blob: 5ff98e4ed4cd05aa3ca7d800e74f3d8b7cfdd733 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pl">
<translation id="1018656279737460067">Anulowano</translation>
<translation id="1059913517121127803">Nie udało się rozpocząć skanowania</translation>
<translation id="1071587090247825784">wykryto zaporę sieciową</translation>
<translation id="1075811647922107217">Rozmiar strony</translation>
<translation id="1124772482545689468">Użytkownik</translation>
<translation id="1175697296044146566">Tym urządzeniem <ph name="DEVICE_TYPE" /> zarządza <ph name="MANAGER" />.</translation>
<translation id="1195447618553298278">Nieznany błąd.</translation>
<translation id="1204296502688602597">Opóźnienie DNS</translation>
<translation id="123124571410524056">Podejrzany portal</translation>
<translation id="1238612778414822719">Opóźnienie HTTPS</translation>
<translation id="1290331692326790741">słaby sygnał</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Dopasuj do obszaru skanowania</translation>
<translation id="1397738625398125236">Brama reaguje na ping</translation>
<translation id="1398634363027580500">bardzo duże opóźnienie HTTPS</translation>
<translation id="1413240736185167732">Niepowodzenie – błąd filtra</translation>
<translation id="1468664791493211953">Oferty</translation>
<translation id="1476467821656042872">Tym urządzeniem zarządza <ph name="MANAGER" />. Może też monitorować Twoją aktywność.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Skanery</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> zarządza tym użytkownikiem i może zdalnie monitorować jego aktywność oraz zarządzać ustawieniami.</translation>
<translation id="150962533380566081">Nieprawidłowy PUK.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Menu z aplikacjami</translation>
<translation id="1621067168122174824">Przeprowadź test ładowania</translation>
<translation id="1633910004424187862"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" />-wątkowy)</translation>
<translation id="1641857168437328880">Podajnik dokumentów (jednostronny)</translation>
<translation id="1644574205037202324">Historia</translation>
<translation id="1662989795263954667">Zatrzymano – brak tuszu</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">Resolver DNS – obecność</translation>
<translation id="1743558184855585519">Kiedy bateria osiągnie limit, uważana jest za zużytą</translation>
<translation id="1792647875738159689">Anuluję skanowanie</translation>
<translation id="1905710495812624430">Przekroczono maksymalną liczbę prób.</translation>
<translation id="1930797645656624981">Usługa Metoda wprowadzania Chrome OS</translation>
<translation id="1947737735496445907">Wydrukowano</translation>
<translation id="1979103255016296513">Zaległa zmiana hasła</translation>
<translation id="1980044825731880088">Częstotliwość taktowania CPU</translation>
<translation id="1999615961760456652">Portal przechwytujący</translation>
<translation id="2008685064673031089">Znajdowanie liczb pierwszych</translation>
<translation id="2080070583977670716">Więcej ustawień</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" />%</translation>
<translation id="2161394479394250669">Anuluj zadanie drukowania</translation>
<translation id="2224337661447660594">Brak internetu</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> dpi</translation>
<translation id="2338501278241028356">Włącz Bluetooth, by wykryć urządzenia w pobliżu</translation>
<translation id="2364498172489649528">Zaliczone</translation>
<translation id="2375079107209812402">Pozostałe próby: <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /></translation>
<translation id="2391082728065870591">Prześlij zgłoszenie opinii</translation>
<translation id="2446553403094072641">Precyzja obliczeń zmiennoprzecinkowych</translation>
<translation id="2448312741937722512">Typ</translation>
<translation id="2461822463642141190">Aktualnie</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2517472476991765520">Skanuj</translation>
<translation id="2570743873672969996">Wykonuję test <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="2585245331261708204">Co nowego w Chrome OS</translation>
