blob: 2e27dafd8459048165fbbdc0a0b1514a88c5bc70 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="1018656279737460067">Zrušené</translation>
<translation id="1059913517121127803">Skenovanie sa nepodarilo spustiť</translation>
<translation id="1071587090247825784">Bol zistený firewall</translation>
<translation id="1075811647922107217">Veľkosť stránky</translation>
<translation id="1124772482545689468">Používateľ</translation>
<translation id="1175697296044146566">Toto zariadenie <ph name="DEVICE_TYPE" /> spravuje <ph name="MANAGER" />.</translation>
<translation id="1195447618553298278">Neznáma chyba.</translation>
<translation id="1204296502688602597">Latencia DNS</translation>
<translation id="123124571410524056">Podozrenie na portál</translation>
<translation id="1238612778414822719">Latencia protokolu HTTPS</translation>
<translation id="1290331692326790741">Slabý signál</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Prispôsobiť naskenovanej ploche</translation>
<translation id="1397738625398125236">Je možné testovať dostupnosť (ping) brány</translation>
<translation id="1398634363027580500">Veľmi vysoká latencia protokolu HTTPS</translation>
<translation id="1413240736185167732">Nepodarilo sa – zlyhal filter</translation>
<translation id="1468664791493211953">Ponuky</translation>
<translation id="1476467821656042872"><ph name="MANAGER" /> spravuje toto zariadenie a môže monitorovať vašu aktivitu.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Skener</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> spravuje tohto používateľa a môže vzdialene spravovať nastavenia a sledovať aktivitu používateľa.</translation>
<translation id="150962533380566081">Neplatný kód PUK.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Spúšťač</translation>
<translation id="1621067168122174824">Spustiť test nabitia</translation>
<translation id="1633910004424187862"><ph name="CPU_NAME" /> (počet vlákien: <ph name="THREAD_COUNT" />)</translation>
<translation id="1641857168437328880">Podávač dokumentov (jednostranný)</translation>
<translation id="1644574205037202324">História</translation>
<translation id="1662989795263954667">Zastavené – minul sa atrament</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">Prekladač DNS je prítomný</translation>
<translation id="1743558184855585519">Keď batéria dosiahne tento limit, považuje sa to za koniec jej životnosti</translation>
<translation id="1792647875738159689">Ruší sa skenovanie</translation>
<translation id="1905710495812624430">Maximálny počet povolených pokusov bol prekročený.</translation>
<translation id="1930797645656624981">Služba metódy vstupu systému Chrome OS</translation>
<translation id="1947737735496445907">Vytlačené</translation>
<translation id="1979103255016296513">Uplynul termín zmeny hesla</translation>
<translation id="1980044825731880088">Rýchlosť procesora</translation>
<translation id="1999615961760456652">Prihlasovací portál</translation>
<translation id="2008685064673031089">Vyhľadávanie prvočísel</translation>
<translation id="2080070583977670716">Ďalšie nastavenia</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" /> %</translation>
<translation id="2161394479394250669">Zrušiť tlačovú úlohu</translation>
<translation id="2224337661447660594">Bez internetu</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> dpi</translation>
<translation id="2338501278241028356">Ak chcete nájsť zariadenia v okolí, zapnite Bluetooth</translation>
<translation id="2364498172489649528">Úspešné</translation>
<translation id="2375079107209812402">Zostávajúce pokusy: <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /></translation>
<translation id="2391082728065870591">Odoslať správu so spätnou väzbou</translation>
<translation id="2446553403094072641">Presnosť pohyblivej rádovej čiarky</translation>
<translation id="2448312741937722512">Typ</translation>
<translation id="2461822463642141190">Aktuálna</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2517472476991765520">Vyhľadať</translation>
<translation id="2570743873672969996">Prebieha test <ph name="TEST_NAME" />...</translation>
<translation id="2585245331261708204">Chrome OS – čo je nové</translation>
