blob: 3f46dd000b01ffd8633f3724ba590bf717cb8894 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pl">
<translation id="1506187449813838456">Podnieś tonację.</translation>
<translation id="4763480195061959176">film</translation>
<translation id="6919104639734799681">Pokaż listę tabel.</translation>
<translation id="3134461040845705080">rdonly</translation>
<translation id="443163561286008705">zresetuj</translation>
<translation id="2873259058405069099">Przejdź na początek tabeli.</translation>
<translation id="5983179082906765664">Zwiększ dokładność nawigacji.</translation>
<translation id="3411576569283690839">1 formularz</translation>
<translation id="7770823902658038748"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, pole tekstowe hasła</translation>
<translation id="3046838483509668188">Opcje ChromeVox</translation>
<translation id="8856538297388979332">Aby przejrzeć polecenia, naciśnij w górę lub w dół. Aby aktywować, naciśnij Enter</translation>
<translation id="9115913704608474258">listopad</translation>
<translation id="4148180433151187540">{COUNT,plural, =1{prawy nawias klamrowy}few{# prawe nawiasy klamrowe}many{# prawych nawiasów klamrowych}other{# right braces}}</translation>
<translation id="2614981083756825552">Układ MathML</translation>
<translation id="7203150201908454328">Rozwinięty</translation>
<translation id="5407530583102765689">{COUNT,plural, =1{średnik}few{# średniki}many{# średników}other{# semicolons}}</translation>
<translation id="5455441614648621694">Pomocniczy</translation>
<translation id="2169714232367507776">Kliknij bieżący element</translation>
<translation id="6657128831881431364">Pasek postępu</translation>
<translation id="5597170376237141345">Następne pole wyboru</translation>
<translation id="2816654101880605877">Brak następnego suwaka.</translation>
<translation id="580862262708062788">Formularze: <ph name="NUM"/></translation>
<translation id="4688873778442829762">grd</translation>
<translation id="4047216625641135770">Zaznaczenie</translation>
<translation id="2223693656926968778">Wykonaj działanie na bieżącym elemencie</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="158493514907962286">grudzień</translation>
<translation id="6438968337250688271"><ph name="NAME"/>, menu</translation>
<translation id="8540054775867439484">Zawijanie do góry</translation>
<translation id="7586163296341959563">wklej.</translation>
<translation id="151784044608172266">Następne zdanie</translation>
<translation id="1088219014394087294">Bez nagłówków.</translation>
<translation id="5598905979683743333"><ph name="NAME"/>, niewybrany przycisk opcji</translation>
<translation id="316542773973815724">Nawigacja</translation>
<translation id="5891934789323004067">Tabela</translation>
<translation id="4886524826165775965"><ph name="INDEX"/>/<ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="885367609741899890">txtbx</translation>
<translation id="5999630716831179808">Głosy</translation>
<translation id="6282062888058716985">nav</translation>
<translation id="8002119852008410879">{COUNT,plural, =1{wykrzyknik}few{# wykrzykniki}many{# wykrzykników}other{# exclamation points}}</translation>
<translation id="7370432716629432284">{COUNT,plural, =1{et}few{# znaki et}many{# znaków et}other{# ampersands}}</translation>
<translation id="7604026522577407655">Przejdź na początek bieżącej kolumny</translation>
<translation id="7674768236845044097">zaznaczenie</translation>
<translation id="6877435256196695200">Brak następnej grafiki.</translation>
<translation id="2800204403141299078">Nie ma więcej różnych elementów.</translation>
<translation id="1213216066620407844">ChromeVox – niech Chrome przemówi</translation>
<translation id="4372435075475052704">minimalnie: <ph name="X"/></translation>
<translation id="4229646983878045487">data i godzina</translation>
<translation id="4894355468197982314">=</translation>
<translation id="7828956995407538686">październik</translation>
<translation id="3090532668523289635">grp</translation>
<translation id="7839679365527550018">Poprzednie słowo</translation>
<translation id="8697111817566059991">{COUNT,plural, =1{kreska pionowa}few{# kreski pionowe}many{# kresek pionowych}other{# vertical pipes}}</translation>
<translation id="409334809956508737">Poprzedni obiekt</translation>
<translation id="3731746171184829332">Brak poprzedniego nagłówka.</translation>
<translation id="6122013438240733403">btn</translation>
<translation id="831207808878314375">Definicja</translation>
<translation id="5859752971144398932">Znajdowanie na stronie zostało zamknięte.</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="4729095194763193578">Poprzedni wiersz tabeli</translation>
<translation id="4301352596632316575">ma menu podrzędne</translation>
<translation id="9153606228985488238">Ton: <ph name="PERCENT"/> procent</translation>
<translation id="641759969622533235">{COUNT,plural, =1{dwukropek}few{# dwukropki}many{# dwukropków}other{# colons}}</translation>
<translation id="6633350132811819843">Brak następnej tabeli.</translation>
<translation id="8382679411218029383">Autouzupełnianie tekstu i listy</translation>
<translation id="6734854816611871228"><ph name="VALUE"/>, pole złożone</translation>
<translation id="3793710123303304873">Okno dialogowe zostało zamknięte</translation>
<translation id="4004802134384979325">zaznaczone</translation>
<translation id="4973717656530883744">Minimalnie <ph name="X"/></translation>
<translation id="3312997241656799641">Następny kliknięty link</translation>
<translation id="8638532244051952400">Podawaj współrzędne bieżących komórek</translation>
<translation id="4996716799442435517">Obrazowo</translation>
<translation id="323731244387692321">Otwórz pomoc do klawiatury ChromeVox</translation>
<translation id="2435413342408885429"><ph name="KEY"/> to nowy modyfikator ChromeVox.</translation>
<translation id="188130072164734898">Powiedz bieżącą godzinę i datę.</translation>
<translation id="4597896406374528575">kwiecień</translation>
<translation id="5948123859135882163">Włącz/wyłącz strukturalne lub semantyczne interpretowanie wyrażeń matematycznych</translation>
<translation id="2770781857296573485">Otwórz poznawanie grup</translation>
<translation id="4867316986324544967">Włącz rejestrowanie TTS</translation>
<translation id="4848993367330139335">tmr</translation>
<translation id="5534303576632885660">hdr</translation>
<translation id="3082557070674409251">Kliknięte</translation>
<translation id="6561818612645211875">Przejdź na początek bieżącego wiersza</translation>
<translation id="5623842676595125836">Dziennik</translation>
<translation id="4663014090013794209">mnu itm chx</translation>
<translation id="2281234842553884450">Poprzedni suwak</translation>
<translation id="536313653113267135">kliknięty</translation>
