blob: 46ce74004413bfaf5a3e3f7a2e8bb1adfc6e3d74 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="1018656279737460067">Отказано</translation>
<translation id="1059913517121127803">Сканирането не бе стартирано</translation>
<translation id="1071587090247825784">Установена е защитна стена</translation>
<translation id="1075811647922107217">Размер на страницата</translation>
<translation id="1124772482545689468">Потребител</translation>
<translation id="1175697296044146566">Това устройство <ph name="DEVICE_TYPE" /> се управлява от <ph name="MANAGER" />.</translation>
<translation id="1195447618553298278">Неизвестна грешка.</translation>
<translation id="1204296502688602597">Забавяне на DNS</translation>
<translation id="123124571410524056">Предполага се наличие на портал</translation>
<translation id="1238612778414822719">Забавяне на HTTPS</translation>
<translation id="1290331692326790741">слаб сигнал</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Уеднаквяване с областта за сканиране</translation>
<translation id="1397738625398125236">Шлюзът отговаря на команда ping</translation>
<translation id="1398634363027580500">Много голямо забавяне на HTTPS</translation>
<translation id="1413240736185167732">Неуспешно – проблем с филтъра</translation>
<translation id="1468664791493211953">Оферти</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> управлява това устройство и може да е в състояние да наблюдава активността ви.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Скенер</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> управлява този потребител и може отдалечено да контролира настройките и да наблюдава потребителската активност.</translation>
<translation id="150962533380566081">Невалиден PUK код.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Стартов панел</translation>
<translation id="1621067168122174824">Стартиране на тест на зареждането</translation>
<translation id="1633910004424187862"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> нишки)</translation>
<translation id="1641857168437328880">Подавач на документи (едностранно)</translation>
<translation id="1644574205037202324">История</translation>
<translation id="1662989795263954667">Спряло – няма мастило</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">Налице е DNS резолвер</translation>
<translation id="1743558184855585519">Батерията се смята за изразходвана, когато достигне лимита</translation>
<translation id="1792647875738159689">Сканирането се отменя</translation>
<translation id="1905710495812624430">Максималният брой опити е надвишен.</translation>
<translation id="1930797645656624981">Услуга за метод на въвеждане в Chrome OS</translation>
<translation id="1947737735496445907">Отпечатано</translation>
<translation id="1979103255016296513">Срокът за промяна на паролата е изтекъл</translation>
<translation id="1980044825731880088">Скорост на процесора</translation>
<translation id="1999615961760456652">Портал за удостоверяване</translation>
<translation id="2008685064673031089">Търсене на прости числа</translation>
<translation id="2080070583977670716">Още настройки</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%</translation>
<translation id="2161394479394250669">Анулиране на заданието за отпечатване</translation>
<translation id="2224337661447660594">Няма достъп до интернет</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> DPI</translation>
<translation id="2338501278241028356">Включете Bluetooth, за да бъдат открити устройствата в близост</translation>
<translation id="2364498172489649528">Премината</translation>
<translation id="2375079107209812402">Остават <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> опита</translation>
<translation id="2391082728065870591">Изпращане на сигнал с отзиви</translation>
<translation id="2446553403094072641">Точност на плаващата точка</translation>
<translation id="2448312741937722512">Тип</translation>
<translation id="2461822463642141190">Ток</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2517472476991765520">Сканиране</translation>
<translation id="2570743873672969996">Изпълняван тест: <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="2585245331261708204">Новите неща в Chrome OS</translation>
<translation id="2620436844016719705">Система</translation>
<translation id="2740531572673183784">OK</translation>
<translation id="2805756323405976993">Приложения</translation>
<translation id="2872961005593481000">Изключване</translation>
<translation id="2878387241690264070">За <ph name="NUM_SECONDS" /> секунди батерията се разреди с(ъс) <ph name="RATE" />.</translation>
<translation id="3008341117444806826">ОПРЕСНЯВАНЕ</translation>
<translation id="3009958530611748826">Изберете папка, в която да запазите</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3069085583900247081">Тестването не бе успешно</translation>
<translation id="3083667275341675831">Диагностика на свързаността</translation>
<translation id="3091839911843451378">Неуспешно – отпечатването спря</translation>
<translation id="3102119246920354026">Кеш</translation>
<translation id="3122464029669770682">Процесор</translation>
<translation id="315116470104423982">Мобилни данни</translation>
<translation id="3188257591659621405">Моите файлове</translation>
<translation id="3199982728237701504">Подавач на документи (двустранно)</translation>
<translation id="3246869037381808805">Заданията за отпечатване, по-стари от 1 ден, ще бъдат премахнати</translation>