<translation id="2620436844016719705">Systém</translation>
<translation id="2740531572673183784">OK</translation>
<translation id="2805756323405976993">Aplikácie</translation>
<translation id="2872961005593481000">Vypnúť</translation>
<translation id="2878387241690264070">Za <ph name="NUM_SECONDS" /> s sa batéria vybila o <ph name="RATE" /></translation>
<translation id="3008341117444806826">OBNOVIŤ</translation>
<translation id="3009958530611748826">Vyberte priečinok na uloženie</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3069085583900247081">Nepodarilo sa otestovať</translation>
<translation id="3083667275341675831">Diagnostika pripojenia</translation>
<translation id="3091839911843451378">Nepodarilo sa – zastavené</translation>
<translation id="3102119246920354026">Vyrovnávacia pamäť</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="315116470104423982">Mobilné dátové prenosy</translation>
<translation id="3188257591659621405">Moje súbory</translation>
<translation id="3199982728237701504">Podávač dokumentov (obojstranný)</translation>
<translation id="3246869037381808805">Tlačové úlohy staršie ako deň budú odstránené</translation>
<translation id="3268178239013324452">Nepodarilo sa – dvierka sú otvorené</translation>
<translation id="3310640316857623290">Latencia servera DNS výrazne prekračuje povolenú úroveň</translation>
<translation id="3328783797891415197">Test prebieha</translation>
<translation id="3368922792935385530">Pripojené</translation>
<translation id="3369013195428705271">Naozaj chcete vymazať celú históriu tlače? Prebiehajúce tlačové úlohy nebudú vymazané.</translation>
<translation id="3456078764689556234">Bola vytlačená <ph name="PRINTED_PAGES" />. strana z <ph name="TOTAL_PAGES" />.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Tlač</translation>
<translation id="3515615323037921860">Tlačové úlohy</translation>
<translation id="3527036260304016759">Nepodarilo sa – neznáma chyba</translation>
<translation id="357889014807611375">Wi‑Fi s meraním dát</translation>
<translation id="360565022852130722">Sieť Wi‑Fi je zabezpečená slabým protokolom WEP 802.1x</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (počet recenzií: <ph name="AGGREGATED_COUNT" />)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Nepripojené</translation>
<translation id="3749289110408117711">Názov súboru</translation>
<translation id="38114475217616659">Vymazať celú históriu</translation>
<translation id="3820172043799983114">Neplatný kód PIN.</translation>
<translation id="3838338534323494292">Nové heslo</translation>
<translation id="3865414814144988605">Rozlíšenie</translation>
<translation id="3941014780699102620">Hostiteľa sa nepodarilo vybrať</translation>
<translation id="3942420633017001071">Diagnostika</translation>
<translation id="39823212440917567">Tlačové úlohy staršie ako <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> d. budú odstránené</translation>
<translation id="4003384961948020559">Nepodarilo sa – výstup je plný</translation>
<translation id="4034824040120875894">Tlačiareň</translation>
<translation id="4131410914670010031">Čiernobielo</translation>
<translation id="4145784616224233563">Firewall HTTP</translation>
<translation id="4170700058716978431">NEPODARILO SA</translation>
<translation id="4176463684765177261">Deaktivované</translation>
<translation id="4227825898293920515">Platnosť hesla vyprší o <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Neprebiehajú žiadne tlačové úlohy</translation>
<translation id="4297501883039923494">Zastavené – neznáma chyba</translation>
<translation id="4378373042927530923">Nebolo spustené</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4425149324548788773">Môj disk</translation>
<translation id="4429881212383817840">Platnosť tiketu Kerberos čoskoro uplynie</translation>
<translation id="445059817448385655">Staré heslo</translation>
<translation id="4454245904991689773">Adresár na skenovanie</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Nepredvolenú bránu siete sa nepodarilo otestovať</translation>
<translation id="4511264077854731334">Portál</translation>
