blob: f961e636ecf984d6624a8c8adc5deb0be16b8470 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1000498691615767391">Chọn thư mục để mở</translation>
<translation id="1023220960495960452">Chuyển ngữ (vanakkam → வணக்கம்)</translation>
<translation id="1035094536595558507">Chế độ xem trang trình bày</translation>
<translation id="1045157690796831147">Chuyển ngữ (namaskar → നമസ്കാരം)</translation>
<translation id="1046068652463704410">Nhập bằng tiếng Nhật (dành cho bàn phím Anh-Mỹ)</translation>
<translation id="1047956942837015229">Đang xóa <ph name="COUNT" /> mục...</translation>
<translation id="1049926623896334335">Tài liệu Word</translation>
<translation id="1062407476771304334">Thay thế</translation>
<translation id="1065449928621190041">Bàn phím tiếng Pháp ở Canada</translation>
<translation id="1119069657431255176">Lưu trữ tar được nén bởi Bzip2</translation>
<translation id="1120073797882051782">Hangul Romaja</translation>
<translation id="1148097584170732637">Đã tìm thấy <ph name="FILE_COUNT" />.
<ph name="LINE_BREAK1" />
Không còn đủ dung lượng trong bộ nhớ cục bộ. Cần có thêm <ph name="FILE_SIZE" />.
<ph name="LINE_BREAK2" />
Hãy thử chọn ít ảnh hơn.</translation>
<translation id="1150565364351027703">Kính mát</translation>
<translation id="115443833402798225">Hangul Ahnmatae</translation>
<translation id="1155759005174418845">Tiếng Catalan</translation>
<translation id="1173894706177603556">Đổi tên</translation>
<translation id="117624967391683467">Đang sao chép <ph name="FILE_NAME" />...</translation>
<translation id="1178581264944972037">Tạm dừng</translation>
<translation id="1190144681599273207">Tìm nạp tệp này sẽ sử dụng khoảng <ph name="FILE_SIZE" /> dữ liệu di động.</translation>
<translation id="1201402288615127009">Tiếp theo</translation>
<translation id="1208421848177517699">Chuyển ngữ (namaste → નમસ્તે)</translation>
<translation id="1243314992276662751">Tải lên</translation>
<translation id="1249250836236328755">Thể loại</translation>
<translation id="1278813325885878377">Bàn phím QWERTY dành cho tiếng Hungary</translation>
<translation id="1297922636971898492">Google Drive hiện không khả dụng. Quá trình tải lên sẽ tự động khởi động lại khi Google Drive hoạt động trở lại.</translation>
<translation id="1307931752636661898">Không thể xem tệp Linux</translation>
<translation id="1310751437842832374">Chuyển ngữ (mausam → ନମସ୍ତେ)</translation>
<translation id="1337036551624197047">Bàn phím tiếng Séc</translation>
<translation id="1338950911836659113">Đang xóa...</translation>
<translation id="1346748346194534595">Phải</translation>
<translation id="1351692861129622852">Đang nhập <ph name="FILE_COUNT" /> tệp...</translation>
<translation id="1352103415082130575">Bàn phím tiếng Thái (Pattachote)</translation>
<translation id="1358735829858566124">Không thể sử dụng được tệp hoặc thư mục.</translation>
<translation id="1363028406613469049">Số theo dõi</translation>
<translation id="1378727793141957596">Chào mừng bạn đến với Google Drive!</translation>
<translation id="1383876407941801731">Tìm kiếm</translation>
<translation id="1395262318152388157">Thanh trượt tìm kiếm</translation>
<translation id="1399648040768741453">Bàn phím tiếng Telugu (Ngữ âm)</translation>
<translation id="1430915738399379752">In</translation>
<translation id="1439494416798956626">Đã di chuyển sang <ph name="FOLDER_NAME" />.</translation>
<translation id="1441841714100794440">Bàn phím tiếng Việt (Telex)</translation>
<translation id="1455548678241328678">Bàn phím tiếng Na Uy</translation>
<translation id="1464724975715666883">1 lỗi.</translation>
<translation id="1467432559032391204">Trái</translation>
<translation id="1474339897586437869">"<ph name="FILENAME" />" không được tải lên. Không có đủ dung lượng trống trong Google Drive của bạn.</translation>
<translation id="148466539719134488">Tiếng Thụy Sĩ</translation>
<translation id="1497522201463361063">Không thể đổi tên "<ph name="FILE_NAME" />". <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="1538729222189715449">Đang mở tệp Linux...</translation>
<translation id="1547964879613821194">Tiếng Anh ở Canada</translation>
<translation id="1556189134700913550">Áp dụng cho tất cả</translation>
<translation id="1572585716423026576">Đặt làm hình nền</translation>
<translation id="158809615184981282">Bàn phím dành cho tiếng Faroe</translation>
<translation id="1589128298353575783"><ph name="NUMBER_OF_PB" /> PB</translation>
<translation id="1646136617204068573">Bàn phím tiếng Hungari</translation>
<translation id="164729547906544836">Bàn phím tiếng Tamil (itrans)</translation>
<translation id="164969095109328410">Thiết bị Chrome</translation>
<translation id="1665611772925418501">Không thể sửa đổi tệp.</translation>
<translation id="1673103856845176271">Không thể truy cập tệp vì các lý do bảo mật.</translation>
<translation id="169515659049020177">Shift</translation>
<translation id="1722487484194605434">Đang nén <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> mục...</translation>
<translation id="174173592514158117">Hiển thị tất cả các thư mục Play</translation>
<translation id="174937106936716857">Tổng số lượng tệp</translation>
<translation id="1775381402323441512">Thông tin về tệp video</translation>
<translation id="180035236176489073">Bạn phải trực tuyến để truy cập các tệp này.</translation>
<translation id="1807938677607439181">Tất cả các tệp</translation>
<translation id="1810764548349082891">Không có bản xem trước</translation>
<translation id="1815861158988915678"><ph name="BEGIN_BOLD" />Chú ý:<ph name="END_BOLD" /> Các tệp này là tạm thời và có thể tự động bị xóa để giải phóng dung lượng ổ đĩa. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="1829129547161959350">Chim cánh cụt</translation>
<translation id="183183971458492120">Đang tải thông tin...</translation>
<translation id="1838709767668011582">Trang web Google</translation>
<translation id="1844692022597038441">Tệp này không có khi ngoại tuyến.</translation>
<translation id="184633654410729720">Bàn phím tiếng Thái (Kedmanee)</translation>
<translation id="1847880352285315359">Đã lưu</translation>
<translation id="1864756863218646478">Không thể tìm thấy tệp.</translation>
<translation id="1921986354447415460">Bàn phím tiếng Thổ Nhĩ Kỳ-F</translation>
<translation id="1931134289871235022">Tiếng Slovak</translation>
<translation id="1933345018156373194">Không di chuyển được, lỗi ngoài mong đợi: <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="1936717151811561466">Tiếng Phần Lan</translation>
<translation id="1942765061641586207">Độ phân giải hình ảnh</translation>
<translation id="1943097386230153518">Cài đặt dịch vụ mới</translation>
<translation id="1947424002851288782">Bàn phím tiếng Đức</translation>
<translation id="1972984168337863910">Mở rộng bảng dữ liệu phản hồi về tệp</translation>
<translation id="1984603991036629094">Bàn phím ngữ âm Armenia</translation>
<translation id="2001796770603320721">Quản lý trong Drive</translation>
<translation id="2009067268969781306">Thao tác định dạng ổ sẽ xóa toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên ổ đó. Bạn không thể hủy thao tác này sau khi đã thực hiện.</translation>
<translation id="2028997212275086731">Lưu trữ RAR</translation>
<translation id="2046702855113914483">Mỳ tôm</translation>
