blob: fdb1cdff66e5f57d97db0b30f811fa31b1bb3ae8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1006017844123154345">Mở trực tuyến</translation>
<translation id="1036348656032585052">Tắt</translation>
<translation id="1036727731225946849">Đang thêm <ph name="WEBAPK_NAME" />...</translation>
<translation id="1041308826830691739">Từ trang web</translation>
<translation id="1049743911850919806">Ẩn danh</translation>
<translation id="10614374240317010">Không bao giờ lưu</translation>
<translation id="1068672505746868501">Không bao giờ dịch các trang viết bằng <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="1080790410959514870">Bạn đang đăng xuất tài khoản do <ph name="DOMAIN_NAME" /> quản lý. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu Chrome được lưu trữ trên thiết bị này nhưng dữ liệu sẽ vẫn còn trong tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="1105960400813249514">Chụp ảnh màn hình</translation>
<translation id="1111673857033749125">Dấu trang được lưu trên thiết bị khác của bạn sẽ xuất hiện tại đây.</translation>
<translation id="1113597929977215864">Hiển thị chế độ xem đơn giản</translation>
<translation id="1121094540300013208">Báo cáo sử dụng và sự cố</translation>
<translation id="1145536944570833626">Xóa dữ liệu hiện có.</translation>
<translation id="1146678959555564648">Nhập VR</translation>
<translation id="116280672541001035">Đã sử dụng</translation>
<translation id="1178581264944972037">Tạm dừng</translation>
<translation id="1181037720776840403">Xóa</translation>
<translation id="1197267115302279827">Di chuyển dấu trang</translation>
<translation id="119944043368869598">Xóa tất cả</translation>
<translation id="1201402288615127009">Tiếp theo</translation>
<translation id="1204037785786432551">Tải liên kết xuống</translation>
<translation id="1206892813135768548">Sao chép văn bản liên kết</translation>
<translation id="1209206284964581585">Ẩn ngay bây giờ</translation>
<translation id="1211530540767271776">Không có thiết bị USB nào ở đây</translation>
<translation id="123724288017357924">Tải lại trang hiện tại, bỏ qua nội dung được lưu trong bộ nhớ đệm</translation>
<translation id="1240668123557180468">Khám phá trang web do các đối tượng lân cận gửi. Chrome tập hợp các trang web được liên kết với các đối tượng xung quanh bạn, chuyển chúng một cách ẩn danh tới dịch vụ của Google để tìm những trang web hữu ích nhất cho bạn, sau đó hiển thị các trang đó.
Bạn phải bật Bluetooth và Vị trí để sử dụng Web trong cuộc sống.</translation>
<translation id="124116460088058876">Ngôn ngữ khác</translation>
<translation id="124678866338384709">Đóng tab hiện tại</translation>
<translation id="1258753120186372309">Hình tượng trưng của Google: <ph name="DOODLE_DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="1272079795634619415">Dừng</translation>
<translation id="1283039547216852943">Nhấn để mở rộng</translation>
<translation id="1285320974508926690">Không bao giờ dịch trang web này</translation>
<translation id="1291207594882862231">Xóa lịch sử, cookie, dữ liệu trang web, bộ nhớ đệm…</translation>
<translation id="129553762522093515">Các tab đã đóng gần đây</translation>
<translation id="1320663236730331991">Vuốt lên để dễ dàng truy cập vào các trang web và bài viết phổ biến, tài nguyên đã tải xuống, v.v</translation>
<translation id="1326317727527857210">Để có các tab từ các thiết bị khác của bạn, hãy đăng nhập vào Chrome.</translation>
<translation id="1332501820983677155">Phím tắt cho các tính năng của Google Chrome</translation>
<translation id="136248372334525878">Tải trước trang để tải nhanh hơn và đọc ngoại tuyến</translation>
<translation id="1369915414381695676">Đã thêm trang web <ph name="SITE_NAME" /></translation>
<translation id="1373696734384179344">Không đủ bộ nhớ để tải xuống nội dung được chọn.</translation>
<translation id="1376578503827013741">Đang tính toán...</translation>
<translation id="138361230106469022">Xin chào <ph name="FULL_NAME" />!</translation>
<translation id="1383876407941801731">Tìm kiếm</translation>
<translation id="1384959399684842514">Đã tạm dừng quá trình tải xuống</translation>
<translation id="1389236224998445076">Dữ liệu đã tiết kiệm:</translation>
<translation id="1389974829397082527">Không có dấu trang ở đây</translation>
<translation id="1397811292916898096">Tìm kiếm bằng <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1404122904123200417">Được nhúng trong <ph name="WEBSITE_URL" /></translation>
<translation id="1406000523432664303">“Không theo dõi”</translation>
<translation id="1407135791313364759">Mở tất cả</translation>
<translation id="1409879593029778104">Đã ngăn tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> do tệp này đã tồn tại.</translation>
<translation id="1414981605391750300">Đang liên hệ với Google. Quá trình này có thể mất ít phút…</translation>
<translation id="1416550906796893042">Phiên bản ứng dụng</translation>
<translation id="1430915738399379752">In</translation>
<translation id="1445680696957526815">Các cấu phần của Chrome không tương thích với nhau. Chrome có thể đang nâng cấp, vui lòng thử lại sau ít phút. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử gỡ cài đặt và cài đặt lại Chrome.</translation>
<translation id="1446450296470737166">Cho phép kiểm soát hoàn toàn thiết bị MIDI</translation>
<translation id="145097072038377568">Tắt trong Cài đặt Android</translation>
<translation id="1455941322673536744">Tự động điền và thanh toán</translation>
<translation id="1477626028522505441">Tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> không thành công do sự cố máy chủ.</translation>
<translation id="1506061864768559482">Công cụ tìm kiếm</translation>
<translation id="1513352483775369820">Dấu trang và lịch sử web</translation>
<translation id="1513858653616922153">Xóa mật khẩu</translation>
<translation id="1539064842193522527">Đã mở liên kết trong Chrome</translation>
<translation id="1549000191223877751">Di chuyển đến cửa sổ khác</translation>
<translation id="1553358976309200471">Cập nhật Chrome</translation>
<translation id="1566400915470565838">Để sử dụng <ph name="APP_NAME" />, vui lòng kết nối Internet.</translation>
<translation id="1569387923882100876">Thiết bị đã kết nối</translation>
<translation id="1571304935088121812">Sao chép tên người dùng</translation>
<translation id="1612196535745283361">Chrome cần có quyền truy cập vị trí để quét tìm thiết bị. Tính năng truy cập vị trí bị <ph name="BEGIN_LINK" />tắt cho thiết bị này<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1620510694547887537">Máy ảnh</translation>
<translation id="1623104350909869708">Ngăn trang này tạo hộp thoại bổ sung</translation>
<translation id="1628019612362412531">{NUM_SELECTED,plural, =1{Xóa 1 mục đã chọn}other{Xóa # mục đã chọn}}</translation>
<translation id="1641113438599504367">Duyệt web an toàn</translation>
<translation id="164269334534774161">Bạn đang xem bản sao ngoại tuyến của trang này từ <ph name="CREATION_TIME" /></translation>
<translation id="1643702317193804718">Đang dịch trang sang <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="1644574205037202324">Lịch sử</translation>
<translation id="1647391597548383849">Truy cập máy ảnh của bạn</translation>
<translation id="1660204651932907780">Cho phép các trang web phát âm thanh (được đề xuất)</translation>
<translation id="1670399744444387456">Cơ bản</translation>
<translation id="1671236975893690980">Đang chờ tải xuống...</translation>
<translation id="1674523662097951983">Vị trí “Dấu trang” sắp thay đổi. Lần sau, bạn chỉ cần kéo thanh địa chỉ lên để truy cập.</translation>
<translation id="169033420419426091">Tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> không thành công do thiếu thẻ SD.</translation>
<translation id="1709438864123551175">Trình tiết kiệm dữ liệu</translation>
<translation id="1718835860248848330">Giờ vừa qua</translation>
<translation id="1729516292547892356">Để xem nội dung thực tế ảo, hãy cập nhật Dịch vụ VR của Google</translation>
<translation id="1742134235943978220">Đã được dịch sang <ph name="TARGET_LANGUAGE" />.</translation>
<translation id="1749561566933687563">Đồng bộ hóa dấu trang của bạn</translation>
<translation id="17513872634828108">Tab đang mở</translation>
<translation id="1756600373018374892">Nhấn nút này để truy cập nhanh vào các tab của bạn.</translation>
<translation id="1779089405699405702">Bộ giải mã hình ảnh</translation>
<translation id="1807246157184219062">Sáng</translation>
<translation id="1829244130665387512">Tìm trong trang</translation>
<translation id="1832521218263067499">Sự cố bảo mật</translation>
<translation id="1853692000353488670">Tab ẩn danh mới</translation>
<translation id="1880072593381090678">Trang phổ biến từ Chrome</translation>
<translation id="1887786770086287077">Đã tắt quyền truy cập vị trí đối với thiết bị này. Hãy bật trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1891331835972267886"><ph name="APP_NAME" /> sẽ mở trong Chrome. Bằng việc tiếp tục, bạn đồng ý với <ph name="BEGIN_LINK1" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_LINK1" /><ph name="BEGIN_LINK2" />Thông báo bảo mật<ph name="END_LINK2" /> của Chrome.</translation>
<translation id="189172778771606813">Đóng ngăn điều hướng</translation>
<translation id="1897409700584096124">Trang web đang phát</translation>
<translation id="1919345977826869612">Quảng cáo</translation>
<translation id="1933845786846280168">Tab được chọn</translation>
<translation id="1938981467853765413">Cung cấp phản hồi</translation>
<translation id="194341124344773587">Bật quyền cho Chrome trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1943432128510653496">Lưu mật khẩu</translation>
<translation id="1944384637046898011">Mã hóa tất cả dữ liệu bằng mật khẩu Google kể từ <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="1946005195648379376">Kiểm soát cách Google sử dụng lịch sử duyệt web của bạn để cá nhân hóa Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google.</translation>
<translation id="1952172573699511566">Các trang web sẽ hiển thị văn bản bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn khi có thể.</translation>
<translation id="1966710179511230534">Vui lòng cập nhật chi tiết đăng nhập của bạn.</translation>
<translation id="196723829409668860">Mọi người cũng đã xem</translation>
<translation id="1974060860693918893">Nâng cao</translation>
<translation id="1984937141057606926">Được cho phép, ngoại trừ cookie của bên thứ ba</translation>
<translation id="1989112275319619282">Duyệt qua</translation>
<translation id="1993768208584545658"><ph name="SITE" /> muốn ghép nối</translation>
<translation id="1994173015038366702">URL trang web</translation>
<translation id="200815880754187296">Các ứng dụng khác chiếm <ph name="KILOBYTES" /> KB</translation>
<translation id="2015632741368427174">Đã chặn chuyển hướng đến trang web:</translation>
<translation id="2017836877785168846">Xóa lịch sử và tự động hoàn thành trong thanh địa chỉ.</translation>
<translation id="2021896219286479412">Kiểm soát trang toàn màn hình</translation>
<translation id="2038563949887743358">Bật Yêu cầu trang web cho máy tính</translation>
<translation id="2045104531052923016">Các ứng dụng khác chiếm <ph name="GIGABYTES" /> GB</translation>
<translation id="2079545284768500474">Hoàn tác</translation>
<translation id="2082238445998314030">Kết quả <ph name="RESULT_NUMBER" /> trong tổng số <ph name="TOTAL_RESULTS" /></translation>
<translation id="2086116129690175316">Giới thiệu Chrome mới</translation>
