blob: 903a88bcc2e2f85313e34366dc419664c19e1918 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="gl">
<translation id="1018656279737460067">Cancelados</translation>
<translation id="1059913517121127803">Non se puido iniciar o escaneo</translation>
<translation id="1071587090247825784">Detectouse un firewall</translation>
<translation id="1075811647922107217">Tamaño da páxina</translation>
<translation id="1124772482545689468">Usuario</translation>
<translation id="1175697296044146566">Este dispositivo (<ph name="DEVICE_TYPE" />) está xestionado por <ph name="MANAGER" />.</translation>
<translation id="1195447618553298278">Erro descoñecido.</translation>
<translation id="1204296502688602597">Latencia de DNS</translation>
<translation id="123124571410524056">Posible portal</translation>
<translation id="1238612778414822719">Latencia de HTTPS</translation>
<translation id="1290331692326790741">Sinal feble</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Axustar á zona de escaneo</translation>
<translation id="1397738625398125236">Pódeselle facer ping á pasarela</translation>
<translation id="1398634363027580500">Latencia de HTTPS moi alta</translation>
<translation id="1413240736185167732">Produciuse un erro: fallo no filtro</translation>
<translation id="1468664791493211953">Ofertas</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> xestiona este dispositivo e pode supervisar a túa actividade.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Escáner</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> xestiona este usuario, e pode axustar a súa configuración e supervisar a súa actividade de forma remota.</translation>
<translation id="150962533380566081">O PUK non é válido.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Menú de aplicacións</translation>
<translation id="1621067168122174824">Realizar proba de carga</translation>
<translation id="1633910004424187862"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> subprocesos)</translation>
<translation id="1641857168437328880">Alimentador de documentos (a unha cara)</translation>
<translation id="1644574205037202324">Historial</translation>
<translation id="1662989795263954667">Detívose (esgotouse a tinta)</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">Presenza do solucionador de DNS</translation>
<translation id="1743558184855585519">Considérase que a batería está esgotada cando alcanza o límite</translation>
<translation id="1792647875738159689">Cancelando escaneo</translation>
<translation id="1905710495812624430">Superouse o número máximo de intentos.</translation>
<translation id="1930797645656624981">Servizo do método de introdución de texto de Chrome OS</translation>
<translation id="1947737735496445907">Impreso</translation>
<translation id="1979103255016296513">Produciuse un atraso no cambio de contrasinal</translation>
<translation id="1980044825731880088">Velocidade da CPU</translation>
<translation id="1999615961760456652">Portal cativo</translation>
<translation id="2008685064673031089">Busca principal</translation>
<translation id="2080070583977670716">Máis configuracións</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" /> %</translation>
<translation id="2161394479394250669">Cancelar traballo de impresión</translation>
<translation id="2224337661447660594">Non hai conexión a Internet</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> ppp</translation>
<translation id="2338501278241028356">Activa o Bluetooth para detectar dispositivos situados nas proximidades</translation>
<translation id="2364498172489649528">Aprobou</translation>
<translation id="2375079107209812402">Quédanche <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> intentos</translation>
<translation id="2391082728065870591">Enviar informe de comentarios</translation>
<translation id="2446553403094072641">Precisión do punto flotante</translation>
<translation id="2448312741937722512">Tipo</translation>
<translation id="2461822463642141190">Actual</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2517472476991765520">Buscar</translation>
<translation id="2570743873672969996">Executando proba de <ph name="TEST_NAME" />...</translation>
<translation id="2585245331261708204">Novidades de Chrome OS</translation>
<translation id="2620436844016719705">Sistema</translation>
<translation id="2740531572673183784">Aceptar</translation>
<translation id="2805756323405976993">Aplicacións</translation>
<translation id="2872961005593481000">Pechar</translation>
<translation id="2878387241690264070">Descargouse un <ph name="RATE" /> en <ph name="NUM_SECONDS" /> segundos.</translation>
<translation id="3008341117444806826">ACTUALIZAR</translation>
<translation id="3009958530611748826">Seleccionar un cartafol para gardar os ficheiros</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3069085583900247081">Produciuse un erro durante a proba</translation>
<translation id="3083667275341675831">Diagnósticos de conectividade</translation>
<translation id="3091839911843451378">Produciuse un erro: a impresora está detida</translation>
<translation id="3102119246920354026">Caché</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="315116470104423982">Datos móbiles</translation>
<translation id="3188257591659621405">Os meus ficheiros</translation>
<translation id="3199982728237701504">Alimentador de documentos (a dúas caras)</translation>
<translation id="3246869037381808805">Quitaranse os traballos de impresión de máis de 1 día</translation>
