blob: d1ae2824e912a245c2b066b115e26271f7f36d8d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="no">
<translation id="1018656279737460067">Avbrutt</translation>
<translation id="1059913517121127803">Kunne ikke starte skanningen</translation>
<translation id="1071587090247825784">Oppdaget en brannmur</translation>
<translation id="1075811647922107217">Sidestørrelse</translation>
<translation id="1124772482545689468">Bruker</translation>
<translation id="1175697296044146566">Denne <ph name="DEVICE_TYPE" />-enheten administreres av <ph name="MANAGER" />.</translation>
<translation id="1195447618553298278">Ukjent feil.</translation>
<translation id="1204296502688602597">DNS-tidsforsinkelse</translation>
<translation id="123124571410524056">Mistanke om portal</translation>
<translation id="1238612778414822719">HTTPS-tidsforsinkelse</translation>
<translation id="1290331692326790741">Svakt signal</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Tilpass til skanneområdet</translation>
<translation id="1397738625398125236">Gatewayen kan pinges</translation>
<translation id="1398634363027580500">Svært høy HTTPS-tidsforsinkelse</translation>
<translation id="1413240736185167732">Mislykket – filtersvikt</translation>
<translation id="1468664791493211953">Tilbud</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> administrerer denne enheten og kan muligens overvåke aktiviteten din.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Skanner</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> administrerer denne brukeren og kan administrere innstillinger og overvåke brukeraktiviteten eksternt.</translation>
<translation id="150962533380566081">Ugyldig PUK.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Appoversikt</translation>
<translation id="1621067168122174824">Kjør ladetest</translation>
<translation id="1633910004424187862"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> tråder)</translation>
<translation id="1641857168437328880">Dokumentmater (ensidig)</translation>
<translation id="1644574205037202324">Logg</translation>
<translation id="1662989795263954667">Stoppet – tom for blekk</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">DNS-resolveren er til stede</translation>
<translation id="1743558184855585519">Batteriet anses som oppbrukt når grensen er nådd</translation>
<translation id="1792647875738159689">Avbryter skanningen</translation>
<translation id="1905710495812624430">Du har overskredet maksimumsgrensen for antall forsøk.</translation>
<translation id="1930797645656624981">Tjeneste for Chrome OS-inndatametode</translation>
<translation id="1947737735496445907">Skrevet ut</translation>
<translation id="1979103255016296513">Det er på høy tid å endre passordet</translation>
<translation id="1980044825731880088">CPU-hastighet</translation>
<translation id="1999615961760456652">Obligatorisk side</translation>
<translation id="2008685064673031089">Primtallsøk</translation>
<translation id="2080070583977670716">Flere innstillinger</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" /> %</translation>
<translation id="2161394479394250669">Avbryt utskriftsjobben</translation>
<translation id="2224337661447660594">Ingen nettilkobling</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> DPI</translation>
<translation id="2338501278241028356">Slå på Bluetooth for å finne enheter i nærheten</translation>
<translation id="2364498172489649528">Bestått</translation>
<translation id="2375079107209812402"><ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> forsøk igjen</translation>
<translation id="2391082728065870591">Send tilbakemeldingsrapport</translation>
<translation id="2446553403094072641">Nøyaktighet av flytende desimalpunkt</translation>
<translation id="2448312741937722512">Type</translation>
<translation id="2461822463642141190">Nåværende</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2517472476991765520">Skann</translation>
<translation id="2570743873672969996">Kjører test av <ph name="TEST_NAME" /> …</translation>
<translation id="2585245331261708204">Dette er nytt i Chrome OS</translation>
<translation id="2620436844016719705">System</translation>
<translation id="2740531572673183784">OK</translation>
<translation id="2805756323405976993">Apper</translation>
<translation id="2872961005593481000">Slå av</translation>
<translation id="2878387241690264070">Ladet ut <ph name="RATE" /><ph name="NUM_SECONDS" /> sekunder.</translation>
<translation id="3008341117444806826">OPPDATER</translation>
<translation id="3009958530611748826">Velg mappen du vil lagre i</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3069085583900247081">Testen mislyktes</translation>
<translation id="3083667275341675831">Tilkoblingsdiagnostikk</translation>
<translation id="3091839911843451378">Mislykket – stoppet</translation>
<translation id="3102119246920354026">Buffer</translation>
<translation id="3122464029669770682">Prosessor</translation>
<translation id="315116470104423982">Mobildata</translation>
<translation id="3188257591659621405">Mine filer</translation>
<translation id="3199982728237701504">Dokumentmater (tosidig)</translation>
<translation id="3246869037381808805">Utskriftsjobber som er eldre enn 1 dag, blir fjernet</translation>