<translation id="3268178239013324452">Неуспешно – вратичката е отворена</translation>
<translation id="3310640316857623290">Забавянето на DNS е значително над допустимия праг</translation>
<translation id="3328783797891415197">Тестът се изпълнява</translation>
<translation id="3368922792935385530">Има връзка</translation>
<translation id="3369013195428705271">Наистина ли искате да изчистите цялата история на отпечатването? Текущите задания за печат няма да бъдат изтрити.</translation>
<translation id="3456078764689556234">Отпечатана е страница <ph name="PRINTED_PAGES" /> от <ph name="TOTAL_PAGES" />.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Отпечатване</translation>
<translation id="3515615323037921860">Задания за отпечатване</translation>
<translation id="3527036260304016759">Неуспешно – неизвестна грешка</translation>
<translation id="357889014807611375">Wi-Fi мрежа с отчитане</translation>
<translation id="360565022852130722">Wi-Fi мрежата е защитена със слабия протокол WEP 802.1x</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> отзива)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Няма връзка</translation>
<translation id="3749289110408117711">Име на файла</translation>
<translation id="38114475217616659">Изчистване на цялата история</translation>
<translation id="3820172043799983114">Невалиден ПИН код.</translation>
<translation id="3838338534323494292">Нова парола</translation>
<translation id="3865414814144988605">Разделителна способност</translation>
<translation id="3941014780699102620">Името на хоста не бе преобразувано</translation>
<translation id="3942420633017001071">Диагностика</translation>
<translation id="39823212440917567">Заданията за отпечатване, по-стари от <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> дни, ще бъдат премахнати</translation>
<translation id="4003384961948020559">Неуспешно – изходният контейнер е пълен</translation>
<translation id="4034824040120875894">Принтер</translation>
<translation id="4131410914670010031">Черно-бяло</translation>
<translation id="4145784616224233563">Защитна стена за HTTP</translation>
<translation id="4170700058716978431">НЕУСПЕХ</translation>
<translation id="4176463684765177261">Деактивирано</translation>
<translation id="4227825898293920515">Паролата изтича след <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Няма активни задания за отпечатване</translation>
<translation id="4297501883039923494">Спряло – неизвестна грешка</translation>
<translation id="4378373042927530923">Не е стартирано</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4425149324548788773">Моят диск</translation>
<translation id="4429881212383817840">Пропускът за Kerberos изтича скоро</translation>
<translation id="445059817448385655">Стара парола</translation>
<translation id="4454245904991689773">Сканиране във</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Неуспех при команда ping към шлюза на допълнителната мрежа</translation>
<translation id="4511264077854731334">Портал</translation>
<translation id="4548483925627140043">Не бе открит сигнал</translation>
<translation id="455835558791489930">Батерия с капацитет от <ph name="CHARGE_VALUE" /> мАч</translation>
<translation id="458794348635939462">Името на нито един хост не бе преобразувано</translation>
<translation id="4593212453765072419">Изисква се удостоверяване в прокси сървъра</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /> от <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Натиснете Enter, за да откажете заданието за отпечатване</translation>
<translation id="4646949265910132906">Сигурна Wi-Fi връзка</translation>
<translation id="467510802200863975">Паролите не са идентични</translation>
<translation id="467715984478005772">Предполага се наличие на защитна стена</translation>
<translation id="4691278870498629773">Спряло – липсваща тава</translation>
<translation id="469379815867856270">Сила на сигнала</translation>
<translation id="4731797938093519117">Достъп на родител</translation>
<translation id="4773299976671772492">Спряно</translation>
<translation id="4808449224298348341">Заданието за отпечатване на <ph name="DOCUMENT_TITLE" /> е анулирано</translation>
<translation id="4832079907277790330">Избиране на папка в приложението Файлове…</translation>
<translation id="4835901797422965222">Няма активни мрежи</translation>
<translation id="4848429997038228357">ИЗПЪЛНЯВА СЕ</translation>
<translation id="4890353053343094602">Изберете нова незабавно</translation>
<translation id="4891842000192098784">Стрес</translation>
<translation id="4917889632206600977">Спряло – няма хартия</translation>
<translation id="4921665434385737356">За <ph name="NUM_SECONDS" /> секунди се заредиха <ph name="RATE" />.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Дата</translation>
<translation id="498186245079027698">Проверете скенера и опитайте отново. Уверете се, че на устройството ви има достатъчно място за запазване на сканираните файлове.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Стартиране</translation>
<translation id="500920857929044050">Спиране на теста</translation>
<translation id="5089810972385038852">Щат</translation>
<translation id="5154917547274118687">Памет</translation>
<translation id="5168185087976003268">Състояние на батерията</translation>
<translation id="520299634122159966">Няма налични скенери</translation>
<translation id="5212543919916444558">На екрана ви не намирам нищо, за което да мога да ви помогна.