<translation id="3268178239013324452">Produciuse un erro: a tapa da impresora está aberta</translation>
<translation id="3310640316857623290">A latencia do DNS supera considerablemente o límite permitido</translation>
<translation id="3328783797891415197">Proba en curso</translation>
<translation id="3368922792935385530">Conectada</translation>
<translation id="3369013195428705271">Seguro que queres borrar todo o historial de impresión? Non se borrarán os traballos de impresión en curso.</translation>
<translation id="3456078764689556234">Páxina <ph name="PRINTED_PAGES" /> de <ph name="TOTAL_PAGES" /> impresa.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Impresión</translation>
<translation id="3515615323037921860">Traballos de impresión</translation>
<translation id="3527036260304016759">Produciuse un erro descoñecido</translation>
<translation id="357889014807611375">wifi de pago por consumo</translation>
<translation id="360565022852130722">A rede wifi está protexida co protocolo WEP 802.1x, que non é moi seguro</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> recensións)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Non conectado</translation>
<translation id="3749289110408117711">Nome de ficheiro</translation>
<translation id="38114475217616659">Borrar todo o historial</translation>
<translation id="3820172043799983114">O PIN non é válido.</translation>
<translation id="3838338534323494292">Novo contrasinal</translation>
<translation id="3865414814144988605">Resolución</translation>
<translation id="3941014780699102620">Produciuse un erro ao resolver o host</translation>
<translation id="3942420633017001071">Diagnósticos</translation>
<translation id="39823212440917567">Quitaranse os traballos de impresión de máis de <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> días</translation>
<translation id="4003384961948020559">Produciuse un erro: a saída da impresora está chea</translation>
<translation id="4034824040120875894">Impresora</translation>
<translation id="4131410914670010031">Branco e negro</translation>
<translation id="4145784616224233563">Firewall HTTP</translation>
<translation id="4170700058716978431">NON SE SUPEROU</translation>
<translation id="4176463684765177261">Desactivado</translation>
<translation id="4227825898293920515">O contrasinal caduca en <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Non hai ningunha tarefa de impresión en curso</translation>
<translation id="4297501883039923494">Detívose (produciuse un erro descoñecido)</translation>
<translation id="4378373042927530923">Non se executou</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4425149324548788773">A miña unidade</translation>
<translation id="4429881212383817840">O tícket de Kerberos caduca pronto</translation>
<translation id="445059817448385655">Contrasinal antigo</translation>
<translation id="4454245904991689773">Gardar en</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Produciuse un erro ao facer ping na pasarela de rede non predeterminada</translation>
<translation id="4511264077854731334">Portal</translation>
<translation id="4548483925627140043">Non se atopou o sinal</translation>
<translation id="455835558791489930">Batería de <ph name="CHARGE_VALUE" /> mAh</translation>
<translation id="458794348635939462">Produciuse un erro ao resolver todos os hosts</translation>
<translation id="4593212453765072419">Requírese autenticación proxy</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /> de <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Para cancelar o traballo de impresión, preme Intro.</translation>
<translation id="4646949265910132906">Conexión wifi segura</translation>
<translation id="467510802200863975">Os contrasinais non coinciden</translation>
<translation id="467715984478005772">Posible firewall</translation>
<translation id="4691278870498629773">Detívose (falta a bandexa)</translation>
<translation id="469379815867856270">Intensidade do sinal</translation>
<translation id="4731797938093519117">Acceso parental</translation>
<translation id="4773299976671772492">Detido</translation>
<translation id="4808449224298348341">Cancelouse o traballo de impresión <ph name="DOCUMENT_TITLE" /></translation>
<translation id="4832079907277790330">Seleccionar cartafol na aplicación Ficheiros…</translation>
<translation id="4835901797422965222">Non hai ningunha rede activa</translation>
<translation id="4848429997038228357">EN CURSO</translation>
<translation id="4890353053343094602">Escolle un novo inmediatamente</translation>
<translation id="4891842000192098784">Estrés</translation>
<translation id="4917889632206600977">Detívose (esgotouse o papel)</translation>
<translation id="4921665434385737356">Cargouse un <ph name="RATE" /> en <ph name="NUM_SECONDS" /> segundos.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Data</translation>
<translation id="498186245079027698">Comproba o escáner e téntao de novo. Asegúrate de que exista espazo local suficiente para gardar os ficheiros escaneados.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Executar</translation>
<translation id="500920857929044050">Deter proba</translation>
<translation id="5089810972385038852">Estado</translation>
<translation id="5154917547274118687">Memoria</translation>
<translation id="5168185087976003268">Estado da batería</translation>
<translation id="520299634122159966">Non hai ningún escáner dispoñible</translation>
<translation id="5212543919916444558">Non atopo nada na pantalla co que che poida axudar.
