejši overitelj potrdil je tak, ki mu privzeto javno zaupa eden ali več operacijskih sistemov, ki jih podpira izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" />, ne zaupa pa mu Android Open Source Project ali <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Zgoščevalna vrednost subjectPublicKeyInfo je določena s sestavljanjem imena zgoščevalnega algoritma, znaka »/« in kodiranja Base64 zgoščevalnega algoritma, uporabljenega za subjectPublicKeyInfo navedenega potrdila, ki je kodiran s pravili DER. To kodiranje Base64 ima enako obliko zapisa kot prstni odtis za SPKI, kot je opredeljeno v razdelku 2.4 dokumenta RFC 7469. Neprepoznani zgoščevalni algoritmi se prezrejo. Trenutno je edini podprt zgoščevalni algoritem »sha256«.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo vsako potrdilo, ki ga je treba razkriti prek preglednosti potrdil, obravnavano kot tako, ki ni zaupanja vredno, če ni razkrito skladno s pravilnikom o preglednosti potrdil.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Trajanje opozorila o odjavi zaradi nedejavnosti</translation>
<translation id="377044054160169374">Uveljavitev posredovanja pri zlorabi</translation>
<translation id="3780152581321609624">Vključi nestandardna vrata v SPN za Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Če je ta pravilnik omogočen, bo ikona za Google Cast v orodni vrstici vedno prikazana v orodni vrstici ali v meniju z dodatnimi elementi in je uporabniki ne bodo mogli odstraniti.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, bodo lahko uporabniki ikono pripeli ali odstranili prek priročnega menija.
Če je pravilnik »EnableMediaRouter« onemogočen, vrednost tega pravilnika ne bo imela vpliva in ikona v orodni vrstici ne bo prikazana.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Nastavitve upravljanja energije, ko uporabnik postane nedejaven</translation>
<translation id="3790085888761753785">Če je ta nastavitev omogočena, bo uporabnikom dovoljeno, da se prijavijo v račun s funkcijo Smart Lock. S to nastavitvijo je dopuščeno več od običajnega delovanja funkcije Smart Lock, ki uporabnikom omogoča zgolj odklepanje zaslona.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabnikom ne bo dovoljeno uporabljati prijave s funkcijo Smart Lock.
Če ta pravilnik ni nastavljen, funkcija privzeto ni dovoljena za uporabnike, ki jih upravlja podjetje, in je dovoljena za uporabnike, ki niso upravljani.</translation>
<translation id="379602782757302612">Omogoča izbiro razširitev, ki jih uporabniki NE morejo namestiti. Razširitve, ki so že nameščene, bodo onemogočene, če so na seznamu prepovedanih, in uporabnik jih ne more omogočiti. Ko je razširitev, ki je onemogočena, ker je na seznamu prepovedanih, odstranjena s seznama, je samodejno znova omogočena.
Vrednost »*« na seznamu blokiranih pomeni, da so vse razširitve na seznamu blokirane, razen če so izrecno navedene na seznamu dovoljenih.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabnik v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> namesti katero koli razširitev.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurira imenik, ki ga bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za prenašanje datotek.
Če ta pravilnik nastavite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal navedeni imenik ne glede na to, ali ga je uporabnik določil ali omogočil zastavico za vsakokraten poziv za mesto prenosa.
Seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti, si lahko ogledate na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Če tega pravilnika ne nastavite, bo uporabljen privzeti imenik za prenose in uporabnik ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Omogoči razširitev za potrdila, domensko vezana na TLS (zastarelo)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Določi seznam onemogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="3811562426301733860">Omogočanje oglasov na vseh spletnih mestih</translation>
<translation id="3816312845600780067">Omogočanje bližnjičnih tipk, da se zaobide samodejna prijava</translation>
<translation id="3820526221169548563">Omogoča funkcije za ljudi s posebnimi potrebami zaslonske tipkovnice.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, je zaslonska tipkovnica stalno omogočena.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false«, je zaslonska tipkovnica stalno onemogočena.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je zaslonska tipkovnica na začetku onemogočena, vendar jo lahko uporabnik kadar koli omogoči.</translation>
<translation id="382476126209906314">Nastavitev predpone »TalkGadget« za gostitelje oddaljenega dostopa</translation>
<translation id="3831376478177535007">Če je ta nastavitev omogočena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogoča zaupanje potrdilom, izdanim s postopki starejše infrastrukture PKI družbe Symantec Corporation, če se drugače uspešno potrdijo in so v verigi s prepoznanim potrdilom overitelja potrdil.
Upoštevajte, da je ta pravilnik odvisen od tega, ali operacijski sistem še vedno prepozna potrdila starejše infrastrukture družbe Symantec. Če posodobitev operacijskega sistema spremeni, kako operacijski sistem ravna s takimi potrdili, ta pravilnik ne učinkuje več. Namen tega pravilnika je delovati kot začasna rešitev, ki daje podjetjem na voljo več časa, da prenehajo uporabljati starejša potrdila družbe Symantec. Ta pravilnik bo odstranjen okoli 1. januarja 2019 oziroma na ta datum.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upošteva javno najavljen razpored za zastaranje.
Če želite več podrobnosti o tem zastaranju, glejte https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Omogoča, da določite, kateri gostitelji izvornega pošiljanja sporočil niso vključeni na seznam blokiranih.
Vrednost * na seznamu blokiranih pomeni, da so vsi gostitelji izvornega pošiljanja sporočil blokirani in da bodo naloženi samo gostitelji izvornega pošiljanja sporočil, ki so na seznamu dovoljenih.
Na seznamu dovoljenih so privzeto vsi gostitelji izvornega pošiljanja sporočil, vendar če se s pravilnikom vse gostitelje izvornega pošiljanja sporočil uvrsti na seznam blokiranih, se s seznamom dovoljenih lahko ta pravilnik preglasi.</translation>
<translation id="384743459174066962">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno odpirati pojavnih oken.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultPopupsSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Poročanje podatkov o aktivni seji kioska, na primer
ID-ja in različice aplikacije.
Če je pravilnik onemogočen, se podatki o seji kioska ne
poročajo. Če je omogočen ali ni nastavljen, se podatki o seji kioska
poročajo.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Privzeto obojestransko tiskanje</translation>
<translation id="3859780406608282662">Dodajanje parametra prejemanju semen različic v izdelku <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je pravilnik določen, se URL-ju za prenos semen različic doda parameter poizvedbe »restrict«. Vrednost parametra je vrednost, določena v tem pravilniku.
Če pravilnik ni določen, se URL semen različic ne spremeni.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Omogočena je najnižja različica SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Določa URL iskalnika, ki se uporablja za predloge za iskanje. URL mora vsebovati niz »<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />«, ki ga bo ob času poizvedbe nadomestilo besedilo, ki ga je uporabnik vnesel do takrat.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ne bo uporabljen noben URL predloga.
Googlov URL predloga je mogoče določiti kot: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Konfiguriranje dovoljenih jezikov v uporabniški seji</translation>
<translation id="3866249974567520381">Opis</translation>
<translation id="3868347814555911633">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Navaja razširitve, samodejno nameščene za uporabnika predstavitvenega načina, za naprave v maloprodajnem načinu. Te razširitve so shranjene v napravi in jih je mogoče namestiti brez povezave.
Vsak vnos na seznamu vsebuje slovar, ki mora vključevati ID razširitve v polju »extension-id« in URL za posodobitev v polju »update-url«.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Omogoči »Iskanje z dotikom«</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integriran način dvojnega preverjanja pristnosti</translation>
<translation id="3879208481373875102">Konfiguriranje seznama vsiljeno nameščenih spletnih aplikacij</translation>
<translation id="388237772682176890">Ta pravilnik je zastarel v različici M53 in je odstranjen v različici M54 zaradi umika podpore za protokol SPDY/3.1.
Onemogoči uporabo protokola SPDY v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta pravilnik omogočen, protokol SPDY v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo na voljo.
Če je pravilnik onemogočen, bo uporaba protokola SPDY na voljo.
Če pravilnik ni nastavljen, bo protokol SPDY na voljo.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Pravilniki o hitrem odklepanju</translation>
<translation id="3891357445869647828">Omogoči JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfigurira privzeti imenik, ki ga <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabi za prenos datotek.
Če nastavite ta pravilnik, bo spremenil privzeti imenik, v katerega <ph name="PRODUCT_NAME" /> prenese datoteke. Ta pravilnik ni obvezen, tako da lahko uporabnik spremeni imenik.
Če tega pravilnika ne nastavite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabi običajni privzeti imenik (odvisno od posameznega okolja).
Na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables si lahko ogledate seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti.</translation>
<translation id="3904459740090265495">Ta pravilnik nadzira delovanje prijave v brskalniku. Omogoča vam, da določite, ali se sme uporabnik prijaviti v brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> z računom in uporabljati storitve, povezane z računom, na primer sinhronizacijo za Chrome.
Če je pravilnik nastavljen na »Onemogočanje prijave v brskalnik«, se uporabnik ne more prijaviti v brskalnik in uporabljati storitev, ki temeljijo na računu. V tem primeru funkcij na ravni brskalnika, kot je sinhronizacija za Chrome, ni mogoče uporabljati in niso na voljo. Če je bil uporabnik prijavljen in je pravilnik nastavljen na »Onemogočeno«, bo ob naslednjem zagonu Chroma odjavljen, lokalni podatki profila, kot so zaznamki, gesla ipd., pa se bodo ohranili. Uporabnik se bo še vedno lahko prijavljal v Googlove spletne storitve, na primer Gmail, in jih uporabljal.
Če je pravilnik nastavljen na »Omogočanje prijave v brskalnik«, se uporabnik sme prijaviti v brskalnik in je samodejno prijavljen vanj, če je prijavljen v Googlove spletne storitve, na primer Gmail. Če je uporabnik prijavljen v brskalnik, pomeni, da brskalnik ohrani podatke o njegovem računu, vendar to ne pomeni, da je sinhronizacija za Chrome privzeto vklopljena; če želi uporabnik to funkcijo uporabljati, jo mora omogočiti ločeno. Če omogočite ta pravilnik, bo uporabniku preprečen izklop nastavitve, ki omogoča prijavo v brskalnik. Če želite nadzirati razpoložljivost sinhronizacije za Chrome, uporabite pravilnik »SyncDisabled«.
Če je pravilnik nastavljen na »Vsiljenje prijave v brskalnik«, je uporabniku prikazano pogovorno okno za izbiro računa, v katerem mora izbrati račun in se prijaviti vanj, če želi uporabljati brskalnik. S tem se zagotovi, da se pri upravljanih računih uporabljajo in izvajajo pravilniki, povezani z računom. S tem je za račun privzeto vklopljena sinhronizacija za Chrome, razen v primeru, če sinhronizacijo prek pravilnika »SyncDisabled« onemogoči skrbnik domene. Privzeta vrednost za BrowserGuestModeEnabled bo nastavljena na onemogočeno. Obstoječi neprijavljeni profili bodo po omogočanju tega pravilnika zaklenjeni in nedostopni. Več informacij je na voljo v tem članku centra za pomoč: https://support.google.com/chrome/a/answer/7572556.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se lahko uporabnik odloči, ali želi omogočiti možnost prijave v brskalnik in jo uporabljati po želji.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Ta pravilnik ne vpliva na zapisovanje dnevnik sistema Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Če je ta možnost nastavljena na »True«, onemogoči sinhroniziranje Googla Drive v aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. V tem primeru se v Google Drive ne naložijo nobeni podatki.
Če ta možnost ni nastavljena ali je nastavljena na »False«, bodo uporabniki lahko prenesli datoteke v Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL za datoteko .pac v proxyju</translation>
<translation id="3925377537407648234">Nastavite ločljivost zaslona in faktor povečave</translation>
<translation id="3939893074578116847">Pošiljanje omrežnih paketov v strežnik za upravljanje zaradi spremljanja stanja povezave, tako da lahko
strežnik zazna, ali ima naprava povezavo.
