blob: a702ee9b3dd6322953056c4b999931075bccc0a9 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="iw">
<translation id="1002108253973310084">זוהתה גרסת פרוטוקול לא תואמת. ודא שהתקנת את הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה בשני המחשבים ונסה שוב.</translation>
<translation id="1008557486741366299">לא עכשיו</translation>
<translation id="1050693411695664090">איכות גרועה</translation>
<translation id="1152528166145813711">בחירה…</translation>
<translation id="1199593201721843963">השבת חיבורים מרוחקים</translation>
<translation id="1291443878853470558">‏אם ברצונך להשתמש ב-Chromoting כדי לגשת למחשב זה, עליך להפעיל חיבורים מרוחקים.</translation>
<translation id="1297009705180977556">אירעה שגיאת התחברות אל <ph name="HOSTNAME" /></translation>
<translation id="1300633907480909701">‏גישה מאובטחת למחשבים שלך ממכשיר Android שלך.
• בכל אחד מהמחשבים שלך, מגדירים גישה מרחוק באמצעות אפליקציית Chrome Remote Desktop, שבחנות האינטרנט של Chrome‏: https://chrome.google.com/remotedesktop
• במכשיר Android, פותחים את האפליקציה ומקישים על מחשב הנמצא במצב מקוון כדי להתחבר אליו.
מחשבים מרוחקים שאין להם מקלדות עבור אנגלית של ארה"ב עשויים לקבל קלט טקסט שגוי. בקרוב נוסיף תמיכה לפריסות מקלדת נוספות!
למידע על פרטיות, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של Google ‏(http://goo.gl/SyrVzj) ובמדיניות הפרטיות של Chrome ‏(http://goo.gl/0uXE5d).</translation>
<translation id="1324095856329524885">(התכונה הזו אינה זמינה עדיין בשביל המחשב שלך)</translation>
<translation id="1342297293546459414">הצג תוכן של מחשב משותף ושלוט בו.</translation>
<translation id="1389790901665088353">‏הורדת מנהל ההתקנה של מארח Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="1450760146488584666">האובייקט המבוקש אינו קיים.</translation>
<translation id="1480046233931937785">שותפים לעשייה</translation>
<translation id="1520828917794284345">שנה את גודל שולחן העבודה</translation>
<translation id="154040539590487450">הפעלת שירות הגישה מרחוק נכשלה.</translation>
<translation id="1546934824884762070">אירעה שגיאה לא צפויה. דיווח על בעיה זו למפתחים.</translation>
<translation id="1624185583382384493">‏Chrome Remote Desktop זמין עכשיו באינטרנט. כדאי לנסות את <ph name="LINK_BEGIN" />אפליקציית האינטרנט<ph name="LINK_END" /> — היא מהירה וחינמית, ויש בה יותר תכונות, כולל תמיכה משופרת בצגים מרובים.</translation>
<translation id="1643640058022401035">‏יציאה מדף זה תגרום לסיום ההפעלה של Chromoting.</translation>
<translation id="1654128982815600832">מפעיל חיבורים מרוחקים למחשב זה...</translation>
<translation id="170207782578677537">הרישום של מחשב זה נכשל.</translation>
<translation id="1727412735341161734">Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="174018511426417793">‏אין לך מחשבים רשומים. כדי להפעיל חיבורים מרוחקים למחשב, יש להתקין את Chrome Remote Desktop במחשב היעד וללחוץ על '<ph name="BUTTON_NAME" />'.</translation>
<translation id="1742469581923031760">מתחבר…</translation>
<translation id="1770394049404108959">איני יכול לפתוח את היישום.</translation>
<translation id="177096447311351977">‏IP הערוץ של הלקוח: <ph name="CLIENT_GAIA_IDENTIFIER" /> ip='<ph name="CLIENT_IP_ADDRESS_AND_PORT" />' host_ip='<ph name="HOST_IP_ADDRESS_AND_PORT" />' ערוץ='<ph name="CHANNEL_TYPE" />' חיבור='<ph name="CONNECTION_TYPE" />'.</translation>
<translation id="1779766957982586368">סגור חלון</translation>
<translation id="1841799852846221389">משבית חיבורים מרוחקים למחשב זה...</translation>
<translation id="1897488610212723051">מחק</translation>
<translation id="195619862187186579">פריסות מקלדת</translation>
<translation id="1996161829609978754">‏Chrome מוריד את מתקין המארח של Chromoting. בסיום ההורדה, הפעל את המתקין לפני שתמשיך.</translation>
<translation id="2009755455353575666">החיבור נכשל</translation>
<translation id="2013884659108657024">‏Chrome מוריד את מתקין המארח של Chrome Remote Desktop. בסיום ההורדה, יש להפעיל את המתקין לפני שממשיכים.</translation>
<translation id="2013996867038862849">כל הלקוחות המותאמים נמחקו.</translation>
<translation id="2038229918502634450">מתבצע אתחול של המארח כדי להחיל שינוי במדיניות.</translation>
<translation id="2046651113449445291">‏הלקוחות הבאים הותאמו למחשב זה ויכולים להתחבר מבלי לספק PIN. ניתן לבטל הרשאה זו בכל עת, בנפרד או עבור כל הלקוחות.</translation>
<translation id="2078880767960296260">תהליך מארח</translation>
<translation id="20876857123010370">מצב משטח מגע</translation>
<translation id="2089514346391228378">הופעלו חיבורים מרוחקים למחשב זה.</translation>
<translation id="2118549242412205620">‏גישה מאובטחת למחשבים שלך ממכשיר Android שלך.
