blob: 66ebcd8914fbe8a35c9619250e9ebd0cc9f66225 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="iw">
<translation id="1018656279737460067">בוטל</translation>
<translation id="1059913517121127803">לא ניתן היה להתחיל את הסריקה</translation>
<translation id="1071587090247825784">זוהתה חומת אש</translation>
<translation id="1075811647922107217">גודל הדף</translation>
<translation id="1124772482545689468">משתמש</translation>
<translation id="1175697296044146566"><ph name="DEVICE_TYPE" /> זה מנוהל על-ידי <ph name="MANAGER" />.</translation>
<translation id="1195447618553298278">שגיאה לא ידועה.</translation>
<translation id="1204296502688602597">‏זמן אחזור של DNS</translation>
<translation id="123124571410524056">פורטל חשוד</translation>
<translation id="1238612778414822719">‏זמן אחזור HTTPS</translation>
<translation id="1290331692326790741">אות חלש</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">התאמה לאזור הסריקה</translation>
<translation id="1397738625398125236">אפשר לבדוק אם יש חיבור לשער באמצעות פינג</translation>
<translation id="1398634363027580500">‏משך זמן אחזור HTTPS ארוך מאוד</translation>
<translation id="1413240736185167732">נכשלה – הסינון נכשל</translation>
<translation id="1468664791493211953">מבצעים</translation>
<translation id="1476467821656042872">הניהול של המכשיר הזה נעשה מהדומיין <ph name="MANAGER" /> וייתכן שאפשר יהיה לעקוב ממנו אחר הפעילות שלך.</translation>
<translation id="1478594628797167447">סורק</translation>
<translation id="1499900233129743732">המשתמש הזה מנוהל על ידי <ph name="MANAGER" />. הדומיין הזה עשוי לנהל מרחוק את ההגדרות ולעקוב אחר פעילות המשתמש.</translation>
<translation id="150962533380566081">‏PUK לא חוקי.</translation>
<translation id="1510238584712386396">מרכז האפליקציות</translation>
<translation id="1621067168122174824">הפעלה של בדיקת טעינה</translation>
<translation id="1633910004424187862"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> שרשורים)</translation>
<translation id="1641857168437328880">הכנסת מסמכים (צד אחד)</translation>
<translation id="1644574205037202324">היסטוריה</translation>
<translation id="1662989795263954667">הפסיקה – הדיו נגמר</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">‏מקודד DNS נוכח</translation>
<translation id="1743558184855585519">הסוללה נחשבת לריקה לאחר שהיא מגיעה למגבלה</translation>
<translation id="1792647875738159689">הסריקה מתבטלת</translation>
<translation id="1905710495812624430">חריגה ממספר הניסיונות המרבי המותר.</translation>
<translation id="1930797645656624981">‏שירות שיטת הקלט של Chrome OS</translation>
<translation id="1947737735496445907">הודפסה</translation>
<translation id="1979103255016296513">המועד האחרון לשינוי הסיסמה כבר חלף</translation>
<translation id="1980044825731880088">‏המהירות של יחידת העיבוד המרכזית (CPU)</translation>
<translation id="1999615961760456652">פורטל שבוי</translation>
<translation id="2008685064673031089">חיפוש מספרים ראשוניים</translation>
<translation id="2080070583977670716">הגדרות נוספות</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%‎</translation>
<translation id="2161394479394250669">ביטול משימת ההדפסה</translation>
<translation id="2224337661447660594">אין אינטרנט</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> ‏DPI</translation>
<translation id="2338501278241028356">‏יש להפעיל את Bluetooth כדי לאתר מכשירים קרובים</translation>
<translation id="2364498172489649528">הילד או הילדה עברו את הבדיקה בהצלחה</translation>
<translation id="2375079107209812402">נותרו <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> ניסיונות</translation>
<translation id="2391082728065870591">שליחת דוח המשוב</translation>
<translation id="2446553403094072641">‏רמת הדיוק של נקודה צפה (floating-point)</translation>
<translation id="2448312741937722512">סוג</translation>
<translation id="2461822463642141190">כרגע</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2517472476991765520">סריקה</translation>
<translation id="2570743873672969996">הבדיקה של <ph name="TEST_NAME" /> בתהליך…</translation>
