blob: c1e3816d94be13a4934fe9014479f957fcc83217 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1016495303386450659">Đã cập nhật mục</translation>
<translation id="1047726139967079566">Đánh dấu Trang Này...</translation>
<translation id="1049743911850919806">Ẩn danh</translation>
<translation id="1076421457278169141">Đã quét mã</translation>
<translation id="1084365883616172403">Đã đăng lên Facebook.</translation>
<translation id="1104948393051856124">Chấp nhận và tiếp tục</translation>
<translation id="1112015203684611006">In không thành công.</translation>
<translation id="1125564390852150847">Tạo tab mới.</translation>
<translation id="1145536944570833626">Xóa dữ liệu hiện có.</translation>
<translation id="1165039591588034296">Lỗi</translation>
<translation id="1172898394251786223">Trường tiếp theo</translation>
<translation id="1176932207622159128">Không thể lưu ảnh</translation>
<translation id="1181037720776840403">Xóa</translation>
<translation id="1201530049782216880">Tab ẩn danh mới</translation>
<translation id="1209206284964581585">Ẩn ngay bây giờ</translation>
<translation id="1219674500290482172">Không thể kết nối Internet.</translation>
<translation id="1254117744268754948">Chọn thư mục</translation>
<translation id="1265739287306757398">Tìm hiểu cách thức</translation>
<translation id="1272079795634619415">Dừng</translation>
<translation id="1323735185997015385">Xóa</translation>
<translation id="132683371494960526">Nhấn đúp để thay đổi thư mục gốc.</translation>
<translation id="1340643665687018190">Đóng Menu</translation>
<translation id="1375321115329958930">Mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="1377255359165588604">Đồng bộ hóa đã ngừng hoạt động.</translation>
<translation id="1377321085342047638">Số thẻ</translation>
<translation id="1383876407941801731">Tìm kiếm</translation>
<translation id="1389974829397082527">Không có dấu trang ở đây</translation>
<translation id="1400642268715879018">4 tuần qua</translation>
<translation id="1407135791313364759">Mở tất cả</translation>
<translation id="1430915738399379752">In</translation>
<translation id="145015347812617860"><ph name="COUNT" /> mục</translation>
<translation id="1491277525950327607">Nhấn đúp để chuyển đổi cài đặt</translation>
<translation id="152234381334907219">Không bao giờ lưu</translation>
<translation id="1532451416480227577">Hiển thị địa chỉ và thẻ tín dụng từ Google Pay</translation>
<translation id="1540800554400757039">Địa chỉ 1</translation>
<translation id="1545749641540134597">Quét mã QR</translation>
<translation id="1580783302095112590">Thư đã được gửi.</translation>
<translation id="1612730193129642006">Hiển thị lưới tab</translation>
<translation id="1646446875146297738">Bật tính năng 'Không theo dõi' nghĩa là một yêu cầu sẽ đi kèm với lưu lượng duyệt web của bạn. Mọi ảnh hưởng đều phụ thuộc vào việc liệu trang web có phản hồi yêu cầu không và cách thức yêu cầu được diễn giải.
Ví dụ: một số trang web có thể phản hồi yêu cầu này bằng cách hiển thị cho bạn các quảng cáo không dựa trên các trang web khác mà bạn đã truy cập. Nhiều trang web sẽ vẫn thu thập và sử dụng dữ liệu duyệt web của bạn - ví dụ: để cải thiện bảo mật, cung cấp nội dung, dịch vụ, quảng cáo và các đề xuất về trang web của chúng và tạo số liệu thống kê báo cáo. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="1657011748321897393">Không thể chia sẻ do bạn không kết nối với mạng.</translation>
<translation id="165877110639533037">Không có tab nào đang mở</translation>
<translation id="1687475363370981210">Đánh dấu tất cả là đã đọc</translation>
<translation id="1690731385917361335">Không có mục nào</translation>
<translation id="1700629756560807968">Đã chọn <ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> dấu trang</translation>
<translation id="1740468249224277719">Nhấn đúp để cài đặt.</translation>
<translation id="1752547299766512813">Lưu mật khẩu</translation>
<translation id="1753905327828125965">Truy cập nhiều nhất</translation>
<translation id="1809939268435598390">Xóa thư mục</translation>
<translation id="1813414402673211292">Xóa Dữ liệu Duyệt</translation>
<translation id="1820259098641718022">Đã thêm vào Danh sách đọc</translation>
<translation id="1876721852596493031">Gửi dữ liệu sử dụng</translation>
<translation id="1886928167269928266">Mọi thứ</translation>
