blob: 9bf7ee1752c09968fa199720a68e6a91ad0db53d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="6106989379647458772">Maaaring pansamantalang hindi gumagana ang webpage sa <ph name="PAGE" />, o kaya, maaaring permanente na itong lumipat sa isang bagong address sa web.</translation>
<translation id="6312113039770857350">Hindi available ang webpage</translation>
<translation id="8681531050781943054">Hindi ma-load ang webpage sa <ph name="PAGE" /> dahil:</translation>
<translation id="8882178685025065378">Oops! Kailangan mong tanungin sa iyong magulang kung OK lang na bisitahin ang <ph name="PAGE" />.</translation>
<translation id="8963213021028234748"><ph name="MARKUP_1" />Mga suhestyon:<ph name="MARKUP_2" />Tiyaking may koneksyon ka ng data<ph name="MARKUP_3" />Muling i-load ang webpage na ito sa ibang pagkakataon<ph name="MARKUP_4" />Tingnan ang inilagay mong address<ph name="MARKUP_5" /></translation>
</translationbundle>