<translation id="3681807417444549249">{&quot;ar&quot;: &quot;arabski&quot;,&quot;bg&quot;: &quot;bułgarski&quot;,&quot;ca&quot;: &quot;kataloński&quot;,&quot;hr&quot;: &quot;chorwacki&quot;,&quot;cs&quot;: &quot;czeski&quot;,&quot;da&quot;: &quot;duński&quot;,&quot;nl&quot;: &quot;holenderski&quot;,&quot;en_CA&quot;: &quot;angielski (Kanada)&quot;,&quot;en_GB&quot;: &quot;angielski (Wielka Brytania)&quot;,&quot;en_US&quot;: &quot;angielski (Stany Zjednoczone)&quot;,&quot;et&quot;: &quot;estoński&quot;,&quot;fr&quot;: &quot;francuski&quot;,&quot;fr_CA&quot;: &quot;francuski (Kanada)&quot;,&quot;fr_FR&quot;: &quot;francuski (Francja)&quot;,&quot;fi&quot;: &quot;fiński&quot;,&quot;de&quot;: &quot;niemiecki&quot;,&quot;de_CH&quot;: &quot;niemiecki (Szwajcaria)&quot;,&quot;de_DE&quot;: &quot;niemiecki (Niemcy)&quot;,&quot;el&quot;: &quot;grecki&quot;,&quot;hi&quot;: &quot;hindi&quot;,&quot;hu&quot;: &quot;węgierski&quot;,&quot;is&quot;: &quot;islandzki&quot;,&quot;it&quot;: &quot;włoski&quot;,&quot;lv&quot;: &quot;łotewski&quot;,&quot;lt&quot;: &quot;litewski&quot;,&quot;nb&quot;: &quot;norweski Bokmål&quot;,&quot;pl&quot;: &quot;polski&quot;,&quot;pt&quot;: &quot;portugalski&quot;,&quot;ro&quot;: &quot;rumuński&quot;,&quot;ru&quot;: &quot;rosyjski&quot;,&quot;sr&quot;: &quot;serbski&quot;,&quot;sk&quot;: &quot;słowacki&quot;,&quot;sl&quot;: &quot;słoweński&quot;,&quot;es&quot;: &quot;hiszpański&quot;,&quot;sv&quot;: &quot;szwedzki&quot;,&quot;tr&quot;: &quot;turecki&quot;,&quot;vi&quot;: &quot;wietnamski&quot;,&quot;zh&quot;: &quot;chiński&quot;,&quot;zh_TW&quot;: &quot;chiński (tradycyjny Han)&quot;}</translation>
<translation id="8812374892383502473">Ta strona ma 1 alert</translation>
<translation id="1781173782405573156">Klawisz przejścia</translation>
<translation id="1331702245475014624"><ph name="INDEX"/> z <ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="4347461890115250064">Brak następnej listy.</translation>
<translation id="5826479389509458994">wiersz <ph name="ROW"/>, kolumna <ph name="COL"/></translation>
<translation id="2972205263822847197">Wskazówka do elementu</translation>
<translation id="9191829896247264196">lista kart</translation>
<translation id="2811204574343810641">Wiersz</translation>
<translation id="2844995807198708617">Menu kontekstowe</translation>
<translation id="3897092660631435901">Menu</translation>
<translation id="7181697990050180700">Dostosuj skróty klawiszowe częstych poleceń, wpisując je do odpowiednich pól poniżej.</translation>
<translation id="3084806535845658316">bez odczytywania podczas pisania</translation>
<translation id="421884353938374759">selektor kolorów</translation>
<translation id="3716845769494773620">Wiele linii</translation>
<translation id="5000760171916499057">Brak formularzy.</translation>
<translation id="4218529045364428769">{COUNT,plural, =1{pauza}few{# pauzy}many{# pauz}other{# dashes}}</translation>
<translation id="8770473310765924354">zamknij treści strukturalne, na przykład tabele</translation>
<translation id="4039983576244166038">Pusty nagłówek wiersza</translation>
<translation id="8664519043722036194">sekundy</translation>
<translation id="8538744478902126321">Odgadnij nagłówek wiersza bieżącej komórki.</translation>
<translation id="5585044216466955529">Edytowanie tekstu, pisanie e-maila</translation>
<translation id="3909320334364316587">Poprzedni nagłówek poziomu 6</translation>
<translation id="3514822174137761109">{COUNT,plural, =1{kareta}few{# znaki karety}many{# znaków karety}other{# carets}}</translation>
<translation id="5681643281275621376">def</translation>
<translation id="4975416682604111799">milisekundy</translation>
<translation id="8042761080832772327">Edytowanie tekstu, wpisanie zapytania</translation>
<translation id="7974390230414479278">Element menu</translation>
<translation id="1044777062731150180">Bez nagłówków</translation>
<translation id="860150890330522909"><ph name="NAME"/>, zaznaczone pole wyboru</translation>
<translation id="5080758118274074384">kliknięte dwukrotnie</translation>
<translation id="6281876499889881039">Następny taki sam element.</translation>
<translation id="8767968232364267681">Następny nagłówek poziomu 4</translation>
<translation id="5042770794184672516">Zwiększ głośność mowy</translation>
<translation id="3865806312596179194">mnu itm</translation>
<translation id="3149472044574196936">Następny wiersz</translation>
<translation id="5866042630553435010">Częściowo zaznaczony</translation>
<translation id="5788275253279308023">okno incognito, karta <ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="6348657800373377022">Pole złożone</translation>
<translation id="4993152509206108683">Szybkość: <ph name="PERCENT"/> procent</translation>
<translation id="7977172834206796170">rw hd</translation>
<translation id="2589102159832527089">Ta strona zawiera tekst automatycznie wyodrębniony z pliku PDF &lt;b&gt;<ph name="FILENAME"/>&lt;/b&gt;. &lt;a href=&quot;<ph name="URL"/>&quot;&gt;Kliknij tutaj, aby wyświetlić oryginał&lt;/a&gt;.</translation>
<translation id="1229276918471378188">Poprzednie przejście</translation>
<translation id="7167657087543110">odczytywanie znaków</translation>
<translation id="6364795331201459219">h6</translation>
<translation id="1156132699680778945">jeden link</translation>
<translation id="3629895152177651589">hd</translation>
<translation id="5876817486144482042">Zmniejsz głośność mowy</translation>
<translation id="5608798115546226984">Autouzupełnianie w tekście</translation>
<translation id="5963413905009737549">Sekcja</translation>
<translation id="3172700825913348768">{COUNT,plural, =1{spacja}few{# spacje}many{# spacji}other{# spaces}}</translation>
<translation id="3060756054951570867">otwarte menu <ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="4289540628985791613">Omówienie</translation>
<translation id="3390225400784126843">Następny różniący się element.</translation>
<translation id="8243301950212385207">pup btn</translation>
<translation id="5728409797179002635">Nie znaleziono tabel.</translation>
<translation id="1065552602950927991">Nieprawidłowe informacje wejściowe</translation>
<translation id="3457000393508828486">Częściowo naciśnięte</translation>
<translation id="8250747429649335361">mult ln</translation>
<translation id="8378855320830505539">Region</translation>
<translation id="4482330759234983253">Poprzednia tabela</translation>
<translation id="4591507479202817876">, wybrany</translation>
<translation id="4953585991029886728">Edytowanie tekstu</translation>
<translation id="2999559350546931576">Obniż tonację.</translation>
<translation id="5601172225407283979">Wykonaj domyślne działanie</translation>
<translation id="3155083529632865074">Brak poprzedniego przycisku.</translation>
<translation id="4496511432987378715">url edtxt</translation>
<translation id="4973762002207131920">Zmiana na <ph name="KEY"/>.</translation>
<translation id="8548973727659841685">Znak</translation>
<translation id="3078740164268491126">tabela</translation>
<translation id="4243624244759495699"><ph name="LOCALE"/>, klasa <ph name="GRADE"/></translation>
<translation id="2999945368667127852">Brak widżetu następnego pliku multimedialnego.</translation>
<translation id="5110983769041734144">Brak poprzedniego pola formularza.</translation>
<translation id="1251750620252348585">Następny nagłówek poziomu 6</translation>
<translation id="84575901236241018">ma klawisz dostępu, <ph name="KEY"/></translation>
