blob: 1674b4e5cb570e3f03905946a5fb0c977a57f14d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="1506187449813838456">Zvýšiť výšku hlasu</translation>
<translation id="4763480195061959176">video</translation>
<translation id="6919104639734799681">Zobraziť zoznam tabuliek</translation>
<translation id="3134461040845705080">iba na čítanie</translation>
<translation id="443163561286008705">obnovenie</translation>
<translation id="2873259058405069099">Prejsť na začiatok tabuľky</translation>
<translation id="5983179082906765664">Zvýšiť podrobnosť navigácie</translation>
<translation id="3411576569283690839">1 formulár</translation>
<translation id="7770823902658038748"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, textové pole pre heslo</translation>
<translation id="3046838483509668188">Možnosti rozšírenia ChromeVox</translation>
<translation id="8856538297388979332">Stlačením tlačidiel hore alebo dole si prehliadnete príkazy a tlačidlom Enter ich aktivujete</translation>
<translation id="9115913704608474258">november</translation>
<translation id="4148180433151187540">{COUNT,plural, =1{pravá zložená zátvorka}few{# pravé zložené zátvorky}many{# right braces}other{# pravých zložených zátvoriek}}</translation>
<translation id="2614981083756825552">Rozloženie jazyka Math ML</translation>
<translation id="7203150201908454328">Rozbalené</translation>
<translation id="5407530583102765689">{COUNT,plural, =1{bodkočiarka}few{# bodkočiarky}many{# semicolons}other{# bodkočiarok}}</translation>
<translation id="5455441614648621694">Doplnkové</translation>
<translation id="2169714232367507776">Kliknúť na aktuálnu položku</translation>
<translation id="6657128831881431364">Panel priebehu</translation>
<translation id="5597170376237141345">Ďalšie začiarkavacie políčko</translation>
<translation id="2816654101880605877">Žiadny ďalší posúvač</translation>
<translation id="580862262708062788">Počet formulárov: <ph name="NUM"/></translation>
<translation id="4688873778442829762">mriežka</translation>
<translation id="4047216625641135770">Značka</translation>
<translation id="2223693656926968778">Prejsť na aktuálnu položku</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="158493514907962286">december</translation>
<translation id="6438968337250688271"><ph name="NAME"/>, ponuka</translation>
<translation id="8540054775867439484">Skok na začiatok</translation>
<translation id="7586163296341959563">prilepiť</translation>
<translation id="151784044608172266">Ďalšia veta</translation>
<translation id="1088219014394087294">Žiadne nadpisy</translation>
<translation id="5598905979683743333"><ph name="NAME"/>, prepínač nie je vybraný</translation>
<translation id="316542773973815724">Navigácia</translation>
<translation id="5891934789323004067">Tabuľka</translation>
<translation id="4886524826165775965"><ph name="INDEX"/>/<ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="885367609741899890">textové pole</translation>
<translation id="5999630716831179808">Hlasy</translation>
<translation id="6282062888058716985">navigácia</translation>
<translation id="8002119852008410879">{COUNT,plural, =1{výkričník}few{# výkričníky}many{# exclamation points}other{# výkričníkov}}</translation>
<translation id="7370432716629432284">{COUNT,plural, =1{ampersand}few{# ampersandy}many{# ampersands}other{# ampersandov}}</translation>
<translation id="7604026522577407655">Prejsť na začiatok aktuálneho stĺpca</translation>
<translation id="7674768236845044097">značka</translation>
<translation id="6877435256196695200">Žiadna ďalšia grafika</translation>
<translation id="2800204403141299078">Žiadne ďalšie odlišné prvky</translation>
<translation id="1213216066620407844">ChromeVox – hlas prehliadača Chrome</translation>
<translation id="4372435075475052704">min:<ph name="X"/></translation>
<translation id="4229646983878045487">dátum a čas</translation>
<translation id="4894355468197982314">=</translation>
<translation id="7828956995407538686">október</translation>
<translation id="3090532668523289635">skupina</translation>
<translation id="7839679365527550018">Predchádzajúce slovo</translation>
<translation id="8697111817566059991">{COUNT,plural, =1{zvislá čiara}few{# zvislé čiary}many{# vertical pipes}other{# zvislých čiar}}</translation>
<translation id="409334809956508737">Predchádzajúci objekt</translation>
<translation id="3731746171184829332">Žiadny predchádzajúci nadpis</translation>
<translation id="6122013438240733403">tlačidlo</translation>
<translation id="831207808878314375">Definícia</translation>
<translation id="5859752971144398932">Vyhľadávanie na stránke bolo ukončené</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="4729095194763193578">Predchádzajúci riadok tabuľky</translation>
<translation id="4301352596632316575">má podponuku</translation>
<translation id="9153606228985488238">Výška: <ph name="PERCENT"/> %</translation>
<translation id="641759969622533235">{COUNT,plural, =1{dvojbodka}few{# dvojbodky}many{# colons}other{# dvojbodiek}}</translation>
<translation id="6633350132811819843">Žiadna ďalšia tabuľka</translation>
<translation id="8382679411218029383">Vložené automatické dopĺňanie a zoznam</translation>
<translation id="6734854816611871228"><ph name="VALUE"/>, rozbaľovacie pole</translation>
<translation id="3793710123303304873">Ukončili ste dialógové okno</translation>
<translation id="4004802134384979325">začiarknuté</translation>
<translation id="4973717656530883744">Min. <ph name="X"/></translation>
<translation id="3312997241656799641">Ďalší navštívený odkaz</translation>
<translation id="8638532244051952400">Oznámiť aktuálne súradnice bunky</translation>
<translation id="4996716799442435517">Vizuálne</translation>
<translation id="323731244387692321">Otvoriť pomocníka pre klávesnicu rozšírenia ChromeVox</translation>
<translation id="2435413342408885429">Kláves <ph name="KEY"/> je teraz nový modifikátor služby ChromeVox.</translation>
<translation id="188130072164734898">Prečítať nahlas aktuálny čas a dátum</translation>
<translation id="4597896406374528575">apríl</translation>
<translation id="5948123859135882163">Prepnúť medzi štrukturálnou a sémantickou interpretáciou matematických výrazov</translation>
<translation id="2770781857296573485">Vstúpiť do režimu preskúmavania skupín</translation>
<translation id="4867316986324544967">Povoliť zapisovanie do denníka TTS</translation>
<translation id="4848993367330139335">časovač</translation>
<translation id="5534303576632885660">hlavička</translation>
<translation id="3082557070674409251">Kliknuté</translation>
<translation id="6561818612645211875">Prejsť na začiatok aktuálneho riadka</translation>
<translation id="5623842676595125836">Denník</translation>
<translation id="4663014090013794209">začiarkavacie políčko položky ponuky</translation>
<translation id="2281234842553884450">Predchádzajúci posúvač</translation>
<translation id="536313653113267135">navštívené</translation>