<translation id="2620436844016719705">System</translation>
<translation id="2740531572673183784">OK</translation>
<translation id="2805756323405976993">Aplikacje</translation>
<translation id="2872961005593481000">Wyłącz</translation>
<translation id="2878387241690264070">Rozładowano <ph name="RATE" /> w ciągu <ph name="NUM_SECONDS" /> sekund.</translation>
<translation id="3008341117444806826">ODŚWIEŻ</translation>
<translation id="3009958530611748826">Wybierz folder zapisu</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3069085583900247081">Niepowodzenie testu</translation>
<translation id="3083667275341675831">Diagnostyka problemów z łącznością</translation>
<translation id="3091839911843451378">Niepowodzenie – drukarka została zatrzymana</translation>
<translation id="3102119246920354026">Pamięć podręczna</translation>
<translation id="3122464029669770682">Procesor</translation>
<translation id="315116470104423982">Mobilna transmisja danych</translation>
<translation id="3188257591659621405">Moje pliki</translation>
<translation id="3199982728237701504">Podajnik dokumentów (dwustronny)</translation>
<translation id="3246869037381808805">Zadania drukowania starsze niż 1 dzień zostaną usunięte</translation>
<translation id="3268178239013324452">Niepowodzenie – otwarte drzwiczki drukarki</translation>
<translation id="3310640316857623290">Opóźnienie DNS znacznie przekracza dopuszczalny próg</translation>
<translation id="3328783797891415197">Test w toku</translation>
<translation id="3368922792935385530">Połączone</translation>
<translation id="3369013195428705271">Czy na pewno chcesz usunąć całą historię drukowania? Bieżące zadania drukowania nie zostaną usunięte.</translation>
<translation id="3456078764689556234">Wydrukowano stronę <ph name="PRINTED_PAGES" /><ph name="TOTAL_PAGES" />.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Drukowanie</translation>
<translation id="3515615323037921860">Zadania drukowania</translation>
<translation id="3527036260304016759">Niepowodzenie – nieznany błąd</translation>
<translation id="357889014807611375">Wi-Fi z pomiarem użycia danych</translation>
<translation id="360565022852130722">Sieć Wi-Fi jest zabezpieczona słabym protokołem WEP 802.1x</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (liczba opinii: <ph name="AGGREGATED_COUNT" />)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Brak połączenia</translation>
<translation id="3749289110408117711">Nazwa pliku</translation>
<translation id="38114475217616659">Wyczyść całą historię</translation>
<translation id="3820172043799983114">Nieprawidłowy kod PIN.</translation>
<translation id="3838338534323494292">Nowe hasło</translation>
<translation id="3865414814144988605">Rozdzielczość</translation>
<translation id="3941014780699102620">Nie udało się znaleźć hosta</translation>
<translation id="3942420633017001071">Diagnostyka</translation>
<translation id="39823212440917567">Zadania drukowania starsze niż <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> dni zostaną usunięte</translation>
<translation id="4003384961948020559">Niepowodzenie – odbiornik papieru jest pełny</translation>
<translation id="4034824040120875894">Drukarka</translation>
<translation id="4131410914670010031">Czarno-biały</translation>
<translation id="4145784616224233563">Zapora sieciowa HTTP</translation>
<translation id="4170700058716978431">NEGATYWNY</translation>
<translation id="4176463684765177261">Wyłączone</translation>
<translation id="4227825898293920515">Hasło wygasa za <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Brak zadań drukowania w toku</translation>
<translation id="4297501883039923494">Zatrzymano – nieznany błąd</translation>
<translation id="4378373042927530923">Nie wykonano</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4425149324548788773">Mój dysk</translation>
<translation id="4429881212383817840">Zgłoszenie Kerberos wkrótce straci ważność</translation>
<translation id="445059817448385655">Stare hasło</translation>
<translation id="4454245904991689773">Skanuj do</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Nie udało się sprawdzić pingiem bramy sieciowej innej niż domyślna</translation>