<translation id="2585245331261708204">‏מה חדש ב-Chrome OS</translation>
<translation id="2620436844016719705">מערכת</translation>
<translation id="2740531572673183784">אישור</translation>
<translation id="2805756323405976993">אפליקציות</translation>
<translation id="2872961005593481000">כיבוי</translation>
<translation id="2878387241690264070">בוצעה פריקה של <ph name="RATE" /> ב-<ph name="NUM_SECONDS" /> שניות.</translation>
<translation id="3008341117444806826">רענון</translation>
<translation id="3009958530611748826">בחירת תיקייה לשמירה</translation>
<translation id="3054177598518735801">mA<ph name="CURRENT_VALUE" /></translation>
<translation id="3069085583900247081">הבדיקה נכשלה</translation>
<translation id="3083667275341675831">אבחון קישוריות</translation>
<translation id="3091839911843451378">נכשלה – משימת ההדפסה הופסקה</translation>
<translation id="3102119246920354026">מטמון</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="315116470104423982">נתוני נייד</translation>
<translation id="3188257591659621405">הקבצים שלי</translation>
<translation id="3199982728237701504">הכנסת מסמכים (שני צדדים)</translation>
<translation id="3246869037381808805">משימות הדפסה בנות יותר מיום אחד יוסרו</translation>
<translation id="3268178239013324452">נכשלה – דלת המדפסת פתוחה</translation>
<translation id="3310640316857623290">‏זמן האחזור של ה-DNS גבוה במידה משמעותית מהסף המותר</translation>
<translation id="3328783797891415197">הבדיקה מתבצעת</translation>
<translation id="3368922792935385530">מחובר</translation>
<translation id="3369013195428705271">לנקות את כל היסטוריית ההדפסות? משימות ההדפסה הנוכחיות לא יימחקו.</translation>
<translation id="3456078764689556234">הודפס עמוד <ph name="PRINTED_PAGES" /> מתוך <ph name="TOTAL_PAGES" />.</translation>
<translation id="3459509316159669723">הדפסה</translation>
<translation id="3515615323037921860">משימות הדפסה</translation>
<translation id="3527036260304016759">נכשלה – שגיאה לא ידועה</translation>
<translation id="357889014807611375">‏Wi-Fi עם חיוב לפי שימוש בנתונים</translation>
<translation id="360565022852130722">‏רשת ה-Wi-Fi מאובטחת בפרוטוקול WEP 802.1x חלש.</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> ביקורות)</translation>
<translation id="3748026146096797577">לא מחובר</translation>
<translation id="3749289110408117711">שם קובץ</translation>
<translation id="38114475217616659">ניקוי כל ההיסטוריה</translation>
<translation id="3820172043799983114">‏PIN לא חוקי.</translation>
<translation id="3838338534323494292">סיסמה חדשה</translation>
<translation id="3865414814144988605">רזולוציה</translation>
<translation id="3941014780699102620">לא ניתן היה להתאים את נתוני המארח</translation>
<translation id="3942420633017001071">אבחון</translation>
<translation id="39823212440917567">משימות הדפסה בנות יותר מ-<ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> ימים יוסרו</translation>
<translation id="4003384961948020559">נכשלה – מגש הפלט מלא</translation>
<translation id="4034824040120875894">מדפסת</translation>
<translation id="4131410914670010031">שחור ולבן</translation>
<translation id="4145784616224233563">‏חומת אש מסוג HTTP</translation>
<translation id="4170700058716978431">הבדיקה הסתיימה בכישלון</translation>
<translation id="4176463684765177261">מושבת</translation>
<translation id="4227825898293920515">תוקף הסיסמה יפוג בעוד <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">אין משימות הדפסה שמתבצעות כרגע</translation>
<translation id="4297501883039923494">הפסיקה – שגיאה לא ידועה</translation>
<translation id="4378373042927530923">לא הופעל</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4425149324548788773">האחסון שלי</translation>
<translation id="4429881212383817840">‏התוקף של כרטיס Kerberos עומד לפוג בקרוב</translation>
<translation id="445059817448385655">סיסמה ישנה</translation>
<translation id="4454245904991689773">מיקום שמירת הסריקה</translation>
<translation id="4479639480957787382">אתרנט</translation>
