blob: a4ab970aa058af07d87809cb313aa31bbd96298c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="100812568230599391">Thay đổi kiểu hiển thị thành đan xen.</translation>
<translation id="1012173283529841972">Mục danh sách</translation>
<translation id="1013742170491673792">srched</translation>
<translation id="1022586497894531524">Đây là lần đầu tiên bạn sử dụng tính năng phản hồi bằng giọng nói của ChromeVox? Hướng dẫn nhanh này sẽ giải thích các thông tin cơ bản để bắt đầu với ChromeVox.</translation>
<translation id="1023866615269196768">Được mở rộng.</translation>
<translation id="1025074108959230262">Đã tắt chế độ cố định</translation>
<translation id="1031961866430398710">sau đó</translation>
<translation id="1038643060055067718">Dòng:</translation>
<translation id="1038795173450935438">Để chuyển tiếp giữa các mục trên trang, nhấn phím Tìm kiếm + Mũi tên phải hoặc để quay lại, nhấn phím Tìm kiếm + Mũi tên trái. Để chuyển tới dòng tiếp theo, nhấn phím Tìm kiếm + Mũi tên xuống. Để chuyển về dòng trước, sử dụng phím Tìm kiếm + Mũi tên lên. Nếu tới một mục mà bạn muốn nhấp vào, nhấn phím Tìm kiếm + Dấu cách.</translation>
<translation id="1044777062731150180">Không có tiêu đề</translation>
<translation id="106222400312645156">rwhdr</translation>
<translation id="1065552602950927991">Nhập vào không hợp lệ</translation>
<translation id="1080471004309605942">Cuối chữ in nghiêng</translation>
<translation id="1082209053475788238">Không có tiêu đề cấp 6 trước nào.</translation>
<translation id="1088219014394087294">Không có tiêu đề nào.</translation>
<translation id="1106741348836243114">Bật hoặc tắt phản hồi bằng âm thanh (kết nối tai nghe).</translation>
<translation id="1120743664840974483">{"a": "alpha", "b": "bravo", "c": "charlie", "d": "delta", "e": "echo", "f": "foxtrot", "g": "golf", "h": "hotel", "i": "india", "j": "juliet","k": "kilo", "l": "lima", "m": "mike", "n": "november", "o": "oscar","p": "papa", "q": "quebec", "r": "romeo", "s": "sierra", "t": "tango", "u": "uniform", "v": "victor", "w": "whiskey","x": "xray", "y": "yankee", "z": "zulu"}</translation>
<translation id="1124771028211010580">Kiểu hiển thị hiện tại là song song.</translation>
<translation id="113582498867142724">Bộ sưu tập <ph name="TAG" /><ph name="NUM" /> mục</translation>
<translation id="1155043339247954670">Không có mục danh sách tiếp theo nào.</translation>
<translation id="1157782847298808853">Trợ giúp bàn phím</translation>
<translation id="1157843803349774103"><ph name="VALUE" />, <ph name="NAME" />, hộp kết hợp</translation>
<translation id="1161762950103988776">Nhảy</translation>
<translation id="1167230103353892028"><ph name="NAME" />, mục menu, có menu con</translation>
<translation id="1177863135347784049">Tùy chỉnh</translation>
<translation id="1188858454923323853">bổ sung</translation>
<translation id="1201402288615127009">Tiếp theo</translation>
<translation id="1206619573307042055">bảng chữ chạy</translation>
<translation id="1213216066620407844">ChromeVox - Mang tính năng Thoại lên Chrome</translation>
<translation id="1225437811932752266">Xin chúc mừng! Bạn đã tìm hiểu xong thông tin cơ bản để sử dụng ChromeVox một cách hiệu quả. Hãy nhớ rằng bạn có thể mở menu lệnh ChromeVox bất cứ lúc nào bằng cách nhấn phím Tìm kiếm+Dấu chấm. Để tìm hiểu thêm về ChromeVox và Chrome OS, hãy truy cập vào các bài viết dưới đây.
Nếu bạn đã đọc xong hướng dẫn, hãy sử dụng ChromeVox để đi tới nút Đóng và nhấp vào nút đó.</translation>
<translation id="1229276918471378188">Bước nhảy trước</translation>
<translation id="1237866625126425153">rdgrp</translation>
<translation id="1251750620252348585">Tiêu đề cấp 6 tiếp theo</translation>
<translation id="1275718070701477396">Đã chọn</translation>
<translation id="1319608975892113573">Không có khung trích dẫn trước nào.</translation>
<translation id="1321576897702511272">Ẩn trợ giúp của ChromeVox</translation>
<translation id="1331702245475014624"><ph name="INDEX" /> / <ph name="TOTAL" /></translation>
<translation id="1334095593597963605">nói ký tự và từ</translation>
<translation id="1339428534620983148">Cột trước của bảng</translation>
<translation id="1342835525016946179">bài viết</translation>
<translation id="1346748346194534595">Phải</translation>
<translation id="135978014023467274">Bạn đã cập nhật lên ChromeVox 63!</translation>
<translation id="136718599399906424">Hàng tiếp theo của bảng</translation>
<translation id="1377925789329510816">Đây là tiêu đề cuối cùng. Nhấn Search+H để bao gồm tiêu đề đầu tiên hoặc Search+Shift+H để chuyển tới tiêu đề thứ hai trên trang này.</translation>
<translation id="1383876407941801731">Tìm kiếm</translation>
<translation id="1385214448885562192">Nhấn enter để chấp nhận hoặc escape để hủy, mũi tên xuống để chuyển sang kết quả tiếp theo và mũi tên lên để chuyển sang kết quả trước.</translation>
<translation id="1396114365388024581">tablst</translation>
<translation id="1439316808600711881">rgn</translation>
<translation id="1452236308086741652"><ph name="VALUE" />, hộp văn bản nhập mật khẩu</translation>
<translation id="1467432559032391204">Trái</translation>
<translation id="1474557363159888097">Không có ký tự liên kết trước nào.</translation>
<translation id="1487494366197411587">Trên Chromebook, phím Tìm kiếm ở ngay phía trên phím Shift bên trái.</translation>
<translation id="1499041187027566160">tăng âm lượng</translation>
<translation id="1502086903961450562">Hình trước</translation>
<translation id="1506187449813838456">Tăng độ cao</translation>
<translation id="151784044608172266">Câu tiếp theo</translation>
<translation id="1524531499102321782">Dòng chữ nổi tiếp theo</translation>
<translation id="1546370775711804143">Thanh cuộn</translation>
<translation id="1559739829547075274">Điều hướng lui</translation>
<translation id="1571643229714746283">ChromeVox đã sẵn sàng</translation>
<translation id="158493514907962286">Tháng 12</translation>
<translation id="1594072653727561613">mnu</translation>
<translation id="1610130962244179598">Chuyển sang chữ nổi 6 chấm</translation>
<translation id="1611168825862729585">Tiêu đề cột:</translation>
<translation id="1611649489706141841">chuyển tiếp</translation>
<translation id="1613476421962910979">Bật kết nối tai nghe</translation>
<translation id="1618597272655350600">Thông báo mô tả đầy đủ của vị trí hiện tại</translation>
<translation id="1639634871799530612">{COUNT,plural, =1{dấu lớn hơn}other{# dấu lớn hơn}}</translation>
<translation id="1653266918374749391">Tiêu đề cấp 3 trước</translation>
<translation id="1659072772017912254">Chưa chọn</translation>
<translation id="1669290819662866522">tuần</translation>
<translation id="1674262202423278359">Điều hướng ChromeVox</translation>
<translation id="16777221443363124">Thanh menu</translation>
<translation id="1680732992526857724">Nút gạt, <ph name="NAME" />, được bật</translation>
<translation id="1692077714702418899">dòng cấu trúc</translation>
<translation id="1700517974991662022">Đã truy cập</translation>
<translation id="1714116687360794776">Thước đo</translation>
<translation id="1722567105086139392">Liên kết</translation>
<translation id="1727806147743597030">ftr</translation>
<translation id="174268867904053074">Hình tiếp theo</translation>
<translation id="1781173782405573156">Phím truyền qua</translation>
<translation id="1787176709638001873">Văn bản chỉnh sửa mật khẩu</translation>
<translation id="1802710350767629429">Hiển thị ghi chú cập nhật</translation>
<translation id="1810107444790159527">Hộp danh sách</translation>
<translation id="1828385960365606039">Tháng 5</translation>
<translation id="1834891354138622109">Cột</translation>
<translation id="1865601187525349519">Cuối văn bản</translation>
<translation id="1876229593313240038">doc</translation>
<translation id="188130072164734898">Nói thời gian và ngày tháng hiện tại.</translation>
<translation id="1902396333223336119">Ô</translation>
<translation id="1905379170753160525">Hiển thị danh sách tiêu đề</translation>
<translation id="1912556590115083156">vlnk</translation>
<translation id="1913761808037590218">#ed</translation>
<translation id="1954623340234317532">Kiểm soát tuần trong năm</translation>
<translation id="1964135212174907577">Đối tượng tiếp theo</translation>
