blob: 5d5f710d88f07a2a57d9ec20f79e8d1632f8cb00 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1008557486741366299">Không phải Bây giờ</translation>
<translation id="1015730422737071372">Cung cấp chi tiết bổ sung</translation>
<translation id="1021110881106174305">Thẻ được chấp nhận</translation>
<translation id="1032854598605920125">Xoay theo chiều kim đồng hồ</translation>
<translation id="1038842779957582377">tên không biết</translation>
<translation id="1050038467049342496">Đóng các ứng dụng khác</translation>
<translation id="1055184225775184556">&amp;Hoàn tác thêm</translation>
<translation id="10614374240317010">Không bao giờ lưu</translation>
<translation id="1066396345355680611">Bạn có thể mất quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ của <ph name="SITE" /> và một số trang web khác.</translation>
<translation id="106701514854093668">Dấu trang máy tính</translation>
<translation id="1074497978438210769">Không bảo mật</translation>
<translation id="1080116354587839789">Vừa với chiều rộng</translation>
<translation id="1088860948719068836">Thêm tên trên thẻ</translation>
<translation id="1103523840287552314">Luôn dịch <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="1107591249535594099">Nếu được chọn, Chrome sẽ lưu trữ bản sao thẻ của bạn trên thiết bị này để điền biểu mẫu nhanh hơn.</translation>
<translation id="1110994991967754504">Chọn quyền cho <ph name="PERMISSION_NAME" /></translation>
<translation id="1111153019813902504">Dấu trang gần đây</translation>
<translation id="1113869188872983271">&amp;Hoàn tác sắp xếp lại</translation>
<translation id="1126551341858583091">Kích thước trên bộ nhớ cục bộ là <ph name="CRASH_SIZE" />.</translation>
<translation id="112840717907525620">Bộ nhớ đệm chính sách OK</translation>
<translation id="1132774398110320017">Cài đặt tự động điền trên Chrome...</translation>
<translation id="1150979032973867961">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này không được hệ điều hành máy tính của bạn tin cậy. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="1151972924205500581">Mật khẩu bắt buộc</translation>
<translation id="1152921474424827756">Truy cập <ph name="BEGIN_LINK" />bản sao được lưu trong bộ nhớ đệm<ph name="END_LINK" /> của <ph name="URL" /></translation>
<translation id="1158211211994409885"><ph name="HOST_NAME" /> đã bất ngờ đóng kết nối.</translation>
<translation id="1161325031994447685">Kết nối lại với Wi-Fi</translation>
<translation id="1165039591588034296">Lỗi</translation>
<translation id="1175364870820465910">&amp;In...</translation>
<translation id="1181037720776840403">Xóa</translation>
<translation id="1184214524891303587"><ph name="BEGIN_WHITEPAPER_LINK" />Tự động báo cáo<ph name="END_WHITEPAPER_LINK" /> chi tiết các sự cố bảo mật có thể xảy ra với Google. <ph name="PRIVACY_PAGE_LINK" /></translation>
<translation id="1193706408197842297">Thanh toán chưa hoàn tất</translation>
<translation id="1201402288615127009">Tiếp theo</translation>
<translation id="1201895884277373915">Thêm từ trang web này</translation>
<translation id="1206967143813997005">Chữ ký ban đầu không hợp lệ</translation>
<translation id="1209206284964581585">Ẩn ngay bây giờ</translation>
<translation id="121201262018556460">Bạn đã cố truy cập vào <ph name="DOMAIN" /> nhưng máy chủ xuất trình chứng chỉ chứa khóa yếu. Kẻ tấn công có thể đã phá khóa cá nhân và máy chủ đó có thể không phải là máy chủ bạn mong đợi (bạn có thể đang giao tiếp với một kẻ tấn công).</translation>
<translation id="1219129156119358924">Bảo mật hệ thống</translation>
<translation id="1227224963052638717">Chính sách không xác định.</translation>
<translation id="1227633850867390598">Ẩn giá trị</translation>
<translation id="1228893227497259893">Số nhận dạng tổ chức không đúng</translation>
<translation id="1232569758102978740">Không tên</translation>
<translation id="1253921432148366685"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" /> (được đồng bộ hóa)</translation>
<translation id="1263231323834454256">Danh sách đọc</translation>
<translation id="1264126396475825575">Báo cáo sự cố được ghi lại vào <ph name="CRASH_TIME" /> (nhưng chưa tải lên hoặc đã bị bỏ qua)</translation>
<translation id="1270502636509132238">Phương thức nhận hàng</translation>
<translation id="1285320974508926690">Không bao giờ dịch trang web này</translation>
<translation id="129553762522093515">Các tab đã đóng gần đây</translation>
<translation id="129863573139666797"><ph name="BEGIN_LINK" />Thử xóa các cookie của bạn<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="1333989956347591814">Hoạt động của bạn <ph name="BEGIN_EMPHASIS" />có thể vẫn hiển thị<ph name="END_EMPHASIS" /> với:
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />Trang web bạn truy cập
<ph name="LIST_ITEM" />Chủ lao động hoặc trường học của bạn
<ph name="LIST_ITEM" />Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="1339601241726513588">Tên miền đăng ký:</translation>
<translation id="1340482604681802745">Địa chỉ nhận hàng</translation>
<translation id="1344588688991793829">Cài đặt tự động điền trong Chromium...</translation>
<translation id="1348198688976932919">Trang web bạn sắp truy cập chứa ứng dụng nguy hiểm</translation>
<translation id="1374468813861204354">đề xuất</translation>
<translation id="1375198122581997741">Giới thiệu Phiên bản</translation>
<translation id="1377321085342047638">Số thẻ</translation>
<translation id="139305205187523129"><ph name="HOST_NAME" /> không gửi bất kỳ dữ liệu nào.</translation>
<translation id="1407135791313364759">Mở tất cả</translation>
<translation id="1413809658975081374">Lỗi bảo mật</translation>
<translation id="14171126816530869">Nhận dạng <ph name="ORGANIZATION" /> tại <ph name="LOCALITY" /> đã được xác minh bởi <ph name="ISSUER" />.</translation>
<translation id="1426410128494586442"></translation>
<translation id="1430915738399379752">In</translation>
<translation id="1484290072879560759">Chọn địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="1506687042165942984">Hiển thị bản sao đã lưu (nghĩa là đã lỗi thời) của trang này.</translation>
<translation id="1517433312004943670">Phải có số điện thoại</translation>
<translation id="1517500485252541695">Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được chấp nhận</translation>
<translation id="1519264250979466059">Ngày tạo</translation>
<translation id="1527263332363067270">Đang chờ kết nối…</translation>
<translation id="153384715582417236">Hiện đã hoàn tất</translation>
<translation id="154408704832528245">Chọn địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="1549470594296187301">Bạn phải bật JavaScript để sử dụng tính năng này.</translation>
<translation id="1559528461873125649">Không có tệp hoặc thư mục nào như vậy</translation>
<translation id="1559572115229829303">&lt;p&gt;Không thể thiết lập kết nối riêng tư với <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> vì ngày và giờ (<ph name="DATE_AND_TIME" />) trên thiết bị của bạn không chính xác.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hãy điều chỉnh ngày và giờ từ phần &lt;strong&gt;Chung&lt;/strong&gt; của ứng dụng &lt;strong&gt;Cài đặt&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="1583429793053364125">Đã xảy ra lỗi khi hiển thị trang web này.</translation>
<translation id="1590457302292452960">Tạo mật khẩu mạnh...</translation>
<translation id="1592005682883173041">Quyền truy cập dữ liệu cục bộ</translation>
<translation id="1594030484168838125">Chọn</translation>
<translation id="1620510694547887537">Máy ảnh</translation>
<translation id="1623104350909869708">Ngăn trang này tạo hộp thoại bổ sung</translation>
<translation id="1629803312968146339">Bạn có muốn Chrome lưu thẻ này không?</translation>
<translation id="1639239467298939599">Đang tải</translation>
<translation id="1640180200866533862">Chính sách người dùng</translation>
<translation id="1640244768702815859">Hãy thử <ph name="BEGIN_LINK" />truy cập trang chủ của trang web<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1644184664548287040">Cấu hình mạng không hợp lệ và không thể nhập được.</translation>
<translation id="1644574205037202324">Lịch sử</translation>
<translation id="1645368109819982629">Giao thức không được hỗ trợ</translation>
<translation id="1655462015569774233">{1,plural, =1{Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này đã hết hạn hôm qua. Điều này có thể do cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn. Đồng hồ máy tính của bạn hiện được đặt là <ph name="CURRENT_DATE" />. Ngày này có đúng không? Nếu không đúng, bạn phải sửa lại đồng hồ của hệ thống rồi làm mới trang này.}other{Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này đã hết hạn cách đây # ngày. Điều này có thể do cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn. Đồng hồ máy tính của bạn hiện được đặt là <ph name="CURRENT_DATE" />. Ngày này có đúng không? Nếu không đúng, bạn phải sửa lại đồng hồ của hệ thống rồi làm mới trang này.}}</translation>
<translation id="1656489000284462475">Nhận hàng</translation>
<translation id="1663943134801823270">Thẻ và địa chỉ từ Chrome. Bạn có thể quản lý thẻ và địa chỉ trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1676269943528358898"><ph name="SITE" /> thường sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi Google Chrome tìm cách kết nối với <ph name="SITE" /> tại thời điểm này, trang web đã gửi lại thông tin đăng nhập không chính xác và bất thường. Điều này có thể xảy ra khi kẻ tấn công đang cố gắng giả mạo là <ph name="SITE" /> hoặc màn hình đăng nhập Wi-Fi đã làm gián đoạn kết nối. Thông tin của bạn vẫn an toàn do Google Chrome đã ngừng kết nối trước khi bất kỳ dữ liệu nào được trao đổi.</translation>
<translation id="168841957122794586">Chứng chỉ máy chủ chứa khóa mật mã yếu.</translation>
<translation id="1706954506755087368">{1,plural, =1{Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này được đề từ ngày mai. Điều này có thể do cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.}other{Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này được đề # ngày trong tương lai. Điều này có thể do cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.}}</translation>
<translation id="1710259589646384581">OS</translation>
<translation id="1721312023322545264">Bạn cần được <ph name="NAME" /> cấp quyền để truy cập vào trang web này</translation>
<translation id="1721424275792716183">Trường * là bắt buộc</translation>
<translation id="1727741090716970331">Thêm số thẻ hợp lệ</translation>
<translation id="1728677426644403582">Bạn đang xem nguồn của trang web</translation>
<translation id="173080396488393970">Loại thẻ này không được hỗ trợ</translation>
<translation id="1734864079702812349">Amex</translation>
<translation id="1734878702283171397">Thử liên hệ với quản trị viên hệ thống.</translation>
<translation id="1740951997222943430">Nhập tháng hết hạn hợp lệ</translation>
<translation id="17513872634828108">Tab đang mở</translation>
<translation id="1753706481035618306">Số trang</translation>
<translation id="1763864636252898013">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này không được hệ điều hành thiết bị của bạn tin cậy. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="1768211456781949159"><ph name="BEGIN_LINK" />Thử chạy Chẩn đoán mạng của Windows<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1783075131180517613">Vui lòng cập nhật cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn.</translation>
<translation id="1787142507584202372">Tab đang mở của bạn xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="1789575671122666129">Cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="1791429645902722292">Google Smart Lock</translation>
<translation id="1803264062614276815">Tên chủ thẻ</translation>
<translation id="1806541873155184440">Ngày thêm: <ph name="ADDED_TO_AUTOFILL_MONTH" /></translation>
<translation id="1821930232296380041">Yêu cầu hoặc tham số yêu cầu không hợp lệ</translation>
<translation id="1826516787628120939">Đang kiểm tra</translation>
<translation id="1834321415901700177">Trang web này có chứa các chương trình độc hại</translation>
<translation id="1840414022444569775">Số thẻ này đã được sử dụng</translation>
<translation id="1842969606798536927">Thanh toán</translation>
<translation id="1871208020102129563">Proxy được đặt để sử dụng máy chủ proxy cố định chứ không phải URL tập lệnh .pac.</translation>
<translation id="1871284979644508959">Trường bắt buộc</translation>
<translation id="1874765382782611674">Thẻ ghi nợ được chấp nhận</translation>
<translation id="187918866476621466">Mở trang khởi động</translation>
<translation id="1883255238294161206">Thu gọn danh sách</translation>
<translation id="1898423065542865115">Lọc</translation>
<translation id="1916770123977586577">Để áp dụng các cài đặt đã cập nhật cho trang web này, hãy tải lại trang</translation>
<translation id="1919345977826869612">Quảng cáo</translation>
<translation id="192020519938775529">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{1 trang web}other{# trang web}}</translation>
<translation id="1927235823738766038">Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được chấp nhận</translation>
<translation id="194030505837763158">Truy cập <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="1948773908305951926">Thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="1962204205936693436">Dấu trang của <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="1973335181906896915">Lỗi nối tiếp hóa</translation>
<translation id="1974060860693918893">Nâng cao</translation>
