blob: 03f33e0ba32291dae9cbfce94989d7fec01b8e3b [file] [log] [blame]
<body>
<p>Test cross-frame MessagePort communication.</p>
<p>Should be a series of SUCCESS messages, followed with DONE.</p>
<pre id=log></pre>
<script>
function log(message)
{
document.getElementById("log").innerHTML += message + "<br>";
}
if (window.testRunner) {
testRunner.dumpAsText();
testRunner.waitUntilDone();
}
var mainPort;
var allTests;
var currentTest = 0;
function nextTest()
{
var fun = "postMessage";
var testFunNo = Math.floor(currentTest / 2);
if (testFunNo < allTests.length)
{
var test = allTests[testFunNo];
currentTest++;
test(fun);
}
else
{
done();
}
}
function test(postMessageFun)
{
var channel = new MessageChannel;
window.frames[0][postMessageFun]("msg", "*", [channel.port2]);
mainPort = channel.port1;
mainPort[postMessageFun]("ping");
mainPort.onmessage = function(evt) {
if (evt.data == "pong" && evt.origin == "")
log("Simple exchange: SUCCESS");
else
log("Simple exchange: FAIL. Got message '" + evt.data + "' from '" + evt.origin + "'.");
nextTest();
};
}
function test2(postMessageFun)
{
var channel = new MessageChannel;
mainPort[postMessageFun]("newPort", [channel.port2]);
channel.port1.onmessage = function(evt) {
if (evt.data == "yo" && evt.origin == "")
log("Posted port: SUCCESS");
else
log("Posted port: FAIL. Got message '" + evt.data + "' from '" + evt.origin + "'.");
nextTest();
};
}
function test3(postMessageFun)
{
var channel = new MessageChannel;
channel.port1[postMessageFun]("1");
var started = false;
channel.port2.addEventListener("message", function(evt) {
if (started) {
log("Event Listener: SUCCESS");
nextTest();
} else
log("Event Listener: FAIL. Event listener called before start()");
});
setTimeout(function() {
channel.port2.start();
started = true;
}, 100);
}
function test4(postMessageFun)
{
var channel = new MessageChannel;
channel.port1[postMessageFun]("1");
channel.port1.close();
channel.port1[postMessageFun]("2");
channel.port2.onmessage = function(evt) {
if (evt.data == "1") {
log("Closed port: SUCCESS");
nextTest();
} else
log("Closed port: FAIL. Got message: " + evt.data + " after close");
}
}
function test5(postMessageFun)
{
// Create a channel and put some messages in it which will go undelivered and should not leak
var channel = new MessageChannel;
channel.port1[postMessageFun]("abcde");
nextTest();
}
function test6(postMessageFun)
{
var channel = new MessageChannel;
channel.port1[postMessageFun]("howdy");
channel.port2.onmessage = function(event) {
log("MessageEvent.cancelable defaults to " + event.cancelable + ": " + (event.cancelable ? "FAIL" : "PASS"));
nextTest();
}
}
function done() {
// Wait a short period of time to ensure no messages come in from previous tests.
setTimeout(function() {
log("DONE");
if (window.testRunner)
testRunner.notifyDone();
}, 100);
}
allTests = [ test, test2, test3, test4, test5, test6 ]
</script>
<iframe src="resources/message-port-iframe.html" onload="nextTest()"></iframe>
</body>