<translation id="1969092762068865084">Tháng 7</translation>
<translation id="1973886230221301399">ChromeVox</translation>
<translation id="1990932729021763163">Tiêu đề hàng:</translation>
<translation id="2002895034995108595">Đặt lại sơ đồ bàn phím hiện tại</translation>
<translation id="2007545860310005685">{COUNT,plural, =1{dấu mở ngoặc vuông}other{# dấu mở ngoặc vuông}}</translation>
<translation id="2010555995361223825">Menu ChromeVox</translation>
<translation id="2045490512405922022">chưa chọn</translation>
<translation id="20601713649439366">Không có biểu thức toán học trước nào.</translation>
<translation id="207477615537953741">Diễn giải ngữ nghĩa bị tắt</translation>
<translation id="2086961585857038472">Từ tiếp theo</translation>
<translation id="2089387485033699258">vi</translation>
<translation id="2091933974477985526">Vùng văn bản có thể chỉnh sửa trước</translation>
<translation id="2100350898815792233">Tất cả dấu câu</translation>
<translation id="2110480898214777136">Cuộn từ đầu đến cuối hoặc từ cuối đến đầu bên trong một trang, hộp thoại hoặc vùng chứa khác</translation>
<translation id="2119965627982867824">spnbtn</translation>
<translation id="2121067395472282800">khóa truy cập:<ph name="KEY" /></translation>
<translation id="2138345533858834403">Mô phỏng đầu ra của màn hình chữ nổi có thể làm mới
trong bảng điều khiển ChromeVox ở đầu màn hình.</translation>
<translation id="2169714232367507776">Nhấp vào mục hiện tại</translation>
<translation id="2179452035581866348">ChromeVox sử dụng âm thanh để cung cấp cho bạn thông tin bổ sung và cần thiết. Bạn có thể sử dụng những âm thanh này để điều hướng nhanh hơn bằng cách tìm hiểu ý nghĩa của mỗi âm thanh. Khi cảm thấy thoải mái hơn, bạn có thể tắt mô tả dài dòng trong bài phát biểu và dựa vào chúng để biết thông tin cần thiết về trang. Dưới đây là danh sách đầy đủ các âm thanh và ý nghĩa của chúng.</translation>
<translation id="2188751878842439466">{COUNT,plural, =1{dấu đóng ngoặc}other{# dấu đóng ngoặc}}</translation>
<translation id="2199994615414171367">Biểu thức toán trước</translation>
<translation id="2220529011494928058">Báo cáo sự cố</translation>
<translation id="2223693656926968778">Thực hiện tác vụ trên mục hiện tại</translation>
<translation id="225732394367814946">Tăng tốc độ nói</translation>
<translation id="2267945578749931355">Ký tự tiếp theo</translation>
<translation id="2281234842553884450">Thanh trượt trước</translation>
<translation id="2294136146931447363">Đầu chữ in nghiêng</translation>
<translation id="2318372665160196757">Chính</translation>
<translation id="2329324941084714723">Bảng điều khiển tab</translation>
<translation id="2344193891939537199">Kiểm soát ngày giờ</translation>
<translation id="2347456970887948350">Liên kết</translation>
<translation id="2359897517538099099">Hiện không ở chế độ bảng.</translation>
<translation id="2381733276052567791">Bật hoặc tắt giọng nói</translation>
<translation id="2390264819538553347">Để chuyển tới trang tiếp theo, nhấn enter; để quay lại trang trước, nhấn phím xóa lùi.</translation>
<translation id="241124561063364910">theo sau là</translation>
<translation id="2416512023405990736">Hộp kiểm được bỏ chọn</translation>
<translation id="2417569100218200841">Thông tin nội dung</translation>
<translation id="2422937916923936891">Hộp kiểm mục menu</translation>
<translation id="2428534162001909979">Menu lệnh</translation>
<translation id="2429669115401274487">CH</translation>
<translation id="2435413342408885429"><ph name="KEY" /> giờ là phím bổ trợ ChromeVox mới.</translation>
<translation id="2450814015951372393">Hộp kiểm</translation>
<translation id="2462626033734746142">Nhóm nút radio</translation>
<translation id="2471138580042810658">Tiêu đề 6</translation>
<translation id="248982282205370495">{COUNT,plural, =1{dấu hoa thị}other{# dấu hoa thị}}</translation>
<translation id="2523609930580546572">Hướng dẫn về ChromeVox</translation>
<translation id="2525706221823668172">Phím tắt Chromebook</translation>
<translation id="2549392850788122959"><ph name="KEY" /> đã được đặt lại.</translation>
<translation id="2553108862507765288">lỗi ngữ pháp</translation>
<translation id="257674075312929031">Nhóm</translation>
<translation id="2582407057977008361">Loại trừ</translation>
<translation id="2606210917827248971">với {COUNT,plural, =1{# mục}other{# mục}}</translation>
<translation id="2614981083756825552">Bố cục toán học ML</translation>
<translation id="2624431853467395961">Mở chế độ học</translation>
<translation id="2626530649491650971">có thể nhấp được</translation>
<translation id="2628764385451019380">Không có hộp kết hợp trước nào.</translation>
<translation id="2637227747952042642">Toán học</translation>
<translation id="2639750663247012216">Phím bổ trợ ChromeVox</translation>
<translation id="2644542693584024604">sai chính tả</translation>
<translation id="267442004702508783">làm mới</translation>
<translation id="2684412629217766642">Đóng hướng dẫn ChromeVox</translation>
<translation id="2697408785920771974">autoinl</translation>
<translation id="2704429362613743330">{COUNT,plural, =1{dấu mở ngoặc}other{# dấu mở ngoặc}}</translation>
<translation id="2705875883745373140">Chưa nhấn</translation>
<translation id="2706462751667573066">Lên</translation>
<translation id="2717271541250958000">tabpnl</translation>
<translation id="2723001399770238859">âm thanh</translation>
<translation id="2732718972699418926">SA</translation>
<translation id="2749275490991666823">Đã chọn</translation>
<translation id="27527859628328957">Nhảy tới mục có thể đặt tiêu điểm tiếp theo</translation>
<translation id="2770781857296573485">Nhập thăm dò nhóm</translation>
<translation id="2777845298774924149">Đã thoát</translation>
<translation id="2781264313200109999">Bắt đầu liên kết</translation>
<translation id="2784959586797362050">Như thường lệ, bạn có thể gửi phản hồi trực tiếp cho chúng tôi bằng cách nhấn phím Tìm kiếm+a, sau đó nhấn phím i. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến từ bạn.</translation>
<translation id="2800204403141299078">Không có phần tử khác nào nữa.</translation>
<translation id="2800780099804980316">Không có tiêu đề cấp 1 trước nào.</translation>
<translation id="280499067616661124">ChromeVox tìm trong trang</translation>
<translation id="2808001342598757276">Làm sáng màn hình</translation>
<translation id="2811019999044652585">Để chuyển tới các phần khác của màn hình, như thanh công cụ hoặc khay hệ thống, nhấn phím Control+Forward. Trên Chromebook, phím Forward ở ngay phía trên phím số 2.</translation>
<translation id="2811204574343810641">Hàng</translation>
<translation id="2816654101880605877">Không có thanh trượt tiếp theo nào.</translation>
<translation id="2841013758207633010">Thời gian</translation>
<translation id="2843837985843789981">Nhóm trước</translation>
<translation id="2844995807198708617">Menu ngữ cảnh</translation>
<translation id="2849332794118375855">Không có hộp kiểm nào tiếp theo.</translation>
<translation id="2864481629947106776">Liên kết trước</translation>
<translation id="2873259058405069099">Đi tới đầu bảng</translation>
<translation id="288178314850623291">Sử dụng các lệnh chuyển để bỏ qua các loại thành phần cụ thể. Để chuyển tiếp giữa các tiêu đề, nhấn phím Tìm kiếm + H hoặc để quay lại, nhấn phím Tìm kiếm + Shift + H.</translation>
<translation id="2894654529758326923">Thông tin</translation>
<translation id="2899328121302785497">{COUNT,plural, =1{dấu mở ngoặc nhọn}other{# dấu mở ngoặc nhọn}}</translation>
<translation id="2911433807131383493">Mở hướng dẫn ChromeVox</translation>
<translation id="2932083475399492303">Chuyển đổi loại dòng giữa cấu trúc hoặc bố cục</translation>
<translation id="2944762337049891859">Tự động đọc trang sau khi tải xong.</translation>
<translation id="2964026537669811554">Nhóm tiêu đề</translation>
<translation id="296951647852255825">{COUNT,plural, =1{dấu tab}other{# dấu tab}}</translation>
<translation id="2972078295414139404">Không có liên kết đã truy cập trước nào.</translation>
<translation id="2972205263822847197">Mẹo sử dụng công cụ</translation>
<translation id="2998131015536248178">Ký tự trước</translation>
<translation id="2999559350546931576">Giảm độ cao</translation>