<translation id="2086652334978798447">Để nhận nội dung được cá nhân hóa do Google đề xuất, hãy đăng nhập vào Chrome.</translation>
<translation id="2091887806945687916">Âm thanh</translation>
<translation id="209354263896846928">Truy cập vào thanh địa chỉ ở cuối màn hình của bạn</translation>
<translation id="2095887075102408547">Khi bạn bật tính năng này, Chrome sẽ sử dụng máy chủ Google để nén các trang mà bạn truy cập trước khi tải trang xuống. Google sẽ không tối ưu hóa hoặc thấy các trang được truy cập bằng kết nối riêng tư (HTTPS) hoặc trong tab ẩn danh.</translation>
<translation id="2100273922101894616">Tự động đăng nhập</translation>
<translation id="2111511281910874386">Chuyển đến trang</translation>
<translation id="2122601567107267586">Không thể mở ứng dụng</translation>
<translation id="2123074103454259350">Chưa được bật</translation>
<translation id="2126426811489709554">Được hỗ trợ bởi Chrome</translation>
<translation id="2131665479022868825">Đã lưu <ph name="DATA" /></translation>
<translation id="213279576345780926">Đã đóng <ph name="TAB_TITLE" /></translation>
<translation id="2139186145475833000">Thêm vào Màn hình chính</translation>
<translation id="2146738493024040262">Mở ứng dụng tức thì</translation>
<translation id="2148716181193084225">Hôm nay</translation>
<translation id="2154484045852737596">Chỉnh sửa thẻ</translation>
<translation id="2154710561487035718">Sao chép URL</translation>
<translation id="2156074688469523661">Số trang web còn lại (<ph name="NUMBER_OF_SITES" />)</translation>
<translation id="2172731970979873816">Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn tắt Chrome mới</translation>
<translation id="2185784955520093231">Bạn đang sử dụng Chrome mới</translation>
<translation id="219985413780390209">Bảo vệ bạn và thiết bị của bạn khỏi các trang web nguy hiểm</translation>
<translation id="2206488550163399966"><ph name="APP_NAME" />, ứng dụng web. <ph name="APP_URL" /></translation>
<translation id="2227444325776770048">Tiếp tục bằng <ph name="USER_FULL_NAME" /></translation>
<translation id="2266890032547182881">Phân tích mức sử dụng dữ liệu</translation>
<translation id="2268044343513325586">Tinh chỉnh</translation>
<translation id="2286841657746966508">Địa chỉ thanh toán</translation>
<translation id="230115972905494466">Không tìm thấy thiết bị tương thích</translation>
<translation id="2315043854645842844">Lựa chọn chứng chỉ phía ứng dụng khách không được hệ điều hành hỗ trợ.</translation>
<translation id="2321958826496381788">Kéo thanh trượt cho đến khi bạn có thể đọc nội dung này thoải mái. Chữ tối thiểu phải to như này sau khi bấm đúp vào một đoạn.</translation>
<translation id="2323763861024343754">Bộ nhớ trang web</translation>
<translation id="2328985652426384049">Không thể đăng nhập</translation>
<translation id="2342981853652716282">Đăng nhập vào Chrome để nhận dấu trang, mật khẩu và nhiều nội dung khác trên tất cả các thiết bị của bạn.</translation>
<translation id="2343328333327081434">Đang cài đặt…</translation>
<translation id="2346253980530904022">Máy chủ Google sẽ tối ưu hóa các trang mà bạn truy cập, trừ HTTPS và chế độ Ẩn danh.</translation>
<translation id="2349710944427398404">Tổng số dữ liệu mà Chrome sử dụng, bao gồm tài khoản, dấu trang và cài đặt đã lưu</translation>
<translation id="2351097562818989364">Đã đặt lại cài đặt dịch của bạn.</translation>
<translation id="2359808026110333948">Tiếp tục</translation>
<translation id="2369533728426058518">tab đang mở</translation>
<translation id="2387895666653383613">Chia tỷ lệ văn bản</translation>
<translation id="2414886740292270097">Tối</translation>
<translation id="2416359993254398973">Chrome cần có quyền truy cập máy ảnh của bạn cho trang web này.</translation>
<translation id="2433507940547922241">Hình thức</translation>
<translation id="2440823041667407902">Truy cập vị trí</translation>
<translation id="2450083983707403292">Bạn có muốn bắt đầu tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> lần nữa không?</translation>
<translation id="2476578072172137802">Cài đặt trang web</translation>
<translation id="2482878487686419369">Thông báo</translation>
<translation id="2490674006498621843">Hãy kéo thanh công cụ lên để tìm tệp và trang của bạn trong tài nguyên đã tải xuống</translation>
<translation id="2496180316473517155">Lịch sử duyệt web</translation>
<translation id="2498359688066513246">Trợ giúp và phản hồi</translation>
<translation id="2501278716633472235">Quay lại</translation>
<translation id="2503472621226270518">Mở rộng bảng điều hướng</translation>
<translation id="2512222046227390255">Tự động điền biểu mẫu</translation>
<translation id="2526148617758225454">Trình tiết kiệm dữ liệu đang bật. Quản lý tiện ích này trong Cài đặt.</translation>
<translation id="2532336938189706096">Lượt xem trên web</translation>
<translation id="2536728043171574184">Xem bản sao ngoại tuyến của trang này</translation>
<translation id="2546283357679194313">Cookie và dữ liệu trang web</translation>
<translation id="2567385386134582609">HÌNH ẢNH</translation>
<translation id="2570922361219980984">Quyền truy cập vị trí cũng đã bị tắt đối với thiết bị này. Hãy bật trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="257931822824936280">Đã mở rộng - nhấp để thu gọn.</translation>
<translation id="2581165646603367611">Thao tác này sẽ xóa cookie, bộ nhớ đệm và các dữ liệu khác của các trang web mà Chrome cho rằng không quan trọng.</translation>
<translation id="2587052924345400782">Đã có phiên bản mới hơn</translation>
<translation id="2593272815202181319">Monospace</translation>
<translation id="2612676031748830579">Số thẻ</translation>
<translation id="2621115761605608342">Cho phép JavaScript cho trang web cụ thể.</translation>
<translation id="2625189173221582860">Đã sao chép mật khẩu</translation>
<translation id="2631006050119455616">Đã tiết kiệm</translation>
<translation id="2647434099613338025">Thêm ngôn ngữ</translation>
<translation id="2653659639078652383">Gửi</translation>
<translation id="2677748264148917807">Rời khỏi</translation>
<translation id="2704606927547763573">Đã sao chép</translation>
<translation id="2707726405694321444">Làm mới trang</translation>
<translation id="2709516037105925701">Tự động điền</translation>
<translation id="2744248271121720757">Hãy nhấn vào một từ để tìm kiếm ngay hoặc xem các hành động có liên quan</translation>
<translation id="2762000892062317888">vừa xong</translation>
<translation id="2777555524387840389">Còn <ph name="SECONDS" /> giây</translation>
<translation id="2781151931089541271">Còn 1 giây</translation>
<translation id="2810645512293415242">Trang đơn giản giúp lưu dữ liệu và tải nhanh hơn.</translation>
<translation id="2836148919159985482">Chạm vào nút quay lại để thoát khỏi chế độ toàn màn hình.</translation>
<translation id="2842985007712546952">Thư mục gốc</translation>
<translation id="2870560284913253234">Trang web</translation>
<translation id="2874939134665556319">Bản nhạc trước</translation>
<translation id="2876764156902388290">Chrome đang sử dụng ít dữ liệu hơn để hiển thị cho bạn trang này</translation>
<translation id="2888126860611144412">Giới thiệu Chrome</translation>
<translation id="2891154217021530873">Ngừng tải trang</translation>
<translation id="2900528713135656174">Tạo sự kiện</translation>
<translation id="2902702728133930130">Chrome khởi động không thành công với lỗi không mong muốn.</translation>
<translation id="2903493209154104877">Địa chỉ</translation>
<translation id="290376772003165898">Trang này không được viết bằng <ph name="LANGUAGE" />?</translation>
<translation id="2913331724188855103">Cho phép trang web lưu và đọc dữ liệu cookie (được đề xuất)</translation>
<translation id="2932150158123903946">Bộ nhớ Google <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="2956410042958133412">Tài khoản này do <ph name="PARENT_NAME_1" /><ph name="PARENT_NAME_2" /> quản lý.</translation>
<translation id="2960796085439532066">Bản quyền <ph name="YEAR" /> Google Inc. Mọi quyền được bảo lưu.</translation>
<translation id="2962095958535813455">Đã chuyển sang tab ẩn danh</translation>
<translation id="2968755619301702150">Trình xem chứng chỉ</translation>
<translation id="2979025552038692506">Tab ẩn danh được chọn</translation>
<translation id="2989523299700148168">Đã truy cập gần đây</translation>
<translation id="2996291259634659425">Tạo cụm mật khẩu</translation>
<translation id="2996809686854298943">Cần có URL</translation>
<translation id="300526633675317032">Thao tác này sẽ xóa tất cả <ph name="SIZE_IN_KB" /> bộ nhớ trang web.</translation>
<translation id="3029613699374795922">Đã tải xuống <ph name="KBS" /> KB</translation>
<translation id="3029704984691124060">Cụm mật khẩu không khớp</translation>
<translation id="3030708446010914655">Truy cập vào thanh địa chỉ ở đây</translation>
<translation id="3036750288708366620"><ph name="BEGIN_LINK" />Nhận trợ giúp<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="305593374596241526">Đã tắt vị trí; hãy bật vị trí trong mục <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="307908932405420782">Các bài viết khác sẽ sớm xuất hiện. Chúc bạn buổi sáng vui vẻ!</translation>
<translation id="3089395242580810162">Mở bằng tab ẩn danh</translation>
<translation id="311456632243022227">Đã mở nhiều liên kết trong Chrome</translation>
<translation id="3115898365077584848">Hiển thị thông tin</translation>
<translation id="3135915540460564231">Tôi có thể xem tài nguyên đã tải xuống, dấu trang và lịch sử ở đâu?</translation>
<translation id="3137521801621304719">Thoát chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="3148434565183091099">Để nhận dấu trang trên tất cả các thiết bị của bạn, hãy đăng nhập vào Chrome.</translation>
<translation id="3157842584138209013">Xem lượng dữ liệu bạn đã tiết kiệm được từ nút Tùy chọn khác</translation>
<translation id="3166827708714933426">Phím tắt dành cho tab và cửa sổ</translation>
<translation id="3177909033752230686">Ngôn ngữ trang:</translation>
<translation id="3190152372525844641">Bật quyền cho Chrome trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3198916472715691905"><ph name="STORAGE_AMOUNT" /> dữ liệu được lưu trữ</translation>
<translation id="3207960819495026254">Đã được đánh dấu trang</translation>
<translation id="321773570071367578">Nếu bạn quên cụm mật khẩu hoặc muốn thay đổi cài đặt này, hãy <ph name="BEGIN_LINK" />đặt lại đồng bộ hóa<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3227137524299004712">Micrô</translation>
<translation id="3232754137068452469">Ứng dụng web</translation>
<translation id="3236059992281584593">Còn 1 phút</translation>
<translation id="3244271242291266297">MM</translation>
<translation id="3254409185687681395">Đánh dấu trang này</translation>
<translation id="3259831549858767975">Thu nhỏ mọi nội dung trên trang</translation>
<translation id="3269093882174072735">Tải hình ảnh</translation>
<translation id="3269956123044984603">Để có các tab từ các thiết bị khác của bạn, hãy bật “Tự động đồng bộ hóa dữ liệu” trong cài đặt tài khoản Android.</translation>
<translation id="3282568296779691940">Đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="32895400574683172">Cho phép thông báo</translation>
<translation id="3295602654194328831">Ẩn thông tin</translation>
<translation id="3303414029551471755">Tiếp tục tải xuống nội dung?</translation>
<translation id="3321222012623826478">Dịch vụ này cần gửi ẩn danh địa chỉ trang web này đến máy chủ của Google để xác minh.</translation>
<translation id="3328801116991980348">Thông tin về trang web</translation>
