blob: 0536d844159388daf8e5dc5176da0c19bdce7c09 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mk">
<translation id="1018656279737460067">Откажано</translation>
<translation id="1059913517121127803">Не можеше да се започне со скенирање</translation>
<translation id="1071587090247825784">Откриен е заштитен ѕид</translation>
<translation id="1075811647922107217">Големина на страницата</translation>
<translation id="1124772482545689468">Корисник</translation>
<translation id="1175697296044146566"><ph name="MANAGER" /> управува со овој <ph name="DEVICE_TYPE" />.</translation>
<translation id="1195447618553298278">Непозната грешка.</translation>
<translation id="1204296502688602597">DNS-латентност</translation>
<translation id="123124571410524056">Можеби е откриен портал</translation>
<translation id="1238612778414822719">Латенција на HTTPS</translation>
<translation id="1290331692326790741">Слаб сигнал</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Приспособи на скенираната област</translation>
<translation id="1397738625398125236">Може да се испрати пинг до порталот</translation>
<translation id="1398634363027580500">Многу висока латенција на HTTPS</translation>
<translation id="1413240736185167732">Неуспешно - филтерот не успеа</translation>
<translation id="1468664791493211953">Понуди</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> управува со уредов и може да ја набљудува вашата активност.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Скенер</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> управува со корисников и може оддалеку да управува со поставките и да ја набљудува неговата активност.</translation>
<translation id="150962533380566081">Погрешен PUK.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Стартер</translation>
<translation id="1621067168122174824">Изврши тест за наполнетост</translation>
<translation id="1633910004424187862"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> низи)</translation>
<translation id="1641857168437328880">Внесувач на документи (едностран)</translation>
<translation id="1644574205037202324">Историја</translation>
<translation id="1662989795263954667">Запрено - нема мастило</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">Има DNS-одредувач</translation>
<translation id="1743558184855585519">Батеријата се смета за потрошена штом ќе го достигне ограничувањето</translation>
<translation id="1792647875738159689">Се откажува скенирањето</translation>
<translation id="1905710495812624430">Максималниот број дозволени обиди е надминат.</translation>
<translation id="1930797645656624981">Услуга за метод за внесување во Chrome OS</translation>
<translation id="1947737735496445907">Отпечатено</translation>
<translation id="1979103255016296513">Измина рокот за промена на лозинката</translation>
<translation id="1980044825731880088">Брзина на CPU</translation>
<translation id="1999615961760456652">Портал за проверка</translation>
<translation id="2008685064673031089">Примарно пребарување</translation>
<translation id="2080070583977670716">Повеќе поставки</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" /> %</translation>
<translation id="2161394479394250669">Откажи го налогот за печатење</translation>
<translation id="2224337661447660594">Нема интернет</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> dpi</translation>
<translation id="2338501278241028356">Вклучете Bluetooth за да откриете места во близина</translation>
<translation id="2364498172489649528">Помина</translation>
<translation id="2375079107209812402">Преостануваат <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> обиди</translation>
<translation id="2391082728065870591">Испрати извештај со повратни информации</translation>
<translation id="2446553403094072641">Прецизност на подвижна запирка</translation>
<translation id="2448312741937722512">Тип</translation>
<translation id="2461822463642141190">Моментално</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2517472476991765520">Скенирај</translation>
<translation id="2570743873672969996">Се извршува тест за <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="2585245331261708204">Што е ново во Chrome OS</translation>
<translation id="2620436844016719705">Систем</translation>
<translation id="2740531572673183784">Во ред</translation>
<translation id="2805756323405976993">Апликации</translation>
<translation id="2872961005593481000">Исклучи</translation>
<translation id="2878387241690264070">Испразнета <ph name="RATE" /> за <ph name="NUM_SECONDS" /> секунди.</translation>
<translation id="3008341117444806826">ОСВЕЖИ</translation>
<translation id="3009958530611748826">Изберете папка за зачувување</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3069085583900247081">Тестот не успеа</translation>
<translation id="3083667275341675831">Дијагностика на поврзливоста</translation>
<translation id="3091839911843451378">Неуспешно - запрено</translation>
<translation id="3102119246920354026">Кеш</translation>
<translation id="3122464029669770682">ЦПУ</translation>
<translation id="315116470104423982">Мобилен интернет</translation>
<translation id="3188257591659621405">Мои датотеки</translation>
<translation id="3199982728237701504">Внесувач на документи (двостран)</translation>
<translation id="3246869037381808805">Задачите за печатење постари од 1 ден ќе се отстранат</translation>