<translation id="7096001299300236431">Poprzedni plik multimedialny</translation>
<translation id="6468049171101508116">Następny przycisk</translation>
<translation id="6637586476836377253">dziennik</translation>
<translation id="2422937916923936891">Pole wyboru elementu menu</translation>
<translation id="1253649724327290597">stn</translation>
<translation id="3223701887221307104"><ph name="NAME"/>, karta</translation>
<translation id="8896347895970027998">Włącz lub wyłącz ChromeVox.</translation>
<translation id="6911965441508464308">Brak komórki powyżej.</translation>
<translation id="4271220233568730077">Następne wyrażenie matematyczne</translation>
<translation id="1092366490857960994">Edytowanie tekstu, wpisanie numeru</translation>
<translation id="7241683698754534149">Otwórz długi opis na nowej karcie</translation>
<translation id="1012173283529841972">Element listy</translation>
<translation id="3422338090358345848">Otwórz eksploratora klawiatury</translation>
<translation id="461613135510474570">Zdanie</translation>
<translation id="174268867904053074">Następna grafika</translation>
<translation id="320961988183078793">wpisano: <ph name="TYPE"/></translation>
<translation id="1722567105086139392">Link</translation>
<translation id="5486947920110100234">Brak następnego punktu przejścia.</translation>
<translation id="6324551002951139333">Wykryto błąd gramatyczny</translation>
<translation id="4491109536499578614">Obraz</translation>
<translation id="3299925995433437805">Brak następnego klikniętego linku.</translation>
<translation id="7318872822751139669">Użyj myszy, by zmienić aktywne elementy.</translation>
<translation id="8033827949643255796">wybrano</translation>
<translation id="5937336320314038555">{COUNT,plural, =1{równy}few{# znaki równości}many{# znaków równości}other{# equal signs}}</translation>
<translation id="7674576868851035240">Następny link</translation>
<translation id="3109724472072898302">Zwinięty</translation>
<translation id="6491972999578897419">Zmień bieżący głos, wybierając opcję z listy poniżej.</translation>
<translation id="1031961866430398710">następnie</translation>
<translation id="4367650418938037324">Liść MathML</translation>
<translation id="2637227747952042642">Matematyczny</translation>
<translation id="5111640677200759579">Nagłówek kolumny</translation>
<translation id="8276439074553447000">Przejdź do poprzedniego elementu, na którym można ustawić fokus</translation>
<translation id="517143700877085897">, nie wybrano</translation>
<translation id="1787176709638001873">Edytowanie tekstu, hasło</translation>
<translation id="8345569862449483843">{COUNT,plural, =1{funt}few{# znaki funta}many{# znaków funta}other{# pound signs}}</translation>
<translation id="27527859628328957">Przejdź do następnego elementu, na którym można ustawić fokus</translation>
<translation id="3801735343383419236">Autouzupełnianie list</translation>
<translation id="8495299422362148635">rd grp</translation>
<translation id="4042843249978639960">Brak następnego nagłówka poziomu 2.</translation>
<translation id="6368143427468974988">Poprzedni nagłówek</translation>
<translation id="858513932009919906">autocomplete lst</translation>
<translation id="9061915073547935367">Przełącz widżet wyszukiwania</translation>
<translation id="7005146664810010831">Nie znaleziono URL-a</translation>
<translation id="3659787053479271466">alrt</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="7217912842225915592">+ <ph name="NUM"/></translation>
<translation id="1865601187525349519">Koniec tekstu</translation>
<translation id="7524657397100003338">edtxt</translation>
<translation id="900114243503212879">plik</translation>
<translation id="8561322612995434619">ma wyskakujące okienko</translation>
<translation id="8344569602005188545">godziny</translation>
<translation id="5291783959063340370">Obiekt</translation>
<translation id="296951647852255825">{COUNT,plural, =1{tabulator}few{# tabulatory}many{# tabulatorów}other{# tabs}}</translation>
<translation id="6142308968191113180">Nagłówek 4</translation>
<translation id="6793101435925451627">lstbx</translation>
<translation id="762020119231868829">Wstrzymuje odtwarzanie we wszystkich aktywnych widżetach multimedialnych</translation>
<translation id="8653646212587894517">Pokaż listę linków</translation>
<translation id="5184944171021383281">Brak następnego pola formularza.</translation>
<translation id="962913030769097253">Następny nagłówek poziomu 1</translation>
<translation id="3616113530831147358">Dźwięk</translation>
<translation id="3406283310380167331">Pokaż listę formularzy</translation>
<translation id="225732394367814946">Zwiększ tempo mowy</translation>
<translation id="3093176084511590672">Następny punkt orientacyjny</translation>
<translation id="5402367795255837559">Pismo Braille'a</translation>
<translation id="1452236308086741652"><ph name="VALUE"/>, pole tekstowe hasła</translation>
<translation id="3307886118343381874">Przejdź na koniec tabeli.</translation>
<translation id="4970377555447282413">Pokaż powiększony widok zawartości strony.</translation>
<translation id="725969808843520477">Następny przycisk opcji</translation>
<translation id="1591820073541694815">cl</translation>
<translation id="4759716709594980008">Eksplorator klawiatury systemu operacyjnego Chrome</translation>
<translation id="4562381607973973258">Nagłówek</translation>
<translation id="4547556996012970016">Następny nagłówek poziomu 5</translation>
<translation id="817440585505441544">{COUNT,plural, =1{podkreślenie}few{# znaki podkreślenia}many{# znaków podkreślenia}other{# underscores}}</translation>
<translation id="4173994908659439270">Brak następnego pola tekstowego do edytowania.</translation>
<translation id="8851136666856101339">główny</translation>
<translation id="3047143736589213134">Eksperymentalna mapa klawiatury</translation>
<translation id="7092462843507657677">prog br</translation>
<translation id="6310225768500788713">tl br</translation>
<translation id="7810781339813764006">Następna grupa</translation>
<translation id="3571705006514608112">slr</translation>
<translation id="5507663321906818013">Narzędzie debugowania</translation>
<translation id="1618597272655350600">Przedstawia pełny opis aktualnej pozycji</translation>
<translation id="622484624075952240">W dół</translation>
<translation id="4215733775853809057">Następny suwak</translation>
<translation id="2286123489745204941">mnu br</translation>
<translation id="1692077714702418899">linia struktury</translation>
<translation id="1559739829547075274">Przejdź wstecz</translation>
<translation id="4827410568042294688">nie wybrano</translation>
<translation id="4271521365602459209">Brak innych wyników.</translation>
<translation id="1727922061822531406">hgrp</translation>
<translation id="7273174640290488576">Pusty</translation>
<translation id="5382299583965267720">Brak następnego nagłówka poziomu 1.</translation>
<translation id="2318372665160196757">Główny</translation>
<translation id="2899328121302785497">{COUNT,plural, =1{lewy nawias klamrowy}few{# lewe nawiasy klamrowe}many{# lewych nawiasów klamrowych}other{# left braces}}</translation>