<translation id="1978555033938440688">Phiên bản chương trình cơ sở</translation>
<translation id="2001146170449793414">{COUNT,plural, =1{và 1 ứng dụng khác}other{và # ứng dụng khác}}</translation>
<translation id="2025186561304664664">Proxy được đặt thành định cấu hình tự động.</translation>
<translation id="2030481566774242610">Ý của bạn là <ph name="LINK" />?</translation>
<translation id="2032962459168915086"><ph name="BEGIN_LINK" />Kiểm tra proxy và tường lửa<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2053553514270667976">Mã zip</translation>
<translation id="2064691555167957331">{COUNT,plural, =1{1 đề xuất}other{# đề xuất}}</translation>
<translation id="2065985942032347596">Yêu cầu Xác thực</translation>
<translation id="2079545284768500474">Hoàn tác</translation>
<translation id="20817612488360358">Cài đặt proxy hệ thống được đặt để sử dụng nhưng cấu hình proxy rõ ràng cũng được chỉ định.</translation>
<translation id="2091887806945687916">Âm thanh</translation>
<translation id="2094505752054353250">Miền không khớp</translation>
<translation id="2096368010154057602">Khu hành chính</translation>
<translation id="2108755909498034140">Khởi động lại máy tính của bạn</translation>
<translation id="2113977810652731515">Thẻ</translation>
<translation id="2114841414352855701">Bỏ qua vì đã bị <ph name="POLICY_NAME" /> ghi đè.</translation>
<translation id="2138201775715568214">Đang tìm kiếm các trang Web trong cuộc sống lân cận</translation>
<translation id="213826338245044447">Dấu trang di động</translation>
<translation id="214556005048008348">Hủy thanh toán</translation>
<translation id="2147827593068025794">Đồng bộ hóa dưới nền</translation>
<translation id="2148613324460538318">Thêm thẻ</translation>
<translation id="2149973817440762519">Chỉnh sửa dấu trang</translation>
<translation id="2154054054215849342">Tính năng đồng bộ hóa không khả dụng cho miền của bạn</translation>
<translation id="2154484045852737596">Chỉnh sửa thẻ</translation>
<translation id="2166049586286450108">Quyền truy cập quản trị đầy đủ</translation>
<translation id="2166378884831602661">Trang web này không thể cung cấp kết nối an toàn</translation>
<translation id="2181821976797666341">Chính sách</translation>
<translation id="2183608646556468874">Số điện thoại</translation>
<translation id="2184405333245229118">{COUNT,plural, =1{1 địa chỉ}other{# địa chỉ}}</translation>
<translation id="2187317261103489799">Phát hiện (mặc định)</translation>
<translation id="2202020181578195191">Nhập năm hết hạn hợp lệ</translation>
<translation id="2212735316055980242">Không tìm thấy chính sách</translation>
<translation id="2213606439339815911">Đang tìm nạp các mục nhập...</translation>
<translation id="2218879909401188352">Những kẻ tấn công hiện ở trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể cài đặt ứng dụng nguy hiểm làm hỏng thiết bị của bạn, thêm các khoản phí ẩn vào hóa đơn di động hoặc lấy cắp thông tin cá nhân của bạn. <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="2230458221926704099">Sửa kết nối bằng <ph name="BEGIN_LINK" />ứng dụng chẩn đoán<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2239100178324503013">Gửi bây giờ</translation>
<translation id="225207911366869382">Giá trị này không được dùng cho chính sách này nữa.</translation>
<translation id="2262243747453050782">Lỗi HTTP</translation>
<translation id="2270484714375784793">Số điện thoại</translation>
<translation id="2292556288342944218">Quyền truy cập Internet của bạn bị chặn</translation>
<translation id="230155334948463882">Thẻ mới?</translation>
<translation id="2316887270356262533">Bộ nhớ đệm còn chưa đầy 1 MB. Một số trang web có thể tải chậm hơn vào lần tới bạn truy cập.</translation>
<translation id="2317259163369394535"><ph name="DOMAIN" /> yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.</translation>
<translation id="2317583587496011522">Thẻ ghi nợ được chấp nhận.</translation>
<translation id="2337852623177822836">Cài đặt do quản trị viên kiểm soát</translation>
<translation id="2354001756790975382">Dấu trang khác</translation>
<translation id="2354430244986887761">Gần đây, Duyệt web an toàn của Google <ph name="BEGIN_LINK" />đã tìm thấy các ứng dụng có hại<ph name="END_LINK" /> trên <ph name="SITE" />.</translation>
<translation id="2355395290879513365">Kẻ tấn công có thể thấy những hình ảnh mà bạn đang xem trên trang web này và lừa bạn bằng cách sửa đổi những hình ảnh đó.</translation>
<translation id="2356070529366658676">Yêu cầu</translation>
<translation id="2359629602545592467">Nhiều</translation>
<translation id="2359808026110333948">Tiếp tục</translation>
<translation id="2365563543831475020">Báo cáo sự cố được ghi lại vào <ph name="CRASH_TIME" /> chưa được tải lên</translation>
<translation id="2367567093518048410">Mức độ</translation>
<translation id="2384307209577226199">Đặt mặc định trong môi trường doanh nghiệp</translation>
<translation id="2386255080630008482">Chứng chỉ của máy chủ đã bị thu hồi.</translation>
<translation id="2392959068659972793">Hiển thị chính sách không có giá trị được đặt</translation>
<translation id="239429038616798445">Phương thức giao hàng này không có sẵn. Hãy thử một phương thức khác.</translation>
<translation id="2396249848217231973">&amp;Hoàn tác xóa</translation>
<translation id="2413528052993050574">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này có thể đã bị thu hồi. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="2463739503403862330">Điền</translation>
<translation id="2465655957518002998">Chọn cách giao hàng</translation>
<translation id="2467694685043708798"><ph name="BEGIN_LINK" />Chạy Chẩn đoán mạng<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2479410451996844060">URL tìm kiếm hợp lệ.</translation>
<translation id="2482878487686419369">Thông báo</translation>
<translation id="2491120439723279231">Chứng chỉ của máy chủ có lỗi.</translation>
<translation id="2495083838625180221">Trình phân tích cú pháp JSON</translation>
<translation id="2495093607237746763">Nếu được chọn, Chromium sẽ lưu trữ bản sao thẻ của bạn trên thiết bị này để điền biểu mẫu nhanh hơn.</translation>
<translation id="2498091847651709837">Quét thẻ mới</translation>
<translation id="2501278716633472235">Quay lại</translation>
<translation id="2503184589641749290">Thẻ ghi nợ và thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="2515629240566999685">Kiểm tra tín hiệu trong khu vực của bạn</translation>
<translation id="2524461107774643265">Thêm thông tin khác</translation>
<translation id="2536110899380797252">Thêm địa chỉ</translation>
<translation id="2539524384386349900">Phát hiện</translation>
<translation id="255002559098805027"><ph name="HOST_NAME" /> đã gửi phản hồi không hợp lệ.</translation>
<translation id="2556876185419854533">&amp;Hoàn tác chỉnh sửa</translation>
<translation id="2586657967955657006">Khay nhớ tạm</translation>
<translation id="2587730715158995865">Từ <ph name="ARTICLE_PUBLISHER" />. Đọc tin bài này và <ph name="OTHER_ARTICLE_COUNT" /> tin bài khác.</translation>
<translation id="2587841377698384444">ID API thư mục:</translation>
<translation id="2597378329261239068">Tài liệu này được bảo vệ bằng mật khẩu. Vui lòng nhập mật khẩu.</translation>
<translation id="2609632851001447353">Các biến thể</translation>
<translation id="262424810616849754">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{1 ứng dụng ($1)}=2{2 ứng dụng ($1, $2)}other{# ứng dụng ($1, $2, $3)}}</translation>
<translation id="2625385379895617796">Đồng hồ của bạn chạy nhanh</translation>
<translation id="2634124572758952069">Không thể tìm thấy địa chỉ IP của máy chủ <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="2639739919103226564">Trạng thái:</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY" />, <ph name="COUNTRY" /></translation>
<translation id="2650446666397867134">Truy cập vào tệp bị từ chối</translation>
<translation id="2653659639078652383">Gửi</translation>
<translation id="2666117266261740852">Đóng các tab hoặc ứng dụng khác</translation>
<translation id="2674170444375937751">Bạn có chắc chắn muốn xóa những trang này khỏi lịch sử duyệt web của mình không?</translation>
<translation id="2677748264148917807">Rời khỏi</translation>
<translation id="2699302886720511147">Thẻ được chấp nhận</translation>
<translation id="2702801445560668637">Danh sách đọc</translation>
<translation id="2704283930420550640">Giá trị không khớp với định dạng.</translation>
<translation id="2704951214193499422">Chromium không thể xác nhận thẻ của bạn tại thời điểm này. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="2705137772291741111">Không thể đọc được bản sao đã lưu (đã lưu vào bộ nhớ đệm) của trang web này.</translation>
<translation id="2709516037105925701">Tự động điền</translation>
<translation id="2710942282213947212">Phần mềm trên máy tính của bạn hiện không cho Chromium kết nối an toàn với web</translation>
<translation id="2712173769900027643">Xin phép</translation>
<translation id="2720342946869265578">Lân cận</translation>
<translation id="2721148159707890343">Yêu cầu đã thành công</translation>
<translation id="2728127805433021124">Chứng chỉ của máy chủ đã được ký bằng thuật toán chữ ký yếu.</translation>
<translation id="2730326759066348565"><ph name="BEGIN_LINK" />Chạy Chẩn đoán kết nối<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2738330467931008676">Chọn địa chỉ nhận hàng</translation>
<translation id="2740531572673183784">Ok</translation>
<translation id="2742870351467570537">Xóa các mục đã chọn</translation>
<translation id="2744590937989388266">Từ một trang được nhúng trên trang này</translation>
<translation id="277133753123645258">Phương thức giao hàng</translation>
<translation id="277499241957683684">Thiếu hồ sơ thiết bị</translation>
<translation id="2784949926578158345">Kết nối đã được đặt lại.</translation>
<translation id="2788784517760473862">Thẻ tín dụng được chấp nhận</translation>
<translation id="2794233252405721443">Trang web đã bị chặn</translation>
<translation id="2795286477369100655">Bạn có muốn rời khỏi trang web này không?</translation>
<translation id="2799020568854403057">Trang web bạn sắp truy cập chứa ứng dụng có hại</translation>
<translation id="2803306138276472711">Duyệt web an toàn của Google gần đây <ph name="BEGIN_LINK" />đã phát hiện phần mềm độc hại<ph name="END_LINK" /> trên <ph name="SITE" />. Các trang web thường được coi là an toàn đôi khi vẫn bị nhiễm phần mềm độc hại.</translation>
<translation id="2824775600643448204">Thanh địa chỉ và tìm kiếm</translation>
<translation id="2826760142808435982">Kết nối được mã hóa và xác thực bằng <ph name="CIPHER" /> đồng thời sử dụng <ph name="KX" /> làm cơ chế trao đổi chính.</translation>
<translation id="2835170189407361413">Xóa biểu mẫu</translation>
<translation id="2851634818064021665">Bạn cần quyền để truy cập trang web này</translation>
<translation id="2856444702002559011">Những kẻ tấn công có thể đang cố gắng đánh cắp thông tin của bạn từ <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> (ví dụ: mật khẩu, thư hoặc thẻ tín dụng). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="2881276955470682203">Lưu thẻ?</translation>
<translation id="2909946352844186028">Đã phát hiện thấy thay đổi mạng.</translation>
<translation id="2916038427272391327">Đóng các chương trình khác</translation>
<translation id="2922350208395188000">Không thể kiểm tra chứng chỉ của máy chủ.</translation>
<translation id="2925673989565098301">Phương thức giao hàng</translation>
<translation id="2928905813689894207">Ðịa chỉ thanh toán</translation>
<translation id="2929525460561903222">{SHIPPING_ADDRESS,plural, =0{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />}=1{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> địa chỉ giao hàng khác}other{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> địa chỉ giao hàng khác}}</translation>
<translation id="2941952326391522266">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này là từ <ph name="DOMAIN2" />. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="2948083400971632585">Bạn có thể tắt mọi proxy được định cấu hình cho kết nối từ trang cài đặt.</translation>
<translation id="2955913368246107853">Đóng thanh tìm</translation>
<translation id="2958431318199492670">Cấu hình mạng không tuân thủ tiêu chuẩn ONC. Các bộ phận của cấu hình có thể không được nhập.</translation>
<translation id="2966678944701946121">Hết hạn: <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" />, ngày thêm: <ph name="ADDED_TO_AUTOFILL_MONTH" /></translation>
<translation id="2969319727213777354">Để thiết lập kết nối an toàn, bạn cần đặt thời gian đúng cho đồng hồ. Nguyên nhân là do chứng chỉ mà các trang web dùng để tự nhận dạng chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian cụ thể. Vì đồng hồ trên thiết bị của bạn không đúng nên Chrome không thể xác minh các chứng chỉ này.</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;Làm lại</translation>
<translation id="2977665033722899841"><ph name="ROW_NAME" />, hiện đã chọn. <ph name="ROW_CONTENT" /></translation>
<translation id="298138621710431427">Giúp tôi khắc phục sự cố này</translation>
<translation id="2985306909656435243">Nếu được bật, Chromium sẽ lưu trữ bản sao thẻ của bạn trên thiết bị này để điền vào biểu mẫu nhanh hơn.</translation>
<translation id="2985398929374701810">Nhập địa chỉ hợp lệ</translation>
<translation id="2986368408720340940">Phương thức nhận hàng này không có sẵn. Hãy thử một phương thức khác.</translation>
<translation id="2991174974383378012">Chia sẻ với trang web</translation>