<translation id="4511264077854731334">Portal</translation>
<translation id="4548483925627140043">Nie znaleziono sygnału</translation>
<translation id="455835558791489930">Bateria <ph name="CHARGE_VALUE" /> mAh</translation>
<translation id="458794348635939462">Nie udało się znaleźć wszystkich hostów</translation>
<translation id="4593212453765072419">Wymagane uwierzytelnienie na serwerze proxy</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /><ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Naciśnij Enter, by anulować zadanie drukowania.</translation>
<translation id="4646949265910132906">Bezpieczne połączenie z Wi-Fi</translation>
<translation id="467510802200863975">Hasła nie są zgodne</translation>
<translation id="467715984478005772">przypuszczalnie zapora sieciowa</translation>
<translation id="4691278870498629773">Zatrzymano – brak zasobnika</translation>
<translation id="469379815867856270">Siła sygnału</translation>
<translation id="4731797938093519117">Dostęp rodzica</translation>
<translation id="4773299976671772492">Zatrzymano</translation>
<translation id="4808449224298348341">Zadanie drukowania <ph name="DOCUMENT_TITLE" /> zostało anulowane</translation>
<translation id="4832079907277790330">Wybierz Folder w aplikacji Pliki...</translation>
<translation id="4835901797422965222">Brak aktywnych sieci</translation>
<translation id="4848429997038228357">W TOKU</translation>
<translation id="4890353053343094602">Jak najszybciej wybierz nowe.</translation>
<translation id="4891842000192098784">Obciążenie</translation>
<translation id="4917889632206600977">Zatrzymano – brak papieru</translation>
<translation id="4921665434385737356">Naładowano <ph name="RATE" /> w ciągu <ph name="NUM_SECONDS" /> s.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Data</translation>
<translation id="498186245079027698">Sprawdź skaner i spróbuj ponownie. Upewnij się, że na urządzeniu masz miejsce na zapisanie zeskanowanych plików.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Uruchom</translation>
<translation id="500920857929044050">Zatrzymaj test</translation>
<translation id="5089810972385038852">Stan</translation>
<translation id="5154917547274118687">Pamięć</translation>
<translation id="5168185087976003268">Kondycja baterii</translation>
<translation id="520299634122159966">Brak dostępnych skanerów</translation>
<translation id="5212543919916444558">Na Twoim ekranie nie ma nic, w czym mogę pomóc.
Kliknij mikrofon i zadaj pytanie.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Wyloguj się</translation>
<translation id="5264277876637023664">Przeprowadź test procesora</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Uruchom ponownie testy</translation>
<translation id="5317780077021120954">Zapisz</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Wybierz teraz nowe.</translation>
<translation id="5333530671332546086">Nieznany stan portalu</translation>
<translation id="5372659122375744710">Sieć Wi-Fi nie jest bezpieczna</translation>
<translation id="5401938042319910061">Uruchom wszystkie testy</translation>
<translation id="5430931332414098647">Instant Tethering</translation>
<translation id="5431318178759467895">Kolor</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN / L2TP</translation>
<translation id="5457599981699367932">Przeglądaj jako gość</translation>
<translation id="54609108002486618">Zarządzany</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5551702563755460533">Dowiedz się więcej w Centrum pomocy</translation>
<translation id="5635169860413004179">Wyświetl raport</translation>
<translation id="5719918614880940190">To narzędzie mierzy obciążenie procesora (wszystkich rdzeni)</translation>
<translation id="5781694279199921985">Zapisz dziennik sesji</translation>
<translation id="5797428682393400134">POZYTYWNY</translation>
<translation id="5832805196449965646">Dodaj osobę</translation>
<translation id="5895138241574237353">Uruchom ponownie</translation>
<translation id="5916084858004523819">Niedozwolone</translation>
<translation id="5931523347251946569">Nie znaleziono pliku</translation>
<translation id="5982592372228113572">(<ph name="BOARD_NAME" />, wersja <ph name="MILESTONE_VERSION" />)</translation>