<translation id="5411891038905756502">Brak poprzedniego punktu przejścia.</translation>
<translation id="7356165926712028380">Przełącz na pismo 8-punktowe Braille'a</translation>
<translation id="5500932716852106146">Brak poprzedniego pola tekstowego do edytowania.</translation>
<translation id="532371086589123547"><ph name="VALUE"/>, pole tekstowe</translation>
<translation id="501473567976723023">styczeń</translation>
<translation id="2723001399770238859">dźwięk</translation>
<translation id="6901540140423170855">data</translation>
<translation id="7663318257180412551">Nagłówek 2</translation>
<translation id="5368000168321181111">Ikony akustyczne są wyłączone</translation>
<translation id="3303384412438961941">Naciśnij dowolny klawisz, aby poznać jego nazwę. Ctrl+W zamyka eksploratora klawiatury.</translation>
<translation id="3104705064753753826">alrt dlg</translation>
<translation id="8026473109540774421">+podmnu</translation>
<translation id="4736221692378411923">sierpień</translation>
<translation id="6587021927234520429">Brak następnego nagłówka poziomu 4.</translation>
<translation id="7010712454773919705">Klawisz modyfikujący ChromeVox</translation>
<translation id="5304943142864553931"><ph name="TITLE"/>, karta</translation>
<translation id="6259464875943891919">Zamknięto <ph name="TYPE"/>.</translation>
<translation id="1339428534620983148">Poprzednia kolumna tabeli</translation>
<translation id="6508059270146105198">Przenieś wyświetlacz brajlowski na dół strony</translation>
<translation id="1727806147743597030">ftr</translation>
<translation id="1483063550735695469">tr itm</translation>
<translation id="2998131015536248178">Poprzedni znak</translation>
<translation id="1639634871799530612">{COUNT,plural, =1{większy niż}few{# znaki większości}many{# znaków większości}other{# greater than signs}}</translation>
<translation id="481165870889056555">Przeczytaj tytuł bieżącej strony</translation>
<translation id="3012414509011670858">Brak poprzedniej sekcji.</translation>
<translation id="7285387653379749618">Tabele</translation>
<translation id="9192904702577636854">Transparent</translation>
<translation id="5546092960038624944">Brak poprzedniego nagłówka poziomu 5.</translation>
<translation id="8943175951035496220">Brak komórki z prawej strony.</translation>
<translation id="4997475792277222884">Brak następnego elementu niebędącego linkiem.</translation>
<translation id="49787999531187221">ChromeVox jest obecnie nieaktywny.</translation>
<translation id="3492609944033322585">{COUNT,plural, =1{prawy nawias kwadratowy}few{# prawe nawiasy kwadratowe}many{# prawych nawiasów kwadratowych}other{# right brackets}}</translation>
<translation id="8735450637152821465">Zacznij wybierać</translation>
<translation id="1674262202423278359">Nawigacja ChromeVox</translation>
<translation id="8650576015643545550">Brak poprzedniej listy.</translation>
<translation id="549602578321198708">Słowo</translation>
<translation id="7037042857287298941">Poprzednia lista</translation>
<translation id="3687295507293856493">Odgadnij nagłówek kolumny bieżącej komórki.</translation>
<translation id="6307969636681130414">Naciśnięty</translation>
<translation id="5956928062748260866">Okno dialogowe</translation>
<translation id="1546370775711804143">Pasek przewijania</translation>
<translation id="4253168017788158739">Uwaga</translation>
<translation id="4877261390094455813">Wpisz zapytanie.</translation>
<translation id="2749275490991666823">Zaznaczony</translation>
<translation id="7659376057562985921"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, pole tekstowe</translation>
<translation id="9043969572162476692"><ph name="NUM"/>%</translation>
<translation id="4763296182459741068">Zawijanie do dołu</translation>
<translation id="1319608975892113573">Brak poprzedniego cytatu blokowego.</translation>
<translation id="9212322457209634662">Brak następnej sekcji.</translation>
<translation id="2155457205053847599">Zmień bieżącą tabelę 6-punktowego pisma Braille'a, wybierając opcję z listy poniżej.</translation>
<translation id="3037392361165431467">{COUNT,plural, =1{apostrof}few{# apostrofy}many{# apostrofów}other{# apostrophes}}</translation>
<translation id="4006140876663370126">img</translation>
<translation id="8914429597676860578">autocomplete</translation>
<translation id="1539527321543337398">txta</translation>
<translation id="5310788376443009632">usunięto:</translation>
<translation id="1905379170753160525">Pokaż listę nagłówków</translation>
<translation id="5748623122140342504">Poprzedni nagłówek poziomu 5</translation>
<translation id="7434509671034404296">Programista</translation>
<translation id="7332592614823088566">Wiersz <ph name="ROWINDEX"/> z <ph name="ROWTOTAL"/>, kolumna <ph name="COLINDEX"/> z <ph name="COLTOTAL"/></translation>
<translation id="794091007957014205">{COUNT,plural, =1{małpa}few{# małpy}many{# małp}other{# at signs}}</translation>
<translation id="1107942983112791593">maqe</translation>
<translation id="1383876407941801731">Szukaj</translation>
<translation id="9065283790526219006">+wyskakujące okienko</translation>
<translation id="5203930734796605961"><ph name="KEY"/> jest już przyporządkowany do polecenia.</translation>
<translation id="3486232535569802404">Od <ph name="V1"/> do <ph name="V2"/></translation>
<translation id="6833103209700200188">Stopka</translation>
<translation id="7095834689119144465">Edytowanie tekstu, tylko liczby</translation>
<translation id="5320727453979144100">Tryb przylegania włączony</translation>
<translation id="1594072653727561613">mnu</translation>
<translation id="5806206155699461681">Ulepsz określone strony (np. wyszukiwarkę Google).</translation>
<translation id="8035962149453661158">maksymalnie: <ph name="X"/></translation>
<translation id="5700650669149824506">Brak poprzedniego nagłówka poziomu 4.</translation>
<translation id="7425395583360211003">powrót</translation>
<translation id="1385214448885562192">Naciśnij enter, by zaakceptować, escape, by anulować, strzałkę w dół, by przejść dalej, lub strzałkę w górę, by się cofnąć.</translation>
<translation id="1990932729021763163">Nagłówek wiersza:</translation>
<translation id="7609363189280667021">Przełącz napisy brajlowskie</translation>
<translation id="2417569100218200841">Informacje o zawartości</translation>
<translation id="6169420925157477918">Obraz z długim opisem</translation>
<translation id="5485036206801896268">Brak poprzedniej grafiki.</translation>
<translation id="4532633738839459153">{COUNT,plural, =1{ukośnik}few{# ukośniki}many{# ukośników}other{# slashes}}</translation>
<translation id="4099274309791143834">z menu podrzędnym</translation>
<translation id="1346748346194534595">W prawo</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="2777845298774924149">Zamknięty</translation>
<translation id="3389259863310851658">Poprzednie pole formularza</translation>
<translation id="1321576897702511272">Ukryj pomoc dotyczącą ChromeVox</translation>
<translation id="6428571757207078831">mult sel</translation>
<translation id="867187640362843212">Nagłówek 5</translation>