<translation id="3268178239013324452">Mislykket – luken er åpen</translation>
<translation id="3310640316857623290">DNS-forsinkelsen er betydelig høyere enn den tillatte grenseverdien</translation>
<translation id="3328783797891415197">Testen kjøres</translation>
<translation id="3368922792935385530">Tilkoblet</translation>
<translation id="3369013195428705271">Er du sikker på at du vil tømme hele utskriftsloggen? Utskriftsjobber som allerede er i gang, fjernes ikke.</translation>
<translation id="3456078764689556234">Skrev ut side <ph name="PRINTED_PAGES" /> av <ph name="TOTAL_PAGES" />.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Utskrift</translation>
<translation id="3515615323037921860">Utskriftsjobber</translation>
<translation id="3527036260304016759">Mislykket – ukjent feil</translation>
<translation id="357889014807611375">Wi-Fi med datamåling</translation>
<translation id="360565022852130722">Wi-Fi-nettverket er sikret med den svake protokollen WEP 802.1x</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> anmeldelser)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Ikke tilkoblet</translation>
<translation id="3749289110408117711">Filnavn</translation>
<translation id="38114475217616659">Tøm hele loggen</translation>
<translation id="3820172043799983114">Ugyldig PIN-kode</translation>
<translation id="3838338534323494292">Nytt passord</translation>
<translation id="3865414814144988605">Oppløsning</translation>
<translation id="3941014780699102620">Kunne ikke finne tilknytning til verten</translation>
<translation id="3942420633017001071">Diagnostikk</translation>
<translation id="39823212440917567">Utskriftsjobber som er eldre enn <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> dager, blir fjernet</translation>
<translation id="4003384961948020559">Mislykket – utskriftsmottaket er fullt</translation>
<translation id="4034824040120875894">Skriver</translation>
<translation id="4131410914670010031">Svarthvitt</translation>
<translation id="4145784616224233563">HTTP-brannmur</translation>
<translation id="4170700058716978431">MISLYKKET</translation>
<translation id="4176463684765177261">Deaktivert</translation>
<translation id="4227825898293920515">Passordet utløper om <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Ingen utskriftsjobber pågår</translation>
<translation id="4297501883039923494">Stoppet – ukjent feil</translation>
<translation id="4378373042927530923">Ikke kjørt</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4425149324548788773">Min disk</translation>
<translation id="4429881212383817840">Kerberos-saken utløper snart</translation>
<translation id="445059817448385655">Gammelt passord</translation>
<translation id="4454245904991689773">Skann til</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Kunne ikke pinge gatewayen for ikke-standardnettverket</translation>
<translation id="4511264077854731334">Portal</translation>
<translation id="4548483925627140043">Fant ikke noe signal</translation>
<translation id="455835558791489930"><ph name="CHARGE_VALUE" /> mAh-batteri</translation>
<translation id="458794348635939462">Kunne ikke finne tilknytning til alle vertene</translation>
<translation id="4593212453765072419">Godkjenning av mellomtjener kreves</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /> av <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Trykk på Enter for å avbryte utskriftsjobben.</translation>
<translation id="4646949265910132906">Sikker Wi-Fi-tilkobling</translation>
<translation id="467510802200863975">Passordene er ikke like</translation>
<translation id="467715984478005772">Mistanke om brannmur</translation>
<translation id="4691278870498629773">Stoppet – en skuff mangler</translation>
<translation id="469379815867856270">Signalstyrke</translation>
<translation id="4731797938093519117">Foreldretilgang</translation>
<translation id="4773299976671772492">Stoppet</translation>
<translation id="4808449224298348341">Avbrøt utskriftsjobben <ph name="DOCUMENT_TITLE" /></translation>
<translation id="4832079907277790330">Velg en mappe i Filer-appen …</translation>
<translation id="4835901797422965222">Ingen aktive nettverk</translation>
<translation id="4848429997038228357">KJØRER</translation>
<translation id="4890353053343094602">Velg et nytt passord umiddelbart</translation>
<translation id="4891842000192098784">Stress</translation>
<translation id="4917889632206600977">Stoppet – tom for papir</translation>
<translation id="4921665434385737356">Ladet <ph name="RATE" /><ph name="NUM_SECONDS" /> sekunder.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Dato</translation>
<translation id="498186245079027698">Sjekk skanneren, og prøv på nytt. Sørg for at det er nok lokal lagringsplass til å lagre skannede filer.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Kjør</translation>
<translation id="500920857929044050">Stans testen</translation>
<translation id="5089810972385038852">Fylke/delstat</translation>
<translation id="5154917547274118687">Minne</translation>
<translation id="5168185087976003268">Batterihelse</translation>
<translation id="520299634122159966">Ingen tilgjengelige skannere</translation>
<translation id="5212543919916444558">Jeg finner ikke noe på skjermen jeg kan hjelpe deg med.