<translation id="4548483925627140043">Signál sa nenašiel</translation>
<translation id="455835558791489930">Batéria s kapacitou <ph name="CHARGE_VALUE" /> mAh</translation>
<translation id="458794348635939462">Nepodarilo sa vybrať všetkých hostiteľov</translation>
<translation id="4593212453765072419">Vyžaduje sa overenie servera proxy</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /><ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Tlačovú úlohu zrušíte stlačením klávesa Enter.</translation>
<translation id="4646949265910132906">Zabezpečené pripojenie Wi‑Fi</translation>
<translation id="467510802200863975">Heslá sa nezhodujú</translation>
<translation id="467715984478005772">Podozrenie na firewall</translation>
<translation id="4691278870498629773">Zastavené – chýba zásobník</translation>
<translation id="469379815867856270">Intenzita signálu</translation>
<translation id="4731797938093519117">Rodičovský prístup</translation>
<translation id="4773299976671772492">Zastavené</translation>
<translation id="4808449224298348341">Bola zrušená tlačová úloha <ph name="DOCUMENT_TITLE" /></translation>
<translation id="4832079907277790330">Vybrať priečinok v aplikácii Súbory…</translation>
<translation id="4835901797422965222">Žiadne aktívne siete</translation>
<translation id="4848429997038228357">PREBIEHA</translation>
<translation id="4890353053343094602">Okamžite si zvoľte nové heslo</translation>
<translation id="4891842000192098784">Záťaž</translation>
<translation id="4917889632206600977">Zastavené – minul sa papier</translation>
<translation id="4921665434385737356">Nabité na <ph name="RATE" /> za <ph name="NUM_SECONDS" /> s.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Dátum</translation>
<translation id="498186245079027698">Skontrolujte skener a skúste to znova. Uistite sa, že na uloženie naskenovaných súborov je v zariadení dostatok priestoru.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Spustiť</translation>
<translation id="500920857929044050">Zastaviť test</translation>
<translation id="5089810972385038852">Štát</translation>
<translation id="5154917547274118687">Pamäť</translation>
<translation id="5168185087976003268">Stav batérie</translation>
<translation id="520299634122159966">K dispozícii nie sú žiadne skenery</translation>
<translation id="5212543919916444558">Na obrazovke nie je nič, s čím by som mohol pomôcť.
Skúste klepnúť na mikrofón a niečo prikázať.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Odhlásiť sa</translation>
<translation id="5264277876637023664">Spustiť test procesora</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Znova spustiť postupy</translation>
<translation id="5317780077021120954">Uložiť</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Zvoľte si nové heslo teraz</translation>
<translation id="5333530671332546086">Neznámy stav portálu</translation>
<translation id="5372659122375744710">Sieť Wi‑Fi nie je zabezpečená</translation>
<translation id="5401938042319910061">Spustiť všetky postupy</translation>
<translation id="5430931332414098647">Dynamický tethering</translation>
<translation id="5431318178759467895">Farebne</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN / L2TP</translation>
<translation id="5457599981699367932">Prehliadať ako hosť</translation>
<translation id="54609108002486618">Spravovaný</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5551702563755460533">Ďalšie informácie v centre pomoci</translation>
<translation id="5635169860413004179">Zobraziť prehľad</translation>
<translation id="5719918614880940190">Meria využitie procesora a ide o agregáciu všetkých jadier</translation>
<translation id="5781694279199921985">Uložiť denník relácie</translation>
<translation id="5797428682393400134">PODARILO SA</translation>
<translation id="5832805196449965646">Pridať osobu</translation>
<translation id="5895138241574237353">Reštartovať</translation>
<translation id="5916084858004523819">Zakázané</translation>
<translation id="5931523347251946569">Súbor nebol nájdený</translation>
<translation id="5982592372228113572">(<ph name="BOARD_NAME" />, verzia <ph name="MILESTONE_VERSION" />)</translation>