<translation id="3341058695485821946">Xem lượng dữ liệu bạn đã tiết kiệm được</translation>
<translation id="3350687908700087792">Đóng tất cả các tab ẩn danh</translation>
<translation id="3365671512111106261">Không khả dụng khi Trình tiết kiệm dữ liệu được bật</translation>
<translation id="3367813778245106622">Đăng nhập lại để bắt đầu đồng bộ hóa</translation>
<translation id="3384347053049321195">Chia sẻ hình ảnh</translation>
<translation id="3386292677130313581">Hỏi trước khi cho phép các trang web biết vị trí của bạn (được đề xuất)</translation>
<translation id="3387650086002190359">Tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> không thành công do lỗi hệ thống tệp.</translation>
<translation id="339329030417445648">Trang web này thường hiển thị quảng cáo xâm nhập</translation>
<translation id="3398320232533725830">Mở trình quản lý dấu trang</translation>
<translation id="3414952576877147120">Kích thước:</translation>
<translation id="3443221991560634068">Tải lại trang hiện tại</translation>
<translation id="3452612588551937789">Đăng nhập bằng Tài khoản Google để nhận dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác trên tất cả thiết bị của bạn.</translation>
<translation id="3487093336331957349">Đề xuất về tìm kiếm và trang web</translation>
<translation id="3492207499832628349">Tab ẩn danh mới</translation>
<translation id="3493531032208478708"><ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /> về nội dung được đề xuất</translation>
<translation id="3518985090088779359">Chấp nhận và tiếp tục</translation>
<translation id="3522247891732774234">Bản cập nhật có sẵn. Tùy chọn khác</translation>
<translation id="3527085408025491307">Thư mục</translation>
<translation id="3542235761944717775">Còn <ph name="KILOBYTES" /> KB</translation>
<translation id="3549644494707163724">Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn</translation>
<translation id="3549657413697417275">Tìm kiếm lịch sử của bạn</translation>
<translation id="3552151358455404883">Quản lý Chrome Sync và cá nhân hóa trong <ph name="BEGIN_LINK1" />Cài đặt<ph name="END_LINK1" /></translation>
<translation id="3557336313807607643">Thêm vào danh bạ</translation>
<translation id="3587482841069643663">Tất cả</translation>
<translation id="3590487821116122040">Bộ nhớ trang web mà Chrome cho rằng không quan trọng (ví dụ: những trang web không có cài đặt đã lưu nào hoặc trang web mà bạn không truy cập thường xuyên)</translation>
<translation id="3599863153486145794">Xóa lịch sử khỏi tất cả các thiết bị đã đăng nhập. Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác tại <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3600792891314830896">Tắt tiếng trên các trang web phát âm thanh</translation>
<translation id="360207483134687714">Giúp nâng cao trải nghiệm VR trong Chrome</translation>
<translation id="360480449234699036">Tìm hiểu về các chủ đề trên trang web mà không rời khỏi trang. Chạm để Tìm kiếm gửi một từ và ngữ cảnh xung quanh từ đó tới Google Tìm kiếm, trả về định nghĩa, hình ảnh, kết quả tìm kiếm và các chi tiết khác.
Để điều chỉnh cụm từ tìm kiếm của bạn, nhấn và giữ để chọn. Để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn, trượt bảng điều khiển theo mọi hướng lên trên rồi chạm vào hộp tìm kiếm.</translation>
<translation id="3616113530831147358">Âm thanh</translation>
<translation id="3620176948598597475">Việc đặt lại sẽ xóa lịch sử của Trình tiết kiệm dữ liệu, bao gồm cả danh sách các trang web đã truy cập.</translation>
<translation id="3632295766818638029">Hiển thị mật khẩu</translation>
<translation id="363596933471559332">Tự động đăng nhập vào các trang web bằng thông tin đăng nhập được lưu trữ. Khi tính năng này tắt, bạn sẽ luôn được yêu cầu xác minh trước khi đăng nhập vào trang web.</translation>
<translation id="3649663272864015643">Đã chọn tab Trang chủ</translation>
<translation id="3661699943263275414">Các trang web của bên thứ ba có thể lưu và đọc dữ liệu cookie</translation>
<translation id="3662546969139119822">Không có lịch sử ở đây</translation>
<translation id="3672452749423051839">Đề xuất cho lỗi điều hướng</translation>
<translation id="3712575778697986964">Đặt lại Trình tiết kiệm dữ liệu?</translation>
<translation id="3714981814255182093">Mở thanh Tìm kiếm</translation>
<translation id="3716182511346448902">Chrome đã tạm dừng trang này vì trang dùng quá nhiều bộ nhớ.</translation>
<translation id="3734660163659757482">Kéo lên để xem dấu trang và nội dung khác</translation>
<translation id="3738139272394829648">Chạm để tìm kiếm</translation>
<translation id="3739899004075612870">Đã đánh dấu trang trong <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3744111309925758534">Các ứng dụng khác chiếm <ph name="MEGABYTES" /> MB</translation>
<translation id="3744111561329211289">Đồng bộ hóa dưới nền</translation>
<translation id="3773755127849930740"><ph name="BEGIN_LINK" />Bật Bluetooth<ph name="END_LINK" /> để cho phép ghép nối</translation>
<translation id="3778956594442850293">Đã thêm vào màn hình chính</translation>
<translation id="3789841737615482174">Cài đặt</translation>
<translation id="3810838688059735925">Video</translation>
<translation id="3810973564298564668">Quản lý</translation>
<translation id="3819178904835489326">Đã xóa <ph name="NUMBER_OF_DOWNLOADS" /> bản tải xuống</translation>
<translation id="3822502789641063741">Xóa bộ nhớ trang web?</translation>
<translation id="3859306556332390985">Tìm kiếm tiến</translation>
<translation id="3894427358181296146">Thêm thư mục</translation>
<translation id="3895926599014793903">Buộc bật thu phóng</translation>
<translation id="3927692899758076493">Sans Serif</translation>
<translation id="3928666092801078803">Kết hợp dữ liệu của tôi</translation>
<translation id="393697183122708255">Không có tìm kiếm bằng giọng nói đã bật</translation>
<translation id="3950820424414687140">Đăng nhập</translation>
<translation id="395206256282351086">Tính năng đề xuất trang web và tìm kiếm đã bị tắt</translation>
<translation id="395922942268463099">Trang được cập nhật thường xuyên</translation>
<translation id="3967822245660637423">Tải xuống hoàn tất</translation>
<translation id="397583555483684758">Đồng bộ hóa đã ngừng hoạt động</translation>
<translation id="3976396876660209797">Xóa và tạo lại lối tắt này</translation>
<translation id="3985215325736559418">Bạn có muốn tải lại <ph name="FILE_NAME" /> xuống không?</translation>
<translation id="3987993985790029246">Sao chép liên kết</translation>
<translation id="3988213473815854515">Vị trí được cho phép</translation>
<translation id="3988466920954086464">Xem kết quả tìm kiếm tức thì trong bảng điều khiển này</translation>
<translation id="3997476611815694295">Bộ nhớ không quan trọng</translation>
<translation id="4002066346123236978">Tiêu đề</translation>
<translation id="4042870126885713738">Hiển thị các đề xuất khi địa chỉ web không khắc phục được hoặc kết nối không thể được thực hiện</translation>
<translation id="4046123991198612571">Bản nhạc tiếp theo</translation>
<translation id="4056223980640387499">Màu nâu đỏ</translation>
<translation id="4060598801229743805">Có các tùy chọn ở gần đầu màn hình</translation>
<translation id="4062305924942672200">Thông tin pháp lý</translation>
<translation id="4084682180776658562">Dấu trang</translation>
<translation id="4084836577264234537">Đã tải xuống <ph name="MEGABYTES" /> MB</translation>
<translation id="4089831646916293264">Tính năng này có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập vào các dịch vụ dữ liệu cao cấp được nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.</translation>
<translation id="4095146165863963773">Xóa dữ liệu ứng dụng?</translation>
<translation id="4097739989936358050">Ứng dụng này đang chạy trong Chrome.</translation>
<translation id="4099578267706723511">Giúp cải thiện Chrome bằng cách gửi số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố cho Google.</translation>
<translation id="410351446219883937">Tự động phát</translation>
<translation id="4113030288477039509">Do quản trị viên của bạn quản lý</translation>
<translation id="4116038641877404294">Tải trang xuống để sử dụng ngoại tuyến</translation>
<translation id="4127069705158143605">{BOOKMARKS_COUNT,plural, =1{%1$d dấu trang}other{%1$d dấu trang}}</translation>
<translation id="4165986682804962316">Cài đặt trang web</translation>
<translation id="4170011742729630528">Dịch vụ không khả dụng; thử lại sau.</translation>
<translation id="4181841719683918333">Ngôn ngữ</translation>
<translation id="4195643157523330669">Mở bằng tab mới</translation>
<translation id="4226663524361240545">Thông báo có thể làm rung thiết bị</translation>
<translation id="4242533952199664413">Mở cài đặt</translation>
<translation id="424864128008805179">Đăng xuất khỏi Chrome?</translation>
<translation id="4254813446494774748">Ngôn ngữ dịch:</translation>
<translation id="4256782883801055595">Giấy phép nguồn mở</translation>
<translation id="4259722352634471385">Điều hướng bị chặn: <ph name="URL" /></translation>
<translation id="4262028915562328938">Đã xảy ra lỗi đồng bộ hóa, hãy nhấn để biết thông tin chi tiết.</translation>
<translation id="4269820728363426813">Sao chép địa chỉ liên kết</translation>
<translation id="4275663329226226506">Truyền thông</translation>
<translation id="4278390842282768270">Được cho phép</translation>
<translation id="4307992518367153382">Cơ bản</translation>
<translation id="4351244548802238354">Đóng hộp thoại</translation>
<translation id="4378154925671717803">Điện thoại</translation>
<translation id="4384468725000734951">Sử dụng Sogou để tìm kiếm</translation>
<translation id="4404568932422911380">Không có dấu trang nào</translation>
<translation id="4409723563706114196">Sử dụng truy vấn dự đoán trang</translation>
<translation id="4412992751769744546">Cho phép cookie của bên thứ ba</translation>
<translation id="4432792777822557199">Kể từ bây giờ trở đi, các trang viết bằng <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /> sẽ được dịch sang <ph name="TARGET_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="4445444302979002552">Sử dụng các dịch vụ dự đoán để đề xuất cụm từ tìm kiếm và trang web</translation>
<translation id="4452411734226507615">Đóng tab <ph name="TAB_TITLE" /></translation>
<translation id="4452548195519783679">Đã đánh dấu trang vào <ph name="FOLDER_NAME" /></translation>
<translation id="4453340223357552416">Đã tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> trong <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4468959413250150279">Tắt âm thanh trên một trang web cụ thể.</translation>
<translation id="4479647676395637221">Hỏi trước trước khi cho phép các trang web sử dụng máy ảnh của bạn (được đề xuất)</translation>
<translation id="4487967297491345095">Tất cả dữ liệu ứng dụng của Chrome sẽ bị xóa vĩnh viễn. Dữ liệu này bao gồm tất cả tệp, cài đặt, tài khoản, cơ sở dữ liệu, v.v.</translation>
<translation id="4508440807153586353">Chỉ người có cụm mật khẩu mới có thể đọc dữ liệu được mã hóa của bạn. Cụm mật khẩu không được gửi tới hoặc được lưu trữ bởi Google. Nếu bạn quên cụm mật khẩu hoặc muốn thay đổi cài đặt này, bạn cần đặt lại đồng bộ hóa. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4513387527876475750">{DAYS,plural, =1{# ngày trước}other{# ngày trước}}</translation>
<translation id="451872707440238414">Tìm kiếm dấu trang của bạn</translation>
<translation id="4521489764227272523">Dữ liệu được chọn đã bị xóa khỏi Chrome và các thiết bị đã đồng bộ hóa của bạn.
Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác, chẳng hạn như tìm kiếm và hoạt động từ các dịch vụ khác của Google tại <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4522570452068850558">Chi tiết</translation>
<translation id="4526249700380860531">Xem và quản lý mật khẩu đã lưu tại <ph name="BEGIN_LINK" />passwords.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4532845899244822526">Chọn thư mục</translation>
<translation id="4550003330909367850">Để xem hoặc sao chép mật khẩu của bạn tại đây, hãy đặt khóa màn hình trên thiết bị này.</translation>
<translation id="4558311620361989323">Phím tắt cho trang web</translation>
<translation id="4565377596337484307">Ẩn mật khẩu</translation>
<translation id="4572422548854449519">Đăng nhập vào tài khoản được quản lý</translation>
<translation id="4581964774250883625">Bạn đã chuyển sang chế độ ẩn danh.</translation>
<translation id="4583164079174244168">{MINUTES,plural, =1{# phút trước}other{# phút trước}}</translation>
<translation id="4587589328781138893">Trang web</translation>
<translation id="4605958867780575332">Đã xóa mục: <ph name="ITEM_TITLE" /></translation>
<translation id="4616150815774728855">Mở <ph name="WEBAPK_NAME" /></translation>
<translation id="4645575059429386691">Do cha mẹ của bạn quản lý</translation>
<translation id="4663756553811254707">Đã xóa <ph name="NUMBER_OF_BOOKMARKS" /> dấu trang</translation>
<translation id="4665282149850138822">Đã thêm <ph name="NAME" /> vào Màn hình chính của bạn</translation>
<translation id="4684427112815847243">Đồng bộ hóa mọi thứ</translation>
<translation id="4686372254213217147">Kích thước ban đầu</translation>
<translation id="4695891336199304370">{SHIPPING_OPTIONS,plural, =1{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> tùy chọn khác}other{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> tùy chọn khác}}</translation>
<translation id="4698034686595694889">Xem ngoại tuyến trong <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="4698413471314543145">Chức năng quan trọng cần có để chạy Chrome bị thiếu; quá trình cài đặt Chrome của bạn chưa hoàn tất hoặc không tương thích với phiên bản Android này.</translation>
<translation id="4699172675775169585">Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm</translation>
<translation id="4714588616299687897">Tiết kiệm tới 60% dữ liệu</translation>
<translation id="4719927025381752090">Đề xuất dịch</translation>
<translation id="4720023427747327413">Mở trong <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4720982865791209136">Hãy giúp cải tiến Chrome. <ph name="BEGIN_LINK" />Tham gia khảo sát<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4730876730346568982">Bạn đang chuyển các tài khoản đồng bộ hóa từ <ph name="ACCOUNT_EMAIL_OLD" /> sang <ph name="ACCOUNT_EMAIL_NEW" />. Dữ liệu Chrome hiện có của bạn do <ph name="MANAGED_DOMAIN" /> quản lý. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu của bạn khỏi thiết bị này nhưng dữ liệu sẽ vẫn còn trong <ph name="ACCOUNT_EMAIL_OLD" />.</translation>
<translation id="473775607612524610">Cập nhật</translation>
<translation id="4738836084190194332">Đồng bộ hóa lần cuối: <ph name="WHEN" /></translation>
<translation id="4749960740855309258">Mở tab mới</translation>
<translation id="4759238208242260848">Tải xuống</translation>
<translation id="4766369052440583386">Trình tiết kiệm dữ liệu bật</translation>
<translation id="4797039098279997504">Chạm để quay lại <ph name="URL_OF_THE_CURRENT_TAB" /></translation>
<translation id="4807098396393229769">Tên trên thẻ</translation>
<translation id="4807963036345170158">Trình tiết kiệm dữ liệu tắt</translation>
<translation id="4811736444948656478">Đã mở bảng điều hướng cao bằng nửa màn hình</translation>
<translation id="4816465935029283692">Loại dữ liệu</translation>
<translation id="482201002591920174">Bộ nhớ chính</translation>
<translation id="4837753911714442426">Mở tùy chọn để in trang</translation>
<translation id="4842092870884894799">Hiển thị cửa sổ bật lên tạo mật khẩu</translation>
<translation id="4850886885716139402">Xem</translation>
<translation id="4860895144060829044">Gọi</translation>
<translation id="4874967477260347223">Giấy phép phương tiện</translation>
<translation id="4875775213178255010">Đề xuất nội dung</translation>
<translation id="4876188919622883022">Chế độ xem đơn giản</translation>
<translation id="4878404682131129617">Thiết lập đường hầm qua máy chủ proxy không thành công</translation>
<translation id="4881695831933465202">Mở</translation>
<translation id="4885273946141277891">Số phiên bản Chrome không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="4910889077668685004">Ứng dụng thanh toán</translation>
<translation id="4913161338056004800">Đặt lại thống kê</translation>
<translation id="4913169188695071480">Ngừng làm mới</translation>
<translation id="4915549754973153784"><ph name="BEGIN_LINK" />Nhận trợ giúp<ph name="END_LINK" /> trong khi quét tìm thiết bị…</translation>
<translation id="4943872375798546930">Không tìm thấy kết quả nào</translation>
<translation id="4958708863221495346"><ph name="URL_OF_THE_CURRENT_TAB" /> đang chia sẻ màn hình của bạn</translation>
<translation id="4961700429721424617">Bạn đang đăng xuất khỏi tài khoản do <ph name="MANAGED_DOMAIN" /> quản lý. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu Chrome khỏi thiết bị này nhưng dữ liệu sẽ vẫn còn trong Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="497421865427891073">Đi về phía trước</translation>
<translation id="4988526792673242964">Trang</translation>
<translation id="4996978546172906250">Chia sẻ qua</translation>
<translation id="5004339818306944878">Sử dụng ít dữ liệu hơn tối đa 60% và tăng tốc web. Máy chủ của Google sẽ tối ưu hóa các trang bạn truy cập.</translation>
<translation id="5005498671520578047">Sao chép mật khẩu</translation>
<translation id="5011311129201317034"><ph name="SITE" /> muốn kết nối</translation>
<translation id="5013696553129441713">Không có đề xuất mới</translation>
<translation id="5016205925109358554">Serif</translation>
<translation id="5039804452771397117">Cho phép</translation>
<translation id="5040262127954254034">Bảo mật</translation>
<translation id="5063480226653192405">Sử dụng</translation>
<translation id="5087580092889165836">Thêm thẻ</translation>
<translation id="5100237604440890931">Đã thu gọn - nhấp để mở rộng.</translation>
<translation id="510275257476243843">Còn 1 giờ</translation>
<translation id="5127805178023152808">Đồng bộ hóa đã tắt</translation>
<translation id="5129038482087801250">Cài đặt ứng dụng web</translation>
<translation id="5138299137310274655">Trang này bằng <ph name="SOURCE_LANGUAGE" />. Dịch sang <ph name="TARGET_LANGUAGE" />?</translation>
<translation id="515227803646670480">Xóa dữ liệu đã lưu trữ</translation>
<translation id="5152843274749979095">Chưa cài đặt ứng dụng được hỗ trợ nào</translation>
<translation id="5161254044473106830">Cần có tiêu đề</translation>
<translation id="5164482624172255778">Bạn có muốn Google Chrome đề xuất dịch các trang <ph name="LANGUAGE" /> từ trang web này vào lần tiếp theo không?</translation>
<translation id="5168917394043976756">Mở ngăn điều hướng</translation>
<translation id="5184329579814168207">Mở trong Chrome</translation>
<translation id="5199929503336119739">Hồ sơ công việc</translation>
<translation id="5210286577605176222">Quay về tab trước</translation>
<translation id="5210365745912300556">Đóng tab</translation>
<translation id="5222676887888702881">Đăng xuất</translation>
<translation id="5224771365102442243">Có video</translation>
<translation id="5233638681132016545">Tab mới</translation>
<translation id="5271967389191913893">Thiết bị không thể mở nội dung được tải xuống.</translation>
<translation id="528192093759286357">Kéo từ trên xuống và chạm vào nút quay lại để thoát khỏi chế độ toàn màn hình.</translation>
<translation id="5284584623296338184">Các thay đổi đối với dấu trang, lịch sử, mật khẩu và cài đặt khác sẽ không còn được đồng bộ hóa với Tài khoản Google của bạn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có của bạn sẽ vẫn được lưu trữ trong tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="5301954838959518834">Ok</translation>
<translation id="5304593522240415983">Không được để trống trường này</translation>
<translation id="5308380583665731573">Kết nối</translation>
<translation id="5308603654685598744">Khi tính năng này được bật, Chrome sẽ đề xuất sử dụng Google Dịch để dịch các trang viết bằng ngôn ngữ khác.</translation>
<translation id="5313967007315987356">Thêm trang web</translation>
<translation id="5317780077021120954">Lưu</translation>
<translation id="5324858694974489420">Cài đặt của phụ huynh</translation>
<translation id="5327248766486351172">Tên</translation>
<translation id="5335288049665977812">Cho phép các trang web chạy JavaScript (được đề xuất)</translation>
<translation id="5345040418939504969">Đã xóa <ph name="BOOKMARK_TITLE" /></translation>
<translation id="5372829067651257087">Đã sao chép URL.</translation>
<translation id="5400569084694353794">Bằng cách sử dụng ứng dụng này, bạn đồng ý với <ph name="BEGIN_LINK1" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_LINK1" /><ph name="BEGIN_LINK2" />Thông báo bảo mật<ph name="END_LINK2" /> của Chrome.</translation>
<translation id="5403644198645076998">Chỉ cho phép một số trang web</translation>
<translation id="5414836363063783498">Đang xác minh...</translation>
<translation id="5423934151118863508">Trang bạn truy cập nhiều nhất sẽ xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="5424588387303617268">Còn trống <ph name="GIGABYTES" /> GB</translation>