<translation id="3681807417444549249">{&quot;ar&quot;: &quot;arabčina&quot;,&quot;bg&quot;: &quot;bulharčina&quot;,&quot;ca&quot;: &quot;katalánčina&quot;,&quot;hr&quot;: &quot;chorvátčina&quot;,&quot;cs&quot;: &quot;čeština&quot;,&quot;da&quot;: &quot;dánčina&quot;,&quot;nl&quot;: &quot;holandčina&quot;,&quot;en_CA&quot;: &quot;angličtina (Kanada)&quot;,&quot;en_GB&quot;: &quot;angličtina (Spojené kráľovstvo)&quot;,&quot;en_US&quot;: &quot;angličtina (Spojené štáty)&quot;,&quot;et&quot;: &quot;estónčina&quot;,&quot;fr&quot;: &quot;francúzština&quot;,&quot;fr_CA&quot;: &quot;francúzština (Kanada)&quot;,&quot;fr_FR&quot;: &quot;francúzština (Francúzsko)&quot;,&quot;fi&quot;: &quot;fínčina&quot;,&quot;de&quot;: &quot;nemčina&quot;,&quot;de_CH&quot;: &quot;nemčina (Švajčiarsko)&quot;,&quot;de_DE&quot;: &quot;nemčina (Nemecko)&quot;,&quot;el&quot;: &quot;gréčtina&quot;,&quot;hi&quot;: &quot;hindčina&quot;,&quot;hu&quot;: &quot;maďarčina&quot;,&quot;is&quot;: &quot;islandčina&quot;,&quot;it&quot;: &quot;taliančina&quot;,&quot;lv&quot;: &quot;lotyština&quot;,&quot;lt&quot;: &quot;litovčina&quot;,&quot;nb&quot;: &quot;nórsky bokmål&quot;,&quot;pl&quot;: &quot;poľština&quot;,&quot;pt&quot;: &quot;portugalčina&quot;,&quot;ro&quot;: &quot;rumunčina&quot;,&quot;ru&quot;: &quot;ruština&quot;,&quot;sr&quot;: &quot;srbčina&quot;,&quot;sk&quot;: &quot;slovenčina&quot;,&quot;sl&quot;: &quot;slovinčina&quot;,&quot;es&quot;: &quot;španielčina&quot;,&quot;sv&quot;: &quot;švédčina&quot;,&quot;tr&quot;: &quot;turečtina&quot;,&quot;vi&quot;: &quot;vietnamčina&quot;,&quot;zh&quot;: &quot;čínština&quot;,&quot;zh_TW&quot;: &quot;čínština (tradičný Han)&quot;}</translation>
<translation id="8812374892383502473">Táto stránka má jedno upozornenie</translation>
<translation id="1781173782405573156">Preskočiť kláves</translation>
<translation id="1331702245475014624"><ph name="INDEX"/> z <ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="4347461890115250064">Žiadny ďalší zoznam</translation>
<translation id="5826479389509458994">riadok <ph name="ROW"/> stĺpec <ph name="COL"/></translation>
<translation id="2972205263822847197">Popis</translation>
<translation id="9191829896247264196">zoznam tabuliek</translation>
<translation id="2811204574343810641">Riadok</translation>
<translation id="2844995807198708617">Kontextová ponuka</translation>
<translation id="3897092660631435901">Ponuka</translation>
<translation id="7181697990050180700">Ak chcete prispôsobiť klávesové skratky pre často používané príkazy, zadajte ich do zodpovedajúcich polí nižšie.</translation>
<translation id="3084806535845658316">bez zvukovej odozvy na zadávanie textu</translation>
<translation id="421884353938374759">výber farieb</translation>
<translation id="3716845769494773620">Viac riadkov</translation>
<translation id="5000760171916499057">Žiadne formuláre</translation>
<translation id="4218529045364428769">{COUNT,plural, =1{pomlčka}few{# pomlčky}many{# dashes}other{# pomlčiek}}</translation>
<translation id="8770473310765924354">ukončiť štruktúrovaný obsah, ako sú napríklad tabuľky</translation>
<translation id="4039983576244166038">Prázdna hlavička riadka</translation>
<translation id="8664519043722036194">sekundy</translation>
<translation id="8538744478902126321">Vykonať odhad v hlavičke riadka aktuálnej bunky</translation>
<translation id="5585044216466955529">Upraviť text, vstup e-mailovej adresy</translation>
<translation id="3909320334364316587">Predchádzajúca hlavička 6. úrovne</translation>
<translation id="3514822174137761109">{COUNT,plural, =1{vsuvka}few{# vsuvky}many{# carets}other{# vsuviek}}</translation>
<translation id="5681643281275621376">definícia</translation>
<translation id="4975416682604111799">milisekundy</translation>
<translation id="8042761080832772327">Upraviť text, vstup vyhľadávania</translation>
<translation id="7974390230414479278">Položka ponuky</translation>
<translation id="1044777062731150180">Žiadne hlavičky</translation>
<translation id="860150890330522909">začiarkavacie políčko <ph name="NAME"/> je začiarknuté</translation>
<translation id="5080758118274074384">dvakrát kliknuté</translation>
<translation id="6281876499889881039">Ďalší podobný prvok</translation>
<translation id="8767968232364267681">Ďalšia hlavička 4. úrovne</translation>
<translation id="5042770794184672516">Zvýšiť hlasitosť reči</translation>
<translation id="3865806312596179194">položka ponuky</translation>
<translation id="3149472044574196936">Ďalší riadok</translation>
<translation id="5866042630553435010">Čiastočne začiarknuté</translation>
<translation id="5788275253279308023">okno inkognito, karta <ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="6348657800373377022">Pole s výberom</translation>
<translation id="4993152509206108683">Hodnotenie: <ph name="PERCENT"/> %</translation>
<translation id="7977172834206796170">hlavička riadka</translation>
<translation id="2589102159832527089">Táto stránka obsahuje text, ktorý bol automaticky extrahovaný zo súboru PDF &lt;b&gt;<ph name="FILENAME"/>&lt;/b&gt;. &lt;a href=&quot;<ph name="URL"/>&quot;&gt;Ak chcete zobraziť pôvodný súbor, kliknite tu.&lt;/a&gt;</translation>
<translation id="1229276918471378188">Predchádzajúci skok</translation>
<translation id="7167657087543110">zvuková odozva na znaky</translation>
<translation id="6364795331201459219">h6</translation>
<translation id="1156132699680778945">1 odkaz</translation>
<translation id="3629895152177651589">hlavička</translation>
<translation id="5876817486144482042">Znížiť hlasitosť reči</translation>
<translation id="5608798115546226984">Vložené automatické dopĺňanie</translation>
<translation id="5963413905009737549">Sekcia</translation>
<translation id="3172700825913348768">{COUNT,plural, =1{medzera}few{# medzery}many{# spaces}other{# medzier}}</translation>
<translation id="3060756054951570867">otvorila sa ponuka <ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="4289540628985791613">Prehľad</translation>
<translation id="3390225400784126843">Ďalší odlišný prvok</translation>
<translation id="8243301950212385207">tlačidlo s dialógovým oknom</translation>
<translation id="5728409797179002635">Nenašla sa žiadna tabuľka</translation>
<translation id="1065552602950927991">Neplatný vstup</translation>
<translation id="3457000393508828486">Čiastočne stlačené</translation>
<translation id="8250747429649335361">viacriadkové</translation>
<translation id="8378855320830505539">Oblasť</translation>
<translation id="4482330759234983253">Predchádzajúca tabuľka</translation>
<translation id="4591507479202817876">, vybrané</translation>
<translation id="4953585991029886728">Upraviť text</translation>
<translation id="2999559350546931576">Znížiť výšku hlasu</translation>
<translation id="5601172225407283979">Vykonať predvolenú akciu</translation>
<translation id="3155083529632865074">Žiadne predchádzajúce tlačidlo</translation>
<translation id="4496511432987378715">pole s adresou url</translation>
<translation id="4973762002207131920">Prepnuté na kláves <ph name="KEY"/></translation>
<translation id="8548973727659841685">Znak</translation>
<translation id="3078740164268491126">tabuľka</translation>
<translation id="4243624244759495699"><ph name="LOCALE"/>, stupeň <ph name="GRADE"/></translation>
<translation id="2999945368667127852">Žiadna ďalšia miniaplikácia pre médiá</translation>
<translation id="5110983769041734144">Žiadne predchádzajúce pole formulára</translation>
