blob: 10365608669088acfc0e6820a28fa16d20d3a490 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="1506187449813838456">Taasan ang pitch</translation>
<translation id="4763480195061959176">video</translation>
<translation id="6919104639734799681">Ipakita ang listahan ng mga talahanayan</translation>
<translation id="3134461040845705080">rdonly</translation>
<translation id="443163561286008705">reset</translation>
<translation id="2873259058405069099">Pumunta sa umpisa ng talahanayan</translation>
<translation id="5983179082906765664">Paramihin ang granularity ng nabigasyon</translation>
<translation id="3411576569283690839">1 form</translation>
<translation id="7770823902658038748"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, text box ng password</translation>
<translation id="3046838483509668188">Mga Opsyon sa ChromeVox</translation>
<translation id="8856538297388979332">Pindutin ang up o down upang suriin ang mga command, pindutin ang enter upang i-activate</translation>
<translation id="9115913704608474258">Nobyembre</translation>
<translation id="4148180433151187540">{COUNT,plural, =1{kanang brace}one{# kanang brace}other{# (na) kanang brace}}</translation>
<translation id="2614981083756825552">Math ML Layout</translation>
<translation id="7203150201908454328">Pinalawak</translation>
<translation id="5407530583102765689">{COUNT,plural, =1{semicolon}one{# semicolon}other{# (na) semicolon}}</translation>
<translation id="5455441614648621694">Complementary</translation>
<translation id="2169714232367507776">Mag-click sa kasalukuyang item</translation>
<translation id="6657128831881431364">Progress bar</translation>
<translation id="5597170376237141345">Susunod na checkbox</translation>
<translation id="2816654101880605877">Walang susunod na slider.</translation>
<translation id="580862262708062788"><ph name="NUM"/> (na) form</translation>
<translation id="4688873778442829762">grd</translation>
<translation id="4047216625641135770">Markahan</translation>
<translation id="2223693656926968778">Magsagawa ng pagkilos sa kasalukuyang item</translation>
<translation id="528468243742722775">Wakas na</translation>
<translation id="158493514907962286">Disyembre</translation>
<translation id="6438968337250688271"><ph name="NAME"/>, menu</translation>
<translation id="8540054775867439484">Naka-wrap sa itaas</translation>
<translation id="7586163296341959563">i-paste.</translation>
<translation id="151784044608172266">Susunod na Pangungusap</translation>
<translation id="1088219014394087294">Walang mga heading.</translation>
<translation id="5598905979683743333">Inalis sa pagkakapili ang <ph name="NAME"/>, radio button</translation>
<translation id="316542773973815724">Nabigasyon</translation>
<translation id="5891934789323004067">Talahanayan</translation>
<translation id="4886524826165775965"><ph name="INDEX"/>/<ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="885367609741899890">txtbx</translation>
<translation id="5999630716831179808">Mga Boses</translation>
<translation id="6282062888058716985">nav</translation>
<translation id="8002119852008410879">{COUNT,plural, =1{tandang padamdam}one{# tandang padamdam}other{# (na) tandang padamdam}}</translation>
<translation id="7370432716629432284">{COUNT,plural, =1{ampersand}one{# ampersand}other{# (na) ampersand}}</translation>
<translation id="7604026522577407655">Pumunta sa umpisa ng kasalukuyang column</translation>
<translation id="7674768236845044097">mark</translation>
<translation id="6877435256196695200">Walang susunod na graphic.</translation>
<translation id="2800204403141299078">Wala nang mga naiibang elemento.</translation>
<translation id="1213216066620407844">ChromeVox - Nagbibigay ng Boses sa Chrome</translation>
<translation id="4372435075475052704">min:<ph name="X"/></translation>
<translation id="4229646983878045487">date time</translation>
<translation id="4894355468197982314">=</translation>
<translation id="7828956995407538686">Oktubre</translation>
<translation id="3090532668523289635">grp</translation>
<translation id="7839679365527550018">Nakaraang Salita</translation>
<translation id="8697111817566059991">{COUNT,plural, =1{pipe}one{# vertical pipe}other{# (na) vertical pipe}}</translation>
<translation id="409334809956508737">Nakaraang Bagay</translation>
<translation id="3731746171184829332">Walang nakaraang heading.</translation>
<translation id="6122013438240733403">btn</translation>
<translation id="831207808878314375">Kahulugan</translation>
<translation id="5859752971144398932">Lumabas sa hanapin sa page.</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="4729095194763193578">Nakaraang row ng talahanayan</translation>
<translation id="4301352596632316575">may submenu</translation>
<translation id="9153606228985488238"><ph name="PERCENT"/> (na) porsyento ang pitch</translation>
<translation id="641759969622533235">{COUNT,plural, =1{tutuldok}one{# tutuldok}other{# (na) tutuldok}}</translation>
<translation id="6633350132811819843">Walang susunod na talahanayan.</translation>
<translation id="8382679411218029383">Inline at listahan ng autocompletion</translation>
<translation id="6734854816611871228"><ph name="VALUE"/>, combo box</translation>
<translation id="3793710123303304873">Lumabas sa dialog.</translation>
<translation id="4004802134384979325">nilagyan ng check</translation>
<translation id="4973717656530883744">Min <ph name="X"/></translation>
<translation id="3312997241656799641">Sunod na binisitang link</translation>
<translation id="8638532244051952400">Ianunsyo ang mga kasalukuyang cell coordinate</translation>
<translation id="4996716799442435517">Visual</translation>
<translation id="323731244387692321">Buksan ang tulong sa keyboard ng ChromeVox</translation>
<translation id="2435413342408885429">Ang <ph name="KEY"/> ay ang bago na ngayong modifier ng ChromeVox.</translation>
<translation id="188130072164734898">Sabihin ang kasalukuyang oras at petsa.</translation>
<translation id="4597896406374528575">Abril</translation>
<translation id="5948123859135882163">I-toggle ang pag-interpret sa mga math expression sa pagitan ng structural at semantic</translation>
<translation id="2770781857296573485">Pumasok sa pag-explore ng pangkat</translation>
<translation id="4867316986324544967">I-enable ang pagtatalang TTS</translation>
<translation id="4848993367330139335">tmr</translation>
<translation id="5534303576632885660">hdr</translation>
<translation id="3082557070674409251">Na-click</translation>
<translation id="6561818612645211875">Pumunta sa umpisa ng kasalukuyang row</translation>
<translation id="5623842676595125836">Log</translation>
<translation id="4663014090013794209">mnu itm chx</translation>
<translation id="2281234842553884450">Nakaraang slider</translation>
<translation id="536313653113267135">binisita</translation>