Prøv å trykke på mikrofonen for å spørre meg om noe.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Logg av</translation>
<translation id="5264277876637023664">Kjør prosessortest</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Kjør rutinene på nytt</translation>
<translation id="5317780077021120954">Lagre</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Velg et nytt passord nå</translation>
<translation id="5333530671332546086">Ukjent portaltilstand</translation>
<translation id="5372659122375744710">Wi-Fi-nettverket er ikke sikkert</translation>
<translation id="5401938042319910061">Kjør alle rutinene</translation>
<translation id="5430931332414098647">Umiddelbar internettdeling</translation>
<translation id="5431318178759467895">Farge</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN/L2TP</translation>
<translation id="5457599981699367932">Surf som gjest</translation>
<translation id="54609108002486618">Administrert</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5551702563755460533">Finn ut mer i brukerstøtten</translation>
<translation id="5635169860413004179">Se rapporten</translation>
<translation id="5719918614880940190">Dette er en sammenstilt måling av CPU-bruken for alle kjernene</translation>
<translation id="5781694279199921985">Lagre øktlogg</translation>
<translation id="5797428682393400134">FULLFØRT</translation>
<translation id="5832805196449965646">Legg til person</translation>
<translation id="5895138241574237353">Start på nytt</translation>
<translation id="5916084858004523819">Forbudt</translation>
<translation id="5931523347251946569">Fant ikke filen</translation>
<translation id="5982592372228113572">(<ph name="BOARD_NAME" />, versjon <ph name="MILESTONE_VERSION" />)</translation>
<translation id="6040143037577758943">Lukk</translation>
<translation id="6048107060512778456">Mislykket – papirstopp</translation>
<translation id="6050189528197190982">Gråtoner</translation>
<translation id="6058625436358447366">For å fullføre passordendringen, skriv inn det gamle og det nye passordet</translation>
<translation id="6061772781719867950">Mislykkede HTTP-forespørsler</translation>
<translation id="6104112872696127344">Skanningen er avbrutt</translation>
<translation id="6106186594183574873">For å fullføre passordendringen, skriv inn det gamle passordet</translation>
<translation id="6108689792487843350">Gatewayen er utilgjengelig</translation>
<translation id="6114428539405324828"><ph name="CURRENT" /> GHz / <ph name="MAX" /> GHz</translation>
<translation id="6122191549521593678">Pålogget</translation>
<translation id="6146993107019042706">For å fullføre passordendringen, skriv inn det nye passordet</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Finn ut mer</translation>
<translation id="6191293864534840972">Navnetjenerne inneholder feil</translation>
<translation id="6232017090690406397">Batteri</translation>
<translation id="6325525973963619867">Mislykket</translation>
<translation id="636850387210749493">Bedriftsregistrering</translation>
<translation id="6426373337268369892">{COUNT,plural, =1{Den skannede filen er lagret}other{De skannede filene er lagret}}</translation>
<translation id="649050271426829538">Stoppet – papirstopp</translation>
<translation id="6517239166834772319">Utforsk</translation>
<translation id="6527081081771465939">Ukjent Wi-Fi-sikkerhetsprotokoll</translation>
<translation id="6532051501443766164">Skjul rapporten</translation>
<translation id="65587193855025101">Planskanner</translation>
<translation id="6564646048574748301">Mislykket – skriveren kan ikke nås</translation>
<translation id="6618744767048954150">Kjører</translation>
<translation id="6620487321149975369">Utskriftsjobber vises i loggen med mindre de fjernes manuelt</translation>
<translation id="6643016212128521049">Tøm</translation>
<translation id="6704062477274546131">DNS-konvertering</translation>
<translation id="6747215703636344499">Stoppet – utskriftsmottaket er fullt</translation>
<translation id="6756731097889387912">Kunne ikke avbryte skanningen</translation>
<translation id="6766275201586212568">Mislykkede DNS-oppslag</translation>
<translation id="6768237774506518020">Høy feilfrekvens for DNS-oppslag</translation>
<translation id="6839141349259399400">Kan du ikke koble til noen skannere?</translation>
<translation id="6853312040151791195">Utladingsfrekvens</translation>
<translation id="6898743098396957679">Kunne ikke fullføre skanningen</translation>
<translation id="6957231940976260713">Tjenestenavn</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> administrerer denne enheten og har tilgang til all brukeraktivitet, blant annet nettsteder som besøkes, passord og e-post.</translation>
<translation id="7143207342074048698">Kobler til</translation>
<translation id="714876143603641390">LAN-tilkobling</translation>
<translation id="7162487448488904999">Galleri</translation>