<translation id="5433691172869980887">Đã sao chép tên người dùng</translation>
<translation id="5441522332038954058">Chuyển đến thanh địa chỉ</translation>
<translation id="5447201525962359567">Tất cả bộ nhớ trang web, bao gồm cookie và các dữ liệu được lưu trữ cục bộ khác</translation>
<translation id="5447765697759493033">Trang web này sẽ không được dịch</translation>
<translation id="5456381639095306749">Tải trang xuống</translation>
<translation id="548278423535722844">Mở trong ứng dụng bản đồ</translation>
<translation id="5487521232677179737">Xóa dữ liệu</translation>
<translation id="5487729733663684359">Bản cập nhật Chrome không còn được hỗ trợ cho phiên bản Android này.</translation>
<translation id="5490801865084500306">Đã chọn tab Dấu trang</translation>
<translation id="550684401320795253">Đang cập nhật Chrome...</translation>
<translation id="5512137114520586844">Tài khoản này do <ph name="PARENT_NAME" /> quản lý.</translation>
<translation id="5514904542973294328">Bị quản trị viên của thiết bị này vô hiệu hóa</translation>
<translation id="5515439363601853141">Mở khóa để xem mật khẩu của bạn</translation>
<translation id="5517095782334947753">Bạn có dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác từ <ph name="FROM_ACCOUNT" />.</translation>
<translation id="5524843473235508879">Đã chặn chuyển hướng.</translation>
<translation id="5527082711130173040">Chrome cần có quyền truy cập vị trí để quét tìm thiết bị. <ph name="BEGIN_LINK1" />Cập nhật quyền<ph name="END_LINK1" />. Tính năng truy cập vị trí cũng bị <ph name="BEGIN_LINK2" />tắt cho thiết bị này<ph name="END_LINK2" />.</translation>
<translation id="5530766185686772672">Đóng tab ẩn danh</translation>
<translation id="5534640966246046842">Đã sao chép trang web</translation>
<translation id="5537099431952529648">Bạn và bố mẹ bạn có thể quản lý Chrome Sync và cá nhân hóa trong <ph name="BEGIN_LINK1" />Cài đặt<ph name="END_LINK1" /></translation>
<translation id="5556459405103347317">Tải lại</translation>
<translation id="5561549206367097665">Đang chờ mạng…</translation>
<translation id="557283862590186398">Chrome cần có quyền truy cập micrô của bạn cho trang web này.</translation>
<translation id="55737423895878184">Cho phép vị trí và thông báo</translation>
<translation id="5578795271662203820">Tìm ảnh này trên <ph name="SEARCH_ENGINE" /></translation>
<translation id="5585019845078534178">Thẻ</translation>
<translation id="5595485650161345191">Chỉnh sửa địa chỉ</translation>
<translation id="5596627076506792578">Tùy chọn khác</translation>
<translation id="5620655347161642930">Xuất mật khẩu...</translation>
<translation id="5620928963363755975">Tìm tệp và trang của bạn trong Tài nguyên đã tải xuống từ nút Tùy chọn khác</translation>
<translation id="5626134646977739690">Tên:</translation>
<translation id="5639724618331995626">Cho phép tất cả trang web</translation>
<translation id="5646376287012673985">Vị trí</translation>
<translation id="5648166631817621825">7 ngày qua</translation>
<translation id="5655963694829536461">Tìm kiếm tài nguyên đã tải xuống của bạn</translation>
<translation id="5659593005791499971">Email</translation>
<translation id="5665379678064389456">Tạo sự kiện trong <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="5668404140385795438">Ghi đè yêu cầu của trang web để chặn phóng to</translation>
<translation id="5676636989614905379">Không thể phát video trên <ph name="SCREEN_NAME" />.</translation>
<translation id="5677928146339483299">Bị chặn</translation>
<translation id="5684874026226664614">Rất tiếc. Không thể dịch trang này.</translation>
<translation id="5689516760719285838">Vị trí</translation>
<translation id="5719837394786370183">Trang mà bạn xem ở tab ẩn danh sẽ không bị lưu lại trong lịch sử của trình duyệt, kho cookie hoặc lịch sử tìm kiếm sau khi bạn đóng tất cả tab ẩn danh của bạn. Mọi tệp bạn tải xuống hoặc dấu trang bạn tạo sẽ được giữ nguyên.
Tuy nhiên, bạn vẫn hiển thị. Truy cập ẩn danh sẽ không ẩn thao tác duyệt của bạn khỏi chủ lao động, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc trang web bạn truy cập.</translation>
<translation id="572328651809341494">Các tab gần đây</translation>
<translation id="5726692708398506830">Phóng to mọi nội dung trên trang</translation>
<translation id="5738816946784116349">Lượt tải xuống Chrome</translation>
<translation id="5748802427693696783">Đã chuyển sang tab chuẩn</translation>
<translation id="5749068826913805084">Chrome cần quyền truy cập bộ nhớ để tải xuống tệp.</translation>
<translation id="5763382633136178763">Tab ẩn danh</translation>
<translation id="5763514718066511291">Nhấn để sao chép URL cho ứng dụng này</translation>
<translation id="5765780083710877561">Mô tả:</translation>
<translation id="5777170031995031090">Kiểm soát cách Google sử dụng lịch sử duyệt web của bạn để cá nhân hóa Tìm kiếm, quảng cáo và các dịch vụ khác của Google.</translation>
<translation id="5779929835642192302">Có đề xuất</translation>
<translation id="5804241973901381774">Quyền</translation>
<translation id="5809361687334836369">{HOURS,plural, =1{# giờ trước}other{# giờ trước}}</translation>
<translation id="5817918615728894473">Ghép nối</translation>
<translation id="583281660410589416">Không xác định</translation>
<translation id="5832934273103296195">Đã mở rộng - Nhấp để thu gọn</translation>
<translation id="5833984609253377421">Chia sẻ liên kết</translation>
<translation id="583891442612896534">Chrome không thể kết nối với máy chủ của Google để nén dữ liệu. Các khoản tiết kiệm đối với dữ liệu của bạn có thể bị giới hạn.</translation>
<translation id="584615158992327102">truy cập vào tài nguyên đã tải xuống, dấu trang và lịch sử.</translation>
<translation id="5854790677617711513">Đã tồn tại hơn 30 ngày</translation>
<translation id="5858741533101922242">Chrome không thể bật bộ điều hợp Bluetooth</translation>
<translation id="5860033963881614850">Tắt</translation>
<translation id="5864419784173784555">Đang chờ đến lần tải xuống tiếp theo…</translation>
<translation id="5869522115854928033">Mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="5878455346526065919">Chặn quảng cáo từ các trang web thường hiển thị quảng cáo xâm nhập</translation>
<translation id="5902828464777634901">Tất cả dữ liệu cục bộ được trang web này lưu, bao gồm cookie, sẽ bị xóa.</translation>
<translation id="5911030830365207728">Google Dịch</translation>
<translation id="5916664084637901428">Bật</translation>
<translation id="5919204609460789179">Cập nhật <ph name="PRODUCT_NAME" /> để bắt đầu đồng bộ hóa</translation>
<translation id="5939518447894949180">Đặt lại</translation>
<translation id="5942872142862698679">Sử dụng Google để tìm kiếm</translation>
<translation id="5956665950594638604">Mở Trung tâm trợ giúp Chrome trong tab mới</translation>
<translation id="5958275228015807058">Tìm tệp và trang của bạn trong Tài nguyên đã tải xuống</translation>
<translation id="5962718611393537961">Nhấn để thu gọn</translation>
<translation id="5974562976030145789">Vị trí “Tài nguyên đã tải xuống” sắp thay đổi. Lần sau, bạn chỉ cần kéo thanh địa chỉ lên để truy cập.</translation>
<translation id="6000066717592683814">Giữ Google làm công cụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="6031101910111098835">Đã thu gọn - Nhấp để mở rộng</translation>
<translation id="6039379616847168523">Chuyển sang tab tiếp theo</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="6042308850641462728">Thêm</translation>
<translation id="604996488070107836">Không tải xuống được <ph name="FILE_NAME" /> do lỗi không xác định.</translation>
<translation id="605721222689873409">YY</translation>
<translation id="6075798973483050474">Chỉnh sửa trang chủ</translation>
<translation id="60923314841986378">Còn <ph name="HOURS" /> giờ</translation>
<translation id="60924377787140961">Các bài viết khác sẽ sớm xuất hiện. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!</translation>
<translation id="6108923351542677676">Đang thiết lập…</translation>
<translation id="6112702117600201073">Làm mới trang</translation>
<translation id="6127379762771434464">Đã xóa mục</translation>
<translation id="6138140242378429169">Đặt trang ở chế độ thân thiện với thiết bị di động</translation>
<translation id="6140912465461743537">Quốc gia/Vùng</translation>
<translation id="6154478581116148741">Bật khóa màn hình trong Cài đặt để xuất mật khẩu của bạn từ thiết bị này</translation>
<translation id="6159335304067198720">Tiết kiệm <ph name="PERCENT" /> dữ liệu</translation>
<translation id="6165508094623778733">Tìm hiểu thêm</translation>
<translation id="6177111841848151710">Bị chặn đối với công cụ tìm kiếm hiện tại</translation>
<translation id="6177390657002841081">Bật Trình tiết kiệm dữ liệu</translation>
<translation id="6181444274883918285">Thêm ngoại lệ cho trang web</translation>
<translation id="618555311922999635">Đã mở bảng điều hướng trên toàn bộ màn hình</translation>
<translation id="6192792657125177640">Ngoại lệ</translation>
<translation id="6210748933810148297">Không phải là <ph name="EMAIL" />?</translation>
<translation id="6216432067784365534">Tùy chọn <ph name="NAME_OF_LIST_ITEM" /></translation>
<translation id="6221633008163990886">Mở khóa để xuất mật khẩu của bạn</translation>
<translation id="6232535412751077445">Bật tính năng “Không theo dõi” nghĩa là một yêu cầu sẽ được đi kèm với lưu lượng duyệt web của bạn. Mọi ảnh hưởng đều phụ thuộc vào việc trang web có phản hồi yêu cầu không và cách thức diễn giải yêu cầu.