<translation id="3681807417444549249">{&quot;ar&quot;: &quot;Arabic&quot;,&quot;bg&quot;: &quot;Bulgarian&quot;,&quot;ca&quot;: &quot;Catalan&quot;,&quot;hr&quot;: &quot;Croatian&quot;,&quot;cs&quot;: &quot;Czech&quot;,&quot;da&quot;: &quot;Danish&quot;,&quot;nl&quot;: &quot;Dutch&quot;,&quot;en_CA&quot;: &quot;Ingles (Canada)&quot;,&quot;en_GB&quot;: &quot;Ingles (United Kingdom)&quot;,&quot;en_US&quot;: &quot;Ingles (Estados Unidos)&quot;,&quot;et&quot;: &quot;Estonian&quot;,&quot;fr&quot;: &quot;French&quot;,&quot;fr_CA&quot;: &quot;French (Canada)&quot;,&quot;fr_FR&quot;: &quot;French (France)&quot;,&quot;fi&quot;: &quot;Finnish&quot;,&quot;de&quot;: &quot;German&quot;,&quot;de_CH&quot;: &quot;German (Switzerland)&quot;,&quot;de_DE&quot;: &quot;German (Germany)&quot;,&quot;el&quot;: &quot;Greek&quot;,&quot;hi&quot;: &quot;Hindi&quot;,&quot;hu&quot;: &quot;Hungarian&quot;,&quot;is&quot;: &quot;Icelandic&quot;,&quot;it&quot;: &quot;Italian&quot;,&quot;lv&quot;: &quot;Latvian&quot;,&quot;lt&quot;: &quot;Lithuanian&quot;,&quot;nb&quot;: &quot;Norwegian Bokmål&quot;,&quot;pl&quot;: &quot;Polish&quot;,&quot;pt&quot;: &quot;Portuguese&quot;,&quot;ro&quot;: &quot;Romanian&quot;,&quot;ru&quot;: &quot;Russian&quot;,&quot;sr&quot;: &quot;Serbian&quot;,&quot;sk&quot;: &quot;Slovak&quot;,&quot;sl&quot;: &quot;Slovenian&quot;,&quot;es&quot;: &quot;Spanish&quot;,&quot;sv&quot;: &quot;Swedish&quot;,&quot;tr&quot;: &quot;Turkish&quot;,&quot;vi&quot;: &quot;Vietnamese&quot;,&quot;zh&quot;: &quot;Chinese&quot;,&quot;zh_TW&quot;: &quot;Chinese (Traditional Han)&quot;}</translation>
<translation id="8812374892383502473">May 1 alerto ang page na ito</translation>
<translation id="1781173782405573156">Ipasa ang susunod na key</translation>
<translation id="1331702245475014624"><ph name="INDEX"/> ng <ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="4347461890115250064">Walang susunod na listahan.</translation>
<translation id="5826479389509458994">row <ph name="ROW"/> column <ph name="COL"/></translation>
<translation id="2972205263822847197">Tool tip</translation>
<translation id="9191829896247264196">tab lst</translation>
<translation id="2811204574343810641">Row</translation>
<translation id="2844995807198708617">Menu ng Konteksto</translation>
<translation id="3897092660631435901">Menu</translation>
<translation id="7181697990050180700">Mag-customize ng mga keyboard shortcut para sa mga madalas na ginagamit na command sa pamamagitan ng pagta-type sa mga ito sa mga kaukulang field sa ibaba.</translation>
<translation id="3084806535845658316">walang echo ng pagta-type</translation>
<translation id="421884353938374759">tagapili ng kulay</translation>
<translation id="3716845769494773620">Maramihang linya</translation>
<translation id="5000760171916499057">Walang mga form.</translation>
<translation id="4218529045364428769">{COUNT,plural, =1{gitling}one{# gitling}other{# (na) gitling}}</translation>
<translation id="8770473310765924354">lumabas sa nakabalangkas na nilalaman, gaya ng mga talahanayan</translation>
<translation id="4039983576244166038">Walang laman na header ng row</translation>
<translation id="8664519043722036194">mga segundo</translation>
<translation id="8538744478902126321">Maglagay ng hula sa header ng row ng kasalukuyang cell</translation>
<translation id="5585044216466955529">I-edit ang text, entry ng email</translation>
<translation id="3909320334364316587">Nakaraang heading sa antas 6</translation>
<translation id="3514822174137761109">{COUNT,plural, =1{caret}one{# caret}other{# (na) caret}}</translation>
<translation id="5681643281275621376">def</translation>
<translation id="4975416682604111799">mga millisecond</translation>
<translation id="8042761080832772327">I-edit ang text, entry ng paghahanap</translation>
<translation id="7974390230414479278">Item sa menu</translation>
<translation id="1044777062731150180">Walang mga header</translation>
<translation id="860150890330522909">Nilagyan ng check ang checkbox na <ph name="NAME"/></translation>
<translation id="5080758118274074384">na-double click</translation>
<translation id="6281876499889881039">Susunod na katulad na elemento.</translation>
<translation id="8767968232364267681">Susunod na heading sa antas 4</translation>
<translation id="5042770794184672516">Lakasan ang volume ng speech</translation>
<translation id="3865806312596179194">mnu itm</translation>
<translation id="3149472044574196936">Susunod na Linya</translation>
<translation id="5866042630553435010">Bahagyang nilagyan ng check</translation>
<translation id="5788275253279308023">tab na <ph name="TITLE"/> ng incognito window</translation>
<translation id="6348657800373377022">Combo box</translation>
<translation id="4993152509206108683"><ph name="PERCENT"/> (na) porsyento ang rate</translation>
<translation id="7977172834206796170">rw hd</translation>
<translation id="2589102159832527089">Nilalaman ng page na ito ang text na awtomatikong na-extract mula sa PDF file na &lt;b&gt;<ph name="FILENAME"/>&lt;/b&gt;. &lt;a href=&quot;<ph name="URL"/>&quot;&gt;Mag-click dito para sa orihinal.&lt;/a&gt;</translation>
<translation id="1229276918471378188">Nakaraang paglaktaw</translation>
<translation id="7167657087543110">echo ng character</translation>
<translation id="6364795331201459219">h6</translation>
<translation id="1156132699680778945">1 link</translation>
<translation id="3629895152177651589">hd</translation>
<translation id="5876817486144482042">Hinaan ang volume ng speech</translation>
<translation id="5608798115546226984">Inline ng autocompletion</translation>
<translation id="5963413905009737549">Seksyon</translation>
<translation id="3172700825913348768">{COUNT,plural, =1{space}one{# space}other{# (na) space}}</translation>
<translation id="3060756054951570867">binuksan ang menu ng <ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="4289540628985791613">Pangkalahatang-ideya</translation>
<translation id="3390225400784126843">Susunod na naiibang elemento.</translation>
<translation id="8243301950212385207">pup btn</translation>
<translation id="5728409797179002635">Walang nakitang talahanayan.</translation>
<translation id="1065552602950927991">Hindi wastong input</translation>
<translation id="3457000393508828486">Bahagyang napindot</translation>
<translation id="8250747429649335361">mult ln</translation>
<translation id="8378855320830505539">Rehiyon</translation>
<translation id="4482330759234983253">Nakaraang talahanayan</translation>
<translation id="4591507479202817876">, pinili</translation>
<translation id="4953585991029886728">I-edit ang text</translation>
<translation id="2999559350546931576">Babaan ang pitch</translation>
<translation id="5601172225407283979">Magsagawa ng default na pagkilos</translation>
<translation id="3155083529632865074">Walang nakaraang button.</translation>
<translation id="4496511432987378715">url edtxt</translation>
<translation id="4973762002207131920">Lumipat sa <ph name="KEY"/>.</translation>
<translation id="8548973727659841685">Character</translation>
<translation id="3078740164268491126">talahanayan</translation>
<translation id="4243624244759495699"><ph name="LOCALE"/>, Baitang <ph name="GRADE"/></translation>
<translation id="2999945368667127852">Walang susunod na widget ng media.</translation>