<translation id="2991571918955627853">Bạn không thể truy cập vào <ph name="SITE" /> ngay bây giờ vì trang web sử dụng HSTS. Lỗi mạng và các cuộc tấn công mạng thường chỉ là tạm thời nên trang này có thể sẽ hoạt động lại sau.</translation>
<translation id="3005723025932146533">Hiển thị bản sao đã lưu</translation>
<translation id="3008447029300691911">Nhập CVC cho <ph name="CREDIT_CARD" />. Sau khi bạn xác nhận, chi tiết thẻ của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="3010559122411665027">Mục nhập danh sách "<ph name="ENTRY_INDEX" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="301521992641321250">Tự động bị chặn</translation>
<translation id="3024663005179499861">Loại chính sách sai</translation>
<translation id="3032412215588512954">Bạn có muốn tải lại trang web này không?</translation>
<translation id="3037605927509011580">Ôi, hỏng! </translation>
<translation id="3039538478787849737">Lưu thẻ vào Google?</translation>
<translation id="3041612393474885105">Thông tin Chứng chỉ</translation>
<translation id="3063697135517575841">Chrome không thể xác nhận thẻ của bạn tại thời điểm này. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="3064966200440839136">Rời khỏi chế độ ẩn danh để thanh toán qua một ứng dụng bên ngoài. Tiếp tục?</translation>
<translation id="3083099961703215236">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{1 mật khẩu}other{# mật khẩu}}</translation>
<translation id="3093245981617870298">Bạn đang ngoại tuyến.</translation>
<translation id="3096100844101284527">Thêm địa chỉ nhận hàng</translation>
<translation id="3105172416063519923">ID phần tử:</translation>
<translation id="3109728660330352905">Bạn không có quyền xem trang này.</translation>
<translation id="3120730422813725195">Elo</translation>
<translation id="31207688938192855"><ph name="BEGIN_LINK" />Thử chạy Chẩn đoán kết nối<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3145945101586104090">Không thể giải mã phản hồi</translation>
<translation id="3150653042067488994">Lỗi máy chủ tạm thời</translation>
<translation id="3154506275960390542">Trang này bao gồm biểu mẫu có thể được gửi không an toàn. Dữ liệu bạn gửi có thể bị người khác xem trong khi chuyển tuyến hoặc có thể bị kẻ tấn công sửa đổi nhằm thay đổi thông tin mà máy chủ nhận được.</translation>
<translation id="3157931365184549694">Khôi phục</translation>
<translation id="3162559335345991374">Wi-Fi mà bạn đang sử dụng có thể yêu cầu bạn phải truy cập trang đăng nhập của mạng đó.</translation>
<translation id="3167968892399408617">Các trang bạn xem trong tab ẩn danh sẽ không bị lưu lại trong lịch sử của trình duyệt, kho cookie hoặc lịch sử tìm kiếm sau khi bạn đóng tất cả các tab ẩn danh của mình. Mọi tệp bạn tải xuống hoặc dấu trang mà bạn tạo sẽ được giữ nguyên.</translation>
<translation id="3169472444629675720">Khám phá</translation>
<translation id="3174168572213147020">Đảo</translation>
<translation id="3176929007561373547">Kiểm tra cài đặt proxy của bạn hoặc liên hệ với quản trị viên mạng để
đảm bảo rằng máy chủ proxy đang hoạt động. Nếu bạn cho rằng mình không cần
sử dụng máy chủ proxy:
<ph name="PLATFORM_TEXT" /></translation>
<translation id="320323717674993345">Hủy thanh toán</translation>
<translation id="3207960819495026254">Đã được đánh dấu trang</translation>
<translation id="3209375525920864198">Vui lòng nhập tên phiên hợp lệ.</translation>
<translation id="3211223744486044430">Để thanh toán nhanh hơn vào lần tiếp theo, hãy lưu thẻ này vào Tài khoản Google của bạn và thiết bị này.</translation>
<translation id="3225919329040284222">Máy chủ đưa ra chứng chỉ không khớp với kỳ vọng được tích hợp sẵn. Các kỳ vọng này có trong một số trang web nhất định, có tính bảo mật cao với mục đích bảo vệ bạn.</translation>
<translation id="3226128629678568754">Nhấn nút tải lại để gửi lại các dữ liệu cần thiết để tải trang.</translation>
<translation id="3227137524299004712">Micrô</translation>
<translation id="3228969707346345236">Dịch thất bại vì trang đã bằng <ph name="LANGUAGE" />.</translation>
<translation id="323107829343500871">Nhập CVC cho <ph name="CREDIT_CARD" /></translation>
<translation id="3234666976984236645">Luôn luôn phát hiện nội dung quan trọng trên trang web này</translation>
<translation id="3254409185687681395">Đánh dấu trang này</translation>
<translation id="3270847123878663523">&amp;Hoàn tác sắp xếp lại</translation>
<translation id="3282497668470633863">Thêm tên trên thẻ</translation>
<translation id="3287510313208355388">Tải xuống khi trực tuyến</translation>
<translation id="3293642807462928945">Hãy tìm hiểu thêm về chính sách <ph name="POLICY_NAME" /></translation>
<translation id="3303855915957856445">Không tìm thấy kết quả tìm kiếm nào</translation>
<translation id="3305707030755673451">Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn vào <ph name="TIME" />. Nhập cụm mật khẩu đó để bắt đầu đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="3320021301628644560">Thêm địa chỉ thanh toán</translation>
<translation id="3338095232262050444">Bảo mật</translation>
<translation id="3340978935015468852">cài đặt</translation>
<translation id="3345135638360864351">Không thể gửi yêu cầu truy cập trang web này của bạn tới <ph name="NAME" />. Vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="3355823806454867987">Thay đổi cài đặt proxy...</translation>
<translation id="3361596688432910856">Chrome <ph name="BEGIN_EMPHASIS" />sẽ không lưu<ph name="END_EMPHASIS" /> thông tin sau đây:
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />Lịch sử duyệt web của bạn
<ph name="LIST_ITEM" />Cookie và dữ liệu trang web
<ph name="LIST_ITEM" />Thông tin đã nhập trong biểu mẫu
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="3369192424181595722">Lỗi đồng hồ</translation>
<translation id="337363190475750230">Đã hủy cấp phép</translation>
<translation id="3377188786107721145">Lỗi phân tích cú pháp chính sách</translation>
<translation id="3380365263193509176">Lỗi không xác định</translation>
<translation id="3380864720620200369">ID ứng dụng khách:</translation>
<translation id="3391030046425686457">Địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="3395827396354264108">Phương thức nhận hàng</translation>
<translation id="3399952811970034796">Địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="3422248202833853650">Thử thoát các chương trình khác để giải phóng bộ nhớ.</translation>
<translation id="3422472998109090673">Hiện không thể truy cập <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="3427092606871434483">Cho phép (mặc định)</translation>
<translation id="3427342743765426898">&amp;Làm lại chỉnh sửa</translation>
<translation id="3431636764301398940">Lưu thẻ này vào thiết bị này</translation>
<translation id="3447661539832366887">Chủ sở hữu của thiết bị này đã tắt trò chơi khủng long.</translation>
<translation id="3447884698081792621">Hiển thị chứng chỉ (do <ph name="ISSUER" /> cấp)</translation>
<translation id="3452404311384756672">Khoảng thời gian tìm nạp:</translation>
<translation id="3462200631372590220">Ẩn chi tiết</translation>
<translation id="3467763166455606212">Yêu cầu tên chủ thẻ</translation>
<translation id="3479539252931486093">Trang web này có như bạn mong đợi không? Hãy <ph name="BEGIN_LINK" />cho chúng tôi biết<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3479552764303398839">Không phải bây giờ</translation>
<translation id="3498215018399854026">Chúng tôi không thể liên lạc với cha mẹ của bạn vào thời điểm này. Vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="3528171143076753409">Chứng chỉ của máy chủ không đáng tin cậy.</translation>
<translation id="3530944546672790857">{COUNT,plural, =0{Ít nhất 1 mục trên các thiết bị đã đồng bộ hóa}=1{1 mục (và nhiều mục khác trên các thiết bị đã đồng bộ hóa)}other{# mục (và nhiều mục khác trên các thiết bị đã đồng bộ hóa)}}</translation>
<translation id="3539171420378717834">Giữ bản sao thẻ này trên thiết bị này</translation>
<translation id="3542684924769048008">Sử dụng mật khẩu cho:</translation>
<translation id="3549644494707163724">Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn</translation>
<translation id="3556433843310711081">Người quản lý của bạn có thể bỏ chặn trang web cho bạn</translation>
<translation id="3566021033012934673">Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư</translation>
<translation id="3574305903863751447"><ph name="CITY" />, <ph name="STATE" /> <ph name="COUNTRY" /></translation>
<translation id="358285529439630156">Thẻ tín dụng và thẻ trả trước được chấp nhận.</translation>
<translation id="3582930987043644930">Thêm tên</translation>
<translation id="3583757800736429874">&amp;Làm lại di chuyển</translation>
<translation id="3586931643579894722">Ẩn chi tiết</translation>
<translation id="3600246354004376029"><ph name="TITLE" />, <ph name="DOMAIN" />, <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="3615877443314183785">Nhập ngày hết hạn hợp lệ</translation>
<translation id="36224234498066874">Xóa DL duyệt web</translation>
<translation id="362276910939193118">Hiển thị Toàn bộ Lịch sử</translation>
<translation id="3623476034248543066">Hiển thị giá trị</translation>
<translation id="3630155396527302611">Nếu chương trình đã được liệt kê là chương trình được phép truy cập mạng, hãy thử
xóa chương trình này khỏi danh sách rồi thêm lại.</translation>
<translation id="3650584904733503804">Xác thực thành công</translation>
<translation id="3655670868607891010">Nếu bạn thường xuyên thấy thông báo này, hãy thử các <ph name="HELP_LINK" /> sau.</translation>
<translation id="3658742229777143148">Bản sửa đổi</translation>
<translation id="3678029195006412963">Không thể ký yêu cầu</translation>
<translation id="3678529606614285348">Mở trang trong cửa sổ Ẩn danh mới (Ctrl-Shift-N)</translation>
<translation id="3679803492151881375">Báo cáo sự cố được ghi lại vào <ph name="CRASH_TIME" />, được tải lên vào <ph name="UPLOAD_TIME" /></translation>
<translation id="3681007416295224113">Thông tin chứng chỉ</translation>
<translation id="3690164694835360974">Đăng nhập không an toàn</translation>
<translation id="3704162925118123524">Mạng mà bạn đang sử dụng có thể yêu cầu bạn phải truy cập trang đăng nhập của mạng đó.</translation>
<translation id="3704609568417268905"><ph name="TIME" /> <ph name="BOOKMARKED" /> <ph name="TITLE" /> <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="370665806235115550">Đang tải...</translation>
<translation id="3712624925041724820">Giấy phép không đủ</translation>
<translation id="3714780639079136834">Bật dữ liệu di dộng hoặc Wi-Fi</translation>
<translation id="3715597595485130451">Kết nối Wi-Fi</translation>
<translation id="3717027428350673159"><ph name="BEGIN_LINK" />Kiểm tra proxy, tường lửa và cấu hình DNS<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="372429172604983730">Các ứng dụng có thể gây ra lỗi này gồm có phần mềm diệt vi-rút, tường lửa và lọc web hoặc phần mềm proxy.</translation>
<translation id="3736520371357197498">Nếu bạn hiểu các rủi ro bảo mật, bạn có thể <ph name="BEGIN_LINK" />truy cập trang web không an toàn này<ph name="END_LINK" /> trước khi các chương trình nguy hiểm bị xóa.</translation>
<translation id="3739623965217189342">Liên kết đã sao chép</translation>
<translation id="3744899669254331632">Bạn không thể truy cập <ph name="SITE" /> ngay bây giờ vì trang web này đã gửi thông tin đăng nhập hỗn độn mà Chromium không thể xử lý. Lỗi mạng và các cuộc tấn công thường chỉ diễn ra tạm thời nên trang này có thể sẽ hoạt động sau.</translation>
<translation id="3748148204939282805">Những kẻ tấn công trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể đánh lừa bạn làm việc gì đó nguy hiểm như cài đặt phần mềm hoặc tiết lộ thông tin cá nhân (ví dụ: mật khẩu, số điện thoại hoặc thẻ tín dụng). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="375403751935624634">Không thể dịch do lỗi máy chủ.</translation>
<translation id="3759461132968374835">Bạn không nhận được báo cáo sự cố nào gần đây. Sự cố xảy ra khi báo cáo sự cố đã bị tắt sẽ không xuất hiện ở đây.</translation>
<translation id="3765032636089507299">Trang Duyệt web an toàn đang được xây dựng.</translation>
<translation id="3778403066972421603">Bạn có muốn lưu thẻ này vào Tài khoản Google của bạn và trên thiết bị này không?</translation>
<translation id="3783418713923659662">Mastercard</translation>
<translation id="3787705759683870569">Ngày hết hạn <ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="3800436529451849929">Từ <ph name="SITE" /></translation>
<translation id="382518646247711829">Nếu bạn sử dụng máy chủ proxy...</translation>
<translation id="3828924085048779000">Không cho phép cụm mật khẩu trống.</translation>
<translation id="385051799172605136">Quay lại</translation>
<translation id="3858027520442213535">Cập nhật ngày và giờ</translation>
<translation id="3884278016824448484">Số nhận dạng thiết bị xung đột</translation>
<translation id="3885155851504623709">Xã</translation>
<translation id="3886446263141354045">Yêu cầu truy cập trang web này của bạn đã được gửi tới <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="3890664840433101773">Thêm email</translation>
<translation id="3901925938762663762">Thẻ đã hết hạn</translation>
<translation id="3909695131102177774"><ph name="LABEL" /> <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="3945915738023014686">ID báo cáo sự cố đã tải lên <ph name="CRASH_ID" /> (ID sự cố cục bộ: <ph name="CRASH_LOCAL_ID" />)</translation>