Ví dụ: một số trang web có thể phản hồi yêu cầu này bằng cách hiển thị cho bạn các quảng cáo không dựa trên các trang web khác mà bạn đã truy cập. Nhiều trang web sẽ vẫn thu thập và sử dụng dữ liệu duyệt web của bạn — ví dụ: để tăng cường bảo mật, cung cấp nội dung, quảng cáo và đề xuất, đồng thời tạo số liệu thống kê báo cáo.</translation>
<translation id="6255999984061454636">Đề xuất nội dung</translation>
<translation id="6277522088822131679">Đã xảy ra sự cố khi in trang này. Vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="6295158916970320988">Tất cả các trang web</translation>
<translation id="6320088164292336938">Rung</translation>
<translation id="6324034347079777476">Đồng bộ hóa hệ thống Android đã bị tắt</translation>
<translation id="6333140779060797560">Chia sẻ qua <ph name="APPLICATION" /></translation>
<translation id="6337234675334993532">Mã hóa</translation>
<translation id="6343192674172527289">Không tìm thấy tài nguyên đã tải xuống nào</translation>
<translation id="6343495912647200061">{SHIPPING_ADDRESS,plural, =1{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> tùy chọn khác}other{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> tùy chọn khác}}</translation>
<translation id="6364438453358674297">Xóa đề xuất khỏi lịch sử?</translation>
<translation id="6383961787135158834">Xóa bộ nhớ trang web...</translation>
<translation id="6388207532828177975">Xóa và đặt lại</translation>
<translation id="6393863479814692971">Chrome cần có quyền truy cập máy ảnh và micrô của bạn cho trang web này.</translation>
<translation id="6395288395575013217">LIÊN KẾT</translation>
<translation id="6404511346730675251">Chỉnh sửa dấu trang</translation>
<translation id="6406506848690869874">Đồng bộ hóa</translation>
<translation id="6409731863280057959">Cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="6411957228448379013">Thanh địa chỉ. Vuốt lên để xem tài nguyên đã tải xuống, dấu trang và lịch sử.</translation>
<translation id="641643625718530986">In…</translation>
<translation id="6416782512398055893">Đã tải xuống <ph name="MBS" /> MB</translation>
<translation id="6433501201775827830">Chọn công cụ tìm kiếm của bạn</translation>
<translation id="6437478888915024427">Thông tin trang</translation>
<translation id="6447842834002726250">Cookie</translation>
<translation id="6448273550210938826">Đề xuất tìm kiếm và URL</translation>
<translation id="6461962085415701688">Không thể mở tệp</translation>
<translation id="6475951671322991020">Tải video xuống</translation>
<translation id="6482749332252372425">Tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> không thành công do thiếu dung lượng bộ nhớ.</translation>
<translation id="6496823230996795692">Để sử dụng <ph name="APP_NAME" /> lần đầu tiên, vui lòng kết nối Internet.</translation>
<translation id="6508332297647760142">Chia sẻ Web trong cuộc sống</translation>
<translation id="6527303717912515753">Chia sẻ</translation>
<translation id="6534565668554028783">Google mất quá nhiều thời gian để phản hồi</translation>
<translation id="6538442820324228105">Đã tải xuống <ph name="GBS" /> GB</translation>
<translation id="654446541061731451">Chọn một tab để chiếu</translation>
<translation id="6545017243486555795">Xóa tất cả dữ liệu</translation>
<translation id="6556716549745717622">Chặn nếu trang web thường hiển thị quảng cáo xâm nhập (được đề xuất)</translation>
<translation id="6560414384669816528">Tìm kiếm với Sogou</translation>
<translation id="6566259936974865419">Chrome đã tiết kiệm <ph name="GIGABYTES" /> GB cho bạn</translation>
<translation id="656628257199996201">Luôn dịch <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="6573431926118603307">Các tab bạn đã mở trong Chrome trên thiết bị khác sẽ xuất hiện tại đây.</translation>
<translation id="6575643671698722332">Không đặt lại được. Hãy đảm bảo thiết bị ở chế độ trực tuyến và thử lại.</translation>
<translation id="6583199322650523874">Đánh dấu trang hiện tại</translation>
<translation id="6593061639179217415">Trang web cho máy tính</translation>
<translation id="6600954340915313787">Đã sao chép vào Chrome</translation>
<translation id="6612358246767739896">Nội dung được bảo vệ</translation>
<translation id="6627583120233659107">Chỉnh sửa thư mục</translation>
<translation id="6643016212128521049">Xóa</translation>
<translation id="6648977384226967773">{CONTACT,plural, =1{<ph name="CONTACT_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> tùy chọn khác}other{<ph name="CONTACT_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> tùy chọn khác}}</translation>
<translation id="6656545060687952787">Chrome cần có quyền truy cập vị trí để quét tìm thiết bị. <ph name="BEGIN_LINK" />Cập nhật quyền<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6657585470893396449">Mật khẩu</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="666268767214822976">Sử dụng dịch vụ gợi ý để hiển thị các truy vấn có liên quan và các trang web phổ biến khi bạn nhập vào thanh địa chỉ</translation>
<translation id="666731172850799929">Mở trong <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="666981079809192359">Thông báo bảo mật của Chrome</translation>
<translation id="6689700624704789898">Hãy nhấn đúp vào nút mở rộng để tìm trang và tệp của bạn trong tài nguyên đã tải xuống</translation>
<translation id="6697947395630195233">Chrome cần truy cập vị trí của bạn để chia sẻ thông tin vị trí với trang web này.</translation>
<translation id="6698801883190606802">Quản lý dữ liệu được đồng bộ hóa</translation>
<translation id="6701279291835318271">Báo cáo bảo mật</translation>
<translation id="6710213216561001401">Trước đó</translation>
<translation id="6738867403308150051">Đang tải xuống...</translation>
<translation id="6762156594045689028">Để thay đổi cài đặt này, hãy <ph name="BEGIN_LINK" />đặt lại đồng bộ hóa<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6770414673596662518">Hệ thống duyệt web an toàn của Chrome cũng sẽ được sử dụng để phát hiện trang độc hại và bảo vệ bạn khỏi lừa đảo, phần mềm độc hại và nội dung tải xuống có hại.</translation>
<translation id="6776813977906306442">Tải video xuống để xem vào thời điểm khác bằng nút Tải xuống</translation>
<translation id="6790428901817661496">Phát</translation>
<translation id="679325081238418596">Nhận dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác trên tất cả thiết bị của bạn</translation>
<translation id="6820607729870073286">Bạn không có cài đặt trang web đã lưu nào.</translation>
<translation id="6820686453637990663">CVC</translation>
<translation id="6831043979455480757">Dịch</translation>
<translation id="6846298663435243399">Đang tải…</translation>
<translation id="6850830437481525139">Đã đóng <ph name="TAB_COUNT" /> tab</translation>
<translation id="6864459304226931083">Tải hình ảnh xuống</translation>
<translation id="6865313869410766144">Dữ liệu biểu mẫu tự động điền</translation>
<translation id="6868088497967843822">Đăng nhập để nhận dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác trên tất cả các thiết bị của bạn</translation>
<translation id="6875705348083140572">Xem có gì ở gần đây</translation>
<translation id="688738109438487280">Thêm dữ liệu hiện có vào <ph name="TO_ACCOUNT" />.</translation>
<translation id="6891726759199484455">Mở khóa để sao chép mật khẩu của bạn</translation>
<translation id="6891858906296486776">{OPEN_TABS,plural, =1{%1$d tab đang mở}other{%1$d tab đang mở}}</translation>
<translation id="6896758677409633944">Sao chép</translation>
<translation id="6905163627763043954">Dùng thử</translation>
<translation id="6910211073230771657">Đã xóa</translation>
<translation id="6914783257214138813">Bất cứ ai có thể xem tệp đã xuất đều có thể biết mật khẩu của bạn.</translation>
<translation id="6945221475159498467">Chọn</translation>
<translation id="6959661084585705671">Bộ nhớ phụ</translation>
<translation id="6963766334940102469">Xóa dấu trang</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="6978479750597523876">Đặt lại cài đặt dịch</translation>
<translation id="6979737339423435258">Từ trước đến nay</translation>
<translation id="6981982820502123353">Truy cập</translation>
<translation id="6985347914332179298">Không có mục nào đã tải xuống tại đây</translation>
<translation id="6990079615885386641">Tải ứng dụng từ Cửa hàng Google Play: <ph name="APP_ACTION" /></translation>
<translation id="699220179437400583">Tự động báo cáo với Google chi tiết về sự cố bảo mật có thể xảy ra</translation>
<translation id="6992289844737586249">Hỏi trước trước khi cho phép các trang web sử dụng micrô của bạn (được đề xuất)</translation>
<translation id="7006912589185917280">Đã chọn tab Lịch sử</translation>
<translation id="7016516562562142042">Được cho phép đối với công cụ tìm kiếm hiện tại</translation>
<translation id="7021515813996758557">Đã tải xuống <ph name="FILE_NAME" /></translation>
<translation id="7022756207310403729">Mở trong trình duyệt</translation>
<translation id="7029809446516969842">Mật khẩu</translation>
<translation id="7031882061095297553">Đồng bộ hóa với</translation>
<translation id="7034608350006174882">Thẻ và địa chỉ sử dụng Google Pay</translation>
<translation id="7053983685419859001">Chặn</translation>
<translation id="7062545763355031412">Chấp nhận và chuyển đổi tài khoản</translation>
<translation id="7063006564040364415">Không thể kết nối với máy chủ đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="7066151586745993502">{NUM_SELECTED,plural, =1{Đã chọn 1 mục}other{Đã chọn # mục}}</translation>
<translation id="7121362699166175603">Xóa lịch sử và tự động hoàn thành trong thanh địa chỉ. Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác tại <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="7128222689758636196">Cho phép đối với công cụ tìm kiếm hiện tại</translation>
<translation id="7138678301420049075">Khác</translation>
<translation id="7144878232160441200">Thử lại</translation>
<translation id="7149893636342594995">24 giờ qua</translation>
<translation id="7177466738963138057">Bạn có thể thay đổi cài đặt này sau trong Cài đặt</translation>
<translation id="7180611975245234373">Làm mới</translation>
<translation id="7189372733857464326">Đợi Dịch vụ của Google Play cập nhật xong</translation>
<translation id="7189598951263744875">Chia sẻ...</translation>
<translation id="7191430249889272776">Tab được mở dưới nền.</translation>
<translation id="723171743924126238">Chọn hình ảnh</translation>
<translation id="7243308994586599757">Có các tùy chọn ở gần cuối màn hình</translation>
<translation id="7251326866581677552">Đã chặn khỏi một số trang web</translation>
<translation id="7253272406652746122">Thêm Tài khoản Google từ trang Tài khoản trong ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.</translation>
<translation id="7274013316676448362">Trang web bị chặn</translation>
<translation id="7318797029885648322">Hãy nhấn vào nút Thêm để xem các bài viết</translation>
<translation id="7333031090786104871">Vẫn đang thêm trang web trước</translation>
<translation id="7352939065658542140">VIDEO</translation>
<translation id="7353894246028566792">{NUM_SELECTED,plural, =1{Chia sẻ 1 mục đã chọn}other{Chia sẻ # mục đã chọn}}</translation>
<translation id="7366340029385295517">Đang truyền tới <ph name="SCREEN_NAME" /></translation>
<translation id="7374228672268453233">Dữ liệu đã sử dụng:</translation>
