blob: 025fb39fb740e63c32a8097b191fac513196b880 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="1506187449813838456">Увеличаване на височината на звука</translation>
<translation id="4763480195061959176">видео</translation>
<translation id="6919104639734799681">Показване на списъка с таблици</translation>
<translation id="3134461040845705080">само за четене</translation>
<translation id="443163561286008705">нулиране</translation>
<translation id="2873259058405069099">Към началото на таблицата</translation>
<translation id="5983179082906765664">По-подробна навигация</translation>
<translation id="3411576569283690839">1 формуляр</translation>
<translation id="7770823902658038748"><ph name="VALUE"/>, „<ph name="NAME"/>“, текстово поле за парола</translation>
<translation id="3046838483509668188">Опции за ChromeVox</translation>
<translation id="8856538297388979332">Натиснете стрелките за нагоре или надолу, за да прегледате командите, натиснете „enter“ за активиране</translation>
<translation id="9115913704608474258">ноември</translation>
<translation id="4148180433151187540">{COUNT,plural, =1{дясна фигурна скоба}other{# десни фигурни скоби}}</translation>
<translation id="2614981083756825552">Оформление в Math ML</translation>
<translation id="7203150201908454328">Разгънато</translation>
<translation id="5407530583102765689">{COUNT,plural, =1{точка и запетая}other{# точки и запетаи}}</translation>
<translation id="5455441614648621694">Допълнение</translation>
<translation id="2169714232367507776">Кликване върху текущия елемент</translation>
<translation id="6657128831881431364">Лента за хода</translation>
<translation id="5597170376237141345">Следващото квадратче за отметка</translation>
<translation id="2816654101880605877">Няма следващ плъзгач.</translation>
<translation id="580862262708062788"><ph name="NUM"/> формуляра</translation>
<translation id="4688873778442829762">таблица</translation>
<translation id="4047216625641135770">Маркиране</translation>
<translation id="2223693656926968778">Извършване на действие върху текущия елемент</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="158493514907962286">декември</translation>
<translation id="6438968337250688271"><ph name="NAME"/>“, меню</translation>
<translation id="8540054775867439484">Пренасяне в началото</translation>
<translation id="7586163296341959563">поставяне.</translation>
<translation id="151784044608172266">Следващото изречение</translation>
<translation id="1088219014394087294">Няма заглавия.</translation>
<translation id="5598905979683743333"><ph name="NAME"/>“, немаркиран бутон за избор</translation>
<translation id="316542773973815724">Навигация</translation>
<translation id="5891934789323004067">Таблица</translation>
<translation id="4886524826165775965"><ph name="INDEX"/>/<ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="885367609741899890">текстово поле</translation>
<translation id="5999630716831179808">Гласове</translation>
<translation id="6282062888058716985">навигация</translation>
<translation id="8002119852008410879">{COUNT,plural, =1{удивителен знак}other{# удивителни знака}}</translation>
<translation id="7370432716629432284">{COUNT,plural, =1{амперсанд}other{# амперсанда}}</translation>
<translation id="7604026522577407655">Към началото на текущата графа</translation>
<translation id="7674768236845044097">маркиране</translation>
<translation id="6877435256196695200">Няма следваща графика.</translation>
<translation id="2800204403141299078">Няма повече различни елементи.</translation>
<translation id="1213216066620407844">ChromeVox – Chrome получава глас</translation>
<translation id="4372435075475052704">минимум: <ph name="X"/></translation>
<translation id="4229646983878045487">дата и час</translation>
<translation id="4894355468197982314">=</translation>
<translation id="7828956995407538686">октомври</translation>
<translation id="3090532668523289635">група</translation>
<translation id="7839679365527550018">Предишната дума</translation>
<translation id="8697111817566059991">{COUNT,plural, =1{вертикална черта}other{# вертикални черти}}</translation>
<translation id="409334809956508737">Предишният обект</translation>
<translation id="3731746171184829332">Няма предишно заглавие.</translation>
<translation id="6122013438240733403">бутон</translation>
<translation id="831207808878314375">Определение</translation>
<translation id="5859752971144398932">Излязохте от търсенето в страницата.</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="4729095194763193578">Предишният ред в таблицата</translation>
<translation id="4301352596632316575">има подменю</translation>
<translation id="9153606228985488238">Височина: <ph name="PERCENT"/> процента</translation>
<translation id="641759969622533235">{COUNT,plural, =1{двоеточие}other{# двоеточия}}</translation>
<translation id="6633350132811819843">Няма следваща таблица.</translation>
<translation id="8382679411218029383">Автоматично довършване – вградено и в списък</translation>
<translation id="6734854816611871228"><ph name="VALUE"/>, разгъващ се списък</translation>
<translation id="3793710123303304873">Излязохте от диалоговия прозорец.</translation>
<translation id="4004802134384979325">с отметка</translation>
<translation id="4973717656530883744">Минимум <ph name="X"/></translation>
<translation id="3312997241656799641">Следваща посетена връзка</translation>
<translation id="8638532244051952400">Съобщаване на координатите на текущата клетка</translation>
<translation id="4996716799442435517">Видими области</translation>
<translation id="323731244387692321">Отваряне на помощта за клавиатурата за ChromeVox</translation>
<translation id="2435413342408885429"><ph name="KEY"/>“ вече е новият модифициращ клавиш за ChromeVox.</translation>
<translation id="188130072164734898">Изговаряне на текущите дата и час.</translation>
<translation id="4597896406374528575">април</translation>
<translation id="5948123859135882163">Превключвайте между структурно и семантично интерпретиране на математическите изрази</translation>
<translation id="2770781857296573485">Влизане в режим за разглеждане на група</translation>
<translation id="4867316986324544967">Активиране на регистрирането за синтезирания говор</translation>
<translation id="4848993367330139335">таймер</translation>
<translation id="5534303576632885660">заглавка</translation>
<translation id="3082557070674409251">Кликнахте</translation>
<translation id="6561818612645211875">Към началото на текущия ред</translation>
<translation id="5623842676595125836">Регистрационен файл</translation>
<translation id="4663014090013794209">елемент от меню – квадратче за отметка</translation>
<translation id="2281234842553884450">Предишният плъзгач</translation>
<translation id="536313653113267135">посетено</translation>