Če je pravilnik omogočen, se pošiljajo omrežni paketi za spremljanje (t.i. <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Če je onemogočen ali ni nastavljen, se paketi ne pošiljajo.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Posodobitev omejitev časa</translation>
<translation id="3956686688560604829">Uporaba pravilnika za sezname spletnih mest za Internet Explorer za podporo starejših brskalnikov.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Dovoli uporabo funkcije Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Če je ta pravilnik omogočen, bo za to napravo dovoljeno potrjevanje na daljavo in samodejno bo ustvarjeno potrdilo, ki bo preneseno v strežnik za upravljanje naprav.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, ne bo ustvarjeno potrdilo in pozivi API-ju za razširitve enterprise.platformKeys ne bodo uspeli.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Časovna omejitev za odjavo nedejavnega uporabnika</translation>
<translation id="3973371701361892765">Nikoli samodejno ne skrij police</translation>
<translation id="3984028218719007910">Določa, ali <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> po odjavi ohrani lokalne podatke o računu. Če je pravilnik omogočen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne shrani trajnih računov in vsi podatki seje uporabnika se po odjavi izbrišejo. Če je pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, lahko naprava hrani (šifrirane) lokalne podatke uporabnikov.</translation>
<translation id="398475542699441679">Ta pravilnik nadzira, ali je omogočena podpora za zastarele brskalnike.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »false«, Chrome ne bo poskusil odpreti določenih URL-jev v nadomestnem brskalniku.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, bo Chrome poskusil odpreti nekatere URL-je v nadomestnem brskalniku (na primer Internet Explorerju). Ta funkcija je konfigurirana s pravilniki v skupini <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Ta funkcija nadomešča razširitev <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Konfiguracija iz razširitve se bo prenesla na to funkcijo, vendar zelo priporočamo, da namesto nje uporabljate Chromove pravilnike. S tem si zagotovite boljšo združljivost v prihodnje.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL-ji, ki jim bo odobren dostop do naprav za zajem videa na straneh za prijavo SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Skrbniki za IT, ki upravljajo naprave v podjetju, lahko s to zastavico določijo, ali je uporabnikom dovoljeno unovčiti ponudbe prek registracije sistema Chrome OS.
Če je vrednost pravilnika nastavljena na »true« ali pravilnik ni nastavljen, lahko uporabniki unovčijo ponudbe prek registracije sistema Chrome OS.
Če je vrednost pravilnika nastavljena na »false«, uporabniki ne morejo unovčiti ponudb.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Če je ta pravilnik omogočen ali ni konfiguriran, bo operacijski sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na zaslonu za prijavo prikazal obstoječe uporabnike in omogočal izbiro enega.
Če ta pravilnik ni omogočen, operacijski sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na zaslonu za prijavo ne bo prikazal obstoječih uporabnikov. Prikazan bo zaslon za običajno prijavo (s pozivom za vnos uporabniškega imena in gesla ali telefonske številke) ali vmesni zaslon za prijavo SAML (če je omogočena s pravilnikom <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />), razen če je konfigurirana upravljana seja. Če je konfigurirana upravljana seja, bodo prikazani samo računi upravljane seje in mogoče bo izbrati enega izmed njih.
Upoštevajte, da ta pravilnik ne vpliva na to, ali naprava ohrani ali zavrže lokalne uporabniške podatke.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Dovoli proženje pogovornih oken za izbiro datotek</translation>
<translation id="4012737788880122133">Če je pravilnik omogočen, so samodejne posodobitve onemogočene.
Če nastavitev ni nastavljena ali je onemogočena, naprave s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> samodejno preverijo, ali so na voljo posodobitve.
Opozorilo: priporočamo, da so samodejne posodobitve omogočene, tako da bodo uporabniki lahko prejemali posodobitve programske opreme in nujne varnostne popravke. Če izklopite samodejne popravke, so uporabniki morda ogroženi.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Aplikacije za Android do piškotkov, prenesenih v uporabnikov profili, ne morejo dostopati.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nobenemu mestu ne dovoli izvajanja JavaScripta</translation>
<translation id="4027608872760987929">Omogoči privzeti iskalnik</translation>
<translation id="4039085364173654945">Določa, ali lahko podvsebina drugega ponudnika na strani odpre pojavno pogovorno okno HTTP Basic Auth.
Običajno je to onemogočeno kot zaščita pred lažnim predstavljanjem. Če ta pravilnik ni nastavljen, je to onemogočeno in podvsebina drugega ponudnika ne bo mogla odpreti pojavnega pogovornega okna HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Onemogoči protokol SPDY</translation>
<translation id="4059515172917655545">Ta pravilnik nadzira razpoložljivost Googlovih lokacijskih storitev.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali je nastavljen na <ph name="GLS_DISABLED" />, so Googlove lokacijske storitve onemogočene in jih uporabnik ne more omogočiti.
Če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="GLS_UNDER_USER_CONTROL" />, je uporabnik pozvan, naj izbere, ali želi uporabljati Googlove lokacijske storitve. Tako lahko aplikacije za Android s storitvami pošiljajo poizvedbe glede lokacije naprave in omogočeno je pošiljanje anonimnih podatkov o lokaciji Googlu.
Če je pravilnik <ph name="DEFAULT_GEOLOCATION_SETTING_POLICY_NAME" /> nastavljen na <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, je ta pravilnik prezrt in Googlove lokacijske storitve so vedno onemogočene.</translation>
<translation id="408029843066770167">Omogočanje poizvedb za Googlovo časovno storitev</translation>
<translation id="408076456549153854">Omogočanje prijave v brskalnik</translation>
<translation id="4088589230932595924">Vsiljen način brez beleženja zgodovine</translation>
<translation id="4088983553732356374">Omogoča, da nastavite, ali je spletnim mestom dovoljeno nastavljanje lokalnih podatkov. Nastavljanje lokalnih podatkov je lahko dovoljeno za vsa mesta ali onemogočeno za vsa mesta.
Če je ta pravilnik nastavljen na »Ohrani piškotke za obdobje trajanja seje«, se ob zaprtju seje piškotki izbrišejo. Če se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvaja v ozadju, se seja ob zaprtju zadnjega okna morda ne bo zaprla. Več informacij o konfiguriranju tega delovanja je na voljo v pravilniku »BackgroundModeEnabled«.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se uporabi »AllowCookies« in uporabnik bo lahko to spremenil.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Preusmeritev na SAML IdP po potrditvi uporabnika</translation>
<translation id="410478022164847452">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se izvede dejanje ob nedejavnosti, če se naprava napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> izvede dejanje ob nedejavnosti, ki ga je mogoče konfigurirati posebej.
Če pravilnik ni nastavljen, velja privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Onemogočanje uveljavljanja pravilnika o preglednosti potrdila za seznam URL-jev</translation>
<translation id="4121350739760194865">Onemogoči prikaz oglasov za aplikacije na novem zavihku s povezavami.</translation>
<translation id="412697421478384751">Omogoči uporabnikom nastavitev šibkih kod PIN za kodo PIN za zaklenjen zaslon.</translation>
<translation id="4138655880188755661">Časovna omejitev</translation>
<translation id="4150201353443180367">Prikaz</translation>
<translation id="4157003184375321727">Pošiljanje podatkov o različici operacijskega sistema in vdelane programske opreme</translation>
<translation id="4157594634940419685">Omogoči dostop do izvornih tiskalnikov CUPS</translation>
<translation id="4183229833636799228">Privzeta nastavitev za <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL za preverjanje žetona za preverjanje pristnosti odjemalca za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="4203389617541558220">Omejitev časa delovanja naprave z načrtovanjem samodejnih vnovičnih zagonov.
Če je ta pravilnik nastavljen, določa, kako dolgo lahko deluje naprava, preden se izvede načrtovan samodejni vnovični zagon.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je čas delovanja naprav neomejen.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Samodejni vnovični zagon se v napravi načrtuje za določeno uro, vendar se lahko odloži do 24 ur, če nekdo trenutno uporablja napravo.
Opomba: Samodejni vnovični zagoni so trenutno omogočeni samo, ko je prikazan prijavni zaslon ali poteka seja aplikacije za kiosk. To se bo v prihodnosti spremenilo in pravilnik bo vedno veljal ne glede na to, ali poteka seja katere koli vrste.
Vrednost pravilnika mora vedno biti navedena v sekundah. Vrednosti so navzdol omejene na najmanj 3600 (eno uro).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Uporabnikom so prikazani samo tiskalniki na seznamu dovoljenih.</translation>
<translation id="420512303455129789">Slovar, v katerem so URL-ji preslikani na logično zastavico, ki določa, ali naj bo dostop do gostitelja dovoljen (True) ali blokiran (False).
Ta pravilnik je namenjen za notranjo uporabo v programu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Zakasnitve za zaklepanje zaslona</translation>
<translation id="423797045246308574">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena mesta, ki smejo uporabljati ustvarjanje ključev. Če je vzorec URL-ja v »KeygenAllowedForUrls«, ta pravilnik preglasi te izjeme.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultKeygenSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultKeygenSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Predpomnilnik se ne uporablja za aplikacije za Android. Če več uporabnikov namesti enako aplikacijo za Android, bo za vsakega uporabnika znova prenesena.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Omogoča zbiranje anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je, v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Zbiranje anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je, pošlje Googlu URL-je strani, ki jih obišče uporabnik, zaradi izboljšanja iskanj in brskanja.
Če ta pravilnik omogočite, je zbiranje anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je, vedno aktivno.
Če ta pravilnik onemogočite, ni zbiranje anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je, nikoli aktivno.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo zbiranje anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je, omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ne</translation>
<translation id="4261820385751181068">Jezik na zaslonu za prijavo v napravi</translation>
<translation id="427220754384423013">Določa tiskalnike, ki jih uporabnik lahko uporablja.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je za pravilnik <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> izbrana možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Če se uporablja ta pravilnik, so uporabniku na voljo samo tiskalniki z ID-ji, ki se ujemajo z vrednostmi v tem pravilniku. ID-ji morajo ustrezati polju »id« ali »guid« v datoteki, določeni v pravilniku <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Določa parametre, uporabljene pri slikovnem iskanju z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {imageThumbnail}, bo zamenjana s pravimi podatki sličice slike.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za slikovno iskanje poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Omogočanje uporabe ARC-ja nepovezanim uporabnikom</translation>
<translation id="4298509794364745131">Določa seznam aplikacij, ki jih je mogoče omogočiti kot aplikacije za zapiske na zaklenjenem zaslonu sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je prednostna aplikacija za zapiske omogočena na zaklenjenem zaslonu, je na njem element uporabniškega vmesnika za zagon te aplikacije.
Aplikacija bo lahko po zagonu ustvarila svoje okno na zaklenjenem zaslonu ter ustvarila podatkovne elemente (zapiske) v kontekstu zaklenjenega zaslona. Lahko bo uvozila ustvarjene zapiske v sejo primarnega uporabnika, ko je seja odklenjena. Na zaklenjenem zaslonu so za zdaj podprte samo aplikacije za zapiske za Chrome.
Če je pravilnik nastavljen, lahko uporabnik omogoči aplikacijo na zaklenjenem zaslonu samo, če je ID razširitve aplikacije vsebovan v vrednosti seznama pravilnika.
Če ta pravilnik nastavite na prazen seznam, bo zato v celoti onemogočeno ustvarjanje zapiskov na zaklenjenem zaslonu.
Če pravilnik vsebuje ID aplikacije, še ne pomeni, da lahko uporabnik omogoči aplikacijo kot aplikacijo za zapiske na zaklenjenem zaslonu – v Chromu 61 skupino razpoložljivih aplikacij na primer dodatno omejuje okolje.
Če pravilnik ni nastavljen, ni omejitev pravilnika za skupino aplikacij, ki jih uporabnik lahko omogoči na zaklenjenem zaslonu.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Ali so v protokolu TLS omogočene šifrirne zbirke DHE</translation>
<translation id="4322842393287974810">Dovoli samodejno zagnani aplikaciji za kiosk brez zamika nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Dodajanje gumb za odjavo v sistemsko vrstico</translation>
<translation id="4332177773549877617">Beleženje dogodkov za namestitve aplikacije za Android</translation>
<translation id="4346674324214534449">Omogoča, da nastavite, ali je treba oglase blokirati na spletnih mestih z vsiljivimi oglasi.
Če je ta pravilnik nastavljen na 2, bodo oglasi blokirani na spletnih mestih z vsiljivimi oglasi.
To delovanje pa se ne bo sprožilo, če je onemogočen pravilnik »SafeBrowsingEnabled«.
Če je ta pravilnik nastavljen na 1, oglasi ne bodo blokirani na spletnih mestih z vsiljivimi oglasi.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je uporabljena možnost 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Če je omogočeno in je uporabnik zaščiteni uporabnik, lahko druge aplikacije za Android prek ponudnika vsebine pošljejo poizvedbe o uporabnikovih spletnih omejitvah.
Če ni omogočeno ali ni nastavljeno, ponudnik vsebine ne pošlje podatkov.</translation>
<translation id="435461861920493948">Vsebuje seznam vzorcev, ki se uporabljajo za nadziranje vidnosti računov v storitvi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Vsak Google Račun v napravi bo primerjan z vzorci, shranjenimi v tem pravilniku, zaradi vidnosti računa v storitvi <ph name="PRODUCT_NAME" />. Račun bo viden, če se njegovo ime ujema s katerim koli vzorcem na seznamu. V nasprotnem primeru bo račun skrit.
Z nadomestnim znakom »*« nadomestite poljubno število poljubnih znakov (ali nobenega). Ubežni znak je »\«, zato morate za ujemanje z dejanskima znakoma »*« ali »\« pred njiju dati »\«.