Proba a tocar o micrófono para preguntarme algo.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Pechar sesión</translation>
<translation id="5264277876637023664">Realizar proba de CPU</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Volver executar rutinas</translation>
<translation id="5317780077021120954">Gardar</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Escolle un novo agora</translation>
<translation id="5333530671332546086">Descoñécese o estado do portal</translation>
<translation id="5372659122375744710">A rede wifi non é segura</translation>
<translation id="5401938042319910061">Executar todas as rutinas</translation>
<translation id="5430931332414098647">Conexión compartida instantánea</translation>
<translation id="5431318178759467895">Cor</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN/L2TP</translation>
<translation id="5457599981699367932">Navegar como invitado</translation>
<translation id="54609108002486618">Dispositivo xestionado</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5551702563755460533">Máis información no Centro de Axuda</translation>
<translation id="5635169860413004179">Ver informe</translation>
<translation id="5719918614880940190">Mide o uso da CPU sumando o de todos os núcleos</translation>
<translation id="5781694279199921985">Gardar rexistro da sesión</translation>
<translation id="5797428682393400134">SUPEROUSE</translation>
<translation id="5832805196449965646">Engadir unha persoa</translation>
<translation id="5895138241574237353">Reiniciar</translation>
<translation id="5916084858004523819">Prohibida</translation>
<translation id="5931523347251946569">Non se encontrou o ficheiro</translation>
<translation id="5982592372228113572">(<ph name="BOARD_NAME" />, versión <ph name="MILESTONE_VERSION" />)</translation>
<translation id="6040143037577758943">Pechar</translation>
<translation id="6048107060512778456">Produciuse un erro: atasco de papel</translation>
<translation id="6050189528197190982">Escala de grises</translation>
<translation id="6058625436358447366">Para finalizar, introduce o teu antigo contrasinal e o novo</translation>
<translation id="6061772781719867950">Produciuse un erro coas solicitudes HTTPS</translation>
<translation id="6104112872696127344">Cancelouse o escaneo</translation>
<translation id="6106186594183574873">Para finalizar, introduce o teu antigo contrasinal</translation>
<translation id="6108689792487843350">Non se puido acceder á pasarela</translation>
<translation id="6114428539405324828"><ph name="CURRENT" /> GHz/<ph name="MAX" /> GHz</translation>
<translation id="6122191549521593678">Online</translation>
<translation id="6146993107019042706">Para finalizar, introduce o teu novo contrasinal</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Máis información</translation>
<translation id="6191293864534840972">Os servidores de nomes teñen un formato incorrecto</translation>
<translation id="6232017090690406397">Batería</translation>
<translation id="6325525973963619867">Produciuse un erro</translation>
<translation id="636850387210749493">Inscrición corporativa</translation>
<translation id="6426373337268369892">{COUNT,plural, =1{Gardouse o ficheiro escaneado}other{Gardáronse os ficheiros escaneados}}</translation>
<translation id="649050271426829538">Detívose (atasco de papel)</translation>
<translation id="6517239166834772319">Explorar</translation>
<translation id="6527081081771465939">Descoñécese o protocolo de seguranza da wifi</translation>
<translation id="6532051501443766164">Ocultar informe</translation>
<translation id="65587193855025101">Superficie plana</translation>
<translation id="6564646048574748301">Produciuse un erro: non se puido acceder á impresora</translation>
<translation id="6618744767048954150">En execución</translation>
<translation id="6620487321149975369">Os traballos de impresión aparecerán no historial a menos que os quites de xeito manual</translation>
<translation id="6643016212128521049">Borrar</translation>
<translation id="6704062477274546131">Resolución de DNS</translation>
<translation id="6747215703636344499">Detívose (a saída está chea)</translation>
<translation id="6756731097889387912">Non se puido cancelar o escaneo</translation>
<translation id="6766275201586212568">Produciuse un erro coas resolucións de DNS</translation>
<translation id="6768237774506518020">Hai un alto índice de erros relacionados coas resolucións de DNS</translation>
<translation id="6839141349259399400">Non podes conectarte a ningún escáner?</translation>
<translation id="6853312040151791195">Taxa de descarga</translation>
<translation id="6898743098396957679">Non se puido completar o escaneado</translation>
<translation id="6957231940976260713">Nome do servizo</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> xestiona este dispositivo e ten acceso a toda a actividade dos usuarios, como as páxinas web visitadas, os contrasinais e o correo electrónico.</translation>
<translation id="7143207342074048698">Conectando</translation>
<translation id="714876143603641390">Conectividade LAN</translation>
<translation id="7162487448488904999">Galería</translation>