<translation id="2070909990982335904">Các tên bắt đầu với dấu chấm được dành riêng cho hệ thống. Vui lòng chọn tên khác.</translation>
<translation id="2079545284768500474">Hoàn tác</translation>
<translation id="2080010875307505892">Bàn phím tiếng Serbia</translation>
<translation id="2084108471225856927">Cài đặt thiết bị</translation>
<translation id="2085470240340828803">Tệp có tên "<ph name="FILENAME" />" đã tồn tại. Bạn muốn làm gì?</translation>
<translation id="2121825465123208577">Đổi kích thước</translation>
<translation id="2136953289241069843">Chuyển ngữ (namaste → नमस्कार)</translation>
<translation id="2138867954865495510">Không thể mở "<ph name="PATH" />": <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="2163152940313951844">Ký tự không hợp lệ: <ph name="CHARACTER_NAME" /></translation>
<translation id="2164862903024139959">Bàn phím tiếng Việt (TCVN)</translation>
<translation id="2168214441502403371">Bàn phím tiếng Ba Tư</translation>
<translation id="2198315389084035571">Tiếng Trung giản thể</translation>
<translation id="2208158072373999562">Nén zip</translation>
<translation id="2225536596944493418">Bạn có chắc chắn muốn xóa <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> mục không?</translation>
<translation id="2230062665678605299">Không thể tạo thư mục "<ph name="FOLDER_NAME" />". <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="2278988676849463018">Bàn phím tiếng Kannada (Ngữ âm)</translation>
<translation id="2288278176040912387">Máy quay đĩa hát</translation>
<translation id="2291538123825441971">Đang mở <ph name="NUMBER_OF_FILES" /> tệp.</translation>
<translation id="2303301624314357662">Đang mở tệp <ph name="FILE_NAME" />.</translation>
<translation id="2305020378527873881"><ph name="VOLUME_NAME" /> đã được đẩy ra.</translation>
<translation id="2325650632570794183">Loại tệp này không được hỗ trợ. Vui lòng truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến để tìm ứng dụng có thể mở loại tệp này.</translation>
<translation id="23434688402327542">Bàn phím tiếng Kazakh</translation>
<translation id="2352947182261340447">Không có đủ dung lượng trong bộ nhớ cục bộ.</translation>
<translation id="2377319039870049694">Chuyển sang chế độ xem danh sách</translation>
<translation id="2377590462528165447">Đã chia sẻ <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> thư mục với Linux</translation>
<translation id="2378075407703503998"><ph name="SELCTED_FILE_COUNT" /> tệp được chọn</translation>
<translation id="2384596874640104496">Bàn phím tiếng Sinhala</translation>
<translation id="240770291734945588">Còn trống <ph name="SPACE_AVAILABLE" /></translation>
<translation id="2425665904502185219">Tổng kích thước tệp</translation>
<translation id="2448312741937722512">Loại</translation>
<translation id="2453576648990281505">Tệp đã tồn tại</translation>
<translation id="2464079411014186876">Kem</translation>
<translation id="2468402215065996499">Máy nuôi thú ảo</translation>
<translation id="247772113373397749">Bàn phím đa ngôn ngữ của Canada</translation>
<translation id="2494837236724268445">Bàn phím tiếng Gujarat (Ngữ âm)</translation>
<translation id="2515586267016047495">Alt</translation>
<translation id="2529133382850673012">Bàn phím Anh-Mỹ</translation>
<translation id="2542049655219295786">Bảng Google</translation>
<translation id="2547921442987553570">Thêm vào <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="255937426064304553">Bàn phím quốc tế Hoa Kỳ</translation>
<translation id="2562685439590298522">Documents</translation>
<translation id="2563185590376525700">Ếch</translation>
<translation id="2614589611416690597">Video <ph name="VIDEO_TYPE" /></translation>
<translation id="2620090360073999360">Không thể kết nối với Google Drive tại thời điểm này.</translation>
<translation id="2638942478653899953">Không thể truy cập Google Drive. Vui lòng <ph name="BEGIN_LINK" />đăng xuất<ph name="END_LINK" /> và đăng nhập lại.</translation>
<translation id="2649120831653069427">Cá cầu vồng</translation>
<translation id="2661146741306740526">16x9</translation>
<translation id="2672394958563893062">Đã xảy ra lỗi. Nhấp để khởi động lại từ đầu.</translation>
<translation id="2676946222714718093">Đang phát trên</translation>
<translation id="2735698359135166290">Bàn phím chuẩn tiếng Rumani</translation>
<translation id="2771816809568414714">Pho mát</translation>
<translation id="2781645665747935084">Tiếng Bỉ</translation>
<translation id="2782104745158847185">Lỗi khi cài đặt ứng dụng Linux</translation>
<translation id="2787047795752739979">Ghi đè tệp gốc</translation>
<translation id="2790805296069989825">Bàn phím tiếng Nga</translation>
<translation id="2843806747483486897">Thay đổi mặc định...</translation>
<translation id="2850124913210091882">Sao lưu</translation>
<translation id="2870836398458454343">Chuyển ngữ (marhaban ← مرحبا)</translation>
<translation id="288024221176729610">Tiếng Séc</translation>
<translation id="2887525882758501333">Tài liệu PDF</translation>
<translation id="2888807692577297075">Không có mục nào khớp với <ph name="SEARCH_STRING" /></translation>
<translation id="2894654529758326923">Thông tin</translation>
<translation id="2902312830803030883">Thao tác khác</translation>
<translation id="2902734494705624966">Mở rộng của Hoa Kỳ</translation>
<translation id="2923240520113693977">Tiếng Estonia</translation>
<translation id="2924296707677495905">Chuyển ngữ (namaskaram → ನಮಸ್ಕಾರ)</translation>
<translation id="2925966894897775835">Bảng tính</translation>
<translation id="2938685643439809023">Tiếng Mông Cổ</translation>
<translation id="2942290791863759244">Bàn phím tiếng Đức NEO 2</translation>
<translation id="2943400156390503548">Trang trình bày</translation>
<translation id="2943503720238418293">Hãy sử dụng tên ngắn hơn</translation>
<translation id="2951236788251446349">Sứa</translation>
<translation id="2963783323012015985">Bàn phím tiếng Thổ Nhĩ Kỳ</translation>
<translation id="2966459079597787514">Bàn phím tiếng Thụy Điển</translation>
<translation id="2984337792991268709">Hôm nay <ph name="TODAY_DAYTIME" /></translation>
<translation id="2994669386200004489">Không thể sao lưu <ph name="FILE_NAME" /></translation>
<translation id="3003633581067744647">Chuyển sang chế độ xem hình thu nhỏ</translation>
<translation id="3007214526293698309">Cố định tỷ lệ</translation>
<translation id="303198083543495566">Địa lý</translation>
<translation id="3057861065630527966">Sao lưu ảnh và video của bạn</translation>
<translation id="3064388234319122767">Chuyển ngữ (zdravo → здраво)</translation>
<translation id="3078461028045006476">Chia sẻ với <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="3088034400796962477">Chuyển ngữ (salam ← سلام)</translation>
<translation id="3116361045094675131">Bàn phím Vương quốc Anh</translation>
<translation id="3126026824346185272">Ctrl</translation>
<translation id="3144126448740580210">XONG</translation>
<translation id="3157729859914172001">Bàn phím quốc tế Hoa Kỳ (PC)</translation>
<translation id="3187212781151025377">Bàn phím tiếng Do Thái</translation>
<translation id="3188257591659621405">Tệp của tôi</translation>
<translation id="3197563288998582412">Dvorak Vương quốc Anh</translation>