• בכל אחד מהמחשבים, מגדירים גישה מרחוק באמצעות אפליקציית Chrome Remote Desktop, שבחנות האינטרנט של Chrome‏: https://chrome.google.com/remotedesktop
• במכשיר Android, פותחים את האפליקציה ומקישים על מחשב הנמצא במצב מקוון כדי להתחבר אליו.
למידע על פרטיות, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של Google ‏(http://goo.gl/SyrVzj) ובמדיניות הפרטיות של Chrome ‏(http://goo.gl/0uXE5d).</translation>
<translation id="2124408767156847088">‏גש למחשבים שלך באופן מאובטח ממכשיר Android שלך.</translation>
<translation id="2208514473086078157">‏הגדרות המדיניות אינן מאפשרות שיתוף של מחשב זה כמארח Chrome Remote Desktop. יש לפנות למנהל המערכת שלך לקבלת סיוע.</translation>
<translation id="2220529011494928058">דיווח על בעיה</translation>
<translation id="2221097377466213233">‏השתמש במקש Ctrl למקש Win (⌘ ב-Mac)</translation>
<translation id="2235518894410572517">כדי שמשתמש אחר יוכל לשלוט במחשב ולראות אותו, יש לשתף את המחשב עם אותו משתמש.</translation>
<translation id="2246783206985865117">ההגדרה הזו מנוהלת על ידי מדיניות הדומיין שלך.</translation>
<translation id="2256115617011615191">הפעל מחדש כעת</translation>
<translation id="225614027745146050">ברוכים הבאים</translation>
<translation id="228809120910082333">‏אשר את החשבון ומספר ה-PIN שלך שמפורטים למטה, כדי לאפשר גישה באמצעות Chromoting.</translation>
<translation id="2314101195544969792">לא הייתה פעילות ב-<ph name="APPLICATION_NAME" /> במשך זמן-מה. אתה תנותק בקרוב.</translation>
<translation id="2317666076142640974">‏יש לך הזדמנות לקבל הצצה מקדימה אל <ph name="LINK_BEGIN" />אפליקציית האינטרנט Chrome Remote Desktop<ph name="LINK_END" />. נשמח לקבל ממך משוב.</translation>
<translation id="2320166752086256636">הסתר מקלדת</translation>
<translation id="2332192922827071008">פתיחת ההעדפות</translation>
<translation id="2353140552984634198">‏תוכל לגשת למחשב זה באופן מאובטח באמצעות Chromoting.</translation>
<translation id="2359808026110333948">המשך</translation>
<translation id="2366718077645204424">לא ניתן להשיג את המארח. הסיבה לכך יכולה להיות תצורת הרשת שבה אתה משתמש.</translation>
<translation id="2370754117186920852">המארח <ph name="OPTIONAL_OFFLINE_REASON" /> נראה לאחרונה במצב מקוון <ph name="RELATIVE_TIMESTAMP" />.</translation>
<translation id="2405928220797050937">‏האפליקציה הזו כבר לא נתמכת. כדי לוודא שיש לך גישה לתכונות ולעדכוני האבטחה העדכניים ביותר, יש להשתמש ב<ph name="LINK_BEGIN" />אפליקציית האינטרנט Chrome Remote Desktop<ph name="LINK_END" />.</translation>
<translation id="2499160551253595098">‏רוצה לעזור לנו לשפר את Chrome Remote Desktop? אנחנו זקוקים לאישורך כדי לאסוף סטטיסטיקות שימוש ודוחות קריסה.</translation>
<translation id="2509394361235492552">בוצעה התחברות אל <ph name="HOSTNAME" /></translation>
<translation id="2512228156274966424">‏הערה: על מנת לוודא שכל מקשי הקיצור זמינים, ניתן להגדיר את Chrome Remote Desktop ל'פתח כחלון'.</translation>
<translation id="2540992418118313681">האם ברצונך לשתף מחשב זה כך שמשתמש אחר יראה אותו וישלוט בו?</translation>
<translation id="2579271889603567289">המארח קרס או שלא הופעל.</translation>
<translation id="2599300881200251572">‏שירות זה מאפשר חיבורים נכנסים מלקוחות Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="2647232381348739934">‏שירות Chromoting</translation>
<translation id="2676780859508944670">עובד…</translation>
<translation id="2699970397166997657">Chromoting</translation>
<translation id="2747641796667576127">עדכוני תוכנה מתבצעים בדרך כלל באופן אוטומטי, אבל במקרים נדירים הם עשויים להיכשל. עדכון התוכנה לא אמור לקחת יותר ממספר דקות, וניתן לבצע אותו כשאתה מחובר למחשב באופן מרוחק.</translation>
<translation id="2758123043070977469">אירעה בעיה באימות. יש להתחבר שוב.</translation>
<translation id="2803375539583399270">‏הזן PIN</translation>
<translation id="2841013758207633010">שעה</translation>
<translation id="2851754573186462851">Chromium App Streaming</translation>
<translation id="2888969873284818612">אירעה שגיאת רשת. נפעיל את היישום מחדש כשהמכשיר יהיה שוב מקוון.</translation>
<translation id="2891243864890517178">‏בשביל Mac (‏OS X Yosemite 10.10 ואילך)</translation>
<translation id="289405675947420287">‏האפליקציה מאפשרת לגשת למחשב באופן מאובטח ממכשיר iOS. זה מהיר, פשוט ובחינם.
