blob: 517c9375a74e976a4b11f82d47a2c69f81717248 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="8579274574697852281">Google Chrome zahtijeva sustav Windows Vista ili Windows XP sa SP1 ili novijim.</translation>
<translation id="698670068493841342">Google Chrome je već instaliran za ovog korisnika. Ako softver ne radi, deinstalirajte Google Chrome i ponovno ga preuzmite.</translation>
<translation id="7400722733683201933">O programu Google Chrome</translation>
<translation id="7101265395643981223">Pokreni Google Chrome</translation>
<translation id="6622748519798088408">Autorsko pravo © 2006-2008 Google Inc. Sva prava pridržana</translation>
<translation id="1549918799472947005">Chrome koristi Vašu zadanu tražilicu, a to je trenutačno <ph name="PAGE_TITLE"/>. Želite li zadržati Vašu zadanu tražilicu?</translation>
<translation id="2370289711218562573">Google Chrome trenutno uvozi favorite/oznake.</translation>
<translation id="8970027151245482499">Google Chrome nije instaliran ili nije pronađen direktorij za instalaciju. Ponovno preuzmite program Google Chrome.</translation>
<translation id="7958215378280655655">Kada ponovno postavite Google Chrome opcije, sve promjene koje ste napravili vratit će se na zadane postavke. Želite li vratiti zadane Chrome opcije?</translation>
<translation id="4281844954008187215">Uvjeti upotrebe usluge</translation>
<translation id="1137776625614346046">Područje &quot;Najposjećenije&quot; prikazuje web lokacije koje najčešće koristite. Nakon što neko vrijeme budete koristili Google Chrome, prilikom svakog otvaranja nove kartice vidjet ćete Vaše najposjećenije stranice. Više pojedinosti o ovom i drugim značajkama možete saznati na <ph name="BEGIN_LINK"/>stranici Prvi koraci<ph name="END_LINK"/>.</translation>
<translation id="4728575227883772061">Instalacija nije uspjela zbog nepoznate pogreške. Ako je program Google Chrome trenutno otvoren, zatvorite ga i pokušajte ponovno.</translation>
<translation id="4149882025268051530">Program za instalaciju nije dekomprimirao arhivu. Ponovno preuzmite program Google Chrome.</translation>
<translation id="6817660909204164466">Automatskim slanjem statistike o korištenju i izvješća o padu sustava u Google, pomognite nam da poboljšamo Google Chrome</translation>
<translation id="8227755444512189073">Google Chrome treba pokrenuti vanjsku aplikaciju da bi mogao koristiti veze <ph name="SCHEME"/>. Zatražena je veza <ph name="PROTOLINK"/>.</translation>
<translation id="1281036569101707544">Google Chrome <ph name="TERMS_OF_SERVICE_LINK"/></translation>
<translation id="8815061062167142136">Opa! Google Chrome se srušio. Želite li ga ponovno pokrenuti?</translation>
<translation id="5016204670686360703">Ako sada odustanete, neće se uvesti sve stavke. Uvoz možete ponoviti kasnije iz izbornika Chrome.</translation>
<translation id="7241541963706135274">Google Chrome će obaviti sljedeće zadatke:</translation>
<translation id="8446794773162156990">Google Chrome se čudno ponaša.</translation>
<translation id="3889417619312448367">Deinstaliranje preglednika Google Chrome</translation>
<translation id="6169866489629082767"><ph name="PAGE_TITLE"/> - Google Chrome</translation>
<translation id="8810218179782551669">Jezik programa Google Chrome:</translation>
<translation id="3940866277504106378">Google Chrome koristi web usluge kako bi se poboljšalo Vaše pregledavanje - te usluge možete onemogućiti po želji.</translation>
<translation id="7001386529596391893">Stvori prečace za Google Chrome na sljedećim mjestima:</translation>
<translation id="6134282421960734039">Želite li da Chrome spremi zaporku?</translation>
<translation id="1195935957447623558">Google Chrome se nije ispravno zatvorio. Da biste ponovno otvorili prije otvorene stranice, kliknite &quot;Vrati&quot;.</translation>
<translation id="2499193704281978000">Google Chrome ne reagira. Želite li ga ponovno pokrenuti?</translation>
<translation id="7747138024166251722">Program za instalaciju nije izradio privremeni direktorij. Provjerite ima li slobodnog prostora na disku i postoji li dopuštenje za instalaciju softvera.</translation>
<translation id="6009537148180854585">Pokušali ste pristupiti domeni &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, ali potvrda koju je prikazao poslužitelj sadrži pogreške. Google Chrome ne može koristiti potvrdu s pogreškama i ne može provjeriti valjanost identiteta web lokacije s kojom ste se pokušali povezati. Vaša veza nije sigurna i ne biste trebali nastaviti.</translation>
<translation id="3324235665723428530">Vaš profil se ne može koristiti jer pripada novijoj verziji programa Google Chrome.\n\nNeke značajke možda neće biti dostupne. Navedite neki drugi direktorij profila ili koristite noviju verziju programa Chrome.</translation>
<translation id="1759842336958782510">Chrome</translation>
<translation id="2044287590254833138">Alatna traka programa Google Chrome:</translation>
<translation id="6481075104394517441">Pokušali ste pristupiti domeni &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, ali je poslužitelj prikazao potvrdu koja još nije valjana. Nema dostupnih podataka koji bi pokazali može li se vjerovati potvrdi. Google Chrome ne može pouzdano jamčiti da komunicirate s domenom &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt;, a ne s napadačem. Trebali biste provjeriti jesu li sat i vremenska zona ispravno postavljeni na Vašem računalu. Ako nisu, ispravite to i osvježite ovu stranicu. Ako su ispravni, ne biste trebali nastaviti dalje.</translation>