<translation id="6040143037577758943">Zamknij</translation>
<translation id="6048107060512778456">Niepowodzenie – zacięcie papieru</translation>
<translation id="6050189528197190982">Skala odcieni szarości</translation>
<translation id="6058625436358447366">Aby zakończyć, wpisz stare i nowe hasło</translation>
<translation id="6061772781719867950">nieudane żądania HTTPS</translation>
<translation id="6104112872696127344">Skanowanie zostało anulowane</translation>
<translation id="6106186594183574873">Aby zakończyć, wpisz stare hasło</translation>
<translation id="6108689792487843350">Brama jest nieosiągalna</translation>
<translation id="6114428539405324828"><ph name="CURRENT" /> GHz / <ph name="MAX" /> GHz</translation>
<translation id="6122191549521593678">Online</translation>
<translation id="6146993107019042706">Aby zakończyć, wpisz nowe hasło</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Dowiedz się więcej</translation>
<translation id="6191293864534840972">Nieprawidłowe serwery nazw</translation>
<translation id="6232017090690406397">Bateria</translation>
<translation id="6325525973963619867">Niepowodzenie</translation>
<translation id="636850387210749493">Rejestracja w firmie</translation>
<translation id="6426373337268369892">{COUNT,plural, =1{Zeskanowany plik został zapisany}few{Zeskanowane pliki zostały zapisane}many{Zeskanowane pliki zostały zapisane}other{Zeskanowane pliki zostały zapisane}}</translation>
<translation id="649050271426829538">Zatrzymano – zacięcie papieru</translation>
<translation id="6517239166834772319">Odkrywaj</translation>
<translation id="6527081081771465939">Nieznany protokół zabezpieczeń Wi-Fi</translation>
<translation id="6532051501443766164">Ukryj raport</translation>
<translation id="65587193855025101">Szyba</translation>
<translation id="6564646048574748301">Niepowodzenie – drukarka jest nieosiągalna</translation>
<translation id="6618744767048954150">W toku</translation>
<translation id="6620487321149975369">Zadania drukowania będą widoczne w historii, dopóki ich nie usuniesz</translation>
<translation id="6643016212128521049">Wyczyść</translation>
<translation id="6704062477274546131">Rozwiązywanie nazw DNS</translation>
<translation id="6747215703636344499">Zatrzymano – odbiornik papieru jest pełny</translation>
<translation id="6756731097889387912">Nie udało się anulować skanowania</translation>
<translation id="6766275201586212568">błędy rozpoznawania nazw DNS</translation>
<translation id="6768237774506518020">dużo błędów rozpoznania nazwy DNS</translation>
<translation id="6839141349259399400">Nie możesz połączyć się ze skanerami?</translation>
<translation id="6853312040151791195">Szybkość rozładowywania</translation>
<translation id="6898743098396957679">Nie udało się ukończyć skanowania</translation>
<translation id="6957231940976260713">Nazwa usługi</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> zarządza tym urządzeniem i ma dostęp do wszelkiej aktywności użytkownika, w tym odwiedzanych stron internetowych, haseł i e-maili.</translation>
<translation id="7143207342074048698">Łączenie</translation>
<translation id="714876143603641390">Łączność LAN</translation>
<translation id="7162487448488904999">Galeria</translation>
<translation id="7177485034254901881">Tym urządzeniem <ph name="DEVICE_TYPE" /> zarządza <ph name="MANAGER" />. Administratorzy mogą je zdalnie konfigurować.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7359657277149375382">Typ pliku</translation>
<translation id="7435977162516949853">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Gotowe. Zeskanowano 1 stronę.}few{Gotowe. Zeskanowano {NUMBER_OF_PAGES} strony.}many{Gotowe. Zeskanowano {NUMBER_OF_PAGES} stron.}other{Gotowe. Zeskanowano {NUMBER_OF_PAGES} strony.}}</translation>
<translation id="7441459999606975924">Pojemność baterii zmniejsza się w miarę jej zużycia</translation>
<translation id="7469648432129124067">Wykryto portal</translation>
<translation id="7490813197707563893">Adres MAC</translation>
<translation id="7561454561030345039">Tym ustawieniem zarządza Twój administrator</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7648838807254605802">duże opóźnienie HTTPS</translation>
