blob: a4e81baceb2c2779587d17a9352bf98a606e23ca [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mr">
<translation id="6106989379647458772"><ph name="PAGE" /> वरील वेबपृष्ठ कदाचित तात्पुरते बंद आहे किंवा ते कदाचित कायमचे नवीन वेब पत्त्यावर हलवले आहे.</translation>
<translation id="6312113039770857350">वेबपृष्ठ उपलब्ध नाही</translation>
<translation id="8681531050781943054"><ph name="PAGE" /> वरील वेबपृष्ठ लोड केले जाऊ शकले नाही कारण:</translation>
<translation id="8882178685025065378">अरेरे! <ph name="PAGE" /> ला भेट देणे योग्य आहे किंवा नाही ते तुम्हाला आपल्या पालकांना विचारावे लागेल.</translation>
<translation id="8963213021028234748"><ph name="MARKUP_1" />सूचना:<ph name="MARKUP_2" />आपल्याकडे डेटा कनेक्शन असल्याचे सू‍निश्चित करा<ph name="MARKUP_3" />हे वेबपृष्ठ नंतर रीलोड करा<ph name="MARKUP_4" />आपण एंटर केलेला पत्ता तपासा<ph name="MARKUP_5" /></translation>
</translationbundle>