<translation id="3681807417444549249">{&quot;en_GB&quot;: &quot;английски (Великобритания)&quot;,&quot;en_CA&quot;: &quot;английски (Канада)&quot;,&quot;en_US&quot;: &quot;английски (Съединени щати)&quot;,&quot;ar&quot;: &quot;арабски&quot;,&quot;bg&quot;: &quot;български&quot;,&quot;vi&quot;: &quot;виетнамски&quot;,&quot;el&quot;: &quot;гръцки&quot;,&quot;da&quot;: &quot;датски&quot;,&quot;et&quot;: &quot;естонски&quot;,&quot;is&quot;: &quot;исландски&quot;,&quot;es&quot;: &quot;испански&quot;,&quot;it&quot;: &quot;италиански&quot;,&quot;ca&quot;: &quot;каталонски&quot;,&quot;zh&quot;: &quot;китайски&quot;,&quot;zh_TW&quot;: &quot;китайски (традиционен хан)&quot;,&quot;lv&quot;: &quot;латвийски&quot;,&quot;lt&quot;: &quot;литовски&quot;,&quot;de&quot;: &quot;немски&quot;,&quot;de_DE&quot;: &quot;немски (Германия)&quot;,&quot;de_CH&quot;: &quot;немски (Швейцария)&quot;,&quot;nl&quot;: &quot;нидерландски&quot;,&quot;nb&quot;: &quot;норвежки букмол&quot;,&quot;pl&quot;: &quot;полски&quot;,&quot;pt&quot;: &quot;португалски&quot;,&quot;ro&quot;: &quot;румънски&quot;,&quot;ru&quot;: &quot;руски&quot;,&quot;sk&quot;: &quot;словашки&quot;,&quot;sl&quot;: &quot;словенски&quot;,&quot;sr&quot;: &quot;сръбски&quot;,&quot;tr&quot;: &quot;турски&quot;,&quot;hu&quot;: &quot;унгарски&quot;,&quot;fi&quot;: &quot;финландски&quot;,&quot;fr&quot;: &quot;френски&quot;,&quot;fr_CA&quot;: &quot;френски (Канада)&quot;,&quot;fr_FR&quot;: &quot;френски (Франция)&quot;,&quot;hi&quot;: &quot;хинди&quot;,&quot;hr&quot;: &quot;хърватски&quot;,&quot;cs&quot;: &quot;чешки&quot;,&quot;sv&quot;: &quot;шведски&quot;}</translation>
<translation id="8812374892383502473">На тази страница има 1 сигнал</translation>
<translation id="1781173782405573156">Пропускане на клавиш</translation>
<translation id="1331702245475014624"><ph name="INDEX"/> от <ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="4347461890115250064">Няма следващ списък.</translation>
<translation id="5826479389509458994">ред <ph name="ROW"/>, графа <ph name="COL"/></translation>
<translation id="2972205263822847197">Подсказка</translation>
<translation id="9191829896247264196">списък с раздели</translation>
<translation id="2811204574343810641">Ред</translation>
<translation id="2844995807198708617">Контекстно меню</translation>
<translation id="3897092660631435901">Меню</translation>
<translation id="7181697990050180700">Персонализирайте клавишните комбинации за често използваните команди, като ги въведете в съответните полета по-долу.</translation>
<translation id="3084806535845658316">без ехо при въвеждане</translation>
<translation id="421884353938374759">инструмент за избор на цветове</translation>
<translation id="3716845769494773620">Няколко реда</translation>
<translation id="5000760171916499057">Няма формуляри.</translation>
<translation id="4218529045364428769">{COUNT,plural, =1{тире}other{# тирета}}</translation>
<translation id="8770473310765924354">изход от структурирано съдържание, като например таблици</translation>
<translation id="4039983576244166038">Празна заглавка на ред</translation>
<translation id="8664519043722036194">секунди</translation>
<translation id="8538744478902126321">Предположение за заглавката на реда за текущата клетка</translation>
<translation id="5585044216466955529">Поле за въвеждане на имейл адрес</translation>
<translation id="3909320334364316587">Предишното заглавие от шесто ниво</translation>
<translation id="3514822174137761109">{COUNT,plural, =1{карета}other{# карети}}</translation>
<translation id="5681643281275621376">определение</translation>
<translation id="4975416682604111799">милисекунди</translation>
<translation id="8042761080832772327">Поле за въвеждане на заявка за търсене</translation>
<translation id="7974390230414479278">Елемент от меню</translation>
<translation id="1044777062731150180">Няма заглавки</translation>
<translation id="860150890330522909">квадратче „<ph name="NAME"/>“ с отметка</translation>
<translation id="5080758118274074384">кликнахте два пъти</translation>
<translation id="6281876499889881039">Следващият подобен елемент.</translation>
<translation id="8767968232364267681">Следващото заглавие от четвърто ниво</translation>
<translation id="5042770794184672516">Увеличаване на силата на звука на говора</translation>
<translation id="3865806312596179194">елемент от меню</translation>
<translation id="3149472044574196936">Следващият ред</translation>
<translation id="5866042630553435010">Частично отметнато</translation>
<translation id="5788275253279308023">прозорец в режим „инкогнито“ с раздела „<ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="6348657800373377022">Разгъващ се списък</translation>
<translation id="4993152509206108683">Скорост: <ph name="PERCENT"/> процента</translation>
<translation id="7977172834206796170">заглавка на ред</translation>
<translation id="2589102159832527089">Тази страница съдържа текста, който е извлечен автоматично от PDF файла &lt;b&gt;<ph name="FILENAME"/>&lt;/b&gt;. &lt;a href=&quot;<ph name="URL"/>&quot;&gt;Кликнете тук за оригинала.&lt;/a&gt;</translation>
<translation id="1229276918471378188">Предишният преход</translation>
<translation id="7167657087543110">ехо за знаците</translation>
<translation id="6364795331201459219">заглавие от шесто ниво</translation>
<translation id="1156132699680778945">1 връзка</translation>
<translation id="3629895152177651589">заглавие</translation>
<translation id="5876817486144482042">Намаляване на силата на звука на говора</translation>
<translation id="5608798115546226984">Вградено автоматично довършване</translation>
<translation id="5963413905009737549">Секция</translation>
<translation id="3172700825913348768">{COUNT,plural, =1{интервал}other{# интервала}}</translation>
<translation id="3060756054951570867">Отворихте менюто „<ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="4289540628985791613">Общ преглед</translation>
<translation id="3390225400784126843">Следващият различен елемент.</translation>
<translation id="8243301950212385207">бутон с изскачащ прозорец</translation>
<translation id="5728409797179002635">Няма намерена таблица.</translation>
<translation id="1065552602950927991">Невалидни въведени данни</translation>
<translation id="3457000393508828486">Частично натиснато</translation>
<translation id="8250747429649335361">няколко реда</translation>
<translation id="8378855320830505539">Област</translation>
<translation id="4482330759234983253">Предишната таблица</translation>
<translation id="4591507479202817876">, избрано</translation>
<translation id="4953585991029886728">Текстово поле</translation>
<translation id="2999559350546931576">Намаляване на височината на звука</translation>
<translation id="5601172225407283979">Изпълняване на действие по подразбиране</translation>
<translation id="3155083529632865074">Няма предишен бутон.</translation>
<translation id="4496511432987378715">поле за URL адрес</translation>
<translation id="4973762002207131920">Превключихте към „<ph name="KEY"/>“.</translation>
<translation id="8548973727659841685">Символ</translation>
<translation id="3078740164268491126">таблица</translation>
<translation id="4243624244759495699"><ph name="LOCALE"/>, клас <ph name="GRADE"/></translation>
<translation id="2999945368667127852">Няма следващо приспособление за мултимедия.</translation>
<translation id="5110983769041734144">Няма предишно поле във формуляра.</translation>
<translation id="1251750620252348585">Следващото заглавие от шесто ниво</translation>
<translation id="84575901236241018">има клавиш за достъп, „<ph name="KEY"/></translation>
<translation id="7096001299300236431">Предишният мултимедиен елемент</translation>
