blob: 243ce8426a6b4f4e4ee1b03c83dd7e8c3d029082 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fa">
<translation id="1018656279737460067">لغو شده</translation>
<translation id="1059913517121127803">اسکن شروع نشد</translation>
<translation id="1071587090247825784">دیوار آتش شناسایی شد</translation>
<translation id="1075811647922107217">اندازه صفحه</translation>
<translation id="1124772482545689468">کاربر</translation>
<translation id="1175697296044146566"><ph name="MANAGER" /> این <ph name="DEVICE_TYPE" /> را مدیریت می‌کند.</translation>
<translation id="1195447618553298278">خطای ناشناس.</translation>
<translation id="1204296502688602597">تأخیر ساناد</translation>
<translation id="123124571410524056">احتمالاً درگاهی وجود دارد</translation>
<translation id="1238612778414822719">‏تأخیر در HTTPS</translation>
<translation id="1290331692326790741">سیگنال ضعیف</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">متناسب با ناحیه اسکن</translation>
<translation id="1397738625398125236">دروازه را می‌توان پینگ کرد</translation>
<translation id="1398634363027580500">‏تأخیر بسیار بالا در HTTPS</translation>
<translation id="1413240736185167732">انجام نشد - فیلتر کار نکرد</translation>
<translation id="1468664791493211953">پیشنهادها</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> این دستگاه را مدیریت می‌کند و ممکن است بتواند بر فعالیتتان نظارت داشته باشد.</translation>
<translation id="1478594628797167447">اسکنر</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> این کاربر را مدیریت می‌کند و می‌تواند ازراه‌دور تنظیمات را مدیریت کند و بر فعالیت کاربر نظارت داشته باشد.</translation>
<translation id="150962533380566081">‏PUK نامعتبر.</translation>
<translation id="1510238584712386396">راه‌انداز</translation>
<translation id="1621067168122174824">اجرای آزمایش شارژ</translation>
<translation id="1633910004424187862"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> رشته)</translation>
<translation id="1641857168437328880">تغذیه‌کننده سند (یک‌رو)</translation>
<translation id="1644574205037202324">سابقه</translation>
<translation id="1662989795263954667">متوقف شد - جوهر تمام شده است</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">موجود بودن رافع ساناد</translation>
<translation id="1743558184855585519">وقتی باتری به این محدوده برسد، فرسوده به‌حساب می‌آید</translation>
<translation id="1792647875738159689">درحال لغو اسکن کردن</translation>
<translation id="1905710495812624430">به حداکثر تعداد مجاز تلاش رسیده‌اید.</translation>
<translation id="1930797645656624981">‏سرویس روش ورودی سیستم‌عامل Chrome</translation>
<translation id="1947737735496445907">چاپ‌شده</translation>
<translation id="1979103255016296513">مهلت تغییر گذرواژه به پایان رسید</translation>
<translation id="1980044825731880088">‏سرعت CPU</translation>
<translation id="1999615961760456652">درگاه مهمان</translation>
<translation id="2008685064673031089">جستجوی اصلی</translation>
<translation id="2080070583977670716">تنظیمات بیشتر</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" />٪</translation>
<translation id="2161394479394250669">لغو کردن کار چاپ</translation>
<translation id="2224337661447660594">اتصال اینترنت وجود ندارد</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> نقطه در اینچ</translation>
<translation id="2338501278241028356">برای کاوش دستگاه‌های همین اطراف، بلوتوث را روشن کنید</translation>
<translation id="2364498172489649528">موفق</translation>
<translation id="2375079107209812402"><ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> فرصت باقی مانده است</translation>
<translation id="2391082728065870591">ارسال گزارش بازخورد</translation>
<translation id="2446553403094072641">دقت نقطه شناور</translation>
<translation id="2448312741937722512">نوع</translation>
<translation id="2461822463642141190">فعلی</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2517472476991765520">اسکن</translation>
<translation id="2570743873672969996">درحال اجرای آزمایش <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="2585245331261708204">‏ویژگی‌های جدید Chrome OS</translation>
<translation id="2620436844016719705">سیستم</translation>