<translation id="3202131003361292969">Đường dẫn</translation>
<translation id="3224239078034945833">Đa ngôn ngữ tiếng Canada</translation>
<translation id="3236289833370040187">Sẽ chuyển quyền sở hữu sang <ph name="DESTINATION_DOMAIN" />.</translation>
<translation id="3241720467332021590">Tiếng Ai-len</translation>
<translation id="3245321423178950146">Nghệ sĩ không xác định</translation>
<translation id="3252266817569339921">Tiếng Pháp</translation>
<translation id="3254434849914415189">Chọn ứng dụng mặc định cho các tệp <ph name="FILE_TYPE" />:</translation>
<translation id="3264582393905923483">Ngữ cảnh</translation>
<translation id="3280431534455935878">Đang chuẩn bị</translation>
<translation id="3280987981688031357">Đĩa than</translation>
<translation id="3296763833017966289">Tiếng Georgia</translation>
<translation id="3326821416087822643">Đang nén <ph name="FILE_NAME" />...</translation>
<translation id="3335337277364016868">Năm ghi âm</translation>
<translation id="3338239663705455570">Bàn phím tiếng Slovenia</translation>
<translation id="3353984535370177728">Chọn thư mục để tải lên</translation>
<translation id="3399597614303179694">Bàn phím Macedonia</translation>
<translation id="3414856743105198592">Định dạng phương tiện di động sẽ xóa tất cả dữ liệu. Bạn có muốn tiếp tục không?</translation>
<translation id="3437801641691368414">Thời gian tạo</translation>
<translation id="3466147780910026086">Đang quét thiết bị truyền thông của bạn...</translation>
<translation id="3468522857997926824">Đã sao lưu <ph name="FILE_COUNT" /> ảnh vào <ph name="BEGIN_LINK" />Google Drive<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3470502288861289375">Đang sao chép...</translation>
<translation id="3473378059788601120">Đã sao chép vào <ph name="FOLDER_NAME" />.</translation>
<translation id="3475447146579922140">Bảng tính Google</translation>
<translation id="3495304270784461826"><ph name="COUNT" /> lỗi.</translation>
<translation id="3519867315646775981">Chuyển ngữ (shalom ← שלום)</translation>
<translation id="3522708245912499433">Tiếng Bồ Đào Nha</translation>
<translation id="3527085408025491307">Thư mục</translation>
<translation id="3549797760399244642">Truy cập drive.google.com...</translation>
<translation id="357479282490346887">Tiếng Lithuania</translation>
<translation id="3583509704582854624">Nhập bằng chữ và số (dành cho bàn phím tiếng Nhật)</translation>
<translation id="3603385196401704894">Tiếng Pháp ở Canada</translation>
<translation id="3606220979431771195">Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ-F</translation>
<translation id="3609785682760573515">Đang đồng bộ hóa...</translation>
<translation id="3616113530831147358">Âm thanh</translation>
<translation id="3619115746895587757">Cà phê cappuccino</translation>
<translation id="3620292326130836921">Đã sao lưu tất cả!</translation>
<translation id="3626281679859535460">Độ sáng</translation>
<translation id="3644896802912593514">Chiều rộng</translation>
<translation id="3645531960514756307">Bỏ ghim thư mục</translation>
<translation id="3678559383040232393">Bàn phím tiếng Malta</translation>
<translation id="3685122418104378273">Tính năng đồng bộ hóa Google Drive được tắt theo mặc định khi sử dụng dữ liệu di động.</translation>
<translation id="3689865792480713551">Hủy <ph name="ACTIVITY_DESCRIPTION" />.</translation>
<translation id="3726463242007121105">Thiết bị này không thể mở được vì hệ thống tệp của thiết bị không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="3741243925913727067">Sao lưu ảnh và video trên thiết bị truyền thông của bạn vào Google Drive.</translation>
<translation id="3749289110408117711">Tên tệp</translation>
<translation id="3780536599611287598">Bạn không có quyền di chuyển tệp vào '<ph name="FOLDER_NAME" />'.</translation>
<translation id="3786301125658655746">Bạn đang ngoại tuyến</translation>
<translation id="3789841737615482174">Cài đặt</translation>
<translation id="3798449238516105146">Phiên bản</translation>
<translation id="3801082500826908679">Tiếng Faroe</translation>
<translation id="3809272675881623365">Con thỏ</translation>
<translation id="3811494700605067549">Đã chọn 1 tệp</translation>
<translation id="3815016854028376614">Phương thức nhập Chú âm</translation>
<translation id="3825863595139017598">Bàn phím chữ Mông Cổ</translation>
<translation id="38275787300541712">Nhấn Enter khi hoàn tất</translation>
<translation id="3830674330436234648">Không thể phát lại</translation>
<translation id="3833761542219863804">Chuyển ngữ (mausam → ਮੌਸਮ)</translation>
<translation id="383652340667548381">Tiếng Serbia</translation>
<translation id="385051799172605136">Quay lại</translation>
<translation id="3855472144336161447">Neo 2 tiếng Đức</translation>
<translation id="3856075812838139784">Chỉ đọc</translation>
<translation id="3858678421048828670">Bàn phím tiếng Ý</translation>
<translation id="386548886866354912">Gói đi kèm <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="3866249974567520381">Mô tả</translation>
<translation id="3910699493603749297">Bàn phím tiếng Khmer</translation>
<translation id="391445228316373457">Bàn phím tiếng Nepal (Ngữ âm)</translation>
<translation id="3924145049010392604">Meta</translation>
<translation id="3930521966936686665">Phát trên</translation>
<translation id="3943857333388298514">Dán</translation>
<translation id="3958548648197196644">Kiwi</translation>
<translation id="3966388904776714213">Trình phát âm thanh</translation>
<translation id="4002066346123236978">Tiêu đề</translation>
<translation id="4070370845051020638">Phương thức nhập tiếng Quảng Đông</translation>
<translation id="4072248638558688893">Bàn phím tiếng Tamil (Ngữ âm)</translation>
<translation id="4124935795427217608">Kỳ lân</translation>
<translation id="4158739975813877944">Mở danh sách phát</translation>
<translation id="418179967336296930">Bàn phím ngữ âm tiếng Nga (YaZHert)</translation>
<translation id="4193154014135846272">Tài liệu Google</translation>
<translation id="4195249722193633765">Cài đặt ứng dụng bằng Linux (Beta)</translation>
<translation id="4197674956721858839">Chọn file nén zip</translation>
<translation id="421017592316736757">Bạn phải trực tuyến để truy cập tệp này.</translation>
<translation id="4212740939091998969">Thư mục có tên "<ph name="FOLDER_NAME" />" đã tồn tại. Hãy chọn một tên khác.</translation>
<translation id="4215448920900139318">Đang sao lưu <ph name="FILE_COUNT" /></translation>
<translation id="426015154560005552">Bàn phím tiếng Ả Rập</translation>
<translation id="4261901459838235729">Bản trình bày Google</translation>
<translation id="4290535918735525311">Đã chia sẻ 1 thư mục với Linux</translation>
<translation id="4298972503445160211">Bàn phím tiếng Đan Mạch</translation>
<translation id="4299729908419173967">Tiếng Braxin</translation>
<translation id="4309915981827077375">Thông tin chung</translation>
<translation id="4326192123064055915">Cà phê</translation>
<translation id="4336032328163998280">Thao tác sao chép không thành công. <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="4364327530094270451">Quả dưa</translation>
<translation id="4372884569765913867">1x1</translation>
<translation id="4425149324548788773">Drive của tôi</translation>
<translation id="4465830120256509958">Bàn phím tiếng Braxin</translation>
