blob: b71463c5053301a6610c494ba1e1d66bd62319dc [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="100812568230599391">Promijeni stil prikaza na ispreplitanje.</translation>
<translation id="1012173283529841972">Stavka popisa</translation>
<translation id="1013742170491673792">prtrž</translation>
<translation id="1022586497894531524">Prvi put upotrebljavate govorne povratne informacije ChromeVox? Ovaj će vam brzi vodič pokazati osnovne upute za početak upotrebe ChromeVoxa.</translation>
<translation id="1023866615269196768">Rastegnuto.</translation>
<translation id="1025074108959230262">Ljepljiv način onemogućen</translation>
<translation id="1031961866430398710">pa</translation>
<translation id="1038643060055067718">Redci:</translation>
<translation id="1038795173450935438">Za pomicanje prema naprijed po stavkama na stranici pritišćite tipku za pretraživanje i desnu strelicu, odnosno tipku za pretraživanje i lijevu strelicu za vraćanje na prethodne stavke. Za prelazak na sljedeći redak pritisnite tipku za pretraživanje i strelicu prema dolje, a za povratak na prethodni redak pritisnite tipku za pretraživanje i strelicu prema gore. Kad dođete na stavku koju želite kliknuti, pritisnite tipku za pretraživanje i razmaknicu.</translation>
<translation id="1044777062731150180">Nema zaglavlja</translation>
<translation id="106222400312645156">zglvljrtk</translation>
<translation id="1065552602950927991">Unos nije valjan</translation>
<translation id="1080471004309605942">Kraj kurziva</translation>
<translation id="1082209053475788238">Nema prethodnog naslova razine 6.</translation>
<translation id="1088219014394087294">Nema naslova.</translation>
<translation id="1106741348836243114">Uključuje ili isključuje zvučne povratne informacije (zvučne ikone).</translation>
<translation id="1120743664840974483">{"a": "Alan", "b": "Biokovo", "c": "Cavtat", "č": "Čakovec", "ć": "Ćilipi", "d": "Dubrovnik", "dž": "Džamija", "đ": "Đakovo", "e": "Europa", "f": "Fažana", "g": "Gospić", "h": "Hrvatska", "i": "Istra", "j": "Jadran", "k": "Karlovac", "l": "Lika", "lj": "Ljuta", "m": "Makarska", "n": "Novska", "nj": "Njivice", "o": "Osijek", "p": "Pula", "r": "Rijeka", "s": "Sisak", "š": "Šibenik", "t": "Trogir", "u": "Učka", "v": "Vukovar", "z": "Zagreb", "ž": Žabno"}</translation>
<translation id="1124771028211010580">Trenutačni je stil prikaza usporedan.</translation>
<translation id="113582498867142724"><ph name="TAG" /> zbirka sa sljedećim brojem stavki: <ph name="NUM" /></translation>
<translation id="1155043339247954670">Nema sljedeće stavke popisa.</translation>
<translation id="1157782847298808853">Tipkovna pomoć</translation>
<translation id="1157843803349774103"><ph name="VALUE" />, <ph name="NAME" />, kombinirani okvir</translation>
<translation id="1161762950103988776">Skok</translation>
<translation id="1167230103353892028"><ph name="NAME" />, stavka izbornika, s podizbornikom</translation>
<translation id="1177863135347784049">Prilagođeno</translation>
<translation id="1188858454923323853">dopunski</translation>
<translation id="1201402288615127009">Sljedeće</translation>
<translation id="1206619573307042055">pomični tekst</translation>
<translation id="1213216066620407844">ChromeVox – daje Chromeu glas</translation>
<translation id="1225437811932752266">Odlično! Sada znate osnove o upotrebi ChromeVoxa. Naredbeni izbornik ChromeVoxa uvijek možete otvoriti pritiskom tipke za pretraživanje i točke. Još više informacija o ChromeVoxu i OS-u Chrome pronaći ćete u sljedećim člancima.
Ako ste gotovi s vodičem, pomoću ChromeVoxa dođite do gumba Zatvori i kliknite ga.</translation>
<translation id="1229276918471378188">Prethodni skok</translation>
<translation id="1237866625126425153">gmbgr</translation>
<translation id="1251750620252348585">Sljedeći naslov razine 6</translation>
<translation id="1275718070701477396">Odabrano</translation>
<translation id="1319608975892113573">Nema prethodnog navoda bloka.</translation>
<translation id="1321576897702511272">Sakrij pomoć za ChromeVox</translation>
<translation id="1331702245475014624"><ph name="INDEX" /> od <ph name="TOTAL" /></translation>
<translation id="1334095593597963605">odjek znakova i riječi</translation>
<translation id="1339428534620983148">Prethodni stupac tablice</translation>
<translation id="1342835525016946179">članak</translation>
<translation id="1346748346194534595">Udesno</translation>
<translation id="135978014023467274">ChromeVox je ažuriran na verziju 63!</translation>
<translation id="136718599399906424">Sljedeći redak tablice</translation>
<translation id="1377925789329510816">Ovo je posljednji naslov. Pritisnite tipku za pretraživanje + H za povratak na prvi naslov ili tipku za pretraživanje + Shift + H da biste prešli na drugi naslov na ovoj stranici.</translation>
<translation id="1383876407941801731">Traži</translation>
<translation id="1385214448885562192">Pritisnite tipku "enter" za prihvaćanje ili tipku "escape" za otkazivanje, strelicu prema dolje za sljedeće i strelicu prema gore za prethodno.</translation>
<translation id="1396114365388024581">popkart</translation>
<translation id="1439316808600711881">podrč</translation>
<translation id="1452236308086741652"><ph name="VALUE" />, tekstualni okvir zaporke</translation>
<translation id="1467432559032391204">Ulijevo</translation>
<translation id="1474557363159888097">Nema prethodnog sidra.</translation>
<translation id="1487494366197411587">Tipka za pretraživanje na Chromebooku nalazi se neposredno iznad lijeve tipke Shift.</translation>
<translation id="1499041187027566160">pojačavanje glasnoće</translation>
<translation id="1502086903961450562">Prethodna slika</translation>
<translation id="1506187449813838456">Povećanje visine tona</translation>
<translation id="151784044608172266">Sljedeća rečenica</translation>
<translation id="1524531499102321782">Sljedeći redak brajice</translation>
<translation id="1546370775711804143">Kliznik</translation>
<translation id="1559739829547075274">Kretanje unatrag</translation>
<translation id="1571643229714746283">ChromeVox je spreman</translation>
<translation id="158493514907962286">prosinac</translation>
<translation id="1594072653727561613">izb</translation>
<translation id="1610130962244179598">Prijeđi na 6-točkastu brajicu</translation>
<translation id="1611168825862729585">Zaglavlje stupca:</translation>
<translation id="1611649489706141841">prosljeđivanje</translation>
<translation id="1613476421962910979">Zvučne su ikone uključene</translation>
<translation id="1618597272655350600">Najavljuje potpun opis trenutačnog položaja</translation>
<translation id="1639634871799530612">{COUNT,plural, =1{znak "veće od"}one{# znak "veće od"}few{# znaka "veće od"}other{# znakova "veće od"}}</translation>
<translation id="1653266918374749391">Prethodni naslov razine 3</translation>
<translation id="1659072772017912254">Nije označen</translation>
<translation id="1669290819662866522">tjedan</translation>
<translation id="1674262202423278359">Navigacija ChromeVoxa</translation>
<translation id="16777221443363124">Traka izbornika</translation>
<translation id="1680732992526857724"><ph name="NAME" />, uključi</translation>
<translation id="1692077714702418899">strukturna crta</translation>
<translation id="1700517974991662022">Posjećeno</translation>
<translation id="1714116687360794776">Mjerač</translation>
<translation id="1722567105086139392">Veza</translation>
<translation id="1727806147743597030">podnžj</translation>
<translation id="174268867904053074">Sljedeća slika</translation>
<translation id="1781173782405573156">Tipka za izravni pristup</translation>
<translation id="1787176709638001873">Tekst uređivanja zaporke</translation>
<translation id="1802710350767629429">Prikaz napomena o ažuriranju</translation>
<translation id="1810107444790159527">Okvir s popisom</translation>
<translation id="1828385960365606039">svibanj</translation>
<translation id="1834891354138622109">Stupac</translation>
<translation id="1865601187525349519">Završetak teksta</translation>
<translation id="1876229593313240038">dokm</translation>
<translation id="188130072164734898">Izgovara trenutačno vrijeme i datum.</translation>
<translation id="1902396333223336119">Ćelija</translation>
<translation id="1905379170753160525">Prikaz popisa naslova</translation>
<translation id="1912556590115083156">psjćvz</translation>
<translation id="1913761808037590218">#ed</translation>
<translation id="1954623340234317532">Upravljanje tjednom u godini</translation>
<translation id="1964135212174907577">Sljedeći objekt</translation>