<translation id="7658239707568436148">Anuluj</translation>
<translation id="7690294790491645610">Potwierdź nowe hasło</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="773153675489693198">Liczba cykli</translation>
<translation id="7732651821766520760"><ph name="TEST_NAME" /> – test</translation>
<translation id="7805768142964895445">Stan</translation>
<translation id="7928373994957558460">Pokaż lokalizację pliku</translation>
<translation id="7936303884198020182">Nie znaleziono serwerów nazw</translation>
<translation id="7960831585769876809">Temperatura</translation>
<translation id="8041089156583427627">Prześlij opinię</translation>
<translation id="8075838845814659848">Stan naładowania</translation>
<translation id="808894953321890993">Zmień hasło</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" />°C</translation>
<translation id="8160445423316272678">Umieść dokument na skanerze i wybierz <ph name="SPAN_BEGIN" />Skanuj<ph name="SPAN_END" />, by rozpocząć</translation>
<translation id="8206859287963243715">Komórka</translation>
<translation id="8208861521865154048">Korzyści</translation>
<translation id="8230672074305416752">Nie udało się sprawdzić pingiem domyślnej bramy sieciowej</translation>
<translation id="8294431847097064396">Źródło</translation>
<translation id="8302368968391049045">Zapora sieciowa HTTPS</translation>
<translation id="8347227221149377169">Zadania drukowania</translation>
<translation id="8352772353338965963">Tu możesz dodać konto do wielokrotnego logowania. Ponieważ dostęp do wszystkich zalogowanych kont można uzyskać bez podawania hasła, tej funkcji należy używać tylko z zaufanymi kontami.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Puste serwery nazw</translation>
<translation id="8395584934117017006">Tym urządzeniem (<ph name="DEVICE_TYPE" />) zarządza firma</translation>
<translation id="8398927464629426868">Obecne tempo, w jakim urządzenie się ładuje lub rozładowuje</translation>
<translation id="8475690821716466388">Sieć Wi-Fi jest zabezpieczona słabym protokołem WEP PSK</translation>
<translation id="8477551185774834963">Opóźnienie DNS nieco przekracza dopuszczalny próg</translation>
<translation id="8576249514688522074">Nie zainicjowano</translation>
<translation id="871560550817059752">Niepowodzenie – brak tuszu</translation>
<translation id="8723108084122415655">Sieć inna niż domyślna przekroczyła próg opóźnienia</translation>
<translation id="8726019395068607495">Zatrzymano – otwarte drzwiczki drukarki</translation>
<translation id="8730621377337864115">Gotowe</translation>
<translation id="8747900814994928677">Potwierdź zmianę</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8798099450830957504">Domyślny</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8845001906332463065">Uzyskaj pomoc</translation>
<translation id="8881098542468797602">Test zakończył się powodzeniem</translation>
<translation id="8898840733695078011">Siła sygnału</translation>
<translation id="8910721771319628100">Sieć domyślna przekroczyła próg opóźnienia</translation>
<translation id="8919837981463578619">Niepowodzenie – nie znaleziono tacy</translation>
<translation id="8928727111548978589">Niepowodzenie – brak papieru</translation>
<translation id="8930622219860340959">Sieć bezprzewodowa</translation>
<translation id="89415009803968170"><ph name="ERROR_MESSAGE" /> Pozostałe próby: <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /></translation>
<translation id="8968751544471797276">Szybkość ładowania</translation>
<translation id="8970109610781093811">Uruchom ponownie</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9088306295921699330">Obecne wykorzystanie</translation>
<translation id="910415269708673980">Odśwież zgłoszenie przypisane do konta <ph name="PRINCIPAL_NAME" />.</translation>
<translation id="9106415115617144481">Skanowanie strony <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">Odblokuj</translation>
<translation id="9149391708638971077">Przeprowadź test pamięci</translation>
<translation id="982713511914535780">Przeprowadź test rozładowywania</translation>
</translationbundle>