blob: 2f569dbe1d5d2c364d8c97bf0ec7e4b4f7326a4f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fa">
<translation id="1510238584712386396">راه‌انداز</translation>
<translation id="1734367976349034509">این دستگاه توسط سازمانی مدیریت می‌شود</translation>
<translation id="2049639323467105390">این دستگاه توسط <ph name="DOMAIN" /> مدیریت می‌شود.</translation>
<translation id="2083960536266308407">چیزی در صفحه پیدا نشد</translation>
<translation id="2338501278241028356">برای کاوش دستگاه‌های همین اطراف، بلوتوث را روشن کنید</translation>
<translation id="2805756323405976993">برنامه‌ها</translation>
<translation id="2872961005593481000">خاموش کردن</translation>
<translation id="3147142846278915599">راه انداز (همگام‌سازی برنامه‌ها...)</translation>
<translation id="3442261357327209537">برای انتخاب گذرواژه جدید، اینجا را کلیک کنید</translation>
<translation id="3506732833599356229">گذرواژه منقضی شده است</translation>
<translation id="4731797938093519117">دسترسی والدین</translation>
<translation id="476166673298332917">سرپرست دستگاه ممکن است فعالیت مرور شما را پایش کند.</translation>
<translation id="5212543919916444558">در صفحه‌‌تان چیزی پیدا نمی‌کنم تا درمورد آن کمکتان کنم.
برای درخواست از من، روی میکروفون ضربه بزنید.</translation>
<translation id="5222676887888702881">خروج از سیستم</translation>
<translation id="5457599981699367932">مرور کردن به‌عنوان یک مهمان</translation>
<translation id="54609108002486618">مدیریت شده</translation>
<translation id="5832805196449965646">افزودن شخص</translation>
<translation id="5895138241574237353">راه‌اندازی مجدد</translation>
<translation id="6574601967010742428">سرپرست دستگاه ممکن است بر فعالیتتان نظارت داشته باشد.</translation>
<translation id="7467001599725918325">گذرواژه به‌زودی منقضی می‌شود</translation>
<translation id="7505377169174526985">{NUM_DAYS,plural, =0{گذرواژه کنونی‌تان منقضی شده است!}=1{گذرواژه کنونی‌تان کمتر از یک روز دیگر منقضی خواهد شد!}one{گذرواژه کنونی‌تان کمتر از # روز دیگر منقضی خواهد شد!}other{گذرواژه کنونی‌تان کمتر از # روز دیگر منقضی خواهد شد!}}</translation>
<translation id="7658239707568436148">لغو</translation>
<translation id="9111102763498581341">باز کردن قفل</translation>
</translationbundle>