<translation id="1251750620252348585">Ďalší nadpis 6. úrovne</translation>
<translation id="84575901236241018">má prístupový kľúč <ph name="KEY"/></translation>
<translation id="7096001299300236431">Predchádzajúce médiá</translation>
<translation id="6468049171101508116">Ďalšie tlačidlo</translation>
<translation id="6637586476836377253">denník</translation>
<translation id="2422937916923936891">Začiarkavacie políčko položky ponuky</translation>
<translation id="1253649724327290597">časť</translation>
<translation id="3223701887221307104"><ph name="NAME"/>, karta</translation>
<translation id="8896347895970027998">Aktivácia a deaktivácia rozšírenia ChromeVox.</translation>
<translation id="6911965441508464308">Vyššie nie je žiadna bunka</translation>
<translation id="4271220233568730077">Ďalší matematický výraz</translation>
<translation id="1092366490857960994">Upraviť text, číselný vstup</translation>
<translation id="7241683698754534149">Otvoriť dlhý popis na novej karte</translation>
<translation id="1012173283529841972">Položka zoznamu</translation>
<translation id="3422338090358345848">Otvoriť prieskumníka klávesnice</translation>
<translation id="461613135510474570">Veta</translation>
<translation id="174268867904053074">Ďalší obrázok</translation>
<translation id="320961988183078793">zadané: <ph name="TYPE"/></translation>
<translation id="1722567105086139392">Odkaz</translation>
<translation id="5486947920110100234">Žiadny ďalší bod preskočenia</translation>
<translation id="6324551002951139333">Našla sa gramatická chyba</translation>
<translation id="4491109536499578614">Obrázok</translation>
<translation id="3299925995433437805">Žiadny ďalší navštívený odkaz</translation>
<translation id="7318872822751139669">Zameranie zmeníte pomocou myši.</translation>
<translation id="8033827949643255796">vybrané</translation>
<translation id="5937336320314038555">{COUNT,plural, =1{znak rovnosti}few{# znaky rovnosti}many{# equal signs}other{# znakov rovnosti}}</translation>
<translation id="7674576868851035240">Ďalší odkaz</translation>
<translation id="3109724472072898302">Zbalené</translation>
<translation id="6491972999578897419">Ak chcete zmeniť aktuálny hlas, vyberte možnosť zo zoznamu nižšie.</translation>
<translation id="1031961866430398710">a potom</translation>
<translation id="4367650418938037324">List jazyka Math ML</translation>
<translation id="2637227747952042642">Matematika</translation>
<translation id="5111640677200759579">Hlavička stĺpca</translation>
<translation id="8276439074553447000">Prejsť na predchádzajúcu zamerateľnú položku</translation>
<translation id="517143700877085897">, nevybrané</translation>
<translation id="1787176709638001873">Text úpravy hesla</translation>
<translation id="8345569862449483843">{COUNT,plural, =1{mriežka}few{# mriežky}many{# pound signs}other{# mriežok}}</translation>
<translation id="27527859628328957">Prejsť na ďalšiu zamerateľnú položku</translation>
<translation id="3801735343383419236">Zoznam automatického dopĺňania</translation>
<translation id="8495299422362148635">skupina prepínačov</translation>
<translation id="4042843249978639960">Žiadny ďalší nadpis 2. úrovne</translation>
<translation id="6368143427468974988">Predchádzajúci nadpis</translation>
<translation id="858513932009919906">automatické dopĺňanie – zoznam</translation>
<translation id="9061915073547935367">Prepnúť miniaplikáciu vyhľadávania</translation>
<translation id="7005146664810010831">Nenašla sa žiadna webová adresa</translation>
<translation id="3659787053479271466">upozornenie</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="7217912842225915592">+<ph name="NUM"/></translation>
<translation id="1865601187525349519">Koniec textu</translation>
<translation id="7524657397100003338">pole textu</translation>
<translation id="900114243503212879">súbor</translation>
<translation id="8561322612995434619">má kontextové okno</translation>
<translation id="8344569602005188545">hod.</translation>
<translation id="5291783959063340370">Objekt</translation>
<translation id="296951647852255825">{COUNT,plural, =1{tabulátor}few{# tabulátory}many{# tabs}other{# tabulátorov}}</translation>
<translation id="6142308968191113180">Nadpis 4</translation>
<translation id="6793101435925451627">pole zoznamu</translation>
<translation id="762020119231868829">Pozastaví všetky aktuálne hrajúce mediálne miniaplikácie</translation>
<translation id="8653646212587894517">Zobraziť zoznam odkazov</translation>
<translation id="5184944171021383281">Žiadne ďalšie pole formulára</translation>
<translation id="962913030769097253">Ďalší nadpis 1. úrovne</translation>
<translation id="3616113530831147358">Zvuk</translation>
<translation id="3406283310380167331">Zobraziť zoznam formulárov</translation>
<translation id="225732394367814946">Zvýšiť rýchlosť reči</translation>
<translation id="3093176084511590672">Ďalší orientačný bod</translation>
<translation id="5402367795255837559">Braillovo písmo</translation>
<translation id="1452236308086741652"><ph name="VALUE"/>, textové pole pre heslo</translation>
<translation id="3307886118343381874">Prejsť na koniec tabuľky</translation>
<translation id="4970377555447282413">Zobraziť zväčšený obsah stránky</translation>
<translation id="725969808843520477">Ďalší prepínač</translation>
<translation id="1591820073541694815">pole mriežky</translation>
<translation id="4759716709594980008">Prieskumník klávesnice systému OS Chrome</translation>
<translation id="4562381607973973258">Hlavička</translation>
<translation id="4547556996012970016">Ďalší nadpis 5. úrovne</translation>
<translation id="817440585505441544">{COUNT,plural, =1{podčiarkovník}few{# podčiarkovníky}many{# underscores}other{# podčiarkovníkov}}</translation>
<translation id="4173994908659439270">Žiadne ďalšie upraviteľné textové pole</translation>
<translation id="8851136666856101339">hlavné</translation>
<translation id="3047143736589213134">Experimentálna mapa klávesov</translation>
<translation id="7092462843507657677">panel s priebehom</translation>
<translation id="6310225768500788713">panel s nástrojmi</translation>
<translation id="7810781339813764006">Ďalšia skupina</translation>
<translation id="3571705006514608112">rozsah</translation>
<translation id="5507663321906818013">Ukazovateľ ladenia</translation>
<translation id="1618597272655350600">Oznamuje úplný popis aktuálnej pozície</translation>
<translation id="622484624075952240">Dole</translation>
<translation id="4215733775853809057">Ďalší posúvač</translation>
<translation id="2286123489745204941">panel ponúk</translation>
<translation id="1692077714702418899">riadok štruktúry</translation>
<translation id="1559739829547075274">Prejsť späť</translation>
<translation id="4827410568042294688">nevybrané</translation>
<translation id="4271521365602459209">Žiadne ďalšie výsledky</translation>
<translation id="1727922061822531406">skupina nadpisov</translation>
<translation id="7273174640290488576">Prázdne</translation>
<translation id="5382299583965267720">Žiadny ďalší nadpis 1. úrovne</translation>
<translation id="2318372665160196757">Hlavné</translation>
<translation id="2899328121302785497">{COUNT,plural, =1{ľavá zložená zátvorka}few{# ľavé zložené zátvorky}many{# left braces}other{# ľavých zložených zátvoriek}}</translation>