<translation id="2999945368667127852">Không có tiện ích phương tiện tiếp theo nào.</translation>
<translation id="3012414509011670858">Không có phần trước nào.</translation>
<translation id="3014130421870723208">@sửa trường 8 chấm</translation>
<translation id="3030432017085518523">Nút radio mục menu</translation>
<translation id="3037392361165431467">{COUNT,plural, =1{dấu nháy đơn}other{# dấu nháy đơn}}</translation>
<translation id="3040901448410802366">Chỉ báo tiến trình</translation>
<translation id="3046838483509668188">Tùy chọn của ChromeVox</translation>
<translation id="3047143736589213134">Sơ đồ bàn phím thử nghiệm</translation>
<translation id="3060756054951570867">Menu <ph name="TITLE" /> đã được mở</translation>
<translation id="3078345202707391975">Tiêu đề cấp 2 tiếp theo</translation>
<translation id="3078740164268491126">bảng</translation>
<translation id="3082557070674409251">Được nhấp</translation>
<translation id="3084806535845658316">không nói khi nhập</translation>
<translation id="3086746722712840547">ghi chú</translation>
<translation id="308895241372589742">Không có biểu thức toán tiếp theo nào.</translation>
<translation id="3090532668523289635">grp</translation>
<translation id="3093176084511590672">Điểm mốc tiếp theo</translation>
<translation id="3096671415663099226">cbo</translation>
<translation id="3104705064753753826">alrt dlg</translation>
<translation id="3109724472072898302">Đã thu gọn</translation>
<translation id="3112457281078985179">Để bật hoặc tắt ChromeVox, sử dụng phím Control+Alt+Z.</translation>
<translation id="3134461040845705080">rdonly</translation>
<translation id="3138767756593758860">Hiển thị danh sách điểm mốc</translation>
<translation id="3143851963874289911">cll</translation>
<translation id="3149472044574196936">Dòng tiếp theo</translation>
<translation id="3153024374267644603">Bật giọng nói</translation>
<translation id="3153928844647607688">Bảng <ph name="TABLENAME" />, <ph name="TABLEROWS" /> x <ph name="TABLECOLS" /></translation>
<translation id="3155083529632865074">Không có nút trước nào.</translation>
<translation id="3163593631834463955">Tiêu đề cột trống</translation>
<translation id="316542773973815724">Điều hướng</translation>
<translation id="3172700825913348768">{COUNT,plural, =1{dấu cách}other{# dấu cách}}</translation>
<translation id="320961988183078793">đã vào <ph name="TYPE" /></translation>
<translation id="3223701887221307104"><ph name="NAME" />, tab</translation>
<translation id="3226035351387556942">chk</translation>
<translation id="3229375994964697375">Liên kết đã truy cập</translation>
<translation id="3232388865800379423">Nút bật lên</translation>
<translation id="3241052487511142956">Liên kết đã truy cập trước đó</translation>
<translation id="3241638166094654466">Số ô mỗi dòng:</translation>
<translation id="3286390186030710347">Thanh trượt</translation>
<translation id="3299925995433437805">Không có liên kết đã truy cập tiếp theo nào.</translation>
<translation id="3300348286427369683">Hỗ trợ văn bản đa dạng thức. ChromeVox hiện hỗ trợ các trường văn bản đa dạng thức, bao gồm cả lệnh di chuyển, định tuyến con trỏ chữ nổi, lựa chọn và các trường khác.</translation>
<translation id="3307886118343381874">Đi tới cuối bảng</translation>
<translation id="3311969765485641742">Nhấn Alt+Shift+A để xem lại thông báo</translation>
<translation id="3312997241656799641">Liên kết đã truy cập tiếp theo</translation>
<translation id="3313245066383501820">Phím bổ trợ ChromeVox</translation>
<translation id="3317212938060708859">Thanh trượt</translation>
<translation id="3321460131042519426">Bật xuống dòng tự động</translation>
<translation id="3322936298410871309">Tiêu đề cấp 1 trước</translation>
<translation id="3323447499041942178">Hộp văn bản</translation>
<translation id="3338224621010291843">Thanh trượt <ph name="VALUE" /> <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="3353420241558113817">{"ar": "tiếng Ả Rập",
"bg": "tiếng Bungari",
"ca": "tiếng Catalan",
"cs": "tiếng Séc",
"da": "tiếng Đan Mạch",
"de": "tiếng Đức",
"de_CH": "tiếng Đức (Thụy Sĩ)",
"de_DE": "tiếng Đức (Đức)",
"el": "tiếng Hy Lạp",
"en": "tiếng Anh",
"en_CA": "tiếng Anh (Canada)",
"en_GB": "tiếng Anh (Anh)",
"en_US": "tiếng Anh (Mỹ)",
"es": "tiếng Tây Ban Nha",
"et": "tiếng Estonia",
"fr": "tiếng Pháp",
"fr_CA": "tiếng Pháp (Canada)",
"fr_FR": "tiếng Pháp (Pháp)",
"fi": "tiếng Phần Lan",
"he": "tiếng Do Thái",
"hi": "tiếng Hindi",
"hr": "tiếng Croatia",
"hu": "tiếng Hungary",
"is": "tiếng Iceland",
"it": "tiếng Ý",
"ko": "tiếng Hàn",
"lt": "tiếng Lithuania",
"lv": "tiếng Latvia",
"nb": "tiếng Bokmål Na Uy",
"nl": "tiếng Hà Lan",
"pl": "tiếng Ba Lan",
"pt": "tiếng Bồ Đào Nha",
"ro": "tiếng Rumani",
"ru": "tiếng Nga",
"sk": "tiếng Slovak",
"sl": "tiếng Slovenia",
"sr": "tiếng Serbia",
"sv": "tiếng Thụy Điển",
"tr": "tiếng Thổ Nhĩ Kỳ",
"vi": "tiếng Việt",
"zh": "tiếng Trung",
"zh_TW": "tiếng Trung (tiếng Trung phồn thể)"}</translation>
<translation id="335581015389089642">Giọng nói</translation>
<translation id="3359142382821736686">seprtr</translation>
<translation id="3374537878095184207">{COUNT,plural, =1{dấu cộng}other{# dấu cộng}}</translation>
<translation id="338583716107319301">Dấu phân tách</translation>
<translation id="3389259863310851658">Trường biểu mẫu trước</translation>
<translation id="3390225400784126843">Phần tử khác tiếp theo.</translation>
<translation id="3392045790598181549"><ph name="NAME" />, mục menu</translation>
<translation id="3406283310380167331">Hiển thị danh sách biểu mẫu</translation>
<translation id="3423495725743882470">hàng $1 cột $2</translation>
<translation id="3457000393508828486">Được nhấn một phần</translation>
<translation id="3458865416877308321">Nút gạt, <ph name="NAME" />, bị tắt</translation>
<translation id="3462439746547587373"><ph name="NAME" />, nút</translation>
<translation id="3466530247399808663">Nhấn phím không hợp lệ</translation>
<translation id="3468959318854349468">Không có tiêu đề</translation>
<translation id="3473644018603298796">sld <ph name="COUNT" /></translation>
<translation id="3486232535569802404"><ph name="V1" /> tới <ph name="V2" /></translation>
<translation id="3492609944033322585">{COUNT,plural, =1{dấu đóng ngoặc vuông}other{# dấu đóng ngoặc vuông}}</translation>
<translation id="3493915602752813531">Không có ký tự liên kết tiếp theo nào.</translation>
<translation id="3494946239022273294">mnuitm</translation>
<translation id="3497063866483065785">{COUNT,plural, =1{dấu hỏi}other{# dấu hỏi}}</translation>
<translation id="3514822174137761109">{COUNT,plural, =1{dấu mũ}other{# dấu mũ}}</translation>
<translation id="352577523970648069">Trường văn bản có thể chỉnh sửa</translation>
<translation id="3568702578574425662"><ph name="NAME" />, hộp kiểm không được chọn</translation>
<translation id="3599054940393788245">Không có trong toán học</translation>
<translation id="3616113530831147358">Âm thanh</translation>
<translation id="3646890046000188562">{COUNT,plural, =1{dấu huyền}other{# dấu huyền}}</translation>
<translation id="3650317109285159359">chkmnuitm</translation>
<translation id="3655855170848725876">{COUNT,plural, =1{dấu đô la}other{# dấu đô la}}</translation>
<translation id="3659787053479271466">alrt</translation>
<translation id="3665563998540286755"><ph name="VALUE" />, hộp danh sách</translation>
<translation id="3687295507293856493">Đoán tại tiêu đề cột của ô hiện tại</translation>
<translation id="3692274950075847560">T:<ph name="RESULT" /></translation>
<translation id="3712520970944678024">Điều chỉnh giọng nói</translation>
<translation id="3716845769494773620">Nhiều dòng</translation>
<translation id="3731746171184829332">Không có tiêu đề trước nào.</translation>
<translation id="3735039640698208086">Khi phát âm thanh...</translation>
<translation id="3755561384917041694">Vui lòng bật bàn phím ảo bên dưới khay trạng thái, trợ năng để sử dụng lệnh chữ nổi mở rộng.</translation>
<translation id="3762198587642264450">Đi tới cuối hàng hiện tại</translation>
<translation id="3777255250339039212">h1</translation>
<translation id="3793710123303304873">Đã thoát khỏi hộp thoại.</translation>