<translation id="5110983769041734144">Walang nakaraang field ng form.</translation>
<translation id="1251750620252348585">Susunod na heading sa antas 6</translation>
<translation id="84575901236241018">may access key, <ph name="KEY"/></translation>
<translation id="7096001299300236431">Nakaraang media</translation>
<translation id="6468049171101508116">Susunod na button</translation>
<translation id="6637586476836377253">log</translation>
<translation id="2422937916923936891">Check box ng item sa menu</translation>
<translation id="1253649724327290597">stn</translation>
<translation id="3223701887221307104"><ph name="NAME"/>, tab</translation>
<translation id="8896347895970027998">I-toggle sa aktibo o hindi aktibo ang ChromeVox.</translation>
<translation id="6911965441508464308">Walang cell sa itaas.</translation>
<translation id="4271220233568730077">Susunod na math</translation>
<translation id="1092366490857960994">I-edit ang text, entry ng numero</translation>
<translation id="7241683698754534149">Magbukas ng mahabang paglalarawan sa isang bagong tab</translation>
<translation id="1012173283529841972">Item sa listahan</translation>
<translation id="3422338090358345848">Buksan ang keyboard explorer</translation>
<translation id="461613135510474570">Pangungusap</translation>
<translation id="174268867904053074">Susunod na graphic</translation>
<translation id="320961988183078793">naglagay ng <ph name="TYPE"/></translation>
<translation id="1722567105086139392">Link</translation>
<translation id="5486947920110100234">Walang susunod na jump point.</translation>
<translation id="6324551002951139333">Nakakita ng pagkakamali sa grammar</translation>
<translation id="4491109536499578614">Larawan</translation>
<translation id="3299925995433437805">Walang sunod na binisitang link.</translation>
<translation id="7318872822751139669">Gamitin ang mouse upang palitan ang focus.</translation>
<translation id="8033827949643255796">pinili</translation>
<translation id="5937336320314038555">{COUNT,plural, =1{equal}one{# equal sign}other{# (na) equal sign}}</translation>
<translation id="7674576868851035240">Susunod na link</translation>
<translation id="3109724472072898302">Naka-collapse</translation>
<translation id="6491972999578897419">Palitan ang kasalukuyang boses sa pamamagitan ng pagpili ng opsyon sa listahan sa ibaba.</translation>
<translation id="1031961866430398710">pagkatapos</translation>
<translation id="4367650418938037324">Math ML Leaf</translation>
<translation id="2637227747952042642">Math</translation>
<translation id="5111640677200759579">Header ng column</translation>
<translation id="8276439074553447000">Lumaktaw sa nakaraang napo-focus na item</translation>
<translation id="517143700877085897">, hindi napili</translation>
<translation id="1787176709638001873">Text sa pag-edit ng password</translation>
<translation id="8345569862449483843">{COUNT,plural, =1{pound}one{# pound sign}other{# (na) pound sign}}</translation>
<translation id="27527859628328957">Lumaktaw sa susunod na napo-focus na item</translation>
<translation id="3801735343383419236">Listahan ng autocompletion</translation>
<translation id="8495299422362148635">rd grp</translation>
<translation id="4042843249978639960">Walang susunod na heading sa antas 2.</translation>
<translation id="6368143427468974988">Nakaraang heading</translation>
<translation id="858513932009919906">autocomplete lst</translation>
<translation id="9061915073547935367">I-toggle ang widget ng paghahanap</translation>
<translation id="7005146664810010831">Walang nakitang URL</translation>
<translation id="3659787053479271466">alrt</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="7217912842225915592">+<ph name="NUM"/></translation>
<translation id="1865601187525349519">Dulo ng text</translation>
<translation id="7524657397100003338">edtxt</translation>
<translation id="900114243503212879">file</translation>
<translation id="8561322612995434619">may pop up</translation>
<translation id="8344569602005188545">mga oras</translation>
<translation id="5291783959063340370">Bagay</translation>
<translation id="296951647852255825">{COUNT,plural, =1{tab}one{# tab}other{# (na) tab}}</translation>
<translation id="6142308968191113180">Heading 4</translation>
<translation id="6793101435925451627">lstbx</translation>
<translation id="762020119231868829">Pino-pause ang lahat ng kasalukuyang nagpe-play na widget ng media</translation>
<translation id="8653646212587894517">Ipakita ang listahan ng mga link</translation>
<translation id="5184944171021383281">Walang susunod na field ng form.</translation>
<translation id="962913030769097253">Susunod na heading sa antas 1</translation>
<translation id="3616113530831147358">Audio</translation>
<translation id="3406283310380167331">Ipakita ang listahan ng mga form</translation>
<translation id="225732394367814946">Dagdagan ang rate ng speech</translation>
<translation id="3093176084511590672">Susunod na landmark</translation>
<translation id="5402367795255837559">Braille</translation>
<translation id="1452236308086741652"><ph name="VALUE"/>, text box ng password</translation>
<translation id="3307886118343381874">Pumunta sa dulo ng talahanayan</translation>
<translation id="4970377555447282413">Magpakita ng naka-magnify na view ng nilalaman ng page.</translation>
<translation id="725969808843520477">Susunod na radio button</translation>
<translation id="1591820073541694815">cl</translation>
<translation id="4759716709594980008">ChromeOS Keyboard Explorer</translation>
<translation id="4562381607973973258">Header</translation>
<translation id="4547556996012970016">Susunod na heading sa antas 5</translation>
<translation id="817440585505441544">{COUNT,plural, =1{underscore}one{# underscore}other{# (na) underscore}}</translation>
<translation id="4173994908659439270">Walang susunod na na-e-edit na field ng text.</translation>
<translation id="8851136666856101339">main</translation>
<translation id="3047143736589213134">Pang-eksperimentong keymap</translation>
<translation id="7092462843507657677">prog br</translation>
<translation id="6310225768500788713">tl br</translation>
<translation id="7810781339813764006">Susunod na Pangkat</translation>
<translation id="3571705006514608112">slr</translation>
<translation id="5507663321906818013">I-debug ang benchmark</translation>
<translation id="1618597272655350600">Nagpapahayag ng kumpletong paglalarawan sa kasalukuyang posisyon</translation>
<translation id="622484624075952240">Down</translation>
<translation id="4215733775853809057">Susunod na slider</translation>
<translation id="2286123489745204941">mnu br</translation>
<translation id="1692077714702418899">structural na linya</translation>
<translation id="1559739829547075274">Mag-navigate pabalik</translation>
<translation id="4827410568042294688">hindi napili</translation>
<translation id="4271521365602459209">Wala nang mga resulta.</translation>
<translation id="1727922061822531406">hgrp</translation>
<translation id="7273174640290488576">Blangko</translation>
<translation id="5382299583965267720">Walang susunod na heading sa antas 1.</translation>