Če ta pravilnik ni nastavljen, so vsi Google Računi v napravi vidni v storitvi <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="436581050240847513">Poročanje o omrežnih vmesnikih naprave</translation>
<translation id="4372704773119750918">Ne dovoli uporabnikom v podjetjih, da so del večkratnega profila (primarnega ali sekundarnega)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Dovoli vsem mestom, da pokažejo vse slike</translation>
<translation id="437791893267799639">Preklic nastavitev pravilnika, prepoved selitve podatkov in ARC-ja</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfiguriranje potrditve na daljavo z mehanizmom TPM.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Seznam vnaprej konfiguriranih omrežnih datotečnih sredstev v skupni rabi.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Omogoči omejevanje omrežne pasovne širine</translation>
<translation id="441217499641439905">Onemogoči sinhronizacijo z Googlom Drive prek povezav v mobilnih omrežjih v aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4418726081189202489">Če onemogočite ta pravilnik, izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> preprečite občasno pošiljanje poizvedb v Googlove storitve zaradi prejemanja točnega časovnega žiga. Te poizvedbe bodo omogočene, če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ročna izbira nastavitev proxyja</translation>
<translation id="4429220551923452215">Omogoči ali onemogoči bližnjico za aplikacije v vrstici z zaznamki.
Če pravilnik ni nastavljen, lahko uporabnik izbere, da je bližnjica za aplikacije v kontekstnem meniju vrstice z zaznamki prikazana ali skrita.
Če je pravilnik nastavljen, ga uporabnik ne more spremeniti, bližnjica za aplikacije pa je vedno prikazana ali pa ni nikoli prikazana.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Omogočanje razširjenega poročanja za Varno brskanje</translation>
<translation id="443454694385851356">Starejše (ni varno)</translation>
<translation id="443665821428652897">Izbris podatkov mesta, ko se brskalnik zapre (zastarelo)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Omogočanje izvajanja vtičnika PluginVm v tej napravi.
Če je pravilnik nastavljen na »False« ali ni nastavljen, vtičnik <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> za napravo ni omogočen. Če je pravilnik omogočen, je vtičnik <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> za napravo omogočen, če je omogočen tudi z drugimi nastavitvami. <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> mora biti omogočeno, <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> in <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> morata biti nastavljena, da je omogočeno izvajanje vtičnika <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Določanje seznama zastarelih funkcij spletnega okolja za vnovično začasno omogočanje.
Ta pravilnik skrbnikom omogoča vnovično omogočanje zastarelih funkcij spletnega okolja za omejen čas. Funkcije določajo oznake nizov in funkcije, ki ustrezajo oznakam, vključenim na seznam, ki ga določa ta pravilnik, bodo znova omogočene.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je seznam prazen oziroma se ne ujema z nobeno od podprtih oznak nizov, bodo ostale vse zastarele funkcije spletnega okolja onemogočene.
Medtem ko je ta pravilnik podprt v zgornjih okoljih, je funkcija, ki jo omogoča, morda na voljo v manj okoljih. Vseh zastarelih funkcij spletnega okolja ni mogoče znova omogočiti; za omejen čas (različno od funkcije do funkcije) je mogoče samo tiste, ki so izrecno navedene spodaj. Splošna oblika zapisa oznake niza bo [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Če vas zanima referenčno gradivo in namen spremembe funkcij spletnega okolja, obiščite http://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Omogoči zaklepanje, ko je naprava nedejavna ali preide v stanje pripravljenosti</translation>
<translation id="4449545651113180484">Sukanje zaslona v smeri urnega kazalca za 270 stopinj</translation>
<translation id="4454820008017317557">Pokaži ikono orodne vrstice <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokiraj piškotke drugih spletnih mest</translation>
<translation id="4474167089968829729">Omogočanje shranjevanja gesel v upravitelju gesel</translation>
<translation id="4476769083125004742">Če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, aplikacije za Android ne morejo dostopati do podatkov o lokaciji. Če pravilnik nastavite na katero koli drugo vrednost ali ga ne nastavite, je uporabnik pozvan, da poda soglasje, kadar želi aplikacija za Android dostopati do podatkov o lokaciji.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Uveljavitev Google Varnega iskanja</translation>
<translation id="4482640907922304445">Pokaže gumb za domačo stran v orodni vrstici brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če to nastavitev omogočite, bo gumb za domačo stran vedno prikazan.
Če to nastavitev onemogočite, gumb za domačo stran ne bo prikazan.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, je uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če tega pravilnika ne nastavite, lahko uporabnik izbere, ali bo gumb za domačo stran prikazan.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Onemogoči samodejno posodabljanje</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfiguriranje URL-ja novega zavihka s povezavami</translation>
<translation id="4492287494009043413">Onemogoči ustvarjanje posnetkov zaslona</translation>
<translation id="449423975179525290">Konfiguriranje pravilnikov, povezanih z vtičnikom <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Nastavi velikost predpomnilnika, ki ga bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za shranjevanje predpomnjenih predstavnostnih datotek na disku.
Če nastavite ta pravilnik, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabil navedeno velikost predpomnilnika, ne glede na to, ali je uporabnik nastavil zastavico »--media-cache-size«. Vrednost, navedena v tem pravilniku, ni fiksna omejitev, temveč predlog predpomnilniškemu sistemu. Vrednosti pod nekaj megabajti so premajhne in bodo zaokrožene na razumno minimalno vrednost.
Če je vrednost tega pravilnika nastavljena na 0, bo uporabljena privzeta velikost predpomnilnika, vendar je uporabnik ne bo mogel spremeniti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljena privzeta vrednost in jo bo uporabnik lahko preglasil z zastavico »--media-cache-size«.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, je naprava <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogočena, uporabniki pa jo lahko zaženejo v meniju z aplikacijami, v kontekstnih menijih na straneh, s kontrolniki predstavnosti na spletnih mestih, ki podpirajo Google Cast, in (če je prikazana) z ikono za Google Cast v orodni vrstici.
Če pravilnik ni omogočen, je naprava <ph name="PRODUCT_NAME" /> onemogočena.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Omogočanje Varnega brskanja za zaupanja vredne vire</translation>
<translation id="4518251772179446575">Vprašaj, ko želi mesto spremljati fizično lokacijo uporabnika</translation>
<translation id="4519046672992331730">Omogoča predloge za iskanje v naslovni vrstici brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> in preprečuje uporabnikom spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, bodo uporabljeni predlogi za iskanje.
Če to nastavitev onemogočite, predlogi za iskanje ne bodo uporabljeni.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, jo uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bodo mogli spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Aplikacije za Android je mogoče vsiljeno namestiti iz konzole Admin console z Googlom Play, ki tega pravilnika ne uporabljata.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Ime omejitve za Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokalni računi za napravo</translation>
<translation id="4544079461524242527">Konfigurira nastavitve upravljanja razširitev za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ta pravilnik nadzira več nastavitev, vključno z nastavitvami, ki jih nadzirajo kateri koli obstoječi pravilniki, povezani z razširitvami. Ta pravilnik preglasi vse morebitne starejše pravilnike, če so nastavljeni oboji.
Ta pravilnik preslika ID razširitve ali URL za posodobitev v svojo konfiguracijo. Konfiguracija z ID-jem razširitve bo uporabljena samo za določeno razširitev. Za posebni ID <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> je mogoče nastaviti privzeto konfiguracijo, ki se bo uporabila za vse razširitve, ki v tem pravilniku nimajo nastavljene konfiguracije po meri. Konfiguracija z URL-jem za posodobitev bo uporabljena za vse razširitve s točno določenim URL-jem za posodobitev, navedenim v manifestu te razširitve, kot je opisano na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Celoten opis mogočih nastavitev in struktura tega pravilnika sta na voljo na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/extension-settings-full
</translation>
<translation id="4554651132977135445">Način obdelave povratnih zank pri uporabniških pravilnikih</translation>
<translation id="4554841826517980623">Ta pravilnik nadzira, ali naj funkcija omrežnih datotečnih sredstev v skupni rabi za izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporablja protokol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> za odkrivanje sredstev v skupni rabi v omrežju.
Če je ta pravilnik omogočen, bo mehanizem za odkrivanje sredstev v skupni rabi uporabljal protokol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> za odkrivanje sredstev v skupni rabi v omrežju.
Če je ta pravilnik onemogočen, mehanizem za odkrivanje sredstev v skupni rabi ne bo uporabljal protokola <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> za odkrivanje sredstev v skupni rabi v omrežju.
Če pravilnik ni nastavljen, je funkcija privzeto onemogočena za uporabnike, ki jih upravlja podjetje, in omogočena za uporabnike, ki niso upravljani.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Omogoči oddaljeno potrditev za uporabnika</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL novega zavihka s povezavami privzetega iskalnika</translation>
<translation id="4567137030726189378">Omogočena uporaba orodij za izvajalce</translation>
<translation id="4600786265870346112">Omogoči velik kazalec</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfiguracija seznama blokiranih za izvorno pošiljanje sporočil</translation>
<translation id="4613508646038788144">Če je pravilnik onemogočen, lahko programska oprema tretjih oseb vstavlja izvedljivo kodo v Chromove procese. Če pravilnik ni nastavljen ali je omogočen, programska oprema tretjih oseb ne more vstavljati izvedljive kode v Chromove procese.</translation>
<translation id="4617338332148204752">Preskoči preverjanje metaoznak v izdelku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Nastavi seznam razširitev, katerih namestitev je dovoljena</translation>
<translation id="4632343302005518762">Dovoli, da <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> obravnava navedene vrste vsebine.</translation>
<translation id="4632566332417930481">Prepoved uporabe orodij za razvijalce v razširitvah, nameščenih s pravilnikom podjetja, omogočena uporaba orodij za razvijalce v drugih kontekstih</translation>
<translation id="4633786464238689684">Spremeni privzeti način delovanja zgornje vrstice tipk, da delujejo kot funkcijske tipke.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, bo zgornja vrstica tipk privzeto pošiljala ukaze funkcijskih tipk. Če želite, da spet delujejo kot predstavnostne tipke, morate pritisniti tipko za iskanje.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false« ali ni nastavljen, bo tipkovnica privzeto pošiljala ukaze predstavnostnih tipk, če je pritisnjena tipka za iskanje, pa ukaze funkcijskih tipk.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Imena gostiteljev izvornega pošiljanja sporočil, ki se ne vključijo na seznam blokiranih</translation>
<translation id="4650759511838826572">Onemogoči protokolne sheme URL-ja</translation>
<translation id="465099050592230505">URL spletne trgovine podjetja (zastarelo)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Nastavitve upravljanja razširitev</translation>
<translation id="4668325077104657568">Nastavitev privzetih slik</translation>
<translation id="4670865688564083639">Najmanj:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Omogoča, da nastavite, ali je treba spletnim mestom, ki izvajajo zlorabe, preprečiti odpiranje novih oken ali zavihkov.
Če je ta pravilnik omogočen, bo spletnim mestom, ki izvajajo zlorabe, preprečeno odpiranje novih oken ali zavihkov.
To delovanje pa se ne bo sprožilo, če je onemogočen pravilnik »SafeBrowsingEnabled«.
Če je ta pravilnik onemogočen, bo spletnim mestom, ki izvajajo zlorabe, dovoljeno odpiranje novih oken ali zavihkov.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo izbrana možnost, da je omogočen.</translation>
<translation id="467236746355332046">Podprte funkcije:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Prilagaja seznam vzorcev URL-jev, ki jih vedno upodobi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljen privzeti upodabljalnik, kot ga določa pravilnik »ChromeFrameRendererSettings«.
Primere vzorcev si lahko ogledate na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Odpri seznam URL-jev</translation>
<translation id="4674871290487541952">Omogočanje algoritmov, ki niso varni, pri preverjanju celovitosti posodobitev in namestitev razširitev</translation>
<translation id="4680936297850947973">Zastarelo v M68. Uporabite pravilnik DefaultPopupsSetting.
Podrobno pojasnilo je na strani https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Če je ta pravilnik omogočen, bo spletnim mestom dovoljeno hkratno premikanje in odpiranje novih oken/zavihkov.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, spletnim mestom ne bo dovoljeno hkratno premikanje in odpiranje novih oken/zavihkov.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Omogoči samodejno izpolnjevanje</translation>
<translation id="4703402283970867140">Omogoči pametni model zatemnitve za podaljšanje časa do zatemnitve zaslona</translation>
<translation id="4722122254122249791">Omogočanje osamitve spletnih mest za določene izvore</translation>
<translation id="4722399051042571387">Če je nastavitev onemogočena, uporabniki ne bodo mogli nastaviti kod PIN, ki so šibke in jih je mogoče preprosto uganiti.