Докоснете иконата на микрофон, за да ме попитате каквото и да е.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Изход</translation>
<translation id="5264277876637023664">Тестване на процесора</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Повторна диагностика</translation>
<translation id="5317780077021120954">Запазване</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Изберете нова сега</translation>
<translation id="5333530671332546086">Състоянието на портала е неизвестно</translation>
<translation id="5372659122375744710">Wi-Fi мрежата не е сигурна</translation>
<translation id="5401938042319910061">Стартиране на всички процедури</translation>
<translation id="5430931332414098647">Незабавен тетъринг</translation>
<translation id="5431318178759467895">Цветно</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN/L2TP</translation>
<translation id="5457599981699367932">Сърфиране като гост</translation>
<translation id="54609108002486618">Управляван</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5551702563755460533">Научете повече в Помощния център</translation>
<translation id="5635169860413004179">Преглед на отчета</translation>
<translation id="5719918614880940190">Това измерва използването на процесора и е обща стойност за всички ядра</translation>
<translation id="5781694279199921985">Запазване на регистрационния файл за сесията</translation>
<translation id="5797428682393400134">УСПЕХ</translation>
<translation id="5832805196449965646">Добавяне на човек</translation>
<translation id="5895138241574237353">Рестартиране</translation>
<translation id="5916084858004523819">Забранено</translation>
<translation id="5931523347251946569">Файлът не бе намерен</translation>
<translation id="5982592372228113572">(<ph name="BOARD_NAME" />, версия <ph name="MILESTONE_VERSION" />)</translation>
<translation id="6040143037577758943">Затваряне</translation>
<translation id="6048107060512778456">Неуспешно – заседнала хартия</translation>
<translation id="6050189528197190982">Сива скала</translation>
<translation id="6058625436358447366">За да завършите процеса, въведете старата и новата си парола</translation>
<translation id="6061772781719867950">Неуспешни HTTP заявки</translation>
<translation id="6104112872696127344">Сканирането бе отменено</translation>
<translation id="6106186594183574873">За да завършите процеса, въведете старата си парола</translation>
<translation id="6108689792487843350">Шлюзът е недостъпен</translation>
<translation id="6114428539405324828"><ph name="CURRENT" /> GHz/<ph name="MAX" /> GHz</translation>
<translation id="6122191549521593678">Онлайн</translation>
<translation id="6146993107019042706">За да завършите процеса, въведете новата си парола</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Научете повече</translation>
<translation id="6191293864534840972">Неправилно образувани сървъри за имена</translation>
<translation id="6232017090690406397">Батерия</translation>
<translation id="6325525973963619867">Неуспешно</translation>
<translation id="636850387210749493">Корпоративно записване</translation>
<translation id="6426373337268369892">{COUNT,plural, =1{Сканираният файл е запазен}other{Сканираните файлове са запазени}}</translation>
<translation id="649050271426829538">Спряло – заседнала хартия</translation>
<translation id="6517239166834772319">Explore</translation>
<translation id="6527081081771465939">Неизвестен протокол за сигурност на Wi-Fi</translation>
<translation id="6532051501443766164">Скриване на отчета</translation>
<translation id="65587193855025101">Плосък скенер</translation>
<translation id="6564646048574748301">Неуспешно – няма връзка с принтера</translation>
<translation id="6618744767048954150">В ход</translation>
<translation id="6620487321149975369">Заданията за отпечатване ще се показват в историята, освен ако не ги премахнете ръчно</translation>
<translation id="6643016212128521049">Изчистване</translation>
<translation id="6704062477274546131">Преобразуване от DNS</translation>
<translation id="6747215703636344499">Спряло – изходният контейнер е пълен</translation>
<translation id="6756731097889387912">Сканирането не бе отменено</translation>
<translation id="6766275201586212568">Неуспешни преобразувания от DNS</translation>
<translation id="6768237774506518020">Голям процент неуспехи при преобразуването от DNS</translation>
<translation id="6839141349259399400">Не можете да свържете скенерите?</translation>
<translation id="6853312040151791195">Скорост на разреждане</translation>
<translation id="6898743098396957679">Сканирането не бе завършено</translation>
<translation id="6957231940976260713">Имe на услугата</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> управлява това устройство и има достъп до цялата потребителска активност, включително посетените уеб страници, паролите и имейлите.</translation>
<translation id="7143207342074048698">Свързва се</translation>
<translation id="714876143603641390">Връзка с LAN</translation>
<translation id="7162487448488904999">Галерия</translation>
