blob: 1c1a62cf8467de4c987130834699117de1443efa [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="1018939186200882850">položka ponuky</translation>
<translation id="1020833440720551630">stlmiť zvukovú stopu</translation>
<translation id="10623998915015855">tlačidlo prepínania</translation>
<translation id="1088086359088493902">Sekundy</translation>
<translation id="1171774979989969504">Zadajte e-mailovú adresu.</translation>
<translation id="1178581264944972037">Pozastaviť</translation>
<translation id="1188858454923323853">doplnkové</translation>
<translation id="1206619573307042055">pohyblivý prvok</translation>
<translation id="1206693055195146388">posúvač</translation>
<translation id="1281252709823657822">dialóg</translation>
<translation id="1342835525016946179">článok</translation>
<translation id="1359897965706325498">banner</translation>
<translation id="1589122976691792535">oblasť</translation>
<translation id="1591562245178063882">Tento mesiac</translation>
<translation id="1637811476055996098">Vybrať súbory</translation>
<translation id="1729654308190250600">Zadajte e-mailovú adresu, ktorá nie je prázdna hodnota.</translation>
<translation id="1758486001363313524">Iné...</translation>
<translation id="1806710327868736751">dialóg_upozornenia</translation>
<translation id="1821985195704844674">stromová mriežka</translation>
<translation id="1822429046913737220">AM / PM</translation>
<translation id="1832974991323546415">prehrať na vzdialenom zariadení</translation>
<translation id="1921819250265091946">dd</translation>
<translation id="1930711995431081526">stav</translation>
<translation id="1938124657309484470">Hodnota musí byť <ph name="MAXIMUM_DATE_OR_TIME" /> alebo skôr.</translation>
<translation id="1993104285338243655">Prepnuté na zrkadlenie</translation>
<translation id="2060505056492490888">Znak <ph name="DOT" /> je v doméne <ph name="INVALIDDOMAIN" /> použitý na nesprávnej pozícii.</translation>
<translation id="2148716181193084225">Dnes</translation>
<translation id="2226276347425096477">Tento text musíte skrátiť na <ph name="MAX_CHARACTERS" /> znakov alebo menej (súčasný počet znakov: <ph name="CURRENT_LENGTH" />).</translation>
<translation id="2247351761944213033"><ph name="WEEKNUMBER" />. týždeň, <ph name="YEAR" /></translation>
<translation id="2277199496770840904">Skladba <ph name="NUMBER" /></translation>
<translation id="2291999235780842123">začiarkavacie políčko</translation>
<translation id="2335594187091864976">výber dátumu a času</translation>
<translation id="248395913932153421">Deň</translation>
<translation id="2507943997699731163">Vyplňte toto pole.</translation>
<translation id="2508569020611168319">zoznam kariet</translation>
<translation id="2561842179657104141">zobraziť ďalšie ovládacie prvky médií</translation>
<translation id="2572483411312390101">prehrať</translation>
<translation id="2613802280814924224">Zadajte platnú hodnotu. Najbližšia platná hodnota je <ph name="VALID_VALUE" />.</translation>
<translation id="2653659639078652383">Odoslať</translation>
<translation id="2674318244760992338">päta</translation>
<translation id="2709516037105925701">Automatické dopĺňanie</translation>
<translation id="2723001399770238859">zvuk</translation>
<translation id="2746543609216772311">Hodnota musí byť <ph name="MINIMUM_DATE_OR_TIME" /> alebo neskôr.</translation>
<translation id="2759744352195237655">kontextové tlačidlo</translation>
<translation id="2761667185364618470">Ak chcete pokračovať, začiarknite toto políčko.</translation>
<translation id="2896972712917208084">skupina prepínačov</translation>
<translation id="2908441821576996758">Zadajte zoznam e-mailových adries oddelených čiarkou.</translation>
<translation id="2940813599313844715">objekt</translation>
<translation id="2942448076852699108">zvýraznený obsah</translation>
<translation id="3040011195152428237">odkaz</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> MB</translation>
<translation id="3075154866155599887">Zadajte platnú hodnotu. Pole obsahuje neúplnú hodnotu alebo neplatný dátum.</translation>
<translation id="3078740164268491126">tabuľka</translation>
<translation id="3086746722712840547">poznámka</translation>
<translation id="310520048233152454">Zadajte webovú adresu.</translation>
<translation id="3175736971608411871">časovač</translation>
<translation id="3199563858620722075">pole s výberom</translation>
<translation id="3450233048674729344">Hodnota musí byť menšia alebo rovná hodnote <ph name="MAXIMUM" />.</translation>
<translation id="3486220673238053218">definícia</translation>
<translation id="3557673793733683882">nadpis <ph name="HEADING_LEVEL" /></translation>
<translation id="3639613635497528239">počet sekúnd do konca filmu</translation>
<translation id="3706100364254443312">prepínač</translation>