Nekaj primerov šibkih kod PIN: kode, ki vsebujejo samo eno števko (1111), kode, pri katerih se števke povečujejo za številko 1 (1234), kode, pri katerih se števke zmanjšujejo za številko 1 (4321), in kode, ki so preveč pogoste.
Če se koda PIN smatra za šibko, uporabniki privzeto prejmejo opozorilo, ne pa napake.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Omogoči prehod skozi požarni zid iz odjemalca za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="4725528134735324213">Omogočanje storitve Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Zahteva, da se ujemata ime lokalnega uporabnika in lastnika gostitelja za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="4733471537137819387">Pravilniki, povezani z integriranim preverjanjem pristnosti HTTP.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Strežniki, v katere lahko <ph name="PRODUCT_NAME" /> delegira.
Imena strežnikov ločite z vejicami. Nadomestni znaki (*) so dovoljeni.
Če tega pravilnika ne nastavite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo delegiral uporabniških poverilnic, tudi če je strežnik zaznan kot intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Potrdilo odjemalca za vzpostavljanje povezave s tem: RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> predlagal strani, povezane s trenutno stranjo.
Ti predlogi se prenesejo oddaljeno iz Googlovih strežnikov.
Če je ta nastavitev onemogočena, se predlogi ne bodo prenesli ali prikazali.</translation>
<translation id="4788252609789586009">Omogoči funkcijo za samodejno izpolnjevanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom omogoča samodejno izpolnjevanje podatkov o kreditni kartici v spletnih obrazcih s predhodno shranjenimi podatki.
Če je ta nastavitev onemogočena, samodejno izpolnjevanje ne bo nikoli predlagalo ali vneslo podatkov o kreditni kartici in prav tako ne bo shranilo dodatnih podatkov o kreditni kartici, ki jih uporabnik lahko pošlje med brskanjem v spletu.
Če je ta nastavitev omogočena ali nima nastavljene vrednosti, bo uporabnik lahko nadziral samodejno izpolnjevanje za kreditne kartice v uporabniškem vmesniku.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Omogočanje funkcije velikega kazalca za ljudi s posebnimi potrebami.
Če ta pravilnik vklopite, bo prikaz velikega kazalca vedno omogočen.
Če ta pravilnik izklopite, bo prikaz velikega kazalca vedno onemogočen.
Če ta pravilnik nastavite, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če pravilnika ne nastavite, je velik kazalec prvotno onemogočen, vendar ga lahko uporabniki kadar koli omogočijo.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfiguriranje delovanja posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Uporabniki, pri katerih je minilo največ časa, odkar so bili uporabljeni, se odstranijo, dokler ni dovolj prostora</translation>
<translation id="4815725774537609998">Ta pravilnik je zastarel, namesto njega uporabite ProxyMode.
Omogoča nastavitev strežnika proxy, ki ga uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" />, in uporabnikom prepreči spreminjanje nastavitev strežnika proxy.
Če izberete, da se proxy nikoli ne uporablja in se vedno vzpostavi neposredna povezava, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete uporabo sistemskih nastavitev strežnika proxy ali samodejno zaznavanje strežnika proxy, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete ročno nastavitev strežnika proxy, lahko v možnostih »Naslov ali URL strežnika proxy«, »URL datoteke .pac za proxy« in »Seznam pravil za obvod strežnika proxy, ločenih z vejicami« izberete dodatne nastavitve. Za aplikacije ARC je na voljo samo strežnik proxy HTTP z največjo prednostjo.
Podrobne primere si lahko ogledate tukaj:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Če omogočite to nastavitev, <ph name="PRODUCT_NAME" /> prezre vse možnosti, povezane s strežnikom proxy, navedene v ukazni vrstici.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabniki sami izberejo nastavitve strežnika proxy.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Dovoli poslovnemu uporabniku, da je primarni in sekundarni uporabnik (privzeti način delovanja za neupravljane uporabnike)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Dejanje, ki se izvede, ko pri akumulatorskem napajanju dosežena zakasnitev zaradi nedejavnosti</translation>
<translation id="4834526953114077364">Uporabniki, pri katerih je minilo največ časa, odkar so bili uporabljeni, in se niso prijavili v zadnjih treh mesecih, se odstranijo, dokler ni dovolj prostora</translation>
<translation id="4858735034935305895">Dovoli celozaslonski način</translation>
<translation id="4861767323695239729">Konfiguriranje dovoljenih načinov vnosa v uporabniški seji</translation>
<translation id="487460824085252184">Samodejna selitev brez spraševanja za privolitev uporabnika.</translation>
<translation id="4874982543810021567">Blokiranje WebUSB-ja na teh spletnih mestih</translation>
<translation id="4876805738539874299">Najvišja omogočena različica protokola SSL</translation>
<translation id="4897928009230106190">Določa parametre, uporabljene pri iskanju predlogov z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {searchTerms}, bo zamenjana s pravimi podatki iskalnih izrazov.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za iskanje predlogov poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter, ki nadzira umestitev iskalnega izraza za privzetega ponudnika iskanja</translation>
<translation id="4899708173828500852">Omogoči varno brskanje</translation>
<translation id="4899802251198446659">Omogoča nadziranje, ali se lahko videoposnetki samodejno predvajajo (brez soglasja uporabnika) z zvočno vsebino v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je pravilnik omogočen, je v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoljeno samodejno predvajanje predstavnosti.
Če je pravilnik onemogočen, v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ni dovoljeno samodejno predvajanje predstavnosti. Če želite za določene vzorce URL to preglasiti, lahko uporabite pravilnik AutoplayWhitelist.
V brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> privzeto ni dovoljeno samodejno predvajanje predstavnosti. Če želite za določene vzorce URL to preglasiti, lahko uporabite pravilnik AutoplayWhitelist.
Opomba: če se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvaja in se ta pravilnik spremeni, bo uporabljen samo za novoodprte zavihke. Nekateri zavihki bodo zato morda še vedno delovali po starem.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Osveži oceno za pravilnik za naprave</translation>
<translation id="4917385247580444890">Močan</translation>
<translation id="4923806312383904642">Omogočanje, da funkcija WebDriver preglasi nezdružljive pravilnike</translation>
<translation id="494613465159630803">Sprejemnik za Google Cast</translation>
<translation id="4962262530309732070">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoli dodajanje osebe v upravitelju uporabnikov.
Če je ta pravilnik onemogočen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne dovoli ustvarjanja novih profilov v upravitelju uporabnikov.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Onemogočanje prijave v brskalnik</translation>
<translation id="4978405676361550165">Če je nastavljen pravilnik »OffHours«, so določeni pravilniki za naprave prezrti (uporaba privzetih nastavitev teh pravilnikov) med določenimi časovnimi intervali. Chrome znova uporabi pravilnike za naprave pri vsakem dogodku, ko se začne ali konča obdobje »OffHours«. Uporabnik bo obveščen in prisiljen, da se odjavi, ko bodo spremenjeni konec obdobja »OffHours« in nastavitve pravilnikov za naprave (npr. če je uporabnik prijavljen z nedovoljenim računom).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Vrsta podatkov:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Dovoli izvajanje zastarelih vtičnikov</translation>
<translation id="4988291787868618635">Dejanje, ki naj se izvede, ko preteče časovni zamik nedejavnosti</translation>
<translation id="4995548127349206948">Ali je omogočeno preverjanje pristnosti NTLMv2.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Omogoči dostop do spletnih mest zunaj paketov vsebine</translation>
<translation id="5052081091120171147">Če je ta pravilnik omogočen, se zgodovina brskanja uvozi iz trenutnega privzetega brskalnika. Če je omogočen, ta pravilnik vpliva tudi na pogovorno okno za uvoz.
Če je onemogočen, se zgodovina brskanja stran ne uvozi.
Če ni nastavljen, bo uporabnik morda vprašan, ali naj jo uvozi, ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Izklop lupe</translation>
<translation id="5058573563327660283">Izbere strategijo za sproščanje prostora na disku med samodejnim čiščenjem (zastarelo)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Seznam odobrenih uporabnikov za prijavo</translation>
<translation id="5068140065960598044">Pravilnik oblaka za <ph name="PRODUCT_NAME" /> preglasi pravilnik računalnika.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Omogoča uporabo privzetega ponudnika iskanja.
Če omogočite to nastavitev, se izvede privzeto iskanje, če uporabnik v naslovni vrstici vnese besedilo, ki ni URL.
Privzetega ponudnika iskanja, ki naj se uporablja, lahko določite tako, da nastavite preostale pravilnike za privzeto iskanje. Če pustite prazne, lahko uporabnik sam izbere privzetega ponudnika.
Če onemogočite to nastavitev, se ne izvede nobeno iskanje, ko uporabnik v naslovni vrstici vnese besedilo, ki ni URL.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, uporabniki te nastavitve v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je omogočen privzeti ponudnik iskanja, uporabnik pa bo lahko nastavil seznam ponudnikov iskanja.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Onemogoči predogled tiskanja</translation>
<translation id="5090209345759901501">Razširitev nastavitve za vsebino Flash na vso vsebino</translation>
<translation id="5093540029655764852">Določa, kako pogosto (v dnevih) odjemalec spremeni geslo računa v napravi. Geslo naključno generira odjemalec in ni vidno uporabniku.
Tako kot gesla uporabnikov je treba redno spreminjati tudi gesla računov v napravi. Če onemogočite ta pravilnik ali nastavite veliko število dni, lahko to negativno vpliva na varnost, saj morebitnim napadalcem daje več časa, da uganejo geslo računa v napravi in ga uporabijo.
Če pravilnik ni nastavljen, se geslo računa v napravi spremeni vsakih 30 dni.
Če je pravilnik nastavljen na 0, je geslo računa v napravi onemogočeno.
Če je odjemalec dalj časa brez povezave, so lahko zgodi, da so gesla starejša od navedenega števila dni.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Časovni zamik zaklepa zaslona, če se napaja iz akumulatorja</translation>
<translation id="5108031557082757679">Onemogočeni tiskalniki za naprave v podjetjih</translation>
<translation id="5113732180192599620">Ta pravilnik nadzira seznam spletnih mest, ki ne bodo nikoli povzročila preklopa brskalnika.
Upoštevajte, da je mogoče elemente tudi dodati na ta seznam s pravilnikoma <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" /> in <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, nobeno spletno mesto ni dodano na seznam.
Če je ta pravilnik nastavljen, se vsak element obravnava kot pravilo, podobno pravilniku <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />, vendar z obratno logiko: pravila, ki se ujemajo, ne odprejo nadomestnega brskalnika.
Drugače kot pri pravilniku <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> pravila veljajo v obeh smereh. Če je nameščen in omogočen dodatek za Internet Explorer, ta prav tako nadzira, ali naj <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> odpre te URL-je v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="5130288486815037971">Ali so v protokolu TLS omogočene šifrirne zbirke RC4</translation>
<translation id="5141670636904227950">Nastavitev privzete vrste lupe, omogočene na prijavnem zaslonu</translation>
<translation id="5142301680741828703">Vedno upodobi te vzorce URL-jev v programu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Določite lahko dodatne parametre, ki so uporabljeni, ko <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> zažene <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je uporabljena privzeta ukazna vrstica.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Kako pogosto se pošiljajo omrežni paketi za spremljanje (v milisekundah).
Če ta pravilnik ni nastavljen, je privzeti interval 3 minute.
Najmanjši interval je 30 sekund, največji pa 24 ur –
vrednosti zunaj tega obsega bodo omejene na ta obseg.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Omogoči stari spletni potek prijave</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurira Google Drive v brskalniku <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Omogoča, da določite, za katere razširitve ne velja seznam prepovedanih.
Vrednost * na seznamu prepovedanih pomeni, da so prepovedane vse razširitve in lahko uporabniki namestijo samo razširitve s seznama dovoljenih.
Privzeto so dovoljene vse razširitve, če pa so vse prepovedane s pravilnikom, ga lahko preglasite s seznamom dovoljenih.</translation>
<translation id="519247340330463721">Konfigurirajte pravilnike, povezane s funkcijo varnega brskanja.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Omogoča uporabo nadomestnih strani za napake, ki so vgrajene v <ph name="PRODUCT_NAME" /> (na primer »Strani ni mogoče najti«), in preprečuje uporabnikom spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, se nadomestne spletne strani uporabljajo.
Če to nastavitev onemogočite, jo uporabniki v programu <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blokiranje načina za razvijalce.
Če je ta pravilnik vklopljen, bo sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preprečil, da bi se naprava zagnala v načinu za razvijalce. Če je stikalo za razvijalce vklopljeno, sistem ne bo dovolil zagona in bo prikazal zaslon z napako.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je izklopljen, bo način za razvijalce v napravi še naprej na voljo.</translation>
<translation id="520403427390290017">Funkcija življenjskih ciklov povrne sredstva CPE-ja, sčasoma pa tudi pomnilnika, povezana z zavihki, ki se izvajajo, vendar že dalj časa niso bili uporabljeni, in sicer tako, da jim najprej omeji delovanje, nato jih zamrzne, na koncu pa zavrže.