<translation id="1911619930368729126">Tải lên Google Drive</translation>
<translation id="1941314575388338491">Nhấn đúp để sao chép.</translation>
<translation id="1952728750904661634">Đăng nhập bằng tài khoản được quản lý</translation>
<translation id="1974060860693918893">Nâng cao</translation>
<translation id="1989112275319619282">Duyệt qua</translation>
<translation id="2015722694326466240">Để xem mật khẩu, trước tiên bạn phải đặt mật mã trên thiết bị của mình.</translation>
<translation id="2068952045031577364">Tuần trước</translation>
<translation id="2079545284768500474">Hoàn tác</translation>
<translation id="209018056901015185">Yêu cầu trang web cho máy tính</translation>
<translation id="2103075008456228677">Mở history.google.com</translation>
<translation id="2116625576999540962"><ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> dấu trang đã được di chuyển</translation>
<translation id="213900355088104901">Để duyệt web riêng tư, hãy mở tab ẩn danh</translation>
<translation id="2149973817440762519">Chỉnh sửa dấu trang</translation>
<translation id="2230173723195178503">Đã tải trang web</translation>
<translation id="2256128224215992540">Đề xuất trang web &amp; tìm kiếm</translation>
<translation id="2267753748892043616">Thêm tài khoản</translation>
<translation id="2273327106802955778">Menu khác</translation>
<translation id="2320166752086256636">Ẩn bàn phím</translation>
<translation id="2351097562818989364">Đã đặt lại cài đặt dịch của bạn.</translation>
<translation id="2354750644801399986">'Không theo dõi'</translation>
<translation id="2359808026110333948">Tiếp tục</translation>
<translation id="2381405137052800939">Thông tin cơ bản</translation>
<translation id="2386793615875593361">Đã chọn 1 ảnh</translation>
<translation id="2435457462613246316">Hiển thị mật khẩu</translation>
<translation id="2523363575747517183">Trang web này đang liên tục tìm cách mở một ứng dụng khác.</translation>
<translation id="2529021024822217800">Mở tất cả</translation>
<translation id="2572712655377361602">Chính sách thiết bị đã chặn quyền truy cập vào ảnh của bạn</translation>
<translation id="2584132361465095047">Thêm tài khoản...</translation>
<translation id="2593774076813182497">Không thể in trang này.</translation>
<translation id="2625189173221582860">Đã sao chép mật khẩu</translation>
<translation id="2648803196158606475">Xóa mục đã đọc</translation>
<translation id="2653659639078652383">Gửi</translation>
<translation id="2684815431982545828">Tab mới</translation>
<translation id="2690858294534178585">Máy ảnh đang được sử dụng</translation>
<translation id="2691653761409724435">Ko khả dụng khi ngoại tuyến</translation>
<translation id="2702801445560668637">Danh sách đọc</translation>
<translation id="2704606927547763573">Đã sao chép</translation>
<translation id="2709516037105925701">Tự động điền</translation>
<translation id="2712127207578915686">Không thể mở tệp</translation>
<translation id="2718352093833049315">Chỉ trên Wi-Fi</translation>
<translation id="2747003861858887689">Trường trước</translation>
<translation id="2780046210906776326">Ko có TK email nào</translation>
<translation id="2781692009645368755">Google Pay</translation>
<translation id="2800683595868705743">Rời khỏi Trình chuyển đổi tab</translation>
<translation id="283291358677939992">Tìm trong trang...</translation>
<translation id="2834956026595107950"><ph name="TITLE" />, <ph name="STATE" />, <ph name="URL" /></translation>
<translation id="2843803966603263712">Đặt lại cài đặt dịch</translation>
<translation id="285960592395650245">Thử tải xuống lại</translation>
<translation id="2870560284913253234">Trang web</translation>
<translation id="2871695793448672541">Mật khẩu ẩn</translation>
<translation id="2898963176829412617">Thư mục mới…</translation>
<translation id="2903493209154104877">Địa chỉ</translation>
<translation id="2909437209446960244">Các tab gần đây</translation>
<translation id="291754862089661335">Đặt mã QR hoặc mã vạch vào khung này</translation>
<translation id="2921219216347069551">Ko thể chia sẻ trang</translation>
<translation id="292639812446257861">Đánh dấu là chưa đọc</translation>
<translation id="2933759065870693102">Đèn pin</translation>
<translation id="2969979262385602596">Không đăng nhập được. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="2989805286512600854">Mở bằng Tab Mới</translation>