<translation id="2639750663247012216">Modyfikator ChromeVox</translation>
<translation id="7419614040512404830">pzł</translation>
<translation id="6897341342232909480">Przejdź w lewo</translation>
<translation id="2894654529758326923">Informacje</translation>
<translation id="4476183483923481720">nowy wiersz</translation>
<translation id="3163593631834463955">Pusty nagłówek kolumny</translation>
<translation id="1653266918374749391">Poprzedni nagłówek poziomu 3</translation>
<translation id="3493915602752813531">Brak następnej kotwicy.</translation>
<translation id="5919442531159595654">kopiuj.</translation>
<translation id="3712520970944678024">Sterowanie mową</translation>
<translation id="3392045790598181549"><ph name="NAME"/>, element menu</translation>
<translation id="5851548754964597211">Lista kart</translation>
<translation id="5054047268577924192">Poprzedni element listy</translation>
<translation id="8631359288236106450">zaznaczone elementy: <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="7625690649919402823">Następna tabela</translation>
<translation id="8009786657110126785">{COUNT,plural, =1{cudzysłów}few{# cudzysłowy}many{# cudzysłówów}other{# quotes}}</translation>
<translation id="8584721346566392021">h5</translation>
<translation id="3473644018603298796">zaznaczono <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="6254901459154107917">Następny obszar tekstowy do edytowania</translation>
<translation id="1467432559032391204">W lewo</translation>
<translation id="7439060726180460871">Katalog</translation>
<translation id="2344193891939537199">Element wyboru daty i godziny</translation>
<translation id="8743786158317878347">otwórz treści strukturalne, na przykład tabele</translation>
<translation id="2002895034995108595">Zresetuj bieżącą mapę klawiszy</translation>
<translation id="4081085052247739398">{COUNT,plural, =1{tylda}few{# tylda}many{# tyld}other{# tildes}}</translation>
<translation id="5819072574982403430">Element drzewa</translation>
<translation id="6459511626086141404">Płaska mapa klawiszy</translation>
<translation id="207477615537953741">Semantyka wyłączona</translation>
<translation id="2045490512405922022">niezaznaczone</translation>
<translation id="2972078295414139404">Brak poprzedniego klikniętego linku.</translation>
<translation id="7492049978501397201">Otworzyłeś okno dialogowe</translation>
<translation id="6186305613600865047">Przejdź na dół strony</translation>
<translation id="2740779364947153571">frm</translation>
<translation id="8066678206530322333">Baner</translation>
<translation id="3462439746547587373"><ph name="NAME"/>, przycisk</translation>
<translation id="4826415162591436065">Przejdź dalej</translation>
<translation id="6037602951055904232">Przesuń do przodu</translation>
<translation id="8153880621934657047">Poza tabelą.</translation>
<translation id="586107974846551167">search edtxt</translation>
<translation id="5887397643266327462">Napisy brajlowskie włączone.</translation>
<translation id="6536864053412760904">Token MathML</translation>
<translation id="3816633764618089385">Następny plik multimedialny</translation>
<translation id="3322936298410871309">Poprzedni nagłówek poziomu 1</translation>
<translation id="8110647606445335195">Brak punktów orientacyjnych ARIA.</translation>
<translation id="671916444866103745">Brak następnego punktu orientacyjnego ARIA.</translation>
<translation id="8900148057318340779">Przedrostek</translation>
<translation id="6006064078185310784">{COUNT,plural, =1{ukośnik wsteczny}few{# ukośniki wsteczne}many{# ukośników wstecznych}other{# backslashes}}</translation>
<translation id="3078345202707391975">Następny nagłówek poziomu 2</translation>
<translation id="9160096769946561184">Przejdź na koniec bieżącej kolumny</translation>
<translation id="7031651751836475482">lstitm</translation>
<translation id="2706462751667573066">W górę</translation>
<translation id="5005670136041063723">Nie ma więcej podobnych elementów.</translation>
<translation id="2849332794118375855">Brak następnego pola wyboru.</translation>
<translation id="7805768142964895445">Stan</translation>
<translation id="6615602925644411249">Znajdź na stronie.</translation>
<translation id="9178973770513562274">Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby przeglądać, lub wpisz hasło, które chcesz wyszukać.</translation>
<translation id="2593964970061769085">Alerty na tej stronie: <ph name="NUM"/></translation>
<translation id="712735679809149106">odczytywanie słów</translation>
<translation id="5041394372352067729">Przenieś wyświetlacz brajlowski na górę strony</translation>
<translation id="5955304353782037793">aplikacja</translation>
<translation id="404803211695627272"><ph name="V1"/>-<ph name="V2"/></translation>
<translation id="7895896691902835279">Nieznany link</translation>
<translation id="9128414153595658330">dlg</translation>
<translation id="7248671827512403053">Aplikacja</translation>
<translation id="1106741348836243114">Włącz lub wyłącz powiadamianie dźwiękiem (ikony akustyczne).</translation>
<translation id="4116415223832267137">Alert</translation>
<translation id="5183440668879371625">Pismo Braille'a – poprzedni wiersz</translation>
<translation id="6290434000785343030">Brak następnego pola złożonego.</translation>
<translation id="5869546221129391014">Siatka</translation>
<translation id="4176463684765177261">Wyłączone</translation>
<translation id="6550720799683018100">Zmień bieżący układ klawiatury, wybierając opcję z listy poniżej.</translation>
<translation id="973955474346881951">Włącz/wyłącz tryb przylegania</translation>
<translation id="9089864840575085222">Włącz/wyłącz odczytywanie podczas pisania</translation>
<translation id="2732718972699418926">AM</translation>
<translation id="6000417740266304866">Zmień bieżącą tabelę 8-punktowego pisma Braille'a, wybierając opcję z listy poniżej.</translation>
<translation id="4147126331795725888">Brak następnego elementu sterującego.</translation>
<translation id="136718599399906424">Następny wiersz tabeli</translation>
<translation id="536031132345979795">Cofnij podczas ciągłego czytania</translation>
<translation id="5263344797180442561">h2</translation>
<translation id="5502713021410870035">wrzesień</translation>
<translation id="1342835525016946179">article</translation>
<translation id="820417203470636242">Pusta komórka.</translation>
<translation id="7693840228159394336">Poprzedni przycisk opcji</translation>
<translation id="844681116543532394">Brak poprzedniego pola wyboru.</translation>
<translation id="3030432017085518523">Przycisk opcji elementu menu</translation>
<translation id="4372705107434148843">Zakończ mowę</translation>
<translation id="2100350898815792233">Pełna interpunkcja</translation>
<translation id="7226216518520804442">lst</translation>
<translation id="4206289001967551965">Wewnątrz tabeli</translation>
<translation id="2741752960355656182">srch</translation>
<translation id="1571643229714746283">ChromeVox gotowe</translation>
<translation id="1964135212174907577">Następny obiekt</translation>