Če je pravilnik onemogočen, so življenjski cikli zavihkov onemogočeni in vsi zavihki se bodo še naprej normalno izvajali.
Če je pravilnik omogočen ali ni opredeljen, so življenjski cikli zavihkov omogočeni.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Konfigurira privzeti URL novega zavihka s povezavami in uporabnikom prepreči, da ga bi spremenili.
Novi zavihek s povezavami je stran, ki se odpre, ko so ustvarjeni novi zavihki (vključno s stranjo, odprto v novih oknih).
Ta pravilnik ne odloča o tem, katere strani se odprejo ob zagonu. Te nadzirajo pravilniki <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />. Ta pravilnik pa vpliva na domačo stran, če je nastavljena tako, da se odpre nov zavihek s povezavami, in na začetno stran, če je nastavljena tako, da se odpre nov zavihek s povezavami.
Če pravilnik ni nastavljen ali pustite praznega, se uporabi privzeti nov zavihek s povezavami.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno prikazovati obvestil.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultNotificationsSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Spletna mesta, ki naj nikoli ne sprožijo preklopa brskalnika.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Pri aplikacijah za Android ta pravilnik vpliva samo na mikrofon. Če je ta pravilnik omogočen, ima mikrofon brez izjem izklopljen zvok pri vseh aplikacijah za Android.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Zamik samodejne prijave v lokalni račun v napravi.
Če pravilnik |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ni nastavljen, ta pravilnik nima vpliva. V nasprotnem primeru:
Če je ta pravilnik nastavljen, določa čas nedejavnosti uporabnika, ki mora preteči pred samodejno prijavo v lokalni račun v napravi, ki jo določa pravilnik |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za časovno omejitev uporabi 0 milisekund.
Ta pravilnik je določen v milisekundah.</translation>
<translation id="523505283826916779">Nastavitve funkcij za ljudi s posebnimi potrebami</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokiraj nevarne prenose</translation>
<translation id="5248863213023520115">Nastavi dovoljenje vrste šifriranja pri zahtevah za vstopnice Kerberos od strežnika <ph name="MS_AD_NAME" />.
Če je pravilnik nastavljen na »Vse«, sta dovoljeni vrsti šifriranja AES »aes256-cts-hmac-sha1-96« in »aes128-cts-hmac-sha1-96« ter vrsta šifriranja RC4 »rc4-hmac«. Če strežnik podpira obe vrsti, ima prednost šifriranje AES. Upoštevajte, da šifriranje RC4 ni varno, in če je mogoče, je treba strežnik konfigurirati tako, da bo podpiral šifriranje AES.
Če je ta pravilnik nastavljen na »Močno« ali ni nastavljen, sta dovoljeni samo vrsti šifriranja AES.
Če je pravilnik nastavljen na »Starejše«, je dovoljena samo vrsta šifriranja RC4. Ta možnost ni varna in jo uporabite samo v zelo posebnih okoliščinah.
Glejte tudi: https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.6_Features_added/changed#Kerberos_client_encryption_types.</translation>
<translation id="5255162913209987122">Lahko se priporoča</translation>
<translation id="527237119693897329">Omogoča, da določite, kateri gostitelji izvornega pošiljanja sporočil se ne naložijo.
Vrednost * na seznamu blokiranih pomeni, da so vsi gostitelji izvornega pošiljanja sporočil blokirani, razen če niso izrecno navedeni na seznamu dovoljenih.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> naložil vse nameščene gostitelje izvornega pošiljanja sporočil.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Če je pravilnik omogočen, lahko uporabnik overitelju potrdil za zasebnost s strojno opremo v napravah Chrome na daljavo potrdi svojo identiteto z metodo <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> prek API-ja <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />.
Če je onemogočen ali če ni nastavljen, pozivi API-ju ne bodo uspeli in bo vrnjena koda napake.</translation>
<translation id="5277806246014825877">Omogočanje temu uporabniku, da lahko izvaja Crostini.
Če je pravilnik onemogočen, Crostini ni omogočen za uporabnika.
Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, je Crostini omogočen za uporabnika, če to omogočajo tudi druge nastavitve.
Vsi trije pravilniki – VirtualMachinesAllowed, CrostiniAllowed in DeviceUnaffiliatedCrostiniAllowed – morajo biti omogočeni, ko se prijavijo za omogočanje izvajanja Crostinija.
Če je ta pravilnik spremenjen na onemogočeno stanje, se uporablja za zagon novih vsebnikov Crostinija, vendar ne ustavi vsebnikov, ki se že izvajajo.</translation>
<translation id="5283457834853986457">Onemogočanje iskalnika vtičnikov (zastarelo)</translation>
<translation id="5288772341821359899">Če je pravilnik nastavljen, je obseg vrat UDP, ki jih uporablja tehnologija WebRTC, omejen na navedeni interval vrat (vključno s končnimi točkami).
Če pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na prazen niz oziroma neveljaven obseg vrat, je tehnologiji WebRTC dovoljeno uporabljati katera koli lokalna vrata UDP, ki so na voljo.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Določite seznam vtičnikov, ki jih lahko uporabnik omogoči ali onemogoči</translation>
<translation id="5304269353650269372">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se pokaže pogovorno okno z opozorilom, če se napaja iz akumulatorja.
Če je pravilnik nastavljen, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže pogovorno okno z opozorilom, da bo izveden ukrep zaradi nedejavnosti.
Če pravilnik ni nastavljen, pogovorno okno z opozorilom ni prikazano.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Razpoložljivost načina brez beleženja zgodovine</translation>
<translation id="5318185076587284965">Gostitelju oddaljenega dostopa omogoči uporabo posredovalnih strežnikov</translation>
<translation id="5323128137188992869">Omogočanje predvajanja vsebine v napravi z napravo <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta pravilnik onemogočen, uporabniki ne bodo mogli predvajati vsebine v tej napravi. Če je pravilnik omogočen, je uporabnikom dovoljeno predvajanje vsebine. Če ta pravilnik ni nastavljen, uporabnikom ni dovoljeno predvajati vsebine v včlanjenih napravah OS Chrome, vendar jo lahko predvajajo v napravah, ki niso včlanjene.</translation>
<translation id="5329007337159326804">Opozorilo: pravilnik za najvišjo različico protokola TLS bo v celoti odstranjen iz izdelka <ph name="PRODUCT_NAME" /> okoli različice 75 (okoli junija 2019).
Če ta pravilnik ni konfiguriran, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporablja privzeto najvišjo različico.
Sicer bo nastavljen na eno od teh vrednosti: »tls1.2« ali »tls1.3«. Če je nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo uporabljal različic protokolov SSL/TLS, višjih od navedene različice. Neprepoznane vrednosti bodo prezrte.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Dovoli, da <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> obravnava te vrste vsebine.</translation>
<translation id="5365476955714838841">Parametri ukazne vrstice za nadomestni brskalnik.</translation>
<translation id="5365946944967967336">V orodni vrstici pokaži gumb »Domov«</translation>
<translation id="5366745336748853475">Omogoča, da določite seznam vzorcev URL-jev, ki določajo spletna mesta, za katera je potrdilo odjemalca samodejno izbrano na zaslonu za prijavo v okviru, v katerem gostuje potek SAML, če spletno mesto zahteva potrdilo. Primer uporabe je konfiguriranje potrdila v napravi, ki je predloženo SAML IdP.
Vrednost mora biti polje slovarjev JSON v obliki nizov. Vsak slovar mora imeti obliko { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, pri čemer je $URL_PATTERN vzorec nastavljanja vsebine. $FILTER omejuje, katera potrdila odjemalcev bo brskalnik izbral samodejno. Ne glede na filter bodo izbrana samo potrdila, ki se ujemajo z zahtevo strežnika za potrdilo. Če ima $FILTER obliko { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, so poleg tega izbrana samo potrdila odjemalcev, ki jih izda izdajatelj potrdila s pravim imenom $ISSUER_CN. Če je $FILTER prazen slovar {}, izbor potrdil odjemalcev ni dodatno omejen.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za nobeno spletno mesto ne bo izvajal samodejni izbor.</translation>
<translation id="5366977351895725771">Če pravilnik ni vklopljen, ta uporabnik ne more ustvarjati zaščitenih uporabnikov. Obstoječi zaščiteni uporabniki so še vedno na voljo.
Če je pravilnik vklopljen ali ni nastavljen, lahko ta uporabnik ustvarja in upravlja zaščitene uporabnike.</translation>
<translation id="5369937289900051171">Samo barvno tiskanje</translation>
<translation id="5370279767682621504">Omogoči podporo za protokol HTTP/0.9 za vrata, ki niso privzeta</translation>
<translation id="5378985487213287085">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta prikažejo obvestila na namizju. Prikazovanje obvestil na namizju je lahko privzeto dovoljeno, privzeto zavrnjeno ali pa je uporabnik vprašan, ko želi spletno mesti prikazati obvestilo na namizju.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljen pravilnik »AskNotifications« in uporabnik bo lahko to spremenil.</translation>
<translation id="538108065117008131">Dovoli, da <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> obravnava te vrste vsebine.</translation>
<translation id="5391388690191341203">Lokalni račun v napravi za samodejno prijavo</translation>
<translation id="5392172595902933844">Podatki o stanju Androida se pošljejo nazaj v
strežnik.
Če je pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, se podatki o stanju ne poročajo.
Če je omogočen, se podatki o stanju poročajo.
Ta pravilnik se uporabi samo, če so aplikacije za Android omogočene.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Omogoča zakrivanja gostiteljev za oddaljeni dostop, ko je vzpostavljena povezava.
Če je ta nastavitev omogočena, so vhodne in izhodne naprave gostitelja onemogočene, ko je vzpostavljena povezava na daljavo.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, lahko lokalni in oddaljeni uporabniki komunicirajo z gostiteljem, ko je v skupni rabi.</translation>
<translation id="5396049152026347991">Uporabniku omogoča upravljanje povezav VPN.
Če je ta pravilnik onemogočen, so vsi uporabniški vmesniki sistema <ph name="PRODUCT_NAME" />, ki bi uporabniku omogočali prekinjanje ali spreminjanje povezav VPN, onemogočeni.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je omogočen, lahko uporabniki prekinjajo ali spreminjaj povezave VPN kot običajno.
Če je povezava VPN ustvarjena prek aplikacije za VPN, ta pravilnik na uporabniški vmesnik v aplikaciji ne vpliva. Uporabnik lahko še vedno uporablja aplikacijo za spreminjanje povezave VPN.
Ta pravilnik je namenjen uporabi s funkcijo »Stalno vklopljen VPN«, ki skrbniku dovoljuje, da se odloči za vzpostavitev povezave VPN ob zagonu.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Konfigurira, katere postavitve tipkovnice so dovoljene na zaslonu za prijavo sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen na seznam identifikatorjev načinov vnosa, so dani načini vnosa na voljo na zaslonu za prijavo. Prvi dani način vnosa je vnaprej izbran. Medtem ko je sklop za uporabnika osredotočen na zaslon za prijavo, je poleg načinov vnosa, ki jih zagotavlja ta pravilnik, na voljo tudi način vnosa, ki ga je uporabnik nazadnje uporabljal. Če ta pravilnik ni nastavljen, se načini vnosa na zaslonu za prijavo izpeljejo iz jezika, v katerem je prikazan zaslon za prijavo. Vrednosti, ki niso veljavni identifikatorji načinov vnosa, bodo prezrte.</translation>
<translation id="5422643441807528365">Licenčni ključ <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /></translation>
<translation id="5423001109873148185">Če je ta pravilnik omogočen, se iskalniki uvozijo iz trenutnega privzetega brskalnika. Če je omogočen, ta pravilnik vpliva tudi na pogovorno okno za uvoz.
Če je onemogočen, se privzeti iskalnik ne uvozi.