• יש להוריד את האפליקציה Chrome Remote Desktop מחנות האינטרנט של Chrome למחשב שאליו רוצים לגשת מרחוק.
• יש להתקין את התוכנה של Chrome Remote Desktop ולפעול לפי ההוראות לסיום תהליך ההגדרה.
• במכשיר iOS, יש לפתוח את האפליקציה ולהקיש על אחד מהמחשבים המחוברים כדי להתחבר אליו.</translation>
<translation id="2894654864775534701">המחשב הזו משותף כרגע כחלק מחשבון אחר.</translation>
<translation id="2919669478609886916">אתה משתף כעת את המחשב הזה עם משתמש אחר. האם ברצונך להמשיך את השיתוף?</translation>
<translation id="2921543551052660690">‏נכנסת בעבר כ-<ph name="USER_NAME" /> (<ph name="USER_EMAIL" />). כדי להיכנס למחשבים שלך בחשבון הזה, <ph name="LINK_BEGIN" />היכנס אל Chromium<ph name="LINK_END" /> עם החשבון והתקן מחדש את Chromoting.</translation>
<translation id="2926340305933667314">הניסיון להשבית גישה מרחוק למחשב זה נכשל. נסה שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="2930135165929238380">‏חלק מהרכיבים הדרושים חסרים. עבור אל chrome://plugins וודא ש-Native Client מופעל.</translation>
<translation id="2939145106548231838">אמת מול המארח</translation>
<translation id="3020807351229499221">‏הניסיון לעדכן את ה-PIN נכשל. נסה שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="3025388528294795783">כדי לעזור לנו לפתור את הבעיה שבה נתקלת, ספר לנו מה קרה:</translation>
<translation id="3027681561976217984">מצב מסך מגע</translation>
<translation id="3106379468611574572">המחשב המרוחק אינו מגיב לבקשות החיבור. ודא שהוא מחובר לאינטרנט ונסה שוב.</translation>
<translation id="310979712355504754">מחק הכל</translation>
<translation id="3150823315463303127">המארח לא הצליח לקרוא את המדיניות.</translation>
<translation id="3171922709365450819">המכשיר הזה לא נתמך על-ידי הלקוח הזה כי נדרש עבורו אימות של צד שלישי.</translation>
<translation id="3194245623920924351">Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="3197730452537982411">Remote Desktop</translation>
<translation id="324272851072175193">שליחת ההוראות באימייל</translation>
<translation id="3258789396564295715">‏ניתן לגשת למחשב זה באופן מאובטח באמצעות Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="3286521253923406898">‏בקר מארח Chromoting</translation>
<translation id="3305934114213025800"><ph name="PRODUCT_NAME" /> מבקש אישור לבצע שינויים.</translation>
<translation id="332624996707057614">ערוך את שם המחשב</translation>
<translation id="3339299787263251426">גש אל המחשב שלך באופן מאובטח דרך האינטרנט</translation>
<translation id="3360306038446926262">חלונות</translation>
<translation id="3362124771485993931">‏הקלד שוב את ה-PIN</translation>
<translation id="337167041784729019">הצג סטטיסטיקה</translation>
<translation id="3385242214819933234">בעלים לא חוקי של המארח.</translation>
<translation id="3403830762023901068">‏הגדרות המדיניות אינן מאפשרות שיתוף של מחשב זה כמארח Chromoting. פנה למנהל המערכת שלך לקבלת סיוע.</translation>
<translation id="3423542133075182604">תהליך תקשורת מרוחקת למפתח אבטחה</translation>
<translation id="3581045510967524389">לא ניתן היה להתחבר לרשת. בדוק שהמכשיר שלך מקוון.</translation>
<translation id="3596628256176442606">‏שירות זה מאפשר חיבורים נכנסים מלקוחות Chromoting.</translation>
<translation id="3606997049964069799">‏אתה לא מחובר ל-Chromium. היכנס ונסה שוב.</translation>
<translation id="3649256019230929621">מזער את החלון</translation>
<translation id="369442766917958684">פועל במצב לא מקוון.</translation>
<translation id="3695446226812920698">איך עושים זאת</translation>
<translation id="3718805989288361841">‏אירעה שגיאה בהגדרות המדיניות של Chrome Remote Desktop. יש לפנות למנהל המערכת כדי לקבל עזרה.</translation>
<translation id="3776024066357219166">‏הפעילות של Chrome Remote Desktop הסתיימה.</translation>
<translation id="3870154837782082782">Google Inc.</translation>
<translation id="3884839335308961732">‏יש לאשר את החשבון ומספר ה-PIN שלך שמפורטים למטה כדי לאפשר גישה באמצעות Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="3897092660631435901">תפריט</translation>
<translation id="3905196214175737742">דומיין לא חוקי של בעל המארח.</translation>
<translation id="3908017899227008678">הקטן להתאמה</translation>
<translation id="3931191050278863510">המארח הופסק.</translation>