<translation id="6468049171101508116">Следващият бутон</translation>
<translation id="6637586476836377253">регистрационен файл</translation>
<translation id="2422937916923936891">Квадратче за отметка на елемент от меню</translation>
<translation id="1253649724327290597">секция</translation>
<translation id="3223701887221307104"><ph name="NAME"/>“, раздел</translation>
<translation id="8896347895970027998">Превключване на ChromeVox между активно или неактивно състояние.</translation>
<translation id="6911965441508464308">Няма клетка отгоре.</translation>
<translation id="4271220233568730077">Следващият математически израз</translation>
<translation id="1092366490857960994">Поле за въвеждане на номер</translation>
<translation id="7241683698754534149">Отваряне на дългото описание в нов раздел</translation>
<translation id="1012173283529841972">Списъчен елемент</translation>
<translation id="3422338090358345848">Отваряне на инструмента за изследване на клавиатурата</translation>
<translation id="461613135510474570">Изречение</translation>
<translation id="174268867904053074">Следващата графика</translation>
<translation id="320961988183078793">влязохте в/ъв <ph name="TYPE"/></translation>
<translation id="1722567105086139392">Връзка</translation>
<translation id="5486947920110100234">Няма следваща точка за преминаване.</translation>
<translation id="6324551002951139333">Открита е граматична грешка</translation>
<translation id="4491109536499578614">Изображение</translation>
<translation id="3299925995433437805">Няма следваща посетена връзка.</translation>
<translation id="7318872822751139669">Използване на мишката за промяна на фокуса.</translation>
<translation id="8033827949643255796">откроени</translation>
<translation id="5937336320314038555">{COUNT,plural, =1{знак за равенство}other{# знака за равенство}}</translation>
<translation id="7674576868851035240">Следващата връзка</translation>
<translation id="3109724472072898302">Свито</translation>
<translation id="6491972999578897419">Променете текущия глас, като изберете опция от списъка по-долу.</translation>
<translation id="1031961866430398710">след това</translation>
<translation id="4367650418938037324">Краен възел в Math ML</translation>
<translation id="2637227747952042642">Математически израз</translation>
<translation id="5111640677200759579">Заглавка на графа</translation>
<translation id="8276439074553447000">Преминаване към предишния елемент, който може да получи фокус</translation>
<translation id="517143700877085897">, неизбрано</translation>
<translation id="1787176709638001873">Поле за парола</translation>
<translation id="8345569862449483843">{COUNT,plural, =1{знак диез}other{# знака диез}}</translation>
<translation id="27527859628328957">Преминаване към следващия елемент, който може да получи фокус</translation>
<translation id="3801735343383419236">Автоматично довършване в списък</translation>
<translation id="8495299422362148635">група бутони за избор</translation>
<translation id="4042843249978639960">Няма следващо заглавие от второ ниво.</translation>
<translation id="6368143427468974988">Предишното заглавие</translation>
<translation id="858513932009919906">автоматично довършване в списък</translation>
<translation id="9061915073547935367">Превключване на приспособлението за търсене</translation>
<translation id="7005146664810010831">Няма намерен URL адрес</translation>
<translation id="3659787053479271466">сигнал</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="7217912842225915592">+<ph name="NUM"/></translation>
<translation id="1865601187525349519">Край на текста</translation>
<translation id="7524657397100003338">текстово поле</translation>
<translation id="900114243503212879">файл</translation>
<translation id="8561322612995434619">има изскачащ прозорец</translation>
<translation id="8344569602005188545">часове</translation>
<translation id="5291783959063340370">Обект</translation>
<translation id="296951647852255825">{COUNT,plural, =1{табулатор}other{# табулатора}}</translation>
<translation id="6142308968191113180">Заглавие от четвърто ниво</translation>
<translation id="6793101435925451627">списъчно поле</translation>
<translation id="762020119231868829">Поставя на пауза всички понастоящем пуснати приспособления за мултимедия</translation>
<translation id="8653646212587894517">Показване на списъка с връзки</translation>
<translation id="5184944171021383281">Няма следващо поле във формуляра.</translation>
<translation id="962913030769097253">Следващото заглавие от първо ниво</translation>
<translation id="3616113530831147358">Аудио</translation>
<translation id="3406283310380167331">Показване на списъка с формуляри</translation>
<translation id="225732394367814946">Увеличаване на скоростта на говора</translation>
<translation id="3093176084511590672">Следващият ориентир</translation>
<translation id="5402367795255837559">Брайлово писмо</translation>
<translation id="1452236308086741652"><ph name="VALUE"/>, текстово поле за парола</translation>
<translation id="3307886118343381874">Към края на таблицата</translation>
<translation id="4970377555447282413">Показване на увеличен изглед на съдържанието на страницата.</translation>
<translation id="725969808843520477">Следващият бутон за избор</translation>
<translation id="1591820073541694815">клетка</translation>
<translation id="4759716709594980008">Инструмент за изследване на клавиатурата в ChromeOS</translation>
<translation id="4562381607973973258">Горен колонтитул</translation>
<translation id="4547556996012970016">Следващото заглавие от пето ниво</translation>
<translation id="817440585505441544">{COUNT,plural, =1{долна черта}other{# долни черти}}</translation>
<translation id="4173994908659439270">Няма следващо текстово поле, което може да се редактира.</translation>
<translation id="8851136666856101339">основен елемент</translation>
<translation id="3047143736589213134">Експериментална клавиатурна подредба</translation>
<translation id="7092462843507657677">лента за хода</translation>
<translation id="6310225768500788713">лента с инструменти</translation>
<translation id="7810781339813764006">Следващата група</translation>
<translation id="3571705006514608112">обхват</translation>
<translation id="5507663321906818013">Тест за отстраняване на програмни дефекти</translation>
<translation id="1618597272655350600">Съобщава пълно описание на текущата позиция</translation>
<translation id="622484624075952240">Клавиш за надолу</translation>
<translation id="4215733775853809057">Следващият плъзгач</translation>
<translation id="2286123489745204941">лента с менюта</translation>
<translation id="1692077714702418899">структурен ред</translation>
<translation id="1559739829547075274">Навигация назад</translation>
<translation id="4827410568042294688">отмяна на открояването</translation>
<translation id="4271521365602459209">Няма повече резултати.</translation>
<translation id="1727922061822531406">група заглавия</translation>
<translation id="7273174640290488576">Празно</translation>
<translation id="5382299583965267720">Няма следващо заглавие от първо ниво.</translation>
<translation id="2318372665160196757">Основен елемент</translation>
<translation id="2899328121302785497">{COUNT,plural, =1{лява фигурна скоба}other{# леви фигурни скоби}}</translation>