<translation id="5411891038905756502">Žiadny predchádzajúci bod preskočenia</translation>
<translation id="7356165926712028380">Prepnúť na osembodové Braillovo písmo</translation>
<translation id="5500932716852106146">Žiadne predchádzajúce upraviteľné textové pole</translation>
<translation id="532371086589123547"><ph name="VALUE"/>, textové pole</translation>
<translation id="501473567976723023">január</translation>
<translation id="2723001399770238859">zvuk</translation>
<translation id="6901540140423170855">dátum</translation>
<translation id="7663318257180412551">Nadpis 2</translation>
<translation id="5368000168321181111">Zvukové signály sú vypnuté</translation>
<translation id="3303384412438961941">Po stlačení ľubovoľného klávesa sa dozviete jeho názov. Kombináciou klávesov Ctrl+W prieskumníka klávesnice ukončíte.</translation>
<translation id="3104705064753753826">dialóg s upozornením</translation>
<translation id="8026473109540774421">+podponuka</translation>
<translation id="4736221692378411923">august</translation>
<translation id="6587021927234520429">Žiadny ďalší nadpis 4. úrovne</translation>
<translation id="7010712454773919705">Kláves modifikátora služby ChromeVox</translation>
<translation id="5304943142864553931">karta <ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="6259464875943891919">Ukončené <ph name="TYPE"/>.</translation>
<translation id="1339428534620983148">Predchádzajúci stĺpec tabuľky</translation>
<translation id="6508059270146105198">Presunúť zobrazenie Braillovho písma do dolnej časti stránky</translation>
<translation id="1727806147743597030">päta</translation>
<translation id="1483063550735695469">položka stromu</translation>
<translation id="2998131015536248178">Predchádzajúci znak</translation>
<translation id="1639634871799530612">{COUNT,plural, =1{znak je väčšie ako}few{# znaky je väčšie ako}many{# greater than signs}other{# znakov je väčšie ako}}</translation>
<translation id="481165870889056555">Oznámiť názov aktuálnej stránky</translation>
<translation id="3012414509011670858">Žiadna predchádzajúca sekcia</translation>
<translation id="7285387653379749618">Tabuľky</translation>
<translation id="9192904702577636854">Marquee</translation>
<translation id="5546092960038624944">Žiadny predchádzajúci nadpis 5. úrovne</translation>
<translation id="8943175951035496220">Vpravo nie je žiadna bunka</translation>
<translation id="4997475792277222884">Žiadna ďalšia položka, ktorá nie je odkazom</translation>
<translation id="49787999531187221">Rozšírenie ChromeVox je teraz neaktívne</translation>
<translation id="3492609944033322585">{COUNT,plural, =1{pravá hranatá zátvorka}few{# pravé hranaté zátvorky}many{# right brackets}other{# pravých hranatých zátvoriek}}</translation>
<translation id="8735450637152821465">Začnite výber</translation>
<translation id="1674262202423278359">Navigácia rozšírenia ChromeVox</translation>
<translation id="8650576015643545550">Žiadny predchádzajúci zoznam</translation>
<translation id="549602578321198708">Slovo</translation>
<translation id="7037042857287298941">Predchádzajúci zoznam</translation>
<translation id="3687295507293856493">Vykonať odhad v hlavičke stĺpca aktuálnej bunky</translation>
<translation id="6307969636681130414">Stlačené</translation>
<translation id="5956928062748260866">Dialógové okno</translation>
<translation id="1546370775711804143">Panel posúvania</translation>
<translation id="4253168017788158739">Poznámka</translation>
<translation id="4877261390094455813">Zadajte vyhľadávací dopyt</translation>
<translation id="2749275490991666823">Začiarknuté</translation>
<translation id="7659376057562985921"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, textové pole</translation>
<translation id="9043969572162476692"><ph name="NUM"/> %</translation>
<translation id="4763296182459741068">Skok na koniec</translation>
<translation id="1319608975892113573">Žiadny predchádzajúci prvok blockquote</translation>
<translation id="9212322457209634662">Žiadna ďalšia sekcia</translation>
<translation id="2155457205053847599">Zmeniť aktuálnu tabuľku šesťbodového Braillovho písma na možnosť zo zoznamu uvedeného nižšie.</translation>
<translation id="3037392361165431467">{COUNT,plural, =1{apostrof}few{# apostrofy}many{# apostrophes}other{# apostrofov}}</translation>
<translation id="4006140876663370126">obrázok</translation>
<translation id="8914429597676860578">automatické dopĺňanie</translation>
<translation id="1539527321543337398">oblasť s textom</translation>
<translation id="5310788376443009632">odstránené:</translation>
<translation id="1905379170753160525">Zobraziť zoznam nadpisov</translation>
<translation id="5748623122140342504">Predchádzajúci nadpis 5. úrovne</translation>
<translation id="7434509671034404296">Vývojár</translation>
<translation id="7332592614823088566">riadok <ph name="ROWINDEX"/> z <ph name="ROWTOTAL"/>, stĺpec <ph name="COLINDEX"/> z <ph name="COLTOTAL"/></translation>
<translation id="794091007957014205">{COUNT,plural, =1{zavináč}few{# zavináče}many{# at signs}other{# zavináčov}}</translation>
<translation id="1107942983112791593">marquee</translation>
<translation id="1383876407941801731">Vyhľadávanie</translation>
<translation id="9065283790526219006">+kontextové okno</translation>
<translation id="5203930734796605961">Kláves <ph name="KEY"/> je už k príkazu priradený</translation>
<translation id="3486232535569802404"><ph name="V1"/><ph name="V2"/></translation>
<translation id="6833103209700200188">Päta</translation>
<translation id="7095834689119144465">Úprava iba numerického textu</translation>
<translation id="5320727453979144100">Rýchly režim bol povolený</translation>
<translation id="1594072653727561613">ponuka</translation>
<translation id="5806206155699461681">Vylepšenie špecifických webových stránok (napríklad Vyhľadávania Google)</translation>
<translation id="8035962149453661158">max:<ph name="X"/></translation>
<translation id="5700650669149824506">Žiaden predchádzajúci nadpis 4. úrovne</translation>
<translation id="7425395583360211003">vrátiť</translation>
<translation id="1385214448885562192">Klávesom Enter položku prijmete, klávesom Escape zrušíte akciu, šípkou dole prejdete na ďalšiu položku a šípkou hore na predchádzajúcu položku.</translation>
<translation id="1990932729021763163">Hlavička riadka:</translation>
<translation id="7609363189280667021">Prepnúť Braillove titulky</translation>
<translation id="2417569100218200841">Informácie o obsahu</translation>
<translation id="6169420925157477918">Obrázok s dlhým popisom</translation>
<translation id="5485036206801896268">Žiadna predchádzajúca grafika</translation>
<translation id="4532633738839459153">{COUNT,plural, =1{lomka}few{# lomky}many{# slashes}other{# lomiek}}</translation>
<translation id="4099274309791143834">s podponukou</translation>
<translation id="1346748346194534595">Doprava</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="2777845298774924149">Ukončené</translation>
<translation id="3389259863310851658">Predchádzajúce pole formulára</translation>
<translation id="1321576897702511272">Skryť pomocníka rozšírenia ChromeVox</translation>