<translation id="3949571496842715403">Máy chủ này không thể chứng minh được đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ không chỉ định Tên thay thế đối tượng. Điều này có thể do cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="3949601375789751990">Lịch sử duyệt web của bạn xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="3963721102035795474">Chế độ đọc</translation>
<translation id="3964661563329879394">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{Từ 1 trang web }other{Từ # trang web }}</translation>
<translation id="397105322502079400">Đang tính...</translation>
<translation id="3973234410852337861"><ph name="HOST_NAME" /> bị chặn</translation>
<translation id="3987940399970879459">Dưới 1 MB</translation>
<translation id="40103911065039147">{URL_count,plural, =1{1 trang web lân cận}other{# trang web lân cận}}</translation>
<translation id="4030383055268325496">&amp;Hoàn tác thêm</translation>
<translation id="4058922952496707368">Khóa "<ph name="SUBKEY" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="4067947977115446013">Thêm địa chỉ hợp lệ</translation>
<translation id="4072486802667267160">Đã xảy ra lỗi khi xử lý đơn đặt hàng của bạn. Vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="4075732493274867456">Ứng dụng và máy chủ không hỗ trợ bộ mã hóa hoặc phiên bản giao thức SSL thông thường.</translation>
<translation id="4079302484614802869">Cấu hình proxy được đặt để sử dụng URL tập lệnh .pac chứ không phải máy chủ proxy cố định.</translation>
<translation id="4098354747657067197">Bạn sắp truy cập trang web lừa đảo</translation>
<translation id="4103249731201008433">Số sê-ri thiết bị không hợp lệ</translation>
<translation id="410351446219883937">Tự động phát</translation>
<translation id="4103763322291513355">Truy cập &lt;strong&gt;chrome://policy&lt;/strong&gt; để xem danh sách các URL bị chặn quyền truy cập và các chính sách khác bị quản trị viên hệ thống buộc phải thực thi.</translation>
<translation id="4116663294526079822">Luôn cho phép trên trang web này</translation>
<translation id="4117700440116928470">Phạm vi chính sách không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="4129401438321186435">{COUNT,plural, =1{1 mục khác}other{# mục khác}}</translation>
<translation id="4130226655945681476">Kiểm tra cáp mạng, modem và bộ định tuyến</translation>
<translation id="413544239732274901">Tìm hiểu thêm</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="4151403195736952345">Sử dụng cài đặt mặc định chung (Phát hiện)</translation>
<translation id="4165986682804962316">Cài đặt trang web</translation>
<translation id="4169947484918424451">Bạn có muốn Chromium lưu thẻ này không?</translation>
<translation id="4171400957073367226">Chữ ký xác minh không hợp lệ</translation>
<translation id="4173827307318847180">{MORE_ITEMS,plural, =1{<ph name="ITEM_COUNT" /> mục khác}other{<ph name="ITEM_COUNT" /> mục khác}}</translation>
<translation id="4179515394835346607"><ph name="ROW_NAME" /> <ph name="ROW_CONTENT" /></translation>
<translation id="4196861286325780578">&amp;Làm lại di chuyển</translation>
<translation id="4203896806696719780"><ph name="BEGIN_LINK" />Kiểm tra tường lửa và cấu hình diệt vi-rút<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4220128509585149162">Sự cố</translation>
<translation id="422022731706691852">Những kẻ tấn công trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể cố gắng đánh lừa bạn cài đặt các chương trình ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của bạn (ví dụ: bằng cách thay đổi trang chủ hoặc hiển thị thêm quảng cáo trên các trang web bạn truy cập). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="4226937834893929579"><ph name="BEGIN_LINK" />Thử chạy Chẩn đoán mạng<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4235360514405112390">Hợp lệ</translation>
<translation id="4250431568374086873">Kết nối của bạn tới trang web này không đủ an toàn</translation>
<translation id="4250680216510889253">Không</translation>
<translation id="425582637250725228">Các thay đổi bạn đã thực hiện có thể không được lưu.</translation>
<translation id="4258748452823770588">Chữ ký không hợp lệ</translation>
<translation id="4265872034478892965">Được quản trị viên cho phép</translation>
<translation id="4269787794583293679">(Không có tên người dùng)</translation>
<translation id="4275830172053184480">Khởi động lại thiết bị của bạn</translation>
<translation id="4280429058323657511">, hết hạn <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="4304224509867189079">Đăng nhập</translation>
<translation id="4312866146174492540">Chặn (mặc định)</translation>
<translation id="4325863107915753736">Không tìm được bài viết</translation>
<translation id="4326324639298822553">Kiểm tra ngày hết hạn của bạn và thử lại</translation>
<translation id="4331708818696583467">Không bảo mật</translation>
<translation id="4346197816712207223">Thẻ tín dụng được chấp nhận</translation>
<translation id="4356973930735388585">Những kẻ tấn công trên trang web này có thể tìm cách cài đặt các chương trình nguy hiểm vào máy tính của bạn. Các chương trình này sẽ đánh cắp hoặc xóa thông tin của bạn (ví dụ: ảnh, mật khẩu, thư và thẻ tín dụng).</translation>
<translation id="4372948949327679948">Giá trị <ph name="VALUE_TYPE" /> mong đợi.</translation>
<translation id="4377125064752653719">Bạn đã cố truy cập vào <ph name="DOMAIN" /> nhưng chứng chỉ mà máy chủ xuất trình đã bị nhà phát hành thu hồi. Điều này có nghĩa là giấy ủy nhiệm bảo mật mà máy chủ xuất trình hoàn toàn không đáng tin cậy. Bạn có thể đang giao tiếp với kẻ tấn công.</translation>
<translation id="4406896451731180161">kết quả tìm kiếm</translation>
<translation id="4408413947728134509">Cookie <ph name="NUM_COOKIES" /></translation>
<translation id="4415426530740016218">Địa chỉ nhận hàng</translation>
<translation id="4424024547088906515">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này không được Chrome tin cậy. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="4432688616882109544"><ph name="HOST_NAME" /> không chấp nhận chứng chỉ đăng nhập của bạn hoặc có thể bạn chưa cung cấp chứng chỉ đăng nhập.</translation>
<translation id="443673843213245140">Đã tắt sử dụng proxy nhưng cấu hình proxy rõ ràng được chỉ định.</translation>
<translation id="445100540951337728">Thẻ ghi nợ được chấp nhận</translation>
<translation id="4506176782989081258">Lỗi xác thực: <ph name="VALIDATION_ERROR" />.</translation>
<translation id="4506599922270137252">Liên hệ với quản trị viên hệ thống</translation>
<translation id="450710068430902550">Chia sẻ với quản trị viên</translation>
<translation id="4515275063822566619">Thẻ và địa chỉ từ Chrome và Tài khoản Google của bạn (<ph name="ACCOUNT_EMAIL" />). Bạn có thể quản lý thẻ và địa chỉ trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4522570452068850558">Chi tiết</translation>
<translation id="4552089082226364758">Flash</translation>
<translation id="4554702541363482291">Từ một trang được nhúng tại <ph name="SITE" /></translation>
<translation id="4558551763791394412">Thử tắt tiện ích.</translation>
<translation id="457875822857220463">Giao hàng</translation>
<translation id="4582800630050655161">Bạn có thể mất quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình hoặc bị đánh cắp danh tính. Chromium khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu của mình ngay bây giờ.</translation>
<translation id="4587425331216688090">Xóa địa chỉ khỏi Chrome?</translation>
<translation id="4592951414987517459">Kết nối của bạn tới <ph name="DOMAIN" /> được mã hóa bằng bộ số 0 hiện đại.</translation>
<translation id="4594403342090139922">&amp;Hoàn tác xóa</translation>
<translation id="4611292653554630842">Đăng nhập</translation>
<translation id="4619615317237390068">Tab từ các thiết bị khác</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="467662567472608290">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này có lỗi. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="4690462567478992370">Dừng sử dụng chứng chỉ không hợp lệ</translation>
<translation id="4690954380545377795">Bạn có thể mất quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình hoặc bị đánh cắp danh tính. Chrome khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu của mình ngay bây giờ.</translation>
<translation id="4701488924964507374"><ph name="SENTENCE1" /> <ph name="SENTENCE2" /></translation>
<translation id="4708268264240856090">Kết nối của bạn bị gián đoạn</translation>
<translation id="471880041731876836">Bạn không có quyền để truy cập trang web này</translation>
<translation id="4722547256916164131"><ph name="BEGIN_LINK" />Chạy Chẩn đoán mạng của Windows<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="472349245089439925">Thanh toán của bạn</translation>
<translation id="4726672564094551039">Tải lại chính sách</translation>
<translation id="4728558894243024398">Nền tảng</translation>
<translation id="4736825316280949806">Khởi động lại Chromium</translation>
<translation id="4737498291095696011">Từ trang này</translation>
<translation id="4744603770635761495">Đường dẫn thực thi</translation>
<translation id="4749685221585524849">Sử dụng lần cuối: <ph name="LAST_USED_MONTH" /></translation>
<translation id="4750917950439032686">Thông tin của bạn (ví dụ: mật khẩu hoặc số thẻ tín dụng) sẽ được bảo mật khi được gửi tới trang web này.</translation>
<translation id="4756388243121344051">&amp;Lịch sử</translation>
<translation id="4758311279753947758">Thêm thông tin liên hệ</translation>
<translation id="4759118997339041434">Đã tắt tự động điền thanh toán</translation>
<translation id="4764776831041365478">Trang web tại <ph name="URL" /> có thể tạm thời không hoạt động hay được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ web mới.</translation>
<translation id="4771973620359291008">Xảy ra lỗi chưa biết.</translation>
<translation id="4792143361752574037">Đã xảy ra sự cố khi truy cập vào các tệp phiên. Tính năng lưu vào ổ đĩa hiện bị vô hiệu hóa. Vui lòng tải lại trang để thử lại.</translation>
<translation id="4800132727771399293">Kiểm tra ngày hết hạn và CVC của bạn rồi thử lại</translation>
<translation id="4803924862070940586"><ph name="CURRENCY_CODE" /> <ph name="FORMATTED_TOTAL_AMOUNT" /></translation>
<translation id="4807049035289105102">Bạn không thể truy cập <ph name="SITE" /> ngay bây giờ do trang web gửi thông tin đăng nhập đã mã hóa mà Google Chrome không thể xử lý. Lỗi mạng và các cuộc tấn công mạng thường chỉ là tạm thời, do đó trang này có thể sẽ hoạt động lại sau.</translation>
<translation id="4813512666221746211">Lỗi mạng</translation>
<translation id="4816492930507672669">Vừa với trang</translation>
<translation id="483020001682031208">Không có trang Web trong cuộc sống nào để hiển thị</translation>
<translation id="4850886885716139402">Xem</translation>
<translation id="4854362297993841467">Phương thức phân phối này không có sẵn. Hãy thử một phương thức khác.</translation>
<translation id="4858792381671956233">Bạn đã hỏi cha mẹ mình xem có thể truy cập vào trang này hay không</translation>
<translation id="4871132632506079383">Từ một trang được nhúng tại <ph name="SITE" /></translation>
<translation id="4880827082731008257">Lịch sử tìm kiếm</translation>
<translation id="4895877746940133817"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" />, <ph name="TYPE_3" /></translation>
<translation id="4913131542719409934">Yêu cầu xác thực</translation>
<translation id="4914479371620770914">{URL_count,plural, =1{và thêm 1 trang web}other{và thêm # trang web}}</translation>
<translation id="4916962322362512664"><ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="4919958102839282947">Hãy nhập CVC cho <ph name="CREDIT_CARD" />. Sau khi bạn xác nhận, thông tin chi tiết thẻ từ tài khoản thanh toán Google của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="4923417429809017348">Trang này đã được dịch từ một ngôn ngữ không xác định sang <ph name="LANGUAGE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="4923459931733593730">Thanh toán</translation>
<translation id="4926049483395192435">Phải được chỉ định.</translation>
<translation id="4926340098269537727"><ph name="ACTIVE_MATCH" />/<ph name="TOTAL_MATCHCOUNT" /></translation>
<translation id="495170559598752135">Tác vụ</translation>
<translation id="4958444002117714549">Mở rộng danh sách</translation>
<translation id="4974590756084640048">Bật lại cảnh báo</translation>
<translation id="4989809363548539747">Plugin này không được hỗ trợ</translation>
<translation id="5002932099480077015">Nếu được bật, Chrome sẽ lưu trữ bản sao thẻ của bạn trên thiết bị này để điền vào biểu mẫu nhanh hơn.</translation>
<translation id="5018422839182700155">Không thể mở trang này</translation>
<translation id="5019198164206649151">Không thể lưu trữ do chương trình phụ trợ ở trạng thái xấu</translation>
<translation id="5020990877659450221">Từ trang này</translation>
<translation id="5023310440958281426">Kiểm tra chính sách của quản trị viên của bạn</translation>
<translation id="5029568752722684782">Xóa bản sao</translation>
<translation id="503069730517007720">Cần có chứng chỉ gốc cho "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" nhưng chứng chỉ này chưa được cài đặt. Hãy yêu cầu quản trị viên CNTT của bạn xem hướng dẫn cấu hình cho "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" để khắc phục sự cố này. <ph name="FURTHER_EXPLANATION" /></translation>
<translation id="5031870354684148875">Giới thiệu về Google Dịch</translation>
<translation id="5039804452771397117">Cho phép</translation>
<translation id="5040262127954254034">Bảo mật</translation>
<translation id="5045550434625856497">Mật khẩu sai</translation>
<translation id="5056549851600133418">Bài viết dành cho bạn</translation>