<translation id="5411891038905756502">Няма предишна точка за преминаване.</translation>
<translation id="7356165926712028380">Превключване към 8-точково брайлово писмо</translation>
<translation id="5500932716852106146">Няма предишно текстово поле, което може да се редактира.</translation>
<translation id="532371086589123547"><ph name="VALUE"/>, текстово поле</translation>
<translation id="501473567976723023">януари</translation>
<translation id="2723001399770238859">звук</translation>
<translation id="6901540140423170855">дата</translation>
<translation id="7663318257180412551">Заглавие от второ ниво</translation>
<translation id="5368000168321181111">Звуковите сигнали са изключени</translation>
<translation id="3303384412438961941">Натиснете клавиш, за да научите името му. Ctrl+W затваря инструмента за изследване на клавиатурата.</translation>
<translation id="3104705064753753826">диалогов прозорец за сигнал</translation>
<translation id="8026473109540774421">+подменю</translation>
<translation id="4736221692378411923">август</translation>
<translation id="6587021927234520429">Няма следващо заглавие от четвърто ниво.</translation>
<translation id="7010712454773919705">Модифициращ клавиш за ChromeVox</translation>
<translation id="5304943142864553931"><ph name="TITLE"/>“, раздел</translation>
<translation id="6259464875943891919">Излязохте от <ph name="TYPE"/>.</translation>
<translation id="1339428534620983148">Предишната графа в таблицата</translation>
<translation id="6508059270146105198">Преместване на брайловия дисплей в долната част на страницата</translation>
<translation id="1727806147743597030">долен колонтитул</translation>
<translation id="1483063550735695469">елемент от дърво</translation>
<translation id="2998131015536248178">Предишният знак</translation>
<translation id="1639634871799530612">{COUNT,plural, =1{знак за по-голямо}other{# знака за по-голямо}}</translation>
<translation id="481165870889056555">Съобщаване на заглавието на текущата страница</translation>
<translation id="3012414509011670858">Няма предишна секция.</translation>
<translation id="7285387653379749618">Таблици</translation>
<translation id="9192904702577636854">Бягащ ред</translation>
<translation id="5546092960038624944">Няма предишно заглавие от пето ниво.</translation>
<translation id="8943175951035496220">Няма клетка отдясно.</translation>
<translation id="4997475792277222884">Няма следващ елемент, който не е връзка.</translation>
<translation id="49787999531187221">ChromeVox вече не е активен.</translation>
<translation id="3492609944033322585">{COUNT,plural, =1{дясна квадратна скоба}other{# десни квадратни скоби}}</translation>
<translation id="8735450637152821465">Начало на открояването</translation>
<translation id="1674262202423278359">Придвижване с ChromeVox</translation>
<translation id="8650576015643545550">Няма предишен списък.</translation>
<translation id="549602578321198708">Дума</translation>
<translation id="7037042857287298941">Предишният списък</translation>
<translation id="3687295507293856493">Предположение за заглавката на графата за текущата клетка</translation>
<translation id="6307969636681130414">Натиснато</translation>
<translation id="5956928062748260866">Диалогов прозорец</translation>
<translation id="1546370775711804143">Лента за превъртане</translation>
<translation id="4253168017788158739">Забележка</translation>
<translation id="4877261390094455813">Въведете заявка за търсене.</translation>
<translation id="2749275490991666823">С отметка</translation>
<translation id="7659376057562985921"><ph name="VALUE"/>, „<ph name="NAME"/>“, текстово поле</translation>
<translation id="9043969572162476692"><ph name="NUM"/>%</translation>
<translation id="4763296182459741068">Пренасяне в края</translation>
<translation id="1319608975892113573">Няма предишен блоков цитат.</translation>
<translation id="9212322457209634662">Няма следваща секция.</translation>
<translation id="2155457205053847599">Променете текущата 6-точкова брайлова таблица, като изберете опция от списъка по-долу.</translation>
<translation id="3037392361165431467">{COUNT,plural, =1{апостроф}other{# апострофа}}</translation>
<translation id="4006140876663370126">изображение</translation>
<translation id="8914429597676860578">вградено автоматично довършване</translation>
<translation id="1539527321543337398">текстова област</translation>
<translation id="5310788376443009632">премахнато:</translation>
<translation id="1905379170753160525">Показване на списъка със заглавия</translation>
<translation id="5748623122140342504">Предишното заглавие от пето ниво</translation>
<translation id="7434509671034404296">Програмист</translation>
<translation id="7332592614823088566">Ред <ph name="ROWINDEX"/> от <ph name="ROWTOTAL"/>, графа <ph name="COLINDEX"/> от <ph name="COLTOTAL"/></translation>
<translation id="794091007957014205">{COUNT,plural, =1{знак @}other{# знака @}}</translation>
<translation id="1107942983112791593">бягащ ред</translation>
<translation id="1383876407941801731">Търсене</translation>
<translation id="9065283790526219006">+изскачащ прозорец</translation>
<translation id="5203930734796605961">Клавишът „<ph name="KEY"/>“ вече е зададен за команда.</translation>
<translation id="3486232535569802404"><ph name="V1"/> до <ph name="V2"/></translation>
<translation id="6833103209700200188">Долен колонтитул</translation>
<translation id="7095834689119144465">Поле само за цифри</translation>
<translation id="5320727453979144100">Фиксираният режим е активиран</translation>
<translation id="1594072653727561613">меню</translation>
<translation id="5806206155699461681">Подобряване на конкретни сайтове (като Google Търсене).</translation>
<translation id="8035962149453661158">максимум: <ph name="X"/></translation>
<translation id="5700650669149824506">Няма предишно заглавие от четвърто ниво.</translation>
<translation id="7425395583360211003">връщане в началото на реда</translation>
<translation id="1385214448885562192">Натиснете „enter“, за да приемете, или „escape“, за да анулирате, стрелката за надолу – за напред, а тази за нагоре – за назад.</translation>
<translation id="1990932729021763163">Заглавка на ред:</translation>
<translation id="7609363189280667021">Превключване на брайловите надписи</translation>
<translation id="2417569100218200841">Информация за съдържанието</translation>
<translation id="6169420925157477918">Изображение с дълго описание</translation>
<translation id="5485036206801896268">Няма предишна графика.</translation>
<translation id="4532633738839459153">{COUNT,plural, =1{наклонена черта}other{# наклонени черти}}</translation>
<translation id="4099274309791143834">с подменю</translation>
<translation id="1346748346194534595">Надясно</translation>
<translation id="6659594942844771486">Раздел</translation>
<translation id="2777845298774924149">Излязохте</translation>
<translation id="3389259863310851658">Предишното поле във формуляра</translation>
<translation id="1321576897702511272">Скриване на помощта за ChromeVox</translation>
<translation id="6428571757207078831">няколко възможности за избор</translation>
<translation id="867187640362843212">Заглавие от пето ниво</translation>