<translation id="3024255823539804759">Ngày trước</translation>
<translation id="3037605927509011580">Ôi, hỏng! </translation>
<translation id="3112556859945124369">Đánh dấu...</translation>
<translation id="3151924044251363314">Chỉ người có cụm mật khẩu mới có thể đọc dữ liệu được mã hóa của bạn. Cụm mật khẩu không được gửi tới hoặc được lưu trữ bởi Google. Nếu bạn quên cụm mật khẩu hoặc muốn thay đổi cài đặt này, bạn cần đặt lại đồng bộ hóa. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3157684681743766797">Đánh dấu tất cả...</translation>
<translation id="3172213052701798825">Google Smart Lock cho Mật khẩu</translation>
<translation id="3175081911749765310">Dịch vụ web</translation>
<translation id="3207960819495026254">Đã được đánh dấu trang</translation>
<translation id="3210163015918861891">Đồng bộ hóa đã tắt</translation>
<translation id="3240426699337459095">Đã sao chép liên kết</translation>
<translation id="3244271242291266297">MM</translation>
<translation id="3252394070589632019"><ph name="VALUE" />, <ph name="ADDITIONAL_INFO" />, <ph name="INDEX" /> trong số <ph name="NUM_SUGGESTIONS" /></translation>
<translation id="3268451620468152448">Tab đang mở</translation>
<translation id="3277021493514034324">Đã sao chép địa chỉ trang web</translation>
<translation id="3324193307694657476">Địa chỉ 2</translation>
<translation id="3329904751041170572">Không thể kết nối với máy chủ.</translation>
<translation id="3335947283844343239">Mở lại Tab đã Đóng</translation>
<translation id="3393920035788932672">Cửa sổ bật lên được cho phép</translation>
<translation id="3445288400492335833"><ph name="MINUTES" /> phút</translation>
<translation id="3448016392200048164">Chế độ xem phân tách</translation>
<translation id="3474624961160222204">Tiếp tục với tên <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="3474649192738347024">Đã điền biểu mẫu.</translation>
<translation id="3478058380795961209">Tháng hết hạn</translation>
<translation id="3482959374254649722">Đang đồng bộ hóa tab của bạn...</translation>
<translation id="3493531032208478708"><ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /> về nội dung được đề xuất</translation>
<translation id="3494788280727468875">Xác nhận xóa dữ liệu duyệt web</translation>
<translation id="3519193562722059437">Mở tab để duyệt web.</translation>
<translation id="3527085408025491307">Thư mục</translation>
<translation id="3551320343578183772">Đóng Tab</translation>
<translation id="3567664240939803299">Bạn có muốn Google Smart Lock lưu mật khẩu của mình cho trang web này không?</translation>
<translation id="3588820906588687999">Mở ảnh trong tab mới</translation>
<translation id="3603009562372709545">Sao chép URL liên kết</translation>
<translation id="3607167657931203000">Dữ liệu tự động điền</translation>
<translation id="3628119975092896051">Danh sách đọc của bạn khả dụng khi ngoại tuyến. Để thêm một trang vào danh sách đọc, nhấn <ph name="SHARE_OPENING_ICON" />.</translation>
<translation id="3638472932233958418">Tải trước trang web</translation>
<translation id="3691593122358196899">Đã đánh dấu trang vào <ph name="FOLDER_TITLE" /></translation>
<translation id="3771033907050503522">Tab ẩn danh</translation>
<translation id="3779810277399252432">Không có kết nối Internet.</translation>
<translation id="3783017676699494206">Lưu hình ảnh</translation>
<translation id="385051799172605136">Quay lại</translation>
<translation id="3897092660631435901">Menu</translation>
<translation id="3928666092801078803">Kết hợp dữ liệu của tôi</translation>
<translation id="3950820424414687140">Đăng nhập</translation>
<translation id="3963231839620026525">Tab ẩn danh mới</translation>
<translation id="3967822245660637423">Tải xuống hoàn tất</translation>
<translation id="3989635538409502728">Đăng xuất</translation>
<translation id="4002066346123236978">Tiêu đề</translation>
<translation id="4038354071007134711">Không ứng dụng nào trên thiết bị này có thể mở tệp.</translation>
<translation id="4049507953662678203">Hãy đảm bảo rằng bạn có kết nối mạng và thử lại.</translation>
<translation id="411254640334432676">Tải xuống không thành công.</translation>
<translation id="4121993058175073134">Để gửi dữ liệu đã xuất, hãy định cấu hình tài khoản email trong ứng dụng Cài đặt.</translation>