<translation id="7177485034254901881">Това устройство <ph name="DEVICE_TYPE" /> се управлява от <ph name="MANAGER" />. Администраторите може да го конфигурират отдалечено.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7359657277149375382">Файлов тип</translation>
<translation id="7435977162516949853">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Сканирането завърши. Сканирана бе 1 страница}other{Сканирането завърши. Сканирани бяха {NUMBER_OF_PAGES} страници}}</translation>
<translation id="7441459999606975924">Капацитетът на батерията намалява с течение на използването ѝ</translation>
<translation id="7469648432129124067">Открит е портал</translation>
<translation id="7490813197707563893">MAC адрес</translation>
<translation id="7561454561030345039">Това действие се управлява от администратора ви</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7648838807254605802">Голямо забавяне на HTTPS</translation>
<translation id="7658239707568436148">Отказ</translation>
<translation id="7690294790491645610">Потвърдете новата парола</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="773153675489693198">Брой цикли</translation>
<translation id="7732651821766520760">Тест: <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="7805768142964895445">Състояние</translation>
<translation id="7928373994957558460">Показване на местоположението на файла</translation>
<translation id="7936303884198020182">Не са намерени сървъри за имена</translation>
<translation id="7960831585769876809">Температура</translation>
<translation id="8041089156583427627">Изпращане на отзивите</translation>
<translation id="8075838845814659848">Оставащ заряд</translation>
<translation id="808894953321890993">Промяна на паролата</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" />°C</translation>
<translation id="8160445423316272678">За да започнете, поставете документа върху скенера и изберете <ph name="SPAN_BEGIN" />Сканиране<ph name="SPAN_END" /></translation>
<translation id="8206859287963243715">Клетъчно</translation>
<translation id="8208861521865154048">Предимства</translation>
<translation id="8230672074305416752">Неуспех при команда ping към шлюза на основната мрежа</translation>
<translation id="8294431847097064396">Източник</translation>
<translation id="8302368968391049045">Защитна стена за HTTPS</translation>
<translation id="8347227221149377169">Задания за отпечатване</translation>
<translation id="8352772353338965963">Добавете профил към функцията за централизиран вход. Всички профили, в които влезете чрез нея, ще бъдат достъпни без парола, така че трябва да използвате тази функция само с надеждни профили.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Не са посочени сървъри за имена</translation>
<translation id="8395584934117017006">Това устройство <ph name="DEVICE_TYPE" /> се управлява корпоративно</translation>
<translation id="8398927464629426868">Скоростта, с която устройството се зарежда или разрежда в момента</translation>
<translation id="8475690821716466388">Wi-Fi мрежата е защитена със слабия протокол WEP PSK</translation>
<translation id="8477551185774834963">Забавянето на DNS е малко над допустимия праг</translation>
<translation id="8576249514688522074">Неинициализирана</translation>
<translation id="871560550817059752">Неуспешно – няма мастило</translation>
<translation id="8723108084122415655">Забавянето на допълнителната мрежа е над прага</translation>
<translation id="8726019395068607495">Спряло – вратичката е отворена</translation>
<translation id="8730621377337864115">Готово</translation>
<translation id="8747900814994928677">Потвърждаване на промяната</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8798099450830957504">По подразбиране</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8845001906332463065">Получете помощ</translation>
<translation id="8881098542468797602">Тестът бе успешен</translation>
<translation id="8898840733695078011">Сила на сигнала</translation>
<translation id="8910721771319628100">Забавянето на основната мрежа е над прага</translation>
<translation id="8919837981463578619">Неуспешно – липсваща тава</translation>
<translation id="8928727111548978589">Неуспешно – няма хартия</translation>
<translation id="8930622219860340959">Безжична</translation>
<translation id="89415009803968170"><ph name="ERROR_MESSAGE" /> Оставащи опити: <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /></translation>
<translation id="8968751544471797276">Скорост на зареждане</translation>
<translation id="8970109610781093811">Повторно изпълняване</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9088306295921699330">Текущо използване</translation>
<translation id="910415269708673980">Опресняване на пропуска за <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">Сканира се страница <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">Отключване</translation>
<translation id="9149391708638971077">Тестване на паметта</translation>
<translation id="982713511914535780">Тестване на разреждането</translation>
</translationbundle>