<translation id="4470564870223067757">Hangul 2 bộ</translation>
<translation id="4477219268485577442">Ngữ âm tiếng Bungary</translation>
<translation id="4479812471636796472">Bàn phím Dvorak Hoa Kỳ</translation>
<translation id="4487088045714738411">Bàn phím tiếng Bỉ</translation>
<translation id="4522570452068850558">Chi tiết</translation>
<translation id="4552678318981539154">Mua thêm dung lượng lưu trữ</translation>
<translation id="4559767610552730302">Hiệu ứng Bokeh</translation>
<translation id="4572815280350369984">Tệp <ph name="FILE_TYPE" /></translation>
<translation id="457386861538956877">Thêm...</translation>
<translation id="4579744207439506346">Đã thêm <ph name="ENTRY_NAME" /> vào lựa chọn.</translation>
<translation id="4582497162516204941">Cài đặt bằng Linux (Beta)</translation>
<translation id="4594543368593301662">Đang hiển thị kết quả cho <ph name="SEARCH_TERM" />.</translation>
<translation id="4631887759990505102">Nghệ sĩ</translation>
<translation id="4656293982926141856">Máy tính này</translation>
<translation id="4669606053856530811">Thành viên của '<ph name="SOURCE_NAME" />' sẽ mất quyền truy cập trừ khi bạn chia sẻ các mục này với họ.</translation>
<translation id="4690246192099372265">Tiếng Thuỵ Điển</translation>
<translation id="4693155481716051732">Sushi</translation>
<translation id="4694604912444486114">Khỉ</translation>
<translation id="4697043402264950621">Danh sách tệp được sắp xếp tăng dần theo <ph name="COLUMN_NAME" />.</translation>
<translation id="4711094779914110278">Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ</translation>
<translation id="4713544552769165154">Tệp này được thiết kế cho máy tính sử dụng phần mềm Macintosh. Tệp này không tương thích với thiết bị chạy Chrome OS của bạn. Hãy tìm kiếm ứng dụng thay thế phù hợp trên <ph name="BEGIN_LINK" />Cửa hàng Chrome trực tuyến<ph name="END_LINK" />. <ph name="BEGIN_LINK_HELP" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK_HELP" /></translation>
<translation id="4724850507808590449">Đã sao lưu <ph name="FILE_COUNT" /> ảnh</translation>
<translation id="4725511304875193254">Chó Corgi</translation>
<translation id="4732760563705710320">Rất tiếc, video không được thiết bị truyền của bạn hỗ trợ.</translation>
<translation id="4734518477988699048">Giá trị dữ liệu nhập không hợp lệ.</translation>
<translation id="4737050008115666127">Hạ cánh</translation>
<translation id="4747271164117300400">Tiếng Macedonia</translation>
<translation id="4749157430980974800">Bàn phím chữ Georgia</translation>
<translation id="4755240240651974342">Bàn phím tiếng Phần Lan</translation>
<translation id="4759238208242260848">Tệp đã tải xuống</translation>
<translation id="4779136857077979611">Cơm nắm Onigiri</translation>
<translation id="4784330909746505604">Bản trình bày PowerPoint</translation>
<translation id="4788401404269709922"><ph name="NUMBER_OF_KB" /> KB</translation>
<translation id="4801956050125744859">Giữ cả hai</translation>
<translation id="4804827417948292437">Quả bơ</translation>
<translation id="4823651846660089135">Thiết bị chỉ đọc</translation>
<translation id="4839847978919684242"><ph name="SELCTED_FILES_COUNT" /> mục được chọn</translation>
<translation id="4850886885716139402">Xem</translation>
<translation id="485316830061041779">Tiếng Đức</translation>
<translation id="4867079195717347957">Nhấp để sắp xếp cột theo thứ tự giảm dần.</translation>
<translation id="4873265419374180291"><ph name="NUMBER_OF_BYTES" /> byte</translation>
<translation id="4880214202172289027">Thanh trượt âm lượng</translation>
<translation id="4880520557730313061">Tự động sửa</translation>
<translation id="4881695831933465202">Mở</translation>
<translation id="4886021172213954916">Bàn phím tiếng Tamil (Máy đánh chữ)</translation>
<translation id="4905417359854579806">Đã sẵn sàng sao lưu <ph name="FILE_COUNT" /></translation>
<translation id="4924638091161556692">Đã sửa</translation>
<translation id="4935975195727477204">Hoa Gazania</translation>
<translation id="4943368462779413526">Bóng đá</translation>
<translation id="4969785127455456148">Album</translation>
<translation id="497244430928947428">Bàn phím tiếng Malayalam (Ngữ âm)</translation>
<translation id="4973523518332075481">Hãy sử dụng tên có tối đa <ph name="MAX_LENGTH" /> ký tự</translation>
<translation id="4973970068702235170">Không nén được, lỗi ngoài mong đợi: <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="4988205478593450158">Bạn có chắc chắn muốn xóa "<ph name="FILE_NAME" />" không?</translation>
<translation id="498902553138568924">Bướm màu đỏ</translation>
<translation id="4992066212339426712">Bật âm thanh</translation>
<translation id="5004584466530475658"><ph name="FILE_COUNT" /> ảnh mới</translation>
<translation id="5010406651457630570">Máy tính</translation>
<translation id="5011233892417813670">Chromebook</translation>
<translation id="5024856940085636730">Một tác vụ đang diễn ra lâu hơn thông thường. Bạn có muốn hủy tác vụ này không?</translation>
<translation id="5038625366300922036">Xem thêm...</translation>
<translation id="5061708541166515394">Độ tương phản</translation>
<translation id="5068919226082848014">Pizza</translation>
<translation id="5081517858322016911"><ph name="TOTAL_FILE_SIZE" /> dung lượng tệp sẽ bị xóa</translation>
<translation id="509429900233858213">Đã xảy ra lỗi.</translation>
<translation id="5098629044894065541">Tiếng Do Thái</translation>
<translation id="5123433949759960244">Bóng rổ</translation>
<translation id="5129662217315786329">Tiếng Ba Lan</translation>
<translation id="5144820558584035333">Hangul 3 bộ (390)</translation>
<translation id="5145331109270917438">Ngày sửa đổi</translation>
<translation id="515594325917491223">Cờ vua</translation>
<translation id="5158593464696388225">Không lưu được hình ảnh.</translation>
<translation id="5159383109919732130"><ph name="BEGIN_BOLD" />Không tháo thiết bị của bạn khi chưa đến lúc!<ph name="END_BOLD" />
<ph name="LINE_BREAKS" />
Tháo thiết bị của bạn khi đang được sử dụng có thể gây mất dữ liệu. Vui lòng đợi cho đến khi thao tác kết thúc, sau đó đẩy thiết bị ra bằng ứng dụng Tệp.</translation>
<translation id="5163869187418756376">Chia sẻ không thành công. Hãy kiểm tra kết nối và thử lại sau.</translation>
<translation id="516592729076796170">US Programmer Dvorak</translation>
<translation id="5167131699331641907">Bàn phím Hà Lan</translation>
<translation id="5170477580121653719">Dung lượng Google Drive còn lại: <ph name="SPACE_AVAILABLE" />.</translation>
<translation id="5177526793333269655">Chế độ xem hình thu nhỏ</translation>
<translation id="5194713942430106590">Nhấp để sắp xếp cột theo thứ tự tăng dần.</translation>
<translation id="5218183485292899140">Tiếng Pháp ở Thụy Sĩ</translation>
<translation id="5234764350956374838">Loại bỏ</translation>
<translation id="5241298539944515331">Bàn phím tiếng Việt (VIQR)</translation>
<translation id="5253070652067921974">Người tạo:</translation>
<translation id="5257456363153333584">Chuồn chuồn</translation>
<translation id="5262311848634918433"><ph name="MARKUP_1" />Truy cập tệp từ mọi nơi, ngay cả khi ngoại tuyến.<ph name="MARKUP_2" />
Tệp trong Google Drive luôn cập nhật và có sẵn trên mọi thiết bị.<ph name="MARKUP_3" />