Če ni nastavljen, bo uporabnik morda vprašan, ali naj ga uvozi, ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Ime omejitve za Android WebView:</translation>
<translation id="5424147596523390018">Dovoli vse barvne načine</translation>
<translation id="5442026853063570579">Ta pravilnik prav tako nadzira dostop do možnosti za razvijalce za Android. Če ta pravilnik nastavite na »DeveloperToolsDisallowed« (vrednost 2), uporabniki ne morejo dostopati do možnosti za razvijalce. Če ta pravilnik onemogočite ali ga ne nastavite, uporabniki lahko dostopajo do možnosti za razvijalce tako, da se v aplikaciji Nastavitve za Android sedemkrat dotaknejo številke gradnje.</translation>
<translation id="5447306928176905178">Omogoči poročanje o podatkih pomnilnika (velikost kopice JS) strani (zastarelo)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Omogočanje načina za goste v brskalniku</translation>
<translation id="5457924070961220141">Omogoča nastavitev privzetega upodabljalnika HTML, ko je <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> nameščen.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je gostiteljskemu brskalniku upodabljanje privzeto dovoljeno, vendar lahko po želji to preglasite in določite, da bo <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> privzeto upodabljal strani HTML.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Konfiguriranje nastavitev za upravljane uporabnike.</translation>
<translation id="546726650689747237">Časovni zamik zatemnitve zaslona ob napajanju iz električnega omrežja</translation>
<translation id="5469143988693423708">Uporabniku je omogočeno izvajanje Crostinija</translation>
<translation id="5469825884154817306">Blokiranje slik na teh mestih</translation>
<translation id="5472668698895343595">Ta pravilnik nadzira seznam spletnih mest, ki naj se odprejo v nadomestnem brskalniku.
Upoštevajte, da je mogoče elemente tudi dodati na ta seznam s pravilnikoma <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" /> in <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Če ta pravnik ni nastavljen, nobeno spletno mesto ni dodano na seznam.
Če je ta pravilnik nastavljen, se vsak element obravnava kot pravilo za nekaj, kar naj se odpre v nadomestnem brskalniku. <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporablja ta pravila pri izbiranju, ali naj se URL odpre v nadomestnem brskalniku.
Če je nameščen in omogočen dodatek za Internet Explorer, Internet Explorer preklopi nazaj na <ph name="PRODUCT_NAME" />, če se pravila ne ujemajo.
Če si pravila nasprotujejo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporablja najbolj podrobno pravilo.</translation>
<translation id="5475361623548884387">Omogoči tiskanje</translation>
<translation id="547601067149622666">Ne dovoli oglasov na spletnih mestih z vsiljivimi oglasi</translation>
<translation id="5499375345075963939">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Ko je vrednost tega pravilnika nastavljena in ni 0, bo trenutno prijavljen uporabnik predstavitvenega načina samodejno odjavljen po določenem času nedejavnosti.
Vrednost pravilnika mora biti v milisekundah.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Omogoči vrstico z zaznamki</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL domače strani</translation>
<translation id="551639594034811656">Ta pravilnik opredeljuje seznam odstotkov, ki določajo delež naprav s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> v organizacijski enoti, ki prejmejo posodobitev dnevno od dneva, ko je posodobitev prvič odkrita. Čas odkrivanja je poznejši od časa objave posodobitve, saj lahko po objavi posodobitve preteče nekaj časa, preden naprava preveri, ali je na voljo posodobitev.
Vsak par (dan, odstotek) vsebuje odstotek opreme, ki mora biti posodobljena v danem številu dni po odkritju posodobitve. Če so na primer na voljo pari [(4, 40), (10, 70), (15, 100)], mora biti 40 % naprav posodobljenih v 4 dneh po odkritju posodobitve, 70 % naprav v 10 dneh po odkritju in tako naprej.
Če je za ta pravilnik določena vrednost, posodobitve prezrejo pravilnik <ph name="DEVICE_UPDATE_SCATTER_FACTOR_POLICY_NAME" /> in upoštevajo ta pravilnik.
Če je seznam prazen, ni postopnega nameščanja posodobitev in bodo posodobitve uveljavljene glede na druge pravilnike naprave.
Ta pravilnik se ne uporablja pri preklapljanju med kanali.</translation>
<translation id="5526701598901867718">Vse (ni varno)</translation>
<translation id="5529037166721644841">Določa obdobje v milisekundah, po katerem se storitvi za upravljanje naprave pošlje poizvedba za podatke pravilnika naprave.
Z nastavitvijo tega pravilnika se preglasi privzeta vrednost 3 ur. Veljavne vrednosti za ta pravilnik so med 1.800.000 (30 minut) in 86.400.000 (1 dan). Vrednosti, ki niso v tem obsegu, bodo spremenjene na ustrezno mejo obsega.
Če tega pravilnika ne nastavitev, bo brskalnik <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uporabljal privzeto vrednost 3 ur.
Če okolje podpira obvestila pravilnika, je zakasnitev osvežitve nastavljena na 24 ur (prezrejo se vse privzete nastavitve in vrednost tega pravilnika), ker je pričakovano, da obvestila pravilnika ob vsakokratni zamenjavi pravilnika samodejno vsilijo osvežitev, zaradi česar so pogostejše osvežitve nepotrebne.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Blokiraj morebitne nevarne prenose</translation>
<translation id="5535973522252703021">Seznam dovoljenih delegacijskih strežnikov za Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Omogoči vsem spletnim mestom samodejno izvajanje vtičnika <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Ta pravilnik ne vpliva na aplikacije za Android.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Dodajanje parametra prejemanju semen različic v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je pravilnik določen, se URL-ju za prenos semen različic doda parameter poizvedbe »restrict«. Vrednost parametra je vrednost, določena v tem pravilniku.
Če pravilnik ni določen, se URL semen različic ne spremeni.</translation>
<translation id="5561811616825571914">Samodejni izbor potrdila odjemalcev za ta spletna mesta na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="556941986578702361">Nadzira samodejno skrivanje police v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen na »AlwaysAutoHideShelf«, se bo polica vedno samodejno skrila.
Če je ta pravilnik nastavljen na »NeverAutoHideShelf«, se polica nikoli ne bo samodejno skrila.
Če ta pravilnik nastavite, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če tega pravilnika ne nastavite, lahko uporabniki izberejo, ali naj se polica samodejno skrije.</translation>
<translation id="557360560705413259">Če je ta nastavitev omogočena, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabil commonName potrdila strežnika zaradi ujemanja z imenom gostitelja, če potrdilu manjka razširitev subjectAlternativeName in če so potrdila uspešno potrjena ter povezana s potrdili lokalno nameščenega overitelja.
To ni priporočljivo, saj morda omogoča zaobidenje razširitve nameConstraints, ki omejuje imena gostiteljev, za katera je lahko odobreno določeno potrdilo.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, potrdila strežnika, ki jim manjka razširitev subjectAlternativeName, ki vsebuje ime DNS-ja ali naslov IP, ne bodo zaupanja vredna.</translation>
<translation id="5581292529942108810">Konfiguriranje pravilnikov o razširitvi za poročanje za Chrome.
Ta pravilnik se uporablja samo, ko je omogočena razširitev <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, računalnik pa je včlanjen v pravilnik <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="5584132346604748282">Nadziranje Googlovih lokacijskih storitev za Android</translation>
<translation id="5586942249556966598">Ne naredi nič</translation>
<translation id="5592242031005200087">
Če je pravilnik omogočen, se bo vsak naveden izvor s
seznama, ločenega z vejicami, izvajal v svojem procesu. S tem bodo osamljeni tudi
izvori, ki jih navedejo poddomene; če na primer navedete https://example.com/,
bo kot del spletnega mesta https://example.com/ osamljeno tudi spletno
mesto https://foo.example.com/.
Če je pravilnik onemogočen, ne pride do eksplicitne osamitve spletnih mest in preizkusi pravilnikov IsolateOriginsAndroid in SitePerProcessAndroid so onemogočeni. Uporabniki bodo še vedno lahko ročno omogočili pravilnik IsolateOrigins z zastavico ukazne vrstice.
Če pravilnik ni konfiguriran, bo uporabnik to nastavitev lahko spremenil.
OPOMBA: v Androidu je osamitev spletnih mest poskusna. Podpora se bo sčasoma izboljšala, vendar lahko v tem trenutku pride do težav pri delovanju.
OPOMBA: ta pravilnik se uporablja samo za Chrome v Androidu v napravah, ki imajo več kot 1 GB RAM-a. Če želite pravilnik uporabljati v okoljih, ki niso Android, uporabite IsolateOrigins.
</translation>
<translation id="5630352020869108293">Obnovi zadnjo sejo</translation>
<translation id="5645779841392247734">Dovoli piškotke na teh mestih</translation>
<translation id="5689430183304951538">Privzeta velikost tiskanih strani</translation>
<translation id="5693469654327063861">Dovoljevanje selitve podatkov</translation>
<translation id="5694594914843889579">Ko je ta pravilnik omogočen, zunanji pomnilnik ne bo na voljo za datotečni brskalnik.
Ta pravilnik se uporablja za vse vrste nosilcev podatkov, kot so bliskovni pogoni USB, zunanji trdi diski, kartice SD in druge pomnilniške kartice, optični nosilci podatkov ipd. Na notranji pomnilnik to ne vpliva, zato je do datotek, shranjenih v mapi »Prenosi«, še vedno mogoče dostopati. Ta pravilnik prav tako ne vpliva na Google Drive.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki v svoji napravi uporabljajo vse podprte oblike zunanjega pomnilnika.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Poročanje o uporabnikih naprave</translation>
<translation id="5699487516670033016">Določa življenjsko dobo predpomnjenja (v urah) podatkov za preverjanje pristnosti. Predpomnilnik se uporablja za pospešitev prijave. Vsebuje splošne podatke (ime delovne skupine ipd.) o povezanih sferah, torej sferah, ki jim zaupa računalniška sfera. Podatki o določenih uporabnikih in podatki o nepovezanih sferah se ne predpomnijo. Z vnovičnim zagonom naprave se predpomnilnik izbriše.
Če pravilnik ni nastavljen, je mogoče podatke za preverjanje pristnosti znova uporabiti v obdobju do 73 ur.
Če je pravilnik nastavljen na 0, je predpomnjenje podatkov za preverjanje pristnosti izklopljeno. S tem se lahko bistveno upočasni prijava povezanih uporabnikov, saj je treba ob vsaki prijavi prenesti podatke za posamezno sfero.
Upoštevajte, da so podatki o sferi predpomnjeni tudi za kratkotrajne uporabnike. Predpomnilnik je treba izklopiti, če je treba preprečiti sledenje kratkotrajnim uporabnikom.</translation>
<translation id="570062449808736508">Če je ta pravilnik nastavljen na niz, ki ni prazen, spletni pogled prebere omejitve za URL-je ponudnika vsebine z danim imenom overitelja.</translation>
<translation id="5701714006401683963">Če je ta pravilnik onemogočen, bo upravljana seja gosta delovala, kot je opisano na https://support.google.com/chrome/a/answer/3017014 – standardna »javna seja«.
Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bo upravljana seja gosta prevzela delovanje »upravljane seje«, ki odpravlja številne omejitve, ki veljajo za običajne »javne seje«.
Če je ta pravilnik nastavljen, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.</translation>
<translation id="572155275267014074">Nastavitve za Android</translation>
<translation id="5722934961007828462">Ko je omogočena ta nastavitev, <ph name="PRODUCT_NAME" /> vedno izvede preverjanje preklica strežniških potrdil, ki se uspešno potrdijo in so podpisana s potrdili lokalno nameščenega overitelja.
Če <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne more dobiti podatkov o stanju preklica, se taka potrdila obravnavajo kot preklicana (»hard-fail«).
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »false«, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabil obstoječe nastavitve za preverjanje preklica v spletu.</translation>
<translation id="5728154254076636808">Omogočanje ustvarjanja kopij podatkov profila izdelka <ph name="PRODUCT_NAME" /> za gostovanje</translation>
<translation id="5732972008943405952">Uvoz podatkov za samodejno izpolnjevanje obrazcev iz privzetega brskalnika ob prvem zagonu</translation>
<translation id="5765780083710877561">Opis:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Različica za razvijalce (lahko je nestabilna)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Privzeti URL iskalnika za iskanje</translation>
<translation id="5776485039795852974">Vprašaj me vsakič, ko želi mesto pokazati namizna obvestila</translation>
<translation id="5781412041848781654">Določa, katera knjižnica GSSAPI bo uporabljena za preverjanje pristnosti HTTP. Nastavite lahko samo ime knjižnice ali celotno pot.
Če ni določena nobena nastavitev, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabi privzeto ime knjižnice.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se izvede dejanje ob nedejavnosti, če se naprava napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> izvede dejanje ob nedejavnosti, ki ga je mogoče konfigurirati posebej.
Če pravilnik ni nastavljen, velja privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah.</translation>
<translation id="5783009211970309878">Tiskanje glav in nog</translation>
<translation id="5809728392451418079">Nastavljanje prikaznega imena za lokalne račune za napravo</translation>
<translation id="5814301096961727113">Nastavitev privzetega stanja glasovnih povratnih informacij načina na prijavnem zaslonu</translation>
<translation id="5815129011704381141">Samodejni vnovični zagon po posodobitvi</translation>
<translation id="5815353477778354428">Konfigurira imenik, ki ga bo <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> uporabljal za shranjevanje uporabniških podatkov.
Če ta pravilnik nastavite, bo <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> uporabil navedeni imenik.
Seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti, si lahko ogledate na http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Če te nastavitve ne določite, bo uporabljen privzeti imenik profila.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Določa, ali lahko uporabnik v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> odpre strani v načinu brez beleženja zgodovine.
Če je izbrano »Omogočeno« ali pravilnik ni nastavljen, je strani mogoče odpirati v načinu brez beleženja zgodovine.
Če je izbrano »Onemogočeno«, strani ni mogoče odpirati v načinu brez beleženja zgodovine.
Če je izbrano »Vsiljeno«, je mogoče strani odpirati SAMO v načinu brez beleženja zgodovine.</translation>
<translation id="582857022372205358">Omogočanje obojestranskega tiskanja s kratkim robom</translation>
<translation id="583091600226586337">
Če je pravilnik omogočen, bo uporabnik pred vsakim prenosom pozvan, da določi, kje naj bo shranjena datoteka.
Če je pravilnik onemogočen, se bodo prenosi začeli takoj, uporabnik pa ne bo pozvan, da določi, kje naj bo datoteka shranjena.
Če pravilnik ni konfiguriran, bo uporabnik to nastavitev lahko spremenil.
</translation>
<translation id="5832274826894536455">Zastareli pravilniki</translation>
<translation id="5835124959204887277">Določa URL-je in domene, za katere ne bo prikazan poziv, ko so iz varnostnih ključev zahtevana potrditvena potrdila. Poleg tega bo varnostnemu ključu poslan signal, da je posamezno potrditev mogoče uporabiti. Brez tega bo v Chromu 65 in novejših različicah uporabnikom prikazan poziv, ko spletna mesta zahtevajo potrditev varnostnih ključev.
URL-ji (npr. https://example.com/neka/pot) se bodo ujemali samo kot appID-ji U2F. Domene (npr. example.com) se ujemajo samo kot ID-ji za webauthn RP. Če želite, da so za določeno mesto obravnavani tako API-ji za U2F kot za webauthn, je torej treba navesti URL za appID in domeno.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Omeji obseg vrat UDP, ki jih uporablja gostitelj oddaljenega dostopa</translation>
<translation id="5861856285460256766">Konfiguriranje kode za starševski dostop</translation>
<translation id="5862253018042179045">Nastavitev privzetega stanja funkcije izgovorjave za ljudi s posebnimi potrebami na prijavnem zaslonu.
Če ta pravilnik vklopite, bo na prijavnem zaslonu omogočena izgovorjava.
Če ta pravilnik izklopite, bo na prijavnem zaslonu onemogočena izgovorjava.
Če ta pravilnik nastavite, ga lahko uporabniki začasno preglasijo tako, da omogočijo ali onemogočijo izgovorjavo, vendar ta nastavitev ni trajna in privzeta nastavitev se obnovi vsakič, ko je ponovno prikazan prijavni zaslon ali kadar je uporabnik eno minuto nedejaven na prijavnem zaslonu.
Če pravilnika ne nastavite, je izgovorjava onemogočena, ko je prvič prikazan prijavni zaslon. Uporabniki lahko kadar koli omogočijo ali onemogočijo izgovorjavo, pri čemer se njeno stanje na prijavnem zaslonu ohrani med uporabniki.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Konfiguracija omrežja na ravni uporabnika</translation>
<translation id="5879014913445067283">Nadzira odkrivanje omrežnih datotečnih sredstev v skupni rabi prek protokola <ph name="NETBIOS_NAME" /></translation>
<translation id="5883015257301027298">Privzeta nastavitev piškotkov</translation>
<translation id="5887414688706570295">Nastavi predpono »TalkGadget«, ki jo bodo uporabljali gostitelji oddaljenega dostopa, in prepreči uporabnikom njeno spreminjanje.
Če je ta predpona določena, je dodana pred osnovno ime »TalkGadget«, tako da ustvari polno ime domene za »TalkGadget«. Osnovno ime domene »TalkGadget« je ».talkgadget.google.com«.
Če je ta nastavitev omogočena, bodo gostitelji pri dostopu do domene »TalkGadget« namesto privzetega imena domene uporabljali prilagojeno ime domene.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, bo privzeto ime domene za »TalkGadget« (»chromoting-host.talkgadget.google.com«) uporabljeno za vse gostitelje.
Na odjemalce za oddaljen dostop ta nastavitev pravilnika ne vpliva. Ti bodo za dostop do domene »TalkGadget« vedno uporabljali »chromoting-client.talkgadget.google.com«.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Če je ta nastavitev omogočena, bodo zahteve za preverjanje pristnosti »gnubby« posredovane prek povezave z oddaljenim gostiteljem.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni konfigurirana, zahteve za preverjanje pristnosti »gnubby« ne bodo posredovane.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Če je prijavljenih več uporabnikov, lahko aplikacije za Android uporablja samo primarni uporabnik.</translation>
<translation id="5900196529149231477">
Ta pravilnik se nanaša na zaslon za prijavo. Oglejte si tudi pravilnik <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, ki se nanaša na uporabniško sejo. Priporočljivo je, da za oba pravilnika nastavite enako vrednost. Če se vrednosti ne ujemata, lahko pride do zakasnitve pri odpiranju uporabniške seje, medtem ko se uveljavlja vrednost, ki jo določa uporabniški pravilnik.
Če je pravilnik omogočen, se bo vsak naveden izvor s seznama, ločenega z vejicami, izvajal v svojem procesu. S tem bodo osamljeni tudi izvori, ki jih navedejo poddomene; če na primer navedete https://example.com/, bo kot del spletnega mesta https://example.com/ osamljeno tudi spletno mesto https://foo.example.com/.
Če je pravilnik onemogočen, so funkcije pravilnikov IsolateOrigins in SitePerProcess onemogočene. Uporabniki bodo še vedno lahko ročno omogočili pravilnik IsolateOrigins z zastavicami v ukazni vrstici.
Če pravilnik ni konfiguriran, bodo na zaslonu za prijavo uporabljene privzete nastavitve osamitve spletnih mest za okolje.
</translation>
<translation id="5901427587865226597">Samo obojestransko tiskanje</translation>
<translation id="5906199912611534122">Omogoča omogočanje ali onemogočanje omejevanja omrežja.
Ta pravilnik se uporabi za vse uporabnike in vse vmesnike v napravi. Ko je nastavljen,
je omejevanje v rabi, dokler se ne onemogoči s spremembo pravilnika.
Če je pravilnik onemogočen, se omrežje ne omejuje.
Če je pravilnik omogočen, se sistem omejuje, da doseže navedeni hitrosti nalaganja in prenašanja (v KB/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Dovoli samoposodobitvene prenose prek HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Nastavitev privzetega stanja funkcije velikega kazalca za ljudi s posebnimi potrebami na prijavnem zaslonu.
Če ta pravilnik vklopite, bo na prijavnem zaslonu omogočen prikaz velikega kazalca.
Če ga izklopite, bo na prijavnem zaslonu onemogočen prikaz velikega kazalca.
Če pravilnik nastavite, ga lahko uporabniki začasno preglasijo tako, da omogočijo ali onemogočijo velik kazalec, vendar ta nastavitev ni trajna, pri čemer se privzeta nastavitev obnovi vsakič, ko je ponovno prikazan prijavni zaslon ali kadar je uporabnik eno minuto nedejaven na prijavnem zaslonu.
Če pravilnika ne nastavite, je velik kazalec onemogočen, ko je prvič prikazan prijavni zaslon. Uporabniki lahko kadar koli omogočijo ali onemogočijo velik kazalec, pri čemer se njegovo stanje na prijavnem zaslonu ohrani med uporabniki.</translation>
<translation id="5929855945144989709">V napravah je dovoljeno izvajanje navideznih računalnikov v sistemu OS Chrome</translation>
<translation id="5932767795525445337">Ta pravilnik je prav tako mogoče uporabiti za pripenjanje aplikacij za Android.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Uveljavi izvajanje poizvedb v Google Spletnem iskanju z aktiviranim Google Varnim iskanjem in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, je Google Varno iskanje v Iskanju Google vedno aktivno.
Če to nastavitev onemogočite ali ne nastavite vrednosti, Google Varno iskanje v Iskanju Google ni uveljavljeno.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Preskusna različica</translation>
<translation id="5950205771952201658">Ker mehko preverjanje preklica ne zagotavlja dodatne varnosti, je v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> različice 19 ali novejšem privzeto onemogočeno. Če ta pravilnik nastavite na »true«, se obnovijo prejšnje nastavitve in se izvajajo spletna preverjanja OCSP/CRL.
Če pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »false«, <ph name="PRODUCT_NAME" /> v različici <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 ali novejši ne bo izvajal spletnega pregleda preklica.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Razširitve, ki lahko uporabljajo API za oddaljeno potrditev</translation>
<translation id="5983708779415553259">Privzeto delovanje za spletna mesta, ki niso v nobenem paketu vsebine</translation>
<translation id="5997543603646547632">Privzeto uporabi 24-urni čas</translation>
<translation id="5997846976342452720">Določanje, ali naj bo iskalnik vtičnikov onemogočen (zastarelo)</translation>
<translation id="6017568866726630990">Namesto predogleda tiskanja prikaže sistemsko pogovorno okno za tiskanje.
Če je ta nastavitev omogočena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pri uporabnikovi zahtevi za tiskanje strani namesto vgrajenega predogleda tiskanja odpre sistemsko pogovorno okno za tiskanje.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »false«, ukazi za tiskanje sprožijo zaslon za predogled tiskanja.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Dejanje ob zagonu</translation>
<translation id="6023030044732320798">Določa nabor pravilnikov, ki bodo posredovani izvajalniku ARC. Vrednost mora biti veljavna datoteka JSON.
S tem pravilnikom je mogoče konfigurirati, katere aplikacije za Android so samodejno nameščene v tej napravi:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Identifikator aplikacij za Android, npr. "com.google.android.gm" za Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Določa način namestitve aplikacije. OPTIONAL: aplikacija ni samodejno nameščena, vendar jo uporabnik lahko namesti. Če ta pravilnik ni določen, je to privzeta vrednost. PRELOAD: aplikacija je samodejno nameščena, vendar jo uporabnik lahko odstrani. FORCE_INSTALLED: aplikacija je samodejno nameščena in uporabnik je ne more odstraniti. BLOCKED: aplikacija je blokirana in je ni mogoče namestiti. Če je bila aplikacija nameščena s prejšnjim pravilnikom, bo odstranjena.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Pravilnik za odobritev dovoljenja za aplikacije. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: pravilnik ni določen. Če za dovoljenje na kateri koli ravni ni določen noben pravilnik, potem je privzeto uporabljeno vedenje »PROMPT«. PROMPT: poziv za uporabnika, da odobri dovoljenje. GRANT: samodejno odobreno dovoljenje. DENY: samodejno zavrnjeno dovoljenje.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Konfiguracijski objekt JSON za posamezno aplikacijo z naborom parov ključa (key) in vrednosti (value), npr. '"managedConfiguration": »{ "key1": value1, "key2": value2 }«. Ključi so definirani v manifestu aplikacije.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Če želite pripeti aplikacije v zaganjalnik, si oglejte PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Privzeti URL iskalnika za dinamično iskanje</translation>
<translation id="603410445099326293">Parametri za URL predloga, ki uporablja POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Omogoči prehod skozi požarni zid iz gostitelja za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="6070667616071269965">Postavitve tipkovnice na zaslonu za prijavo v napravi</translation>
<translation id="6074963268421707432">Nobenemu spletnemu mestu ne dovoli, da pokaže namizna obvestila</translation>
<translation id="6074964551275531965">Nastavitev časovnega obdobja za obvestila o posodobitvah</translation>
<translation id="6076099373507468537">Določa seznam naprav USB, za katere je dovoljena prekinitev povezave z gonilnikom jedra zaradi uporabe prek API-ja chrome.usb neposredno v spletni aplikaciji. Vnosi so pari, ki so sestavljeni iz identifikatorja proizvajalca za USB in identifikatorja izdelka ter ki omogočajo prepoznavo posamezne strojne opreme.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je seznam naprav USB, katerih povezavo je mogoče prekiniti, prazen.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (odjemalci s sistemom Windows):</translation>
<translation id="6091233616732024397">Vsiljenje prijave uporabnikom, če želijo uporabljati brskalnik</translation>
<translation id="6093156968240188330">Omogoči oddaljenim uporabnikom uporabo oken s skrbniškimi pravicami v sejah oddaljene pomoči</translation>
<translation id="6095999036251797924">Določi trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se zaslon zaklene, če se napaja iz električnega omrežja ali akumulatorja.
Če je trajanje nedejavnosti nastavljeno na vrednost, večjo od nič, izraža ta vrednost čas nedejavnosti uporabnika, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zaklene zaslon.
