blob: 0e5dbc3b073cb44688ddffa8d043b81b7a1d5e13 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sv">
<translation id="1018656279737460067">Avbröts</translation>
<translation id="1059913517121127803">Det gick inte att börja söka</translation>
<translation id="1071587090247825784">Brandvägg hittades</translation>
<translation id="1075811647922107217">Sidstorlek</translation>
<translation id="1124772482545689468">Användare</translation>
<translation id="1175697296044146566">Denna <ph name="DEVICE_TYPE" /> hanteras av <ph name="MANAGER" />.</translation>
<translation id="1195447618553298278">Okänt fel.</translation>
<translation id="1204296502688602597">DNS-latens</translation>
<translation id="123124571410524056">Misstänkt portal</translation>
<translation id="1238612778414822719">HTTPS-fördröjning</translation>
<translation id="1290331692326790741">svag signal</translation>
<translation id="1330426557709298164">JPG</translation>
<translation id="1337912285145772892">Anpassa till området som ska skannas</translation>
<translation id="1397738625398125236">Gateway går att pinga</translation>
<translation id="1398634363027580500">Mycket hög HTTPS-fördröjning</translation>
<translation id="1413240736185167732">Misslyckades – filterfel</translation>
<translation id="1468664791493211953">Erbjudanden</translation>
<translation id="1476467821656042872">Den här enheten hanteras av <ph name="MANAGER" />, som kan ha möjlighet att övervaka din aktivitet.</translation>
<translation id="1478594628797167447">Skanner</translation>
<translation id="1499900233129743732"><ph name="MANAGER" /> hanterar denna användare och kan fjärrhantera inställningar och övervaka användaraktivitet.</translation>
<translation id="150962533380566081">Ogiltig PUK-kod.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Startprogram</translation>
<translation id="1621067168122174824">Kör laddningstest</translation>
<translation id="1633910004424187862"><ph name="CPU_NAME" /> (<ph name="THREAD_COUNT" /> trådar)</translation>
<translation id="1641857168437328880">Dokumentmatare (ensidig)</translation>
<translation id="1644574205037202324">Historik</translation>
<translation id="1662989795263954667">Har stoppats – slut på bläck</translation>
<translation id="1703835215927279855">Letter</translation>
<translation id="1706391837335750954">DNS-resolver finns</translation>
<translation id="1743558184855585519">Batteriet anses förbrukat när det når gränsen</translation>
<translation id="1792647875738159689">Skanningen avbryts</translation>
<translation id="1905710495812624430">Du har försökt för många gånger.</translation>
<translation id="1930797645656624981">Tjänst för inmatningsmetod för Chrome OS</translation>
<translation id="1947737735496445907">Utskrivet</translation>
<translation id="1979103255016296513">Tiden för att ändra lösenordet har gått ut</translation>
<translation id="1980044825731880088">CPU-hastighet</translation>
<translation id="1999615961760456652">Infångstportal</translation>
<translation id="2008685064673031089">Primtalssökning</translation>
<translation id="2080070583977670716">Fler inställningar</translation>
<translation id="2141644705054017895"><ph name="PERCENTAGE_VALUE" /> %</translation>
<translation id="2161394479394250669">Avbryt utskriftsjobb</translation>
<translation id="2224337661447660594">Inget internet</translation>
<translation id="2326139988748364651"><ph name="RESOLUTION_VALUE" /> DPI</translation>
<translation id="2338501278241028356">Aktivera Bluetooth så att det går att upptäcka enheter i närheten</translation>
<translation id="2364498172489649528">Godkänd</translation>
<translation id="2375079107209812402"><ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> försök kvar</translation>
<translation id="2391082728065870591">Skicka feedbackrapport</translation>
<translation id="2446553403094072641">Flyttalsprecision</translation>
<translation id="2448312741937722512">Typ</translation>
<translation id="2461822463642141190">Nuvarande</translation>
<translation id="249323605434939166"><ph name="QUERY_TEXT" /> · <ph name="SOURCE_LANGUAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2517472476991765520">Sök</translation>
<translation id="2570743873672969996">Kör test av <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="2585245331261708204">Nyheter i Chrome OS</translation>