<translation id="3933246213702324812">‏Chromoting ב-<ph name="HOSTNAME" /> אינו מעודכן ויש לעדכן אותו.</translation>
<translation id="3950820424414687140">כניסה</translation>
<translation id="3989511127559254552">כדי להמשיך, ראשית עליך להעניק הרשאות גישה מורחבות למחשב שלך. עליך לעשות זאת פעם אחת בלבד.</translation>
<translation id="4006787130661126000">‏אם ברצונך להשתמש ב-Chrome Remote Desktop כדי לגשת למחשב זה, עליך להפעיל חיבורים מרוחקים.</translation>
<translation id="405887016757208221">המחשב המרוחק לא הצליח לאתחל את ההפעלה. אם הבעיה נמשכת, נסה להגדיר שוב את המארח.</translation>
<translation id="4060747889721220580">הורדת קובץ</translation>
<translation id="4068946408131579958">כל החיבורים</translation>
<translation id="409800995205263688">הערה: הגדרות המדיניות מתירות חיבורים רק בין מחשבים הנמצאים בתוך הרשת שלך.</translation>
<translation id="4126409073460786861">‏כשתהליך ההגדרה יסתיים, צריך יהיה לרענן את הדף ואז אפשר יהיה לבחור את המכשיר שלך ולהזין את ה-PIN כדי לגשת למחשב</translation>
<translation id="4145029455188493639">התחברת באמצעות חשבון <ph name="EMAIL_ADDRESS" />.</translation>
<translation id="4155497795971509630">חלק מהרכיבים הדרושים חסרים. ודא שהתקנת את הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה ונסה שוב.</translation>
<translation id="4156740505453712750">‏כדי להגן על הגישה למחשב זה, בחר PIN באורך <ph name="BOLD_START" />שש ספרות לפחות<ph name="BOLD_END" />. PIN זה יידרש בעת התחברות ממיקום אחר.</translation>
<translation id="4169432154993690151">‏כדי לבחור תמונת פרופיל, צריך לאפשר ל-Chrome Remote Desktop גישה למצלמה שלך</translation>
<translation id="4176825807642096119">קוד גישה</translation>
<translation id="4207623512727273241">הפעל את המתקין לפני שתמשיך.</translation>
<translation id="4227991223508142681">Host Provisioning Utility</translation>
<translation id="4240294130679914010">‏מסיר ההתקנה של מארח Chromoting</translation>
<translation id="4277463233460010382">‏מחשב זה מוגדר לאפשר ללקוח אחד או יותר להתחבר מבלי להזין PIN.</translation>
<translation id="4277736576214464567">קוד הגישה אינו חוקי. נסה שוב.</translation>
<translation id="4281844954008187215">תנאי שירות</translation>
<translation id="4361728918881830843">‏כדי להפעיל חיבורים מרחוק למחשב אחר, יש להתקין את Chrome Remote Desktop במחשב האחר וללחוץ על '<ph name="BUTTON_NAME" />'.</translation>
<translation id="4394049700291259645">השבת</translation>
<translation id="4405930547258349619">ספריית ליבה</translation>
<translation id="4430435636878359009">השבת חיבורים מרוחקים למחשב זה</translation>
<translation id="4430915108080446161">יוצר קוד גישה...</translation>
<translation id="4472575034687746823">תחילת העבודה</translation>
<translation id="4481276415609939789">‏אין לך מחשבים רשומים. כדי להפעיל חיבורים מרוחקים למחשב, התקן את Chromoting במחשב היעד ולחץ על '<ph name="BUTTON_NAME" />'.</translation>
<translation id="4513946894732546136">משוב</translation>
<translation id="4517233780764084060">‏שים לב: על מנת לוודא שכל מקשי הקיצור זמינים, ניתן להגדיר את Chromoting ל'פתח כחלון'.</translation>
<translation id="4563926062592110512">לקוח שהתנתק: <ph name="CLIENT_USERNAME" />.</translation>
<translation id="4572065712096155137">גישה</translation>
<translation id="4592037108270173918">כשמתחברים למכשיר ברשת סלולרית, עשויים לחול חיובים על צריכת נתונים. להמשיך?</translation>
<translation id="4619978527973181021">קבל והתקן</translation>
<translation id="4635770493235256822">מכשירים מרוחקים</translation>
<translation id="4660011489602794167">הצגת מקלדת</translation>
<translation id="4703302905453407178">רכיב נדרש הפסיק לפעול. דיווח על בעיה זו למפתחים.</translation>
<translation id="4703799847237267011">‏הפעילות של Chromoting הסתיימה.</translation>
<translation id="4706355010316049867">‏Chrome
Remote
Desktop
גישה
תמיכה
מחשב
מחשב PC</translation>
<translation id="4736223761657662401">היסטוריית חיבורים</translation>
<translation id="4741792197137897469">‏האימות נכשל. היכנס שוב ל-Chrome.</translation>
<translation id="477305884757156764">היישום איטי מדי.</translation>
<translation id="4784508858340177375">‏המארח X קרס או שלא הופעל.</translation>
<translation id="4795786176190567663">אין לך הרשאה לביצוע הפעולה.</translation>
<translation id="4798680868612952294">אפשרויות עכבר</translation>