<translation id="6040143037577758943">Zavrieť</translation>
<translation id="6048107060512778456">Nepodarilo sa – zaseknutý papier</translation>
<translation id="6050189528197190982">Odtiene sivej</translation>
<translation id="6058625436358447366">Ak chcete zmenu dokončiť, zadajte staré a nové heslo</translation>
<translation id="6061772781719867950">Neúspešné požiadavky HTTP</translation>
<translation id="6104112872696127344">Skenovanie bolo zrušené</translation>
<translation id="6106186594183574873">Ak chcete zmenu dokončiť, zadajte staré heslo</translation>
<translation id="6108689792487843350">Brána je nedostupná</translation>
<translation id="6114428539405324828"><ph name="CURRENT" /> GHz / <ph name="MAX" /> GHz</translation>
<translation id="6122191549521593678">Online</translation>
<translation id="6146993107019042706">Ak chcete zmenu dokončiť, zadajte nové heslo</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Ďalšie informácie</translation>
<translation id="6191293864534840972">Nesprávny formát serverov DNS</translation>
<translation id="6232017090690406397">Batéria</translation>
<translation id="6325525973963619867">Zlyhanie</translation>
<translation id="636850387210749493">Registrácia podniku</translation>
<translation id="6426373337268369892">{COUNT,plural, =1{Naskenovaný súbor bol uložený}few{Naskenované súbory boli uložené}many{Naskenované súbory boli uložené}other{Naskenované súbory boli uložené}}</translation>
<translation id="649050271426829538">Zastavené – zaseknutý papier</translation>
<translation id="6517239166834772319">Preskúmať</translation>
<translation id="6527081081771465939">Neznámy protokol zabezpečenia siete Wi‑Fi</translation>
<translation id="6532051501443766164">Skryť prehľad</translation>
<translation id="65587193855025101">Reflektívny skener</translation>
<translation id="6564646048574748301">Nepodarilo sa – nedostupné</translation>
<translation id="6618744767048954150">Beží</translation>
<translation id="6620487321149975369">Tlačové úlohy sa budú zobrazovať v histórii, dokým ich neodstránite ručne</translation>
<translation id="6643016212128521049">Vymazať</translation>
<translation id="6704062477274546131">Prevod adresy IP na názov domény systémom DNS</translation>
<translation id="6747215703636344499">Zastavené – výstup je plný</translation>
<translation id="6756731097889387912">Skenovanie sa nepodarilo zrušiť</translation>
<translation id="6766275201586212568">Neúspešné preklady DNS</translation>
<translation id="6768237774506518020">Vysoká miera neúspešných prekladov DNS</translation>
<translation id="6839141349259399400">Nemôžete sa pripojiť k skenerom?</translation>
<translation id="6853312040151791195">Rýchlosť vybíjania</translation>
<translation id="6898743098396957679">Skenovanie sa nepodarilo dokončiť</translation>
<translation id="6957231940976260713">Názov služby</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> spravuje toto zariadenie a má prístup k všetkým aktivitám používateľa vrátane navštívených webových stránok, hesiel a pošty.</translation>
<translation id="7143207342074048698">Pripája sa</translation>
<translation id="714876143603641390">Pripojenie cez miestnu sieť</translation>
<translation id="7162487448488904999">Galéria</translation>
<translation id="7177485034254901881">Toto zariadenie <ph name="DEVICE_TYPE" /> spravuje <ph name="MANAGER" />. Správcovia ho môžu vzdialene konfigurovať.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7359657277149375382">Typ súboru</translation>
<translation id="7435977162516949853">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Skenovanie je dokončené. Bola naskenovaná 1 strana.}few{Skenovanie je dokončené. Boli naskenované {NUMBER_OF_PAGES} strany.}many{Skenovanie je dokončené. {NUMBER_OF_PAGES} pages scanned}other{Skenovanie je dokončené. Bolo naskenovaných {NUMBER_OF_PAGES} strán.}}</translation>
<translation id="7441459999606975924">Kapacita batérií sa znižuje používaním</translation>
<translation id="7469648432129124067">Bol rozpoznaný portál</translation>
<translation id="7490813197707563893">Adresa MAC</translation>