<translation id="1969092762068865084">srpanj</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="1990932729021763163">Zaglavlje retka:</translation>
<translation id="2002895034995108595">Poništi trenutačnu kartu tipkovnice</translation>
<translation id="2007545860310005685">{COUNT,plural, =1{lijeva zagrada}one{# lijeva zagrada}few{# lijeve zgrade}other{# lijevih zagrada}}</translation>
<translation id="2010555995361223825">Izbornici ChromeVoxa</translation>
<translation id="2045490512405922022">nije označeno</translation>
<translation id="20601713649439366">Nema prethodnog matematičkog izraza.</translation>
<translation id="207477615537953741">Semantička je interpretacija isključena</translation>
<translation id="2086961585857038472">Sljedeća riječ</translation>
<translation id="2089387485033699258">hr</translation>
<translation id="2091933974477985526">Prethodno područje s mogućnošću uređivanja</translation>
<translation id="2100350898815792233">Sva interpunkcija</translation>
<translation id="2110480898214777136">Prelazak od početka do kraja ili od kraja do početka na stranici, u dijaloškom okviru ili nekom drugom spremniku</translation>
<translation id="2119965627982867824">okgmb</translation>
<translation id="2121067395472282800">pristupna tipka: <ph name="KEY" /></translation>
<translation id="2138345533858834403">Simulira izlaz brajeva retka s osvježavanjem
na ChromeVoxovoj ploči pri vrhu zaslona.</translation>
<translation id="2169714232367507776">Klik na trenutačnu stavku</translation>
<translation id="2179452035581866348">ChromeVox upotrebljava zvukove da bi vam pružio bitne i dodatne informacije. Saznajte značenje tih zvukova da biste se kretali brže. Kada se naučite snalaziti, možete isključiti tekstne opise u govoru i koristiti ih za bitne informacije o stranici. Evo kompletnog popisa zvukova i njihovih značenja.</translation>
<translation id="2188751878842439466">{COUNT,plural, =1{zatvoreni navodnik}one{# zatvoreni navodnik}few{# zatvorena navodnika}other{# zatvorenih navodnika}}</translation>
<translation id="2199994615414171367">Prethodni matematički izraz</translation>
<translation id="2220529011494928058">Prijavite poteškoću</translation>
<translation id="2223693656926968778">Radnja na trenutačnoj stavci</translation>
<translation id="225732394367814946">Povećanje brzine govora</translation>
<translation id="2267945578749931355">Sljedeći znak</translation>
<translation id="2281234842553884450">Prethodni klizač</translation>
<translation id="2294136146931447363">Početak kurziva</translation>
<translation id="2318372665160196757">Glavno</translation>
<translation id="2329324941084714723">Ploča kartice</translation>
<translation id="2344193891939537199">Upravljanje datumom i vremenom</translation>
<translation id="2347456970887948350">Veza</translation>
<translation id="2359897517538099099">Niste u tabličnom načinu.</translation>
<translation id="2381733276052567791">Uključivanje ili isključivanje govora</translation>
<translation id="2390264819538553347">Za prelazak na sljedeću stranicu pritisnite Enter, a za povratak pritisnite Backspace.</translation>
<translation id="241124561063364910">a zatim</translation>
<translation id="2416512023405990736">Prazan potvrdni okvir</translation>
<translation id="2417569100218200841">Informacije o sadržaju</translation>
<translation id="2422937916923936891">Potvrdni okvir stavke izbornika</translation>
<translation id="2428534162001909979">Naredbeni izbornici</translation>
<translation id="2429669115401274487">PM</translation>
<translation id="2435413342408885429">Tipka <ph name="KEY" /> postala je novi modifikator ChromeVoxa.</translation>
<translation id="2450814015951372393">Potvrdni okvir</translation>
<translation id="2462626033734746142">Grupa izbornog gumba</translation>
<translation id="2471138580042810658">Naslov 6</translation>
<translation id="248982282205370495">{COUNT,plural, =1{zvjezdica}one{# zvjezdica}few{# zvjezdice}other{# zvjezdica}}</translation>
<translation id="2523609930580546572">Vodič za ChromeVox</translation>
<translation id="2525706221823668172">Tipkovni prečaci na Chromebooku</translation>
<translation id="2549392850788122959">Tipka <ph name="KEY" /> poništena je.</translation>
<translation id="2553108862507765288">gramatička pogreška</translation>
<translation id="257674075312929031">Grupa</translation>
<translation id="2582407057977008361">Pored</translation>
<translation id="2606210917827248971">s {COUNT,plural, =1{# stavkom}one{# stavkom}few{# stavke}other{# stavki}}</translation>
<translation id="2614981083756825552">Math ML raspored</translation>
<translation id="2624431853467395961">Otvaranje načina vodiča</translation>
<translation id="2626530649491650971">može se kliknuti</translation>
<translation id="2628764385451019380">Nema prethodnog kombiniranog okvira.</translation>
<translation id="2637227747952042642">Matematički</translation>
<translation id="2639750663247012216">Modifikator ChromeVoxa</translation>
<translation id="2644542693584024604">pravopisna pogreška</translation>
<translation id="267442004702508783">osvježavanje</translation>
<translation id="2684412629217766642">Zatvaranje vodiča za ChromeVox</translation>
<translation id="2697408785920771974">autougr</translation>
<translation id="2704429362613743330">{COUNT,plural, =1{otvoreni navodnik}one{# otvoreni navodnik}few{# otvorena navodnika}other{# otvorenih navodnika}}</translation>
<translation id="2705875883745373140">Nije pritisnut</translation>
<translation id="2706462751667573066">Gore</translation>
<translation id="2717271541250958000">plkart</translation>
<translation id="2723001399770238859">zvuk</translation>
<translation id="2732718972699418926">AM</translation>
<translation id="2749275490991666823">Označen</translation>
<translation id="27527859628328957">Skok na sljedeću stavku s mogućnošću fokusiranja</translation>
<translation id="2770781857296573485">Unesite grupno istraživanje</translation>
<translation id="2777845298774924149">Izašli ste</translation>
<translation id="2781264313200109999">Početak veze</translation>
<translation id="2784959586797362050">Kao i uvijek, povratne informacije možete nam poslati izravno pritiskom na tipku za pretraživanje i "A", a zatim "I". Pošaljite nam ih što prije.</translation>
<translation id="2800204403141299078">Nema više različitih elemenata.</translation>
<translation id="2800780099804980316">Nema prethodnog naslova razine 1.</translation>
<translation id="280499067616661124">Traženje na stranici uz ChromeVox</translation>
<translation id="2808001342598757276">Poništi zatamnjenje zaslona</translation>
<translation id="2811019999044652585">Za prelazak na ostale dijelove zaslona, primjerice alatne trake ili traku sustava, pritisnite tipke Control i naprijed. Tipka za naprijed na Chromebooku nalazi se neposredno iznad tipke broja 2.</translation>
<translation id="2811204574343810641">Redak</translation>
<translation id="2816654101880605877">Nema sljedećeg klizača.</translation>
<translation id="2841013758207633010">Vrijeme</translation>
<translation id="2843837985843789981">Prethodna grupa</translation>
<translation id="2844995807198708617">Kontekstni izbornik</translation>
<translation id="2849332794118375855">Nema sljedećeg potvrdnog okvira.</translation>
<translation id="2864481629947106776">Prethodna veza</translation>
<translation id="2873259058405069099">Prelazak na početak tablice</translation>
<translation id="288178314850623291">Za prelazak na određene vrste elemenata koristite skočne naredbe. Za pomicanje unaprijed po naslovima pritišćite tipku za pretraživanje i H, a za preskakanje unatrag pritisnite tipku za pretraživanje + Shift + H.</translation>
<translation id="2894654529758326923">Informacije</translation>
<translation id="2899328121302785497">{COUNT,plural, =1{lijeva vitičasta zagrada}one{# lijeva vitičasta zagrada}few{# lijeve vitičaste zagrade}other{# lijevih vitičasta zagrada}}</translation>
<translation id="2911433807131383493">Otvaranje vodiča za ChromeVox</translation>
<translation id="2932083475399492303">Izmjenjivanje strukturne crte i crte rasporeda</translation>
<translation id="2944762337049891859">Automatski pročitaj stranicu kad se učita.</translation>
<translation id="2964026537669811554">Skupina naslova</translation>
<translation id="296951647852255825">{COUNT,plural, =1{tabulator}one{# tabulator}few{# tabulatora}other{# tabulatora}}</translation>
<translation id="2972078295414139404">Nema prethodne posjećene veze.</translation>
<translation id="2972205263822847197">Opis</translation>