<translation id="4483049906298469269">לא ניתן היה לבצע פינג לשער הרשת שאינה מוגדרת כברירת מחדל.</translation>
<translation id="4511264077854731334">פורטל</translation>
<translation id="4548483925627140043">לא אותר אות</translation>
<translation id="455835558791489930">סוללה בהספק של <ph name="CHARGE_VALUE" /> מיליאמפר לשעה</translation>
<translation id="458794348635939462">לא ניתן היה להתאים את הנתונים של כל המארחים</translation>
<translation id="4593212453765072419">‏יש צורך באימות שרת ה-proxy</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /> מתוך <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. ניתן להקיש על Enter כדי לבטל את משימת ההדפסה.</translation>
<translation id="4646949265910132906">‏חיבור Wi-Fi מאובטח</translation>
<translation id="467510802200863975">הסיסמאות אינן תואמות</translation>
<translation id="467715984478005772">חומת אש חשודה</translation>
<translation id="4691278870498629773">הפסיקה – המגש חסר</translation>
<translation id="469379815867856270">עוצמת אות</translation>
<translation id="4731797938093519117">גישת הורים</translation>
<translation id="4773299976671772492">הופסק</translation>
<translation id="4808449224298348341">משימת ההדפסה <ph name="DOCUMENT_TITLE" /> בוטלה</translation>
<translation id="4832079907277790330">בחירת תיקייה מהאפליקציה 'קבצים'…</translation>
<translation id="4835901797422965222">אין רשתות פעילות</translation>
<translation id="4848429997038228357">הבדיקה מתבצעת</translation>
<translation id="4890353053343094602">יש לבחור מיד סיסמה חדשה</translation>
<translation id="4891842000192098784">בדיקת עומסים</translation>
<translation id="4917889632206600977">הפסיקה – הנייר נגמר</translation>
<translation id="4921665434385737356">התבצעה טעינה של <ph name="RATE" /> ב-<ph name="NUM_SECONDS" /> שניות.</translation>
<translation id="4932733599132424254">תאריך</translation>
<translation id="498186245079027698">יש לבדוק את הסורק ולנסות שוב. חשוב לוודא שיש במכשיר מספיק מקום לשמור את הקבצים הסרוקים.</translation>
<translation id="4985509611418653372">הרצה</translation>
<translation id="500920857929044050">הפסקת הבדיקה</translation>
<translation id="5089810972385038852">מדינה</translation>
<translation id="5154917547274118687">זיכרון</translation>
<translation id="5168185087976003268">תקינות הסוללה</translation>
<translation id="520299634122159966">אין סורקים זמינים</translation>
<translation id="5212543919916444558">לא מצאתי במסך משהו שאוכל לעזור בו.
אפשר להקיש על המיקרופון כדי לשאול אותי משהו.</translation>
<translation id="5222676887888702881">יציאה</translation>
<translation id="5264277876637023664">‏הפעלת בדיקה של יחידת העיבוד המרכזית (CPU)</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">הפעלת תרחישים מחדש</translation>
<translation id="5317780077021120954">שמירה</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">יש לבחור סיסמה חדשה עכשיו</translation>
<translation id="5333530671332546086">מצב הפורטל לא ידוע</translation>
<translation id="5372659122375744710">‏רשת ה-Wi-Fi לא מאובטחת</translation>
<translation id="5401938042319910061">הרצה של כל התרחישים</translation>
<translation id="5430931332414098647">שיתוף אינטרנט מיידי בין ניידים</translation>
<translation id="5431318178759467895">צבע</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN / L2TP</translation>
<translation id="5457599981699367932">גלישה כאורח</translation>
<translation id="54609108002486618">מנוהל</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5551702563755460533">מידע נוסף זמין במרכז העזרה</translation>
<translation id="5635169860413004179">להצגת הדוח</translation>
<translation id="5719918614880940190">‏מדד של השימוש ביחידת העיבוד המרכזית (CPU), הנצבר מכל הליבות</translation>
<translation id="5781694279199921985">לשמירת יומן הפעילות</translation>
<translation id="5797428682393400134">הבדיקה הסתיימה בהצלחה</translation>
<translation id="5832805196449965646">הוספת משתמש</translation>
<translation id="5895138241574237353">הפעלה מחדש</translation>
<translation id="5916084858004523819">אסור</translation>