<translation id="5070335125961472645"><ph name="BEGIN_LINK" />Kiểm tra địa chỉ proxy<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5086888986931078152">Bạn có thể mất quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ của một số trang web.</translation>
<translation id="5087286274860437796">Chứng chỉ của máy chủ không hợp lệ tại thời điểm này.</translation>
<translation id="5087580092889165836">Thêm thẻ</translation>
<translation id="5089810972385038852">Tiểu bang</translation>
<translation id="5094747076828555589">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này không được Chromium tin cậy. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="5095208057601539847">Tỉnh/thành phố</translation>
<translation id="5115563688576182185">(64 bit)</translation>
<translation id="5121084798328133320">Sau khi bạn xác nhận, thông tin chi tiết thẻ từ tài khoản thanh toán Google của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="5128122789703661928">Không thể xóa phiên do tên phiên không hợp lệ.</translation>
<translation id="5141240743006678641">Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa với thông tin đăng nhập Google của bạn</translation>
<translation id="5145883236150621069">Mã lỗi có trong phản hồi chính sách</translation>
<translation id="5159010409087891077">Mở trang trong cửa sổ Ẩn danh mới (⇧⌘N)</translation>
<translation id="5171045022955879922">Tìm kiếm hoặc nhập URL</translation>
<translation id="5172758083709347301">Máy</translation>
<translation id="5179510805599951267">Không ở <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" />? Báo cáo lỗi này</translation>
<translation id="5190835502935405962">Thanh Dấu trang</translation>
<translation id="5205222826937269299">Cần có tên</translation>
<translation id="5222812217790122047">Cần có email</translation>
<translation id="522700295135997067">Trang web này có thể vừa đánh cắp mật khẩu của bạn</translation>
<translation id="5230733896359313003">Địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="5251803541071282808">Đám mây</translation>
<translation id="5277279256032773186">Sử dụng Chrome ở cơ quan? Các doanh nghiệp có thể quản lý cài đặt Chrome cho nhân viên của họ. Tìm hiểu thêm</translation>
<translation id="5281113152797308730"><ph name="BEGIN_PARAGRAPH" />Hãy làm theo các bước sau để tạm thời vô hiệu hóa phần mềm nhằm giúp bạn có thể truy cập vào web. Bạn cần phải có đặc quyền của quản trị viên.<ph name="END_PARAGRAPH" />
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />Nhấp vào <ph name="BEGIN_BOLD" />Bắt đầu<ph name="END_BOLD" />, sau đó tìm kiếm và chọn <ph name="BEGIN_BOLD" />"Xem dịch vụ cục bộ"<ph name="END_BOLD" />
<ph name="LIST_ITEM" />Chọn <ph name="BEGIN_BOLD" />VisualDiscovery<ph name="END_BOLD" />
<ph name="LIST_ITEM" />Trong phần <ph name="BEGIN_BOLD" />Loại khởi động<ph name="END_BOLD" />, chọn <ph name="BEGIN_BOLD" />Đã tắt<ph name="END_BOLD" />
<ph name="LIST_ITEM" />Trong phần <ph name="BEGIN_BOLD" />Trạng thái dịch vụ<ph name="END_BOLD" />, nhấp vào <ph name="BEGIN_BOLD" />Dừng<ph name="END_BOLD" />
<ph name="LIST_ITEM" />Nhấp vào <ph name="BEGIN_BOLD" />Áp dụng<ph name="END_BOLD" />, sau đó nhấp vào <ph name="BEGIN_BOLD" />OK<ph name="END_BOLD" />
<ph name="LIST_ITEM" />Truy cập vào <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Trung tâm trợ giúp Chrome<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /> để tìm hiểu cách xóa vĩnh viễn phần mềm khỏi máy tính của bạn
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="5285570108065881030">Hiển thị tất cả mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="5287240709317226393">Hiển thị cookie</translation>
<translation id="5299298092464848405">Lỗi phân tích cú pháp chính sách</translation>
<translation id="5308380583665731573">Kết nối</translation>
<translation id="5308689395849655368">Báo cáo sự cố bị tắt.</translation>
<translation id="5317780077021120954">Lưu</translation>
<translation id="5323105697514565458"><ph name="FRIENDLY_MATCH_TEXT" />, <ph name="MATCH_POSITION" /> / <ph name="NUM_MATCHES" /></translation>
<translation id="5324080437450482387">Chọn thông tin liên hệ</translation>
<translation id="5327248766486351172">Tên</translation>
<translation id="5332219387342487447">Phương thức giao hàng</translation>
<translation id="5355557959165512791">Bạn không thể truy cập vào <ph name="SITE" /> ngay bây giờ vì chứng chỉ của trang này đã bị thu hồi. Lỗi mạng và các cuộc tấn công mạng thường chỉ là tạm thời nên trang này có thể sẽ hoạt động lại sau.</translation>
<translation id="536296301121032821">Không thể lưu trữ cài đặt chính sách</translation>
<translation id="5386426401304769735">Chuỗi chứng chỉ cho trang web này có chứa một chứng chỉ đã ký bằng SHA-1.</translation>
<translation id="5402410679244714488">Hết hạn: <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" />, sử dụng lần cuối hơn một năm trước</translation>
<translation id="540969355065856584">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này không hợp lệ tại thời điểm này. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="5421136146218899937">Xóa dữ liệu duyệt web...</translation>
<translation id="5430298929874300616">Xóa dấu trang</translation>
<translation id="5431657950005405462">Không tìm thấy tệp của bạn</translation>
<translation id="5439770059721715174">Lỗi xác thực lược đồ tại "<ph name="ERROR_PATH" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="5452270690849572955">Không thể tìm thấy trang <ph name="HOST_NAME" /> này</translation>
<translation id="5455374756549232013">Dấu thời gian chính sách không hợp lệ</translation>
<translation id="5457113250005438886">Không hợp lệ</translation>
<translation id="5458150163479425638">{CONTACT,plural, =0{<ph name="CONTACT_PREVIEW" />}=1{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> liên hệ khác}other{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> liên hệ khác}}</translation>
<translation id="5470861586879999274">&amp;Làm lại chỉnh sửa</translation>
<translation id="5481076368049295676">Nội dung này có thể tìm cách cài đặt phần mềm nguy hiểm trên thiết bị của bạn để lấy cắp hoặc xóa thông tin. <ph name="BEGIN_LINK" />Vẫn hiển thị<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="54817484435770891">Thêm địa chỉ hợp lệ</translation>
<translation id="5492298309214877701">Trang web trên mạng nội bộ của công ty, tổ chức hoặc trường học này có URL tương tự như trang web bên ngoài.
<ph name="LINE_BREAK" />
Hãy thử liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.</translation>
<translation id="5499929369096410817">Nhập mã bảo mật dành cho <ph name="CREDIT_CARD" />. Mã này sẽ không được lưu.</translation>
<translation id="5509780412636533143">Dấu trang được quản lý</translation>
<translation id="5510766032865166053">Tệp này có thể đã bị di chuyển hoặc xóa.</translation>
<translation id="5523118979700054094">Tên chính sách</translation>
<translation id="552553974213252141">Văn bản đã được trích xuất chính xác chưa?</translation>
<translation id="5540224163453853">Không thể tìm thấy bài viết đã yêu cầu.</translation>
<translation id="5541546772353173584">Thêm email</translation>
<translation id="5545756402275714221">Tin bài dành cho bạn</translation>
<translation id="5556459405103347317">Tải lại</translation>
<translation id="5560088892362098740">Ngày hết hạn</translation>
<translation id="5565735124758917034">Đang hoạt động</translation>
<translation id="5571083550517324815">Không thể nhận hàng từ địa chỉ này. Chọn một địa chỉ khác.</translation>
<translation id="5571347317547569613">({NUM_COOKIES,plural, =1{Đang sử dụng 1 cookie}other{Đang sử dụng # cookie}})</translation>
<translation id="5572851009514199876">Vui lòng khởi động và đăng nhập vào Chrome để Chrome có thể kiểm tra xem bạn có được phép truy cập trang web này không.</translation>
<translation id="5580958916614886209">Kiểm tra tháng hết hạn của bạn và thử lại</translation>
<translation id="5586446728396275693">Không có địa chỉ nào được lưu</translation>
<translation id="5595485650161345191">Chỉnh sửa địa chỉ</translation>
<translation id="5598944008576757369">Chọn phương thức thanh toán</translation>
<translation id="560412284261940334">Không hỗ trợ quản lý</translation>
<translation id="5610142619324316209">Kiểm tra kết nối</translation>
<translation id="5610807607761827392">Bạn có thể quản lý thẻ và địa chỉ trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="5617949217645503996"><ph name="HOST_NAME" /> đã chuyển hướng bạn quá nhiều lần.</translation>
<translation id="5622887735448669177">Bạn có muốn rời khỏi trang web này không?</translation>
<translation id="5629630648637658800">Không thể tải cài đặt chính sách</translation>
<translation id="5631439013527180824">Mã thông báo quản lý thiết bị không hợp lệ</translation>
<translation id="5633066919399395251">Những kẻ tấn công hiện ở trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể cố gắng cài đặt các chương trình nguy hiểm vào máy tính của bạn. Các chương trình này sẽ đánh cắp hoặc xóa thông tin của bạn (ví dụ: ảnh, mật khẩu, thư và thẻ tín dụng). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="563324245173044180">Đã chặn nội dung lừa đảo.</translation>
<translation id="5659593005791499971">Email</translation>
<translation id="5675650730144413517">Trang này hiện không hoạt động</translation>
<translation id="5685654322157854305">Thêm địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="5689199277474810259">Xuất sang định dạng JSON</translation>
<translation id="5689516760719285838">Vị trí</translation>
<translation id="5710435578057952990">Nhận dạng trang web này chưa được xác minh.</translation>
<translation id="5719499550583120431">Thẻ trả trước được chấp nhận.</translation>
<translation id="5720705177508910913">Người dùng hiện tại</translation>
<translation id="5732392974455271431">Cha mẹ của bạn có thể bỏ chặn trang web cho bạn</translation>
<translation id="5763042198335101085">Nhập địa chỉ email hợp lệ</translation>
<translation id="5765072501007116331">Để xem các yêu cầu và phương thức phân phối, hãy chọn một địa chỉ</translation>
<translation id="5770114862687765385">Tệp dường như bị lỗi. Hãy nhấp vào nút 'Đặt lại' để đặt lại phiên làm việc này.</translation>
<translation id="5778550464785688721">Điều khiển toàn bộ thiết bị MIDI</translation>
<translation id="5784606427469807560">Đã xảy ra sự cố khi xác nhận thẻ của bạn. Hãy kiểm tra kết nối Internet của bạn và thử lại.</translation>
<translation id="5785756445106461925">Ngoài ra, trang này bao gồm các tài nguyên khác không an toàn. Những tài nguyên này có thể bị người khác xem khi đang gửi và có thể bị kẻ tấn công sửa đổi nhằm thay đổi giao diện của trang.</translation>
<translation id="5786044859038896871">Bạn có muốn điền thông tin thẻ của mình không?</translation>
<translation id="5803412860119678065">Bạn có muốn điền <ph name="CARD_DETAIL" /> của mình không?</translation>
<translation id="5810442152076338065">Kết nối của bạn tới <ph name="DOMAIN" /> được mã hóa bằng bộ số 0 đã lỗi thời.</translation>
<translation id="5810928923025889964">Từ một trang được nhúng trên trang này</translation>
<translation id="5813119285467412249">&amp;Làm lại thêm</translation>
<translation id="5838278095973806738">Bạn không nên nhập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào trên trang web này (ví dụ: mật khẩu hoặc thẻ tín dụng), vì những kẻ tấn công có thể đánh cắp thông tin đó.</translation>
<translation id="5866257070973731571">Thêm số điện thoại</translation>
<translation id="5869405914158311789">Không thể truy cập trang web này</translation>
<translation id="5869522115854928033">Mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="5893752035575986141">Thẻ tín dụng được chấp nhận.</translation>
<translation id="5908541034548427511"><ph name="TYPE_1" /> (được đồng bộ hóa)</translation>
<translation id="5920262536204764679">{NUM_COOKIES,plural, =1{Đang sử dụng 1 cookie}other{Đang sử dụng # cookie}}</translation>
<translation id="5939518447894949180">Đặt lại</translation>
<translation id="5959728338436674663">Tự động gửi một số <ph name="BEGIN_WHITEPAPER_LINK" />thông tin hệ thống và nội dung trang<ph name="END_WHITEPAPER_LINK" /> tới Google để giúp phát hiện các ứng dụng và trang web nguy hiểm. <ph name="PRIVACY_PAGE_LINK" /></translation>
<translation id="5967592137238574583">Chỉnh sửa thông tin liên hệ</translation>
<translation id="5967867314010545767">Xóa khỏi lịch sử</translation>
<translation id="5972020793760134803">Chuyển tab</translation>
<translation id="5975083100439434680">Thu nhỏ</translation>
<translation id="597552863672748783">Xác nhận mã bảo mật</translation>
<translation id="598637245381783098">Không thể mở ứng dụng thanh toán</translation>
<translation id="5989320800837274978">Cả máy chủ proxy cố định và URL tập lệnh .pac đều chưa được chỉ định.</translation>
<translation id="5990559369517809815">Tiện ích đã chặn yêu cầu tới máy chủ.</translation>
<translation id="6008256403891681546">JCB</translation>
<translation id="6016158022840135739">{COUNT,plural, =1{Trang 1}other{Trang #}}</translation>
<translation id="6017850046339264347">Những kẻ tấn công trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể cài đặt ứng dụng lừa đảo giả vờ là nội dung khác hoặc thu thập dữ liệu có thể dùng để theo dõi bạn. <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="6025416945513303461"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" />, <ph name="TYPE_3" /> (được đồng bộ hóa)</translation>
<translation id="6027201098523975773">Nhập tên</translation>