<translation id="7177485034254901881"><ph name="MANAGER" /> xestiona este dispositivo (<ph name="DEVICE_TYPE" />). Os administradores poden configuralo de forma remota.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7359657277149375382">Tipo de ficheiro</translation>
<translation id="7435977162516949853">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{A operación rematou. Escaneouse 1 páxina}other{A operación rematou. Escaneáronse {NUMBER_OF_PAGES} páxinas}}</translation>
<translation id="7441459999606975924">A capacidade das baterías diminúe co uso</translation>
<translation id="7469648432129124067">Detectouse un portal</translation>
<translation id="7490813197707563893">Enderezo MAC</translation>
<translation id="7561454561030345039">O teu administrador xestiona esta acción</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7648838807254605802">Latencia de HTTPS alta</translation>
<translation id="7658239707568436148">Cancelar</translation>
<translation id="7690294790491645610">Confirmar contrasinal novo</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="773153675489693198">Número de ciclos</translation>
<translation id="7732651821766520760">Proba de <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="7805768142964895445">Estado</translation>
<translation id="7928373994957558460">Mostrar localización do ficheiro</translation>
<translation id="7936303884198020182">Non se atoparon servidores de nomes</translation>
<translation id="7960831585769876809">Temperatura</translation>
<translation id="8041089156583427627">Enviar comentarios</translation>
<translation id="8075838845814659848">Carga restante</translation>
<translation id="808894953321890993">Cambiar contrasinal</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" /> °C</translation>
<translation id="8160445423316272678">Coloca o documento no escáner e selecciona <ph name="SPAN_BEGIN" />Escanear<ph name="SPAN_END" /> para comezar</translation>
<translation id="8206859287963243715">Móbil</translation>
<translation id="8208861521865154048">Vantaxes</translation>
<translation id="8230672074305416752">Produciuse un erro ao facer ping na pasarela de rede predeterminada</translation>
<translation id="8294431847097064396">Fonte</translation>
<translation id="8302368968391049045">Firewall HTTPS</translation>
<translation id="8347227221149377169">Traballos de impresión</translation>
<translation id="8352772353338965963">Engade unha conta ao inicio de sesión múltiple. É posible acceder a todas as contas en que iniciaches sesión sen necesidade de inserir un contrasinal, polo que esta función só se debe utilizar coas contas de confianza.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Os servidores de nomes están baleiros</translation>
<translation id="8395584934117017006">Este dispositivo (<ph name="DEVICE_TYPE" />) está xestionado por unha empresa</translation>
<translation id="8398927464629426868">O ritmo actual de carga ou descarga da batería do dispositivo</translation>
<translation id="8475690821716466388">A rede wifi está protexida co protocolo WEP PSK, que non é moi seguro</translation>
<translation id="8477551185774834963">A latencia do DNS supera lixeiramente o límite permitido</translation>
<translation id="8576249514688522074">Non iniciada</translation>
<translation id="871560550817059752">Produciuse un erro: a impresora quedou sen tinta</translation>
<translation id="8723108084122415655">A rede non predeterminada supera o límite de latencia</translation>
<translation id="8726019395068607495">Detívose (a tapa está aberta)</translation>
<translation id="8730621377337864115">Feito</translation>
<translation id="8747900814994928677">Confirmar o cambio</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8798099450830957504">Predeterminado</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wifi</translation>
<translation id="8845001906332463065">Obter axuda</translation>
<translation id="8881098542468797602">Superouse a proba</translation>
<translation id="8898840733695078011">Intensidade do sinal</translation>
<translation id="8910721771319628100">A rede predeterminada supera o límite de latencia</translation>
<translation id="8919837981463578619">Produciuse un erro: falta a bandexa</translation>
<translation id="8928727111548978589">Produciuse un erro: a impresora quedou sen papel</translation>
<translation id="8930622219860340959">Sen fíos</translation>
<translation id="89415009803968170"><ph name="ERROR_MESSAGE" /> Intentos restantes: <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /></translation>
<translation id="8968751544471797276">Taxa de carga</translation>
<translation id="8970109610781093811">Repetir proba</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9088306295921699330">En uso</translation>
<translation id="910415269708673980">Actualiza o tícket de <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">Escaneando páxina <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">Desbloquear</translation>
<translation id="9149391708638971077">Realizar proba de memoria</translation>
<translation id="982713511914535780">Realizar proba de descarga</translation>
</translationbundle>