<translation id="5931523347251946569">הקובץ לא נמצא</translation>
<translation id="5982592372228113572">(<ph name="BOARD_NAME" />, גרסה <ph name="MILESTONE_VERSION" />)</translation>
<translation id="6040143037577758943">סגירה</translation>
<translation id="6048107060512778456">נכשלה – חסימת נייר</translation>
<translation id="6050189528197190982">גווני אפור</translation>
<translation id="6058625436358447366">כדי לסיים יש להזין את הסיסמה הישנה והחדשה</translation>
<translation id="6061772781719867950">‏בקשות HTTP שנכשלו</translation>
<translation id="6104112872696127344">הסריקה בוטלה</translation>
<translation id="6106186594183574873">כדי לסיים יש להזין את הסיסמה הישנה</translation>
<translation id="6108689792487843350">לא ניתן להגיע אל השער</translation>
<translation id="6114428539405324828">‏GHz‏ <ph name="MAX" /> / GHz‏ <ph name="CURRENT" /></translation>
<translation id="6122191549521593678">אונליין</translation>
<translation id="6146993107019042706">כדי לסיים, יש להזין את הסיסמה החדשה</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">למידע נוסף</translation>
<translation id="6191293864534840972">שרתי שמות שגויים</translation>
<translation id="6232017090690406397">סוללה</translation>
<translation id="6325525973963619867">נכשל</translation>
<translation id="636850387210749493">‏הרשמה ל-Enterprise</translation>
<translation id="6426373337268369892">{COUNT,plural, =1{הקובץ שנסרק נשמר}two{הקבצים שנסרקו נשמרו}many{הקבצים שנסרקו נשמרו}other{הקבצים שנסרקו נשמרו}}</translation>
<translation id="649050271426829538">הפסיקה – חסימת נייר</translation>
<translation id="6517239166834772319">‏מה חדש ב-Chromebook</translation>
<translation id="6527081081771465939">‏פרוטוקול אבטחת Wi-Fi לא מזוהה</translation>
<translation id="6532051501443766164">הסתרת הדוח</translation>
<translation id="65587193855025101">שטוח</translation>
<translation id="6564646048574748301">נכשלה – לא ניתן להתחבר אל המדפסת</translation>
<translation id="6618744767048954150">הבדיקה מתבצעת עכשיו</translation>
<translation id="6620487321149975369">משימות הדפסה יופיעו תחת היסטוריה אלא אם הן הוסרו ידנית</translation>
<translation id="6643016212128521049">ניקוי</translation>
<translation id="6704062477274546131">‏פענוח DNS</translation>
<translation id="6747215703636344499">הפסיקה – מגש הפלט מלא</translation>
<translation id="6756731097889387912">לא ניתן היה לבטל את הסריקה</translation>
<translation id="6766275201586212568">‏בקשות לזיהוי DNS שנכשלו</translation>
<translation id="6768237774506518020">‏שיעור כישלון גבוה לנסיונות זיהוי DNS</translation>
<translation id="6839141349259399400">לא ניתן להתחבר לסורקים?</translation>
<translation id="6853312040151791195">שיעור הפריקה</translation>
<translation id="6898743098396957679">לא ניתן להשלים את הסריקה</translation>
<translation id="6957231940976260713">שם שירות</translation>
<translation id="7028979494427204405">הניהול של המכשיר הזה מתבצע מהדומיין <ph name="MANAGER" /> ואפשר לגשת ממנו אל כל המידע על הפעילות של המשתמשים, כולל דפי אינטרנט שנכנסת אליהם, סיסמאות ואימייל.</translation>
<translation id="7143207342074048698">מתבצע חיבור</translation>
<translation id="714876143603641390">‏קישוריות LAN</translation>
<translation id="7162487448488904999">גלריה</translation>
<translation id="7177485034254901881">מכשיר <ph name="DEVICE_TYPE" /> זה מנוהל על ידי <ph name="MANAGER" />. מנהלי מערכת עשויים להגדיר את המכשיר הזה מרחוק.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7359657277149375382">סוג קובץ</translation>
<translation id="7435977162516949853">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{הסריקה הושלמה. נסרק עמוד אחד}two{הסריקה הושלמה. נסרקו {NUMBER_OF_PAGES} עמודים}many{הסריקה הושלמה. נסרקו {NUMBER_OF_PAGES} עמודים}other{הסריקה הושלמה. נסרקו {NUMBER_OF_PAGES} עמודים}}</translation>
<translation id="7441459999606975924">קיבולת של סוללות יורדת ככל שמשתמשים בהן</translation>
<translation id="7469648432129124067">זוהה פורטל</translation>
<translation id="7490813197707563893">‏כתובת MAC</translation>