<translation id="2998131015536248178">Prethodni znak</translation>
<translation id="2999559350546931576">Snižavanje visine tona</translation>
<translation id="2999945368667127852">Nema sljedećeg widgeta medija.</translation>
<translation id="3012414509011670858">Nema prethodnog odjeljka.</translation>
<translation id="3014130421870723208">@ur 8toč</translation>
<translation id="3030432017085518523">Izborni gumb stavke izbornika</translation>
<translation id="3037392361165431467">{COUNT,plural, =1{izostavnik}one{# izostavnik}few{# izostavnika}other{# izostavnika}}</translation>
<translation id="3040901448410802366">Pokazivač napretka</translation>
<translation id="3046838483509668188">Opcije ChromeVoxa</translation>
<translation id="3047143736589213134">Eksperimentalna karta tipkovnice</translation>
<translation id="3060756054951570867">otvoren je izbornik <ph name="TITLE" /></translation>
<translation id="3078345202707391975">Sljedeći naslov razine 2</translation>
<translation id="3078740164268491126">tablica</translation>
<translation id="3082557070674409251">Kliknuto</translation>
<translation id="3084806535845658316">nema odjeka tipkanja</translation>
<translation id="3086746722712840547">napom</translation>
<translation id="308895241372589742">Nema sljedećeg matematičkog izraza.</translation>
<translation id="3090532668523289635">grp</translation>
<translation id="3093176084511590672">Sljedeći orijentir</translation>
<translation id="3096671415663099226">kmbokv</translation>
<translation id="3104705064753753826">dij upoz</translation>
<translation id="3109724472072898302">Sažeto</translation>
<translation id="3112457281078985179">ChromeVox možete uključiti ili isključiti pritiskom tipki Control + Alt + Z.</translation>
<translation id="3134461040845705080">samozačitanje</translation>
<translation id="3138767756593758860">Prikaži popis orijentira</translation>
<translation id="3143851963874289911">ćl</translation>
<translation id="3149472044574196936">Sljedeći redak</translation>
<translation id="3153024374267644603">Govor je uključen</translation>
<translation id="3153928844647607688">Tablica <ph name="TABLENAME" />, <ph name="TABLEROWS" /> i <ph name="TABLECOLS" /></translation>
<translation id="3155083529632865074">Nema prethodnog gumba.</translation>
<translation id="3163593631834463955">Prazno zaglavlje stupca</translation>
<translation id="316542773973815724">Navigacija</translation>
<translation id="3172700825913348768">{COUNT,plural, =1{razmak}one{# razmak}few{# razmaka}other{# razmaka}}</translation>
<translation id="320961988183078793">unesen je sadržaj: <ph name="TYPE" /></translation>
<translation id="3223701887221307104"><ph name="NAME" />, kartica</translation>
<translation id="3226035351387556942">ptvrd</translation>
<translation id="3229375994964697375">Posjećena veza</translation>
<translation id="3232388865800379423">Gumb skočnog prozora</translation>
<translation id="3241052487511142956">Prethodna posjećena veza</translation>
<translation id="3241638166094654466">Ćelije u svakom retku:</translation>
<translation id="3286390186030710347">Klizač</translation>
<translation id="3299925995433437805">Nema sljedeće posjećene veze.</translation>
<translation id="3300348286427369683">Podrška za obogaćeni tekst. ChromeVox sada podržava polja obogaćenog teksta uključujući naredbe preskakanja, usmjeravanje brajičnog pokazivača, odabir i druge značajke.</translation>
<translation id="3307886118343381874">Prelazak na kraj tablice</translation>
<translation id="3311969765485641742">Pritisnite Alt + Shift + A da biste pregledali upozorenja</translation>
<translation id="3312997241656799641">Sljedeća posjećena veza</translation>
<translation id="3313245066383501820">Modifikatorska tipka ChromeVoxa</translation>
<translation id="3317212938060708859">Klizač</translation>
<translation id="3321460131042519426">Omogući prelazak riječi u drugi redak</translation>
<translation id="3322936298410871309">Prethodni naslov razine 1</translation>
<translation id="3323447499041942178">Tekstni okvir</translation>
<translation id="3338224621010291843"><ph name="VALUE" /> <ph name="NAME" /> klizač</translation>
<translation id="3353420241558113817">{"ar": "arapski",
"bg": "bugarski",
"ca": "katalonski",
"cs": "češki",
"da": "danski",
"de": "njemački",
"de_CH": "njemački (Švicarska)",
"de_DE": "njemački (Njemačka)",
"el": "grčki",
"en": "engleski",
"en_CA": "engleski (Kanada)",
"en_GB": "engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo)",
"en_US": "engleski (Sjedinjene Američke Države)",
"es": "španjolski",
"et": "estonski",
"fr": "francuski",
"fr_CA": "francuski (Kanada)",
"fr_FR": "francuski (Francuska)",
"fi": "finski",
"he": "hebrejski",
"hi": "hindski",
"hr": "hrvatski",
"hu": "mađarski",
"is": "islandski",
"it": "talijanski",
"ko": "korejski",
"lt": "litavski",
"lv": "latvijski",
"nb": "norveški bokmål",
"nl": "nizozemski",
"pl": "poljski",
"pt": "portugalski",
"ro": "rumunjski",
"ru": "ruski",
"sk": "slovački",
"sl": "slovenski",
"sr": "srpski",
"sv": "švedski",
"tr": "turski",
"vi": "vijetnamski",
"zh": "kineski",
"zh_TW": "kineski (tradicionalni hanski)"}</translation>
<translation id="335581015389089642">Govor</translation>
<translation id="3359142382821736686">seprtr</translation>
<translation id="3374537878095184207">{COUNT,plural, =1{plus}one{# plus}few{# plusa}other{# plusova}}</translation>
<translation id="338583716107319301">Separator</translation>
<translation id="3389259863310851658">Prethodno polje obrasca</translation>
<translation id="3390225400784126843">Sljedeći različiti element.</translation>
<translation id="3392045790598181549"><ph name="NAME" />, stavka izbornika</translation>
<translation id="3406283310380167331">Prikaz popisa obrazaca</translation>
<translation id="3423495725743882470">redak $1 stupac $2</translation>
<translation id="3457000393508828486">Djelomično pritisnut</translation>
<translation id="3458865416877308321"><ph name="NAME" />, isključi</translation>
<translation id="3462439746547587373"><ph name="NAME" />, gumb</translation>
<translation id="3466530247399808663">Pritisak na nevažeću tipku</translation>
<translation id="3468959318854349468">Bez naslova</translation>
<translation id="3473644018603298796">sld <ph name="COUNT" /></translation>
<translation id="3486232535569802404">Od <ph name="V1" /> do <ph name="V2" /></translation>
<translation id="3492609944033322585">{COUNT,plural, =1{desna zagrada}one{# desna zagrada}few{# desne zagrade}other{# desnih zagrada}}</translation>
<translation id="3493915602752813531">Nema sljedećeg sidra.</translation>
<translation id="3494946239022273294">stizb</translation>
<translation id="3497063866483065785">{COUNT,plural, =1{upitnik}one{# upitnik}few{# upitnika}other{# upitnika}}</translation>
<translation id="3514822174137761109">{COUNT,plural, =1{znak za umetanje}one{# znak za umetanje}few{# znaka za umetanje}other{# znakova za umetanje}}</translation>
<translation id="352577523970648069">Tekstualno polje koje se može urediti</translation>
<translation id="3568702578574425662"><ph name="NAME" />, potvrdni okvir nije označen</translation>
<translation id="3599054940393788245">Nije u matematičkoj oznaci</translation>
<translation id="3616113530831147358">Audio</translation>
<translation id="3646890046000188562">{COUNT,plural, =1{zatvoreni jednostruki navodnik}one{# zatvoreni jednostruki navodnik}few{# zatvorena jednostruka navodnika}other{# zatvorenih jednostrukih navodnika}}</translation>
<translation id="3650317109285159359">ptvrdstizb</translation>
<translation id="3655855170848725876">{COUNT,plural, =1{znak dolara}one{# znak dolara}few{# znaka dolara}other{# znakova dolara}}</translation>
<translation id="3659787053479271466">upoz</translation>
<translation id="3665563998540286755"><ph name="VALUE" />, okvir s popisom</translation>
<translation id="3687295507293856493">Pokušaj utvrđivanja zaglavlja stupca trenutačne ćelije</translation>
<translation id="3692274950075847560">P:<ph name="RESULT" /></translation>
<translation id="3712520970944678024">Kontroliranje govora</translation>
<translation id="3716845769494773620">Više redaka</translation>
<translation id="3731746171184829332">Nema prethodnog naslova.</translation>
<translation id="3735039640698208086">Pri reprodukciji zvuka...</translation>
<translation id="3755561384917041694">Omogućite tipkovnicu na zaslonu ispod ladice statusa u Pristupačnosti da biste upotrebljavali proširenje brajične naredbe.</translation>
<translation id="3762198587642264450">Prelazak na kraj trenutačnog retka</translation>