<translation id="2740531572673183784">تأیید</translation>
<translation id="2805756323405976993">برنامه‌ها</translation>
<translation id="2872961005593481000">خاموش کردن</translation>
<translation id="2878387241690264070"><ph name="RATE" /> در <ph name="NUM_SECONDS" /> ثانیه تخلیه شد.</translation>
<translation id="3008341117444806826">بازخوانی</translation>
<translation id="3009958530611748826">پوشه‌ای را برای ذخیره در آن انتخاب کنید</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> میلی‌آمپر</translation>
<translation id="3069085583900247081">آزمایش ناموفق بود</translation>
<translation id="3083667275341675831">تشخیص خطای اتصال</translation>
<translation id="3091839911843451378">انجام نشد - متوقف شده است</translation>
<translation id="3102119246920354026">حافظه پنهان</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="315116470104423982">داده‌های تلفن همراه</translation>
<translation id="3188257591659621405">فایل‌های من</translation>
<translation id="3199982728237701504">تغذیه‌کننده سند (دورو)</translation>
<translation id="3246869037381808805">کارهای چاپ قدیمی‌تر از ۱ روز برداشته می‌شوند</translation>
<translation id="3268178239013324452">انجام نشد - در باز است</translation>
<translation id="3310640316857623290">تأخیر در ساناد به‌میزان قابل‌توجهی از آستانه مجاز بالاتر است</translation>
<translation id="3328783797891415197">درحال اجرای آزمایش</translation>
<translation id="3368922792935385530">متصل</translation>
<translation id="3369013195428705271">مطمئن هستید که می‌خواهید همه سابقه‌های چاپ را حذف کنید؟ کارهای چاپ شما که درحال انجام هستند حذف نخواهند شد.</translation>
<translation id="3456078764689556234">صفحه <ph name="PRINTED_PAGES" /> از مجموع <ph name="TOTAL_PAGES" /> صفحه چاپ شده است.</translation>
<translation id="3459509316159669723">درحال چاپ</translation>
<translation id="3515615323037921860">کارهای چاپ</translation>
<translation id="3527036260304016759">انجام نشد - خطای نامشخص</translation>
<translation id="357889014807611375">‏Wi-Fi کنتوردار</translation>
<translation id="360565022852130722">‏شبکه Wi-Fi با پروتکل ضعیف WEP 802.1x ایمن شده است</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> مرور)</translation>
<translation id="3748026146096797577">متصل نیست</translation>
<translation id="3749289110408117711">نام فایل</translation>
<translation id="38114475217616659">پاک کردن همه سابقه</translation>
<translation id="3820172043799983114">پین نامعتبر است.</translation>
<translation id="3838338534323494292">گذرواژه جدید</translation>
<translation id="3865414814144988605">وضوح</translation>
<translation id="3941014780699102620">حل کردن میزبان انجام نشد</translation>
<translation id="3942420633017001071">تشخیص خطا</translation>
<translation id="39823212440917567">کارهای چاپ قدیمی‌تر از <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> روز برداشته می‌شوند</translation>
<translation id="4003384961948020559">انجام نشد - خروجی پُر است</translation>
<translation id="4034824040120875894">چاپگر</translation>
<translation id="4131410914670010031">سیاه و سفید</translation>
<translation id="4145784616224233563">‏دیوار آتش HTTPS</translation>
<translation id="4170700058716978431">ناموفق</translation>
<translation id="4176463684765177261">غیرفعال شد</translation>
<translation id="4227825898293920515">گذرواژه <ph name="TIME" /> دیگر منقضی می‌شود</translation>
<translation id="4238516577297848345">هیچ کار چاپی درحال انجام نیست</translation>
<translation id="4297501883039923494">متوقف شد - خطای نامشخص</translation>
<translation id="4378373042927530923">اجرا نشد</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4425149324548788773">My Drive</translation>
<translation id="4429881212383817840">‏بلیت Kerberos به‌زودی منقضی می‌شود</translation>
<translation id="445059817448385655">گذرواژه قدیمی</translation>
<translation id="4454245904991689773">ذخیره فایل‌های اسکن‌شده در</translation>
<translation id="4479639480957787382">اترنت</translation>
<translation id="4483049906298469269">پینگ کردن دروازه شبکه غیر پیش‌فرض انجام نشد</translation>
<translation id="4511264077854731334">پورتال</translation>
<translation id="4548483925627140043">سیگنال پیدا نشد</translation>