Če je trajanje nedejavnosti nastavljeno na nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zaklene zaslona, ko uporabnik postane nedejaven.
Če trajanje nedejavnosti ni nastavljeno, se uporabi privzeto trajanje.
Priporočljivo je, da za zaklep zaslona ob nedejavnosti omogočite zaklepanje ob prekinitvi, da se <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prekine po preteku zakasnitve zaradi nedejavnosti. Ta pravilnik uporabite samo, če želite, da se zaslon zaklene bistveno prej pred prekinitvijo, ali če ne želite prekinitve ob nedejavnosti.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše od zakasnitve zaradi nedejavnosti.</translation>
<translation id="6097601282776163274">Omogočanje zbiranja anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je</translation>
<translation id="6099853574908182288">Privzeti barvni način tiskanja</translation>
<translation id="6111936128861357925">Dovoli skrito igro z dinozavrom</translation>
<translation id="6114416803310251055">zastarelo</translation>
<translation id="6133088669883929098">Vsem spletnim mestom dovoli uporabo ustvarjanja ključev</translation>
<translation id="6145799962557135888">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena mesta, ki smejo izvajati JavaScript.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultJavaScriptSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="614662973812186053">Ta pravilnik prav tako nadzira zbiranje podatkov o uporabi sistema Android in diagnostičnih podatkov zanj.</translation>
<translation id="6153048425064249648">Ta pravilnik nadzira poročanje v oblaku brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />, ki podatke o delovanju brskalnika nalaga v konzolo Google Admin console.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, se podatki ne zbirajo ali nalagajo.
Če je ta pravilnik omogočen, se podatki zbirajo in nalagajo v konzolo Google Admin console.
Če želite nadzirati, kateri podatki se nalagajo, uporabite pravilnike v razširitvi Poročanje za Chrome za skupine.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je računalnik včlanjen v pravilnik <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.
Ta pravilnik vsili nastavitev razširitve <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> za poročanje in preglasi vse pravilnike za razširitve, ki se nanašajo na to razširitev.</translation>
<translation id="6155247658847899816">Ko je nastavljen ta pravilnik, sta ločljivost in faktor povečave za vsak
zaslon nastavljena na navedene vrednosti. Nastavitve za zunanji zaslon se
uporabijo za vse priključene zunanje zaslone.
Vrednosti za »external_width« in »external_height« morata biti navedeni
v slikovnih pikah. Vrednosti za »external_scale_percentage« in
»internal_scale_percentage« morata biti navedeni v odstotkih.
Če je nastavitev »external_use_native« omogočena«, bo pravilnik prezrl
vrednosti za »external_height« in »external_width« in ločljivost zunanjih zaslonov
nastavil na njihovo izvorno ločljivost.
Če je nastavitev »external_use_native« onemogočena ali ni navedena in
ni navedena vrednost za »external_height« ali »external_width«, pravilnik ne
vpliva na nastavitve zunanjega zaslona. Če kateri od zaslonov ne podpira
navedene ločljivosti ali faktorja povečave, se pravilnik zanje ne uporabi.
Če je zastavica »recommended« omogočena, lahko uporabniki
po prijavi spremenijo ločljivost in faktor povečave poljubnega zaslona na strani z
nastavitvami, vendar bodo njihove nastavitve ob naslednjem vnovičnem
zagonu preglašene z vrednostjo pravilnika. Če je zastavica »recommended«
onemogočena« ali ni nastavljena, uporabniki ne morejo spreminjati nastavitev
zaslona.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Nastavitev privzetega stanja velikega kazalca na prijavnem zaslonu</translation>
<translation id="6157537876488211233">Seznam pravil za obvod proxyja, ločenih z vejico</translation>
<translation id="6158324314836466367">Ime spletne trgovine podjetja (zastarelo)</translation>
<translation id="6181608880636987460">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, ki določa, katerim spletnim mestom je onemogočeno izvajanje vtičnika <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vsa spletna mesta uporabi globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultPluginsSetting«, kadar je ta pravilnik nastavljen, sicer pa iz osebnih nastavitev uporabnika.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Privzeta nastavitev pojavnih oken</translation>
<translation id="6190367314942602985">Sporočanje podatkov, s katerimi je mogoče prepoznati uporabnike</translation>
<translation id="6197453924249895891">Razširitvam odobri dostop do ključev podjetja.
Ključi so namenjeni rabi v podjetju, če so ustvarjeni z API-jem chrome.platformKeys API v upravljanem računu. Uvoženi ali kako drugače ustvarjeni ključi niso namenjeni za rabo v podjetju.
Dostop do ključev, namenjenih za rabo v podjetju, nadzira izključno ta pravilnik. Uporabnik razširitvam ne more odobriti dostopa do ključev podjetja ali jim preklicati dostopa do njih.
Razširitev privzeto ne more uporabljati ključa, namenjenega rabi v podjetju, kar je enakovredno onemogočanju pravilnika allowCorporateKeyUsage za to razširitev.
Samo če je pravilnik allowCorporateKeyUsage za razširitev omogočen, lahko ta uporablja kateri koli ključ okolja, označen za rabo v podjetju, za podpisovanje poljubnih podatkov. To dovoljenje odobrite samo, če ste prepričani, da razširitev lahko zaščiti dostop do ključa pred napadalci.</translation>
<translation id="6208896993204286313">Sporočanje podatkov pravilnika za <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6210259502936598222">Sporočanje podatkov o operacijskem sistemu in različici brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6211428344788340116">Poročanje o času dejavnosti v napravi.
Če nastavitev ni nastavljena ali je nastavljena na »True«, včlanjene naprave poročajo o času, ko je uporabnik aktiven v napravi. Če je nastavitev nastavljena na »False«, se čas dejavnosti v napravi ne beleži in se o njem ne poroča.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Prikazani so vsi tiskalniki razen tistih na seznamu prepovedanih.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Če je ta pravilnik omogočen, se podatki za samodejno izpolnjevanje obrazcev uvozijo iz prejšnjega privzetega brskalnika. Če je pravilnik omogočen, vpliva tudi na pogovorno okno za uvoz.
Če je onemogočen, podatki za samodejno izpolnjevanje obrazcev niso uvoženi.
Če ni nastavljen, bo imel uporabnik morda na voljo možnost izbire uvoza ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="6224304369267200483">URL-ji/domene, ki jim je samodejno dovoljena neposredna potrditev varnostnih ključev</translation>
<translation id="6233173491898450179">Določi imenik za prenos v računalnik</translation>
<translation id="6244210204546589761">URL-ji, ki naj se odprejo ob zagonu</translation>
<translation id="6258193603492867656">Določa, ali naj ustvarjen SPN za Kerberos SPN vključuje nestandardna vrata.
Če to nastavitev omogočite in so vnesena nestandardna vrata (vrata, ki niso 80 ali 443), bodo vključena v ustvarjeni SPN za Kerberos.
Če to nastavitev onemogočite ali je ne nastavite, ustvarjeni SPN za Kerberos v nobenem primeru ne bo vključeval vrat.</translation>
<translation id="6261643884958898336">Sporočanje podatkov, s katerimi je mogoče prepoznati napravo</translation>
<translation id="6281043242780654992">Konfigurira pravilnike za izvorno pošiljanje sporočil. Gostitelji izvornega pošiljanja sporočil s seznama blokiranih ne bodo dovoljeni, razen če bodo uvrščeni na seznam dovoljenih.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Omogočanje ali onemogočanje snemanja zvoka</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6310223829319187614">Omogočanje samodokončanja imena domene med prijavo uporabnika</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome prikaže opozorilno stran, ko uporabniki prikrmarijo na spletna mesta, na katerih so napake SSL. Uporabnikom je privzeto (ali če je ta pravilnik omogočen) dovoljeno, da s klikom opustijo te strani z opozorilom.
Če onemogočite ta pravilnik, uporabnikom ni dovoljeno s klikom opustiti katere koli strani z opozorilom.</translation>
<translation id="6352543686437322588">Lokalni račun v napravi za samodejno prijavo po zakasnitvi.
Če je ta pravilnik nastavljen, bo po preteku določenega časa nedejavnosti uporabnika na zaslonu za prijavo določena seja prijavljena samodejno. Lokalni račun v napravi mora že biti konfiguriran (glejte |DeviceLocalAccounts|).
Če ta pravilnik ni nastavljen, ni samodejne prijave.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Določa parametre, uporabljene pri iskanju URL-ja z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {searchTerms}, bo zamenjana s pravimi podatki iskalnih izrazov.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za iskanje poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Ali lahko distribucijski kanal za nove izdaje nastavi uporabnik</translation>
<translation id="6368011194414932347">Konfiguracija URL-ja domače strani</translation>
<translation id="6368403635025849609">Dovoli JavaScript na teh mestih</translation>
<translation id="6376659517206731212">Lahko je obvezno</translation>
<translation id="6377355597423503887">Ta pravilnik je zastarel, namesto njega lahko uporabite BrowserSignin.
Dovoljuje uporabniku prijavo v brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če nastavite ta pravilnik, lahko določite, ali je uporabniku dovoljena prijava v brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" />. Če ta pravilnik onemogočite, ne bodo delovale aplikacije in razširitve, ki uporabljajo API chrome.identity, zato morda namesto njega raje uporabite SyncDisabled.</translation>
<translation id="6378076389057087301">Navedite, ali zvočna dejavnost vpliva na upravljanje napajanja</translation>
<translation id="637934607141010488">Poročanje o seznamu nedavno prijavljenih uporabnikov naprave.
Če je pravilnik nastavljen nastavljen na »False«, se o uporabnikih ne poroča.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Ta pravilnik se ne uporablja od uveljavitve različice <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> 29. Namesto njega uporabite pravilnik PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Odjava uporabnika</translation>
<translation id="6406448383934634215">Če je za dejanje, ki se izvede ob zagonu, izbrano »Odpri seznam URL-jev«, lahko s tem določite seznam URL-jev, ki se odprejo. Če pravilnik ni nastavljen, se ob zagonu ne bo odprl noben URL.
Ta pravilnik deluje samo, če je pravilnik »RestoreOnStartup« nastavljen na »RestoreOnStartupIsURLs«.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Aplikacij za Android ni mogoče prisiliti, da bi uporabljale strežnik proxy. Aplikacije za Android imajo na voljo podnabor nastavitev strežnika proxy, ki jih lahko prostovoljno upoštevajo:
Če izberete, da se strežnik proxy ne uporablja, so aplikacije za Android obveščene, da strežnik proxy ni konfiguriran.
Če izberete, da se uporabljajo sistemske nastavitve strežnika proxy ali fiksni način strežnika proxy, se aplikacijam za Android posredujeta naslov http in vrata strežnika proxy.
Če izberete, da se samodejno zazna strežnik proxy, se aplikacijam za Android posreduje URL skripta »http://wpad/wpad.dat«. Ne uporabi se noben drug del protokola za samodejno zaznavanje strežnika proxy.
Če izberete, da se uporablja skript .pac za strežnik proxy, se aplikacijam za Android posreduje URL skripta.</translation>
<translation id="6430366557948788869">Razširitev za poročanje za Chrome</translation>
<translation id="6440051664870270040">Spletnim mestom dovoli hkratno krmarjenje in odpiranje pojavnih oken</translation>
<translation id="6447948611083700881">Varnostno kopiranje in obnovitev sta onemogočena</translation>
<translation id="645425387487868471">Omogoči vsiljeno prijavo za izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6464074037294098618">Omogočanje samodejnega izpolnjevanja za naslove</translation>
<translation id="6473623140202114570">Konfigurirajte seznam domen, v katerih funkcija varnega brskanja ne bo sprožila opozoril.</translation>
<translation id="6488627892044759800">Konfigurira vrsto privzete domače strani v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje nastavitve domače strani. Domačo stran lahko nastavite na URL, ki ga določite, ali na nov zavihek s povezavami.
Če to nastavitev omogočite, bo za domačo stran vedno uporabljen nov zavihek s povezavami, URL domače strani pa se prezre.
Če jo onemogočite, uporabnikova domača stran nikoli ne bo nov zavihek s povezavami, razen če je njen URL nastavljen na »chrome://newtab«.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, uporabniki ne morejo spremeniti vrste domače strani v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če tega pravilnika ne nastavite, bo lahko uporabnik izbral, ali bo nov zavihek s povezavami njegova domača stran.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Omogočanje Bluetootha v napravi</translation>
<translation id="6495328383950074966">Konfiguriranje seznama domen, ki jim bo Varno brskanje zaupalo. To pomeni:
Varno brskanje ne bo preverjalo, ali gre za nevarne vire (npr. lažno predstavljanje, zlonamerna programska oprema ali neželena programska oprema), če se URL-ji ujemajo s temi domenami.
Storitev zaščite prenosov Varnega brskanja ne bo preve