<translation id="2318372665160196757">Pangunahin</translation>
<translation id="2899328121302785497">{COUNT,plural, =1{kaliwang brace}one{# kaliwang brace}other{# (na) kaliwang brace}}</translation>
<translation id="5411891038905756502">Walang nakaraang jump point.</translation>
<translation id="7356165926712028380">Lumipat sa 8 dot braille</translation>
<translation id="5500932716852106146">Walang nakaraang na-e-edit na field ng text.</translation>
<translation id="532371086589123547"><ph name="VALUE"/>, text box</translation>
<translation id="501473567976723023">Enero</translation>
<translation id="2723001399770238859">audio</translation>
<translation id="6901540140423170855">date</translation>
<translation id="7663318257180412551">Heading 2</translation>
<translation id="5368000168321181111">Naka-off ang mga earcon</translation>
<translation id="3303384412438961941">Pumindot ng anumang key upang malaman ang pangalan nito. Isasara ng Ctrl+W ang keyboard explorer.</translation>
<translation id="3104705064753753826">alrt dlg</translation>
<translation id="8026473109540774421">+submnu</translation>
<translation id="4736221692378411923">Agosto</translation>
<translation id="6587021927234520429">Walang susunod na heading sa antas 4.</translation>
<translation id="7010712454773919705">Modifier key ng ChromeVox</translation>
<translation id="5304943142864553931"><ph name="TITLE"/>, tab</translation>
<translation id="6259464875943891919">Lumabas sa <ph name="TYPE"/>.</translation>
<translation id="1339428534620983148">Nakaraang column ng talahanayan</translation>
<translation id="6508059270146105198">Ilipat ang display ng braille sa ibaba ng page</translation>
<translation id="1727806147743597030">ftr</translation>
<translation id="1483063550735695469">tr itm</translation>
<translation id="2998131015536248178">Nakaraang Character</translation>
<translation id="1639634871799530612">{COUNT,plural, =1{greater than}one{# greater than sign}other{# (na) greater than sign}}</translation>
<translation id="481165870889056555">Ianunsyo ang pamagat ng kasalukuyang page</translation>
<translation id="3012414509011670858">Walang nakaraang seksyon.</translation>
<translation id="7285387653379749618">Mga Talahanayan</translation>
<translation id="9192904702577636854">Marquee</translation>
<translation id="5546092960038624944">Walang nakaraang heading sa antas 5.</translation>
<translation id="8943175951035496220">Walang cell sa kanan.</translation>
<translation id="4997475792277222884">Walang susunod na item na hindi isang link.</translation>
<translation id="49787999531187221">Hindi na aktibo ngayon ang ChromeVox.</translation>
<translation id="3492609944033322585">{COUNT,plural, =1{kanang bracket}one{# kanang bracket}other{# (na) kanang bracket}}</translation>
<translation id="8735450637152821465">Simulan ang pagpili</translation>
<translation id="1674262202423278359">Nabigasyon sa ChromeVox</translation>
<translation id="8650576015643545550">Walang nakaraang listahan.</translation>
<translation id="549602578321198708">Salita</translation>
<translation id="7037042857287298941">Nakaraang listahan</translation>
<translation id="3687295507293856493">Maglagay ng hula sa header ng column ng kasalukuyang cell</translation>
<translation id="6307969636681130414">Pinindot</translation>
<translation id="5956928062748260866">Dialog</translation>
<translation id="1546370775711804143">Scroll bar</translation>
<translation id="4253168017788158739">Tala</translation>
<translation id="4877261390094455813">Maglagay ng query sa paghahanap.</translation>
<translation id="2749275490991666823">Nilagyan ng check</translation>
<translation id="7659376057562985921"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, text box</translation>
<translation id="9043969572162476692"><ph name="NUM"/>%</translation>
<translation id="4763296182459741068">Naka-wrap sa ibaba</translation>
<translation id="1319608975892113573">Walang nakaraang blockquote.</translation>
<translation id="9212322457209634662">Walang susunod na seksyon.</translation>
<translation id="2155457205053847599">Palitan ang kasalukuyang talahanayan ng 6 dot braille sa pamamagitan ng pagpili ng opsyon sa listahan sa ibaba.</translation>
<translation id="3037392361165431467">{COUNT,plural, =1{kudlit}one{# kudlit}other{# (na) kudlit}}</translation>
<translation id="4006140876663370126">img</translation>
<translation id="8914429597676860578">autocomplete</translation>
<translation id="1539527321543337398">txta</translation>
<translation id="5310788376443009632">inalis:</translation>
<translation id="1905379170753160525">Ipakita ang listahan ng mga heading</translation>
<translation id="5748623122140342504">Nakaraang heading sa antas 5</translation>
<translation id="7434509671034404296">Bumubuo</translation>
<translation id="7332592614823088566">Row <ph name="ROWINDEX"/> ng <ph name="ROWTOTAL"/>, Column <ph name="COLINDEX"/> ng <ph name="COLTOTAL"/></translation>
<translation id="794091007957014205">{COUNT,plural, =1{at}one{# at sign}other{# (na) at sign}}</translation>
<translation id="1107942983112791593">maqe</translation>
<translation id="1383876407941801731">Hanapin</translation>
<translation id="9065283790526219006">+popup</translation>
<translation id="5203930734796605961">Ang <ph name="KEY"/> ay nakatakda na sa isang command.</translation>
<translation id="3486232535569802404"><ph name="V1"/> hanggang <ph name="V2"/></translation>
<translation id="6833103209700200188">Footer</translation>
<translation id="7095834689119144465">I-edit lang ang text numeric</translation>
<translation id="5320727453979144100">Na-enable ang sticky mode</translation>
<translation id="1594072653727561613">mnu</translation>
<translation id="5806206155699461681">Magpahusay ng mga partikular na site (tulad ng Google Search).</translation>
<translation id="8035962149453661158">max:<ph name="X"/></translation>
<translation id="5700650669149824506">Walang nakaraang heading sa antas 4.</translation>
<translation id="7425395583360211003">return</translation>
<translation id="1385214448885562192">Pindutin ang enter upang tanggapin o escape upang kanselahin, down para sa susunod at up para sa nakaraan.</translation>
<translation id="1990932729021763163">Header ng row:</translation>
<translation id="7609363189280667021">I-toggle ang mga caption na braille</translation>
<translation id="2417569100218200841">Impormasyon ng nilalaman</translation>
<translation id="6169420925157477918">Larawang may mahabang paglalarawan</translation>
<translation id="5485036206801896268">Walang nakaraang graphic.</translation>
<translation id="4532633738839459153">{COUNT,plural, =1{slash}one{# slash}other{# (na) slash}}</translation>
<translation id="4099274309791143834">na may submenu</translation>
<translation id="1346748346194534595">Kanan</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="2777845298774924149">Lumabas</translation>
<translation id="3389259863310851658">Nakaraang field ng form</translation>
<translation id="1321576897702511272">Itago ang tulong sa ChromeVox</translation>