<translation id="3795836767122514678">+{COUNT,plural, =1{#}other{#}}</translation>
<translation id="3801735343383419236">Tự động hoàn thành danh sách</translation>
<translation id="3810838688059735925">Video</translation>
<translation id="3812237531158591503">dán $1.</translation>
<translation id="3816633764618089385">Phương tiện tiếp theo</translation>
<translation id="3819376190738087562">Không có điểm nhảy nào.</translation>
<translation id="385383972552776628">Mở trang tùy chọn</translation>
<translation id="3856075812838139784">Chỉ đọc</translation>
<translation id="3887576927692165210">ed</translation>
<translation id="3897092660631435901">Menu</translation>
<translation id="3909320334364316587">Tiêu đề cấp 6 trước</translation>
<translation id="3914173277599553213">Bắt buộc</translation>
<translation id="3914732343065571127">Tham chiếu lệnh dành cho ChromeVox</translation>
<translation id="3962990492275676168">Bắt đầu đọc từ vị trí hiện tại</translation>
<translation id="4004802134384979325">đã chọn</translation>
<translation id="4006140876663370126">img</translation>
<translation id="4038349100599457191">Kiểm soát tháng</translation>
<translation id="4039983576244166038">Tiêu đề hàng trống</translation>
<translation id="4042843249978639960">Không có tiêu đề cấp 2 tiếp theo nào.</translation>
<translation id="4043348641337972076">Không có mốc ARIA trước nào.</translation>
<translation id="4045764028670444336">Đầu từ sai chính tả</translation>
<translation id="4047216625641135770">Đánh dấu</translation>
<translation id="404803211695627272"><ph name="V1" />-<ph name="V2" /></translation>
<translation id="4054936709456751127">sts</translation>
<translation id="4058278702844053247">Trang đang tải</translation>
<translation id="4065205963140826639">Bây giờ, hãy thử sử dụng phím Tìm kiếm + Mũi tên phải để tìm nút Tiếp theo, sau đó nhấn phím Tìm kiếm + Dấu cách để nhấp vào nút đó.</translation>
<translation id="4081085052247739398">{COUNT,plural, =1{DẤU NGÃ}other{# dấu ngã}}</translation>
<translation id="409334809956508737">Đối tượng trước</translation>
<translation id="4099274309791143834">có menu con</translation>
<translation id="4101527861445851766">Hộp kiểm đã chọn</translation>
<translation id="4107807507418787238">Không có ô nào bên dưới.</translation>
<translation id="4116415223832267137">Thông báo</translation>
<translation id="4147126331795725888">Không có điều khiển tiếp theo nào.</translation>
<translation id="4148180433151187540">{COUNT,plural, =1{dấu đóng ngoặc nhọn}other{# dấu đóng ngoặc nhọn}}</translation>
<translation id="4158704014418536539">Phân biệt chữ hoa / chữ thường.</translation>
<translation id="4161663686871496107">Tính năng phản hồi bằng giọng nói ChromeVox đã sẵn sàng</translation>
<translation id="4173994908659439270">Không có trường văn bản có thể chỉnh sửa tiếp theo nào.</translation>
<translation id="4176463684765177261">Đã bị vô hiệu</translation>
<translation id="4188530942454211480">Câu trước</translation>
<translation id="4191918948604314587">Nút</translation>
<translation id="4202186506458631436">Chuyển quyền</translation>
<translation id="4206289001967551965">Bên trong bảng</translation>
<translation id="4215733775853809057">Thanh trượt tiếp theo</translation>
<translation id="4218529045364428769">{COUNT,plural, =1{dấu gạch ngang}other{# dấu gạch ngang}}</translation>
<translation id="421884353938374759">công cụ chọn màu</translation>
<translation id="4229646983878045487">ngày giờ</translation>
<translation id="423334822609210999">Không có ô nào bên trái.</translation>
<translation id="4243624244759495699"><ph name="LOCALE" />, Hạng <ph name="GRADE" /></translation>
<translation id="4253168017788158739">Lưu ý</translation>
<translation id="4254798249533888099">Cây</translation>
<translation id="4255943572433203166">Sử dụng các tùy chọn bên dưới để tùy chỉnh ChromeVox. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.</translation>
<translation id="4271220233568730077">Biểu thức toán tiếp theo</translation>
<translation id="4271521365602459209">Không còn kết quả nào nữa.</translation>
<translation id="4287520460805643128">Không có bài viết tiếp theo nào.</translation>
<translation id="4289540628985791613">Tổng quan</translation>
<translation id="4300318234632215983">Thông báo URL ở sau liên kết</translation>
<translation id="4301352596632316575">có menu con</translation>
<translation id="4342180618051828363">{COUNT,plural, =1{dấu chấm}=3{dấu chấm lửng}other{# dấu chấm}}</translation>
<translation id="4347461890115250064">Không có danh sách tiếp theo nào.</translation>
<translation id="4367650418938037324">Lá toán học ML</translation>
<translation id="4372435075475052704">tối thiểu:<ph name="X" /></translation>
<translation id="4372705107434148843">Dừng giọng nói</translation>
<translation id="4373197658375206385">Không có mục trước nào không phải là liên kết.</translation>
<translation id="4376316291247992553">Xem đồ thị dưới dạng chữ nổi</translation>
<translation id="4391478986194775161">cntntinfo</translation>
<translation id="443163561286008705">đặt lại</translation>
<translation id="4457472090507035117">Chọn giọng nói hiện tại:</translation>
<translation id="4471074325120394300">Không có liên kết nào.</translation>
<translation id="4476183483923481720">dòng mới</translation>
<translation id="4482330759234983253">Bảng trước</translation>
<translation id="4491109536499578614">Hình ảnh</translation>
<translation id="4529987814483543472">Sơ đồ bàn phím cổ điển</translation>
<translation id="4532633738839459153">{COUNT,plural, =1{dấu gạch chéo}other{# dấu gạch chéo}}</translation>
<translation id="4547556996012970016">Tiêu đề cấp 5 tiếp theo</translation>
<translation id="4562381607973973258">Tiêu đề</translation>
<translation id="4570424871453628777">Cuối từ sai chính tả</translation>
<translation id="4591507479202817876">, đã được chọn</translation>
<translation id="4597532268155981612">biểu mẫu</translation>
<translation id="4597896406374528575">Tháng 4</translation>
<translation id="460018603901637538">Thay đổi kiểu hiển thị thành song song.</translation>
<translation id="4601367666219428522">bảng <ph name="TABLENAME" /> <ph name="TABLEROWS" />x<ph name="TABLECOLS" /></translation>
<translation id="4615592953348396470">Bỏ qua nhấn phím tiếp theo</translation>
<translation id="461613135510474570">Câu</translation>
<translation id="463135993322337640">Bạn có thể tìm hiểu tính năng mới bằng cách nhấn ChromeVox, o, n</translation>
<translation id="4647836961514597010">Công cụ chọn màu</translation>
<translation id="4660783501463101648">Đã xóa phiên bản cổ điển. Phím chuyển đổi trên bàn phím để quay về phiên bản ChromeVox cổ điển đã bị xóa.</translation>
<translation id="4661075872484491155">cây</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="4688873778442829762">grd</translation>
<translation id="4693675773662933727">Điểm mốc trước</translation>
<translation id="4696413482802371445">Không có tiêu đề cấp 5 tiếp theo nào.</translation>
<translation id="4729095194763193578">Hàng trước của bảng</translation>
<translation id="4736221692378411923">Tháng 8</translation>
<translation id="4740661827607246557">Lệnh trợ giúp</translation>
<translation id="4755857887974653209">Tắt ChromeVox</translation>
<translation id="4763296182459741068">Đã bao gồm cả cuối trang</translation>
<translation id="4763480195061959176">video</translation>
<translation id="4764692524839457597">mặc định</translation>
<translation id="479989351350248267">search</translation>
<translation id="481165870889056555">Thông báo tiêu đề của trang hiện tại</translation>
<translation id="4826415162591436065">Điều hướng tiến lên</translation>
<translation id="4826604887384865800">Bước nhảy tiếp theo</translation>
<translation id="4827410568042294688">đã bỏ chọn</translation>
<translation id="4842108708071771135">Không có khung trích dẫn tiếp theo nào.</translation>
<translation id="4844625982113518938">Nhấn phím bất kỳ để biết tên của phím. Nhấn Ctrl+W sẽ đóng chế độ học.</translation>
<translation id="4846428657345567687">Chào mừng bạn đến với ChromeVox!</translation>
<translation id="4846487886195635104">Cuối chữ bị gạch ngang</translation>
<translation id="4848993367330139335">tmr</translation>