<translation id="2639750663247012216">Модифициращ клавиш за ChromeVox</translation>
<translation id="7419614040512404830">разгъващ се списък</translation>
<translation id="6897341342232909480">Преместване наляво</translation>
<translation id="2894654529758326923">Информация</translation>
<translation id="4476183483923481720">нов ред</translation>
<translation id="3163593631834463955">Празна заглавка на графа</translation>
<translation id="1653266918374749391">Предишното заглавие от трето ниво</translation>
<translation id="3493915602752813531">Няма следваща котва.</translation>
<translation id="5919442531159595654">копиране.</translation>
<translation id="3712520970944678024">Контролиране на говора</translation>
<translation id="3392045790598181549"><ph name="NAME"/>“, елемент от меню</translation>
<translation id="5851548754964597211">Списък с раздели</translation>
<translation id="5054047268577924192">Предишният списъчен елемент</translation>
<translation id="8631359288236106450"><ph name="COUNT"/> избрани елемента</translation>
<translation id="7625690649919402823">Следващата таблица</translation>
<translation id="8009786657110126785">{COUNT,plural, =1{кавички}other{# кавички}}</translation>
<translation id="8584721346566392021">заглавие от пето ниво</translation>
<translation id="3473644018603298796"><ph name="COUNT"/> избрани</translation>
<translation id="6254901459154107917">Следващата текстова област, която може да се редактира</translation>
<translation id="1467432559032391204">Наляво</translation>
<translation id="7439060726180460871">Директория</translation>
<translation id="2344193891939537199">Контрола за периода от време</translation>
<translation id="8743786158317878347">вход в структурирано съдържание, като например таблици</translation>
<translation id="2002895034995108595">Връщане към първоначалната клавиатурна подредба</translation>
<translation id="4081085052247739398">{COUNT,plural, =1{ТИЛДА}other{# тилди}}</translation>
<translation id="5819072574982403430">Елемент от дърво</translation>
<translation id="6459511626086141404">Фиксирана клавиатурна подредба</translation>
<translation id="207477615537953741">Семантиката е изключена</translation>
<translation id="2045490512405922022">без отметка</translation>
<translation id="2972078295414139404">Няма предишна посетена връзка.</translation>
<translation id="7492049978501397201">Влязохте в диалогов прозорец</translation>
<translation id="6186305613600865047">Преминаване към края на страницата</translation>
<translation id="2740779364947153571">формуляр</translation>
<translation id="8066678206530322333">Банер</translation>
<translation id="3462439746547587373"><ph name="NAME"/>“, бутон</translation>
<translation id="4826415162591436065">Навигация напред</translation>
<translation id="6037602951055904232">Панорамно придвижване напред</translation>
<translation id="8153880621934657047">Не сте в таблицата.</translation>
<translation id="586107974846551167">поле за търсене</translation>
<translation id="5887397643266327462">Брайловите надписи са активирани.</translation>
<translation id="6536864053412760904">Означение в Math ML</translation>
<translation id="3816633764618089385">Следващият мултимедиен елемент</translation>
<translation id="3322936298410871309">Предишното заглавие от първо ниво</translation>
<translation id="8110647606445335195">Няма отличителни белези на ARIA.</translation>
<translation id="671916444866103745">Няма следващ отличителен белег на ARIA.</translation>
<translation id="8900148057318340779">Клавиш за префикс</translation>
<translation id="6006064078185310784">{COUNT,plural, =1{обратна наклонена черта}other{# обратни наклонени черти}}</translation>
<translation id="3078345202707391975">Следващото заглавие от второ ниво</translation>
<translation id="9160096769946561184">Към края на текущата графа</translation>
<translation id="7031651751836475482">списъчен елемент</translation>
<translation id="2706462751667573066">Клавиш за нагоре</translation>
<translation id="5005670136041063723">Няма повече подобни елементи.</translation>
<translation id="2849332794118375855">Няма следващо квадратче за отметка.</translation>
<translation id="7805768142964895445">Състояние</translation>
<translation id="6615602925644411249">Търсене в страницата.</translation>
<translation id="9178973770513562274">Използвайте клавишите със стрелка за нагоре и надолу, за да сърфирате, или пишете, за да търсите.</translation>
<translation id="2593964970061769085">На тази страница има <ph name="NUM"/> сигнала</translation>
<translation id="712735679809149106">ехо за думите</translation>
<translation id="5041394372352067729">Преместване на брайловия дисплей в горната част на страницата</translation>
<translation id="5955304353782037793">приложение</translation>
<translation id="404803211695627272"><ph name="V1"/><ph name="V2"/></translation>
<translation id="7895896691902835279">Неизвестна връзка</translation>
<translation id="9128414153595658330">диалогов прозорец</translation>
<translation id="7248671827512403053">Приложение</translation>
<translation id="1106741348836243114">Включване или изключване на обратната връзка със звук (звукови сигнали).</translation>
<translation id="4116415223832267137">Сигнал</translation>
<translation id="5183440668879371625">Предишен ред на брайловото писмо</translation>
<translation id="6290434000785343030">Няма следващ разгъващ се списък.</translation>
<translation id="5869546221129391014">Таблица</translation>
<translation id="4176463684765177261">Деактивирано</translation>
<translation id="6550720799683018100">Променете текущата клавиатурна подредба, като изберете опция от списъка по-долу.</translation>
<translation id="973955474346881951">Активиране/деактивиране на фиксирания режим</translation>
<translation id="9089864840575085222">Цикъл на ехото при въвеждане</translation>
<translation id="2732718972699418926">AM</translation>
<translation id="6000417740266304866">Променете текущата 8-точкова брайлова таблица, като изберете опция от списъка по-долу.</translation>
<translation id="4147126331795725888">Няма следваща контрола.</translation>
<translation id="136718599399906424">Следващият ред в таблицата</translation>
<translation id="536031132345979795">Превъртане назад при непрекъснато четене</translation>
<translation id="5263344797180442561">заглавие от второ ниво</translation>
<translation id="5502713021410870035">септември</translation>
<translation id="1342835525016946179">статия</translation>
<translation id="820417203470636242">Празна клетка.</translation>
<translation id="7693840228159394336">Предишният бутон за избор</translation>
<translation id="844681116543532394">Няма предишно квадратче за отметка.</translation>
<translation id="3030432017085518523">Бутон за избор на елемент от меню</translation>
<translation id="4372705107434148843">Спиране на говора</translation>
<translation id="2100350898815792233">Всички препинателни знаци</translation>
<translation id="7226216518520804442">списък</translation>
<translation id="4206289001967551965">В таблицата сте.</translation>
<translation id="2741752960355656182">търсене</translation>
<translation id="1571643229714746283">ChromeVox е в готовност</translation>