<translation id="6428571757207078831">viac volieb</translation>
<translation id="867187640362843212">Nadpis 5</translation>
<translation id="2639750663247012216">Modifikátor služby ChromeVox</translation>
<translation id="7419614040512404830">pole s výberom</translation>
<translation id="6897341342232909480">Posunúť doľava</translation>
<translation id="2894654529758326923">Informácie</translation>
<translation id="4476183483923481720">nový riadok</translation>
<translation id="3163593631834463955">Prázdna hlavička stĺpca</translation>
<translation id="1653266918374749391">Predchádzajúci nadpis 3. úrovne</translation>
<translation id="3493915602752813531">Žiadne ďalšie ukotvenie</translation>
<translation id="5919442531159595654">kopírovať</translation>
<translation id="3712520970944678024">Ovládanie reči</translation>
<translation id="3392045790598181549"><ph name="NAME"/>, položka ponuky</translation>
<translation id="5851548754964597211">Zoznam kariet</translation>
<translation id="5054047268577924192">Predchádzajúca položka v zozname</translation>
<translation id="8631359288236106450">Počet vybraných položiek: <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="7625690649919402823">Ďalšia tabuľka</translation>
<translation id="8009786657110126785">{COUNT,plural, =1{úvodzovka}few{# úvodzovky}many{# quotes}other{# úvodzoviek}}</translation>
<translation id="8584721346566392021">h5</translation>
<translation id="3473644018603298796">sld <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="6254901459154107917">Ďalšia upraviteľná textová oblasť</translation>
<translation id="1467432559032391204">Doľava</translation>
<translation id="7439060726180460871">Adresár</translation>
<translation id="2344193891939537199">Ovládanie dátumu a času</translation>
<translation id="8743786158317878347">zadať štruktúrovaný obsah, ako sú napríklad tabuľky</translation>
<translation id="2002895034995108595">Obnoviť aktuálnu mapu klávesov</translation>
<translation id="4081085052247739398">{COUNT,plural, =1{VLNOVKA}few{# vlnovky}many{# tildes}other{# vlnoviek}}</translation>
<translation id="5819072574982403430">Položka stromu</translation>
<translation id="6459511626086141404">Plochá mapa klávesov</translation>
<translation id="207477615537953741">Sémantika je vypnutá</translation>
<translation id="2045490512405922022">nezačiarknuté</translation>
<translation id="2972078295414139404">Žiadny predchádzajúci navštívený odkaz</translation>
<translation id="7492049978501397201">Vstup do dialógového okna</translation>
<translation id="6186305613600865047">Prechod do spodnej časti stránky</translation>
<translation id="2740779364947153571">formulár</translation>
<translation id="8066678206530322333">Banner</translation>
<translation id="3462439746547587373"><ph name="NAME"/>, tlačidlo</translation>
<translation id="4826415162591436065">Prejsť dopredu</translation>
<translation id="6037602951055904232">Posunúť zobrazenie dopredu</translation>
<translation id="8153880621934657047">Mimo tabuľky</translation>
<translation id="586107974846551167">pole vyhľadávania</translation>
<translation id="5887397643266327462">Titulky v Braillovom písme sú zapnuté</translation>
<translation id="6536864053412760904">Token jazyka Math ML</translation>
<translation id="3816633764618089385">Ďalšie médiá</translation>
<translation id="3322936298410871309">Predchádzajúci nadpis 1. úrovne</translation>
<translation id="8110647606445335195">Žiadne orientačné body ARIA</translation>
<translation id="671916444866103745">Žiadny ďalší orientačný bod ARIA</translation>
<translation id="8900148057318340779">Kľúč predpony</translation>
<translation id="6006064078185310784">{COUNT,plural, =1{opačná lomka}few{# opačné lomky}many{# backslashes}other{# opačných lomiek}}</translation>
<translation id="3078345202707391975">Ďalší nadpis 2. úrovne</translation>
<translation id="9160096769946561184">Prejsť na koniec aktuálneho stĺpca</translation>
<translation id="7031651751836475482">položka zoznamu</translation>
<translation id="2706462751667573066">Hore</translation>
<translation id="5005670136041063723">Žiadne ďalšie podobné prvky</translation>
<translation id="2849332794118375855">Žiadne ďalšie začiarkavacie políčko</translation>
<translation id="7805768142964895445">Stav</translation>
<translation id="6615602925644411249">Nájsť na stránke</translation>
<translation id="9178973770513562274">Ak chcete prehliadať, použite klávesy hore a dole. Ak chcete hľadať, začnite písať.</translation>
<translation id="2593964970061769085">Táto stránka má upozornenia (počet: <ph name="NUM"/>)</translation>
<translation id="712735679809149106">zvuková odozva na slová</translation>
<translation id="5041394372352067729">Presunúť zobrazenie Braillovho písma do hornej časti stránky</translation>
<translation id="5955304353782037793">aplikácia</translation>
<translation id="404803211695627272"><ph name="V1"/><ph name="V2"/></translation>
<translation id="7895896691902835279">Neznámy odkaz</translation>
<translation id="9128414153595658330">dialógové okno</translation>
<translation id="7248671827512403053">Aplikácia</translation>
<translation id="1106741348836243114">Zapnúť alebo vypnúť zvukovú spätnú väzbu (zvukové signály</translation>
<translation id="4116415223832267137">Upozornenie</translation>
<translation id="5183440668879371625">Braille – predchádzajúci riadok</translation>
<translation id="6290434000785343030">Žiadne ďalšie rozbaľovacie pole</translation>
<translation id="5869546221129391014">Mriežka</translation>
<translation id="4176463684765177261">Zakázané</translation>
<translation id="6550720799683018100">Ak chcete zmeniť aktuálnu klávesovú mapu, vyberte možnosť zo zoznamu nižšie.</translation>
<translation id="973955474346881951">Povoliť alebo zakázať rýchly režim</translation>
<translation id="9089864840575085222">Cyklicky striedať zvukovú odozvu na zadávanie textu</translation>
<translation id="2732718972699418926">AM</translation>
<translation id="6000417740266304866">Zmeniť aktuálnu tabuľku osembodového Braillovho písma na možnosť zo zoznamu uvedeného nižšie.</translation>
<translation id="4147126331795725888">Žiadny nasledujúci ovládací prvok</translation>
<translation id="136718599399906424">Ďalší riadok tabuľky</translation>
<translation id="536031132345979795">Prejsť späť počas nepretržitého čítania</translation>
<translation id="5263344797180442561">h2</translation>
<translation id="5502713021410870035">september</translation>
<translation id="1342835525016946179">článok</translation>
<translation id="820417203470636242">Prázdna bunka</translation>
<translation id="7693840228159394336">Predchádzajúci prepínač</translation>
<translation id="844681116543532394">Žiadne prechádzajúce začiarkavacie políčko</translation>
<translation id="3030432017085518523">Prepínač položky ponuky</translation>
<translation id="4372705107434148843">Zastaviť reč</translation>
<translation id="2100350898815792233">Úplná interpunkcia</translation>
<translation id="7226216518520804442">zoznam</translation>
<translation id="4206289001967551965">V tabuľke</translation>
<translation id="2741752960355656182">hľadať</translation>