<translation id="4804818685124855865">נתק</translation>
<translation id="4808503597364150972">‏הזן את ה-PIN של <ph name="HOSTNAME" />.</translation>
<translation id="4812684235631257312">מארח</translation>
<translation id="4867841927763172006">‏שלח PrtScn</translation>
<translation id="4913529628896049296">תיכף נתחבר…</translation>
<translation id="4918086044614829423">אשר</translation>
<translation id="492843737083352574">נתקלתי בקשיים עם המקלדת או העכבר.</translation>
<translation id="4973800994433240357">‏בהורדת מנהל ההתקנה של מארח Chromoting, אתה מביע הסכמה ל<ph name="LINK_BEGIN" />תנאים ולהגבלות<ph name="LINK_END" /> של Google.</translation>
<translation id="4974476491460646149">ההתחברות אל <ph name="HOSTNAME" /> סגורה</translation>
<translation id="4985296110227979402">תחילה עליך להגדיר את המחשב שלך לגישה מרחוק</translation>
<translation id="5059773780693835145">יש לבצע שלב הגדרה נוסף כדי לשלוט במחשב מרחוק באמצעות <ph name="PRODUCT_NAME" />.
כדי להפעיל את הפונקציונליות הזו, יש להציג את חלונית העדפות האבטחה והפרטיות על ידי לחיצה על הלחצן '<ph name="BUTTON_NAME" />'. אחר כך, יש לסמן את התיבה לצד '<ph name="SERVICE_SCRIPT_NAME" />'.</translation>
<translation id="5064360042339518108"><ph name="HOSTNAME" /> (לא מקוון)</translation>
<translation id="5070121137485264635">‏המארח המרוחק דורש לבצע אימות מול אתר של צד שלישי. כדי להמשיך, עליך להעניק ל-Chrome Remote Desktop הרשאות נוספות כדי לגשת לכתובת זו:</translation>
<translation id="507204348399810022">האם אתה בטוח שברצונך להשבית את החיבורים המרוחקים אל <ph name="HOSTNAME" />?</translation>
<translation id="5081343395220691640">לא ניתן לתקשר עם השרת: <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="5156271271724754543">‏הזן את אותו PIN בשתי התיבות.</translation>
<translation id="5170982930780719864">מזהה מארח לא חוקי.</translation>
<translation id="518094545883702183">המידע הזה משמש רק לאבחון הבעיה שדיווחת עליה. הוא זמין רק למי שבוחן את הדוח, ונשמר למשך זמן של 30 ימים לכל היותר.</translation>
<translation id="5204575267916639804">שאלות נפוצות</translation>
<translation id="5222676887888702881">יציאה</translation>
<translation id="5254120496627797685">‏יציאה מדף זה תגרום לסיום הפעילות של Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="5308380583665731573">התחברות</translation>
<translation id="533625276787323658">אין מחשבים שניתן להתחבר אליהם</translation>
<translation id="5363265567587775042">בקש מבעל המחשב שאליו אתה רוצה לגשת שילחץ על “<ph name="SHARE" />” וייתן לך את קוד הגישה.</translation>
<translation id="5379087427956679853">‏Chrome Remote Desktop מאפשר לשתף את המחשב שלך דרך האינטרנט באופן מאובטח. על שני המשתמשים להפעיל את האפליקציה Chrome Remote Desktop, שניתן למצוא בכתובת <ph name="URL" />.</translation>
<translation id="5397086374758643919">‏מסיר ההתקנה של מארח Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="5419185025274123272">לא ניתן היה לאפס את היישום. תוכל עדיין לשלוח דוח באגים.</translation>
<translation id="5419418238395129586">חיבור אחרון לרשת: <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="544077782045763683">המארח כבה.</translation>
<translation id="5510035215749041527">נתק עכשיו</translation>
<translation id="5593560073513909978">באופן זמני, השירות אינו זמין. נסה שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="5601503069213153581">PIN</translation>
<translation id="5619148062500147964">למחשב זה</translation>
<translation id="5625493749705183369">גש למחשבים אחרים או אפשר למשתמש אחר לגשת למחשב שלך דרך האינטרנט באופן מאובטח.</translation>
<translation id="5702987232842159181">מחובר:</translation>
<translation id="5708869785009007625">שולחן העבודה שלך משותף כעת עם <ph name="USER" />.</translation>
<translation id="5750083143895808682">התחברת באמצעות חשבון <ph name="EMAIL_ADDRESS" />.</translation>
<translation id="5773590752998175013">תאריך ההתאמה</translation>
<translation id="579702532610384533">התחבר מחדש</translation>
<translation id="5810269635982033450">המסך פועל כמשטח מגע</translation>
<translation id="5823658491130719298">‏במחשב שאליו רוצים לגשת מרחוק, יש לפתוח את Chrome ולהיכנס אל <ph name="INSTALLATION_LINK" /></translation>
<translation id="5841343754884244200">אפשרויות תצוגה</translation>