<translation id="1964135212174907577">Следващият обект</translation>
<translation id="4255943572433203166">Използвайте опциите по-долу, за да персонализирате ChromeVox. Промените влизат в сила незабавно.</translation>
<translation id="9173115498289768110">Сила на звука: <ph name="PERCENT"/> процента</translation>
<translation id="8723726026961763755">Системата бе актуализирана. Препоръчва се рестартиране.</translation>
<translation id="8278417001922463147">Няма предишна статия.</translation>
<translation id="7491962110804786152">раздел</translation>
<translation id="8049189770492311300">Таймер</translation>
<translation id="2704429362613743330">{COUNT,plural, =1{отваряща скоба}other{# отварящи скоби}}</translation>
<translation id="6786800275320335305">Статия</translation>
<translation id="7336596009609913925">има изскачащ прозорец</translation>
<translation id="4554899522007042510">Яркостта е <ph name="BRIGHTNESS"/> процент/а</translation>
<translation id="4107807507418787238">Няма клетка отдолу.</translation>
<translation id="9077213568694924680">премахнати от открояването</translation>
<translation id="1025074108959230262">Фиксираният режим е деактивиран</translation>
<translation id="3599054940393788245">Извън математическия израз</translation>
<translation id="739763518212184081">Предишният ред</translation>
<translation id="78826985582142166">плъзгач</translation>
<translation id="81960742267269908">изрязване.</translation>
<translation id="2149594028072271924">избрано</translation>
<translation id="2911433807131383493">Отваряне на урока за ChromeVox</translation>
<translation id="6444046323172968959">Диалогов прозорец със сигнал</translation>
<translation id="8931936695772494138">Празни заглавки</translation>
<translation id="6697092096875747123">Предишният разгъващ се списък</translation>
<translation id="8428603554127842284">ниво <ph name="DEPTH"/></translation>
<translation id="911476240645808512">{COUNT,plural, =1{знак за процент}other{# знака за процент}}</translation>
<translation id="4850023505158945298">Предишният подобен елемент.</translation>
<translation id="489907760999452556">Вътрешна връзка</translation>
<translation id="72393384879519786">Заглавие</translation>
<translation id="1120743664840974483">{&quot;а&quot;: &quot;антон&quot;, &quot;б&quot;: &quot;борис&quot;, &quot;в&quot;: &quot;васил&quot;, &quot;г&quot;: &quot;георги&quot;, &quot;д&quot;: &quot;димитър&quot;, &quot;е&quot;: &quot;елена&quot;, &quot;ж&quot;: &quot;живко&quot;, &quot;з&quot;: &quot;захари&quot;, &quot;и&quot;: &quot;иван&quot;, &quot;й&quot;: &quot;йордан&quot;, &quot;к&quot;: &quot;кирил&quot;, &quot;л&quot;: &quot;людмил&quot;, &quot;м&quot;: &quot;мария&quot;, &quot;н&quot;: &quot;николай&quot;, &quot;о&quot;: &quot;огнян&quot;, &quot;п&quot;: &quot;петър&quot;, &quot;р&quot;: &quot;румен&quot;, &quot;с&quot;: &quot;стефан&quot;, &quot;т&quot;: &quot;тодор&quot;, &quot;у&quot;: &quot;уляна&quot;, &quot;ф&quot;: &quot;филип&quot;, &quot;х&quot;: &quot;христо&quot;, &quot;ц&quot;: &quot;цветан&quot;, &quot;ч&quot;: &quot;чавдар&quot;, &quot;ш&quot;: &quot;шипка&quot;, &quot;щ&quot;: &quot;щерю&quot;, &quot;ъ&quot;: &quot;ер голям&quot;, &quot;ь&quot;: &quot;ер малък&quot;, &quot;ю&quot;: &quot;юлия&quot;, &quot;я&quot;: &quot;явор&quot;}</translation>
<translation id="5709192780268610569">Няма дълго описание</translation>
<translation id="1157843803349774103"><ph name="VALUE"/>, „<ph name="NAME"/>“, разгъващ се списък</translation>
<translation id="3819376190738087562">Няма преминавания.</translation>
<translation id="1334095593597963605">ехо за знаците и думите</translation>
<translation id="6910211073230771657">Изтрито</translation>
<translation id="3762198587642264450">Към края на текущия ред</translation>
<translation id="4997282455736854877"><ph name="NAME"/>“, маркиран бутон за избор</translation>
<translation id="5750633686117194034">Не сте натиснали модифициращ клавиш. Моля, натиснете и задръжте един или повече. Щом сте готови, вдигнете пръстите си и ще чуете набора от клавиши. Използвайте „Tab“ за изход.</translation>
<translation id="4986606102545753256"><ph name="NAME"/>“, прозорец</translation>
<translation id="5374320867641260420">Няма следващ бутон.</translation>
<translation id="7641134354185483015">Няма предишно заглавие от трето ниво.</translation>
<translation id="2964026537669811554">Група заглавия</translation>
<translation id="3810838688059735925">Видео</translation>
<translation id="4982773647088557172"><ph name="VALUE"/>, „<ph name="NAME"/>“, списъчно поле</translation>
<translation id="2864481629947106776">Предишната връзка</translation>
<translation id="2751010054435611913">поле за телефонен номер</translation>
<translation id="7609342235116740824">Съобщаване на URL адреса на текущата страница</translation>
<translation id="5102981729317424850">Лента с инструменти</translation>
<translation id="1810107444790159527">Списъчно поле</translation>
<translation id="948171205378458592">Намаляване на скоростта на говора</translation>
<translation id="4842108708071771135">Няма следващ блоков цитат.</translation>
<translation id="3286390186030710347">Плъзгач</translation>
<translation id="7041173719775863268">Край на открояването</translation>
<translation id="7322388933135261569">февруари</translation>
<translation id="5136967254288895616">Няма предишна връзка.</translation>
<translation id="8442065404865098450">поле за имейл адрес</translation>
<translation id="248982282205370495">{COUNT,plural, =1{звездичка}other{# звездички}}</translation>
<translation id="3323447499041942178">Текстово поле</translation>
<translation id="2099611462826130688">разделител</translation>
<translation id="8283603667300770666">Следващото поле във формуляра</translation>
<translation id="1082209053475788238">Няма предишно заглавие от шесто ниво.</translation>
<translation id="4300318234632215983">Съобщаване на URL адреса зад връзката</translation>
<translation id="4043348641337972076">Няма предишен отличителен белег на ARIA.</translation>
<translation id="1157782847298808853">Помощ за клавиатурата</translation>
<translation id="9040132695316389094">Заглавие от първо ниво</translation>
<translation id="8007540374018858731">заглавие от трето ниво</translation>
<translation id="5078661581131202757">Избиране на файлове</translation>
<translation id="9107530006868467849">Няма предишно приспособление за мултимедия.</translation>
<translation id="7927711904086083099">Не е избрано</translation>
<translation id="4342180618051828363">{COUNT,plural, =1{точка}=3{многоточие}other{# точки}}</translation>
<translation id="1502086903961450562">Предишната графика</translation>
<translation id="1167230103353892028"><ph name="NAME"/>“, елемент от меню, с подменю</translation>
<translation id="3374537878095184207">{COUNT,plural, =1{знак плюс}other{# знака плюс}}</translation>
<translation id="56637627897541303">Текстова област</translation>
<translation id="2626530649491650971">с възможност за кликване</translation>
<translation id="552195134157544755">Бутон за избор</translation>
<translation id="6006050241733874051">Формуляр</translation>
<translation id="3646890046000188562">{COUNT,plural, =1{обратен апостроф}other{# обратни апострофа}}</translation>