<translation id="3268178239013324452">Неуспешно - вратата е отворена</translation>
<translation id="3310640316857623290">Латенцијата на DNS е значително над дозволениот праг</translation>
<translation id="3328783797891415197">Тестот се извршува</translation>
<translation id="3368922792935385530">Поврзано</translation>
<translation id="3369013195428705271">Дали сте сигурни дека сакате да ја исчистите сета историја на печатење? Тековните задачи за печатење нема да бидат избришани.</translation>
<translation id="3456078764689556234">Отпечатена страница <ph name="PRINTED_PAGES" /> од <ph name="TOTAL_PAGES" />.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Се печати</translation>
<translation id="3515615323037921860">Налози за печатење</translation>
<translation id="3527036260304016759">Неуспешно - непозната грешка</translation>
<translation id="357889014807611375">Wi-Fi со ограничен интернет</translation>
<translation id="360565022852130722">Wi-Fi мрежата е обезбедена со слаб протокол WEP 802.1x</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> рецензии)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Не е поврзана</translation>
<translation id="3749289110408117711">Име на датотека</translation>
<translation id="38114475217616659">Избриши ја целата историја</translation>
<translation id="3820172043799983114">Неважечки PIN.</translation>
<translation id="3838338534323494292">Нова лозинка</translation>
<translation id="3865414814144988605">Резолуција</translation>
<translation id="3941014780699102620">Неуспешно отворање на хостот</translation>
<translation id="3942420633017001071">Дијагностика</translation>
<translation id="39823212440917567">Задачите за печатење постари од <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> дена ќе се отстранат</translation>
<translation id="4003384961948020559">Неуспешно - излезната фиока е полна</translation>
<translation id="4034824040120875894">Печатач</translation>
<translation id="4131410914670010031">Црно и бело</translation>
<translation id="4145784616224233563">Заштитен ѕид со HTTP</translation>
<translation id="4170700058716978431">НЕУСПЕШЕН</translation>
<translation id="4176463684765177261">Оневозможено</translation>
<translation id="4227825898293920515">Лозинката истекува за <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Нема задачи за печатење во тек</translation>
<translation id="4297501883039923494">Запрено - непозната грешка</translation>
<translation id="4378373042927530923">Не е извршена</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4425149324548788773">Мојот Drive</translation>
<translation id="4429881212383817840">Билетот на Kerberos истекува наскоро</translation>
<translation id="445059817448385655">Стара лозинка</translation>
<translation id="4454245904991689773">Скенирај во</translation>
<translation id="4479639480957787382">Етернет</translation>
<translation id="4483049906298469269">Не успеа да се пингува нестандардниот мрежен портал</translation>
<translation id="4511264077854731334">Портал</translation>
<translation id="4548483925627140043">Не е најден сигнал</translation>
<translation id="455835558791489930">Батерија од <ph name="CHARGE_VALUE" /> mAh</translation>
<translation id="458794348635939462">Неуспешно отворање на сите хостови</translation>
<translation id="4593212453765072419">Потребна е проверка на прокси</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /> од <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Притиснете Enter за да го откажете налогот за печатење.</translation>
<translation id="4646949265910132906">Безбедна Wi-Fi врска</translation>
<translation id="467510802200863975">Лозинките не се совпаѓаат</translation>
<translation id="467715984478005772">Можеби има заштитен ѕид</translation>
<translation id="4691278870498629773">Запрено - недостасува фиоката</translation>
<translation id="469379815867856270">Јачина на сигналот</translation>
<translation id="4731797938093519117">Пристап за родители</translation>
<translation id="4773299976671772492">Сопрено</translation>
<translation id="4808449224298348341">Откажан налог за печатење: <ph name="DOCUMENT_TITLE" /></translation>
<translation id="4832079907277790330">Изберете папка во апликацијата „Датотеки“…</translation>
<translation id="4835901797422965222">Нема активни мрежи</translation>
<translation id="4848429997038228357">СЕ ИЗВРШУВА</translation>
<translation id="4890353053343094602">Веднаш изберете нова</translation>
<translation id="4891842000192098784">Стрес</translation>
<translation id="4917889632206600977">Запрено - нема хартија</translation>
<translation id="4921665434385737356">Наполнета <ph name="RATE" /> за <ph name="NUM_SECONDS" /> секунди.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Датум</translation>
<translation id="498186245079027698">Проверете го скенерот и обидете се повторно. Уверете се дека има доволно простор на уредот за да се зачуваат скенираните датотеки.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Изврши</translation>
<translation id="500920857929044050">Запри го тестот</translation>
<translation id="5089810972385038852">Држава</translation>
<translation id="5154917547274118687">Меморија</translation>
<translation id="5168185087976003268">Состојба на батеријата</translation>
<translation id="520299634122159966">Нема достапни скенери</translation>
<translation id="5212543919916444558">Не можам да најдам ништо на екранот со што би можел ви помогнам.