<translation id="1571643229714746283">Služba ChromeVox je pripravená</translation>
<translation id="1964135212174907577">Ďalší objekt</translation>
<translation id="4255943572433203166">Pomocou možností nižšie si môžete prispôsobiť rozšírenie ChromeVox. Zmeny sa prejavia okamžite.</translation>
<translation id="9173115498289768110">Hlasitosť: <ph name="PERCENT"/> %</translation>
<translation id="8723726026961763755">Systém bol aktualizovaný. Odporúča sa reštartovanie.</translation>
<translation id="8278417001922463147">Žiadny predchádzajúci článok</translation>
<translation id="7491962110804786152">karta</translation>
<translation id="8049189770492311300">Časovač</translation>
<translation id="2704429362613743330">{COUNT,plural, =1{ľavá zátvorka}few{# ľavé zátvorky}many{# open parens}other{# ľavých zátvoriek}}</translation>
<translation id="6786800275320335305">Článok</translation>
<translation id="7336596009609913925">má kontextové okno</translation>
<translation id="4554899522007042510">Jas: <ph name="BRIGHTNESS"/> %</translation>
<translation id="4107807507418787238">Nižšie nie je žiadna bunka</translation>
<translation id="9077213568694924680">odstránené z výberu</translation>
<translation id="1025074108959230262">Rýchly režim bol zakázaný</translation>
<translation id="3599054940393788245">Nejde o matematiku</translation>
<translation id="739763518212184081">Predchádzajúci riadok</translation>
<translation id="78826985582142166">posúvač</translation>
<translation id="81960742267269908">vystrihnúť</translation>
<translation id="2149594028072271924">x</translation>
<translation id="2911433807131383493">Otvoriť príručku rozšírenia ChromeVox</translation>
<translation id="6444046323172968959">Dialógové okno s upozornením</translation>
<translation id="8931936695772494138">Prázdne hlavičky</translation>
<translation id="6697092096875747123">Predchádzajúce rozbaľovacie pole</translation>
<translation id="8428603554127842284">úroveň <ph name="DEPTH"/></translation>
<translation id="911476240645808512">{COUNT,plural, =1{percento}few{# znaky percenta}many{# percent signs}other{# znakov percenta}}</translation>
<translation id="4850023505158945298">Predchádzajúci podobný prvok</translation>
<translation id="489907760999452556">Interný odkaz</translation>
<translation id="72393384879519786">Nadpis</translation>
<translation id="1120743664840974483">{&quot;a&quot;: &quot;alpha&quot;, &quot;b&quot;: &quot;bravo&quot;, &quot;c&quot;: &quot;charlie&quot;, &quot;d&quot;: &quot;delta&quot;, &quot;e&quot;: &quot;echo&quot;, &quot;f&quot;: &quot;foxtrot&quot;, &quot;g&quot;: &quot;golf&quot;, &quot;h&quot;: &quot;hotel&quot;, &quot;i&quot;: &quot;india&quot;, &quot;j&quot;: &quot;juliet&quot;,&quot;k&quot;: &quot;kilo&quot;, &quot;l&quot;: &quot;lima&quot;, &quot;m&quot;: &quot;mike&quot;, &quot;n&quot;: &quot;november&quot;, &quot;o&quot;: &quot;oscar&quot;,&quot;p&quot;: &quot;papa&quot;, &quot;q&quot;: &quot;quebec&quot;, &quot;r&quot;: &quot;romeo&quot;, &quot;s&quot;: &quot;sierra&quot;, &quot;t&quot;: &quot;tango&quot;, &quot;u&quot;: &quot;uniform&quot;, &quot;v&quot;: &quot;victor&quot;, &quot;w&quot;: &quot;whiskey&quot;,&quot;x&quot;: &quot;xray&quot;, &quot;y&quot;: &quot;yankee&quot;, &quot;z&quot;: &quot;zulu&quot;}</translation>
<translation id="5709192780268610569">Žiadny dlhý popis</translation>
<translation id="1157843803349774103"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, rozbaľovacie pole</translation>
<translation id="3819376190738087562">Žiadne preskočenia</translation>
<translation id="1334095593597963605">zvuková odozva na znaky a slová</translation>
<translation id="6910211073230771657">Odstránené</translation>
<translation id="3762198587642264450">Prejsť na koniec aktuálneho riadka</translation>
<translation id="4997282455736854877"><ph name="NAME"/>, prepínač bol vybraný</translation>
<translation id="5750633686117194034">Nestlačili ste žiadny modifikátor. Stlačte a podržte jeden alebo viac modifikátorov. Po dokončení zdvihnite prsty. Ozve sa hlásenie o tom, ktoré klávesy boli nastavené. Klávesom Tab túto akciu ukončíte.</translation>
<translation id="4986606102545753256"><ph name="NAME"/>, okno</translation>
<translation id="5374320867641260420">Žiadne ďalšie tlačidlo</translation>
<translation id="7641134354185483015">Žiadny predchádzajúci nadpis 3. úrovne</translation>
<translation id="2964026537669811554">Skupina nadpisov</translation>
<translation id="3810838688059735925">Video</translation>
<translation id="4982773647088557172"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, pole zoznamu</translation>
<translation id="2864481629947106776">Predchádzajúci odkaz</translation>
<translation id="2751010054435611913">pole s tel. číslom</translation>
<translation id="7609342235116740824">Oznámiť webovú adresu aktuálnej stránky</translation>
<translation id="5102981729317424850">Panel s nástrojmi</translation>
<translation id="1810107444790159527">Pole s ponukou</translation>
<translation id="948171205378458592">Znížiť rýchlosť reči</translation>
<translation id="4842108708071771135">Žiadny ďalší prvok blockquote</translation>
<translation id="3286390186030710347">Posuvník</translation>
<translation id="7041173719775863268">Ukončiť výber</translation>
<translation id="7322388933135261569">február</translation>
<translation id="5136967254288895616">Žiadny predchádzajúci odkaz</translation>
<translation id="8442065404865098450">pole s e-mailom</translation>
<translation id="248982282205370495">{COUNT,plural, =1{hviezdička}few{# hviezdičky}many{# asterisks}other{# hviezdičiek}}</translation>
<translation id="3323447499041942178">Textové pole</translation>
<translation id="2099611462826130688">oddeľovač</translation>
<translation id="8283603667300770666">Ďalšie pole formulára</translation>
<translation id="1082209053475788238">Žiadny predchádzajúci nadpis 6. úrovne</translation>
<translation id="4300318234632215983">Oznámiť webovú adresu za odkazom</translation>
<translation id="4043348641337972076">Žiadny predchádzajúci orientačný bod ARIA</translation>
<translation id="1157782847298808853">Pomocník pre klávesnicu</translation>
<translation id="9040132695316389094">Nadpis 1</translation>
<translation id="8007540374018858731">h3</translation>
<translation id="5078661581131202757">Výber súboru</translation>
<translation id="9107530006868467849">Žiadna predchádzajúca miniaplikácia pre médiá</translation>
<translation id="7927711904086083099">Nevybrané</translation>
<translation id="4342180618051828363">{COUNT,plural, =1{bodka}=3{výpustka}few{# bodky}many{# dots}other{# bodiek}}</translation>
<translation id="1502086903961450562">Predchádzajúci obrázok</translation>
<translation id="1167230103353892028"><ph name="NAME"/>, položka ponuky s podponukou</translation>
<translation id="3374537878095184207">{COUNT,plural, =1{znak plus}few{# znaky plus}many{# plus signs}other{# znakov plus}}</translation>
<translation id="56637627897541303">Textová oblasť</translation>
<translation id="2626530649491650971">kliknuteľné</translation>
<translation id="552195134157544755">Prepínač</translation>
<translation id="6006050241733874051">Formulár</translation>