<translation id="3777255250339039212">h1</translation>
<translation id="3793710123303304873">Napustili ste dijaloški okvir.</translation>
<translation id="3795836767122514678">+{COUNT,plural, =1{#}one{#}few{#}other{#}}</translation>
<translation id="3801735343383419236">Popis automatskog dovršavanja</translation>
<translation id="3810838688059735925">Video</translation>
<translation id="3812237531158591503">Zalijepi $1.</translation>
<translation id="3816633764618089385">Sljedeći medij</translation>
<translation id="3819376190738087562">Nema skokova.</translation>
<translation id="385383972552776628">Otvaranje stranice s opcijama</translation>
<translation id="3856075812838139784">Samo za čitanje</translation>
<translation id="3887576927692165210">ed</translation>
<translation id="3897092660631435901">Izbornik</translation>
<translation id="3909320334364316587">Prethodni naslov razine 6</translation>
<translation id="3914173277599553213">Obavezno</translation>
<translation id="3914732343065571127">Reference za naredbe ChromeVoxa</translation>
<translation id="3962990492275676168">Počni čitati od trenutačne lokacije</translation>
<translation id="4004802134384979325">označen</translation>
<translation id="4006140876663370126">img</translation>
<translation id="4038349100599457191">Upravljanje mjesecima</translation>
<translation id="4039983576244166038">Prazan redak zaglavlja</translation>
<translation id="4042843249978639960">Nema sljedećeg naslova razine 2.</translation>
<translation id="4043348641337972076">Nema prethodnog ARIA orijentira.</translation>
<translation id="4045764028670444336">Početak pravopisne pogreške</translation>
<translation id="4047216625641135770">Oznaka</translation>
<translation id="404803211695627272"><ph name="V1" /><ph name="V2" /></translation>
<translation id="4054936709456751127">stat</translation>
<translation id="4058278702844053247">Učitavanje stranice u tijeku</translation>
<translation id="4065205963140826639">Sada pokušajte pritisnuti tipku za pretraživanje i desnu strelicu da biste pronašli gumb Sljedeća, a zatim pritisnite tipku za pretraživanje i razmaknicu da biste ga kliknuli.</translation>
<translation id="4081085052247739398">{COUNT,plural, =1{TILDA}one{# tilda}few{# tilde}other{# tildi}}</translation>
<translation id="409334809956508737">Prethodni objekt</translation>
<translation id="4099274309791143834">s podizbornikom</translation>
<translation id="4101527861445851766">Potvrdni okvir s kvačicom</translation>
<translation id="4107807507418787238">U nastavku nema ćelije.</translation>
<translation id="4116415223832267137">Upozorenje</translation>
<translation id="4147126331795725888">Nema sljedeće kontrole.</translation>
<translation id="4148180433151187540">{COUNT,plural, =1{desna vitičasta zagrada}one{# desna vitičasta zagrada}few{# desne vitičaste zagrade}other{# desnih vitičastih zagrada}}</translation>
<translation id="4158704014418536539">Osjetljivost na velika/mala slova.</translation>
<translation id="4161663686871496107">Spremne su govorne povratne informacije ChromeVox</translation>
<translation id="4173994908659439270">Nema sljedećeg tekstualnog polja koje je moguće urediti.</translation>
<translation id="4176463684765177261">Onemogućeno</translation>
<translation id="4188530942454211480">Prethodna rečenica</translation>
<translation id="4191918948604314587">Gumb</translation>
<translation id="4202186506458631436">Pomakni desno</translation>
<translation id="4206289001967551965">Unutar tablice</translation>
<translation id="4215733775853809057">Sljedeći klizač</translation>
<translation id="4218529045364428769">{COUNT,plural, =1{crtica}one{# crtica}few{# crtice}other{# crtica}}</translation>
<translation id="421884353938374759">odabir boja</translation>
<translation id="4229646983878045487">datum vrijeme</translation>
<translation id="423334822609210999">S lijeve strane nema ćelije.</translation>
<translation id="4243624244759495699"><ph name="LOCALE" />, stupanj <ph name="GRADE" /></translation>
<translation id="4253168017788158739">Napomena</translation>
<translation id="4254798249533888099">Stablo</translation>
<translation id="4255943572433203166">Za prilagodbu ChromeVoxa upotrijebite opcije u nastavku. Promjene odmah stupaju na snagu.</translation>
<translation id="4271220233568730077">Sljedeći matematički izraz</translation>
<translation id="4271521365602459209">Nema više rezultata.</translation>
<translation id="4287520460805643128">Nema sljedećeg članka.</translation>
<translation id="4289540628985791613">Pregled</translation>
<translation id="4300318234632215983">Izgovaranje URL-a veze</translation>
<translation id="4301352596632316575">ima podizbornik</translation>
<translation id="4342180618051828363">{COUNT,plural, =1{točka}=3{trotočka}one{# točka}few{# točke}other{# točaka}}</translation>
<translation id="4347461890115250064">Nema sljedećeg popisa.</translation>
<translation id="4367650418938037324">Math ML list</translation>
<translation id="4372435075475052704">min:<ph name="X" /></translation>
<translation id="4372705107434148843">Zaustavljanje govora</translation>
<translation id="4373197658375206385">Nema prethodne stavke koja nije veza.</translation>
<translation id="4376316291247992553">Prikazivanje slike kao uzorka ispisanog brajicom</translation>
<translation id="4391478986194775161">sdržjinfo</translation>
<translation id="443163561286008705">poništi</translation>
<translation id="4457472090507035117">Odaberite trenutačni glas:</translation>
<translation id="4471074325120394300">Nema veza.</translation>
<translation id="4476183483923481720">novi redak</translation>
<translation id="4482330759234983253">Prethodna tablica</translation>
<translation id="4491109536499578614">Slika</translation>
<translation id="4529987814483543472">Klasična karta tipkovnice</translation>
<translation id="4532633738839459153">{COUNT,plural, =1{kosa crta}one{# kosa crta}few{# kose crte}other{# kosih crta}}</translation>
<translation id="4547556996012970016">Sljedeći naslov razine 5</translation>
<translation id="4562381607973973258">Zaglavlje</translation>
<translation id="4570424871453628777">Kraj pravopisne pogreške</translation>
<translation id="4591507479202817876">, odabran</translation>
<translation id="4597532268155981612">obrazac</translation>
<translation id="4597896406374528575">travanj</translation>
<translation id="460018603901637538">Promijeni stil prikaza na usporedan.</translation>
<translation id="4601367666219428522">tbl <ph name="TABLENAME" /> <ph name="TABLEROWS" /> x <ph name="TABLECOLS" /></translation>
<translation id="4615592953348396470">Zanemarivanje pritiska na sljedeću tipku</translation>
<translation id="461613135510474570">Rečenica</translation>
<translation id="463135993322337640">Pritisnite ChromeVox "O", "N" da biste saznali novosti</translation>
<translation id="4647836961514597010">Odabir boja</translation>
<translation id="4660783501463101648">Verzija Classic je uklonjena. Uklonjen je prekidač tipkovnice za vraćanje na ChromeVox Classic.</translation>
<translation id="4661075872484491155">stablo</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="4688873778442829762">rštk</translation>
<translation id="4693675773662933727">Prethodni orijentir</translation>
<translation id="4696413482802371445">Nema sljedećeg naslova razine 5.</translation>
<translation id="4729095194763193578">Prethodni redak tablice</translation>
<translation id="4736221692378411923">kolovoz</translation>
<translation id="4740661827607246557">Naredbe pomoći</translation>
<translation id="4755857887974653209">Onemogući ChromeVox</translation>
<translation id="4763296182459741068">Prelomljeno na dno</translation>
<translation id="4763480195061959176">videozapis</translation>
<translation id="4764692524839457597">zadano</translation>
<translation id="479989351350248267">search</translation>
<translation id="481165870889056555">Izgovaranje naslova trenutačne stranice</translation>
<translation id="4826415162591436065">Kretanje naprijed</translation>
<translation id="4826604887384865800">Sljedeći skok</translation>
<translation id="4827410568042294688">neodabran</translation>
<translation id="4842108708071771135">Nema sljedećeg navoda bloka.</translation>
<translation id="4844625982113518938">Pritisnite bilo koju tipku da biste saznali njezin naziv. Tipke Ctrl + W zatvaraju način vodiča.</translation>
<translation id="4846428657345567687">Dobro došli u ChromeVox!</translation>
<translation id="4846487886195635104">Kraj precrtanog teksta</translation>
<translation id="4848993367330139335">mjerač</translation>