<translation id="6428571757207078831">mult sel</translation>
<translation id="867187640362843212">Heading 5</translation>
<translation id="2639750663247012216">Modifier ng ChromeVox</translation>
<translation id="7419614040512404830">cbx</translation>
<translation id="6897341342232909480">Ilipat pakaliwa</translation>
<translation id="2894654529758326923">Impormasyon</translation>
<translation id="4476183483923481720">bagong linya</translation>
<translation id="3163593631834463955">Walang laman na header ng column</translation>
<translation id="1653266918374749391">Nakaraang heading sa antas 3</translation>
<translation id="3493915602752813531">Walang susunod na anchor.</translation>
<translation id="5919442531159595654">kopyahin.</translation>
<translation id="3712520970944678024">Pagkontrol sa Speech</translation>
<translation id="3392045790598181549"><ph name="NAME"/>, item sa menu</translation>
<translation id="5851548754964597211">Listahan ng tab</translation>
<translation id="5054047268577924192">Nakaraang item sa listahan</translation>
<translation id="8631359288236106450">napili ang <ph name="COUNT"/> (na) item</translation>
<translation id="7625690649919402823">Susunod na talahanayan</translation>
<translation id="8009786657110126785">{COUNT,plural, =1{panipi}one{# panipi}other{# (na) panipi}}</translation>
<translation id="8584721346566392021">h5</translation>
<translation id="3473644018603298796">sld <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="6254901459154107917">Susunod na na-e-edit na lugar ng text</translation>
<translation id="1467432559032391204">Kaliwa</translation>
<translation id="7439060726180460871">Direktoryo</translation>
<translation id="2344193891939537199">Kontrol sa petsa at oras</translation>
<translation id="8743786158317878347">maglagay ng nakabalangkas na nilalaman, gaya ng mga talahanayan</translation>
<translation id="2002895034995108595">I-reset ang kasalukuyang keymap</translation>
<translation id="4081085052247739398">{COUNT,plural, =1{TILDE}one{# tilde}other{# (na) tilde}}</translation>
<translation id="5819072574982403430">Tree item</translation>
<translation id="6459511626086141404">Flat na keymap</translation>
<translation id="207477615537953741">Naka-off ang semantics</translation>
<translation id="2045490512405922022">hindi nilagyan ng check</translation>
<translation id="2972078295414139404">Walang nakaraang binisitang link.</translation>
<translation id="7492049978501397201">Naglagay ng dialog</translation>
<translation id="6186305613600865047">Pumunta sa ibaba ng page</translation>
<translation id="2740779364947153571">frm</translation>
<translation id="8066678206530322333">Banner</translation>
<translation id="3462439746547587373"><ph name="NAME"/>, button</translation>
<translation id="4826415162591436065">Mag-navigate pasulong</translation>
<translation id="6037602951055904232">I-pan paharap</translation>
<translation id="8153880621934657047">Wala sa loob ng talahanayan.</translation>
<translation id="586107974846551167">search edtxt</translation>
<translation id="5887397643266327462">Na-enable ang mga caption ng braille.</translation>
<translation id="6536864053412760904">Math ML Token</translation>
<translation id="3816633764618089385">Susunod na media</translation>
<translation id="3322936298410871309">Nakaraang heading sa antas 1</translation>
<translation id="8110647606445335195">Walang mga landmark ng ARIA.</translation>
<translation id="671916444866103745">Walang susunod na landmark ng ARIA.</translation>
<translation id="8900148057318340779">Prefix key</translation>
<translation id="6006064078185310784">{COUNT,plural, =1{backslash}one{# backslash}other{# (na) backslash}}</translation>
<translation id="3078345202707391975">Susunod na heading sa antas 2</translation>
<translation id="9160096769946561184">Pumunta sa dulo ng kasalukuyang column</translation>
<translation id="7031651751836475482">lstitm</translation>
<translation id="2706462751667573066">Up</translation>
<translation id="5005670136041063723">Wala nang mga katulad na elemento.</translation>
<translation id="2849332794118375855">Walang susunod na checkbox.</translation>
<translation id="7805768142964895445">Katayuan</translation>
<translation id="6615602925644411249">Hanapin sa page.</translation>
<translation id="9178973770513562274">Gamitin ang mga up at down arrow key upang mag-browse, o mag-type upang maghanap.</translation>
<translation id="2593964970061769085">May <ph name="NUM"/> (na) alerto ang page na ito</translation>
<translation id="712735679809149106">echo ng salita</translation>
<translation id="5041394372352067729">Ilipat ang display ng braille sa itaas ng page</translation>
<translation id="5955304353782037793">app</translation>
<translation id="404803211695627272"><ph name="V1"/>-<ph name="V2"/></translation>
<translation id="7895896691902835279">Hindi alam na link</translation>
<translation id="9128414153595658330">dlg</translation>
<translation id="7248671827512403053">Application</translation>
<translation id="1106741348836243114">I-on o i-off ang feedback ng tunog (mga earcon).</translation>
<translation id="4116415223832267137">Alerto</translation>
<translation id="5183440668879371625">Nakaraang Linya ng Braille</translation>
<translation id="6290434000785343030">Walang susunod na combo box.</translation>
<translation id="5869546221129391014">Grid</translation>
<translation id="4176463684765177261">Hindi Pinagana</translation>
<translation id="6550720799683018100">Palitan ang kasalukuyang keymap sa pamamagitan ng pagpili ng opsyon sa listahan sa ibaba.</translation>
<translation id="973955474346881951">I-enable/I-disable ang sticky mode</translation>
<translation id="9089864840575085222">Echo ng cycle typing</translation>
<translation id="2732718972699418926">AM</translation>
<translation id="6000417740266304866">Palitan ang kasalukuyang talahanayan ng 8 dot braille sa pamamagitan ng pagpili ng opsyon sa listahan sa ibaba.</translation>
<translation id="4147126331795725888">Walang susunod na kontrol.</translation>
<translation id="136718599399906424">Susunod na row ng talahanayan</translation>
<translation id="536031132345979795">Lumaktaw pabalik habang patuloy na nagbabasa</translation>
<translation id="5263344797180442561">h2</translation>
<translation id="5502713021410870035">Setyembre</translation>
<translation id="1342835525016946179">article</translation>
<translation id="820417203470636242">Walang lamang cell.</translation>
<translation id="7693840228159394336">Nakaraang radio button</translation>
<translation id="844681116543532394">Walang nakaraang checkbox.</translation>
<translation id="3030432017085518523">Radio button ng item sa menu</translation>
<translation id="4372705107434148843">Ihinto ang speech</translation>
<translation id="2100350898815792233">Lahat ng bantas</translation>
<translation id="7226216518520804442">lst</translation>
<translation id="4206289001967551965">Nasa loob ng talahanayan</translation>
<translation id="2741752960355656182">srch</translation>
