blob: a3c22afccb41b6b70ca8bb8e2eedc5504b4f5a20 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="8191453843330043793">Основано на V8 преобразуване на прокси сървъри</translation>
</translationbundle>