<translation id="7400575256015741911">Открита е правописна грешка</translation>
<translation id="5449041777383955184">брояч</translation>
<translation id="8065607967589909823">Открояването е</translation>
<translation id="4615592953348396470">Следващото натискане на клавиш се пренебрегва</translation>
<translation id="338583716107319301">Разделител</translation>
<translation id="6787839852456839824">Клавишни комбинации</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="2644542693584024604">правописна грешка</translation>
<translation id="8747966237988593539">Подреден списък</translation>
<translation id="8796411681063377102">Следващото заглавие от трето ниво</translation>
<translation id="3914173277599553213">Задължително</translation>
<translation id="4188530942454211480">Предишното изречение</translation>
<translation id="2538083754185551293">статия</translation>
<translation id="6414968628640960377">Предишният различен елемент.</translation>
<translation id="556042886152191864">Бутон</translation>
<translation id="9082874451376019682">Няма предишен плъзгач.</translation>
<translation id="5436105723448703439">{COUNT,plural, =1{знак за по-малко}other{# знака за по-малко}}</translation>
<translation id="8825828890761629845">банер</translation>
<translation id="5205493599117157272">Списък от тип „<ph name="TYPE"/>“.</translation>
<translation id="1954623340234317532">Контрола за седмицата от годината</translation>
<translation id="8374154622594089836">месец</translation>
<translation id="5682113568322255809">Ориентир</translation>
<translation id="1379549463831537271">поле за номер</translation>
<translation id="8313653172105209786">директория</translation>
<translation id="5518443085409638729">Поставяне на курсора между знаците при редактиране на текст (както при Mac OS X).</translation>
<translation id="7575602168963543588">информация за съдържанието</translation>
<translation id="3962990492275676168">Стартиране на четенето от текущото местоположение</translation>
<translation id="2007545860310005685">{COUNT,plural, =1{лява квадратна скоба}other{# леви квадратни скоби}}</translation>
<translation id="2800780099804980316">Няма предишно заглавие от първо ниво.</translation>
<translation id="8215202828671303819">Избор на няколко елемента</translation>
<translation id="5655682562155942719">Команди за преминаване</translation>
<translation id="5637871198229500030">Няма предишна таблица.</translation>
<translation id="6387719785439924554">странично съдържание</translation>
<translation id="1611168825862729585">Заглавка на графа:</translation>
<translation id="7289186959554153431">Заглавие от трето ниво</translation>
<translation id="8503360654911991865">По-малко подробна навигация</translation>
<translation id="2471138580042810658">Заглавие от шесто ниво</translation>
<translation id="3159326412890226855">подсказка</translation>
<translation id="3311969765485641742">Натиснете „Alt+Shift+A“, за да прегледате сигналите</translation>
<translation id="5050015258024679800">Предишното заглавие от четвърто ниво</translation>
<translation id="4979404613699303341">Предишният бутон</translation>
<translation id="6714813999819678458">Предишното заглавие от второ ниво</translation>
<translation id="20601713649439366">Няма предишен математически израз.</translation>
<translation id="713824876195128146">Следващият блоков цитат</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="4562182871062042450">вътрешна връзка</translation>
<translation id="7540083713905917247"><ph name="VALUE"/>, „<ph name="NAME"/>“, плъзгач</translation>
<translation id="2188751878842439466">{COUNT,plural, =1{затваряща скоба}other{# затварящи скоби}}</translation>
<translation id="176811013242889940">елемент от меню – бутон за избор</translation>
<translation id="2932083475399492303">Превключване между структурен или тип ред за оформление</translation>
<translation id="9027462562263121875">Няма таблици.</translation>
<translation id="1902396333223336119">Клетка</translation>
<translation id="7819187121850078213">прозорец с раздела „<ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="2121067395472282800">клавиш за достъп: <ph name="KEY"/></translation>
<translation id="6193330012414963395">AM/PM</translation>
<translation id="1177863135347784049">По избор</translation>
<translation id="1722716240000795234">бутон за избор</translation>
<translation id="1613476421962910979">Звуковите сигнали са включени</translation>
<translation id="2089387485033699258">bg</translation>
<translation id="2843837985843789981">Предишната група</translation>
<translation id="1834891354138622109">Графа</translation>
<translation id="4647836961514597010">Инструмент за избор на цветове</translation>
<translation id="3497063866483065785">{COUNT,plural, =1{въпросителен знак}other{# въпросителни знака}}</translation>
<translation id="7161771961008409533">Бутон с изскачащ прозорец</translation>
<translation id="6735257939857578167">с/ъс <ph name="NUM"/> елемента</translation>
<translation id="1023866615269196768">Разпростряна.</translation>
<translation id="7939428177581522200">добавени към открояването</translation>
<translation id="5597933780944041114">Няма следващо заглавие.</translation>
<translation id="7221740160534240920">ред</translation>
<translation id="5939518447894949180">Повторно задаване</translation>
<translation id="1524531499102321782">Следващият ред на брайловото писмо</translation>
<translation id="7374104575779636480">Напускате таблицата.</translation>
<translation id="7870596830398826354">Дърво в Math ML</translation>
<translation id="3568702578574425662"><ph name="NAME"/>“, квадратче без отметка</translation>
<translation id="7992766987062040279">бутон за избор</translation>
<translation id="731576946540457939">Брайловите надписи са деактивирани.</translation>
<translation id="5684277895745049190">Списък</translation>
<translation id="4529987814483543472">Традиционна клавиатурна подредба</translation>
<translation id="8808582214901541005">март</translation>
<translation id="2329324941084714723">Панел на раздел</translation>
<translation id="9108370397979208512">математически израз</translation>
<translation id="842922884199979200">Няма следващо заглавие от трето ниво.</translation>
<translation id="3086746722712840547">забележка</translation>
<translation id="7269119382257320590">Без препинателни знаци</translation>
<translation id="2705875883745373140">Не е натиснато</translation>
<translation id="6601344353291556895">Активиране на подробните описания.</translation>
<translation id="6119955456199054975">Край на клетката.</translation>
<translation id="8538422257246433078">допълнителен елемент</translation>
<translation id="8898516272131543774">Цикъл на ехото за препинателни знаци</translation>
<translation id="1876229593313240038">документ</translation>
<translation id="4826604887384865800">Следващият преход</translation>
<translation id="7408482676469142474">таблица</translation>
<translation id="5929640336274528640">свито</translation>
<translation id="5789643057113097023">.</translation>
<translation id="3665563998540286755"><ph name="VALUE"/>, списъчно поле</translation>
<translation id="7170733337935166589">Превъртане напред при непрекъснато четене</translation>