<translation id="1571643229714746283">Handa na ang ChromeVox</translation>
<translation id="1964135212174907577">Susunod na Bagay</translation>
<translation id="4255943572433203166">Gamitin ang mga opsyon sa ibaba upang i-customize ang ChromeVox. Agad na magkakabisa ang mga pagbabago.</translation>
<translation id="9173115498289768110"><ph name="PERCENT"/> (na) porsyento ang volume</translation>
<translation id="8723726026961763755">Na-update ang system. Inirerekomenda ang pag-restart.</translation>
<translation id="8278417001922463147">Walang nakaraang artikulo.</translation>
<translation id="7491962110804786152">tab</translation>
<translation id="8049189770492311300">Timer</translation>
<translation id="2704429362613743330">{COUNT,plural, =1{open paren}one{# open paren}other{# (na) open paren}}</translation>
<translation id="6786800275320335305">Artikulo</translation>
<translation id="7336596009609913925">may popup</translation>
<translation id="4554899522007042510"><ph name="BRIGHTNESS"/> (na) porsyento ng brightness</translation>
<translation id="4107807507418787238">Walang cell sa ibaba.</translation>
<translation id="9077213568694924680">inalis sa pagpili</translation>
<translation id="1025074108959230262">Na-disable ang sticky mode</translation>
<translation id="3599054940393788245">Hindi sa loob ng math</translation>
<translation id="739763518212184081">Nakaraang Linya</translation>
<translation id="78826985582142166">sldr</translation>
<translation id="81960742267269908">i-cut.</translation>
<translation id="2149594028072271924">x</translation>
<translation id="2911433807131383493">Buksan ang tutorial ng ChromeVox</translation>
<translation id="6444046323172968959">Dialog ng alerto</translation>
<translation id="8931936695772494138">Mga walang lamang header</translation>
<translation id="6697092096875747123">Nakaraang combo box</translation>
<translation id="8428603554127842284">antas <ph name="DEPTH"/></translation>
<translation id="911476240645808512">{COUNT,plural, =1{percent}one{# percent sign}other{# (na) percent sign}}</translation>
<translation id="4850023505158945298">Nakaraang katulad na elemento.</translation>
<translation id="489907760999452556">Internal na link</translation>
<translation id="72393384879519786">Heading</translation>
<translation id="1120743664840974483">{&quot;a&quot;: &quot;alpha&quot;, &quot;b&quot;: &quot;bravo&quot;, &quot;c&quot;: &quot;charlie&quot;, &quot;d&quot;: &quot;delta&quot;, &quot;e&quot;: &quot;echo&quot;, &quot;f&quot;: &quot;foxtrot&quot;, &quot;g&quot;: &quot;golf&quot;, &quot;h&quot;: &quot;hotel&quot;, &quot;i&quot;: &quot;india&quot;, &quot;j&quot;: &quot;juliet&quot;,&quot;k&quot;: &quot;kilo&quot;, &quot;l&quot;: &quot;lima&quot;, &quot;m&quot;: &quot;mike&quot;, &quot;n&quot;: &quot;november&quot;, &quot;o&quot;: &quot;oscar&quot;,&quot;p&quot;: &quot;papa&quot;, &quot;q&quot;: &quot;quebec&quot;, &quot;r&quot;: &quot;romeo&quot;, &quot;s&quot;: &quot;sierra&quot;, &quot;t&quot;: &quot;tango&quot;, &quot;u&quot;: &quot;uniform&quot;, &quot;v&quot;: &quot;victor&quot;, &quot;w&quot;: &quot;whiskey&quot;,&quot;x&quot;: &quot;xray&quot;, &quot;y&quot;: &quot;yankee&quot;, &quot;z&quot;: &quot;zulu&quot;}</translation>
<translation id="5709192780268610569">Walang mahabang paglalarawan</translation>
<translation id="1157843803349774103"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, combo box</translation>
<translation id="3819376190738087562">Walang mga jump.</translation>
<translation id="1334095593597963605">echo ng character at salita</translation>
<translation id="6910211073230771657">Na-delete</translation>
<translation id="3762198587642264450">Pumunta sa dulo ng kasalukuyang row</translation>
<translation id="4997282455736854877">Pinili ang <ph name="NAME"/>, radio button</translation>
<translation id="5750633686117194034">Walang pinindot na modifier; mangyaring pindutin nang matagal ang isa o higit pang mga modifier; iangat ang iyong mga daliri kapag tapos na at maririnig mo ang pagtakda sa mga key. Mag-tap upang lumabas.</translation>
<translation id="4986606102545753256"><ph name="NAME"/>, window</translation>
<translation id="5374320867641260420">Walang susunod na button.</translation>
<translation id="7641134354185483015">Walang nakaraang heading sa antas 3.</translation>
<translation id="2964026537669811554">Pangkat ng heading</translation>
<translation id="3810838688059735925">Video</translation>
<translation id="4982773647088557172"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, kahon ng listahan</translation>
<translation id="2864481629947106776">Nakaraang link</translation>
<translation id="2751010054435611913">tele# edtxt</translation>
<translation id="7609342235116740824">Ianunsyo ang URL ng kasalukuyang page</translation>
<translation id="5102981729317424850">Tool bar</translation>
<translation id="1810107444790159527">Kahon ng listahan</translation>
<translation id="948171205378458592">Bawasan ang rate ng speech</translation>
<translation id="4842108708071771135">Walang susunod na blockquote.</translation>
<translation id="3286390186030710347">Slider</translation>
<translation id="7041173719775863268">Tapusin ang pagpili</translation>
<translation id="7322388933135261569">Pebrero</translation>
<translation id="5136967254288895616">Walang nakaraang link.</translation>
<translation id="8442065404865098450">edtxt email</translation>
<translation id="248982282205370495">{COUNT,plural, =1{asterisk}one{# asterisk}other{# (na) asterisk}}</translation>
<translation id="3323447499041942178">Text box</translation>
<translation id="2099611462826130688">sprtr</translation>
<translation id="8283603667300770666">Susunod na field ng form</translation>
<translation id="1082209053475788238">Walang nakaraang heading sa antas 6.</translation>
<translation id="4300318234632215983">Ianunsyo ang URL sa likod ng isang link</translation>
<translation id="4043348641337972076">Walang nakaraang landmark ng ARIA.</translation>
<translation id="1157782847298808853">Tulong sa Keyboard</translation>
<translation id="9040132695316389094">Heading 1</translation>
<translation id="8007540374018858731">h3</translation>
<translation id="5078661581131202757">Pagpili ng file</translation>
<translation id="9107530006868467849">Walang nakaraang widget ng media.</translation>
<translation id="7927711904086083099">Hindi napili</translation>
<translation id="4342180618051828363">{COUNT,plural, =1{tuldok}=3{ellipsis}one{# tuldok}other{# (na) tuldok}}</translation>
<translation id="1502086903961450562">Nakaraang graphic</translation>
<translation id="1167230103353892028"><ph name="NAME"/>, item sa menu, na may submenu</translation>
<translation id="3374537878095184207">{COUNT,plural, =1{plus}one{# plus sign}other{# (na) plus sign}}</translation>
<translation id="56637627897541303">Lugar ng text</translation>
<translation id="2626530649491650971">naki-click</translation>
<translation id="552195134157544755">Radio button</translation>
<translation id="6006050241733874051">Form</translation>
<translation id="3646890046000188562">{COUNT,plural, =1{backtick}one{# backtick}other{# (na) backtick}}</translation>