Допрете го микрофонот за да ме прашате нешто.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Одјави се</translation>
<translation id="5264277876637023664">Изврши CPU-тест</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Изврши ги рутините повторно</translation>
<translation id="5317780077021120954">Зачувај</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Може да изберете нова сега</translation>
<translation id="5333530671332546086">Непозната состојба на портал</translation>
<translation id="5372659122375744710">WiFi мрежата не е безбедна</translation>
<translation id="5401938042319910061">Изврши ги сите рутини</translation>
<translation id="5430931332414098647">Инстант врзување</translation>
<translation id="5431318178759467895">Боја</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN / L2TP</translation>
<translation id="5457599981699367932">Прелистувај како гостин</translation>
<translation id="54609108002486618">Управуван</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5551702563755460533">Дознајте повеќе во „Центарот за помош“</translation>
<translation id="5635169860413004179">Прикажи го извештајот</translation>
<translation id="5719918614880940190">Ова го мери користењето на CPU и претставува збир од сите јадра</translation>
<translation id="5781694279199921985">Зачувај евиденција за сесијата</translation>
<translation id="5797428682393400134">УСПЕШЕН</translation>
<translation id="5832805196449965646">Додај лице</translation>
<translation id="5895138241574237353">Рестартирај</translation>
<translation id="5916084858004523819">Забранета</translation>
<translation id="5931523347251946569">Датотеката не е најдена</translation>
<translation id="5982592372228113572">(<ph name="BOARD_NAME" />, верзија <ph name="MILESTONE_VERSION" />)</translation>
<translation id="6040143037577758943">Затвори</translation>
<translation id="6048107060512778456">Неуспешно - заглавена хартија</translation>
<translation id="6050189528197190982">Скала на сиви тонови</translation>
<translation id="6058625436358447366">За да завршите, внесете ги старата и новата лозинка</translation>
<translation id="6061772781719867950">Неуспешни HTTP-барања</translation>
<translation id="6104112872696127344">Скенирањето е откажано</translation>
<translation id="6106186594183574873">За да завршите, внесете ја старата лозинка</translation>
<translation id="6108689792487843350">Порталот е недостапен</translation>
<translation id="6114428539405324828"><ph name="CURRENT" /> GHz/<ph name="MAX" /> GHz</translation>
<translation id="6122191549521593678">Онлајн</translation>
<translation id="6146993107019042706">За да завршите, внесете ја новата лозинка</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Дознајте повеќе</translation>
<translation id="6191293864534840972">Неправилно форматирани сервери за име</translation>
<translation id="6232017090690406397">Батерија</translation>
<translation id="6325525973963619867">Неуспешно</translation>
<translation id="636850387210749493">Запишување компанија</translation>
<translation id="6426373337268369892">{COUNT,plural, =1{Скенираната датотека е зачувана}one{Скенираните датотеки се зачувани}other{Скенираните датотеки се зачувани}}</translation>
<translation id="649050271426829538">Запрено - заглавена хартија</translation>
<translation id="6517239166834772319">Explore</translation>
<translation id="6527081081771465939">Непознат безбедносен протокол за Wi-Fi</translation>
<translation id="6532051501443766164">Сокриј го извештајот</translation>
<translation id="65587193855025101">Со рамна плоча</translation>
<translation id="6564646048574748301">Неуспешно - печатачот е недостапен</translation>
<translation id="6618744767048954150">Се извршува</translation>
<translation id="6620487321149975369">Задачите за печатење ќе се појавуваат во историјата, освен ако не се отстранат рачно</translation>
<translation id="6643016212128521049">Исчисти</translation>
<translation id="6704062477274546131">Одредување со DNS</translation>
<translation id="6747215703636344499">Запрено - излезната фиока е полна</translation>
<translation id="6756731097889387912">Не можеше да се откаже скенирањето</translation>
<translation id="6766275201586212568">Неуспешни одредувања со DNS</translation>
<translation id="6768237774506518020">Висока стапка на неуспех на одредување со DNS</translation>
<translation id="6839141349259399400">Не може да се поврзете со скенерите?</translation>
<translation id="6853312040151791195">Брзина на празнење</translation>
<translation id="6898743098396957679">Скенирањето не можеше да се заврши</translation>
<translation id="6957231940976260713">Име на услугата</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> управува со уредов и има пристап до целата активност на корисникот, вклучувајќи ги и посетените веб-страници, лозинките и е-поштата.</translation>
<translation id="7143207342074048698">Се поврзува</translation>
<translation id="714876143603641390">LAN-поврзливост</translation>
<translation id="7162487448488904999">Галерија</translation>