<ph name="MARKUP_4" />Giữ tệp của bạn an toàn.<ph name="MARKUP_5" />
Dù có điều gì xảy ra với thiết bị, tệp của bạn vẫn được lưu trữ an toàn trong Google Drive.<ph name="MARKUP_6" />
<ph name="MARKUP_7" />Chia sẻ, tạo và cộng tác<ph name="MARKUP_8" />
trên các tệp với những người khác, tất cả tại cùng một địa điểm.<ph name="MARKUP_9" /></translation>
<translation id="5275973617553375938">Tệp được khôi phục từ Google Drive</translation>
<translation id="5288481194217812690"><ph name="FILENAME" /></translation>
<translation id="5317780077021120954">Lưu</translation>
<translation id="5318819489018851358">Chia sẻ với Linux</translation>
<translation id="5319782540886810524">Bàn phím tiếng Latvia</translation>
<translation id="5323213332664049067">Tiếng Mỹ Latinh</translation>
<translation id="5327248766486351172">Tên</translation>
<translation id="5330145655348521461">Những tệp này được mở trên máy tính khác. Chuyển tới <ph name="USER_NAME" /> (<ph name="MAIL_ADDRESS" />) để xem tệp đó.</translation>
<translation id="5330512191124428349">Nhận thông tin</translation>
<translation id="5335458522276292100">Đang sao lưu <ph name="FILE_COUNT" /> vào <ph name="BEGIN_LINK" />Google Drive<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5358764674931277">Tốc độ khung hình</translation>
<translation id="5368191757080475556">Chia sẻ thư mục với Linux</translation>
<translation id="5402367795255837559">Chữ nổi</translation>
<translation id="5412637665001827670">Bàn phím tiếng Bungari</translation>
<translation id="5418923334382419584">Bàn phím tiếng Myanmar</translation>
<translation id="5428105026674456456">Tiếng Tây Ban Nha</translation>
<translation id="5438282218546237410">Không có kết quả nào cho <ph name="SEARCH_TERM" />.</translation>
<translation id="5464696796438641524">Bàn phím tiếng Ba Lan</translation>
<translation id="5465122519792752163">Bàn phím tiếng Nepal (InScript)</translation>
<translation id="5469868506864199649">Tiếng Ý</translation>
<translation id="5494920125229734069">Chọn tất cả</translation>
<translation id="5500122897333236901">Tiếng Ai-xơ-len</translation>
<translation id="5508696409934741614">Dấu chấm</translation>
<translation id="5522908512596376669">Danh sách tệp đã thay đổi thành chế độ xem danh sách.</translation>
<translation id="5524517123096967210">Không thể đọc tệp.</translation>
<translation id="5533102081734025921">Hình ảnh <ph name="IMAGE_TYPE" /></translation>
<translation id="5533555070048896610">Chuyển ngữ (namaste → नमस्ते)</translation>
<translation id="5534520101572674276">Đang tính toán kích thước</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="5605830556594064952">Dvorak Hoa Kỳ</translation>
<translation id="5640179856859982418">Bàn phím tiếng Thụy Sĩ</translation>
<translation id="5649768706273821470">Nghe</translation>
<translation id="5678784840044122290">Ứng dụng Linux sẽ có trong Thiết bị của bạn và cũng có thể hiển thị một biểu tượng trong Trình chạy.</translation>
<translation id="5686799162999241776"><ph name="BEGIN_BOLD" />Không thể ngắt kết nối khỏi vùng lưu trữ hoặc ổ đĩa ảo<ph name="END_BOLD" />
<ph name="LINE_BREAKS" />
Đóng tất cả các tệp trên vùng lưu trữ hoặc ổ đĩa ảo, sau đó thử lại.</translation>
<translation id="5691596662111998220">Rất tiếc, <ph name="FILE_NAME" /> không tồn tại nữa.</translation>
<translation id="5700087501958648444">Thông tin về tệp âm thanh</translation>
<translation id="5731409020711461763">1 ảnh mới</translation>
<translation id="5752453871435543420">Sao lưu Chrome OS Cloud</translation>
<translation id="5756666464756035725">QWERTY dành cho tiếng Hungary</translation>
<translation id="5771585441665576801">Chuyển ngữ (geia → γεια)</translation>
<translation id="5776325638577448643">Xóa và định dạng</translation>
<translation id="57838592816432529">Tắt tiếng</translation>
<translation id="5788127256798019331">Tệp Play</translation>
<translation id="5790193330357274855">Tiếng Kazakh</translation>
<translation id="5817397429773072584">Tiếng Trung phồn thể</translation>
<translation id="5818003990515275822">Tiếng Hàn</translation>
<translation id="5819442873484330149">Hangul 3 bộ (Cuối cùng)</translation>
<translation id="5833610766403489739">Tệp này đã thất lạc ở đâu đó. Vui lòng kiểm tra cài đặt vị trí tải xuống của bạn và thử lại.</translation>
<translation id="5838451609423551646">Đã xóa tất cả các mục khỏi lựa chọn.</translation>
<translation id="5838825566232597749">Bàn phím quốc tế Workman Hoa Kỳ</translation>
<translation id="5850516540536751549">Loại tệp này không được hỗ trợ. Vui lòng truy cập <ph name="BEGIN_LINK" />Cửa hàng Chrome trực tuyến<ph name="END_LINK" /> để tìm ứng dụng có thể mở loại tệp này.
<ph name="BEGIN_LINK_HELP" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK_HELP" /></translation>
<translation id="5851063901794976166">Không có nội dung nào để xem tại đây...</translation>
<translation id="5857774240076772505">Cấp cho các ứng dụng Linux quyền sửa đổi tệp trong thư mục <ph name="FOLDER_NAME" /></translation>
<translation id="5892290200158927959">Bàn phím BÉPO tiếng Pháp</translation>
<translation id="5911887972742538906">Đã xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt ứng dụng Linux.</translation>
<translation id="5912396950572065471">Định dạng</translation>
<translation id="5913638992615760742">Không sao chép được, lỗi ngoài mong đợi: <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="5923484009666796948">Nhập bằng tiếng Nhật (dành cho bàn phím tiếng Nhật)</translation>
<translation id="5932901536148835538">Chromebit</translation>
<translation id="5949281959820712067">Cấp cho các ứng dụng Linux quyền sửa đổi tệp trong Google Drive. Các mục thay đổi sẽ đồng bộ hóa với những thiết bị khác của bạn.</translation>
<translation id="5955954492236143329"><ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> mục</translation>
<translation id="5982621672636444458">Tùy chọn sắp xếp</translation>
<translation id="6005282720244019462">Bàn phím tiếng Mỹ Latinh</translation>
<translation id="6007237601604674381">Di chuyển không thành công. <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="6012987430370760224">Bàn phím tiếng Maratha (Phiên âm)</translation>
<translation id="6019169947004469866">Cắt</translation>
<translation id="60357267506638014">QWERTY tiếng Séc</translation>
<translation id="604001903249547235">Sao lưu đám mây</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="6054173164583630569">Bàn phím tiếng Pháp</translation>
<translation id="6074825444536523002">Biểu mẫu Google</translation>
<translation id="6096979789310008754">Đã xóa nội dung tìm kiếm, đang hiển thị tất cả các tệp và thư mục.</translation>
<translation id="6111770213269631447">Chuyển ngữ (namaskar → নমস্কার)</translation>
<translation id="6129953537138746214">Dấu cách</translation>
<translation id="6133173853026656527">Đang di chuyển <ph name="FILE_NAME" />...</translation>
<translation id="6146563240635539929">Video</translation>
<translation id="6150853954427645995">Để lưu tệp này để sử dụng ngoại tuyến, hãy trực tuyến trở lại, nhấp chuột phải vào tệp và chọn tùy chọn <ph name="OFFLINE_CHECKBOX_NAME" />.</translation>
<translation id="6164412158936057769">Bướm</translation>
<translation id="6170470584681422115">Sandwich</translation>