<translation id="4850023505158945298">Prethodni sličan element.</translation>
<translation id="4866956062845190338">rdstizb</translation>
<translation id="4867316986324544967">Omogući TTS prijave</translation>
<translation id="4877261390094455813">Unesite upit za pretraživanje.</translation>
<translation id="4886524826165775965"><ph name="INDEX" />/<ph name="TOTAL" /></translation>
<translation id="489907760999452556">Interna veza</translation>
<translation id="495170559598752135">Radnje</translation>
<translation id="4953585991029886728">Uređivanje teksta</translation>
<translation id="4954534434583049121">Prethodni blok citata</translation>
<translation id="4973717656530883744">Minimalno <ph name="X" /></translation>
<translation id="4973762002207131920">Prijelaz na tipku <ph name="KEY" />.</translation>
<translation id="4975416682604111799">milisekunde</translation>
<translation id="49787999531187221">ChromeVox je postao neaktivan.</translation>
<translation id="4979404613699303341">Prethodni gumb</translation>
<translation id="4982773647088557172"><ph name="VALUE" />, <ph name="NAME" />, okvir s popisom</translation>
<translation id="4983588134362688868">Skok na vrh stranice</translation>
<translation id="4986606102545753256"><ph name="NAME" />, prozor</translation>
<translation id="4993152509206108683">Stopa <ph name="PERCENT" /> posto</translation>
<translation id="4996716799442435517">Vizualno</translation>
<translation id="4997282455736854877"><ph name="NAME" />, izborni gumb odabran</translation>
<translation id="4997475792277222884">Nema sljedeće stavke koja nije veza.</translation>
<translation id="5000760171916499057">Nema obrazaca.</translation>
<translation id="5005670136041063723">Nema više sličnih elemenata.</translation>
<translation id="501473567976723023">siječanj</translation>
<translation id="5041394372352067729">Premještanje brajičnog prikaza na vrh stranice</translation>
<translation id="5042770794184672516">Pojačanje glasnoće govora</translation>
<translation id="5050015258024679800">Prethodni naslov razine 4</translation>
<translation id="5054047268577924192">Prethodna stavka popisa</translation>
<translation id="5075936896689244141">Sljedeća karta tipkovnice</translation>
<translation id="5078661581131202757">Odabir datoteke</translation>
<translation id="5080758118274074384">dvaput kliknuto</translation>
<translation id="5087864757604726239">natrag</translation>
<translation id="5098541983634824365">Napuštanje rešetke.</translation>
<translation id="5102981729317424850">Alatna traka</translation>
<translation id="5105050547967751155">obvz</translation>
<translation id="5106547198195128110">U novom smo izdanju uveli neke uzbudljive promjene. Evo što je novo:</translation>
<translation id="5110983769041734144">Nema prethodnog polja obrasca.</translation>
<translation id="5111640677200759579">Zaglavlje stupca</translation>
<translation id="5136967254288895616">Nema prethodne veze.</translation>
<translation id="513774504516943387">veza</translation>
<translation id="517143700877085897">, neodabrano</translation>
<translation id="5183440668879371625">Prethodni redak brajice</translation>
<translation id="5184944171021383281">Nema sljedećeg polja obrasca.</translation>
<translation id="5189244881767082992">Redak</translation>
<translation id="5203930734796605961">Tipka <ph name="KEY" /> već je dodijeljena naredbi.</translation>
<translation id="5205493599117157272">Popis <ph name="TYPE" />.</translation>
<translation id="520883772648104506">Nema sljedećeg izbornog gumba.</translation>
<translation id="5263344797180442561">h2</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="5291783959063340370">Objekt</translation>
<translation id="5304943142864553931"><ph name="TITLE" />, kartica</translation>
<translation id="5310788376443009632">uklonjeno:</translation>
<translation id="5320727453979144100">Ljepljiv način omogućen</translation>
<translation id="5321085947096604457">{COUNT,plural, =1{zarez}one{# zarez}few{# zareza}other{# zareza}}</translation>
<translation id="532371086589123547"><ph name="VALUE" />, tekstualni okvir</translation>
<translation id="5330443287809544590"><ph name="NAME" />, veza</translation>
<translation id="5336381510091010269">autougr+pop</translation>
<translation id="536031132345979795">Preskoči natrag tijekom kontinuiranog čitanja</translation>
<translation id="5368000168321181111">Zvučne su ikone isključene</translation>
<translation id="5374320867641260420">Nema sljedećeg gumba.</translation>
<translation id="5382299583965267720">Nema sljedećeg naslova razine 1.</translation>
<translation id="5402367795255837559">Brajica</translation>
<translation id="5402791055281059602">Modalno upozorenje</translation>
<translation id="5407530583102765689">{COUNT,plural, =1{točka sa zarezom}one{# točka sa zarezom}few{# točke sa zarezom}other{# točaka sa zarezom}}</translation>
<translation id="5411891038905756502">Nema prethodne točke skoka.</translation>
<translation id="5417034931411865818">Klikanje stavke ispod tipke za usmjeravanje $1</translation>
<translation id="5436105723448703439">{COUNT,plural, =1{znak "manje od"}one{# znak "manje od"}few{# znaka "manje od"}other{# znakova "manje od"}}</translation>
<translation id="5444587279251314700">(aktivno)</translation>
<translation id="5451268436205074266">točkice <ph name="DOT" /></translation>
<translation id="5455441614648621694">Dopunski</translation>
<translation id="5485036206801896268">Nema prethodne slike.</translation>
<translation id="5486947920110100234">Nema sljedeće točke skoka.</translation>
<translation id="549602578321198708">Riječ</translation>
<translation id="5500932716852106146">Nema prethodnog tekstualnog polja koje je moguće urediti.</translation>
<translation id="5502713021410870035">rujan</translation>
<translation id="5507663321906818013">Usporedna analiza za otklanjanje pogrešaka</translation>
<translation id="5518443085409638729">Postavi pokazivač između znakova prilikom uređivanja teksta (kao u sustavu Mac OS X).</translation>
<translation id="552195134157544755">Izborni gumb</translation>
<translation id="5534303576632885660">zglvlj</translation>
<translation id="5546092960038624944">Nema prethodnog naslova razine 5.</translation>
<translation id="556042886152191864">Gumb</translation>
<translation id="5561345396546889625">Sljedeći popis</translation>
<translation id="5562645715554321347">zglvljgrp</translation>
<translation id="5574412348552378458">ChromeVoxov način vodiča</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="5585044216466955529">Uređivanje teksta, unos e-pošte</translation>
<translation id="5597170376237141345">Sljedeći potvrdni okvir</translation>
<translation id="5597933780944041114">Nema sljedećeg naslova.</translation>
<translation id="5598905979683743333"><ph name="NAME" />, izborni gumb nije odabran</translation>
<translation id="5601172225407283979">Izvršavanje zadane radnje</translation>
<translation id="5608798115546226984">Automatsko dovršavanje retka</translation>
<translation id="561939826962581046">vrijeme</translation>
<translation id="5623778242535476823">rgmb</translation>
<translation id="5623842676595125836">Zapisnik</translation>
<translation id="5628125749885014029">h4</translation>
<translation id="5637871198229500030">Nema prethodne tablice.</translation>
<translation id="5653397561111110475">Upotreba značajki pristupačnosti dodirnog zaslona Chromebooka</translation>
<translation id="5655682562155942719">Naredbe za skok</translation>
<translation id="56637627897541303">Područje teksta</translation>
<translation id="5678161956734658133">mled</translation>
<translation id="5681643281275621376">def</translation>
<translation id="5682113568322255809">Orijentir</translation>
<translation id="5683155931978483559">Prethodni potvrdni okvir</translation>
<translation id="5684277895745049190">Popis</translation>
<translation id="5695831708991916435">Sljedećih nekoliko prečaca nisu naredbe ChromeVoxa, ali su također vrlo korisni za najbolju moguću upotrebu Chromea.
Za kretanje po stavkama koje omogućuju radnju, kao što su gumbi i veze, pritišćite tipku Tab. Za pomicanje unatrag pritišćite tipke Shift i Tab.
Za ulazak u adresni okvir preglednika Chrome, ili višenamjenski okvir kako se još naziva, pritisnite tipke Control i L.
Za otvaranje nove kartice i automatski prelazak na nju pritisnite tipke Control i T. Pokazivač će biti u višenamjenskom okviru.
Da biste zatvorili karticu, pritisnite tipke Control i W.
Za pomicanje unaprijed kroz otvorene kartice koristite tipke Control i Tab.