<translation id="5843054235973879827">מדוע פעולה זו בטוחה?</translation>
<translation id="5859141382851488196">חלון חדש…</translation>
<translation id="6011539954251327702">‏Chromoting מאפשר לך לשתף את המחשב שלך דרך האינטרנט באופן מאובטח. על שני המשתמשים להפעיל את היישום Chromoting, שניתן למצוא בכתובת <ph name="URL" />.</translation>
<translation id="6033507038939587647">אפשרויות מקלדת</translation>
<translation id="6040143037577758943">סגור</translation>
<translation id="6062854958530969723">אתחול המארח נכשל.</translation>
<translation id="6091564239975589852">שלח מקשים</translation>
<translation id="6099500228377758828">‏שירות Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="6122191549521593678">מקוון</translation>
<translation id="6167788864044230298">Chrome App Streaming</translation>
<translation id="6173536234069435147">‏איני יכול לפתוח את הקבצים שלי ב-Google Drive.</translation>
<translation id="6178645564515549384">מארח העברת הודעות ייעודי עבור סיוע מרוחק</translation>
<translation id="618120821413932081">יש לעדכן את הפתרון המרוחק כך שיתאים לגודל החלון</translation>
<translation id="6193698048504518729">התחבר אל <ph name="HOSTNAME" /></translation>
<translation id="6198252989419008588">‏שנה PIN</translation>
<translation id="6204583485351780592"><ph name="HOSTNAME" /> (לא עדכני)</translation>
<translation id="6221358653751391898">‏אתה לא מחובר ל-Chrome. היכנס ונסה שוב.</translation>
<translation id="6227369581881558336">‏Chrome Remote Desktop זמין עכשיו באינטרנט, עם יותר תכונות - כולל העברת קבצים! אפשר להתנסות ב<ph name="LINK_BEGIN" />אפליקציית האינטרנט<ph name="LINK_END" />.</translation>
<translation id="6284412385303060032">המארח הפועל במסך הכניסה למסוף כבה כדי לתמוך במצב הסתרה על ידי מעבר אל מארח הרץ בפעילות באתר שהיא ספציפית למשתמש.</translation>
<translation id="629730747756840877">חשבון</translation>
<translation id="6304318647555713317">לקוח</translation>
<translation id="6381670701864002291">משהו אחר.</translation>
<translation id="6398765197997659313">צא ממסך מלא</translation>
<translation id="6441316101718669559">שילוב של שולחן עבודה אינו נתמך בפלטפורמה זו. תוכל עדיין להשתמש ביישום, אבל תהיה לכך השפעה שלילית על חוויית המשתמש.</translation>
<translation id="6502629188777329097">גישה מאובטחת למחשב שלך</translation>
<translation id="652218476070540101">‏ה-PIN של מחשב זה מתעדכן...</translation>
<translation id="6527303717912515753">שיתוף</translation>
<translation id="6541219117979389420">‏יומני יישומים עשויים לכלול פרטים אישיים, כולל הזהות שלך (כתובת אימייל) וגם השמות והתכונות של קבצים ותיקיות ב-Google Drive.</translation>
<translation id="6542902059648396432">דיווח על בעיה...</translation>
<translation id="6550675742724504774">אפשרויות</translation>
<translation id="6570205395680337606">אפס את היישום. תאבד עבודות שלא נשמרו.</translation>
<translation id="6583902294974160967">תמיכה</translation>
<translation id="6612717000975622067">‏שלח Ctrl-Alt-Del</translation>
<translation id="6654753848497929428">שיתוף</translation>
<translation id="6668065415969892472">‏ה-PIN שלך עודכן.</translation>
<translation id="6681800064886881394">‏Copyright © 2013 Google Inc.‎. כל הזכויות שמורות.</translation>
<translation id="6705482892455291412">לאחר הזנת הקוד, תתבקש לאשר את החיבור ולהתחיל בשיתוף ההפעלה.</translation>
<translation id="6746493157771801606">ניקוי ההיסטוריה</translation>
<translation id="6748108480210050150">מאת</translation>
<translation id="677755392401385740">המארח הופעל עבור המשתמש: <ph name="HOST_USERNAME" />.</translation>
<translation id="6865175692670882333">הצג/ערוך</translation>
<translation id="6913710942997637770">‏כדי לבחור תמונת פרופיל, צריך לאפשר ל-Chrome Remote Desktop גישה לתמונות שלך</translation>
<translation id="6930242544192836755">משך החיבור</translation>
<translation id="6939719207673461467">הצג/הסתר מקלדת.</translation>
<translation id="6944854424004126054">שחזר חלון</translation>
<translation id="6948905685698011662">‏Chrome Remote Desktop זמין עכשיו באינטרנט. רוצה לנסות את <ph name="LINK_BEGIN" />אפליקציית האינטרנט החינמית<ph name="LINK_END" />?</translation>
<translation id="6963936880795878952">‏החיבורים למחשב המרוחק חסומים באופן זמני משום שמישהו ניסה להתחבר אליו עם PIN לא חוקי. נסה שוב מאוחר יותר.</translation>