<translation id="6189412234224385711">Mở bằng <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="6199801702437275229">Đang chờ thông tin dung lượng...</translation>
<translation id="6205710420833115353">Một số tác vụ đang diễn ra lâu hơn thông thường. Bạn có muốn hủy các tác vụ này không?</translation>
<translation id="6224253798271602650">Định dạng <ph name="DRIVE_NAME" /></translation>
<translation id="6227235786875481728">Không thể phát tệp này.</translation>
<translation id="6248400709929739064">Bật phụ đề</translation>
<translation id="6264347891387618177">Chuyển ngữ (selam → ሰላም)</translation>
<translation id="6287852322318138013">Chọn một ứng dụng để mở tệp này</translation>
<translation id="6305012486838822927">Bàn phím tiếng Lào</translation>
<translation id="6339034549827494595">Bàn phím ngữ âm tiếng Nga (AATSEEL)</translation>
<translation id="6339145975392024142">Bàn phím quốc tế Hoa Kỳ (PC)</translation>
<translation id="6346310558342052870">Truy cập bị hạn chế</translation>
<translation id="6353618411602605519">Bàn phím tiếng Croatia</translation>
<translation id="6356685157277930264">Cửa sổ phản hồi về tệp</translation>
<translation id="6358884629796491903">Rồng</translation>
<translation id="637062427944097960">Tệp này được mở trên máy tính khác. Chuyển sang <ph name="USER_NAME" /> (<ph name="MAIL_ADDRESS" />) để xem tệp này.</translation>
<translation id="6395575651121294044"><ph name="NUMBER_OF_FILES" /> mục</translation>
<translation id="6398765197997659313">Thoát khỏi chế độ toàn màn hình</translation>
<translation id="642282551015776456">Không thể sử dụng tên này làm tên tệp trong thư mục</translation>
<translation id="6462109140674788769">Bàn phím tiếng Hy Lạp</translation>
<translation id="6466492211071551451">Bàn phím tiếng Ai-len</translation>
<translation id="6485131920355264772">Không thể truy xuất thông tin dung lượng</translation>
<translation id="6503256918647795660">Bàn phím tiếng Pháp ở Thụy Sĩ</translation>
<translation id="6505918941256367791">Bàn phím tiếng Tamil (InScript)</translation>
<translation id="6509122719576673235">Tiếng Na Uy</translation>
<translation id="6527303717912515753">Chia sẻ</translation>
<translation id="653019979737152879">Đang đồng bộ hóa <ph name="FILE_NAME" />...</translation>
<translation id="6549689063733911810">Gần đây</translation>
<translation id="6556866813142980365">Làm lại</translation>
<translation id="6558280019477628686">Đã xảy ra lỗi. Một số mục có thể chưa được xóa.</translation>
<translation id="656398493051028875">Đang xóa "<ph name="FILENAME" />"...</translation>
<translation id="6581162200855843583">Liên kết Google Drive</translation>
<translation id="6607272825297743757">Thông tin tệp</translation>
<translation id="6629841649550503054">Đã sao lưu toàn bộ vào <ph name="BEGIN_LINK" />Google Drive!<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6643016212128521049">Xóa</translation>
<translation id="6650726141019353908">Bướm màu hồng</translation>
<translation id="6710213216561001401">Trước đó</translation>
<translation id="6718273304615422081">Đang nén...</translation>
<translation id="6751256176799620176">Đã chọn 1 thư mục</translation>
<translation id="6760765581316020278">Bàn phím tiếng Việt (VNI)</translation>
<translation id="6790428901817661496">Phát</translation>
<translation id="6795884519221689054">Gấu trúc</translation>
<translation id="6806699711453372963">Quản lý chia sẻ với Linux</translation>
<translation id="6808193438228982088">Cáo</translation>
<translation id="6820687829547641339">Lưu trữ tar được nén bởi Gzip</translation>
<translation id="6825883775269213504">Tiếng Nga</translation>
<translation id="6827236167376090743">Video này sẽ tiếp tục phát đi phát lại.</translation>
<translation id="6847101934483209767">Đã xóa <ph name="ENTRY_NAME" /> khỏi lựa chọn.</translation>
<translation id="6862635236584086457">Tất cả tệp được lưu trong thư mục này đều tự động được sao lưu trực tuyến</translation>
<translation id="6870130893560916279">Bàn phím tiếng Ukraina</translation>
<translation id="6876155724392614295">Xe đạp</translation>
<translation id="6878261347041253038">Bàn phím Devanagari (Ngữ âm)</translation>
<translation id="6885780034956018177">Ốc sên</translation>
<translation id="6896758677409633944">Sao chép</translation>
<translation id="691516599546977041">Không thể lưu vào <ph name="FOLDER_NAME" />. Ảnh đã chỉnh sửa sẽ được lưu vào thư mục Tệp đã tải xuống.</translation>
<translation id="6915678159055240887">Chromebox</translation>
<translation id="6918340160281024199">Workman Hoa Kỳ</translation>
<translation id="6930242544192836755">Thời lượng</translation>
<translation id="6934241953272494177">Đang quét thiết bị truyền thông của bạn...
<ph name="LINE_BREAK1" />
Đã tìm thấy <ph name="FILE_COUNT" /></translation>
<translation id="6935521024859866267">Lộn ngược</translation>
<translation id="6939777852457331078">Bàn phím Workman Hoa Kỳ</translation>
<translation id="696203921837389374">Bật đồng bộ hóa qua dữ liệu di động</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="6970230597523682626">Tiếng Bungary</translation>
<translation id="6978611942794658017">Tệp này dành cho PC sử dụng phần mềm Windows. Tệp này không tương thích với thiết bị chạy Chrome OS của bạn. Vui lòng tìm kiếm ứng dụng thay thế phù hợp trong Cửa hàng Chrome trực tuyến.</translation>
<translation id="6979158407327259162">Google Drive</translation>
<translation id="6990081529015358884">Bạn đã hết dung lượng lưu trữ</translation>
<translation id="6998711733709403587"><ph name="SELCTED_FOLDERS_COUNT" /> thư mục đã được chọn</translation>
<translation id="7012943028104619157"><ph name="ROOT_TITLE" /> (<ph name="ROOT_SUMMARY" />)</translation>
<translation id="7014174261166285193">Cài đặt không thành công.</translation>
<translation id="7040138676081995583">Mở bằng...</translation>
<translation id="7100897339030255923">Đã chọn <ph name="COUNT" /> mục</translation>
<translation id="7106346894903675391">Mua thêm dung lượng lưu trữ...</translation>
<translation id="7126604456862387217">'&lt;b&gt;<ph name="SEARCH_STRING" />&lt;/b&gt;' - &lt;em&gt;tìm kiếm trong Drive&lt;/em&gt;</translation>
<translation id="714034171374937760">Chromebase</translation>
<translation id="7170467426996704624">Chuyển ngữ (salam → ሰላም)</translation>
<translation id="7172053773111046550">Bàn phím tiếng Estonia</translation>
<translation id="7180611975245234373">Làm mới</translation>
<translation id="7189874332498648577"><ph name="NUMBER_OF_GB" /> GB</translation>
<translation id="719009910964971313">Bàn phím US Programmer Dvorak</translation>
<translation id="7191454237977785534">Lưu tệp dưới dạng</translation>
<translation id="7222624196722476520">Bàn phím ngữ âm tiếng Bungari</translation>
<translation id="7238097264433196391">Tên ổ</translation>
<translation id="7248671827512403053">Ứng dụng</translation>
<translation id="7268659760406822741">Dịch vụ khả dụng</translation>
<translation id="7283041136720745563">Hạn mức Google Drive của bạn không đủ lớn.</translation>
<translation id="7295662345261934369">Chia sẻ với những người khác</translation>
<translation id="7339898014177206373">Cửa sổ mới</translation>
<translation id="7348749398828259943">Bàn phím quốc tế Workman Hoa Kỳ</translation>