Za otvaranje izbornika preglednika Chrome pritisnite tipke Alt i F.</translation>
<translation id="5700650669149824506">Nema prethodnog naslova razine 4.</translation>
<translation id="5703716265115423771">smanjivanje glasnoće</translation>
<translation id="5709192780268610569">Nema dugačkih opisa</translation>
<translation id="5712244464475377681">skčgmb</translation>
<translation id="5712338278108304766">Sljedeći stupac tablice</translation>
<translation id="571866080859340309">Istraživanje grupa</translation>
<translation id="5728409797179002635">Nije pronađena nijedna tablica.</translation>
<translation id="5732189279857692565">Ovo je drugi naslov. Samo nastavite. Pritisnite tipku za pretraživanje + H ili tipku za pretraživanje + Shift + H</translation>
<translation id="5748623122140342504">Prethodni naslov razine 5</translation>
<translation id="5750633686117194034">Nije pritisnut nijedan modifikator. Pritisnite i zadržite jedan ili više modifikatora, pustite ih kada završite i čut ćete postavljene tipke. Pritisnite tabulator za izlazak.</translation>
<translation id="5788275253279308023">kartica anonimnog prozora <ph name="TITLE" /></translation>
<translation id="5806206155699461681">Poboljšajte određene web-lokacije (primjerice, Google pretraživanje).</translation>
<translation id="5819072574982403430">Stavka stabla</translation>
<translation id="5826479389509458994"><ph name="ROW" />. redak <ph name="COL" />. stupac</translation>
<translation id="5850707923114094062">Pomiči prema natrag</translation>
<translation id="5851548754964597211">Popis kartica</translation>
<translation id="5859752971144398932">Izašli ste iz traženja na stranici.</translation>
<translation id="5866042630553435010">Djelomično označeno</translation>
<translation id="5867591286054666064">Dok je otvoren vodič, pritisnite bilo koju tipku da biste čuli njezin naziv.</translation>
<translation id="5869546221129391014">Rešetka</translation>
<translation id="5876817486144482042">Stišavanje glasnoće govora</translation>
<translation id="5887397643266327462">Omogućeni su opisi na brajici.</translation>
<translation id="5891934789323004067">Tablica</translation>
<translation id="5899860758576822363">Smanji glasnoću reprodukcije kad ChromeVox govori</translation>
<translation id="5937336320314038555">{COUNT,plural, =1{znak jednakosti}one{# znak jednakosti}few{# znaka jednakosti}other{# znakova jednakosti}}</translation>
<translation id="5939518447894949180">Ponovno postavi</translation>
<translation id="5948123859135882163">Uključuje/isključuje strukturnu ili semantičku interpretaciju matematičkih izraza</translation>
<translation id="5955304353782037793">apl</translation>
<translation id="5956928062748260866">Dijaloški okvir</translation>
<translation id="5963413905009737549">Odjeljak</translation>
<translation id="5968607524793740041">Prikaz kontekstnog izbornika</translation>
<translation id="5983179082906765664">Povećanje razine pojedinosti navigacije</translation>
<translation id="5999630716831179808">Glasovi</translation>
<translation id="6006050241733874051">Obrazac</translation>
<translation id="6006064078185310784">{COUNT,plural, =1{kosa crta ulijevo}one{# kosa crta ulijevo}few{# kose crte ulijevo}other{# kosih crta ulijevo}}</translation>
<translation id="6037602951055904232">Pomiči se prema naprijed</translation>
<translation id="6044160928851315051">Zatamni zaslon</translation>
<translation id="605761629541007221">Kraj podebljanog teksta</translation>
<translation id="6065293622157674001">Početak gramatičke pogreške</translation>
<translation id="6082768461603900813">Osnovno kretanje</translation>
<translation id="6092707270915298410">Kraj veze</translation>
<translation id="6118126368611144850">Android aplikacije za Chrome. Ako na uređaju imate Trgovinu Play, pogledajte kako ChromeVox funkcionira s Android aplikacijama. Preuzmite Google Chrome Canary iz Trgovine Play i isprobajte eksperimentalnu podršku.</translation>
<translation id="611827076493383239">psjćn</translation>
<translation id="6119955456199054975">Kraj ćelije.</translation>
<translation id="6122013438240733403">gmb</translation>
<translation id="6129953537138746214">Razmak</translation>
<translation id="6132506484792346370">Okvir s popisom ili kombinirani okvir</translation>
<translation id="6138576064440631958">Prečac $1</translation>
<translation id="6142308968191113180">Naslov 4</translation>
<translation id="6164829606128959761">mjerač</translation>
<translation id="6169420925157477918">Slika s dugačkim opisom</translation>
<translation id="6186305613600865047">Skok na dno stranice</translation>
<translation id="6193330012414963395">prijepodne popodne</translation>
<translation id="622484624075952240">Dolje</translation>
<translation id="6236061028292614533">Sljedeći naslov</translation>
<translation id="6254901459154107917">Sljedeće tekstualno područje s mogućnošću uređivanja</translation>
<translation id="6259464875943891919">Napustili ste <ph name="TYPE" />.</translation>
<translation id="6281876499889881039">Sljedeći sličan element.</translation>
<translation id="6282062888058716985">nav</translation>
<translation id="6290434000785343030">Nema sljedećeg kombiniranog okvira.</translation>
<translation id="6305702903308659374">Zadrži normalnu glasnoću reprodukcije čak i kad ChromeVox govori</translation>
<translation id="6307969636681130414">Pritisnut</translation>
<translation id="6322856989298155004">Zvukovi</translation>
<translation id="6324551002951139333">Otkrivena je gramatička pogreška</translation>
<translation id="6348657800373377022">Kombinirani okvir</translation>
<translation id="6350358010104919766">{COUNT,plural, =1{znak uspravnog nabrajanja}one{# znak uspravnog nabrajanja}few{# znaka uspravnog nabrajanja}other{# znakova uspravnog nabrajanja}}</translation>
<translation id="6355910664415701303">Nema prethodne stavke popisa.</translation>
<translation id="6364795331201459219">h6</translation>
<translation id="6368143427468974988">Prethodni naslov</translation>
<translation id="6378565991815958969">Kopiraj $1.</translation>
<translation id="6385591741672306837">stupac</translation>
<translation id="6387719785439924554">pored</translation>
<translation id="6411426777058107714">Nema prethodnog izbornog gumba.</translation>
<translation id="6414968628640960377">Prethodni drugačiji element.</translation>
<translation id="641759969622533235">{COUNT,plural, =1{dvotočka}one{# dvotočka}few{# dvotočke}other{# dvotočaka}}</translation>
<translation id="6438968337250688271"><ph name="NAME" />, izbornik</translation>
<translation id="6444046323172968959">Dijaloški okvir upozorenja</translation>
<translation id="6459511626086141404">Plošna karta tipkovnice</translation>
<translation id="6468049171101508116">Sljedeći gumb</translation>
<translation id="6493991254603208962">smanjivanje svjetline</translation>
<translation id="6508059270146105198">Premještanje brajičnog prikaza na dno stranice</translation>
<translation id="6536864053412760904">Math ML oznaka</translation>
<translation id="6540201937398578274">U ChromeVoxu tipka za pretraživanje ujedno služi kao modifikatorska tipka. Za većinu prečaca ChromeVoxa prvo trebate pritisnuti tipku za pretraživanje, a za kretanje koristite tipke strelica.</translation>
<translation id="6550720799683018100">Promijenite trenutačnu kartu tipkovnice odabirom opcije na donjem popisu.</translation>
<translation id="6561818612645211875">Prelazak na početak trenutačnog retka</translation>
<translation id="6587021927234520429">Nema sljedećeg naslova razine 4.</translation>
<translation id="6601344353291556895">Omogući opširne opise.</translation>
<translation id="6615602925644411249">Traženje na stranici.</translation>
<translation id="6633350132811819843">Nema sljedeće tablice.</translation>
<translation id="6637586476836377253">zap</translation>
<translation id="6657128831881431364">Traka napretka</translation>
<translation id="6659594942844771486">Kartica</translation>
<translation id="667999046851023355">Dokument</translation>
<translation id="6688209025607531203">Upozorenje koje nije modalno</translation>
<translation id="6697092096875747123">Prethodni kombinirani okvir</translation>
<translation id="6702609185760332517">{COUNT,plural, =1{uskličnik}one{# uskličnik}few{# uskličnika}other{# uskličnika}}</translation>
<translation id="6710213216561001401">Prethodno</translation>
<translation id="6714813999819678458">Prethodni naslov razine 2</translation>
<translation id="6716505898850596801">Modifikatorske tipke</translation>
<translation id="671916444866103745">Nema sljedećeg ARIA orijentira.</translation>
<translation id="6734854816611871228"><ph name="VALUE" />, kombinirani okvir</translation>
<translation id="6735257939857578167">s ukupnim brojem stavki: <ph name="NUM" /></translation>
<translation id="6736510033526053669">stvorena je kartica</translation>
<translation id="675895815784134693">trknprtk</translation>
<translation id="6786800275320335305">Članak</translation>