<translation id="7400575256015741911">Nakakita ng pagkakamali sa spelling</translation>
<translation id="5449041777383955184">spn btn</translation>
<translation id="8065607967589909823">Ang pagpipilian ay</translation>
<translation id="4615592953348396470">Babalewalain ang susunod na pagpindot ng key</translation>
<translation id="338583716107319301">Separator</translation>
<translation id="6787839852456839824">Mga keyboard shortcut</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="2644542693584024604">misspelled</translation>
<translation id="8747966237988593539">Nakaayos na Listahan</translation>
<translation id="8796411681063377102">Susunod na heading sa antas 3</translation>
<translation id="3914173277599553213">Kinakailangan</translation>
<translation id="4188530942454211480">Nakaraang Pangungusap</translation>
<translation id="2538083754185551293">acl</translation>
<translation id="6414968628640960377">Nakaraang naiibang elemento.</translation>
<translation id="556042886152191864">Pindutan</translation>
<translation id="9082874451376019682">Walang nakaraang slider.</translation>
<translation id="5436105723448703439">{COUNT,plural, =1{less than}one{# less than sign}other{# (na) less than sign}}</translation>
<translation id="8825828890761629845">bnr</translation>
<translation id="5205493599117157272"><ph name="TYPE"/> na listahan.</translation>
<translation id="1954623340234317532">Kontrol sa linggo ng taon</translation>
<translation id="8374154622594089836">buwan</translation>
<translation id="5682113568322255809">Landmark</translation>
<translation id="1379549463831537271">edtxt#</translation>
<translation id="8313653172105209786">dir</translation>
<translation id="5518443085409638729">Ilagay ang cursor sa pagitan ng mga character kapag nag-e-edit ng text (tulad ng Mac OS X).</translation>
<translation id="7575602168963543588">cnt in</translation>
<translation id="3962990492275676168">Magsimulang magbasa mula sa kasalukuyang lokasyon</translation>
<translation id="2007545860310005685">{COUNT,plural, =1{kaliwang bracket}one{# kaliwang bracket}other{# (na) kaliwang bracket}}</translation>
<translation id="2800780099804980316">Walang nakaraang heading sa antas 1.</translation>
<translation id="8215202828671303819">Maramihang pagpili</translation>
<translation id="5655682562155942719">Mga Command sa Paglaktaw</translation>
<translation id="5637871198229500030">Walang nakaraang talahanayan.</translation>
<translation id="6387719785439924554">aside</translation>
<translation id="1611168825862729585">Header ng column:</translation>
<translation id="7289186959554153431">Heading 3</translation>
<translation id="8503360654911991865">Bawasan ang granularity ng nabigasyon</translation>
<translation id="2471138580042810658">Heading 6</translation>
<translation id="3159326412890226855">tl tp</translation>
<translation id="3311969765485641742">Pindutin ang Alt+Shift+A upang suriin ang mga alerto</translation>
<translation id="5050015258024679800">Nakaraang heading sa antas 4</translation>
<translation id="4979404613699303341">Nakaraang button</translation>
<translation id="6714813999819678458">Nakaraang heading sa antas 2</translation>
<translation id="20601713649439366">Walang nakaraang math expression.</translation>
<translation id="713824876195128146">Susunod na block quote</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="4562182871062042450">int lnk</translation>
<translation id="7540083713905917247"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, slider</translation>
<translation id="2188751878842439466">{COUNT,plural, =1{close paren}one{# close paren}other{# (na) close paren}}</translation>
<translation id="176811013242889940">mnu itm rd</translation>
<translation id="2932083475399492303">I-toggle ang uri ng linya sa pagitan ng structural o layout</translation>
<translation id="9027462562263121875">Walang mga talahanayan.</translation>
<translation id="1902396333223336119">Cell</translation>
<translation id="7819187121850078213">tab na <ph name="TITLE"/> ng window</translation>
<translation id="2121067395472282800">access key:<ph name="KEY"/></translation>
<translation id="6193330012414963395">AM PM</translation>
<translation id="1177863135347784049">Custom</translation>
<translation id="1722716240000795234">rd btn</translation>
<translation id="1613476421962910979">Naka-on ang mga earcon</translation>
<translation id="2089387485033699258">fil</translation>
<translation id="2843837985843789981">Nakaraang Pangkat</translation>
<translation id="1834891354138622109">Column</translation>
<translation id="4647836961514597010">Tagapili ng kulay</translation>
<translation id="3497063866483065785">{COUNT,plural, =1{tandang pananong}one{# tandang pananong}other{# (na) tandang pananong}}</translation>
<translation id="7161771961008409533">Pop-up na button</translation>
<translation id="6735257939857578167">may <ph name="NUM"/> (na) item</translation>
<translation id="1023866615269196768">Na-span.</translation>
<translation id="7939428177581522200">idinagdag sa pagpili</translation>
<translation id="5597933780944041114">Walang susunod na heading.</translation>
<translation id="7221740160534240920">linya</translation>
<translation id="5939518447894949180">I-reset</translation>
<translation id="1524531499102321782">Susunod na Linya ng Braille</translation>
<translation id="7374104575779636480">Umaalis sa talahanayan.</translation>
<translation id="7870596830398826354">Math ML Tree</translation>
<translation id="3568702578574425662">Hindi nilagyan ng check ang <ph name="NAME"/>, checkbox</translation>
<translation id="7992766987062040279">rd</translation>
<translation id="731576946540457939">Na-disable ang mga caption ng braille.</translation>
<translation id="5684277895745049190">Listahan</translation>
<translation id="4529987814483543472">Classic na keymap</translation>
<translation id="8808582214901541005">Marso</translation>
<translation id="2329324941084714723">Panel ng tab</translation>
<translation id="9108370397979208512">math</translation>
<translation id="842922884199979200">Walang susunod na heading sa antas 3.</translation>
<translation id="3086746722712840547">note</translation>
<translation id="7269119382257320590">Walang bantas</translation>
<translation id="2705875883745373140">Hindi pinindot</translation>
<translation id="6601344353291556895">I-enable ang mga masalitang paglalarawan.</translation>
<translation id="6119955456199054975">Dulo ng cell.</translation>
<translation id="8538422257246433078">cmpy</translation>
<translation id="8898516272131543774">Echo ng cycle punctuation</translation>
<translation id="1876229593313240038">doc</translation>
<translation id="4826604887384865800">Susunod na paglaktaw</translation>
<translation id="7408482676469142474">tbl</translation>
<translation id="5929640336274528640">&lt;</translation>
<translation id="5789643057113097023">.</translation>
<translation id="3665563998540286755"><ph name="VALUE"/>, kahon ng listahan</translation>