<translation id="513774504516943387">връзка</translation>
<translation id="4693675773662933727">Предишният ориентир</translation>
<translation id="2267945578749931355">Следващият знак</translation>
<translation id="930275611743429116">Начало или край на открояването.</translation>
<translation id="2582407057977008361">Странично съдържание</translation>
<translation id="5683155931978483559">Предишното квадратче за отметка</translation>
<translation id="6411426777058107714">Няма предишен бутон за избор.</translation>
<translation id="6964088412282673743">Няма предишна контрола.</translation>
<translation id="1439316808600711881">област</translation>
<translation id="4202186506458631436">Преместване надясно</translation>
<translation id="113582498867142724">Колекция от <ph name="TAG"/> с/ъс <ph name="NUM"/> елемента</translation>
<translation id="2549392850788122959">Върнахте се към първоначалната клавиатурна подредба „<ph name="KEY"/>“.</translation>
<translation id="4696413482802371445">Няма следващо заглавие от пето ниво.</translation>
<translation id="2199994615414171367">Предишният математически израз</translation>
<translation id="6736510033526053669">разделът е създаден</translation>
<translation id="2667291555398229137">Кликнете върху елемента под ключа за пренасочване</translation>
<translation id="4161663686871496107">Обратната връзка с говор от ChromeVox е в готовност</translation>
<translation id="1767971298383044434">заглавка на графа</translation>
<translation id="4054936709456751127">състояние</translation>
<translation id="3120161548076541002">задължително</translation>
<translation id="2450814015951372393">Квадратче за отметка</translation>
<translation id="7805247615045262757">навигиране по подразбиране</translation>
<translation id="8455868257606149352">Максимум <ph name="X"/></translation>
<translation id="8759334257841767240">Няма следваща връзка.</translation>
<translation id="3911219083506081781">панел на раздел</translation>
<translation id="4287520460805643128">Няма следваща статия.</translation>
<translation id="5850707923114094062">Панорамно придвижване назад</translation>
<translation id="1828385960365606039">май</translation>
<translation id="1220638714822268202">квадратче за отметка</translation>
<translation id="5098541983634824365">Напускате таблицата.</translation>
<translation id="2841013758207633010">Време</translation>
<translation id="7596919493010894443">открояването е изчистено</translation>
<translation id="7362871137496673139">Няма предишно заглавие от второ ниво.</translation>
<translation id="571866080859340309">Разглеждане на групи</translation>
<translation id="4983588134362688868">Преминаване към началото на страницата</translation>
<translation id="16777221443363124">Лента с менюта</translation>
<translation id="1167523994081052608">!</translation>
<translation id="5189244881767082992">Ред</translation>
<translation id="4038349100599457191">Контрола за месеца</translation>
<translation id="385383972552776628">Отваряне на страницата с опции</translation>
<translation id="2091933974477985526">Предишната текстова област, която може да се редактира</translation>
<translation id="4740661827607246557">Помощни команди</translation>
<translation id="6996566555547746822">Следващият разгъващ се списък</translation>
<translation id="257674075312929031">Група</translation>
<translation id="3655855170848725876">{COUNT,plural, =1{знак за долар}other{# знака за долар}}</translation>
<translation id="8587549812518406253">Следващият списъчен елемент</translation>
<translation id="8199231515320852133">Съобщаване на заглавките за текущата клетка</translation>
<translation id="520883772648104506">Няма следващ бутон за избор.</translation>
<translation id="6236061028292614533">Следващото заглавие</translation>
<translation id="8422051534021841902">поле за парола</translation>
<translation id="8940925288729953902">Модифициращи клавиши</translation>
<translation id="8606621670302093223">Контрола за датата</translation>
<translation id="1669290819662866522">седмица</translation>
<translation id="8520472399088452386">Брояч</translation>
<translation id="2086961585857038472">Следващата дума</translation>
<translation id="3406571581437484613">лента за превъртане</translation>
<translation id="2429669115401274487">PM</translation>
<translation id="5321085947096604457">{COUNT,plural, =1{запетая}other{# запетаи}}</translation>
<translation id="2462626033734746142">Група бутони за избор</translation>
<translation id="5712338278108304766">Следващата графа в таблицата</translation>
<translation id="241124561063364910">последвано от</translation>
<translation id="3777255250339039212">заглавие от първо ниво</translation>
<translation id="2628764385451019380">Няма предишен разгъващ се списък.</translation>
<translation id="1338790109741176741"><ph name="NUM"/> връзки</translation>
<translation id="1155043339247954670">Няма следващ списъчен елемент.</translation>
<translation id="1474557363159888097">Няма предишна котва.</translation>
<translation id="6129953537138746214">Интервал</translation>
<translation id="667999046851023355">Документ</translation>
<translation id="3241052487511142956">Предишна посетена връзка</translation>
<translation id="7684431668231950609">Поле за въвеждане на URL адрес</translation>
<translation id="6355910664415701303">Няма предишен списъчен елемент.</translation>
<translation id="423334822609210999">Няма клетка отляво.</translation>
<translation id="1275718070701477396">Избрано</translation>
<translation id="9151211641321628915">Съобщава кратко описание на текущата позиция</translation>
<translation id="4373197658375206385">Няма предишен елемент, който не е връзка.</translation>
<translation id="308895241372589742">Няма следващ математически израз.</translation>
<translation id="7532613204005497612">юни</translation>
<translation id="3138767756593758860">Показване на списъка с ориентири</translation>
<translation id="1969092762068865084">юли</translation>
<translation id="5683416974515157844">разгънато</translation>
<translation id="3692274950075847560">Т: <ph name="RESULT"/></translation>
<translation id="7851816175263618915">Някои препинателни знаци</translation>
<translation id="4471074325120394300">Няма връзки.</translation>
<translation id="5561345396546889625">Следващият списък</translation>
<translation id="4954534434583049121">Предишният блоков цитат</translation>
<translation id="5514470142141405284">смесен бутон</translation>
<translation id="8791025954632646584">Семантиката е включена</translation>
<translation id="1610130962244179598">Превключване към 6-точково брайлово писмо</translation>
<translation id="8864099967139188018">Няма следващо заглавие от шесто ниво.</translation>
<translation id="1659072772017912254">Без отметка</translation>
<translation id="3856075812838139784">Само за четене</translation>
<translation id="6716505898850596801">Модифициращи клавиши</translation>
<translation id="5628125749885014029">заглавие от четвърто ниво</translation>
<translation id="8882002077197914455">Заглавка на ред</translation>
<translation id="7210211103303402262">минути</translation>
<translation id="5330443287809544590"><ph name="NAME"/>“, връзка</translation>
</translationbundle>