<translation id="2874156562296220396">Google Chrome omogućili su <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM"/>Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM"/>, projekt utemeljen na otvorenom kôdu i drugi <ph name="BEGIN_LINK_OSS"/>softveri utemeljeni na otvorenom kôdu <ph name="END_LINK_OSS"/>.</translation>
<translation id="6921913858457830952">Google Chrome se sprema dovršiti Vašu instalaciju.</translation>
<translation id="7100330187273168372">Google Chrome ne može čitati iz svojeg podatkovnog direktorija niti u njega pisati:\n\n<ph name="USER_DATA_DIRECTORY"/></translation>
<translation id="5941830788786076944">Neka Google Chrome bude zadani preglednik.</translation>
<translation id="4127951844153999091">U tom slučaju adresa navedena u potvrdi ne odgovara adresi web lokacije na koju je pokušao otići Vaš preglednik. Jedan od mogućih razloga je taj da Vaše komunikacije presreće napadač koji prikazuje potvrdu za drugu web lokaciju, zbog čega dolazi do nepodudaranja. Drugi je mogući razlog taj što je poslužitelj postavljen tako da vraća istu potvrdu za više web lokacija, uključujući i za onu koju pokušavate posjetiti, iako ta potvrda nije valjana za sve te web lokacije. Google Chrome može sa sigurnošću reći da ste pristupili domeni &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt;, ali ne može provjeriti da je ta web lokacija ista kao &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt; kojoj ste htjeli pristupiti. Ako nastavite, Chrome neće provjeravati dodatna nepodudaranja naziva. Općenito govoreći, najbolje je da ne nastavite.</translation>
<translation id="7161904924553537242">Dobro došli u Google Chrome</translation>
<translation id="8236873504073475138">Google Chrome ne podržava sustav Windows 2000. Neke značajke možda neće raditi.</translation>
<translation id="8172671748763307156">Jeste li sigurni da želite deinstalirati program Google Chrome? (Jesmo li Vas nekako uvrijedili?)</translation>
<translation id="5046764976540625289">Zatvori Chrome</translation>
<translation id="582763753075639530">Zatvorite sve Chrome prozore i ponovno pokrenite Chrome kako bi ova promjena stupila na snagu.</translation>
<translation id="8776515774046280928">Google Chrome je već instaliran i dostupan svim korisnicima ovog računala. Ako želite instalirati Google Chrome na razini korisnika, prvo deinstalirajte verziju na razini sustava koju je instalirao administrator.</translation>
<translation id="3335672657969596251">Google Chrome ne podržava sustav <ph name="OS_NAME"/>.</translation>
<translation id="3636771339108070045">Ovo računalo već ima noviju verziju programa Google Chrome. Ako softver ne radi, deinstalirajte Google Chrome i ponovno ga preuzmite.</translation>
<translation id="1964682833763362793">Zatvorite sve Chrome prozore i pokušajte ponovno.</translation>
<translation id="1001534784610492198">Arhiva programa za instalaciju je oštećena ili nevažeća. Ponovno preuzmite program Google Chrome.</translation>
<translation id="6626317981028933585">Na žalost postavke vašeg preglednika Mozilla Firefox nisu dostupne dok je preglednik otvoren. Da biste te postavke unijeli u Google Chrome, spremite svoj posao i zatvorite sve prozore preglednika Firefox. Zatim kliknite &quot;Nastavak&quot;.</translation>
<translation id="8540666473246803645">Google Chrome</translation>
<translation id="6049075767726609708">Administrator je na ovaj sustav instalirao program Google Chrome koji je dostupan svim korisnicima. Google Chrome na razini sustava će sada zamijeniti Vašu instalaciju na razini korisnika.</translation>
<translation id="3870154837782082782">Google Inc.</translation>
<translation id="1446473746922165495">Promijenite jezik koji se koristi u izbornicima, dijaloškim okvirima i opisima alata Google Chromea.</translation>
<translation id="9189723490960700326">Pokušali ste pristupiti domeni &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, ali poslužitelj je prikazao isteklu potvrdu. Nema dostupnih podataka koji bi pokazali je li potvrda bila ugrožena od trenutka isteka. To znači da Google Chrome ne može jamčiti da komunicirate s domenom &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt;, a ne s napadačem. Ne biste trebali nastaviti.</translation>
<translation id="7106741999175697885">Upravitelj zadacima - Google Chrome:</translation>
<translation id="8449380764213232436">Google Chrome sada iz komponente <ph name="BROWSER_COMPONENT"/> unosi sljedeće stavke:</translation>
<translation id="3396977131400919238">Došlo je do pogreške operacijskog sustava tijekom instalacije. Ponovno preuzmite program Google Chrome.</translation>
<translation id="2618799103663374905">Dodajte prečace za Google Chrome na Vašu radnu površinu, traku za brzo pokretanje i izbornik Start.</translation>
<translation id="1144950271450340860">Pokušali ste pristupiti domeni &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, ali poslužitelj je prikazao potvrdu koju je izdao subjekt kojem ne vjeruje operativni sustav Vašeg računala. To može značiti da je poslužitelj stvorio vlastite sigurnosne vjerodajnice u koje se Google Chrome ne može pouzdati u svezi podataka o identitetu ili napadač možda pokušava presresti Vaše komunikacije. Ne biste trebali nastaviti, &lt;strong&gt;posebno&lt;/strong&gt; ako nikad prije niste vidjeli takvo upozorenje za tu lokaciju.</translation>
</translationbundle>