<translation id="6787839852456839824">Tipkovnički prečaci</translation>
<translation id="6793101435925451627">okv pops</translation>
<translation id="6833103209700200188">Podnožje</translation>
<translation id="6871161210040114857">Zanemarivanje velikih i malih slova.</translation>
<translation id="6877435256196695200">Nema sljedeće slike.</translation>
<translation id="6897341342232909480">Pomakni lijevo</translation>
<translation id="6901540140423170855">datum</translation>
<translation id="6910211073230771657">Izbrisano</translation>
<translation id="6910969481785184048">Uključivanje, isključivanje i zaustavljanje</translation>
<translation id="6911965441508464308">Iznad nema ćelije.</translation>
<translation id="6919104639734799681">Prikaz popisa tablica</translation>
<translation id="6964088412282673743">Nema prethodne kontrole.</translation>
<translation id="6996566555547746822">Sljedeći kombinirani okvir</translation>
<translation id="7005146664810010831">Nije pronađen nijedan URL</translation>
<translation id="7010712454773919705">Modifikatorska tipka ChromeVox</translation>
<translation id="7031651751836475482">stvk pops</translation>
<translation id="7037042857287298941">Prethodni popis</translation>
<translation id="7041173719775863268">Kraj odabira</translation>
<translation id="7086377898680121060">povećavanje svjetline</translation>
<translation id="7095834689119144465">Samo numeričko uređivanje teksta</translation>
<translation id="7096001299300236431">Prethodni medij</translation>
<translation id="7116595520562830928">višeredk</translation>
<translation id="712735679809149106">odjek riječi</translation>
<translation id="713824876195128146">Sljedeći blok citata</translation>
<translation id="7143034430156387447">Prebacivanje između brajice sa 6 i 8 točkica</translation>
<translation id="7161425887892204659">Kraj podudaranja teksta</translation>
<translation id="7161771961008409533">Gumb skočnog prozora</translation>
<translation id="7165714724802225287">Trenutačni je stil prikaza ispreplitanje.</translation>
<translation id="7167657087543110">odjek znakova</translation>
<translation id="7170733337935166589">Preskakanje unaprijed tijekom kontinuiranog čitanja</translation>
<translation id="7181697990050180700">Prilagodite tipkovne prečace za često upotrebljavane naredbe tako da ih upišete u odgovarajuća polja u nastavku.</translation>
<translation id="7203150201908454328">Proširen</translation>
<translation id="7210211103303402262">minute</translation>
<translation id="7217912842225915592">+ <ph name="NUM" /></translation>
<translation id="7221740160534240920">redak</translation>
<translation id="7226216518520804442">pops</translation>
<translation id="7229749224609077523">Odaberite tablicu s 6-točkastom brajicom:</translation>
<translation id="72393384879519786">Naslov</translation>
<translation id="7241683698754534149">Otvaranje dugačkih opisa u novoj kartici</translation>
<translation id="7248671827512403053">Aplikacija</translation>
<translation id="725969808843520477">Sljedeći izborni gumb</translation>
<translation id="7269119382257320590">Bez interpunkcije</translation>
<translation id="7273174640290488576">Prazno</translation>
<translation id="7285387653379749618">Tablice</translation>
<translation id="7289186959554153431">Naslov 3</translation>
<translation id="7292195267473691167"><ph name="LOCALE" /> (<ph name="VARIANT" />)</translation>
<translation id="731121099745151312">stvkstab</translation>
<translation id="731576946540457939">Onemogućeni su opisi na brajici.</translation>
<translation id="7318872822751139669">Upotrijebi miš za promjenu fokusa.</translation>
<translation id="7322388933135261569">veljača</translation>
<translation id="7332592614823088566"><ph name="ROWINDEX" />. redak od <ph name="ROWTOTAL" />, <ph name="COLINDEX" />. stupac od <ph name="COLTOTAL" /></translation>
<translation id="7336596009609913925">ima skočni prozor</translation>
<translation id="7356165926712028380">Prijeđi na 8-točkastu brajicu</translation>
<translation id="7362871137496673139">Nema prethodnog naslova razine 2.</translation>
<translation id="7370432716629432284">{COUNT,plural, =1{znak &amp;}one{# znak &amp;}few{# znaka &amp;}other{# znakova &amp;}}</translation>
<translation id="737396357417333429">klk</translation>
<translation id="7374104575779636480">Napuštanje tablice.</translation>
<translation id="7392145451309930991">Početak podudaranja teksta</translation>
<translation id="739763518212184081">Prethodni redak</translation>
<translation id="7400575256015741911">Otkrivena pravopisna pogreška</translation>
<translation id="7408482676469142474">tbl</translation>
<translation id="7420313809195758138">Prikaži kontekst stavke prije drugih informacija (kao što je naziv).</translation>
<translation id="7425395583360211003">natrag</translation>
<translation id="7434509671034404296">Razvojni programer</translation>
<translation id="7439060726180460871">Direktorij</translation>
<translation id="744163271241493234">zprk</translation>
<translation id="7491962110804786152">kart</translation>
<translation id="7492049978501397201">Otvorili ste dijaloški okvir</translation>
<translation id="7518543783849163354">Da biste privremeno zaustavili govorne povratne informacije ChromeVoxa, pritisnite tipku Control.</translation>
<translation id="7532613204005497612">lipanj</translation>
<translation id="7552432549459840808">Korisni prečaci Chromea</translation>
<translation id="7579911500627256166">točkica <ph name="DOT" /></translation>
<translation id="7596919493010894443">odabir je izbrisan</translation>
<translation id="7604026522577407655">Prelazak na početak trenutačnog stupca</translation>
<translation id="7604451927827590395">zglvlj</translation>
<translation id="7609342235116740824">Izgovaranje URL-a trenutačne stranice</translation>
<translation id="7609363189280667021">Uključivanje ili isključivanje brajičnih opisa</translation>
<translation id="762020119231868829">Pauzira sve widgete medija koji se trenutačno reproduciraju</translation>
<translation id="7625690649919402823">Sljedeća tablica</translation>
<translation id="7628927569678398026"><ph name="LOCALE" /> (<ph name="VARIANT" />), stupanj <ph name="GRADE" /></translation>
<translation id="7641134354185483015">Nema prethodnog naslova razine 3.</translation>
<translation id="7659376057562985921"><ph name="VALUE" />, <ph name="NAME" />, tekstualni okvir</translation>
<translation id="7663318257180412551">Naslov 2</translation>
<translation id="7674576868851035240">Sljedeća veza</translation>
<translation id="7674768236845044097">oznaka</translation>
<translation id="7684431668231950609">Uređivanje teksta, unos URL-a</translation>
<translation id="7685589220304187312">alttrk</translation>
<translation id="7693840228159394336">Prethodni izborni gumb</translation>
<translation id="7701196182766842984">autopop</translation>
<translation id="7712273827621319827">Početak podcrtanog teksta</translation>
<translation id="7770823902658038748"><ph name="VALUE" />, <ph name="NAME" />, tekstualni okvir zaporke</translation>
<translation id="7773125101284285285">Kraj podcrtanog teksta</translation>
<translation id="7776293189010177726">Otvaranje ChromeVoxovih izbornika</translation>
<translation id="7805247615045262757">zadana navigacija</translation>
<translation id="7805768142964895445">Status</translation>
<translation id="7810781339813764006">Sljedeća grupa</translation>
<translation id="7819187121850078213">kartica prozora <ph name="TITLE" /></translation>
<translation id="7828956995407538686">listopad</translation>
<translation id="7839679365527550018">Prethodna riječ</translation>
<translation id="7851816175263618915">Neki interpunkcijski znakovi</translation>
<translation id="7870596830398826354">Math ML stablo</translation>
<translation id="7871691770940645922">Virtualni brajev redak</translation>
<translation id="78826985582142166">klz</translation>
<translation id="7894517696028036636">Omogućivanje/onemogućivanje klasičnog ChromeVoxa.</translation>
<translation id="7895896691902835279">Nepoznata veza</translation>
<translation id="7927711904086083099">Nije odabran</translation>
<translation id="7935627501098484003">Kontrola vremena</translation>
<translation id="7939428177581522200">dodano u odabir</translation>
<translation id="794091007957014205">{COUNT,plural, =1{znak @}one{# znak @}few{# znaka @}other{# znakova @}}</translation>
<translation id="7965147473449754028">izbornik zatvoren</translation>
<translation id="7974390230414479278">Stavka izbornika</translation>
<translation id="8007540374018858731">h3</translation>
<translation id="8009786657110126785">{COUNT,plural, =1{navodnik}one{# navodnik}few{# navodnika}other{# navodnika}}</translation>
<translation id="8017588669690167134">Govor je isključen</translation>
<translation id="8033827949643255796">odabrano</translation>
<translation id="8035962149453661158">maks:<ph name="X" /></translation>