<translation id="3646890046000188562">{COUNT,plural, =1{obrátený dĺžeň}few{# obrátené dĺžne}many{# backticks}other{# obrátených dĺžňov}}</translation>
<translation id="7400575256015741911">Zistila sa pravopisná chyba</translation>
<translation id="5449041777383955184">tlačidlo s kolieskom</translation>
<translation id="8065607967589909823">Výber je</translation>
<translation id="4615592953348396470">Ďalšie stlačenie klávesa bude ignorované</translation>
<translation id="338583716107319301">Oddeľovač</translation>
<translation id="6787839852456839824">Klávesové skratky</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="2644542693584024604">preklep</translation>
<translation id="8747966237988593539">Zoradený zoznam</translation>
<translation id="8796411681063377102">Ďalší nadpis 3. úrovne</translation>
<translation id="3914173277599553213">Povinné</translation>
<translation id="4188530942454211480">Predchádzajúca veta</translation>
<translation id="2538083754185551293">článok</translation>
<translation id="6414968628640960377">Predchádzajúci odlišný prvok</translation>
<translation id="556042886152191864">Tlačidlo</translation>
<translation id="9082874451376019682">Žiadny predchádzajúci posúvač</translation>
<translation id="5436105723448703439">{COUNT,plural, =1{znak je menšie ako}few{# znaky je menšie ako}many{# less than signs}other{# znakov je menšie ako}}</translation>
<translation id="8825828890761629845">banner</translation>
<translation id="5205493599117157272">Zoznam <ph name="TYPE"/>.</translation>
<translation id="1954623340234317532">Ovládací prvok Týždeň roka</translation>
<translation id="8374154622594089836">mesiac</translation>
<translation id="5682113568322255809">Orientačný bod</translation>
<translation id="1379549463831537271">pole s číslom</translation>
<translation id="8313653172105209786">adresár</translation>
<translation id="5518443085409638729">Pri úprave textu umiestnite kurzor medzi znaky (podobne ako v systéme Mac OS X).</translation>
<translation id="7575602168963543588">informácie o obsahu</translation>
<translation id="3962990492275676168">Začať čítať z aktuálneho miesta</translation>
<translation id="2007545860310005685">{COUNT,plural, =1{ľavá hranatá zátvorka}few{# ľavé hranaté zátvorky}many{# left brackets}other{# ľavých hranatých zátvoriek}}</translation>
<translation id="2800780099804980316">Žiadny predchádzajúci nadpis 1. úrovne</translation>
<translation id="8215202828671303819">Hromadný výber</translation>
<translation id="5655682562155942719">Príkazy na preskočenie</translation>
<translation id="5637871198229500030">Žiadna predchádzajúca tabuľka</translation>
<translation id="6387719785439924554">odsadený text</translation>
<translation id="1611168825862729585">Hlavička stĺpca:</translation>
<translation id="7289186959554153431">Nadpis 3</translation>
<translation id="8503360654911991865">Znížiť podrobnosť navigácie</translation>
<translation id="2471138580042810658">Nadpis 6</translation>
<translation id="3159326412890226855">popis</translation>
<translation id="3311969765485641742">Ak chcete upozornenia skontrolovať, stlačte klávesy Alt+Shift+A</translation>
<translation id="5050015258024679800">Predchádzajúci nadpis 4. úrovne</translation>
<translation id="4979404613699303341">Predchádzajúce tlačidlo</translation>
<translation id="6714813999819678458">Predchádzajúci nadpis 2. úrovne</translation>
<translation id="20601713649439366">Žiadny predchádzajúci matematický výraz</translation>
<translation id="713824876195128146">Ďalší blok citácie</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="4562182871062042450">vnútorný odkaz</translation>
<translation id="7540083713905917247"><ph name="VALUE"/>, <ph name="NAME"/>, posúvač</translation>
<translation id="2188751878842439466">{COUNT,plural, =1{pravá zátvorka}few{# pravé zátvorky}many{# close parens}other{# pravých zátvoriek}}</translation>
<translation id="176811013242889940">prepínač položiek ponuky</translation>
<translation id="2932083475399492303">Prepnúť typ riadku medzi riadkom štruktúry a rozloženia</translation>
<translation id="9027462562263121875">Žiadne tabuľky</translation>
<translation id="1902396333223336119">Bunka</translation>
<translation id="7819187121850078213">okno, karta <ph name="TITLE"/></translation>
<translation id="2121067395472282800">prístupový kľúč:<ph name="KEY"/></translation>
<translation id="6193330012414963395">dopoludnia/popoludní</translation>
<translation id="1177863135347784049">Vlastné</translation>
<translation id="1722716240000795234">prepínač</translation>
<translation id="1613476421962910979">Zvukové signály sú zapnuté</translation>
<translation id="2089387485033699258">sk</translation>
<translation id="2843837985843789981">Predchádzajúca skupina</translation>
<translation id="1834891354138622109">Stĺpec</translation>
<translation id="4647836961514597010">Výber farieb</translation>
<translation id="3497063866483065785">{COUNT,plural, =1{otáznik}few{# otázniky}many{# question marks}other{# otáznikov}}</translation>
<translation id="7161771961008409533">Kontextové tlačidlo</translation>
<translation id="6735257939857578167">s <ph name="NUM"/> položkami</translation>
<translation id="1023866615269196768">Rozšírené</translation>
<translation id="7939428177581522200">pridané do výberu</translation>
<translation id="5597933780944041114">Žiadny ďalší nadpis</translation>
<translation id="7221740160534240920">riadok</translation>
<translation id="5939518447894949180">Obnoviť</translation>
<translation id="1524531499102321782">Braille – ďalší riadok</translation>
<translation id="7374104575779636480">Opúšťate tabuľku</translation>
<translation id="7870596830398826354">Strom jazyka Math ML</translation>
<translation id="3568702578574425662"><ph name="NAME"/>, začiarkavacie políčko nie je začiarknuté</translation>
<translation id="7992766987062040279">prepínač</translation>
<translation id="731576946540457939">Titulky v Braillovom písme sú vypnuté</translation>
<translation id="5684277895745049190">Zoznam</translation>
<translation id="4529987814483543472">Klasická klávesová mapa</translation>
<translation id="8808582214901541005">marec</translation>
<translation id="2329324941084714723">Panel karty</translation>
<translation id="9108370397979208512">matematika</translation>
<translation id="842922884199979200">Žiadny ďalší nadpis 3. úrovne</translation>
<translation id="3086746722712840547">poznámka</translation>
<translation id="7269119382257320590">Žiadna interpunkcia</translation>
<translation id="2705875883745373140">Nestlačené</translation>
<translation id="6601344353291556895">Povoliť podrobné popisy.</translation>
<translation id="6119955456199054975">Koniec bunky</translation>
<translation id="8538422257246433078">doplnkové</translation>
<translation id="8898516272131543774">Cyklicky striedať zvukovú odozvu na interpunkciu</translation>
<translation id="1876229593313240038">dokument</translation>
<translation id="4826604887384865800">Ďalší skok</translation>
<translation id="7408482676469142474">tabuľka</translation>
<translation id="5929640336274528640">&lt;</translation>
<translation id="5789643057113097023">.</translation>
<translation id="3665563998540286755"><ph name="VALUE"/>, pole zoznamu</translation>
