blob: eb3c2e072c29baada0650e0307b8facf79b91b83 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="no">
<translation id="1135328998467923690">Pakken er ugyldig: <ph name="ERROR_CODE" />.</translation>
<translation id="1256619696651732561">Extension Manifest Parser</translation>
<translation id="1445572445564823378">Denne utvidelsen gjør <ph name="PRODUCT_NAME" /> tregere. Du bør deaktivere den for å gjenopprette ytelsen til <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="149347756975725155">Kan ikke laste inn utvidelsesikonet «<ph name="ICON" />».</translation>
<translation id="1803557475693955505">Kan ikke laste inn bakgrunnssiden <ph name="BACKGROUND_PAGE" />.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Kunne ikke dekode bilde: «<ph name="IMAGE_NAME" />»</translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokaliseringen er brukt, men default_locale var ikke spesifisert i manifestet.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Ugyldig bane (absolutt eller relativ med '..'): «<ph name="IMAGE_PATH" />»</translation>
<translation id="27822970480436970">Denne utvidelsen mislyktes i å endre en nettverksforespørsel, fordi endringen var i konflikt med en annen utvidelse.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Manifestfilen er ugyldig.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Kunne ikke installere pakken: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Ukjent produkt, <ph name="PRODUCT_ID" />, fra leverandøren <ph name="VENDOR_ID" /> (serienummer: <ph name="SERIAL_NUMBER" /> )</translation>
<translation id="3163201441334626963">Ukjent produkt, <ph name="PRODUCT_ID" />, fra leverandøren <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">Kan ikke pakke ut utvidelse. For å kunne pakke ut en utvidelse på en sikker måte, må det finnes en bane til profilkatalogen din som begynner med en harddiskbokstav og som ikke inneholder en forbindelse, et innsettingspunkt eller en symlink. Det finnes ingen slik bane for profilen din.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (serienummer: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> fra leverandøren <ph name="VENDOR_ID" /> (serienummer: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">Kunne ikke laste inn appvelgersiden «<ph name="PAGE" />».</translation>
<translation id="388442998277590542">Kan ikke laste inn alternativsiden <ph name="OPTIONS_PAGE" />.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Administratoren for denne maskinen krever at <ph name="EXTENSION_NAME" /> har en minimumsversjon på <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Den kan ikke slås på før den er oppdatert til denne versjonen (eller høyere).</translation>
<translation id="4233778200880751280">Kunne ikke laste inn info-siden «<ph name="ABOUT_PAGE" />».</translation>
<translation id="4811956658694082538">Kunne ikke installere pakken fordi en verktøyprosess krasjet. Prøv å starte Chrome på nytt og prøv igjen.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Nettvisning: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Appvisning: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">Denne utvidelsen inneholder nøkkelfilen «<ph name="KEY_PATH" />». Du ønsker sannsynligvis ikke å gjøre dette.</translation>
<translation id="5627523580512561598"><ph name="EXTENSION_NAME" />-utvidelse</translation>
<translation id="5960890139610307736">Utvidelsesvisning (ExtensionView): <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Administratoren for denne maskinen krever at <ph name="EXTENSION_NAME" /> installeres. Denne utvidelsen kan ikke avinstalleres.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Ukjent produkt, <ph name="PRODUCT_ID" />, fra <ph name="VENDOR_NAME" /> (serienummer: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> fra leverandøren <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Kan ikke pakke ut utvidelse. For å kunne pakke ut en utvidelse på en sikker måte, må det finnes en bane til profilkatalogen din som ikke inneholder en symlink. Det finnes ingen slik bane for profilen din.</translation>
<translation id="641087317769093025">Kunne ikke pakke ut utvidelsen</translation>
<translation id="6542618148162044354">«<ph name="APP_NAME" />» ber om tilgang til én eller flere av enhetene dine:</translation>
<translation id="657064425229075395">Kunne ikke laste inn bakgrunnsskriptet «<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />».</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> fra <ph name="VENDOR_NAME" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Kunne ikke opprette katalog for utpakking: «<ph name="DIRECTORY_PATH" />»</translation>
<translation id="677806580227005219">Mime-behandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Denne utvidelsen lastet seg inn på nytt for ofte.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Ukjent produkt, <ph name="PRODUCT_ID" />, fra <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">Administratoren til denne maskinen krever at <ph name="EXTENSION_NAME" /> blir installert. Utvidelsen kan ikke fjernes eller endres.</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (utvidelses-ID «<ph name="EXTENSION_ID" />») er blokkert av administratoren.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Alternativer: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">Denne utvidelsen kunne ikke kalle nedlastingen «<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />» fordi en annen utvidelse (<ph name="EXTENSION_NAME" />) har angitt et annet filnavn («<ph name="ACTUAL_FILENAME" />»).</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> fra <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Denne utvidelsen kunne ikke oppgi påloggingsopplysningene til et nettverk fordi en annen utvidelse (<ph name="EXTENSION_NAME" />) oppga andre opplysninger.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Manifestfilen mangler eller kan ikke leses.</translation>
<translation id="8636666366616799973">Pakken er ugyldig. Detaljer: <ph name="ERROR_MESSAGE" />.</translation>
<translation id="8670869118777164560">Denne utvidelsen kunne ikke viderekoble en nettverksforespørsel til <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" /> fordi en annen utvidelse (<ph name="EXTENSION_NAME" />) viderekoblet den til <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Extension Unpacker</translation>
<translation id="8761756413268424715">«<ph name="APP_NAME" />» ber om tilgang til én av enhetene dine:</translation>
<translation id="8825366169884721447">Denne utvidelsen kunne ikke endre forespørselsoverskriften «<ph name="HEADER_NAME" />» i en nettverksforespørsel fordi endringen kom i konflikt med en annen utvidelse (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Denne utvidelsen kunne ikke endre svaroverskriften «<ph name="HEADER_NAME" />» i en nettverksforespørsel fordi endringen kom i konflikt med en annen utvidelse (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>