<translation id="4850023505158945298">Phần tử tương tự trước.</translation>
<translation id="4866956062845190338">rdmnuitm</translation>
<translation id="4867316986324544967">Bật ghi nhật ký TTS</translation>
<translation id="4877261390094455813">Nhập truy vấn tìm kiếm.</translation>
<translation id="4886524826165775965"><ph name="INDEX" />/<ph name="TOTAL" /></translation>
<translation id="489907760999452556">Liên kết bên trong</translation>
<translation id="495170559598752135">Tác vụ</translation>
<translation id="4953585991029886728">Chỉnh sửa văn bản</translation>
<translation id="4954534434583049121">Khối trích dẫn trước</translation>
<translation id="4973717656530883744">Tối thiểu <ph name="X" /></translation>
<translation id="4973762002207131920">Được chuyển thành <ph name="KEY" />.</translation>
<translation id="4975416682604111799">mili giây</translation>
<translation id="49787999531187221">ChromeVox hiện không hoạt động.</translation>
<translation id="4979404613699303341">Nút trước</translation>
<translation id="4982773647088557172"><ph name="VALUE" />, <ph name="NAME" />, hộp danh sách</translation>
<translation id="4983588134362688868">Chuyển đến đầu trang</translation>
<translation id="4986606102545753256"><ph name="NAME" />, cửa sổ</translation>
<translation id="4993152509206108683">Tốc độ <ph name="PERCENT" /> phần trăm</translation>
<translation id="4996716799442435517">Hình ảnh</translation>
<translation id="4997282455736854877"><ph name="NAME" />, nút radio đã được chọn</translation>
<translation id="4997475792277222884">Không có mục tiếp theo nào không phải là liên kết.</translation>
<translation id="5000760171916499057">Không có biểu mẫu nào.</translation>
<translation id="5005670136041063723">Không có phần tử tương tự nào khác.</translation>
<translation id="501473567976723023">Tháng 1</translation>
<translation id="5041394372352067729">Di chuyển màn hình chữ nổi về đầu trang</translation>
<translation id="5042770794184672516">Tăng âm lượng giọng nói</translation>
<translation id="5050015258024679800">Tiêu đề cấp 4 trước</translation>
<translation id="5054047268577924192">Mục danh sách trước</translation>
<translation id="5075936896689244141">Sơ đồ bàn phím tiếp theo</translation>
<translation id="5078661581131202757">Chọn tệp</translation>
<translation id="5080758118274074384">được nhấp đúp</translation>
<translation id="5087864757604726239">quay lại</translation>
<translation id="5098541983634824365">Thoát khỏi lưới.</translation>
<translation id="5102981729317424850">Thanh công cụ</translation>
<translation id="5105050547967751155">rq</translation>
<translation id="5106547198195128110">Chúng tôi có một số thay đổi thú vị trong bản phát hành mới này. Dưới đây là những tính năng mới:</translation>
<translation id="5110983769041734144">Không có trường biểu mẫu trước nào.</translation>
<translation id="5111640677200759579">Tiêu đề cột</translation>
<translation id="5136967254288895616">Không có liên kết trước nào.</translation>
<translation id="513774504516943387">lnk</translation>
<translation id="517143700877085897">, không được chọn</translation>
<translation id="5183440668879371625">Dòng chữ nổi trước</translation>
<translation id="5184944171021383281">Không có trường biểu mẫu tiếp theo nào.</translation>
<translation id="5189244881767082992">Dòng</translation>
<translation id="5203930734796605961"><ph name="KEY" /> đã được gán cho một lệnh.</translation>
<translation id="5205493599117157272">Danh sách <ph name="TYPE" />.</translation>
<translation id="520883772648104506">Không có nút radio tiếp theo nào.</translation>
<translation id="5263344797180442561">h2</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="5291783959063340370">Đối tượng</translation>
<translation id="5304943142864553931"><ph name="TITLE" />, tab</translation>
<translation id="5310788376443009632">đã xóa:</translation>
<translation id="5320727453979144100">Đã bật chế độ cố định</translation>
<translation id="5321085947096604457">{COUNT,plural, =1{dấu phẩy}other{# dấu phẩy}}</translation>
<translation id="532371086589123547"><ph name="VALUE" />, hộp văn bản</translation>
<translation id="5330443287809544590"><ph name="NAME" />, liên kết</translation>
<translation id="5336381510091010269">autoinl+lst</translation>
<translation id="536031132345979795">Lùi lại đoạn trước đó trong khi tiếp tục đọc</translation>
<translation id="5368000168321181111">Tắt kết nối tai nghe</translation>
<translation id="5374320867641260420">Không có nút tiếp theo nào.</translation>
<translation id="5382299583965267720">Không có tiêu đề cấp 1 tiếp theo nào.</translation>
<translation id="5402367795255837559">Chữ nổi</translation>
<translation id="5402791055281059602">Thông báo theo thể thức</translation>
<translation id="5407530583102765689">{COUNT,plural, =1{dấu chấm phẩy}other{# dấu chấm phẩy}}</translation>
<translation id="5411891038905756502">Không có điểm nhảy trước nào.</translation>
<translation id="5417034931411865818">Nhấp vào mục bên dưới phím định tuyến $1</translation>
<translation id="5436105723448703439">{COUNT,plural, =1{dấu nhỏ hơn}other{# dấu nhỏ hơn}}</translation>
<translation id="5444587279251314700">(hiện hoạt)</translation>
<translation id="5451268436205074266">chấm <ph name="DOT" /></translation>
<translation id="5455441614648621694">Bổ sung</translation>
<translation id="5485036206801896268">Không có hình trước nào.</translation>
<translation id="5486947920110100234">Không có điểm nhảy tiếp theo nào.</translation>
<translation id="549602578321198708">Từ</translation>
<translation id="5500932716852106146">Không có trường văn bản có thể chỉnh sửa trước nào.</translation>
<translation id="5502713021410870035">Tháng 9</translation>
<translation id="5507663321906818013">Dấu gỡ lỗi</translation>
<translation id="5518443085409638729">Đặt con trỏ giữa các ký tự khi chỉnh sửa văn bản (như Mac OS X).</translation>
<translation id="552195134157544755">Nút radio</translation>
<translation id="5534303576632885660">tiêu đề</translation>
<translation id="5546092960038624944">Không có tiêu đề cấp 5 trước nào.</translation>
<translation id="556042886152191864">Nút</translation>
<translation id="5561345396546889625">Danh sách tiếp theo</translation>
<translation id="5562645715554321347">hdnggrp</translation>
<translation id="5574412348552378458">Chế độ học ChromeVox</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="5585044216466955529">Chỉnh sửa văn bản, mục nhập email</translation>
<translation id="5597170376237141345">Hộp kiểm tiếp theo</translation>
<translation id="5597933780944041114">Không có tiêu đề nào tiếp theo.</translation>
<translation id="5598905979683743333"><ph name="NAME" />, nút radio bị bỏ chọn</translation>
<translation id="5601172225407283979">Thực hiện tác vụ mặc định</translation>
<translation id="5608798115546226984">Tự động hoàn thành nội dòng</translation>
<translation id="561939826962581046">thời gian</translation>
<translation id="5623778242535476823">rbtn</translation>
<translation id="5623842676595125836">Nhật ký</translation>
<translation id="5628125749885014029">h4</translation>
<translation id="5637871198229500030">Không có bảng trước nào.</translation>
<translation id="5653397561111110475">Sử dụng tính năng trợ năng của màn hình cảm ứng Chromebook</translation>
<translation id="5655682562155942719">Chuyển lệnh</translation>
<translation id="56637627897541303">Vùng văn bản</translation>
<translation id="5678161956734658133">mled</translation>
<translation id="5681643281275621376">def</translation>
<translation id="5682113568322255809">Mốc</translation>
<translation id="5683155931978483559">Hộp kiểm trước</translation>
<translation id="5684277895745049190">Danh sách</translation>
<translation id="5695831708991916435">Một số phím tắt tiếp theo không phải là các phím lệnh của ChromeVox nhưng chúng vẫn rất hữu ích để khai thác tối đa lợi ích của Chrome.
Để chuyển tiếp qua các mục có thể nhấp vào như nút và liên kết, nhấn phím Tab. Để quay lại, nhấn phím Shift+Tab.
Để tới hộp địa chỉ của trình duyệt Chrome, còn được gọi là thanh địa chỉ, nhấn phím Control + L.
Để mở và tự động chuyển sang tab mới, nhấn phím Control+T. Con trỏ của bạn sẽ nằm trong thanh địa chỉ.
Để đóng tab, nhấn phím Control+W.