<translation id="8042761080832772327">Uređivanje teksta, unos pretraživanja</translation>
<translation id="8049189770492311300">Brojač vremena</translation>
<translation id="8065607967589909823">Odabir je</translation>
<translation id="8066678206530322333">Natpis</translation>
<translation id="8076492880354921740">Kartice</translation>
<translation id="8091452896542422286">Razmak</translation>
<translation id="8110647606445335195">Nema ARIA orijentira.</translation>
<translation id="8153880621934657047">Niste unutar tablice.</translation>
<translation id="817440585505441544">{COUNT,plural, =1{donja crta}one{# donja crta}few{# donje crte}other{# donjih crta}}</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="8184828902145951186">redak</translation>
<translation id="8186185314313222077">prebacivanje na cijeli zaslon</translation>
<translation id="8199231515320852133">Izgovaranje zaglavlja trenutačne ćelije</translation>
<translation id="820417203470636242">Prazna ćelija.</translation>
<translation id="8215202828671303819">Višestruki odabir</translation>
<translation id="826991282343985864">r$1s$2</translation>
<translation id="8276439074553447000">Skok na prethodnu stavku s mogućnošću fokusiranja</translation>
<translation id="8278417001922463147">Nema prethodnog članka.</translation>
<translation id="8283603667300770666">Sljedeće polje obrasca</translation>
<translation id="831207808878314375">Definicija</translation>
<translation id="8313653172105209786">dirkt</translation>
<translation id="8344569602005188545">sati</translation>
<translation id="8345569862449483843">{COUNT,plural, =1{znak funte}one{# znak funte}few{# znaka funte}other{# znakova funte}}</translation>
<translation id="8374154622594089836">mjesec</translation>
<translation id="8378855320830505539">Regija</translation>
<translation id="8382679411218029383">Automatsko dovršavanje retka i popisa</translation>
<translation id="8384907037845425279">Početak podebljanog teksta</translation>
<translation id="8428603554127842284">razina <ph name="DEPTH" /></translation>
<translation id="842922884199979200">Nema sljedećeg naslova razine 3.</translation>
<translation id="8430049249787218991">trizb</translation>
<translation id="844681116543532394">Nema prethodnog potvrdnog okvira.</translation>
<translation id="8446884382197647889">Saznajte više</translation>
<translation id="8455868257606149352">Maksimalno <ph name="X" /></translation>
<translation id="84575901236241018">ima pristupni ključ, <ph name="KEY" /></translation>
<translation id="847154984256717791">zauzet</translation>
<translation id="8476408756881832830">Pauziraj reprodukciju kad ChromeVox govori</translation>
<translation id="8476508772960940536">prozor pregleda</translation>
<translation id="8503360654911991865">Smanji razinu pojedinosti navigacije</translation>
<translation id="8504695234784218301">Kraj gramatičke pogreške</translation>
<translation id="8520472399088452386">Okretni gumb</translation>
<translation id="8538744478902126321">Pokušaj utvrđivanja zaglavlja retka trenutačne ćelije</translation>
<translation id="8540054775867439484">Prelomljeno na vrh</translation>
<translation id="8542271685829952264">Da biste istražili sve naredbe i prečace ChromeVoxa, pritisnite tipku za pretraživanje i točku, a zatim se pomičite izbornicima pomoću tipki sa strelicama. Željenu naredbu aktivirajte tipkom Enter. Pritisnite tipku za pretraživanje i "o" pa "t" da biste se vratili na ovo mjesto.</translation>
<translation id="8548973727659841685">Znak</translation>
<translation id="8561322612995434619">ima skočni prozor</translation>
<translation id="8571096049907249734">všstrk odbr</translation>
<translation id="8584721346566392021">h5</translation>
<translation id="8587549812518406253">Sljedeća stavka popisa</translation>
<translation id="860150890330522909">označen je potvrdni okvir <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="8603071050456974042">ChromeVox ploča</translation>
<translation id="8606621670302093223">Upravljanje datumom</translation>
<translation id="8631359288236106450">broj odabranih stavki: <ph name="COUNT" /></translation>
<translation id="8638532244051952400">Izgovaranje koordinata trenutačnog polja</translation>
<translation id="8650576015643545550">Nema prethodnog popisa.</translation>
<translation id="8651481478098336970">isključivanje zvuka</translation>
<translation id="8653646212587894517">Prikaz popisa veza</translation>
<translation id="8664519043722036194">sekunde</translation>
<translation id="867187640362843212">Naslov 5</translation>
<translation id="8697111817566059991">{COUNT,plural, =1{okomita crta}one{# okomita crta}few{# okomite crte}other{# okomitih crta}}</translation>
<translation id="8735450637152821465">Početak odabira</translation>
<translation id="8743786158317878347">unos strukturiranog sadržaja, na primjer, tablica</translation>
<translation id="8747966237988593539">Uređeni popis</translation>
<translation id="8759334257841767240">Nema sljedeće veze.</translation>
<translation id="8767968232364267681">Sljedeći naslov razine 4</translation>
<translation id="8770473310765924354">napuštanje strukturiranog sadržaja, na primjer, tablica</translation>
<translation id="8791025954632646584">Semantička je interpretacija uključena</translation>
<translation id="8796411681063377102">Sljedeći naslov razine 3</translation>
<translation id="8808582214901541005">ožujak</translation>
<translation id="8825828890761629845">natp</translation>
<translation id="8851136666856101339">glav</translation>
<translation id="8856538297388979332">Pritisnite gore ili dolje za pregled naredbi, pritisnite Enter za aktivaciju</translation>
<translation id="8864099967139188018">Nema sljedećeg naslova razine 6.</translation>
<translation id="8882002077197914455">Zaglavlje retka</translation>
<translation id="8883850400338911892">urlur 8toč</translation>
<translation id="8896347895970027998">Aktiviranje ili deaktiviranje ChromeVoxa.</translation>
<translation id="8898516272131543774">Kružna izmjena odjeka interpunkcije</translation>
<translation id="8900148057318340779">Tipka prefiksa</translation>
<translation id="8908714597367957477">zglvljstpc</translation>
<translation id="8931936695772494138">Prazna zaglavlja</translation>
<translation id="8937112856099038376">intveza</translation>
<translation id="8940925288729953902">Modifikatorske tipke</translation>
<translation id="8943175951035496220">S desne strane nema ćelije.</translation>
<translation id="8978496506222343566">opis</translation>
<translation id="900114243503212879">dat</translation>
<translation id="9027462562263121875">Nema tablica.</translation>
<translation id="9040132695316389094">Naslov 1</translation>
<translation id="9043969572162476692"><ph name="NUM" />%</translation>
<translation id="9061884144798498064">Odaberite tablicu s 8-točkastom brajicom:</translation>
<translation id="9065283790526219006">+ skočni prozor</translation>
<translation id="9077213568694924680">uklonjeno iz odabira</translation>
<translation id="9082874451376019682">Nema prethodnog klizača.</translation>
<translation id="9089864840575085222">Kružna izmjena odjeka tipkanja</translation>
<translation id="9105227991373418255">Izreži $1.</translation>
<translation id="9107530006868467849">Nema widgeta za prethodni medij.</translation>
<translation id="9108370397979208512">mat</translation>
<translation id="9108589040018540527">klzč</translation>
<translation id="911476240645808512">{COUNT,plural, =1{znak postotka}one{# znak postotka}few{# znaka postotka}other{# znakova postotka}}</translation>
<translation id="9115913704608474258">studeni</translation>
<translation id="9128414153595658330">dij</translation>
<translation id="9149560530563164529">odjljk</translation>
<translation id="9150735707954472829">Kartica</translation>
<translation id="9151211641321628915">Najavljuje kratak opis trenutačnog položaja</translation>
<translation id="9153606228985488238">Visina glasa: <ph name="PERCENT" /> posto</translation>
<translation id="9160096769946561184">Prelazak na kraj trenutačnog stupca</translation>
<translation id="9173115498289768110">Glasnoća <ph name="PERCENT" /> posto</translation>
<translation id="9178973770513562274">Za pregledavanje upotrijebite tipke sa strelicama prema gore ili dolje ili tipkajte da biste pretražili.</translation>
<translation id="9192904702577636854">Pomični tekst</translation>
<translation id="9212322457209634662">Nema sljedećeg odjeljka.</translation>
<translation id="923331726185079994">ChromeVox je ažuriran</translation>
<translation id="930275611743429116">Početak ili kraj odabira.</translation>
<translation id="948171205378458592">Smanjenje brzine govora</translation>
<translation id="962913030769097253">Sljedeći naslov razine 1</translation>
<translation id="973955474346881951">Omogućivanje/onemogućivanje ljepljivog načina</translation>
<translation id="976849232629612000">Nema stavki.</translation>
<translation id="995852680044449248">Početak precrtanog teksta</translation>
</translationbundle>