<translation id="6039846035001940113">Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chủ sở hữu trang web.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="6047233362582046994">Nếu bạn hiểu các rủi ro về bảo mật, bạn có thể <ph name="BEGIN_LINK" />truy cập trang này<ph name="END_LINK" /> trước khi các ứng dụng có hại bị xóa.</translation>
<translation id="6047927260846328439">Nội dung này có thể tìm cách đánh lừa bạn cài đặt phần mềm hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. <ph name="BEGIN_LINK" />Vẫn hiển thị<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6051221802930200923">Bạn không thể truy cập vào <ph name="SITE" /> ngay bây giờ do trang web sử dụng tính năng ghim chứng chỉ. Lỗi mạng và các cuộc tấn công mạng thường chỉ là tạm thời nên trang này có thể sẽ hoạt động lại sau.</translation>
<translation id="6080696365213338172">Bạn đã truy cập nội dung bằng chứng chỉ do quản trị viên cấp. Dữ liệu mà bạn cung cấp cho <ph name="DOMAIN" /> có thể bị quản trị viên của bạn chặn.</translation>
<translation id="610911394827799129">Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác tại <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6144381551823904650">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{1 mật khẩu (đã đồng bộ hóa)}other{# mật khẩu (đã đồng bộ hóa)}}</translation>
<translation id="6146055958333702838">Kiểm tra mọi dây cáp rồi khởi động lại bộ định tuyến, modem hoặc các thiết bị
mạng khác mà bạn có thể đang sử dụng.</translation>
<translation id="614940544461990577">Hãy thử:</translation>
<translation id="6151417162996330722">Chứng chỉ máy chủ có thời gian hiệu lực quá dài.</translation>
<translation id="6157877588268064908">Để xem các yêu cầu và phương thức giao hàng, hãy chọn một địa chỉ</translation>
<translation id="6165508094623778733">Tìm hiểu thêm</translation>
<translation id="6169916984152623906">Giờ đây, bạn có thể duyệt web riêng tư và người khác sử dụng thiết bị này sẽ không thấy hoạt động của bạn. Tuy nhiên, tài nguyên đã tải xuống và dấu trang sẽ được lưu.</translation>
<translation id="6177128806592000436">Kết nối của bạn tới trang web này không an toàn</translation>
<translation id="6203231073485539293">Kiểm tra kết nối Internet của bạn</translation>
<translation id="6218753634732582820">Bạn muốn xóa địa chỉ khỏi Chromium?</translation>
<translation id="6221345481584921695">Duyệt web an toàn của Google gần đây <ph name="BEGIN_LINK" />đã phát hiện phần mềm độc hại<ph name="END_LINK" /> trên <ph name="SITE" />. Các trang web thường được coi là an toàn đôi khi vẫn bị nhiễm phần mềm độc hại. Nội dung độc hại xuất phát từ <ph name="SUBRESOURCE_HOST" />, một nguồn phát tán phần mềm độc hại đã xác định.</translation>
<translation id="6251924700383757765">Chính sách bảo mật</translation>
<translation id="6254436959401408446">Không đủ bộ nhớ để mở trang này</translation>
<translation id="625755898061068298">Bạn đã chọn tắt cảnh báo bảo mật cho trang web này.</translation>
<translation id="6259156558325130047">&amp;Làm lại sắp xếp lại</translation>
<translation id="6263376278284652872">Dấu trang trên <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="6264485186158353794">Quay lại an toàn</translation>
<translation id="6276112860590028508">Các trang từ danh sách đọc của bạn sẽ xuất hiện tại đây</translation>
<translation id="6280223929691119688">Không thể phân phối đến địa chỉ này. Chọn một địa chỉ khác.</translation>
<translation id="6282194474023008486">Mã bưu chính</translation>
<translation id="6290238015253830360">Bài viết được đề xuất của bạn sẽ xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="6305205051461490394">Không thể truy cập <ph name="URL" />.</translation>
<translation id="6319915415804115995">Sử dụng lần cuối hơn một năm trước</translation>
<translation id="6321917430147971392">Kiểm tra cài đặt DNS của bạn</translation>
<translation id="6328639280570009161">Thử tắt dự đoán mạng</translation>
<translation id="6328786501058569169">Đây là trang web lừa đảo</translation>
<translation id="6337133576188860026">Bộ nhớ đệm còn chưa đầy <ph name="SIZE" />. Một số trang web có thể tải chậm hơn vào lần tới bạn truy cập.</translation>
<translation id="6337534724793800597">Lọc chính sách theo tên</translation>
<translation id="6342069812937806050">Vừa mới</translation>
<translation id="6355080345576803305">Ghi đè phiên công khai</translation>
<translation id="6358450015545214790">Những phần này có ý nghĩa gì?</translation>
<translation id="6386120369904791316">{COUNT,plural, =1{1 đề xuất khác}other{# đề xuất khác}}</translation>
<translation id="6397451950548600259">Phần mềm trên máy tính của bạn đang ngăn Chrome kết nối an toàn với web</translation>
<translation id="6404511346730675251">Chỉnh sửa dấu trang</translation>
<translation id="6410264514553301377">Nhập ngày hết hạn và CVC cho <ph name="CREDIT_CARD" /></translation>
<translation id="6414888972213066896">Bạn đã hỏi cha mẹ mình xem có thể truy cập vào trang này hay không</translation>
<translation id="6417515091412812850">Không thể kiểm tra liệu chứng chỉ đã bị thu hồi hay chưa.</translation>
<translation id="6433490469411711332">Chỉnh sửa thông tin liên hệ</translation>
<translation id="6433595998831338502"><ph name="HOST_NAME" /> đã từ chối kết nối.</translation>
<translation id="6446608382365791566">Thêm thông tin khác</translation>
<translation id="6447842834002726250">Cookie</translation>
<translation id="6451458296329894277">Xác nhận việc Gửi lại Biểu mẫu</translation>
<translation id="6456339708790392414">Thanh toán của bạn</translation>
<translation id="647261751007945333">Chính sách thiết bị</translation>
<translation id="6477321094435799029">Chrome đã phát hiện mã bất thường trên trang này và đã chặn mã này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn (ví dụ như mật khẩu, số điện thoại và thẻ tín dụng).</translation>
<translation id="6489534406876378309">Bắt đầu tải lên sự cố</translation>
<translation id="6507833130742554667">Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được chấp nhận.</translation>
<translation id="6508722015517270189">Khởi động lại Chrome</translation>
<translation id="6521373090216409766">Bạn có muốn tải lại trang web này không?</translation>
<translation id="6529602333819889595">&amp;Làm lại xóa</translation>
<translation id="6534179046333460208">Đề xuất Web trong cuộc sống</translation>
<translation id="6550675742724504774">Tùy chọn</translation>
<translation id="6556239504065605927">Kết nối an toàn</translation>
<translation id="6556915248009097796">Hết hạn: <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" />, sử dụng lần cuối: <ph name="LAST_USED_DATE_NO_DETAIL" /></translation>
<translation id="6563469144985748109">Người quản lý của bạn chưa phê duyệt trang web</translation>
<translation id="6569060085658103619">Bạn đang xem trang tiện ích</translation>
<translation id="6596325263575161958">Tùy chọn mã hóa</translation>
<translation id="6624427990725312378">Thông tin liên hệ</translation>
<translation id="6626291197371920147">Thêm số thẻ hợp lệ</translation>
<translation id="6628463337424475685">Tìm kiếm trên <ph name="ENGINE" /></translation>
<translation id="6630809736994426279">Những kẻ tấn công hiện ở trên <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> có thể cố gắng cài đặt các chương trình nguy hiểm vào máy Mac của bạn. Các chương trình này sẽ đánh cắp hoặc xóa thông tin của bạn (ví dụ: ảnh, mật khẩu, thư và thẻ tín dụng). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="6644283850729428850">Chính sách này không được chấp thuận.</translation>
<translation id="6657585470893396449">Mật khẩu</translation>
<translation id="6671697161687535275">Bạn muốn xóa đề xuất biểu mẫu khỏi Chromium?</translation>
<translation id="6685834062052613830">Đăng xuất và hoàn thành quá trình thiết lập</translation>
<translation id="6710213216561001401">Trước đó</translation>
<translation id="6710594484020273272">&lt;Nhập cụm từ tìm kiếm&gt;</translation>
<translation id="6711464428925977395">Đã xảy ra sự cố với máy chủ proxy hoặc địa chỉ không chính xác.</translation>
<translation id="674375294223700098">Lỗi chứng chỉ máy chủ không xác định.</translation>
<translation id="6753269504797312559">Giá trị chính sách</translation>
<translation id="6757797048963528358">Thiết bị của bạn đã chuyển sang chế độ ngủ.</translation>
<translation id="6778737459546443941">Cha mẹ của bạn chưa phê duyệt trang web</translation>
<translation id="679355240208270552">Đã bỏ qua vì chính sách đã tắt tìm kiếm mặc định.</translation>
<translation id="681021252041861472">Trường bắt buộc</translation>
<translation id="6810899417690483278">ID tùy chỉnh</translation>
<translation id="6820686453637990663">CVC</translation>
<translation id="6824266427216888781">Không tải được dữ liệu khu vực</translation>
<translation id="6825578344716086703">Bạn đã cố gắng truy cập vào <ph name="DOMAIN" /> nhưng máy chủ xuất trình một chứng chỉ được ký bằng một thuật toán chữ ký yếu (chẳng hạn như SHA-1). Điều này có nghĩa là thông tin đăng nhập bảo mật mà máy chủ xuất trình có thể đã bị giả mạo và máy chủ đó có thể không phải là máy chủ mà bạn mong đợi (bạn có thể đang kết nối với kẻ tấn công).</translation>
<translation id="6831043979455480757">Dịch</translation>
<translation id="6839929833149231406">Khu vực</translation>
<translation id="6874604403660855544">&amp;Làm lại thêm</translation>
<translation id="6886577214605505410"><ph name="LOCATION_TITLE" /> <ph name="SHORT_URL" /></translation>
<translation id="6891596781022320156">Cấp chính sách không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="6895330447102777224">Thẻ của bạn đã được xác nhận</translation>
<translation id="6897140037006041989">Tác nhân Người dùng</translation>
<translation id="6915804003454593391">Người dùng:</translation>
<translation id="6945221475159498467">Chọn</translation>
<translation id="6948701128805548767">Để xem các yêu cầu và phương thức nhận hàng, hãy chọn một địa chỉ</translation>
<translation id="6957887021205513506">Chứng chỉ của máy chủ dường như giả mạo.</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="6965978654500191972">Thiết bị</translation>
<translation id="6970216967273061347">Quận</translation>
<translation id="6973656660372572881">Cả hai máy chủ proxy cố định và URL tập lệnh .pac đều được chỉ định.</translation>
<translation id="6989763994942163495">Hiển thị cài đặt nâng cao...</translation>
<translation id="7012363358306927923">China UnionPay</translation>
<translation id="7029809446516969842">Mật khẩu</translation>
<translation id="7050187094878475250">Bạn đã cố gắng truy cập <ph name="DOMAIN" /> nhưng máy chủ đã hiển thị chứng chỉ có thời gian hiệu lực quá dài để có thể tin cậy.</translation>
<translation id="7053983685419859001">Chặn</translation>
<translation id="7064851114919012435">Thông tin liên hệ</translation>
<translation id="7079718277001814089">Trang web này có chứa phần mềm độc hại</translation>
<translation id="7087282848513945231">Hạt</translation>
<translation id="7090678807593890770">Tìm kiếm <ph name="LINK" /> trên Google</translation>
<translation id="7108819624672055576">Được một tiện ích cho phép</translation>
<translation id="7111012039238467737">(Hợp lệ)</translation>
<translation id="7119414471315195487">Đóng các tab hoặc chương trình khác</translation>
<translation id="7129409597930077180">Không thể giao hàng đến địa chỉ này. Chọn một địa chỉ khác.</translation>
<translation id="7138472120740807366">Phương thức phân phối</translation>
<translation id="7139724024395191329">Tiểu vương quốc</translation>
<translation id="7153549335910886479">{PAYMENT_METHOD,plural, =0{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />}=1{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> phương thức thanh toán khác}other{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> phương thức thanh toán khác}}</translation>
<translation id="7155487117670177674">Thanh toán không an toàn</translation>
<translation id="7175401108899573750">{SHIPPING_OPTIONS,plural, =0{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />}=1{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> tùy chọn giao hàng khác}other{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /><ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> tùy chọn giao hàng khác}}</translation>
<translation id="7180611975245234373">Làm mới</translation>
<translation id="7182878459783632708">Không có chính sách nào được đặt</translation>
<translation id="7186367841673660872">Trang này đã được dịch từ<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" />sang<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7192203810768312527">Giải phóng <ph name="SIZE" />. Một số trang web có thể tải chậm hơn trong lần tiếp theo bạn truy cập.</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7210863904660874423"><ph name="HOST_NAME" /> không tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật.</translation>
<translation id="721197778055552897"><ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /> về sự cố này.</translation>
<translation id="7219179957768738017">Kết nối sử dụng <ph name="SSL_VERSION" />.</translation>
<translation id="7220786058474068424">Đang xử lý</translation>
<translation id="724691107663265825">Trang web bạn sắp truy cập chứa phần mềm độc hại</translation>
<translation id="724975217298816891">Nhập ngày hết hạn và CVC cho <ph name="CREDIT_CARD" /> để cập nhật chi tiết thẻ của bạn. Sau khi bạn xác nhận, chi tiết thẻ của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="725866823122871198">Không thể thiết lập kết nối riêng tư với <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> vì ngày và giờ (<ph name="DATE_AND_TIME" />) trên máy tính của bạn không đúng.</translation>