Để chuyển tiếp giữa các tab đang mở, sử dụng phím Control+Tab.
Để mở menu của trình duyệt Chrome, nhấn phím Alt+F.</translation>
<translation id="5700650669149824506">Không có tiêu đề cấp 4 trước nào.</translation>
<translation id="5703716265115423771">giảm âm lượng</translation>
<translation id="5709192780268610569">Không có mô tả dài nào</translation>
<translation id="5712244464475377681">popbtn</translation>
<translation id="5712338278108304766">Cột tiếp theo của bảng</translation>
<translation id="571866080859340309">Thăm dò nhóm</translation>
<translation id="5728409797179002635">Không tìm thấy bảng nào.</translation>
<translation id="5732189279857692565">Đây là tiêu đề thứ hai. Tiếp tục; nhấn Search+H hoặc Search+Shift+H</translation>
<translation id="5748623122140342504">Tiêu đề cấp 5 trước</translation>
<translation id="5750633686117194034">Không có phím bổ trợ nào được nhấn; vui lòng nhấn và giữ một hoặc nhiều phím bổ trợ; nhấc ngón tay khi hoàn tất và bạn sẽ nghe thấy phím được đặt. Nhấn tab để thoát.</translation>
<translation id="5788275253279308023">tab <ph name="TITLE" /> trong cửa sổ ẩn danh</translation>
<translation id="5806206155699461681">Cải thiện các trang web cụ thể (như Google Tìm kiếm).</translation>
<translation id="5819072574982403430">Mục cây</translation>
<translation id="5826479389509458994">hàng <ph name="ROW" /> cột <ph name="COL" /></translation>
<translation id="5850707923114094062">Xoay về phía sau</translation>
<translation id="5851548754964597211">Danh sách tab</translation>
<translation id="5859752971144398932">Đã thoát khỏi tiện ích tìm trong trang.</translation>
<translation id="5866042630553435010">Đã kiểm tra một phần</translation>
<translation id="5867591286054666064">Trong hướng dẫn này, hãy nhấn phím bất kỳ để nghe tên phím.</translation>
<translation id="5869546221129391014">Lưới</translation>
<translation id="5876817486144482042">Giảm âm lượng giọng nói</translation>
<translation id="5887397643266327462">Phụ đề chữ nổi đã được bật.</translation>
<translation id="5891934789323004067">Bảng</translation>
<translation id="5899860758576822363">Phát ở âm lượng thấp hơn khi ChromeVox đang nói</translation>
<translation id="5937336320314038555">{COUNT,plural, =1{dấu bằng}other{# dấu bằng}}</translation>
<translation id="5939518447894949180">Đặt lại</translation>
<translation id="5948123859135882163">Chuyển đổi diễn giải biểu thức toán học giữa cấu trúc và ngữ nghĩa</translation>
<translation id="5955304353782037793">app</translation>
<translation id="5956928062748260866">Hộp thoại</translation>
<translation id="5963413905009737549">Phần</translation>
<translation id="5968607524793740041">Hiển thị menu ngữ cảnh</translation>
<translation id="5983179082906765664">Tăng mức độ chi tiết của điều hướng</translation>
<translation id="5999630716831179808">Giọng nói</translation>
<translation id="6006050241733874051">Biểu mẫu</translation>
<translation id="6006064078185310784">{COUNT,plural, =1{dấu gạch chéo ngược}other{# dấu gạch chéo ngược}}</translation>
<translation id="6037602951055904232">Xoay về phía trước</translation>
<translation id="6044160928851315051">Làm tối màn hình</translation>
<translation id="605761629541007221">Cuối chữ in đậm</translation>
<translation id="6065293622157674001">Đầu lỗi ngữ pháp</translation>
<translation id="6082768461603900813">Điều hướng cơ bản</translation>
<translation id="6092707270915298410">Kết thúc liên kết</translation>
<translation id="6118126368611144850">Ứng dụng Android dành cho Chrome. Nếu thiết bị của bạn có Cửa hàng Play, hãy dùng thử ChromeVox với các ứng dụng Android. Để dùng thử các tính năng thử nghiệm được hỗ trợ, hãy tải Google Chrome Canary xuống từ Cửa hàng Play.</translation>
<translation id="611827076493383239">vtd</translation>
<translation id="6119955456199054975">Cuối ô.</translation>
<translation id="6122013438240733403">btn</translation>
<translation id="6129953537138746214">Dấu cách</translation>
<translation id="6132506484792346370">Hộp danh sách hoặc hộp kết hợp</translation>
<translation id="6138576064440631958">$1 dây cung</translation>
<translation id="6142308968191113180">Tiêu đề 4</translation>
<translation id="6164829606128959761">thước đo</translation>
<translation id="6169420925157477918">Hình ảnh có mô tả dài</translation>
<translation id="6186305613600865047">Chuyển đến cuối trang</translation>
<translation id="6193330012414963395">SA CH</translation>
<translation id="622484624075952240">Xuống</translation>
<translation id="6236061028292614533">Tiêu đề tiếp theo</translation>
<translation id="6254901459154107917">Vùng văn bản có thể chỉnh sửa tiếp theo</translation>
<translation id="6259464875943891919">Đã thoát <ph name="TYPE" />.</translation>
<translation id="6281876499889881039">Phần tử tương tự tiếp theo.</translation>
<translation id="6282062888058716985">điều hướng</translation>
<translation id="6290434000785343030">Không có hộp kết hợp tiếp theo nào.</translation>
<translation id="6305702903308659374">Phát ở âm lượng bình thường ngay cả khi ChromeVox đang nói</translation>
<translation id="6307969636681130414">Đã nhấn</translation>
<translation id="6322856989298155004">Âm thanh</translation>
<translation id="6324551002951139333">Đã phát hiện lỗi ngữ pháp</translation>
<translation id="6348657800373377022">Hộp combo</translation>
<translation id="6350358010104919766">{COUNT,plural, =1{dấu chấm tròn}other{# dấu chấm tròn}}</translation>
<translation id="6355910664415701303">Không có mục danh sách trước nào.</translation>
<translation id="6364795331201459219">h6</translation>
<translation id="6368143427468974988">Tiêu đề trước</translation>
<translation id="6378565991815958969">sao chép $1.</translation>
<translation id="6385591741672306837">cột</translation>
<translation id="6387719785439924554">loại trừ</translation>
<translation id="6411426777058107714">Không có nút radio trước nào.</translation>
<translation id="6414968628640960377">Phần tử khác trước.</translation>
<translation id="641759969622533235">{COUNT,plural, =1{dấu hai chấm}other{# dấu hai chấm}}</translation>
<translation id="6438968337250688271"><ph name="NAME" />, menu</translation>
<translation id="6444046323172968959">Hộp thoại thông báo</translation>
<translation id="6459511626086141404">Sơ đồ bàn phím phẳng</translation>
<translation id="6468049171101508116">Nút tiếp theo</translation>
<translation id="6493991254603208962">Giảm độ sáng</translation>
<translation id="6508059270146105198">Di chuyển màn hình chữ nổi xuống cuối trang</translation>
<translation id="6536864053412760904">Mã thông báo toán học ML</translation>
<translation id="6540201937398578274">Trong ChromeVox, phím Tìm kiếm là phím bổ trợ. Hầu hết các phím tắt trên ChromeVox đều bắt đầu bằng phím Tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.</translation>
<translation id="6550720799683018100">Thay đổi sơ đồ bàn phím hiện tại bằng cách chọn một tùy chọn từ danh sách bên dưới.</translation>
<translation id="6561818612645211875">Đi tới đầu hàng hiện tại</translation>
<translation id="6587021927234520429">Không có tiêu đề cấp 4 tiếp theo nào.</translation>
<translation id="6601344353291556895">Bật mô tả chi tiết.</translation>
<translation id="6615602925644411249">Tìm trong trang.</translation>
<translation id="6633350132811819843">Không có bảng tiếp theo nào.</translation>
<translation id="6637586476836377253">nhật ký</translation>
<translation id="6657128831881431364">Thanh tiến độ</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="667999046851023355">Tài liệu</translation>
<translation id="6688209025607531203">Thông báo phi thể thức</translation>
<translation id="6697092096875747123">Hộp kết hợp trước</translation>
<translation id="6702609185760332517">{COUNT,plural, =1{dấu chấm than}other{# dấu chấm than}}</translation>
<translation id="6710213216561001401">Trước đó</translation>
<translation id="6714813999819678458">Tiêu đề cấp 2 trước</translation>
<translation id="6716505898850596801">Phím bổ trợ</translation>
<translation id="671916444866103745">Không có mốc ARIA tiếp theo nào.</translation>
<translation id="6734854816611871228"><ph name="VALUE" />, hộp kết hợp</translation>
<translation id="6735257939857578167"><ph name="NUM" /> mục</translation>
<translation id="6736510033526053669">tab đã được tạo</translation>
<translation id="675895815784134693">pgbar</translation>
<translation id="6786800275320335305">Bài viết</translation>
<translation id="6787839852456839824">Phím tắt</translation>
<translation id="6793101435925451627">lstbx</translation>
<translation id="6833103209700200188">Chân trang</translation>