<translation id="4255943572433203166">Użyj poniższych opcji, aby dostosować ChromeVox. Zmiany są wprowadzane natychmiast.</translation>
<translation id="9173115498289768110">Głośność: <ph name="PERCENT"/> procent</translation>
<translation id="8723726026961763755">System został zaktualizowany. Zalecane jest ponowne uruchomienie.</translation>
<translation id="8278417001922463147">Nie ma poprzedniego artykułu.</translation>
<translation id="7491962110804786152">tab</translation>
<translation id="8049189770492311300">Licznik czasu</translation>
<translation id="2704429362613743330">{COUNT,plural, =1{nawias okrągły otwierający}few{# nawiasy okrągłe otwierające}many{# nawiasów okrągłych otwierających}other{# open parens}}</translation>
<translation id="6786800275320335305">Artykuł</translation>
<translation id="7336596009609913925">ma wyskakujące okienko</translation>
<translation id="4554899522007042510">Jasność: <ph name="BRIGHTNESS"/> procent</translation>
<translation id="4107807507418787238">Brak komórki poniżej.</translation>
<translation id="9077213568694924680">usunięto zaznaczenie</translation>
<translation id="1025074108959230262">Tryb przylegania wyłączony</translation>
<translation id="3599054940393788245">Nie w środku wyrażenia matematycznego</translation>
<translation id="739763518212184081">Poprzedni wiersz</translation>
<translation id="78826985582142166">sldr</translation>
<translation id="81960742267269908">wytnij.</translation>
<translation id="2149594028072271924">x</translation>
<translation id="2911433807131383493">Otwórz samouczek ChromeVox</translation>
<translation id="6444046323172968959">Okno dialogowe alertu</translation>
<translation id="8931936695772494138">Puste nagłówki</translation>
<translation id="6697092096875747123">Poprzednie pole złożone</translation>
<translation id="8428603554127842284">poziom <ph name="DEPTH"/></translation>
<translation id="911476240645808512">{COUNT,plural, =1{procent}few{# znaki procent}many{# znaków procent}other{# percent signs}}</translation>
<translation id="4850023505158945298">Poprzedni taki sam element.</translation>
<translation id="489907760999452556">Link wewnętrzny</translation>
<translation id="72393384879519786">Nagłówek</translation>
<translation id="1120743664840974483">{&quot;a&quot;: &quot;alfa&quot;, &quot;b&quot;: &quot;brawo&quot;, &quot;c&quot;: &quot;czarli&quot;, &quot;d&quot;: &quot;delta&quot;, &quot;e&quot;: &quot;eko&quot;, &quot;f&quot;: &quot;fokstrot&quot;, &quot;g&quot;: &quot;golf&quot;, &quot;h&quot;: &quot;hotel&quot;, &quot;i&quot;: &quot;india&quot;, &quot;j&quot;: &quot;dżuliet&quot;,&quot;k&quot;: &quot;kilo&quot;, &quot;l&quot;: &quot;lima&quot;, &quot;m&quot;: &quot;majk&quot;, &quot;n&quot;: &quot;nowember&quot;, &quot;o&quot;: &quot;oskar&quot;,&quot;p&quot;: &quot;papa&quot;, &quot;q&quot;: &quot;kebek&quot;, &quot;r&quot;: &quot;romeo&quot;, &quot;s&quot;: &quot;sjera&quot;, &quot;t&quot;: &quot;tango&quot;, &quot;u&quot;: &quot;juniform&quot;, &quot;v&quot;: &quot;wiktor&quot;, &quot;w&quot;: &quot;łyski&quot;,&quot;x&quot;: &quot;eks-rej&quot;, &quot;y&quot;: &quot;janki&quot;, &quot;z&quot;: &quot;zulu&quot;}</translation>
<translation id="5709192780268610569">Brak długiego opisu</translation>
<translation id="1157843803349774103"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, pole złożone</translation>
<translation id="3819376190738087562">Brak przejść.</translation>
<translation id="1334095593597963605">odczytywanie znaków i słów</translation>
<translation id="6910211073230771657">Usunięto</translation>
<translation id="3762198587642264450">Przejdź na koniec bieżącego wiersza.</translation>
<translation id="4997282455736854877"><ph name="NAME"/>, wybrany przycisk opcji</translation>
<translation id="5750633686117194034">Nie naciśnięto modyfikatora. Naciśnij i przytrzymaj przynajmniej jeden modyfikator, a później unieś palce – usłyszysz, że klawisze zostały ustawione. Naciśnij Tab, by wyjść.</translation>
<translation id="4986606102545753256"><ph name="NAME"/>, okno</translation>
<translation id="5374320867641260420">Brak przycisku Dalej.</translation>
<translation id="7641134354185483015">Brak poprzedniego nagłówka poziomu 3.</translation>
<translation id="2964026537669811554">Grupa nagłówka</translation>
<translation id="3810838688059735925">Wideo</translation>
<translation id="4982773647088557172"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, pole listy</translation>
<translation id="2864481629947106776">Poprzedni link</translation>
<translation id="2751010054435611913">tele# edtxt</translation>
<translation id="7609342235116740824">Przeczytaj URL bieżącej strony</translation>
<translation id="5102981729317424850">Pasek narzędzi</translation>
<translation id="1810107444790159527">Pole listy</translation>
<translation id="948171205378458592">Zmniejsz tempo mowy</translation>
<translation id="4842108708071771135">Brak następnego cytatu blokowego.</translation>
<translation id="3286390186030710347">Suwak</translation>
<translation id="7041173719775863268">Zakończ wybieranie</translation>
<translation id="7322388933135261569">luty</translation>
<translation id="5136967254288895616">Brak poprzedniego linku.</translation>
<translation id="8442065404865098450">edtxt email</translation>
<translation id="248982282205370495">{COUNT,plural, =1{gwiazdka}few{# znaki gwiazdki}many{# znaków gwiazdki}other{# asterisks}}</translation>
<translation id="3323447499041942178">Pole tekstowe</translation>
<translation id="2099611462826130688">sprtr</translation>
<translation id="8283603667300770666">Następne pole formularza</translation>
<translation id="1082209053475788238">Brak poprzedniego nagłówka poziomu 6.</translation>
<translation id="4300318234632215983">Przeczytaj URL linku</translation>
<translation id="4043348641337972076">Brak poprzedniego punktu orientacyjnego ARIA.</translation>
<translation id="1157782847298808853">Klawiatura – pomoc</translation>
<translation id="9040132695316389094">Nagłówek 1</translation>
<translation id="8007540374018858731">h3</translation>
<translation id="5078661581131202757">Wybór pliku</translation>
<translation id="9107530006868467849">Brak widżetu poprzedniego pliku multimedialnego.</translation>
<translation id="7927711904086083099">Niewybrany</translation>
<translation id="4342180618051828363">{COUNT,plural, =1{kropka}=3{wielokropek}few{# kropki}many{# kropek}other{# dots}}</translation>
<translation id="1502086903961450562">Poprzednia grafika</translation>
<translation id="1167230103353892028"><ph name="NAME"/>, element menu mający podmenu</translation>
<translation id="3374537878095184207">{COUNT,plural, =1{znak plus}few{# znaki plus}many{# znaków plus}other{# plus signs}}</translation>
<translation id="56637627897541303">Obszar tekstu</translation>
<translation id="2626530649491650971">klikalny</translation>
<translation id="552195134157544755">Przycisk radiowy</translation>
<translation id="6006050241733874051">Formularz</translation>
<translation id="3646890046000188562">{COUNT,plural, =1{grawis}few{# grawisy}many{# grawisów}other{# backticks}}</translation>
<translation id="7400575256015741911">Wykryto błąd pisowni</translation>