<translation id="7375125077091615385">Loại:</translation>
<translation id="7378627244592794276">Không</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7403691278183511381">Trải nghiệm lần chạy đầu tiên của Chrome</translation>
<translation id="7423098979219808738">Hỏi trước</translation>
<translation id="7437998757836447326">Đăng xuất khỏi Chrome</translation>
<translation id="7445411102860286510">Cho phép trang web tự động phát video tắt tiếng (được đề xuất)</translation>
<translation id="7453467225369441013">Đăng xuất bạn khỏi hầu hết các trang web. Bạn sẽ không bị đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình.</translation>
<translation id="7455923816558154057">Nhấn để xem</translation>
<translation id="7473891865547856676">Không, cảm ơn</translation>
<translation id="7475192538862203634">Nếu bạn thường xuyên thấy thông báo này, hãy thử các <ph name="BEGIN_LINK" />đề xuất<ph name="END_LINK" /> sau.</translation>
<translation id="748127970106343339">Xác nhận xóa thông tin đăng nhập thiết bị</translation>
<translation id="7481312909269577407">Chuyển tiếp</translation>
<translation id="7493994139787901920"><ph name="VERSION" /> (Đã cập nhật <ph name="TIME_SINCE_UPDATE" />)</translation>
<translation id="7498271377022651285">Vui lòng đợi…</translation>
<translation id="7514365320538308">Tải xuống</translation>
<translation id="751961395872307827">Không thể kết nối với trang web</translation>
<translation id="7521387064766892559">JavaScript</translation>
<translation id="7542481630195938534">Không thể nhận đề xuất</translation>
<translation id="7562080006725997899">Xóa dữ liệu duyệt web</translation>
<translation id="756809126120519699">Đã xóa dữ liệu Chrome</translation>
<translation id="7581273696622423628">Thực hiện khảo sát</translation>
<translation id="7588950540487816470">Web trong cuộc sống</translation>
<translation id="7589445247086920869">Chặn đối với công cụ tìm kiếm hiện tại</translation>
<translation id="7593557518625677601">Mở c.đặt Android &amp; bật lại đ.bộ hóa hệ thống Android để b.đầu đồng bộ hóa Chrome</translation>
<translation id="7596558890252710462">Hệ điều hành</translation>
<translation id="7600965453749440009">Không bao giờ dịch <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7605594153474022051">Đồng bộ hóa không hoạt động</translation>
<translation id="7612619742409846846">Đã đăng nhập vào Google bằng</translation>
<translation id="7619072057915878432">Tải xuống không thành công <ph name="FILE_NAME" /> do lỗi mạng.</translation>
<translation id="7620146066550602128">Hãy thử một <ph name="BEGIN_LINK" />cách duyệt web dễ dàng hơn<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7624880197989616768"><ph name="BEGIN_LINK1" />Nhận trợ giúp<ph name="END_LINK1" /> hoặc <ph name="BEGIN_LINK2" />quét lại<ph name="END_LINK2" /></translation>
<translation id="7626032353295482388">Chào mừng bạn đến với Chrome</translation>
<translation id="7638584964844754484">Cụm mật khẩu không chính xác</translation>
<translation id="7641339528570811325">Xóa dữ liệu duyệt web…</translation>
<translation id="7648422057306047504">Mã hóa mật khẩu bằng thông tin đăng nhập Google</translation>
<translation id="7649070708921625228">Trợ giúp</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="7665369617277396874">Thêm tài khoản</translation>
<translation id="7698359219371678927">Tạo email trong <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="773466115871691567">Luôn dịch các trang viết bằng <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7735672056998735387"><ph name="SPACE_FREE" /> (<ph name="SPACE_OTHER" />)</translation>
<translation id="7764225426217299476">Thêm địa chỉ</translation>
<translation id="7765158879357617694">Di chuyển</translation>
<translation id="7769602470925380267">Chấp nhận và đăng xuất</translation>
<translation id="7772032839648071052">Xác nhận cụm mật khẩu</translation>
<translation id="7774809984919390718">{PAYMENT_METHOD,plural, =1{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> tùy chọn khác}other{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> tùy chọn khác}}</translation>
<translation id="7781829728241885113">Hôm qua</translation>
<translation id="7791543448312431591">Thêm</translation>
<translation id="780301667611848630">Không, cảm ơn</translation>
<translation id="7810647596859435254">Mở bằng…</translation>
<translation id="7837721118676387834">Cho phép tự động phát video bị tắt tiếng cho trang web cụ thể.</translation>
<translation id="7846076177841592234">Hủy chọn</translation>
<translation id="784934925303690534">Phạm vi thời gian</translation>
<translation id="7851858861565204677">Thiết bị khác</translation>
<translation id="785312750761189439">Vuốt lên từ cuối màn hình hoặc nhấn vào nút mở rộng để dễ dàng truy cập các trang web và bài viết phổ biến, tài nguyên đã tải xuống, v.v</translation>
<translation id="7875915731392087153">Tạo email</translation>
<translation id="7876243839304621966">Xóa tất cả</translation>
<translation id="7882131421121961860">Không tìm thấy lịch sử nào</translation>
<translation id="7882806643839505685">Cho phép phát âm thanh trên một trang web cụ thể.</translation>
<translation id="7929962904089429003">Mở menu</translation>
<translation id="7942131818088350342"><ph name="PRODUCT_NAME" /> đã lỗi thời.</translation>
<translation id="7947953824732555851">Chấp nhận &amp; đăng nhập</translation>
<translation id="7963646190083259054">Nhà cung cấp:</translation>
<translation id="7987073022710626672">Điều khoản dịch vụ của Chrome</translation>
<translation id="7998918019931843664">Mở lại tab đã đóng</translation>
<translation id="7999064672810608036">Bạn có chắc chắn muốn xóa tất cả dữ liệu cục bộ, bao gồm cookie và đặt lại tất cả các quyền cho trang web này không?</translation>
<translation id="8004582292198964060">Trình duyệt</translation>
<translation id="8007176423574883786">Tắt cho thiết bị này</translation>
<translation id="8008818777654712271">Tự động gửi một số thông tin hệ thống và nội dung trang cho Google để giúp phát hiện các ứng dụng và trang web nguy hiểm</translation>
<translation id="8015452622527143194">Trả lại mọi nội dung trên trang về kích thước mặc định</translation>
<translation id="802154636333426148">Tải xuống không thành công</translation>
<translation id="8026334261755873520">Xóa dữ liệu duyệt web</translation>
<translation id="8035133914807600019">Thư mục mới...</translation>
<translation id="8037750541064988519">Còn <ph name="DAYS" /> ngày</translation>
<translation id="805047784848435650">Dựa trên lịch sử duyệt web của bạn</translation>
<translation id="8051695050440594747">Còn <ph name="MEGABYTES" /> MB</translation>
<translation id="8058746566562539958">Mở trong tab Chrome mới</translation>
<translation id="8063895661287329888">Không thêm được dấu trang.</translation>
<translation id="806745655614357130">Giữ dữ liệu của tôi riêng biệt</translation>
<translation id="8068648041423924542">Không thể chọn chứng chỉ.</translation>
<translation id="8069239273282989646">Sau khi nén</translation>
<translation id="8073388330009372546">Mở ảnh trong tab mới</translation>
<translation id="8084114998886531721">Mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="8087000398470557479">Nội dung này đến từ <ph name="DOMAIN_NAME" />, do Google phân phối.</translation>
<translation id="8100932616285851614">Đã đóng bảng điều hướng</translation>
<translation id="8103578431304235997">Tab ẩn danh</translation>
<translation id="8116925261070264013">Đã ẩn</translation>
<translation id="813082847718468539">Xem thông tin trang web</translation>
<translation id="8137558756159375272">Chạm để tìm kiếm sẽ gửi từ đã chọn và trang hiện tại làm ngữ cảnh cho Google Tìm kiếm. Bạn có thể tắt tính năng này trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8168435359814927499">Nội dung</translation>
<translation id="8186512483418048923">Còn lại <ph name="FILES" /> tệp</translation>
<translation id="8190358571722158785">Còn 1 ngày</translation>
<translation id="8200772114523450471">Tiếp tục</translation>
<translation id="8209050860603202033">Mở ảnh</translation>
<translation id="8220488350232498290">Đã tải xuống <ph name="GIGABYTES" /> GB</translation>
<translation id="8250920743982581267">Tài liệu</translation>
<translation id="8260126382462817229">Thử đăng nhập lại</translation>
<translation id="8261506727792406068">Xóa</translation>
<translation id="8283853025636624853">Đang đồng bộ hóa với <ph name="SYNC_ACCOUNT_USER_NAME" /></translation>
<translation id="8310344678080805313">Tab chuẩn</translation>
<translation id="8316092324682955408"><ph name="DOMAIN_NAME" /> và các trang web khác</translation>
<translation id="8339163506404995330">Các trang viết bằng <ph name="LANGUAGE" /> sẽ không được dịch</translation>
<translation id="8363501664269050863">Bảng điều hướng. Vuốt xuống để đóng.</translation>
<translation id="8372893542064058268">Cho phép Đồng bộ hóa dưới nền cho trang web cụ thể.</translation>
<translation id="8374821112118309944">Bạn cần phải cập nhật TalkBack lên phiên bản mới hơn.</translation>
<translation id="8393700583063109961">Gửi tin nhắn</translation>
<translation id="8413126021676339697">Hiển thị toàn bộ lịch sử</translation>
<translation id="8428213095426709021">Cài đặt</translation>
<translation id="8441146129660941386">Tìm kiếm lùi</translation>
<translation id="8447861592752582886">Thu hồi quyền truy cập thiết bị</translation>
<translation id="8487700953926739672">Khả dụng ngoại tuyến</translation>
<translation id="8489271220582375723">Mở trang lịch sử</translation>
<translation id="8493948351860045254">Giải phóng dung lượng</translation>
<translation id="8494508527479967437">Vị trí “Lịch sử” sắp thay đổi. Lần sau, bạn chỉ cần kéo thanh địa chỉ lên để truy cập.</translation>
<translation id="8497726226069778601">Chưa có gì để xem ở đây...</translation>
<translation id="8503813439785031346">Tên người dùng</translation>
<translation id="8514477925623180633">Xuất mật khẩu đã lưu trữ với Chrome</translation>
<translation id="8514577642972634246">Vào chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="8523928698583292556">Xóa mật khẩu đã lưu trữ</translation>
<translation id="854522910157234410">Mở trang này</translation>
<translation id="8559990750235505898">Đề xuất dịch trang bằng các ngôn ngữ khác</translation>
<translation id="8562452229998620586">Mật khẩu đã lưu của bạn sẽ xuất hiện tại đây.</translation>
<translation id="8569404424186215731">kể từ <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="8571213806525832805">4 tuần qua</translation>
<translation id="857509777403223202">Các bài viết khác sẽ sớm xuất hiện. Chúc bạn buổi tối vui vẻ!</translation>
<translation id="857943718398505171">Được phép (được đề xuất)</translation>
<translation id="8583805026567836021">Xóa dữ liệu tài khoản</translation>
<translation id="8616006591992756292">Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác tại <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8617240290563765734">Mở URL đề xuất được chỉ định trong nội dung được tải xuống?</translation>
<translation id="862875433388403934">Nội dung (phim, nhạc, v.v.) được tải xuống trong các ứng dụng khác có thể không còn phát được cho tới khi ứng dụng đó nhận lại giấy phép dựa theo thông tin đăng nhập thiết bị mới.