<translation id="6965382102122355670">אישור</translation>
<translation id="6985691951107243942">האם אתה בטוח שברצונך להשבית את החיבורים המרוחקים אל <ph name="HOSTNAME" />? אם תשנה את דעתך, יהיה עליך להיכנס למחשב זה כדי להפעיל מחדש את החיבורים.</translation>
<translation id="6998989275928107238">אל</translation>
<translation id="7019153418965365059">שגיאת מארח לא מזוהה: <ph name="HOST_OFFLINE_REASON" />.</translation>
<translation id="701976023053394610">סיוע מרחוק</translation>
<translation id="7026930240735156896">יש להגדיר את המחשב לגישה מרחוק בהתאם להוראות</translation>
<translation id="7038683108611689168">‏עזור לנו לשפר את Chromoting בכך שתאפשר לנו לאסוף סטטיסטיקות שימוש ודוחות קריסה.</translation>
<translation id="7067321367069083429">המסך פועל כמסך מגע</translation>
<translation id="7116737094673640201">‏ברוכים הבאים אל Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="7144878232160441200">נסה שוב</translation>
<translation id="7149517134817561223">‏אפליקציה לשליחת פקודות אל המארח של Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="7215059001581613786">‏הזן PIN המורכב משש ספרות או יותר.</translation>
<translation id="7312846573060934304">המארח אינו מקוון.</translation>
<translation id="7319983568955948908">הפסק את השיתוף</translation>
<translation id="7401733114166276557">Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="7434397035092923453">נדחתה גישה עבור לקוח: <ph name="CLIENT_USERNAME" />.</translation>
<translation id="7444276978508498879">לקוח שהתחבר: <ph name="CLIENT_USERNAME" />.</translation>
<translation id="7526139040829362392">החלף חשבון</translation>
<translation id="7606912958770842224">הפעל חיבורים מרוחקים</translation>
<translation id="7628469622942688817">‏זכור את ה-PIN שלי במכשיר הזה.</translation>
<translation id="7649070708921625228">עזרה</translation>
<translation id="7658239707568436148">ביטול</translation>
<translation id="7665369617277396874">חשבון חדש</translation>
<translation id="7672203038394118626">חיבורים מרוחקים למחשב זה הושבתו.</translation>
<translation id="7678209621226490279">עגינה לשמאל</translation>
<translation id="7693372326588366043">רענן את רשימת המארחים</translation>
<translation id="7714222945760997814">דיווח על הבעיה</translation>
<translation id="7782471917492991422">בדוק את הגדרות ניהול צריכת החשמל של המחשב כדי לוודא שאינו מוגדר לעבור למצב שינה בזמן חוסר פעילות.</translation>
<translation id="7810127880729796595">הצג סטטיסטיקה (חיבור: <ph name="QUALITY" />)</translation>
<translation id="7836926030608666805">‏חלק מהרכיבים הדרושים חסרים. ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של Chrome ונסה שוב.</translation>
<translation id="7868137160098754906">‏הזן את מספר ה-PIN עבור המחשב המרוחק.</translation>
<translation id="7869445566579231750">אין לך הרשאה להריץ את היישום הזה.</translation>
<translation id="7895403300744144251">מדיניות האבטחה במחשב המרוחק אינה מתירה חיבורים מהחשבון שלך.</translation>
<translation id="7936528439960309876">עגינה לימין</translation>
<translation id="7948001860594368197">אפשרויות מסך</translation>
<translation id="7970576581263377361">‏האימות נכשל. היכנס שוב ל-Chromium.</translation>
<translation id="7981525049612125370">פג התוקף של ההפעלה המרוחקת.</translation>
<translation id="8041089156583427627"> שליחת משוב</translation>
<translation id="8041721485428375115">‏הורדת מנהל ההתקנה של מארח Chrome Remote Desktop מהווה את הסכמתך לל<ph name="LINK_BEGIN" />תנאים ולהגבלות<ph name="LINK_END" /> של Google.</translation>
<translation id="8060029310790625334">מרכז העזרה</translation>
<translation id="806699900641041263">המערכת יוצרת התחברות אל <ph name="HOSTNAME" /></translation>
<translation id="8073845705237259513">‏כדי להשתמש ב-Chrome Remote Desktop, עליך להוסיף חשבון Google למכשיר שלך.</translation>
<translation id="80739703311984697">‏המארח המרוחק דורש שתבצע אימות מול אתר של צד שלישי. כדי להמשיך, עליך להעניק ל-Chromoting הרשאות נוספות כדי לגשת לכתובת זו:</translation>
<translation id="809687642899217504">המחשבים שלי</translation>
<translation id="811307782653349804">גש למחשב שלך מכל מקום.</translation>
<translation id="8116630183974937060">אירעה שגיאת רשת. בדוק שהמכשיר מקוון ונסה שוב.</translation>