<translation id="7359359531237882347">Đang sao chép <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> mục...</translation>
<translation id="7375951387215729722">Danh sách tệp được sắp xếp giảm dần theo <ph name="COLUMN_NAME" />.</translation>
<translation id="7389722738210761877">Bàn phím tiếng Thái (TIS 820-2531)</translation>
<translation id="7396038720194014279">Bàn phím tiếng Hindi (Phiên âm)</translation>
<translation id="7417453074306512035">Bàn phím tiếng Ethiopic</translation>
<translation id="7417705661718309329">Bản đồ Google</translation>
<translation id="7419631653042041064">Bàn phím tiếng Catalan</translation>
<translation id="7434823369735508263">Bàn phím Dvorak Vương quốc Anh</translation>
<translation id="7460898608667578234">Tiếng Ukraina</translation>
<translation id="7474889694310679759">Bàn phím tiếng Anh ở Canada</translation>
<translation id="7489215562877293245">Đã tìm thấy <ph name="FILE_COUNT" />
<ph name="LINE_BREAK1" />
Đã sẵn sàng sao lưu vào <ph name="BEGIN_LINK" />Google Drive<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7505167922889582512">Hiển thị các tệp ẩn</translation>
<translation id="7508545000531937079">Trình chiếu</translation>
<translation id="751507702149411736">Tiếng Bê-la-rút</translation>
<translation id="7544853251252956727">Phát ngẫu nhiên</translation>
<translation id="7547811415869834682">Tiếng Hà Lan</translation>
<translation id="7576032389798113292">6x4</translation>
<translation id="7589661784326793847">Xin đợi một chút</translation>
<translation id="7603724359189955920">Lưới</translation>
<translation id="7627790789328695202">Rất tiếc, <ph name="FILE_NAME" /> đã tồn tại. Hãy đổi tên tệp và thử lại.</translation>
<translation id="7628656427739290098">Đã hoàn tất <ph name="PERCENT" />%.</translation>
<translation id="7649070708921625228">Trợ giúp</translation>
<translation id="7654209398114106148">Đang di chuyển <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> mục...</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="770015031906360009">Tiếng Hy Lạp</translation>
<translation id="7706319470528945664">Bàn phím tiếng Bồ Đào Nha</translation>
<translation id="7711920809702896782">Thông tin về tệp hình ảnh</translation>
<translation id="7724603315864178912">Cắt</translation>
<translation id="7730494089396812859">Hiển thị chi tiết sao lưu Đám mây</translation>
<translation id="7748626145866214022">Trên thanh hành động có các tùy chọn khác. Nhấn tổ hợp phím Alt + A để đặt tiêu điểm vào thanh hành động.</translation>
<translation id="7765158879357617694">Di chuyển</translation>
<translation id="7774365994322694683">Chim</translation>
<translation id="7788080748068240085">Để lưu "<ph name="FILE_NAME" />" ngoại tuyến, bạn phải giải phóng thêm <ph name="TOTAL_FILE_SIZE" /> dung lượng lưu trữ:<ph name="MARKUP_1" />
<ph name="MARKUP_2" />bỏ ghim các tệp mà bạn không cần truy cập ngoại tuyến nữa<ph name="MARKUP_3" />
<ph name="MARKUP_4" />xóa các tệp khỏi thư mục Tải xuống của bạn<ph name="MARKUP_5" /></translation>
<translation id="7794058097940213561">Định dạng thiết bị</translation>
<translation id="7799329977874311193">Tài liệu HTML</translation>
<translation id="7805768142964895445">Trạng thái</translation>
<translation id="7821462174190887129">Đã tìm thấy <ph name="FILE_COUNT" />.
<ph name="LINE_BREAK1" />
Hạn mức Google Drive của bạn không đủ lớn. Cần có thêm <ph name="FILE_SIZE" />.
<ph name="LINE_BREAK2" />
Hãy thử chọn ít ảnh hơn.</translation>
<translation id="7825423931463735974">Bàn phím tiếng Tamil (Tamil99)</translation>
<translation id="7827012282502221009"><ph name="NUMBER_OF_TB" /> TB</translation>
<translation id="7839804798877833423">Tìm nạp các tệp này sẽ sử dụng khoảng <ph name="FILE_SIZE" /> dữ liệu di động.</translation>
<translation id="7846076177841592234">Hủy chọn</translation>
<translation id="7853966320808728790">BÉPO tiếng Pháp</translation>
<translation id="7864662577698025113">Thêm dịch vụ mới</translation>
<translation id="7873831373602885875">Không thể lưu vào <ph name="FOLDER_NAME" />. Tất cả các mục chỉnh sửa sẽ được lưu vào <ph name="DOWNLOADS_FOLDER" /> trong thư mục Tệp đã tải xuống.</translation>
<translation id="7881969471599061635">Tắt phụ đề</translation>
<translation id="78946041517601018">Bộ nhớ dùng chung</translation>
<translation id="7896906914454843592">Bàn phím Hoa Kỳ mở rộng</translation>
<translation id="7898607018410277265">Bàn phím tiếng Gujarat (Phiên âm mới)</translation>
<translation id="7917972308273378936">Bàn phím tiếng Lithuania</translation>
<translation id="7925686952655276919">Không sử dụng dữ liệu di động để đồng bộ hóa</translation>
<translation id="7928710562641958568">Tháo thiết bị</translation>
<translation id="7943385054491506837">Colemak Hoa Kỳ</translation>
<translation id="7953739707111622108">Thiết bị này không thể mở được vì hệ thống tệp của thiết bị không được nhận dạng.</translation>
<translation id="7969525169268594403">Tiếng Sloven</translation>
<translation id="7982283708762922719">Chiều cao</translation>
<translation id="7987485481246785146">Bàn phím tiếng Kurd Sorani dựa trên tiếng Ả Rập</translation>
<translation id="8008366997883261463">Chó</translation>
<translation id="8028993641010258682">Kích thước</translation>
<translation id="8031722894461705849">Bàn phím Slovak</translation>
<translation id="803771048473350947">Tệp</translation>
<translation id="8038111231936746805">(mặc định)</translation>
<translation id="8042602468072383151">Âm thanh <ph name="AUDIO_TYPE" /></translation>
<translation id="8045462269890919536">Tiếng Rumani</translation>
<translation id="8052887694493382350">Tệp này dành cho máy tính để bàn chạy hệ điều hành Windows. Tệp này không tương thích với thiết bị chạy Chrome OS của bạn. <ph name="BEGIN_LINK_HELP" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK_HELP" /></translation>
<translation id="8066773524873206594">Tất cả các mục chỉnh sửa sẽ được lưu vào <ph name="DOWNLOADS_FOLDER" />.</translation>
<translation id="8079530767338315840">Lặp lại</translation>
<translation id="8106045200081704138">Được chia sẻ với tôi</translation>
<translation id="8116072619078571545">Nước đá</translation>
<translation id="8117957376775388318">Phương thức nhập Dayi</translation>
<translation id="8137331602592933310">"<ph name="FILENAME" />" đã được chia sẻ với bạn. Bạn không thể xóa tệp vì bạn không sở hữu tệp.</translation>
<translation id="8145409227593688472">Phương thức nhập Ngũ bút</translation>
<translation id="8148264977957212129">Phương pháp nhập Pinyin</translation>
<translation id="8151638057146502721">Định cấu hình</translation>
<translation id="8153607920959057464">Không thể hiển thị tệp này.</translation>
<translation id="8154842056504218462">Đã chọn tất cả các mục.</translation>
<translation id="8157684860301034423">Không truy xuất được thông tin ứng dụng.</translation>
<translation id="8157939133946352716">7x5</translation>
<translation id="8160015581537295331">Bàn phím tiếng Tây Ban Nha</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="8193175696669055101">Mẫu thiết bị</translation>
<translation id="8208580316430297579">Tác phẩm nghệ thuật</translation>
<translation id="8223479393428528563">Để lưu các tệp này để sử dụng ngoại tuyến, hãy trực tuyến trở lại, nhấp chuột phải vào tệp và chọn tùy chọn <ph name="OFFLINE_CHECKBOX_NAME" />.</translation>