Để nhận được giấy phép mới, hãy kết nối Internet và phát nội dung đã tải xuống của bạn.</translation>
<translation id="8636825310635137004">Để có các tab từ các thiết bị khác của bạn, hãy bật đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="8641930654639604085">Cố gắng chặn các trang web cho người lớn</translation>
<translation id="8662811608048051533">Đăng xuất bạn khỏi hầu hết các trang web.</translation>
<translation id="8676374126336081632">Xóa văn bản nhập</translation>
<translation id="8687353297350450808">{N_BARS,plural, =1{Mức cường độ tín hiệu: # vạch}other{Mức cường độ tín hiệu: # vạch}}</translation>
<translation id="869891660844655955">Ngày hết hạn</translation>
<translation id="8712637175834984815">Bỏ qua</translation>
<translation id="8719023831149562936">Không thể chiếu tab hiện tại</translation>
<translation id="8725066075913043281">Thử lại</translation>
<translation id="8728487861892616501">Bằng việc sử dụng ứng dụng này, bạn đồng ý với <ph name="BEGIN_LINK1" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_LINK1" /><ph name="BEGIN_LINK2" />Thông báo bảo mật<ph name="END_LINK2" /> của Chrome cũng như <ph name="BEGIN_LINK3" />Thông báo bảo mật cho Tài khoản Google được quản lý bằng Family Link<ph name="END_LINK3" />.</translation>
<translation id="8730621377337864115">Hoàn tất</translation>
<translation id="8748850008226585750">Nội dung bị ẩn</translation>
<translation id="8788968922598763114">Mở lại tab đóng sau cùng</translation>
<translation id="8812260976093120287">Trên một số trang web, bạn có thể thanh toán bằng các ứng dụng thanh toán được hỗ trợ bên trên trên thiết bị của bạn.</translation>
<translation id="8816439037877937734"><ph name="APP_NAME" /> sẽ mở trong Chrome. Bằng việc tiếp tục, bạn đồng ý với <ph name="BEGIN_LINK1" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_LINK1" /><ph name="BEGIN_LINK2" />Thông báo bảo mật<ph name="END_LINK2" /> của Chrome, cũng như <ph name="BEGIN_LINK3" />Thông báo bảo mật cho Tài khoản Google được quản lý bằng Family Link<ph name="END_LINK3" />.</translation>
<translation id="8820817407110198400">Dấu trang</translation>
<translation id="883635517171802338">Chặn trang web hiển thị cửa sổ bật lên (được đề xuất)</translation>
<translation id="883806473910249246">Đã xảy ra lỗi khi tải nội dung xuống.</translation>
<translation id="8847988622838149491">USB</translation>
<translation id="8853345339104747198">Tab <ph name="TAB_TITLE" /></translation>
<translation id="885701979325669005">Bộ nhớ</translation>
<translation id="8901170036886848654">Không tìm thấy dấu trang</translation>
<translation id="8909135823018751308">Chia sẻ...</translation>
<translation id="8912362522468806198">Tài khoản Google</translation>
<translation id="8920114477895755567">Đang đợi thông tin chi tiết của phụ huynh.</translation>
<translation id="8922289737868596582">Tải trang xuống từ nút Thêm tùy chọn để sử dụng ngoại tuyến</translation>
<translation id="8936297887573571433">Nhấn để xem tài nguyên đã tải xuống, dấu trang và lịch sử</translation>
<translation id="8941729603749328384">www.example.com</translation>
<translation id="8942627711005830162">Mở trong cửa sổ khác</translation>
<translation id="8951232171465285730">Chrome đã tiết kiệm <ph name="MEGABYTES" /> MB cho bạn</translation>
<translation id="8959122750345127698">Không thể tiếp cận điều hướng: <ph name="URL" /></translation>
<translation id="896250263197055929">Đã chọn tab Tài nguyên đã tải xuống</translation>
<translation id="8979405271719829084">Tải video xuống để xem vào thời điểm khác</translation>
<translation id="8981454092730389528">Kiểm soát hoạt động trên Google</translation>
<translation id="8986494364107987395">Tự động gửi số liệu thống kê về việc sử dụng và báo cáo sự cố cho Google</translation>
<translation id="8993760627012879038">Mở tab mới trong chế độ Ẩn danh</translation>
<translation id="8998729206196772491">Bạn đang đăng nhập bằng tài khoản do <ph name="MANAGED_DOMAIN" /> quản lý và cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát dữ liệu Chrome của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ được liên kết vĩnh viễn với tài khoản này. Việc đăng xuất khỏi Chrome sẽ xóa dữ liệu của bạn khỏi thiết bị này nhưng dữ liệu sẽ vẫn được lưu trữ trong Tài khoản Google.</translation>
<translation id="9019902583201351841">Do cha mẹ của bạn quản lý</translation>
<translation id="9040142327097499898">Cho phép thông báo. Đã tắt vị trí đối với thiết bị này.</translation>
<translation id="9050666287014529139">Cụm mật khẩu</translation>
<translation id="9060538597317784206">Xem ứng dụng <ph name="APP_NAME" /> trên Cửa hàng Play. Xếp hạng: <ph name="APP_RATING" />.</translation>
<translation id="9063523880881406963">Tắt Yêu cầu trang web cho máy tính</translation>
<translation id="9065203028668620118">Chỉnh sửa</translation>
<translation id="9070377983101773829">Bắt đầu tìm kiếm bằng giọng nói</translation>
<translation id="9071742570345586758">Để xem nội dung thực tế ảo, hãy cài đặt Dịch vụ VR của Google</translation>
<translation id="9086455579313502267">Không thể truy cập mạng</translation>
<translation id="9099018167121903954">Đã tải xuống <ph name="KILOBYTES" /> KB</translation>
<translation id="9099292894781394535">Mức dữ liệu tiết kiệm</translation>
<translation id="9100505651305367705">Đề xuất hiển thị các bài viết ở chế độ xem đơn giản khi được hỗ trợ</translation>
<translation id="9100610230175265781">Yêu cầu cụm mật khẩu</translation>
<translation id="9133515669113036225">Đặt lại thông tin đăng nhập thiết bị</translation>
<translation id="9133703968756164531"><ph name="ITEM_NAME" /> (<ph name="ITEM_ID" />)</translation>
<translation id="9137013805542155359">Hiển thị văn bản gốc</translation>
<translation id="9139068048179869749">Hỏi trước khi cho phép trang web gửi thông báo (được đề xuất)</translation>
<translation id="9155898266292537608">Bạn cũng có thể tìm kiếm bằng cách nhấn nhanh vào một từ</translation>
<translation id="9188680907066685419">Đăng xuất khỏi tài khoản được quản lý</translation>
<translation id="9204836675896933765">Còn lại 1 tệp</translation>
<translation id="9206873250291191720">A</translation>
<translation id="9219103736887031265">Hình ảnh</translation>
<translation id="932327136139879170">Trang chủ</translation>
<translation id="932599481871055447">Lưu dữ liệu và duyệt web nhanh hơn</translation>
<translation id="938850635132480979">Lỗi: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="945632385593298557">Truy cập micrô của bạn</translation>
<translation id="951339005376969845">Xóa dữ liệu hiện có. Bạn có thể truy xuất dữ liệu bằng cách chuyển về <ph name="FROM_ACCOUNT" />.</translation>
<translation id="95817756606698420">Chrome có thể sử dụng <ph name="BEGIN_BOLD" />Sogou<ph name="END_BOLD" /> để tìm kiếm tại Trung Quốc. Bạn có thể thay đổi điều này trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="969096075394517431">Thay đổi ngôn ngữ</translation>
<translation id="970715775301869095">Còn <ph name="MINUTES" /> phút</translation>
<translation id="974555521953189084">Nhập cụm mật khẩu của bạn để bắt đầu đồng bộ hóa</translation>
<translation id="981121421437150478">Ngoại tuyến</translation>
<translation id="982182592107339124">Thao tác này sẽ xóa dữ liệu của tất cả các trang web, bao gồm:</translation>
<translation id="983192555821071799">Đóng tất cả các tab</translation>
<translation id="987264212798334818">Chung</translation>
</translationbundle>