<translation id="8123581458650016326">משתמשים מרוחקים יוכלו לשלוט במחשב הזה</translation>
<translation id="8178433417677596899">שיתוף מסך ממשתמש למשתמש, הפתרון המושלם לתמיכה טכנית מרחוק.</translation>
<translation id="8187079423890319756">‏Copyright 2013 The Chromium Authors. כל הזכויות שמורות.</translation>
<translation id="8196755618196986400">כדי שנוכל ליצור איתך קשר ולקבל מידע נוסף, כתובת האימייל שלך תיכלל בכל משוב שתשלח.</translation>
<translation id="8244400547700556338">למד כיצד.</translation>
<translation id="8261506727792406068">מחיקה</translation>
<translation id="8355326866731426344">התוקף של קוד גישה זה יפוג ב-<ph name="TIMEOUT" /></translation>
<translation id="8355485110405946777">כלול יומני יישומים שיסייעו לנו לפתור את הבעיה (היומנים עשויים לכלול מידע פרטי).</translation>
<translation id="837021510621780684">ממחשב זה</translation>
<translation id="8383794970363966105">‏כדי להשתמש ב-Chromoting, עליך להוסיף חשבון Google למכשיר שלך.</translation>
<translation id="8386846956409881180">‏בהגדרת המארח נעשה שימוש בפרטי כניסת OAuth לא חוקיים.</translation>
<translation id="8428213095426709021">הגדרות</translation>
<translation id="8445362773033888690">‏הצג בחנות Google Play</translation>
<translation id="8509907436388546015">תהליך השילוב של שולחנות עבודה</translation>
<translation id="8513093439376855948">מארח העברת הודעות ייעודי עבור ניהול אירוח מרחוק</translation>
<translation id="8525306231823319788">מסך מלא</translation>
<translation id="8548209692293300397">‏נכנסת בעבר כ-<ph name="USER_NAME" /> ‏(<ph name="USER_EMAIL" />). כדי להיכנס למחשבים שלך בחשבון הזה, <ph name="LINK_BEGIN" />יש להיכנס אל Google Chrome<ph name="LINK_END" /> עם החשבון ולהתקין מחדש את Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="8642984861538780905">איכות סבירה</translation>
<translation id="8712909229180978490">‏איני יכול לראות את הקבצים השמורים שלי ב-Google Drive באינטרנט.</translation>
<translation id="8743328882720071828">האם ברצונך לאפשר ל-<ph name="CLIENT_USERNAME" /> לראות את המחשב שלך ולשלוט בו?</translation>
<translation id="8747048596626351634">‏ההפעלה קרסה או שלא התחילה. אם ‎~/.chrome-remote-desktop-session קיים במחשב המרוחק, יש לוודא שהוא מפעיל תהליך ארוך טווח בחזית. לדוגמה: סביבת המחשב או מנהל החלונות.</translation>
<translation id="8759753423332885148">למידע נוסף</translation>
<translation id="8791202241915690908">‏הורד את מנהל ההתקנה של מארח Chromoting</translation>
<translation id="8804164990146287819">מדיניות פרטיות</translation>
<translation id="894763922177556086">איכות טובה</translation>
<translation id="895780780740011433">‏ל-Windows מגירסה 7 ואילך</translation>
<translation id="897805526397249209">‏כדי להפעיל חיבורים מרוחקים למחשב אחר, התקן את Chromoting במחשב האחר ולחץ על '<ph name="BUTTON_NAME" />'.</translation>
<translation id="8998327464021325874">‏בקר מארח של Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="9016232822027372900">התחבר בכל זאת</translation>
<translation id="906458777597946297">הגדל את החלון</translation>
<translation id="9111855907838866522">התחברת למכשיר המרוחק שלך. כדי לפתוח את התפריט יש להקיש במסך עם ארבע אצבעות.</translation>
<translation id="9126115402994542723">‏אל תבקש שוב PIN בעת התחברות למארח הזה ממכשיר זה.</translation>
<translation id="9149580767411232853">הצגה של כל שולחן העבודה המרוחק במסך</translation>
<translation id="9149992051684092333">כדי להתחיל לשתף את שולחן העבודה שלך, תן את קוד הגישה שלמטה לאדם שיסייע לך.</translation>
<translation id="9188433529406846933">מתן הרשאה</translation>
<translation id="9213184081240281106">תצורה לא חוקית של המארח.</translation>
<translation id="951991426597076286">דחה</translation>
<translation id="962733587145768554">בחר באפשרות '<ph name="SHARE" />' בתיבת הדו-שיח של החיבור כדי להשלים את התהליך.</translation>
<translation id="979100198331752041">‏Chrome Remote Desktop ב-<ph name="HOSTNAME" /> אינו מעודכן ויש לעדכן אותו.</translation>
<translation id="981121421437150478">לא מקוון</translation>
<translation id="985602178874221306">‏מחברי Chromium</translation>
<translation id="992215271654996353"><ph name="HOSTNAME" /> (התחברות אחרונה <ph name="DATE_OR_TIME" />)</translation>
</translationbundle>