<translation id="2620436844016719705">System</translation>
<translation id="2740531572673183784">OK</translation>
<translation id="2805756323405976993">Appar</translation>
<translation id="2872961005593481000">Stäng av</translation>
<translation id="2878387241690264070"><ph name="RATE" /> urladdat på <ph name="NUM_SECONDS" /> sekunder.</translation>
<translation id="3008341117444806826">UPPDATERA</translation>
<translation id="3009958530611748826">Välj vilken mapp du vill spara i</translation>
<translation id="3054177598518735801"><ph name="CURRENT_VALUE" /> mA</translation>
<translation id="3069085583900247081">Testet misslyckades</translation>
<translation id="3083667275341675831">Anslutningsdiagnostik</translation>
<translation id="3091839911843451378">Misslyckades – skrivaren har stannat</translation>
<translation id="3102119246920354026">Cacheminne</translation>
<translation id="3122464029669770682">CPU</translation>
<translation id="315116470104423982">Mobildata</translation>
<translation id="3188257591659621405">Mina filer</translation>
<translation id="3199982728237701504">Dokumentmatare (tvåsidig)</translation>
<translation id="3246869037381808805">Utskriftsjobb som är äldre än 1 dagar tas bort</translation>
<translation id="3268178239013324452">Misslyckades – luckan är öppen</translation>
<translation id="3310640316857623290">DNS-latensen är avsevärt högre än det godtagbara tröskelvärdet</translation>
<translation id="3328783797891415197">Testet körs</translation>
<translation id="3368922792935385530">Ansluten</translation>
<translation id="3369013195428705271">Vill du rensa all utskriftshistorik? De pågående utskriftsjobben rensas inte.</translation>
<translation id="3456078764689556234">Sida <ph name="PRINTED_PAGES" /> av <ph name="TOTAL_PAGES" /> har skrivits ut.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Skriva ut</translation>
<translation id="3515615323037921860">Utskriftsjobb</translation>
<translation id="3527036260304016759">Misslyckades – okänt fel</translation>
<translation id="357889014807611375">Wi-Fi med datapriser</translation>
<translation id="360565022852130722">Wi-Fi-nätverket använder det svaga säkerhetsprotokollet WEP 802.1x</translation>
<translation id="3740976234706877572"><ph name="AVERAGE_SCORE" /> ★ (<ph name="AGGREGATED_COUNT" /> recensioner)</translation>
<translation id="3748026146096797577">Ej ansluten</translation>
<translation id="3749289110408117711">Filnamn</translation>
<translation id="38114475217616659">Rensa all historik</translation>
<translation id="3820172043799983114">Ogiltig pinkod</translation>
<translation id="3838338534323494292">Nytt lösenord</translation>
<translation id="3865414814144988605">Upplösning</translation>
<translation id="3941014780699102620">DNS-matchningen misslyckades för värden</translation>
<translation id="3942420633017001071">Diagnostik</translation>
<translation id="39823212440917567">Utskriftsjobb som är äldre än <ph name="NUMBER_OF_DAYS" /> dagar tas bort</translation>
<translation id="4003384961948020559">Misslyckades – utmatningsfacket är fullt</translation>
<translation id="4034824040120875894">Skrivare</translation>
<translation id="4131410914670010031">Svartvitt</translation>
<translation id="4145784616224233563">HTTP-brandvägg</translation>
<translation id="4170700058716978431">MISSLYCKADES</translation>
<translation id="4176463684765177261">Inaktiverad</translation>
<translation id="4227825898293920515">Lösenordet upphör att gälla om <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4238516577297848345">Inga utskriftsjobb pågår</translation>
<translation id="4297501883039923494">Har stoppats – okänt fel</translation>
<translation id="4378373042927530923">Har inte körts</translation>
<translation id="4382484599443659549">PDF</translation>
<translation id="4425149324548788773">Min enhet</translation>
<translation id="4429881212383817840">Kerberos-biljetten upphör snart att gälla</translation>
<translation id="445059817448385655">Gammalt lösenord</translation>
<translation id="4454245904991689773">Skanningar sparas i</translation>
<translation id="4479639480957787382">Ethernet</translation>
<translation id="4483049906298469269">Det gick inte att pinga gateway för nätverket som inte är standard</translation>