<translation id="8249296373107784235">Hủy bỏ</translation>
<translation id="8261506727792406068">Xóa</translation>
<translation id="8269755669432358899">Thu gọn bảng dữ liệu phản hồi về tệp</translation>
<translation id="8279388322240498158">Bàn phím tiếng Kurd Sorani dựa trên tiếng Anh</translation>
<translation id="8280151743281770066">Phiên âm tiếng Armenia</translation>
<translation id="8294431847097064396">Nguồn</translation>
<translation id="8297012244086013755">Hangul 3 bộ (Không có Shift)</translation>
<translation id="8299269255470343364">Tiếng Nhật</translation>
<translation id="8312871300878166382">Dán vào thư mục</translation>
<translation id="8329978297633540474">Văn bản thuần túy</translation>
<translation id="8336153091935557858">Hôm qua <ph name="YESTERDAY_DAYTIME" /></translation>
<translation id="8336579025507394412">Bàn phím Iceland</translation>
<translation id="8342318071240498787">Tệp hoặc thư mục có cùng tên đã tồn tại.</translation>
<translation id="8382450452152102026">Đến <ph name="FOLDER_NAME" /></translation>
<translation id="8391950649760071442">Chuyển ngữ (emandi → ఏమండీ)</translation>
<translation id="8395901698320285466">Kích thước</translation>
<translation id="8412586565681117057">Phương thức nhập nhanh</translation>
<translation id="8418113698656761985">Bàn phím tiếng Rumani</translation>
<translation id="8432745813735585631">Bàn phím Colemak Hoa Kỳ</translation>
<translation id="8437209419043462667">Hoa Kỳ</translation>
<translation id="8456681095658380701">Tên không hợp lệ</translation>
<translation id="8466234950814670489">Lưu trữ tar</translation>
<translation id="8467473010914675605">Phương pháp nhập tiếng Hàn</translation>
<translation id="8475647382427415476">Google Drive không thể đồng bộ hóa "<ph name="FILENAME" />" ngay bây giờ. Google Drive sẽ thử lại sau.</translation>
<translation id="8477649328507734757">Hình tròn</translation>
<translation id="8487700953926739672">Khả dụng ngoại tuyến</translation>
<translation id="8521441079177373948">Vương quốc Anh</translation>
<translation id="8525306231823319788">Toàn màn hình</translation>
<translation id="8551494947769799688">Tiếng Lát-vi-a</translation>
<translation id="8561206103590473338">Voi</translation>
<translation id="8569764466147087991">Chọn tệp để mở</translation>
<translation id="8579285237314169903">Đang đồng bộ hóa <ph name="NUMBER_OF_FILES" /> mục...</translation>
<translation id="8600173386174225982">Danh sách tệp đã thay đổi thành chế độ xem hình thu nhỏ.</translation>
<translation id="8601932370724196034">Tệp hình ảnh Crostini</translation>
<translation id="8669949407341943408">Đang di chuyển...</translation>
<translation id="8698464937041809063">Bản vẽ Google</translation>
<translation id="8714406895390098252">Xe đạp</translation>
<translation id="8719721339511222681">Đã chọn <ph name="ENTRY_NAME" />.</translation>
<translation id="8722421161699219904">Bàn phím quốc tế Hoa Kỳ</translation>
<translation id="872537912056138402">Tiếng Croatia</translation>
<translation id="874420130893181774">Phương thức nhập Bính âm truyền thống</translation>
<translation id="8775404590947523323">Chỉnh sửa của bạn đã được lưu tự động.<ph name="BREAKS" />Để giữ bản sao của ảnh gốc, hãy bỏ chọn "Ghi đè tệp gốc"</translation>
<translation id="8803496343472038847">Bàn phím ngữ âm tiếng Nga</translation>
<translation id="8808686172382650546">Mèo</translation>
<translation id="8810671769985673465">Không nén được, mục tồn tại: "<ph name="FILE_NAME" />"</translation>
<translation id="8834164572807951958">Thành viên của '<ph name="DESTINATION_NAME" />' sẽ có quyền truy cập vào bản sao của các tệp này.</translation>
<translation id="885381502874625531">Bàn phím chữ Belarus</translation>
<translation id="8860454412039442620">Bảng tính Excel</translation>
<translation id="8900820606136623064">Tiếng Hungary</translation>
<translation id="8901822611024316615">Bàn phím QWERTY của Séc</translation>
<translation id="8919081441417203123">Tiếng Đan Mạch</translation>
<translation id="8960999352790021682">Bàn phím tiếng Bengal (Ngữ âm)</translation>
<translation id="8965697826696209160">Không có đủ dung lượng.</translation>
<translation id="9017798300203431059">Ngữ âm tiếng Nga</translation>
<translation id="9034924485347205037">Tệp Linux</translation>
<translation id="9035012421917565900">Không thể chuyển lại các tệp này vào '<ph name="DESTINATION_NAME" />', do đó bạn sẽ không thể hoàn tác hành động này.</translation>
<translation id="9038620279323455325">Tệp có tên "<ph name="FILE_NAME" />" đã tồn tại. Vui lòng chọn một tên khác.</translation>
<translation id="9064939804718829769">Đang chuyển...</translation>
<translation id="9065203028668620118">Chỉnh sửa</translation>
<translation id="9099674669267916096">Số lượng trang</translation>
<translation id="9110990317705400362">Chúng tôi không ngừng tìm cách để giúp cho quá trình duyệt web của bạn trở nên an toàn hơn. Trước đây, bất kỳ trang web nào cũng có thể nhắc bạn thêm tiện ích vào trình duyệt. Trong các phiên bản mới nhất của Google Chrome, bạn phải cho Chrome biết rõ rằng bạn muốn cài đặt các tiện ích này bằng cách thêm chúng thông qua trang Tiện ích. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="912419004897138677">Codec</translation>
<translation id="9129931661813833980">Ghim thư mục</translation>
<translation id="9130775360844693113">Thành viên của '<ph name="DESTINATION_NAME" />' sẽ có quyền truy cập vào các tệp này.</translation>
<translation id="9131598836763251128">Chọn một hoặc nhiều tệp</translation>
<translation id="9133055936679483811">Nén không thành công. <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="9134524245363717059">Tệp này dành cho máy tính sử dụng phần mềm Macintosh. Tệp này không tương thích với thiết bị chạy Chrome OS của bạn. Vui lòng tìm kiếm ứng dụng thay thế phù hợp trong Cửa hàng Chrome trực tuyến.</translation>
<translation id="913758436357682283">Bàn phím tiếng Myansan của Myanmar</translation>
<translation id="9148058034647219655">Thoát</translation>
<translation id="9153744823707037316">Phương thức nhập mảng</translation>
<translation id="9154418932169119429">Hình ảnh này không có khi ngoại tuyến.</translation>
<translation id="9206487995878691001">Phương thức nhập Thương hiệt</translation>
<translation id="9213073329713032541">Đã bắt đầu thành công quá trình cài đặt.</translation>
<translation id="9219103736887031265">Hình ảnh</translation>
<translation id="9219908252191632183">Hình lưỡi liềm</translation>
<translation id="939736085109172342">Thư mục mới</translation>
<translation id="942954117721265519">Không có hình ảnh nào trong thư mục này.</translation>
<translation id="943972244133411984">Người sửa đổi:</translation>
<translation id="945522503751344254">Gửi phản hồi</translation>
<translation id="947144732524271678">Đã chọn một loạt <ph name="ENTRY_COUNT" /> mục từ <ph name="FROM_ENTRY_NAME" /> đến <ph name="TO_ENTRY_NAME" />.</translation>
<translation id="981121421437150478">Ngoại tuyến</translation>
<translation id="988685240266037636">Một tệp có tên <ph name="FILE_NAME" /> đã tồn tại. Bạn có muốn thay thế tệp đó không?</translation>
<translation id="996903396648773764"><ph name="NUMBER_OF_MB" /> MB</translation>
</translationbundle>