<translation id="7561454561030345039">Túto akciu ovláda váš správca</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7648838807254605802">Vysoká latencia protokolu HTTPS</translation>
<translation id="7658239707568436148">Zrušiť</translation>
<translation id="7690294790491645610">Potvrďte nové heslo</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="773153675489693198">Počet cyklov</translation>
<translation id="7732651821766520760">Test <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="7805768142964895445">Stav</translation>
<translation id="7928373994957558460">Zobraziť umiestnenie súboru</translation>
<translation id="7936303884198020182">Nenašli sa žiadne servery DNS</translation>
<translation id="7960831585769876809">Teplota</translation>
<translation id="8041089156583427627">Odoslať spätnú väzbu</translation>
<translation id="8075838845814659848">Zostávajúca úroveň batérie</translation>
<translation id="808894953321890993">Zmeniť heslo</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" /> °C</translation>
<translation id="8160445423316272678">Položte dokument na skener a začnite výberom možnosti <ph name="SPAN_BEGIN" />Skenovať<ph name="SPAN_END" /></translation>
<translation id="8206859287963243715">Mobilné</translation>
<translation id="8208861521865154048">Výhody</translation>
<translation id="8230672074305416752">Predvolenú bránu siete sa nepodarilo otestovať</translation>
<translation id="8294431847097064396">Zdroj</translation>
<translation id="8302368968391049045">Firewall HTTPS</translation>
<translation id="8347227221149377169">Tlačové úlohy</translation>
<translation id="8352772353338965963">Pridanie účtu pre viacnásobné prihlásenie. Ku všetkým prihláseným účtom môžete pristupovať bez hesla, takže táto funkcia by mala byť použitá iba s dôveryhodnými účtami.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Prázdne DNS servery</translation>
<translation id="8395584934117017006">Toto zariadenie <ph name="DEVICE_TYPE" /> spravuje podnik</translation>
<translation id="8398927464629426868">Rýchlosť, akou sa zariadenie momentálne nabíja či vybíja</translation>
<translation id="8475690821716466388">Sieť Wi‑Fi je zabezpečená slabým protokolom WEP PSK</translation>
<translation id="8477551185774834963">Latencia servera DNS mierne prekračuje povolenú úroveň</translation>
<translation id="8576249514688522074">Nespustené</translation>
<translation id="871560550817059752">Nepodarilo sa – minul sa atrament</translation>
<translation id="8723108084122415655">Nepredvolená sieť prekračuje úroveň latencie</translation>
<translation id="8726019395068607495">Zastavené – dvierka sú otvorené</translation>
<translation id="8730621377337864115">Hotovo</translation>
<translation id="8747900814994928677">Potvrdenie zmeny</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8798099450830957504">Predvolené</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi‑Fi</translation>
<translation id="8845001906332463065">Získať pomoc</translation>
<translation id="8881098542468797602">Test bol úspešný</translation>
<translation id="8898840733695078011">Sila signálu</translation>
<translation id="8910721771319628100">Predvolená sieť prekračuje prah latencie</translation>
<translation id="8919837981463578619">Nepodarilo sa – chýba zásobník</translation>
<translation id="8928727111548978589">Nepodarilo sa – minul sa papier</translation>
<translation id="8930622219860340959">Bezdrôtové pripojenie</translation>
<translation id="89415009803968170"><ph name="ERROR_MESSAGE" />. Počet zostávajúcich pokusov: <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /></translation>
<translation id="8968751544471797276">Rýchlosť nabíjania</translation>
<translation id="8970109610781093811">Spustiť znova</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9088306295921699330">Aktuálne využitie</translation>
<translation id="910415269708673980">Obnoviť tiket pre <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">Skenuje sa <ph name="PAGE_NUMBER" />. strana</translation>
<translation id="9111102763498581341">Odomknúť</translation>
<translation id="9149391708638971077">Spustiť test pamäte</translation>
<translation id="982713511914535780">Spustiť test vybíjania</translation>
</translationbundle>