<translation id="4511264077854731334">Portal</translation>
<translation id="4548483925627140043">Ingen signal hittades</translation>
<translation id="455835558791489930"><ph name="CHARGE_VALUE" /> mAh-batteri</translation>
<translation id="458794348635939462">DNS-matchningen av alla värdar misslyckades</translation>
<translation id="4593212453765072419">Proxyautentisering krävs</translation>
<translation id="4627232916386272576"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="PRINTED_PAGE_NUMBER" /> av <ph name="TOTAL_PAGE_NUMBER" />. Tryck på retur för att avbryta utskriftsjobbet.</translation>
<translation id="4646949265910132906">Säker Wi-Fi-anslutning</translation>
<translation id="467510802200863975">Lösenorden matchar inte</translation>
<translation id="467715984478005772">Misstänkt brandvägg</translation>
<translation id="4691278870498629773">Har stoppats – fack saknas</translation>
<translation id="469379815867856270">Signalstyrka</translation>
<translation id="4731797938093519117">Föräldraåtkomst</translation>
<translation id="4773299976671772492">Har stoppats</translation>
<translation id="4808449224298348341">Utskriftsjobbet <ph name="DOCUMENT_TITLE" /> har avbrutits</translation>
<translation id="4832079907277790330">Välj en fil i appen Filer</translation>
<translation id="4835901797422965222">Inga aktiva nätverk</translation>
<translation id="4848429997038228357">KÖRS</translation>
<translation id="4890353053343094602">Välj ett nytt omedelbart</translation>
<translation id="4891842000192098784">Stress</translation>
<translation id="4917889632206600977">Har stoppats – slut på papper</translation>
<translation id="4921665434385737356">Har laddat <ph name="RATE" /><ph name="NUM_SECONDS" /> sekunder.</translation>
<translation id="4932733599132424254">Datum</translation>
<translation id="498186245079027698">Kontrollera skannern och försök igen. Kontrollera att utrymmet lokalt räcker för att spara de skannade filerna.</translation>
<translation id="4985509611418653372">Kör</translation>
<translation id="500920857929044050">Avsluta testet</translation>
<translation id="5089810972385038852">Stat</translation>
<translation id="5154917547274118687">Minne</translation>
<translation id="5168185087976003268">Batterinivå</translation>
<translation id="520299634122159966">Det finns inga tillgängliga skannrar</translation>
<translation id="5212543919916444558">Det finns inget på skärmen som jag kan hjälpa till med.
Tryck på mikrofonen och fråga om något.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Logga ut</translation>
<translation id="5264277876637023664">Kör CPU-test</translation>
<translation id="5267975978099728568"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="ERROR_STATUS" /></translation>
<translation id="5275828089655680674">Kör rutinerna igen</translation>
<translation id="5317780077021120954">Spara</translation>
<translation id="5326394068492324457"><ph name="DOCUMENT_TITLE" />, <ph name="PRINTER_NAME" />, <ph name="CREATION_TIME" />, <ph name="COMPLETION_STATUS" /></translation>
<translation id="5332948983412042822">Välj ett nytt nu</translation>
<translation id="5333530671332546086">Okänd portalstatus</translation>
<translation id="5372659122375744710">Wi-Fi-nätverket är inte säkert</translation>
<translation id="5401938042319910061">Kör alla rutiner</translation>
<translation id="5430931332414098647">Direktinternetdelning</translation>
<translation id="5431318178759467895">Färg</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN/L2TP</translation>
<translation id="5457599981699367932">Använd som gäst</translation>
<translation id="54609108002486618">Hanterade</translation>
<translation id="5493614766091057239"><ph name="VERDICT" />: <ph name="PROBLEMS" /></translation>
<translation id="5551702563755460533">Läs mer i hjälpcentret</translation>
<translation id="5635169860413004179">Visa rapporten</translation>
<translation id="5719918614880940190">Detta mäter CPU-användningen och är en sammanställning av alla kärnor</translation>
<translation id="5781694279199921985">Spara sessionslogg</translation>
<translation id="5797428682393400134">LYCKADES</translation>
<translation id="5832805196449965646">Lägg till person</translation>
<translation id="5895138241574237353">Starta om</translation>