<translation id="455835558791489930">باتری <ph name="CHARGE_VALUE" /> میلی‌آمپرساعت</translation>
<translation id="458794348635939462">تبدیل همه میزبانان ناموفق بود</translation>
<translation id="4593212453765072419">راستی‌آزمایی پروکسی مورد نیاز است</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />، <ph name="PRINTER_NAME" />، <ph name="CREATION_TIME" />، <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /> از مجموع <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. برای لغو کار چاپ، Enter را فشار دهید.</translation>
<translation id="4646949265910132906">‏اتصال Wi-Fi امن</translation>
<translation id="467510802200863975">گذرواژه‌ها با هم مطابقت ندارند</translation>
<translation id="467715984478005772">احتمال وجود مشکل در دیوار آتش</translation>
<translation id="4691278870498629773">متوقف شد - سینی موجود نیست</translation>
<translation id="469379815867856270">قدرت سیگنال</translation>
<translation id="4731797938093519117">دسترسی والدین</translation>
<translation id="4773299976671772492">متوقف شد</translation>
<translation id="4808449224298348341">کار چاپ <ph name="DOCUMENT_TITLE" /> لغو شد</translation>
<translation id="4832079907277790330">‏انتخاب پوشه در برنامه Files…</translation>
<translation id="4835901797422965222">شبکه فعالی وجود ندارد</translation>
<translation id="4848429997038228357">درحال اجرا</translation>
<translation id="4890353053343094602">انتخاب فوری موردی جدید</translation>
<translation id="4891842000192098784">استرس</translation>
<translation id="4917889632206600977">متوقف شد - کاغذ تمام شده است</translation>
<translation id="4921665434385737356">در <ph name="NUM_SECONDS" /> ثانیه <ph name="RATE" /> شارژ شد.</translation>
<translation id="4932733599132424254">تاریخ</translation>
<translation id="498186245079027698">اسکنر را بررسی کنید و دوباره امتحان کنید. مطمئن شوید فضای کافی برای ذخیره کردن فایل‌های اسکن‌شده در دستگاه وجود داشته باشد.</translation>
<translation id="4985509611418653372">اجرا</translation>
<translation id="500920857929044050">توقف آزمایش</translation>
<translation id="5089810972385038852">ایالت</translation>
<translation id="5154917547274118687">حافظه</translation>
<translation id="5168185087976003268">سلامت باتری</translation>
<translation id="520299634122159966">اسکنری دردسترس نیست</translation>
<translation id="5212543919916444558">در صفحه‌‌تان چیزی پیدا نمی‌کنم تا درمورد آن کمکتان کنم.
برای درخواست از من، روی میکروفون ضربه بزنید.</translation>
<translation id="5222676887888702881">خروج از سیستم</translation>
<translation id="5264277876637023664">اجرای آزمایش واحد پردازش مرکزی</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />، <ph name="PRINTER_NAME" />، <ph name="CREATION_TIME" />، <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">اجرای دوباره روال‌ها</translation>
<translation id="5317780077021120954">ذخیره</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />، <ph name="PRINTER_NAME" />، <ph name="CREATION_TIME" />، <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">انتخاب گذرواژه جدید، هم‌اکنون</translation>
<translation id="5333530671332546086">وضعیت درگاه نامشخص است</translation>
<translation id="5372659122375744710">‏شبکه Wi-Fi ایمن نیست</translation>
<translation id="5401938042319910061">اجرای همه روال‌ها</translation>
<translation id="5430931332414098647">اشتراک‌گذاری اینترنت فوری</translation>
<translation id="5431318178759467895">رنگ</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN / L2TP</translation>
<translation id="5457599981699367932">مرور کردن به‌عنوان یک مهمان</translation>
<translation id="54609108002486618">مدیریت شده</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5551702563755460533">در «مرکز راهنمایی» اطلاعات بیشتری کسب کنید</translation>
<translation id="5635169860413004179">دیدن گزارش</translation>
<translation id="5719918614880940190">‏این مورد میزان استفاده از CPU را اندازه‌گیری می‌کند و مجموع همه هسته‌ها است</translation>
<translation id="5781694279199921985">ذخیره گزارش «جلسه»</translation>
<translation id="5797428682393400134">موفقیت‌آمیز</translation>
<translation id="5832805196449965646">افزودن شخص</translation>