<translation id="5449041777383955184">spn btn</translation>
<translation id="8065607967589909823">Bieżący wybór to</translation>
<translation id="4615592953348396470">Ignorowanie następnego naciśnięcia klawisza</translation>
<translation id="338583716107319301">Separator</translation>
<translation id="6787839852456839824">Skróty klawiaturowe</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="2644542693584024604">błędny zapis</translation>
<translation id="8747966237988593539">Lista numerowana</translation>
<translation id="8796411681063377102">Następny nagłówek poziomu 3</translation>
<translation id="3914173277599553213">Wymagane</translation>
<translation id="4188530942454211480">Poprzednie zdanie</translation>
<translation id="2538083754185551293">acl</translation>
<translation id="6414968628640960377">Poprzedni różniący się element.</translation>
<translation id="556042886152191864">Przycisk</translation>
<translation id="9082874451376019682">Brak poprzedniego suwaka.</translation>
<translation id="5436105723448703439">{COUNT,plural, =1{mniejszy niż}few{# znaki mniejszości}many{# znaków mniejszości}other{# less than signs}}</translation>
<translation id="8825828890761629845">bnr</translation>
<translation id="5205493599117157272">Lista: <ph name="TYPE"/>.</translation>
<translation id="1954623340234317532">Element wyboru tygodnia w roku</translation>
<translation id="8374154622594089836">miesiąc</translation>
<translation id="5682113568322255809">Punkt orientacyjny</translation>
<translation id="1379549463831537271">edtxt#</translation>
<translation id="8313653172105209786">dir</translation>
<translation id="5518443085409638729">Podczas edytowania tekstu umieść kursor między znakami (jak w Mac OS X).</translation>
<translation id="7575602168963543588">cnt in</translation>
<translation id="3962990492275676168">Zacznij czytać od bieżącego miejsca</translation>
<translation id="2007545860310005685">{COUNT,plural, =1{lewy nawias kwadratowy}few{# lewe nawiasy kwadratowe}many{# lewych nawiasów kwadratowych}other{# left brackets}}</translation>
<translation id="2800780099804980316">Brak poprzedniego nagłówka poziomu 1.</translation>
<translation id="8215202828671303819">Wybór wielokrotny</translation>
<translation id="5655682562155942719">Polecenia nawigacyjne</translation>
<translation id="5637871198229500030">Brak poprzedniej tabeli.</translation>
<translation id="6387719785439924554">aside</translation>
<translation id="1611168825862729585">Nagłówek kolumny:</translation>
<translation id="7289186959554153431">Nagłówek 3</translation>
<translation id="8503360654911991865">Zmniejsz dokładność nawigacji</translation>
<translation id="2471138580042810658">Nagłówek 6</translation>
<translation id="3159326412890226855">tl tp</translation>
<translation id="3311969765485641742">Naciśnij Alt+Shift+A, by zobaczyć alerty</translation>
<translation id="5050015258024679800">Poprzedni nagłówek poziomu 4</translation>
<translation id="4979404613699303341">Poprzedni przycisk</translation>
<translation id="6714813999819678458">Poprzedni nagłówek poziomu 2</translation>
<translation id="20601713649439366">Brak poprzedniego wyrażenia matematycznego.</translation>
<translation id="713824876195128146">Następny cytat blokowy</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="4562182871062042450">int lnk</translation>
<translation id="7540083713905917247"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, suwak</translation>
<translation id="2188751878842439466">{COUNT,plural, =1{nawias okrągły zamykający}few{# nawiasy okrągłe zamykające}many{# nawiasów okrągłych zamykających}other{# close parens}}</translation>
<translation id="176811013242889940">mnu itm rd</translation>
<translation id="2932083475399492303">Zmień typ linii na strukturę lub układ</translation>
<translation id="9027462562263121875">Brak tabel.</translation>
<translation id="1902396333223336119">Komórka</translation>
<translation id="7819187121850078213">karta <ph name="TITLE"/> w oknie</translation>
<translation id="2121067395472282800">klawisz dostępu:<ph name="KEY"/></translation>
<translation id="6193330012414963395">Do południa Po południu</translation>
<translation id="1177863135347784049">Niestandardowe</translation>
<translation id="1722716240000795234">rd btn</translation>
<translation id="1613476421962910979">Ikony akustyczne są włączone</translation>
<translation id="2089387485033699258">pl</translation>
<translation id="2843837985843789981">Poprzednia grupa</translation>
<translation id="1834891354138622109">Kolumna</translation>
<translation id="4647836961514597010">Selektor kolorów</translation>
<translation id="3497063866483065785">{COUNT,plural, =1{pytajnik}few{# pytajniki}many{# pytajników}other{# question marks}}</translation>
<translation id="7161771961008409533">Przycisk wyskakującego okienka</translation>
<translation id="6735257939857578167">z <ph name="NUM"/> elementami</translation>
<translation id="1023866615269196768">Rozciągnięta.</translation>
<translation id="7939428177581522200">dodano do zaznaczenia</translation>
<translation id="5597933780944041114">Brak następnego nagłówka.</translation>
<translation id="7221740160534240920">wiersz</translation>
<translation id="5939518447894949180">Resetuj</translation>
<translation id="1524531499102321782">Pismo Braille'a – następny wiersz</translation>
<translation id="7374104575779636480">Opuszczasz tabelę.</translation>
<translation id="7870596830398826354">Drzewo MathML</translation>
<translation id="3568702578574425662"><ph name="NAME"/>, niezaznaczone pole wyboru</translation>
<translation id="7992766987062040279">rd</translation>
<translation id="731576946540457939">Napisy brajlowskie wyłączone.</translation>
<translation id="5684277895745049190">Lista</translation>
<translation id="4529987814483543472">Klasyczny układ klawiatury</translation>
<translation id="8808582214901541005">marzec</translation>
<translation id="2329324941084714723">Panel karty</translation>
<translation id="9108370397979208512">matematyczny</translation>
<translation id="842922884199979200">Brak następnego nagłówka poziomu 3.</translation>
<translation id="3086746722712840547">note</translation>
<translation id="7269119382257320590">Bez interpunkcji</translation>
<translation id="2705875883745373140">Nienaciśnięte</translation>
<translation id="6601344353291556895">Włącz szczegółowe opisy.</translation>
<translation id="6119955456199054975">Koniec komórki.</translation>
<translation id="8538422257246433078">cmpy</translation>
<translation id="8898516272131543774">Włącz/wyłącz odczytywanie interpunkcji</translation>
<translation id="1876229593313240038">doc</translation>
<translation id="4826604887384865800">Następne przejście</translation>
<translation id="7408482676469142474">tbl</translation>
<translation id="5929640336274528640">&lt;</translation>
<translation id="5789643057113097023">.</translation>
<translation id="3665563998540286755"><ph name="VALUE"/>, pole listy</translation>
<translation id="7170733337935166589">Przewiń do przodu podczas ciągłego czytania</translation>