<translation id="3732799496749320381">mm</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> GB</translation>
<translation id="3785482301506746191">posúvač času filmu</translation>
<translation id="3808586225841795776">výraz</translation>
<translation id="3822383571486410024">Predĺžte tento text aspoň na <ph name="MIN_CHARACTERS" /> alebo viac znakov (momentálny počet znakov je <ph name="CURRENT_LENGTH" />).</translation>
<translation id="383465348367842624">Časť pred znakom <ph name="ATSIGN" /> by nemala obsahovať symbol <ph name="INVALIDCHARACTER" />.</translation>
<translation id="3846214748874656680">Ukončiť režim celej obrazovky</translation>
<translation id="3924558731517983934">aplikácia</translation>
<translation id="3960700977367013758">posúvač</translation>
<translation id="4103419683916926126">Milisekundy</translation>
<translation id="4151657705144244502">grafika</translation>
<translation id="4201051445878709314">Zobraziť predchádzajúci mesiac</translation>
<translation id="421884353938374759">výber farieb</translation>
<translation id="4248100235867064564">panel s ponukami</translation>
<translation id="4254339807215791271">informácie o obsahu</translation>
<translation id="4360991593054037559">Zadajte platnú hodnotu. Najbližšie platné hodnoty sú <ph name="VALID_VALUE_LOW" /> a <ph name="VALID_VALUE_HIGHER" />.</translation>
<translation id="4413860115965805769">tlačidlo ponuky</translation>
<translation id="4522570452068850558">Podrobnosti</translation>
<translation id="4597532268155981612">formulár</translation>
<translation id="4661075872484491155">strom</translation>
<translation id="4664250907885839816">Časť za znakom <ph name="ATSIGN" /> by nemala obsahovať symbol <ph name="INVALIDCHARACTER" />.</translation>
<translation id="4757246831282535685">panel karty</translation>
<translation id="4763480195061959176">video</translation>
<translation id="479989351350248267">search</translation>
<translation id="4812940957355064477">Zadajte číslo.</translation>
<translation id="4975562563186953947">Počet vybraných položiek: <ph name="SELECTED_COUNT" /></translation>
<translation id="4992066212339426712">Zapnúť zvuk</translation>
<translation id="49969490063480558">Zadajte časť za znakom <ph name="ATSIGN" />. Adresa <ph name="INVALIDADDRESS" /> je neúplná.</translation>
<translation id="5034860022980953847">indikátor priebehu</translation>
<translation id="5117590920725113268">Zobraziť ďalší mesiac</translation>
<translation id="512758898067543763">hlavička riadka</translation>
<translation id="5164977714490026579">Hodnota musí byť väčšia alebo rovná hodnote <ph name="MINIMUM" />.</translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> PB</translation>
<translation id="5307600278924710095">Zadajte časť pred znakom <ph name="ATSIGN" />. Adresa <ph name="INVALIDADDRESS" /> je neúplná.</translation>
<translation id="5406322316791861025">hodnota</translation>
<translation id="5453733299334684579">položka stromu</translation>
<translation id="5466621249238537318">Vyberte jeden alebo viac súborov.</translation>
<translation id="5468998798572797635">ukončiť režim celej obrazovky</translation>
<translation id="5516424706154626233">výber dátumu</translation>
<translation id="5537725057119320332">Prenášať</translation>
<translation id="5546461542133609677">obnoviť zvuk</translation>
<translation id="561939826962581046">čas</translation>
<translation id="5641012560118721995">pozastaviť prehrávanie</translation>
<translation id="5643186887447432888">tlačidlo</translation>
<translation id="5677946354068040947">ďalšie možnosti</translation>
<translation id="57838592816432529">Vypnúť zvuk</translation>
<translation id="5860033963881614850">Vypnuté</translation>
<translation id="588258955323874662">Celá obrazovka</translation>
<translation id="5888666972993069672">Prenáša sa do zariadenia <ph name="DEVICE_FRIENDLY_NAME" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">Resetovať</translation>
<translation id="5966707198760109579">Týždeň</translation>
<translation id="5987525920412732405">tlačidlo otáčania</translation>
<translation id="6015796118275082299">Rok</translation>
<translation id="6023896073578205740">pole s ponukou</translation>
<translation id="6101327004457443354">obnoviť zvukovú stopu</translation>
<translation id="6164829606128959761">meter</translation>
<translation id="6398862346408813489">Zobraziť panel na výber mesiaca</translation>
<translation id="6404546809543547843">posúvač časovej osi zvuku</translation>
<translation id="648732519525291180">výber času</translation>
<translation id="6550675742724504774">Možnosti</translation>
<translation id="658823671542763450">prejsť do režimu celej obrazovky</translation>
<translation id="663493177488814956">informačný kanál</translation>
<translation id="6637586476836377253">denník</translation>