<translation id="7561454561030345039">הפעולה הזו מנוהלת על-ידי מנהל המערכת</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7648838807254605802">‏זמן רב של אחזור HTTPS</translation>
<translation id="7658239707568436148">ביטול</translation>
<translation id="7690294790491645610">אישור הסיסמה החדשה</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="773153675489693198">מספר המחזורים</translation>
<translation id="7732651821766520760">בדיקת <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="7805768142964895445">סטטוס</translation>
<translation id="7928373994957558460">הצגת מיקום הקובץ</translation>
<translation id="7936303884198020182">לא נמצאו שרתי שמות</translation>
<translation id="7960831585769876809">טמפרטורה</translation>
<translation id="8041089156583427627"> שליחת משוב</translation>
<translation id="8075838845814659848">אחוז הסוללה שנותר לטעון</translation>
<translation id="808894953321890993">שינוי הסיסמה</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" />‎°‎ C</translation>
<translation id="8160445423316272678">כדי להתחיל, יש למקם את המסמך על הסורק וללחוץ על <ph name="SPAN_BEGIN" />סריקה<ph name="SPAN_END" /></translation>
<translation id="8206859287963243715">סלולארי</translation>
<translation id="8208861521865154048">הטבות</translation>
<translation id="8230672074305416752">לא ניתן היה לבצע פינג לשער הרשת המוגדרת כברירת מחדל</translation>
<translation id="8294431847097064396">מקור</translation>
<translation id="8302368968391049045">‏חומת אש מסוג HTTPS</translation>
<translation id="8347227221149377169">משימות הדפסה</translation>
<translation id="8352772353338965963">יש להוסיף חשבון לכניסה עם מספר חשבונות. כל החשבונות שאליהם נכנסת נגישים ללא סיסמה, לכן יש להשתמש בתכונה זו עם חשבונות אמינים בלבד.</translation>
<translation id="8364946094152050673">שרתי שמות ריקים</translation>
<translation id="8395584934117017006"><ph name="DEVICE_TYPE" /> זה מנוהל על ידי ארגון</translation>
<translation id="8398927464629426868">קצב הטעינה או קצב הפריקה הנוכחיים של המכשיר</translation>
<translation id="8475690821716466388">‏רשת ה-Wi-Fi מאובטחת בפרוטוקול WEP PSK חלש</translation>
<translation id="8477551185774834963">‏זמן האחזור של ה-DNS חורג מעט מהסף המותר</translation>
<translation id="8576249514688522074">לא מאותחלת</translation>
<translation id="871560550817059752">נכשלה – הדיו נגמר</translation>
<translation id="8723108084122415655">הרשת שאינה מוגדרת כברירת מחדל חורגת מסף זמן האחזור</translation>
<translation id="8726019395068607495">הפסיקה – דלת המדפסת פתוחה</translation>
<translation id="8730621377337864115">בוצע</translation>
<translation id="8747900814994928677">אישור השינוי</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8798099450830957504">ברירת מחדל</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8845001906332463065">קבלת עזרה</translation>
<translation id="8881098542468797602">הבדיקה הושלמה בהצלחה</translation>
<translation id="8898840733695078011">עוצמת אות</translation>
<translation id="8910721771319628100">רשת ברירת המחדל חורגת מסף זמן האחזור</translation>
<translation id="8919837981463578619">נכשלה – המגש לא נמצא</translation>
<translation id="8928727111548978589">נכשלה – הנייר נגמר</translation>
<translation id="8930622219860340959">אלחוטי</translation>
<translation id="89415009803968170"><ph name="ERROR_MESSAGE" /> נותרו <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> ניסיונות</translation>
<translation id="8968751544471797276">שיעור הטעינה</translation>
<translation id="8970109610781093811">הפעל שוב</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9088306295921699330">שימוש נוכחי</translation>
<translation id="910415269708673980">רענון הכרטיס עבור <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">מתבצעת סריקה של עמוד <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">ביטול נעילה</translation>
<translation id="9149391708638971077">הפעלה של בדיקת זיכרון</translation>
<translation id="982713511914535780">הפעלת בדיקה של פריקת הסוללה</translation>
</translationbundle>