<translation id="7177485034254901881"><ph name="MANAGER" /> управува со овој <ph name="DEVICE_TYPE" />. Администраторите може да го конфигурираат уредот оддалеку.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7359657277149375382">Вид датотека</translation>
<translation id="7435977162516949853">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Скенирањето е завршено. Скенирана е 1 страница}one{Скенирањето е завршено. Скенирана е {NUMBER_OF_PAGES} страница}other{Скенирањето е завршено. Скенирани се {NUMBER_OF_PAGES} страници}}</translation>
<translation id="7441459999606975924">Капацитетот на батеријата се намалува со користењето</translation>
<translation id="7469648432129124067">Откриен е портал</translation>
<translation id="7490813197707563893">MAC-адреса</translation>
<translation id="7561454561030345039">Администраторот управува со дејствово</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7648838807254605802">Висока латенција на HTTPS</translation>
<translation id="7658239707568436148">Откажи</translation>
<translation id="7690294790491645610">Потврдете ја новата лозинка</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="773153675489693198">Број на циклуси</translation>
<translation id="7732651821766520760">Тест за <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="7805768142964895445">Статус</translation>
<translation id="7928373994957558460">Прикажи ја локацијата на датотеката</translation>
<translation id="7936303884198020182">Не се најдени сервери за име</translation>
<translation id="7960831585769876809">Температура</translation>
<translation id="8041089156583427627">Испратете повратни информации</translation>
<translation id="8075838845814659848">Преостанато полнење</translation>
<translation id="808894953321890993">Промени лозинка</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" />° C</translation>
<translation id="8160445423316272678">Ставете го документот на скенерот и изберете <ph name="SPAN_BEGIN" />Скенирај<ph name="SPAN_END" /> за да започнете</translation>
<translation id="8206859287963243715">Мобилен</translation>
<translation id="8208861521865154048">Поволности</translation>
<translation id="8230672074305416752">Не успеа да се пингува стандардниот мрежен портал</translation>
<translation id="8294431847097064396">Извор</translation>
<translation id="8302368968391049045">Заштитен ѕид со HTTPS</translation>
<translation id="8347227221149377169">Налози за печатење</translation>
<translation id="8352772353338965963">Додајте сметка за повеќекратно најавување. Сите најавени сметки се достапни без лозинка, така што оваа можност треба да се користи само со сметки на кои им се верува.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Празни сервери за име</translation>
<translation id="8395584934117017006">Организација управува со овој <ph name="DEVICE_TYPE" /></translation>
<translation id="8398927464629426868">Брзината со која уредот се полни или празни во моментов</translation>
<translation id="8475690821716466388">Wi-Fi мрежата е обезбедена со слаб протокол WEP PSK</translation>
<translation id="8477551185774834963">Латенцијата на DNS е малку над дозволениот праг</translation>
<translation id="8576249514688522074">Неиницијализирана</translation>
<translation id="871560550817059752">Неуспешно - нема мастило</translation>
<translation id="8723108084122415655">Нестандардната мрежа е над прагот за латенција</translation>
<translation id="8726019395068607495">Запрено - вратата е отворена</translation>
<translation id="8730621377337864115">Готово</translation>
<translation id="8747900814994928677">Потврдете ја измената</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8798099450830957504">Стандардно</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8845001906332463065">Побарајте помош</translation>
<translation id="8881098542468797602">Тестот успеа</translation>
<translation id="8898840733695078011">Јачина на сигнал</translation>
<translation id="8910721771319628100">Стандардната мрежа е над прагот за латентност</translation>
<translation id="8919837981463578619">Неуспешно - недостасува фиоката</translation>
<translation id="8928727111548978589">Неуспешно - нема хартија</translation>
<translation id="8930622219860340959">Безжична</translation>
<translation id="89415009803968170"><ph name="ERROR_MESSAGE" /> Преостанати обиди: <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /></translation>
<translation id="8968751544471797276">Брзина на полнење</translation>
<translation id="8970109610781093811">Изврши повторно</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9088306295921699330">Моментално користење</translation>
<translation id="910415269708673980">Освежете го билетот за <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">Се скенира страницата <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">Отклучи</translation>
<translation id="9149391708638971077">Изврши тест за меморија</translation>
<translation id="982713511914535780">Изврши тест за празнење</translation>
</translationbundle>