<translation id="7177485034254901881"><ph name="DEVICE_TYPE" /> administreres av <ph name="MANAGER" />. Administratorer kan konfigurere enheten eksternt.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7359657277149375382">Filtype</translation>
<translation id="7435977162516949853">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Skanningen er fullført. 1 side er skannet}other{Skanningen er fullført. {NUMBER_OF_PAGES} sider er skannet}}</translation>
<translation id="7441459999606975924">Batterikapasiteten avtar med bruken</translation>
<translation id="7469648432129124067">Oppdaget en portal</translation>
<translation id="7490813197707563893">MAC-adresse</translation>
<translation id="7561454561030345039">Denne handlingen administreres av administratoren</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7648838807254605802">Høy HTTPS-tidsforsinkelse</translation>
<translation id="7658239707568436148">Avbryt</translation>
<translation id="7690294790491645610">Bekreft det nye passordet</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="773153675489693198">Syklusantall</translation>
<translation id="7732651821766520760"><ph name="TEST_NAME" />test</translation>
<translation id="7805768142964895445">Status</translation>
<translation id="7928373994957558460">Vis filplassering</translation>
<translation id="7936303884198020182">Fant ingen navnetjenere</translation>
<translation id="7960831585769876809">Temperatur</translation>
<translation id="8041089156583427627">Send tilbakemelding</translation>
<translation id="8075838845814659848">Gjenværende batteri</translation>
<translation id="808894953321890993">Endre passord</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" /> °C</translation>
<translation id="8160445423316272678">Legg dokumentet på skanneren, og velg <ph name="SPAN_BEGIN" />Skann<ph name="SPAN_END" /> for å komme i gang</translation>
<translation id="8206859287963243715">Mobil</translation>
<translation id="8208861521865154048">Fordeler</translation>
<translation id="8230672074305416752">Kunne ikke pinge gatewayen for standardnettverket</translation>
<translation id="8294431847097064396">Kilde</translation>
<translation id="8302368968391049045">HTTPS-brannmur</translation>
<translation id="8347227221149377169">Utskriftsjobber</translation>
<translation id="8352772353338965963">Legg til en konto for multipålogging. Alle påloggede kontoer kan brukes uten passord, så denne funksjonen burde bare brukes med pålitelige kontoer.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Tomme navnetjenere</translation>
<translation id="8395584934117017006">Denne <ph name="DEVICE_TYPE" />-enheten er bedriftsadministrert</translation>
<translation id="8398927464629426868">Hvor raskt enheten lades eller utlades for øyeblikket</translation>
<translation id="8475690821716466388">Wi-Fi-nettverket er sikret med den svake protokollen WEP PSK</translation>
<translation id="8477551185774834963">DNS-forsinkelsen er noe høyere enn den tillatte grenseverdien</translation>
<translation id="8576249514688522074">Ikke initialisert</translation>
<translation id="871560550817059752">Mislykket – tom for blekk</translation>
<translation id="8723108084122415655">Tidsforsinkelsen for ikke-standardnettverket er over grenseverdien</translation>
<translation id="8726019395068607495">Stoppet – luken er åpen</translation>
<translation id="8730621377337864115">Ferdig</translation>
<translation id="8747900814994928677">Bekreft endringen</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8798099450830957504">Standard</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8845001906332463065">Få hjelp</translation>
<translation id="8881098542468797602">Testen er fullført</translation>
<translation id="8898840733695078011">Signalstyrke</translation>
<translation id="8910721771319628100">Tidsforsinkelsen for standardnettverket er over grenseverdien</translation>
<translation id="8919837981463578619">Mislykket – en skuff mangler</translation>
<translation id="8928727111548978589">Mislykket – tom for papir</translation>
<translation id="8930622219860340959">Trådløs</translation>
<translation id="89415009803968170"><ph name="ERROR_MESSAGE" /> <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> forsøk igjen</translation>
<translation id="8968751544471797276">Ladefrekvens</translation>
<translation id="8970109610781093811">Kjør på nytt</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9088306295921699330">Nåværende bruk</translation>
<translation id="910415269708673980">Oppdater saken for <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">Skanner side <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">Lås opp</translation>
<translation id="9149391708638971077">Kjør minnetest</translation>
<translation id="982713511914535780">Kjør utladingstest</translation>
</translationbundle>