<translation id="5895138241574237353">راه‌اندازی مجدد</translation>
<translation id="5916084858004523819">ممنوع</translation>
<translation id="5931523347251946569">فایل پیدا نشد</translation>
<translation id="5982592372228113572">(<ph name="BOARD_NAME" />، نسخه <ph name="MILESTONE_VERSION" />)</translation>
<translation id="6040143037577758943">بستن</translation>
<translation id="6048107060512778456">انجام نشد - کاغذ گیر کرده است</translation>
<translation id="6050189528197190982">سیاه‌وسفید</translation>
<translation id="6058625436358447366">برای تکمیل کار، گذرواژه‌های قدیمی و جدیدتان را وارد کنید</translation>
<translation id="6061772781719867950">‏درخواست‌های HTTP ناموفق بود</translation>
<translation id="6104112872696127344">اسکن کردن لغو شده است</translation>
<translation id="6106186594183574873">برای تکمیل کار، گذرواژه قدیمی‌تان را وارد کنید</translation>
<translation id="6108689792487843350">دروازه قابل دسترسی نیست</translation>
<translation id="6114428539405324828"><ph name="CURRENT" /> گیگاهرتز / <ph name="MAX" /> گیگاهرتز</translation>
<translation id="6122191549521593678">آنلاین</translation>
<translation id="6146993107019042706">برای تکمیل کار،‌ گذرواژه جدیدتان را وارد کنید</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">بیشتر بدانید</translation>
<translation id="6191293864534840972">سرورهای نام دامنه ناقص است</translation>
<translation id="6232017090690406397">باتری</translation>
<translation id="6325525973963619867">ناموفق بود</translation>
<translation id="636850387210749493">ثبت‌نام شرکت</translation>
<translation id="6426373337268369892">{COUNT,plural, =1{فایل اسکن‌شده ذخیره شد}one{فایل اسکن‌شده ذخیره شد}other{فایل‌های اسکن‌شده ذخیره شد}}</translation>
<translation id="649050271426829538">متوقف شد - کاغذ گیر کرده است</translation>
<translation id="6517239166834772319">کاوش</translation>
<translation id="6527081081771465939">‏پروتکل امنیتی Wi-Fi ناشناس است</translation>
<translation id="6532051501443766164">پنهان کردن گزارش</translation>
<translation id="65587193855025101">صفحه مسطح</translation>
<translation id="6564646048574748301">انجام نشد - دسترسی به چاپگر ممکن نیست</translation>
<translation id="6618744767048954150">درحال اجرا</translation>
<translation id="6620487321149975369">کارهای چاپ تا زمانی‌که به‌طور دستی برداشته نشوند در سابقه نشان داده می‌شوند</translation>
<translation id="6643016212128521049">پاک کردن</translation>
<translation id="6704062477274546131">وضوح ساناد</translation>
<translation id="6747215703636344499">متوقف شد - خروجی پُر است</translation>
<translation id="6756731097889387912">اسکن کردن لغو نشد</translation>
<translation id="6766275201586212568">تفکیک ساناد انجام نشد</translation>
<translation id="6768237774506518020">میزان خطای تفکیک ساناد بالا است</translation>
<translation id="6839141349259399400">نمی‌توانید به اسکنر متصل شوید؟</translation>
<translation id="6853312040151791195">سرعت تخلیه شارژ</translation>
<translation id="6898743098396957679">اسکن تکمیل نشد</translation>
<translation id="6957231940976260713">نام سرویس</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> این دستگاه را مدیریت می‌کند و به همه فعالیت‌های کاربر، ازجمله صفحه‌های وب بازدیدشده، گذرواژه‌ها، و ایمیل دسترسی دارد.</translation>
<translation id="7143207342074048698">در حال اتصال</translation>
<translation id="714876143603641390">‏اتصال LAN</translation>
<translation id="7162487448488904999">گالری</translation>
<translation id="7177485034254901881">این <ph name="DEVICE_TYPE" /> توسط <ph name="MANAGER" /> مدیریت می‌شود. سرپرستان می‌توانند این دستگاه را ازراه‌دور پیکربندی کنند.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7359657277149375382">نوع فایل</translation>
<translation id="7435977162516949853">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{اسکن کامل شد. ۱ صفحه اسکن شد}one{اسکن کامل شد. {NUMBER_OF_PAGES} صفحه اسکن شد}other{اسکن کامل شد. {NUMBER_OF_PAGES} صفحه اسکن شد}}</translation>
<translation id="7441459999606975924">استفاده از باتری موجب کاهش ظرفیت آن می‌شود</translation>
<translation id="7469648432129124067">درگاهی شناسایی شد</translation>
<translation id="7490813197707563893">‏نشانی MAC</translation>