<translation id="6643016212128521049">Vymazať</translation>
<translation id="668171684555832681">Iný...</translation>
<translation id="6692633176391053278">stepper</translation>
<translation id="6709570249143506788">Nízka kvalita prehrávania</translation>
<translation id="6755330956360078551">popis</translation>
<translation id="6790428901817661496">Prehrať</translation>
<translation id="6820355525329141109">Doplnok sa nepodarilo načítať.</translation>
<translation id="6843725295806269523">stlmiť</translation>
<translation id="6853785296079745596">skryť skryté titulky</translation>
<translation id="6885760532393684712">adresár</translation>
<translation id="6934078000481955284">značka blockquote</translation>
<translation id="6941933287844615239">stiahnuť médiá</translation>
<translation id="6989848892321993519">Predĺžte tento text aspoň na <ph name="MIN_CHARACTERS" /> alebo viac znakov (momentálne používate jeden znak).</translation>
<translation id="709897737746224366">Zadajte hodnotu zodpovedajúcu požadovanému formátu.</translation>
<translation id="7223624360433298498">uplynutý čas</translation>
<translation id="7263440858009898357">Vyberte položku zo zoznamu.</translation>
<translation id="727747134524199931">hlavička stĺpca</translation>
<translation id="7364796246159120393">Vybrať súbor</translation>
<translation id="739024184232394898">Iné...</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> TB</translation>
<translation id="7491962110804786152">karta</translation>
<translation id="7514365320538308">Stiahnuť</translation>
<translation id="7673697353781729403">Hodiny</translation>
<translation id="7720026100085573005">zostávajúci čas</translation>
<translation id="7740016676195725605">ukončiť zobrazovanie skrytých titulkov</translation>
<translation id="7740050170769002709">Obsah HTML</translation>
<translation id="7789962463072032349">pozastaviť</translation>
<translation id="7802800022689234070">trojuholníkové tlačidlo na zobrazenie skrytého obsahu</translation>
<translation id="7888071071722539607">Uveďte v e-mailovej adrese znak <ph name="ATSIGN" />. V adrese <ph name="INVALIDADDRESS" /> znak <ph name="ATSIGN" /> chýba.</translation>
<translation id="7891486169920085145">rozdeľovač</translation>
<translation id="795667975304826397">Nie je vybratý žiadny súbor</translation>
<translation id="8053789581856978548">textové pole pre vyhľadávanie</translation>
<translation id="8115662671911883373">zobrazovať skryté titulky</translation>
<translation id="8117451130807776954">Tento týždeň</translation>
<translation id="819205353528511139">prehrať film v režime celej obrazovky</translation>
<translation id="8199524924445686405">rrrr</translation>
<translation id="8284326494547611709">Titulky</translation>
<translation id="835897206747267392">Neplatná hodnota.</translation>
<translation id="8433900881053900389">panel s nástrojmi</translation>
<translation id="8444882422881193423">Počet súborov: <ph name="NUMBER_OF_FILES" /></translation>
<translation id="8451268428117625855">Vyberte súbor.</translation>
<translation id="8461852803063341183">prepínač</translation>
<translation id="8511325616783751178">tlačidlo rozbaľovacej ponuky</translation>
<translation id="8534579021159131403">Minúty</translation>
<translation id="8541249477527128034">ovládanie médií</translation>
<translation id="8583702881314752957">zoznam definícií</translation>
<translation id="8597182159515967513">nadpis</translation>
<translation id="8613126697340063924">ovládať vzdialené prehrávanie</translation>
<translation id="8750798805984357768">Vyberte jednu z týchto možností.</translation>
<translation id="8785498733064193001">začať prehrávanie</translation>
<translation id="8845239796550121995">Prenáša sa do televízora</translation>
<translation id="8851136666856101339">hlavné</translation>
<translation id="8875657656876809964">Chyba prehrávania videa</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> kB</translation>
<translation id="8987927404178983737">Mesiac</translation>
<translation id="901493112792887934">aktuálny čas v sekundách</translation>
<translation id="9048119486235211610">navigácia</translation>
<translation id="9050748414552849310">zobraziť skryté titulky</translation>
<translation id="9062295712474918030">dokument</translation>
<translation id="9108370397979208512">matematika</translation>
<translation id="9132465097189459683">Iné...</translation>
<translation id="9138385573473225930">upozornenie</translation>
<translation id="9155987714137265666"><ph name="WEEK" /> začínajúci <ph name="WEEK_START_DATE" /></translation>
<translation id="916607977885256133">Obraz v obraze</translation>
<translation id="947831847158436616">bunka</translation>
<translation id="966787709310836684">ponuka</translation>
</translationbundle>