<translation id="5916084858004523819">Aldrig</translation>
<translation id="5931523347251946569">Filen hittades inte</translation>
<translation id="5982592372228113572">(<ph name="BOARD_NAME" />, version <ph name="MILESTONE_VERSION" />)</translation>
<translation id="6040143037577758943">Stäng</translation>
<translation id="6048107060512778456">Misslyckades – papperstrassel</translation>
<translation id="6050189528197190982">Gråskala</translation>
<translation id="6058625436358447366">Slutför genom att ange det gamla och det nya lösenordet</translation>
<translation id="6061772781719867950">Misslyckade HTTP-förfrågningar</translation>
<translation id="6104112872696127344">Skanningen har avbrutits</translation>
<translation id="6106186594183574873">Slutför genom att ange det gamla lösenordet</translation>
<translation id="6108689792487843350">Gateway kan inte nås</translation>
<translation id="6114428539405324828"><ph name="CURRENT" /> GHz/<ph name="MAX" /> GHz</translation>
<translation id="6122191549521593678">Online</translation>
<translation id="6146993107019042706">Slutför genom att ange det nya lösenordet</translation>
<translation id="6147514244879357420">PNG</translation>
<translation id="6165508094623778733">Läs mer</translation>
<translation id="6191293864534840972">Namnserveradresserna har fel format</translation>
<translation id="6232017090690406397">Batteri</translation>
<translation id="6325525973963619867">Misslyckades</translation>
<translation id="636850387210749493">Företagsregistrering</translation>
<translation id="6426373337268369892">{COUNT,plural, =1{Den skannade filen har sparats}other{De skannade filerna har sparats}}</translation>
<translation id="649050271426829538">Har stoppats – papperstrassel</translation>
<translation id="6517239166834772319">Utforska</translation>
<translation id="6527081081771465939">Okänt säkerhetsprotokoll för Wi-Fi</translation>
<translation id="6532051501443766164">Dölj rapporten</translation>
<translation id="65587193855025101">Flatbädd</translation>
<translation id="6564646048574748301">Misslyckades – skrivaren kan inte nås</translation>
<translation id="6618744767048954150">Körs</translation>
<translation id="6620487321149975369">Utskriftsjobb visas i historiken såvida de inte tas bort manuellt</translation>
<translation id="6643016212128521049">Rensa</translation>
<translation id="6704062477274546131">DNS-matchning</translation>
<translation id="6747215703636344499">Har stoppats – utmatningsfacket är fullt</translation>
<translation id="6756731097889387912">Det gick inte att avbryta</translation>
<translation id="6766275201586212568">Misslyckade DNS-matchningar</translation>
<translation id="6768237774506518020">Hög felfrekvens för DNS-matchningar</translation>
<translation id="6839141349259399400">Går det inte att ansluta till någon skanner?</translation>
<translation id="6853312040151791195">Urladdningshastighet</translation>
<translation id="6898743098396957679">Det gick inte att slutföra skanningen</translation>
<translation id="6957231940976260713">Namn på tjänsten</translation>
<translation id="7028979494427204405"><ph name="MANAGER" /> hanterar den här enheten och har tillgång till all användaraktivitet, inklusive besökta webbsidor, lösenord och e-post.</translation>
<translation id="7143207342074048698">Ansluter</translation>
<translation id="714876143603641390">LAN-anslutningar</translation>
<translation id="7162487448488904999">Gallery</translation>
<translation id="7177485034254901881">Denna <ph name="DEVICE_TYPE" /> hanteras av <ph name="MANAGER" />. Administratörer kan fjärrkonfigurera enheten.</translation>
<translation id="7274587244503383581"><ph name="PRINTED_PAGES_NUMBER" />/<ph name="TOTAL_PAGES_NUMBER" /></translation>
<translation id="7359657277149375382">Filtyp</translation>
<translation id="7435977162516949853">{NUMBER_OF_PAGES,plural, =1{Skanningen har slutförts. 1 sida har skannats}other{Skanningen har slutförts. {NUMBER_OF_PAGES} sidor har skannats}}</translation>
<translation id="7441459999606975924">Batterikapaciteten avtar genom användning</translation>
<translation id="7469648432129124067">En portal hittades</translation>
<translation id="7490813197707563893">MAC-adress</translation>
<translation id="7561454561030345039">Den här åtgärden hanteras av administratören</translation>