<translation id="7170733337935166589">Prejsť dopredu počas nepretržitého čítania</translation>
<translation id="513774504516943387">odkaz</translation>
<translation id="4693675773662933727">Prechádzajúci orientačný bod</translation>
<translation id="2267945578749931355">Ďalší znak</translation>
<translation id="930275611743429116">Začať alebo ukončiť výber</translation>
<translation id="2582407057977008361">Vedľa</translation>
<translation id="5683155931978483559">Predchádzajúce začiarkavacie políčko</translation>
<translation id="6411426777058107714">Žiadny predchádzajúci prepínač</translation>
<translation id="6964088412282673743">Žiadny predchádzajúci ovládací prvok</translation>
<translation id="1439316808600711881">oblasť</translation>
<translation id="4202186506458631436">Posunúť doprava</translation>
<translation id="113582498867142724">Počet položiek v zbierke <ph name="TAG"/>: <ph name="NUM"/></translation>
<translation id="2549392850788122959">Kláves <ph name="KEY"/> bol obnovený</translation>
<translation id="4696413482802371445">Žiadny ďalší nadpis 5. úrovne</translation>
<translation id="2199994615414171367">Predchádzajúci matematický výraz</translation>
<translation id="6736510033526053669">karta sa vytvorila</translation>
<translation id="2667291555398229137">Kliknite na položku pod navigačným klávesom</translation>
<translation id="4161663686871496107">Hovorená spätná väzba ChromeVox je pripravená</translation>
<translation id="1767971298383044434">hlavička stĺpca</translation>
<translation id="4054936709456751127">stav</translation>
<translation id="3120161548076541002">povinné</translation>
<translation id="2450814015951372393">Začiarkavacie políčko</translation>
<translation id="7805247615045262757">predvolená navigácia</translation>
<translation id="8455868257606149352">Max. <ph name="X"/></translation>
<translation id="8759334257841767240">Žiadny ďalší odkaz</translation>
<translation id="3911219083506081781">panel kariet</translation>
<translation id="4287520460805643128">Žiadny ďalší článok</translation>
<translation id="5850707923114094062">Posunúť späť</translation>
<translation id="1828385960365606039">máj</translation>
<translation id="1220638714822268202">začiarkavacie políčko</translation>
<translation id="5098541983634824365">Opúšťate mriežku</translation>
<translation id="2841013758207633010">Čas</translation>
<translation id="7596919493010894443">výber bol vymazaný</translation>
<translation id="7362871137496673139">Žiadny predchádzajúci nadpis 2. úrovne</translation>
<translation id="571866080859340309">Preskúmavanie skupín</translation>
<translation id="4983588134362688868">Prechod do hornej časti stránky</translation>
<translation id="16777221443363124">Panel ponuky</translation>
<translation id="1167523994081052608">!</translation>
<translation id="5189244881767082992">Riadok</translation>
<translation id="4038349100599457191">Ovládací prvok Mesiac</translation>
<translation id="385383972552776628">Otvoriť stránku možností</translation>
<translation id="2091933974477985526">Predchádzajúca upraviteľná textová oblasť</translation>
<translation id="4740661827607246557">Príkazy pomocníka</translation>
<translation id="6996566555547746822">Ďalšie rozbaľovacie pole</translation>
<translation id="257674075312929031">Skupina</translation>
<translation id="3655855170848725876">{COUNT,plural, =1{dolár}few{# znaky dolára}many{# dollar signs}other{# znakov dolára}}</translation>
<translation id="8587549812518406253">Ďalšia položka zoznamu</translation>
<translation id="8199231515320852133">Oznámiť hlavičky aktuálnej bunky</translation>
<translation id="520883772648104506">Žiadny ďalší prepínač</translation>
<translation id="6236061028292614533">Ďalší nadpis</translation>
<translation id="8422051534021841902">pole s heslom</translation>
<translation id="8940925288729953902">Kláves modifikátora</translation>
<translation id="8606621670302093223">Ovládací prvok Dátum</translation>
<translation id="1669290819662866522">týždeň</translation>
<translation id="8520472399088452386">Tlačidlo otáčania</translation>
<translation id="2086961585857038472">Ďalšie slovo</translation>
<translation id="3406571581437484613">posúvací panel</translation>
<translation id="2429669115401274487">PM</translation>
<translation id="5321085947096604457">{COUNT,plural, =1{čiarka}few{# čiarky}many{# commas}other{# čiarok}}</translation>
<translation id="2462626033734746142">Skupina prepínačov</translation>
<translation id="5712338278108304766">Ďalší stĺpec tabuľky</translation>
<translation id="241124561063364910">a potom zadajte</translation>
<translation id="3777255250339039212">h1</translation>
<translation id="2628764385451019380">Žiadne predchádzajúce rozbaľovacie pole</translation>
<translation id="1338790109741176741">Počet odkazov: <ph name="NUM"/></translation>
<translation id="1155043339247954670">Žiadna ďalšia položka zoznamu</translation>
<translation id="1474557363159888097">Žiadne predchádzajúce ukotvenie</translation>
<translation id="6129953537138746214">Medzera</translation>
<translation id="667999046851023355">Dokument</translation>
<translation id="3241052487511142956">Predchádzajúci navštívený odkaz</translation>
<translation id="7684431668231950609">Upraviť text, vstup webovej adresy</translation>
<translation id="6355910664415701303">Žiadna predchádzajúca položka zoznamu</translation>
<translation id="423334822609210999">Vľavo nie je žiadna bunka</translation>
<translation id="1275718070701477396">Vybraté</translation>
<translation id="9151211641321628915">Oznamuje stručný popis aktuálnej pozície</translation>
<translation id="4373197658375206385">Žiadna predchádzajúca položka, ktorá nie je odkazom</translation>
<translation id="308895241372589742">Žiadny nasledujúci matematický výraz</translation>
<translation id="7532613204005497612">jún</translation>
<translation id="3138767756593758860">Zobraziť zoznam orientačných bodov</translation>
<translation id="1969092762068865084">júl</translation>
<translation id="5683416974515157844">&gt;</translation>
<translation id="3692274950075847560">V:<ph name="RESULT"/></translation>
<translation id="7851816175263618915">Čiastočná interpunkcia</translation>
<translation id="4471074325120394300">Žiadne odkazy</translation>
<translation id="5561345396546889625">Ďalší zoznam</translation>
<translation id="4954534434583049121">Predchádzajúci blok citácie</translation>
<translation id="5514470142141405284">/x</translation>
<translation id="8791025954632646584">Sémantika je zapnutá</translation>
<translation id="1610130962244179598">Prepnúť na šesťbodové Braillovo písmo</translation>
<translation id="8864099967139188018">Žiadny ďalší nadpis 6. úrovne</translation>
<translation id="1659072772017912254">Nezačiarknuté</translation>
<translation id="3856075812838139784">Iba na čítanie</translation>
<translation id="6716505898850596801">Klávesy modifikátora</translation>
<translation id="5628125749885014029">h4</translation>
<translation id="8882002077197914455">Hlavička riadka</translation>
<translation id="7210211103303402262">minúty</translation>
<translation id="5330443287809544590"><ph name="NAME"/>, odkaz</translation>
</translationbundle>