<translation id="7260504762447901703">Thu hồi quyền truy cập</translation>
<translation id="7271803869921933038">Thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="7275334191706090484">Dấu trang được quản lý</translation>
<translation id="7298195798382681320">Được đề xuất</translation>
<translation id="7309308571273880165">Báo cáo sự cố được ghi lại vào <ph name="CRASH_TIME" /> (người dùng yêu cầu tải lên, nhưng chưa được tải lên)</translation>
<translation id="7334320624316649418">&amp;Làm lại sắp xếp lại</translation>
<translation id="733923710415886693">Chứng chỉ của máy chủ đã không được tiết lộ qua Tính minh bạch của chứng chỉ.</translation>
<translation id="7353601530677266744">Dòng Lệnh</translation>
<translation id="7372973238305370288">kết quả tìm kiếm</translation>
<translation id="7377249249140280793"><ph name="RELATIVE_DATE" /> - <ph name="FULL_DATE" /></translation>
<translation id="7378627244592794276">Không</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="7390545607259442187">Xác nhận thẻ</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7419106976560586862">Đường dẫn cấu hình</translation>
<translation id="7437289804838430631">Thêm thông tin liên hệ</translation>
<translation id="7441627299479586546">Chủ đề chính sách sai</translation>
<translation id="7444046173054089907">Trang web này bị chặn</translation>
<translation id="7445762425076701745">Không thể xác thực đầy đủ nhận dạng của máy chủ bạn đã kết nối. Bạn đã kết nối vào máy chủ bằng một tên chỉ hợp lệ trong mạng của bạn và đó là tên mà các tổ chức phát hành chứng chỉ bên ngoài không thể xác thực được. Vì một số tổ chức phát hành chứng chỉ sẽ cấp chứng chỉ cho các tên này thay thế, nên không có cách nào đảm bảo bạn được kết nối tới trang web đã chỉ định và không phải là kẻ tấn công.</translation>
<translation id="7451311239929941790"><ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /> về sự cố này.</translation>
<translation id="7455133967321480974">Sử dụng cài đặt mặc định chung (Chặn)</translation>
<translation id="7460163899615895653">Các tab gần đây của bạn từ các thiết bị khác xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="7469372306589899959">Đang xác nhận thẻ</translation>
<translation id="7481312909269577407">Chuyển tiếp</translation>
<translation id="7485870689360869515">Không tìm thấy dữ liệu.</translation>
<translation id="7508255263130623398">ID thiết bị thuộc chính sách trả lại trống hoặc không khớp với ID của thiết bị hiện tại</translation>
<translation id="7511955381719512146">Wi-Fi mà bạn đang sử dụng có thể yêu cầu bạn phải truy cập <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="7514365320538308">Tải xuống</translation>
<translation id="7518003948725431193">Không tìm thấy trang web nào ứng với địa chỉ web:<ph name="URL" /></translation>
<translation id="7521387064766892559">JavaScript</translation>
<translation id="7526934274050461096">Kết nối của bạn tới trang web này không ở chế độ riêng tư</translation>
<translation id="7537536606612762813">Bắt buộc</translation>
<translation id="7542403920425041731">Sau khi bạn xác nhận, chi tiết thẻ của bạn sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="7542995811387359312">Tính năng tự động điền thẻ tín dụng đã bị vô hiệu hóa vì biểu mẫu này không sử dụng kết nối an toàn.</translation>
<translation id="7543525346216957623">Hãy hỏi ý kiến cha mẹ của bạn</translation>
<translation id="7549584377607005141">Trang web này yêu cầu dữ liệu mà bạn đã nhập trước đó để được hiển thị đúng cách. Bạn có thể gửi lại dữ liệu này nhưng làm như vậy bạn sẽ lặp lại mọi hoạt động mà trang này đã thực hiện trước đó.</translation>
<translation id="7552846755917812628">Thử các mẹo sau:</translation>
<translation id="7554791636758816595">Tab mới</translation>
<translation id="7567204685887185387">Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là <ph name="DOMAIN" />; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này có thể đã bị gian lận khi phát hành. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.</translation>
<translation id="7568593326407688803">Trang này bằng<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" />Bạn có muốn dịch trang này không?</translation>
<translation id="7569952961197462199">Xóa thẻ tín dụng khỏi Chrome?</translation>
<translation id="7578104083680115302">Thanh toán nhanh trên các trang web và ứng dụng trong mọi thiết bị nhờ sử dụng thẻ bạn đã lưu với Google.</translation>
<translation id="7588950540487816470">Web trong cuộc sống</translation>
<translation id="7592362899630581445">Chứng chỉ của máy chủ vi phạm hạn chế tên.</translation>
<translation id="7598391785903975535">Dưới <ph name="UPPER_ESTIMATE" /></translation>
<translation id="759889825892636187"><ph name="HOST_NAME" /> hiện không thể xử lý yêu cầu này.</translation>
<translation id="7600965453749440009">Không bao giờ dịch <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7610193165460212391">Giá trị nằm ngoài phạm vi <ph name="VALUE" />.</translation>
<translation id="7613889955535752492">Hết hạn: <ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="7615602087246926389">Bạn đã có dữ liệu được mã hóa bằng mật khẩu khác của Tài khoản Google. Vui lòng nhập mật khẩu đó bên dưới.</translation>
<translation id="7637571805876720304">Bạn muốn xóa thẻ tín dụng khỏi Chromium?</translation>
<translation id="765676359832457558">Ẩn cài đặt nâng cao...</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="7662298039739062396">Cài đặt được một tiện ích kiểm soát</translation>
<translation id="7663736086183791259">Chứng chỉ <ph name="CERTIFICATE_VALIDITY" /></translation>
<translation id="7667346355482952095">Mã thông báo chính sách trả về trống hoặc không khớp với mã thông báo hiện tại</translation>
<translation id="7668654391829183341">Thiết bị không xác định</translation>
<translation id="7669271284792375604">Những kẻ tấn công trên trang web này có thể đánh lừa bạn cài đặt các chương trình ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của bạn (ví dụ: bằng cách thay đổi trang chủ của bạn hoặc hiển thị thêm quảng cáo trên các trang web bạn truy cập).</translation>
<translation id="7682287625158474539">Địa chỉ gửi hàng</translation>
<translation id="7699293099605015246">Không có bài viết nào ngay lúc này</translation>
<translation id="7701040980221191251">Không</translation>
<translation id="7704050614460855821"><ph name="BEGIN_LINK" />Tiếp tục truy cập <ph name="SITE" /> (không an toàn)<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7714464543167945231">Chứng chỉ</translation>
<translation id="7716147886133743102">Bị quản trị viên của bạn chặn</translation>
<translation id="7716424297397655342">Không thể tải trang web này từ bộ nhớ đệm</translation>
<translation id="7723047071702270851">Chỉnh sửa thẻ</translation>
<translation id="774634243536837715">Đã chặn nội dung nguy hiểm.</translation>
<translation id="7752995774971033316">Không được quản lý</translation>
<translation id="7755287808199759310">Cha mẹ của bạn có thể bỏ chặn trang web cho bạn</translation>
<translation id="7758069387465995638">Tường lửa hoặc phần mềm diệt vi-rút có thể đã chặn kết nối.</translation>
<translation id="7759163816903619567">Miền hiển thị:</translation>
<translation id="7761701407923456692">Chứng chỉ của máy chủ không phù hợp với URL.</translation>
<translation id="7763386264682878361">Trình phân tích cú pháp tệp kê khai thanh toán</translation>
<translation id="7764225426217299476">Thêm địa chỉ</translation>
<translation id="777702478322588152">Quận</translation>
<translation id="7791543448312431591">Thêm</translation>
<translation id="7793553086574152071">Để thanh toán nhanh hơn vào lần tiếp theo, hãy lưu thẻ này vào Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="7793809570500803535">Trang web tại <ph name="SITE" /> có thể tạm thời không hoạt động hay được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ web mới.</translation>
<translation id="7800304661137206267">Kết nối được mã hóa bằng <ph name="CIPHER" />, với <ph name="MAC" /> để xác thực thư và <ph name="KX" /> là cơ chế trao đổi chính.</translation>
<translation id="7802523362929240268">Trang web hợp pháp</translation>
<translation id="780301667611848630">Không, cảm ơn</translation>
<translation id="7805768142964895445">Trạng thái</translation>
<translation id="7812922009395017822">Mir</translation>
<translation id="7813600968533626083">Xóa đề xuất biểu mẫu khỏi Chrome?</translation>
<translation id="7815407501681723534">Đã tìm thấy <ph name="NUMBER_OF_RESULTS" /> <ph name="SEARCH_RESULTS" /> cho '<ph name="SEARCH_STRING" />'</translation>
<translation id="7818867226424560206">Quản lý chính sách</translation>
<translation id="782886543891417279">Wi-Fi mà bạn đang sử dụng (<ph name="WIFI_NAME" />) có thể yêu cầu bạn phải truy cập trang đăng nhập của mạng đó.</translation>
<translation id="785549533363645510">Tuy nhiên, bạn không ẩn. Việc chuyển sang chế độ ẩn danh sẽ không ẩn thao tác duyệt của bạn với chủ lao động, nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các trang web bạn truy cập.</translation>
<translation id="7855695075675558090"><ph name="TOTAL_LABEL" /> <ph name="CURRENCY_CODE" /> <ph name="FORMATTED_TOTAL_AMOUNT" /></translation>
<translation id="7878176543348854470">Thẻ ghi nợ và thẻ trả trước được chấp nhận.</translation>
<translation id="7878562273885520351">Mật khẩu của bạn có thể bị xâm phạm</translation>
<translation id="7887683347370398519">Kiểm tra CVC của bạn và thử lại</translation>
<translation id="7893255318348328562">Tên phiên</translation>
<translation id="79338296614623784">Nhập số điện thoại hợp lệ</translation>
<translation id="7935318582918952113">DOM Distiller</translation>
<translation id="7938958445268990899">Chứng chỉ của máy chủ chưa hợp lệ.</translation>
<translation id="7947285636476623132">Kiểm tra năm hết hạn của bạn và thử lại</translation>
<translation id="7951415247503192394">(32 bit)</translation>
<translation id="7956713633345437162">Dấu trang di động</translation>
<translation id="7961015016161918242">Không bao giờ</translation>
<translation id="7983301409776629893">Luôn dịch <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" /> sang <ph name="TARGET_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7995512525968007366">Không chỉ định</translation>
<translation id="800218591365569300">Thử đóng các tab hoặc chương trình khác để giải phóng bộ nhớ.</translation>
<translation id="8012647001091218357">Chúng tôi không thể liên lạc với cha mẹ của bạn vào thời điểm này. Vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="8025119109950072390">Những kẻ tấn công trên trang web này có thể đánh lừa bạn làm một việc gì đó nguy hiểm như cài đặt phần mềm hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: mật khẩu, số điện thoại hoặc thẻ tín dụng).</translation>
<translation id="8034522405403831421">Trang này có ngôn ngữ là <ph name="SOURCE_LANGUAGE" />. Dịch trang này sang <ph name="TARGET_LANGUAGE" />?</translation>
<translation id="8037357227543935929">Yêu cầu (mặc định)</translation>
<translation id="8041089156583427627">Gửi phản hồi</translation>
<translation id="8041940743680923270">Sử dụng cài đặt mặc định chung (Hỏi)</translation>
<translation id="8042918947222776840">Chọn phương thức nhận hàng</translation>
<translation id="8057711352706143257">Cấu hình của "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" không chính xác. Việc gỡ cài đặt "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" thường sẽ khắc phục được sự cố này. <ph name="FURTHER_EXPLANATION" /></translation>
<translation id="8088680233425245692">Không xem được bài viết.</translation>
<translation id="8091372947890762290">Kích hoạt đang chờ xử lý trên máy chủ</translation>
<translation id="8094917007353911263">Mạng mà bạn đang sử dụng có thể yêu cầu bạn phải truy cập <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="8103161714697287722">Phương thức thanh toán</translation>
<translation id="8118489163946903409">Phương thức thanh toán</translation>
<translation id="8127301229239896662">"<ph name="SOFTWARE_NAME" />" đã được cài đặt không đúng trên máy tính hoặc mạng của bạn. Hãy yêu cầu quản trị viên CNTT của bạn giải quyết vấn đề này.</translation>
<translation id="8131740175452115882">Xác nhận</translation>
<translation id="8149426793427495338">Máy tính của bạn đã chuyển sang chế độ ngủ.</translation>
<translation id="8150722005171944719">Không thể đọc được tệp tại <ph name="URL" />. Tệp này có thể đã bị xóa, di chuyển hoặc quyền tệp có thể đang chặn truy cập.</translation>
<translation id="8184538546369750125">Sử dụng cài đặt mặc định chung (Cho phép)</translation>
<translation id="8191494405820426728">ID sự cố cục bộ <ph name="CRASH_LOCAL_ID" /></translation>
<translation id="8194797478851900357">&amp;Hoàn tác di chuyển</translation>
<translation id="8201077131113104583">URL cập nhật không hợp lệ cho tiện ích có ID "<ph name="EXTENSION_ID" />".</translation>
<translation id="8202097416529803614">Tóm tắt đơn đặt hàng</translation>
<translation id="8205463626947051446">Trang web thường hiển thị quảng cáo xâm nhập</translation>
<translation id="8218327578424803826">Vị trí được gán:</translation>
<translation id="8225771182978767009">Người thiết lập máy tính này đã chọn chặn trang web này.</translation>
<translation id="822964464349305906"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" /></translation>