<translation id="7569444139234840525"><ph name="QUERY_TEXT" /> · /<ph name="PHONETICS" />/</translation>
<translation id="7648838807254605802">Hög HTTPS-fördröjning</translation>
<translation id="7658239707568436148">Avbryt</translation>
<translation id="7690294790491645610">Bekräfta det nya lösenordet</translation>
<translation id="7705524343798198388">VPN</translation>
<translation id="773153675489693198">Antal cykler</translation>
<translation id="7732651821766520760">Test – <ph name="TEST_NAME" /></translation>
<translation id="7805768142964895445">Status</translation>
<translation id="7928373994957558460">Visa filplats</translation>
<translation id="7936303884198020182">Inga namnservrar hittades</translation>
<translation id="7960831585769876809">Temperatur</translation>
<translation id="8041089156583427627">Skicka feedback</translation>
<translation id="8075838845814659848">Batteritid som återstår</translation>
<translation id="808894953321890993">Ändra lösenord</translation>
<translation id="8129620843620772246"><ph name="TEMPERATURE_C" /> °C</translation>
<translation id="8160445423316272678">Sätt dokumentet i skannern och välj <ph name="SPAN_BEGIN" />Skanna<ph name="SPAN_END" /> för att komma igång</translation>
<translation id="8206859287963243715">Mobil</translation>
<translation id="8208861521865154048">Förmåner</translation>
<translation id="8230672074305416752">Det gick inte att pinga standardnätverkets gateway</translation>
<translation id="8294431847097064396">Källa</translation>
<translation id="8302368968391049045">HTTPS-brandvägg</translation>
<translation id="8347227221149377169">Utskriftsjobb</translation>
<translation id="8352772353338965963">Lägg till ett konto för multiinloggning. Alla inloggade konton kan öppnas utan lösenord, så använd bara den här funktionen med konton du litar på.</translation>
<translation id="8364946094152050673">Inga namnservrar har angetts</translation>
<translation id="8395584934117017006">Denna <ph name="DEVICE_TYPE" /> är företagshanterad</translation>
<translation id="8398927464629426868">Hur fort enheten laddas eller laddas ur för närvarande</translation>
<translation id="8475690821716466388">Wi-Fi-nätverket använder det svaga säkerhetsprotokollet WEP PSK</translation>
<translation id="8477551185774834963">DNS-latensen är något högre än det godtagbara tröskelvärdet</translation>
<translation id="8576249514688522074">Inte initierat</translation>
<translation id="871560550817059752">Misslyckades – slut på bläck</translation>
<translation id="8723108084122415655">Tröskelvärdet för latens överskreds för nätverket som inte är standard</translation>
<translation id="8726019395068607495">Har stoppats – luckan är öppen</translation>
<translation id="8730621377337864115">Klart</translation>
<translation id="8747900814994928677">Bekräfta ändring</translation>
<translation id="877985182522063539">A4</translation>
<translation id="8798099450830957504">Standard</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8845001906332463065">Få hjälp</translation>
<translation id="8881098542468797602">Testet lyckades</translation>
<translation id="8898840733695078011">Signalstyrka</translation>
<translation id="8910721771319628100">Tröskelvärdet för latens överskreds för standardnätverket</translation>
<translation id="8919837981463578619">Misslyckades – fack saknas</translation>
<translation id="8928727111548978589">Misslyckades – slut på papper</translation>
<translation id="8930622219860340959">Trådlöst</translation>
<translation id="89415009803968170"><ph name="ERROR_MESSAGE" /> <ph name="ATTEMPTS_LEFT" /> försök kvar</translation>
<translation id="8968751544471797276">Laddningshastighet</translation>
<translation id="8970109610781093811">Kör igen</translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9088306295921699330">Nuvarande användning</translation>
<translation id="910415269708673980">Uppdatera biljetten för <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9106415115617144481">Skannar sidan <ph name="PAGE_NUMBER" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">Lås upp</translation>
<translation id="9149391708638971077">Kör minnestest</translation>
<translation id="982713511914535780">Kör urladdningstest</translation>
</translationbundle>