<translation id="6871161210040114857">Không phân biệt chữ hoa / chữ thường.</translation>
<translation id="6877435256196695200">Không có hình nào tiếp theo.</translation>
<translation id="6897341342232909480">Di chuyển sang trái</translation>
<translation id="6901540140423170855">ngày</translation>
<translation id="6910211073230771657">Đã xóa</translation>
<translation id="6910969481785184048">Bật, tắt và dừng</translation>
<translation id="6911965441508464308">Không có ô nào phía trên.</translation>
<translation id="6919104639734799681">Hiển thị danh sách bảng</translation>
<translation id="6964088412282673743">Không có điều khiển trước nào.</translation>
<translation id="6996566555547746822">Hộp kết hợp tiếp theo</translation>
<translation id="7005146664810010831">Không tìm thấy URL nào</translation>
<translation id="7010712454773919705">Phím bổ trợ ChromeVox</translation>
<translation id="7031651751836475482">lstitm</translation>
<translation id="7037042857287298941">Danh sách trước</translation>
<translation id="7041173719775863268">Kết thúc chọn</translation>
<translation id="7086377898680121060">Tăng độ sáng</translation>
<translation id="7095834689119144465">Chỉnh sửa văn bản chỉ dành cho số</translation>
<translation id="7096001299300236431">Phương tiện trước</translation>
<translation id="7116595520562830928">multln</translation>
<translation id="712735679809149106">nói từ</translation>
<translation id="713824876195128146">Khối trích dẫn tiếp theo</translation>
<translation id="7143034430156387447">Chuyển đổi giữa chữ nổi 6 và 8 chấm</translation>
<translation id="7161425887892204659">Cuối văn bản phù hợp</translation>
<translation id="7161771961008409533">Nút cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="7165714724802225287">Kiểu hiển thị hiện tại là đan xen.</translation>
<translation id="7167657087543110">âm ký tự</translation>
<translation id="7170733337935166589">Chuyển đến đoạn tiếp theo trong khi tiếp tục đọc</translation>
<translation id="7181697990050180700">Tùy chỉnh phím tắt cho các lệnh được sử dụng thường xuyên bằng cách nhập chúng vào trường tương ứng bên dưới.</translation>
<translation id="7203150201908454328">Được mở rộng</translation>
<translation id="7210211103303402262">phút</translation>
<translation id="7217912842225915592">+<ph name="NUM" /></translation>
<translation id="7221740160534240920">dòng</translation>
<translation id="7226216518520804442">lst</translation>
<translation id="7229749224609077523">Chọn bảng chữ nổi 6 chấm:</translation>
<translation id="72393384879519786">Tiêu đề</translation>
<translation id="7241683698754534149">Mở mô tả dài trong tab mới</translation>
<translation id="7248671827512403053">Ứng dụng</translation>
<translation id="725969808843520477">Nút radio tiếp theo</translation>
<translation id="7269119382257320590">Không có dấu câu</translation>
<translation id="7273174640290488576">Trống</translation>
<translation id="7285387653379749618">Bảng</translation>
<translation id="7289186959554153431">Tiêu đề 3</translation>
<translation id="7292195267473691167"><ph name="LOCALE" /> (<ph name="VARIANT" />)</translation>
<translation id="731121099745151312">tritm</translation>
<translation id="731576946540457939">Phụ đề chữ nổi đã bị tắt.</translation>
<translation id="7318872822751139669">Sử dụng chuột để thay đổi tiêu điểm.</translation>
<translation id="7322388933135261569">Tháng 2</translation>
<translation id="7332592614823088566">Hàng <ph name="ROWINDEX" /> / <ph name="ROWTOTAL" />, cột <ph name="COLINDEX" /> / <ph name="COLTOTAL" /></translation>
<translation id="7336596009609913925">có cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="7356165926712028380">Chuyển sang chữ nổi 8 chấm</translation>
<translation id="7362871137496673139">Không có tiêu đề cấp 2 trước nào.</translation>
<translation id="7370432716629432284">{COUNT,plural, =1{dấu và}other{# dấu và}}</translation>
<translation id="737396357417333429">clk</translation>
<translation id="7374104575779636480">Thoát khỏi bảng.</translation>
<translation id="7392145451309930991">Đầu văn bản phù hợp</translation>
<translation id="739763518212184081">Dòng trước</translation>
<translation id="7400575256015741911">Đã phát hiện lỗi chính tả</translation>
<translation id="7408482676469142474">tbl</translation>
<translation id="7420313809195758138">Hiển thị ngữ cảnh của mục trước khi hiển thị các thông tin khác (chẳng hạn như tên của mục).</translation>
<translation id="7425395583360211003">quay lại</translation>
<translation id="7434509671034404296">Nhà phát triển</translation>
<translation id="7439060726180460871">Thư mục</translation>
<translation id="744163271241493234">pwded</translation>
<translation id="7491962110804786152">tab</translation>
<translation id="7492049978501397201">Đã vào hộp thoại</translation>
<translation id="7518543783849163354">Để ChromeVox tạm thời ngừng nói, nhấn phím Control.</translation>
<translation id="7532613204005497612">Tháng 6</translation>
<translation id="7552432549459840808">Phím tắt hữu ích của Chrome</translation>
<translation id="7579911500627256166">chấm <ph name="DOT" /></translation>
<translation id="7596919493010894443">đã xóa lựa chọn</translation>
<translation id="7604026522577407655">Đi tới đầu cột hiện tại</translation>
<translation id="7604451927827590395">hdng</translation>
<translation id="7609342235116740824">Thông báo URL của trang hiện tại</translation>
<translation id="7609363189280667021">Chuyển đổi phụ đề chữ nổi</translation>
<translation id="762020119231868829">Tạm dừng tất cả các tiện ích con phương tiện hiện đang phát</translation>
<translation id="7625690649919402823">Bảng tiếp theo</translation>
<translation id="7628927569678398026"><ph name="LOCALE" /> (<ph name="VARIANT" />), Lớp <ph name="GRADE" /></translation>
<translation id="7641134354185483015">Không có tiêu đề cấp 3 trước nào.</translation>
<translation id="7659376057562985921"><ph name="VALUE" />, <ph name="NAME" />, hộp văn bản</translation>
<translation id="7663318257180412551">Tiêu đề 2</translation>
<translation id="7674576868851035240">Liên kết tiếp theo</translation>
<translation id="7674768236845044097">đánh dấu</translation>
<translation id="7684431668231950609">Chỉnh sửa văn bản, mục nhập URL</translation>
<translation id="7685589220304187312">tlbar</translation>
<translation id="7693840228159394336">Nút radio trước</translation>
<translation id="7701196182766842984">autolst</translation>
<translation id="7712273827621319827">Đầu chữ được gạch chân</translation>
<translation id="7770823902658038748"><ph name="VALUE" />, <ph name="NAME" />, hộp văn bản nhập mật khẩu</translation>
<translation id="7773125101284285285">Cuối chữ được gạch chân</translation>
<translation id="7776293189010177726">Mở menu ChromeVox</translation>
<translation id="7805247615045262757">điều hướng mặc định</translation>
<translation id="7805768142964895445">Trạng thái</translation>
<translation id="7810781339813764006">Nhóm tiếp theo</translation>
<translation id="7819187121850078213">tab <ph name="TITLE" /> trong cửa sổ</translation>
<translation id="7828956995407538686">Tháng 10</translation>
<translation id="7839679365527550018">Từ trước</translation>
<translation id="7851816175263618915">Một số dấu câu</translation>
<translation id="7870596830398826354">Cây toán học ML</translation>
<translation id="7871691770940645922">Màn hình chữ nổi Braille ảo</translation>
<translation id="78826985582142166">sldr</translation>
<translation id="7894517696028036636">Chuyển đổi sang ChromeVox cổ điển.</translation>
<translation id="7895896691902835279">Liên kết không xác định</translation>
<translation id="7927711904086083099">Chưa chọn</translation>
<translation id="7935627501098484003">Kiểm soát thời gian</translation>
<translation id="7939428177581522200">đã thêm vào lựa chọn</translation>
<translation id="794091007957014205">{COUNT,plural, =1{dấu @}other{# dấu @}}</translation>
<translation id="7965147473449754028">đã đóng menu</translation>
<translation id="7974390230414479278">Mục menu</translation>
<translation id="8007540374018858731">h3</translation>
<translation id="8009786657110126785">{COUNT,plural, =1{dấu ngoặc kép}other{# dấu ngoặc kép}}</translation>
<translation id="8017588669690167134">Tắt giọng nói</translation>
<translation id="8033827949643255796">đã chọn</translation>
<translation id="8035962149453661158">tối đa:<ph name="X" /></translation>
<translation id="8042761080832772327">Chỉnh sửa văn bản, mục nhập tìm kiếm</translation>
<translation id="8049189770492311300">Bộ tính giờ</translation>