<translation id="8238581221633243064">Mở trang trong tab Ẩn danh mới</translation>
<translation id="8241707690549784388">Trang mà bạn đang tìm sử dụng thông tin bạn đã nhập vào. Việc quay lại trang đó có thể lặp lại bất kỳ tác vụ nào bạn đã thực hiện. Bạn có muốn tiếp tục không?</translation>
<translation id="8241712895048303527">Chặn trên trang web này</translation>
<translation id="8249320324621329438">Tìm nạp lần cuối:</translation>
<translation id="8253091569723639551">Yêu cầu địa chỉ thanh toán</translation>
<translation id="825929999321470778">Hiển thị tất cả các mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="8261506727792406068">Xóa</translation>
<translation id="8267698848189296333">Đăng nhập với tên <ph name="USERNAME" /></translation>
<translation id="8288807391153049143">Hiển thị chứng chỉ</translation>
<translation id="8289355894181816810">Hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn nếu bạn không chắc chắn về điều này có ý nghĩa gì.</translation>
<translation id="8293206222192510085">Thêm Dấu trang</translation>
<translation id="8294431847097064396">Nguồn</translation>
<translation id="8298115750975731693">Wi-Fi mà bạn đang sử dụng (<ph name="WIFI_NAME" />) có thể yêu cầu bạn phải truy cập <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="8308427013383895095">Không thể dịch do kết nối mạng có sự cố.</translation>
<translation id="8311129316111205805">Tải phiên</translation>
<translation id="8332188693563227489">Quyền truy cập <ph name="HOST_NAME" /> bị từ chối</translation>
<translation id="834457929814110454">Nếu bạn hiểu các rủi ro về bảo mật, bạn có thể <ph name="BEGIN_LINK" />truy cập trang này<ph name="END_LINK" /> trước khi các chương trình độc hại bị xóa.</translation>
<translation id="8349305172487531364">Thanh dấu trang</translation>
<translation id="8363502534493474904">Tắt chế độ trên máy bay</translation>
<translation id="8364627913115013041">Chưa được đặt.</translation>
<translation id="8368476060205742148">Dịch vụ của Google Play</translation>
<translation id="8380941800586852976">Nguy hiểm</translation>
<translation id="8382348898565613901">Dấu trang bạn truy cập gần đây sẽ xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="8398259832188219207">Báo cáo sự cố được tải lên vào <ph name="UPLOAD_TIME" /></translation>
<translation id="8412145213513410671">Sự cố (<ph name="CRASH_COUNT" />)</translation>
<translation id="8412392972487953978">Bạn phải nhập cùng một cụm mật khẩu hai lần.</translation>
<translation id="8424582179843326029"><ph name="FIRST_LABEL" /> <ph name="SECOND_LABEL" /> <ph name="THIRD_LABEL" /></translation>
<translation id="8428213095426709021">Cài đặt</translation>
<translation id="8433057134996913067">Thao tác này sẽ đăng xuất bạn khỏi hầu hết các trang web.</translation>
<translation id="8437238597147034694">&amp;Hoàn tác di chuyển</translation>
<translation id="8466379296835108687">{COUNT,plural, =1{1 thẻ tín dụng}other{# thẻ tín dụng}}</translation>
<translation id="8483780878231876732">Để sử dụng thẻ từ Tài khoản Google, hãy đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="8488350697529856933">Áp dụng cho</translation>
<translation id="8498891568109133222"><ph name="HOST_NAME" /> mất quá nhiều thời gian để phản hồi.</translation>
<translation id="8503559462189395349">Mật khẩu Chrome</translation>
<translation id="8503813439785031346">Tên người dùng</translation>
<translation id="8543181531796978784">Bạn có thể <ph name="BEGIN_ERROR_LINK" />báo cáo sự cố đã phát hiện<ph name="END_ERROR_LINK" /> hoặc nếu bạn hiểu rủi ro với bảo mật của mình, hãy <ph name="BEGIN_LINK" />truy cập trang web không an toàn này<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8543556556237226809">Bạn có câu hỏi? Hãy liên hệ với người giám sát hồ sơ của bạn.</translation>
<translation id="8553075262323480129">Dịch thất bại do ngôn ngữ của trang không được xác định.</translation>
<translation id="8557066899867184262">CVC nằm ở mặt sau thẻ của bạn.</translation>
<translation id="8559762987265718583">Không thể thiết lập kết nối riêng tư với <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> vì ngày và giờ (<ph name="DATE_AND_TIME" />) trên thiết bị của bạn không đúng.</translation>
<translation id="8571890674111243710">Đang dịch trang sang <ph name="LANGUAGE" />...</translation>
<translation id="858637041960032120">Thêm số đ.thoại
</translation>
<translation id="859285277496340001">Chứng chỉ không ghi rõ cơ chế kiểm tra xem chứng chỉ đã bị thu hồi hay chưa.</translation>
<translation id="8620436878122366504">Cha mẹ của bạn chưa phê duyệt trang web</translation>
<translation id="8625384913736129811">Lưu thẻ này vào thiết bị này</translation>
<translation id="8639963783467694461">Cài đặt tự động điền</translation>
<translation id="8680536109547170164"><ph name="QUERY" />, câu trả lời, <ph name="ANSWER" /></translation>
<translation id="8703575177326907206">Kết nối của bạn đến <ph name="DOMAIN" /> không được mã hóa.</translation>
<translation id="8718314106902482036">Thanh toán chưa hoàn tất</translation>
<translation id="8725066075913043281">Thử lại</translation>
<translation id="8728672262656704056">Bạn đã chuyển sang chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="8730621377337864115">Hoàn tất</translation>
<translation id="8738058698779197622">Để thiết lập kết nối an toàn, bạn cần đặt thời gian đúng cho đồng hồ. Nguyên nhân là do chứng chỉ mà các trang web dùng để tự nhận dạng chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian cụ thể. Vì đồng hồ trên thiết bị của bạn không đúng nên Chromium không thể xác minh các chứng chỉ này.</translation>
<translation id="8740359287975076522">Không thể tìm thấy &lt;abbr id="dnsDefinition"&gt;địa chỉ DNS&lt;/abbr&gt; của <ph name="HOST_NAME" />. Đang chẩn đoán sự cố.</translation>
<translation id="874846938927089722">Thẻ tín dụng và thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="8759274551635299824">Thẻ này đã hết hạn</translation>
<translation id="8761567432415473239">Gần đây, Duyệt web an toàn của Google <ph name="BEGIN_LINK" />tìm thấy chương trình độc hại<ph name="END_LINK" /> trên trang <ph name="SITE" />.</translation>
<translation id="8790007591277257123">&amp;Làm lại xóa</translation>
<translation id="8800988563907321413">Đề xuất ở gần bạn xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="8820817407110198400">Dấu trang</translation>
<translation id="883848425547221593">Dấu trang Khác</translation>
<translation id="884264119367021077">Ðịa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="884923133447025588">Không tìm thấy cơ chế thu hồi.</translation>
<translation id="885730110891505394">Chia sẻ với Google</translation>
<translation id="8866481888320382733">Lỗi phân tích cú pháp cài đặt chính sách</translation>
<translation id="8870413625673593573">Các tab đã Đóng gần đây</translation>
<translation id="8874824191258364635">Nhập số thẻ hợp lệ</translation>
<translation id="8876793034577346603">Không thể phân tích cú pháp cấu hình mạng.</translation>
<translation id="8891727572606052622">Chế độ proxy không hợp lệ.</translation>
<translation id="8903921497873541725">Phóng to</translation>
<translation id="8931333241327730545">Bạn có muốn lưu thẻ này vào Tài khoản Google của mình không?</translation>
<translation id="8932102934695377596">Đồng hồ của bạn chạy chậm</translation>
<translation id="893332455753468063">Thêm tên</translation>
<translation id="8938939909778640821">Thẻ tín dụng và thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="8952525071319348207">Hãy nhập ngày hết hạn và CVC cho <ph name="CREDIT_CARD" /> để cập nhật thông tin chi tiết thẻ của bạn. Sau khi bạn xác nhận, thông tin chi tiết thẻ từ tài khoản thanh toán Google sẽ được chia sẻ với trang web này.</translation>
<translation id="8957210676456822347">Ủy quyền cổng bị khóa</translation>
<translation id="8971063699422889582">Chứng chỉ của máy chủ đã hết hạn.</translation>
<translation id="8978053250194585037">Tính năng Duyệt web an toàn của Google gần đây đã <ph name="BEGIN_LINK" />phát hiện dấu hiệu lừa đảo<ph name="END_LINK" /> trên <ph name="SITE" />. Các trang web lừa đảo sẽ giả mạo các trang web khác để đánh lừa bạn.</translation>
<translation id="8989148748219918422"><ph name="ORGANIZATION" /> [<ph name="COUNTRY" />]</translation>
<translation id="8996941253935762404">Trang web sắp truy cập chứa chương trình độc hại</translation>
<translation id="8997023839087525404">Máy chủ đã đưa ra chứng chỉ không được tiết lộ công khai theo chính sách Tính minh bạch của chứng chỉ. Đây là yêu cầu đối với một số chứng chỉ, để đảm bảo chúng đáng tin cậy và giúp chống lại những kẻ tấn công.</translation>
<translation id="9001074447101275817">Proxy <ph name="DOMAIN" /> yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.</translation>
<translation id="9005998258318286617">Không tải được tài liệu PDF.</translation>
<translation id="9008201768610948239">Bỏ qua</translation>
<translation id="9011424611726486705">Mở cài đặt trang web</translation>
<translation id="9020200922353704812">Yêu cầu địa chỉ thanh toán của thẻ</translation>
<translation id="9020542370529661692">Trang này đã được dịch sang <ph name="TARGET_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="9025348182339809926">(Không hợp lệ)</translation>
<translation id="9035022520814077154">Lỗi bảo mật</translation>
<translation id="9038649477754266430">Sử dụng dịch vụ gợi ý để tải trang nhanh hơn</translation>
<translation id="9039213469156557790">Ngoài ra, trang này bao gồm các tài nguyên khác không an toàn. Những tài nguyên này có thể bị người khác xem khi đang gửi và có thể bị kẻ tấn công sửa đổi nhằm thay đổi hành vi của trang.</translation>
<translation id="9049981332609050619">Bạn đã cố truy cập vào <ph name="DOMAIN" />, nhưng máy chủ cho biết chứng chỉ không hợp lệ.</translation>
<translation id="9050666287014529139">Cụm mật khẩu</translation>
<translation id="9065203028668620118">Chỉnh sửa</translation>
<translation id="9069693763241529744">Bị một tiện ích chặn</translation>
<translation id="9076283476770535406">Trang web có thể có nội dung người lớn</translation>
<translation id="9078964945751709336">Yêu cầu thêm thông tin</translation>
<translation id="9080712759204168376">Tóm tắt đơn hàng</translation>
<translation id="9103872766612412690"><ph name="SITE" /> thường sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi Chromium cố gắng kết nối với <ph name="SITE" /> tại thời điểm này, trang web đã gửi lại thông tin đăng nhập không chính xác và bất thường. Điều này có thể xảy ra khi kẻ tấn công đang cố gắng giả mạo là <ph name="SITE" /> hoặc màn hình đăng nhập Wi-Fi đã làm gián đoạn kết nối. Thông tin của bạn vẫn an toàn do Chromium đã ngừng kết nối trước khi bất kỳ dữ liệu nào được trao đổi.</translation>
<translation id="9106062320799175032">Thêm địa chỉ thanh toán</translation>
<translation id="910908805481542201">Giúp tôi khắc phục vấn đề này</translation>
<translation id="9128870381267983090">Kết nối đến mạng</translation>
<translation id="9137013805542155359">Hiển thị văn bản gốc</translation>
<translation id="9137248913990643158">Vui lòng khởi động và đăng nhập vào Chrome trước khi sử dụng ứng dụng này.</translation>
<translation id="9148088599418889305">Chọn phương thức giao hàng</translation>
<translation id="9148507642005240123">&amp;Hoàn tác chỉnh sửa</translation>
<translation id="9154194610265714752">Đã cập nhật</translation>
<translation id="9157595877708044936">Đang thiết lập...</translation>
<translation id="9169664750068251925">Luôn chặn trên trang web này</translation>
<translation id="9170848237812810038">H&amp;oàn tác</translation>
<translation id="917450738466192189">Chứng chỉ của máy chủ không hợp lệ.</translation>
<translation id="9183425211371246419"><ph name="HOST_NAME" /> sử dụng giao thức không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="9205078245616868884">Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa. Nhập cụm mật khẩu đó để bắt đầu đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="9207861905230894330">Không thêm được bài viết.</translation>
<translation id="9215416866750762878">Một ứng dụng hiện không cho Chrome kết nối an toàn với trang web này</translation>
<translation id="9219103736887031265">Hình ảnh</translation>
<translation id="933612690413056017">Không có kết nối Internet</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="935608979562296692">XÓA BIỂU MẪU</translation>
<translation id="939736085109172342">Thư mục mới</translation>
<translation id="951104842009476243">Thẻ ghi nợ và thẻ trả trước được chấp nhận</translation>
<translation id="969892804517981540">Phiên bản Chính thức</translation>
<translation id="973773823069644502">Thêm địa chỉ giao hàng</translation>
<translation id="975560348586398090">{COUNT,plural, =0{Không có}=1{1 mục}other{# mục}}</translation>
<translation id="981121421437150478">Ngoại tuyến</translation>
<translation id="988159990683914416">Phiên bản dành cho Nhà phát triển</translation>
<translation id="989988560359834682">Chỉnh sửa địa chỉ</translation>
<translation id="992115559265932548"><ph name="MICROSOFT_ACTIVE_DIRECTORY" /></translation>
<translation id="992432478773561401">"<ph name="SOFTWARE_NAME" />" đã được cài đặt không đúng trên máy tính hoặc mạng của bạn:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Hãy thử gỡ cài đặt hoặc vô hiệu hóa "<ph name="SOFTWARE_NAME" />"&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Hãy thử kết nối với một mạng khác&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</translation>
<translation id="997986563973421916">Từ Google Pay</translation>
</translationbundle>