<translation id="513774504516943387">lnk</translation>
<translation id="4693675773662933727">Poprzedni punkt orientacyjny</translation>
<translation id="2267945578749931355">Następny znak</translation>
<translation id="930275611743429116">Rozpocznij lub zakończ wybieranie.</translation>
<translation id="2582407057977008361">Z boku</translation>
<translation id="5683155931978483559">Poprzednie pole wyboru</translation>
<translation id="6411426777058107714">Brak poprzedniego przycisku radiowego.</translation>
<translation id="6964088412282673743">Brak poprzedniego elementu sterującego.</translation>
<translation id="1439316808600711881">rgn</translation>
<translation id="4202186506458631436">Przejdź w prawo</translation>
<translation id="113582498867142724">Kolekcja elementów <ph name="TAG"/>. Liczba elementów: <ph name="NUM"/></translation>
<translation id="2549392850788122959">Klawisz <ph name="KEY"/> został zresetowany.</translation>
<translation id="4696413482802371445">Brak następnego nagłówka poziomu 5.</translation>
<translation id="2199994615414171367">Poprzednie wyrażenie matematyczne</translation>
<translation id="6736510033526053669">karta została utworzona</translation>
<translation id="2667291555398229137">Kliknij element pod kluczem routingu</translation>
<translation id="4161663686871496107">Powiadamianie głosowe ChromeVox jest gotowe</translation>
<translation id="1767971298383044434">clm hd</translation>
<translation id="4054936709456751127">sts</translation>
<translation id="3120161548076541002">req</translation>
<translation id="2450814015951372393">Pole wyboru</translation>
<translation id="7805247615045262757">domyślna nawigacja</translation>
<translation id="8455868257606149352">Maksymalnie <ph name="X"/></translation>
<translation id="8759334257841767240">Brak następnego linku.</translation>
<translation id="3911219083506081781">tab pnl</translation>
<translation id="4287520460805643128">Nie ma następnego artykułu.</translation>
<translation id="5850707923114094062">Przesuń do tyłu</translation>
<translation id="1828385960365606039">maj</translation>
<translation id="1220638714822268202">chx</translation>
<translation id="5098541983634824365">Opuszczasz siatkę.</translation>
<translation id="2841013758207633010">Godzina</translation>
<translation id="7596919493010894443">zaznaczenie zostało wyczyszczone</translation>
<translation id="7362871137496673139">Brak poprzedniego nagłówka poziomu 2.</translation>
<translation id="571866080859340309">Poznawanie grup</translation>
<translation id="4983588134362688868">Przejdź do góry strony</translation>
<translation id="16777221443363124">Pasek menu</translation>
<translation id="1167523994081052608">!</translation>
<translation id="5189244881767082992">Wiersz</translation>
<translation id="4038349100599457191">Element wyboru miesiąca</translation>
<translation id="385383972552776628">Otwórz stronę opcji</translation>
<translation id="2091933974477985526">Poprzedni obszar tekstowy do edytowania</translation>
<translation id="4740661827607246557">Polecenia pomocy</translation>
<translation id="6996566555547746822">Następne pole złożone</translation>
<translation id="257674075312929031">Grupa</translation>
<translation id="3655855170848725876">{COUNT,plural, =1{dolar}few{# znaki dolara}many{# znaków dolara}other{# dollar signs}}</translation>
<translation id="8587549812518406253">Następny element listy</translation>
<translation id="8199231515320852133">Przeczytaj nagłówki bieżącej komórki</translation>
<translation id="520883772648104506">Brak następnego przycisku radiowego.</translation>
<translation id="6236061028292614533">Następny nagłówek</translation>
<translation id="8422051534021841902">pwd edtxt</translation>
<translation id="8940925288729953902">Klawisze modyfikujące</translation>
<translation id="8606621670302093223">Element wyboru daty</translation>
<translation id="1669290819662866522">tydzień</translation>
<translation id="8520472399088452386">Przycisk przewijany</translation>
<translation id="2086961585857038472">Następne słowo</translation>
<translation id="3406571581437484613">scr br</translation>
<translation id="2429669115401274487">PM</translation>
<translation id="5321085947096604457">{COUNT,plural, =1{przecinek}few{# przecinki}many{# przecinków}other{# commas}}</translation>
<translation id="2462626033734746142">Grupa przycisków radiowych</translation>
<translation id="5712338278108304766">Następna kolumna tabeli</translation>
<translation id="241124561063364910">, a następnie naciśnij</translation>
<translation id="3777255250339039212">h1</translation>
<translation id="2628764385451019380">Brak poprzedniego pola złożonego.</translation>
<translation id="1338790109741176741">Linki: <ph name="NUM"/></translation>
<translation id="1155043339247954670">Brak następnego elementu listy.</translation>
<translation id="1474557363159888097">Brak poprzedniej kotwicy.</translation>
<translation id="6129953537138746214">Spacja</translation>
<translation id="667999046851023355">Dokument</translation>
<translation id="3241052487511142956">Poprzedni kliknięty link</translation>
<translation id="7684431668231950609">Edytowanie tekstu, podanie URL-a</translation>
<translation id="6355910664415701303">Brak poprzedniego elementu listy.</translation>
<translation id="423334822609210999">Brak komórki z lewej strony.</translation>
<translation id="1275718070701477396">Zaznaczone</translation>
<translation id="9151211641321628915">Przedstawia skrócony opis aktualnej pozycji</translation>
<translation id="4373197658375206385">Brak poprzedniego elementu niebędącego linkiem.</translation>
<translation id="308895241372589742">Brak następnego wyrażenia matematycznego.</translation>
<translation id="7532613204005497612">czerwiec</translation>
<translation id="3138767756593758860">Pokaż listę punktów orientacyjnych</translation>
<translation id="1969092762068865084">lipiec</translation>
<translation id="5683416974515157844">&gt;</translation>
<translation id="3692274950075847560">W:<ph name="RESULT"/></translation>
<translation id="7851816175263618915">Częściowa interpunkcja</translation>
<translation id="4471074325120394300">Brak linków.</translation>
<translation id="5561345396546889625">Następna lista</translation>
<translation id="4954534434583049121">Poprzedni cytat blokowy</translation>
<translation id="5514470142141405284">/x</translation>
<translation id="8791025954632646584">Semantyka włączona</translation>
<translation id="1610130962244179598">Przełącz na pismo 6-punktowe Braille'a</translation>
<translation id="8864099967139188018">Brak następnego nagłówka poziomu 6.</translation>
<translation id="1659072772017912254">Niezaznaczone</translation>
<translation id="3856075812838139784">Tylko do odczytu</translation>
<translation id="6716505898850596801">Klawisze modyfikujące</translation>
<translation id="5628125749885014029">h4</translation>
<translation id="8882002077197914455">Nagłówek wiersza</translation>
<translation id="7210211103303402262">minuty</translation>
<translation id="5330443287809544590"><ph name="NAME"/>, link</translation>
</translationbundle>