<translation id="7170733337935166589">Lumaktaw pasulong habang patuloy na nagbabasa</translation>
<translation id="513774504516943387">lnk</translation>
<translation id="4693675773662933727">Nakaraang landmark</translation>
<translation id="2267945578749931355">Susunod na Character</translation>
<translation id="930275611743429116">Simulan o tapusin ang pagpili.</translation>
<translation id="2582407057977008361">Kaugnay</translation>
<translation id="5683155931978483559">Nakaraang checkbox</translation>
<translation id="6411426777058107714">Walang nakaraang radio button.</translation>
<translation id="6964088412282673743">Walang nakaraang kontrol.</translation>
<translation id="1439316808600711881">rgn</translation>
<translation id="4202186506458631436">Ilipat pakanan</translation>
<translation id="113582498867142724">Koleksyon ng <ph name="TAG"/> na may <ph name="NUM"/> (na) item</translation>
<translation id="2549392850788122959">Na-reset ang <ph name="KEY"/>.</translation>
<translation id="4696413482802371445">Walang susunod na heading sa antas 5.</translation>
<translation id="2199994615414171367">Nakaraang math</translation>
<translation id="6736510033526053669">nagawa ang tab</translation>
<translation id="2667291555398229137">I-click ang item sa ilalim ng isang routing key</translation>
<translation id="4161663686871496107">Handa na ang sinasalitang feedback ng ChromeVox</translation>
<translation id="1767971298383044434">clm hd</translation>
<translation id="4054936709456751127">sts</translation>
<translation id="3120161548076541002">req</translation>
<translation id="2450814015951372393">Check box</translation>
<translation id="7805247615045262757">default na pag-navigate</translation>
<translation id="8455868257606149352">Max <ph name="X"/></translation>
<translation id="8759334257841767240">Walang susunod na link.</translation>
<translation id="3911219083506081781">tab pnl</translation>
<translation id="4287520460805643128">Walang susunod na artikulo.</translation>
<translation id="5850707923114094062">Mag-pan nang pabalik</translation>
<translation id="1828385960365606039">Mayo</translation>
<translation id="1220638714822268202">chx</translation>
<translation id="5098541983634824365">Umaalis sa grid.</translation>
<translation id="2841013758207633010">Oras</translation>
<translation id="7596919493010894443">na-clear ang pagpili</translation>
<translation id="7362871137496673139">Walang nakaraang heading sa antas 2.</translation>
<translation id="571866080859340309">Nag-e-explore ng mga pangkat</translation>
<translation id="4983588134362688868">Pumunta sa itaas ng page</translation>
<translation id="16777221443363124">Menu bar</translation>
<translation id="1167523994081052608">!</translation>
<translation id="5189244881767082992">Linya</translation>
<translation id="4038349100599457191">Kontrol sa buwan</translation>
<translation id="385383972552776628">Buksan ang page ng mga opsyon</translation>
<translation id="2091933974477985526">Nakaraang na-e-edit na lugar ng text</translation>
<translation id="4740661827607246557">Mga Command ng Tulong</translation>
<translation id="6996566555547746822">Susunod na combo box</translation>
<translation id="257674075312929031">Pangkat</translation>
<translation id="3655855170848725876">{COUNT,plural, =1{dollar}one{# dollar sign}other{# (na) dollar sign}}</translation>
<translation id="8587549812518406253">Susunod na item sa listahan</translation>
<translation id="8199231515320852133">Ianunsyo ang mga header ng kasalukuyang cell</translation>
<translation id="520883772648104506">Walang susunod na radio button.</translation>
<translation id="6236061028292614533">Susunod na heading</translation>
<translation id="8422051534021841902">pwd edtxt</translation>
<translation id="8940925288729953902">Mga Modifier Key</translation>
<translation id="8606621670302093223">Kontrol sa petsa</translation>
<translation id="1669290819662866522">linggo</translation>
<translation id="8520472399088452386">Spin button</translation>
<translation id="2086961585857038472">Susunod na Salita</translation>
<translation id="3406571581437484613">scr br</translation>
<translation id="2429669115401274487">PM</translation>
<translation id="5321085947096604457">{COUNT,plural, =1{kuwit}one{# kuwit}other{# (na) kuwit}}</translation>
<translation id="2462626033734746142">Pangkat ng radio button</translation>
<translation id="5712338278108304766">Susunod na column ng talahanayan</translation>
<translation id="241124561063364910">sinusundan ng</translation>
<translation id="3777255250339039212">h1</translation>
<translation id="2628764385451019380">Walang nakaraang combo box.</translation>
<translation id="1338790109741176741"><ph name="NUM"/> (na) link</translation>
<translation id="1155043339247954670">Walang susunod na item sa listahan.</translation>
<translation id="1474557363159888097">Walang nakaraang anchor.</translation>
<translation id="6129953537138746214">Puwang</translation>
<translation id="667999046851023355">Dokumento</translation>
<translation id="3241052487511142956">Nakaraang binisitang link</translation>
<translation id="7684431668231950609">I-edit ang text, entry ng URL</translation>
<translation id="6355910664415701303">Walang nakaraang item sa listahan.</translation>
<translation id="423334822609210999">Walang cell sa kaliwa.</translation>
<translation id="1275718070701477396">Pinili</translation>
<translation id="9151211641321628915">Nag-aanunsyo ng maikling paglalarawan sa kasalukuyang posisyon</translation>
<translation id="4373197658375206385">Walang nakaraang item na hindi isang link.</translation>
<translation id="308895241372589742">Walang susunod na math expression.</translation>
<translation id="7532613204005497612">Hunyo</translation>
<translation id="3138767756593758860">Ipakita ang listahan ng mga landmark</translation>
<translation id="1969092762068865084">Hulyo</translation>
<translation id="5683416974515157844">&gt;</translation>
<translation id="3692274950075847560">S:<ph name="RESULT"/></translation>
<translation id="7851816175263618915">Ilang bantas</translation>
<translation id="4471074325120394300">Walang mga link.</translation>
<translation id="5561345396546889625">Susunod na listahan</translation>
<translation id="4954534434583049121">Nakaraang block quote</translation>
<translation id="5514470142141405284">/x</translation>
<translation id="8791025954632646584">Naka-on ang semantics</translation>
<translation id="1610130962244179598">Lumipat sa 6 dot braille</translation>
<translation id="8864099967139188018">Walang susunod na heading sa antas 6.</translation>
<translation id="1659072772017912254">Hindi nilagyan ng check</translation>
<translation id="3856075812838139784">Read only</translation>
<translation id="6716505898850596801">Mga modifier key</translation>
<translation id="5628125749885014029">h4</translation>
<translation id="8882002077197914455">Header ng row</translation>
<translation id="7210211103303402262">mga minuto</translation>
<translation id="5330443287809544590"><ph name="NAME"/>, link</translation>
</translationbundle>