<translation id="7561454561030345039">سرپرست شما این اقدام را مدیریت می‌کند</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7648838807254605802">‏تأخیر بالا در HTTPS</translation>
<translation id="7658239707568436148">لغو</translation>
<translation id="7690294790491645610">تأیید گذرواژه جدید</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="773153675489693198">تعداد چرخه‌ها</translation>
<translation id="7732651821766520760">آزمایش <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="7805768142964895445">وضعیت</translation>
<translation id="7928373994957558460">نمایش مکان فایل</translation>
<translation id="7936303884198020182">سرور نام دامنه پیدا نشد</translation>
<translation id="7960831585769876809">دما</translation>
<translation id="8041089156583427627">ارسال بازخورد</translation>
<translation id="8075838845814659848">شارژ باقی‌مانده</translation>
<translation id="808894953321890993">تغییر گذرواژه</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" /> درجه سانتی‌گراد</translation>
<translation id="8160445423316272678">برای شروع به کار، سندتان را روی اسکنر قرار دهید و <ph name="SPAN_BEGIN" />اسکن<ph name="SPAN_END" /> را انتخاب کنید</translation>
<translation id="8206859287963243715">سلولی</translation>
<translation id="8208861521865154048">هدیه‌ها</translation>
<translation id="8230672074305416752">پینگ کردن دروازه شبکه پیش‌فرض انجام نشد</translation>
<translation id="8294431847097064396">منبع</translation>
<translation id="8302368968391049045">‏دیواره آتش HTTPS</translation>
<translation id="8347227221149377169">کارهای چاپی</translation>
<translation id="8352772353338965963">افزودن یک حساب برای ورود چندگانه به سیستم. کلیه حساب‌هایی که به سیستم وارد شده‌اند بدون گذرواژه قابل دسترسی هستند، بنابراین این قابلیت فقط باید با حساب‌های مورداعتماد استفاده شود.</translation>
<translation id="8364946094152050673">سرورهای نام دامنه خالی است</translation>
<translation id="8395584934117017006">این <ph name="DEVICE_TYPE" /> تحت‌مدیریت سازمان است</translation>
<translation id="8398927464629426868">سرعت شارژ یا تخلیه شارژ دستگاه درحال‌حاضر</translation>
<translation id="8475690821716466388">‏شبکه Wi-Fi با پروتکل ضعیف WEP PSK ایمن شده است</translation>
<translation id="8477551185774834963">تأخیر در ساناد اندکی از آستانه مجاز بالاتر است</translation>
<translation id="8576249514688522074">راه‌اندازی‌نشده</translation>
<translation id="871560550817059752">انجام نشد - جوهر تمام شده است</translation>
<translation id="8723108084122415655">آستانه تأخیر در شبکه غیر پیش‌فرض خیلی زیاد است</translation>
<translation id="8726019395068607495">متوقف شد - در باز است</translation>
<translation id="8730621377337864115">تمام</translation>
<translation id="8747900814994928677">تأیید تغییر</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8798099450830957504">پیش‌فرض</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8845001906332463065">دریافت راهنمایی</translation>
<translation id="8881098542468797602">آزمایش موفق بود</translation>
<translation id="8898840733695078011">قدرت سیگنال</translation>
<translation id="8910721771319628100">آستانه تأخیر در شبکه پیش‌فرض خیلی زیاد است</translation>
<translation id="8919837981463578619">انجام نشد - سینی موجود نیست</translation>
<translation id="8928727111548978589">انجام نشد - کاغذ تمام شده است</translation>
<translation id="8930622219860340959">بی سیم</translation>
<translation id="89415009803968170"><ph name="ERROR_MESSAGE" /> <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> فرصت باقی مانده است</translation>
<translation id="8968751544471797276">سرعت شارژ کردن</translation>
<translation id="8970109610781093811">اجرای دوباره</translation>
<translation id="9074739597929991885">بلوتوث</translation>
<translation id="9088306295921699330">مصرف فعلی</translation>
<translation id="910415269708673980">بازخوانی بلیت برای <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">درحال اسکن کردن صفحه <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">باز کردن قفل</translation>
<translation id="9149391708638971077">اجرای آزمایش حافظه</translation>
<translation id="982713511914535780">اجرای آزمایش تخلیه شارژ</translation>
</translationbundle>