<translation id="8065607967589909823">Lựa chọn hiện tại là</translation>
<translation id="8066678206530322333">Biểu ngữ</translation>
<translation id="8076492880354921740">Tab</translation>
<translation id="8091452896542422286">Dấu cách</translation>
<translation id="8110647606445335195">Không có mốc ARIA nào.</translation>
<translation id="8153880621934657047">Không phải bên trong bảng.</translation>
<translation id="817440585505441544">{COUNT,plural, =1{dấu gạch dưới}other{# dấu gạch dưới}}</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="8184828902145951186">hàng</translation>
<translation id="8186185314313222077">chuyển đổi chế độ toàn màn hình</translation>
<translation id="8199231515320852133">Thông báo các tiêu đề của ô hiện tại</translation>
<translation id="820417203470636242">Ô trống.</translation>
<translation id="8215202828671303819">Đa chọn</translation>
<translation id="826991282343985864">h$1c$2</translation>
<translation id="8276439074553447000">Nhảy tới mục có thể đặt tiêu điểm trước</translation>
<translation id="8278417001922463147">Không có bài viết trước nào.</translation>
<translation id="8283603667300770666">Trường biểu mẫu tiếp theo</translation>
<translation id="831207808878314375">Định nghĩa</translation>
<translation id="8313653172105209786">dir</translation>
<translation id="8344569602005188545">giờ</translation>
<translation id="8345569862449483843">{COUNT,plural, =1{dấu thăng}other{# dấu thăng}}</translation>
<translation id="8374154622594089836">tháng</translation>
<translation id="8378855320830505539">Khu vực</translation>
<translation id="8382679411218029383">Tự động hoàn thành nội dòng và danh sách</translation>
<translation id="8384907037845425279">Đầu chữ in đậm</translation>
<translation id="8428603554127842284">cấp <ph name="DEPTH" /></translation>
<translation id="842922884199979200">Không có tiêu đề cấp 3 tiếp theo nào.</translation>
<translation id="8430049249787218991">mnubr</translation>
<translation id="844681116543532394">Không có hộp kiểm trước nào.</translation>
<translation id="8446884382197647889">Tìm hiểu thêm</translation>
<translation id="8455868257606149352">Tối đa <ph name="X" /></translation>
<translation id="84575901236241018">có khóa truy cập, <ph name="KEY" /></translation>
<translation id="847154984256717791">bận rộn</translation>
<translation id="8476408756881832830">Tạm dừng phát lại khi ChromeVox đang nói</translation>
<translation id="8476508772960940536">tổng quan về cửa sổ</translation>
<translation id="8503360654911991865">Giảm mức độ chi tiết của điều hướng</translation>
<translation id="8504695234784218301">Cuối lỗi ngữ pháp</translation>
<translation id="8520472399088452386">Nút quay tròn</translation>
<translation id="8538744478902126321">Đoán tại tiêu đề hàng của ô hiện tại</translation>
<translation id="8540054775867439484">Đã bao gồm cả đầu trang</translation>
<translation id="8542271685829952264">Để khám phá tất cả phím tắt và lệnh của ChromeVox, hãy nhấn Search + Dấu chấm, sau đó sử dụng các phím Mũi tên để điều hướng trong menu và phím Enter để kích hoạt lệnh. Quay lại đây bằng cách nhấn Search+o rồi nhấn t.</translation>
<translation id="8548973727659841685">Ký tự</translation>
<translation id="8561322612995434619">có cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="8571096049907249734">đa chọn</translation>
<translation id="8584721346566392021">h5</translation>
<translation id="8587549812518406253">Mục danh sách tiếp theo</translation>
<translation id="860150890330522909">Hộp kiểm <ph name="NAME" /> đã được chọn</translation>
<translation id="8603071050456974042">Bảng điều khiển ChromeVox</translation>
<translation id="8606621670302093223">Kiểm soát ngày</translation>
<translation id="8631359288236106450">đã chọn <ph name="COUNT" /> mục</translation>
<translation id="8638532244051952400">Thông báo tọa độ ô hiện tại</translation>
<translation id="8650576015643545550">Không có danh sách trước nào.</translation>
<translation id="8651481478098336970">tắt tiếng</translation>
<translation id="8653646212587894517">Hiển thị danh sách liên kết</translation>
<translation id="8664519043722036194">giây</translation>
<translation id="867187640362843212">Tiêu đề 5</translation>
<translation id="8697111817566059991">{COUNT,plural, =1{dấu sổ thẳng}other{# dấu sổ thẳng}}</translation>
<translation id="8735450637152821465">Bắt đầu chọn</translation>
<translation id="8743786158317878347">vào nội dung có cấu trúc, chẳng hạn như bảng</translation>
<translation id="8747966237988593539">Danh sách theo thứ tự</translation>
<translation id="8759334257841767240">Không có liên kết tiếp theo nào.</translation>
<translation id="8767968232364267681">Tiêu đề cấp 4 tiếp theo</translation>
<translation id="8770473310765924354">thoát nội dung có cấu trúc, chẳng hạn như bảng</translation>
<translation id="8791025954632646584">Diễn giải ngữ nghĩa được bật</translation>
<translation id="8796411681063377102">Tiêu đề cấp 3 tiếp theo</translation>
<translation id="8808582214901541005">Tháng 3</translation>
<translation id="8825828890761629845">bnr</translation>
<translation id="8851136666856101339">chính</translation>
<translation id="8856538297388979332">Nhấn lên hoặc xuống để xem lại lệnh, nhấn enter để kích hoạt</translation>
<translation id="8864099967139188018">Không có tiêu đề cấp 6 tiếp theo nào.</translation>
<translation id="8882002077197914455">Tiêu đề hàng</translation>
<translation id="8883850400338911892">sửa url trường 8 chấm</translation>
<translation id="8896347895970027998">Chuyển đổi ChromeVox giữa trạng thái hoạt động hoặc không hoạt động.</translation>
<translation id="8898516272131543774">Nói dấu câu theo chu trình</translation>
<translation id="8900148057318340779">Phím tiền tố</translation>
<translation id="8908714597367957477">colhdr</translation>
<translation id="8931936695772494138">Tiêu đề trống</translation>
<translation id="8937112856099038376">intlnk</translation>
<translation id="8940925288729953902">Phím bổ trợ</translation>
<translation id="8943175951035496220">Không có ô nào bên phải.</translation>
<translation id="8978496506222343566">tltip</translation>
<translation id="900114243503212879">tệp</translation>
<translation id="9027462562263121875">Không có bảng nào.</translation>
<translation id="9040132695316389094">Tiêu đề 1</translation>
<translation id="9043969572162476692"><ph name="NUM" />%</translation>
<translation id="9061884144798498064">Chọn bảng chữ nổi 8 chấm:</translation>
<translation id="9065283790526219006">+cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="9077213568694924680">đã xóa khỏi lựa chọn</translation>
<translation id="9082874451376019682">Không có thanh trượt trước nào.</translation>
<translation id="9089864840575085222">Nói khi nhập theo chu trình</translation>
<translation id="9105227991373418255">cắt $1.</translation>
<translation id="9107530006868467849">Không có tiện ích phương tiện trước nào.</translation>
<translation id="9108370397979208512">toán học</translation>
<translation id="9108589040018540527">scbr</translation>
<translation id="911476240645808512">{COUNT,plural, =1{dấu phần trăm}other{# dấu phần trăm}}</translation>
<translation id="9115913704608474258">Tháng 11</translation>
<translation id="9128414153595658330">dlg</translation>
<translation id="9149560530563164529">sctn</translation>
<translation id="9150735707954472829">Tab</translation>
<translation id="9151211641321628915">Thông báo mô tả ngắn của vị trí hiện tại</translation>
<translation id="9153606228985488238">Cao độ <ph name="PERCENT" /> phần trăm</translation>
<translation id="9160096769946561184">Đi tới cuối cột hiện tại</translation>
<translation id="9173115498289768110">Âm lượng <ph name="PERCENT" /> phần trăm</translation>
<translation id="9178973770513562274">Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để duyệt hoặc nhập để tìm kiếm.</translation>
<translation id="9192904702577636854">Bảng chữ chạy</translation>
<translation id="9212322457209634662">Không có phần tiếp theo nào.</translation>
<translation id="923331726185079994">Đã cập nhật ChromeVox</translation>
<translation id="930275611743429116">Lựa chọn bắt đầu hoặc kết thúc.</translation>
<translation id="948171205378458592">Giảm tốc độ nói</translation>
<translation id="962913030769097253">Tiêu đề cấp 1 tiếp theo</translation>
<translation id="973955474346881951">Bật/tắt chế độ cố định</translation>
<translation id="976849232629612000">Không có mục nào.</translation>
<translation id="995852680044449248">Đầu chữ bị gạch ngang</translation>
</translationbundle>