<translation id="4124987746317609294">Phạm vi thời gian</translation>
<translation id="4172051516777682613">Luôn hiển thị</translation>
<translation id="418156467088430727">Xem phiên bản ngoại tuyến trong tab mới</translation>
<translation id="4237682350741091554">Quản lý Chrome Sync và cá nhân hóa trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="424315890655130736">Nhập cụm mật khẩu</translation>
<translation id="4272631900155121838">Để quét mã QR, hãy bật máy ảnh từ cài đặt</translation>
<translation id="4281844954008187215">Điều khoản dịch vụ</translation>
<translation id="430793432425771671">Đồng bộ hóa mọi thứ</translation>
<translation id="4342284590510997375">Mới</translation>
<translation id="434816576838749873">Chọn ứng dụng email</translation>
<translation id="4359125752503270327">Trang này sẽ mở trong ứng dụng khác.</translation>
<translation id="4370827530403103842">Đồng bộ hóa không hoạt động. Nhấn để khắc phục sự cố.</translation>
<translation id="4375040482473363939">Tìm kiếm mã QR</translation>
<translation id="4378154925671717803">Điện thoại</translation>
<translation id="441868831736628555">Thông báo bảo mật</translation>
<translation id="4460091562821778167">Luôn hỏi xem tôi muốn sử dụng ứng dụng nào</translation>
<translation id="4496373720959965247">Thêm tab và chuyển đổi giữa các trang</translation>
<translation id="4508750114462689118">Đóng quảng cáo đăng nhập</translation>
<translation id="4526249700380860531">Xem và quản lý mật khẩu đã lưu tại <ph name="BEGIN_LINK" />passwords.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4536418791685807335">Thử đăng nhập lại.</translation>
<translation id="457386861538956877">Thêm...</translation>
<translation id="461440297010471931">Tìm kiếm bằng Google</translation>
<translation id="4620246317052452550">Các trang bạn đã đọc</translation>
<translation id="4636930964841734540">Thông tin</translation>
<translation id="4659667755519643272">Vào Trình chuyển đổi tab</translation>
<translation id="4666531726415300315">Đã đăng nhập bằng <ph name="EMAIL" />.
Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn. Nhập cụm mật khẩu đó để bắt đầu đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="473775607612524610">Cập nhật</translation>
<translation id="481968316161811770">Cookie, Dữ liệu trang web</translation>
<translation id="4854345657858711387">Đặt mật mã</translation>
<translation id="4860895144060829044">Gọi</translation>
<translation id="4875622588773761625">Bạn có muốn <ph name="PASSWORD_MANAGER_BRAND" /> cập nhật mật khẩu của mình cho trang web này không?</translation>
<translation id="4881695831933465202">Mở</translation>
<translation id="4904877109095351937">Đánh dấu là đã đọc</translation>
<translation id="4930268273022498155">Xóa dữ liệu hiện có. Bạn có thể truy xuất dữ liệu bằng cách chuyển về <ph name="USER_EMAIL1" />.</translation>
<translation id="4941089862236492464">Rất tiếc, đã xảy ra sự cố khi chia sẻ mục của bạn.</translation>
<translation id="4979397965658815378">Đăng nhập bằng Tài khoản Google để nhận dấu trang, mật khẩu, lịch sử và các cài đặt khác trên tất cả thiết bị của bạn</translation>
<translation id="5005498671520578047">Sao chép mật khẩu</translation>
<translation id="5010803260590204777">Mở tab ẩn danh để duyệt web một cách riêng tư.</translation>
<translation id="5011684439661633295">Xin chào <ph name="FULL_ACCOUNT_NAME" />!</translation>
<translation id="5039804452771397117">Cho phép</translation>
<translation id="5062321486222145940">Cài đặt Google Drive</translation>
<translation id="5083464117946352670">Không thể xác định kích thước tệp.</translation>
<translation id="5094827893301452931">Đã đăng lên Twitter.</translation>
<translation id="5173593619615111996">Đóng tất cả các tab ẩn danh</translation>
<translation id="5181140330217080051">Đang tải xuống</translation>
<translation id="5186185447130319458">Riêng tư</translation>
<translation id="5190835502935405962">Thanh Dấu trang</translation>
<translation id="5197255632782567636">Internet</translation>
<translation id="5228579091201413441">Bật đồng bộ hóa</translation>
<translation id="5244474230056479698">Đồng bộ hóa với <ph name="EMAIL" /></translation>
<translation id="5300589172476337783">Hiển thị</translation>
<translation id="5317780077021120954">Lưu</translation>
<translation id="5327248766486351172">Tên</translation>
<translation id="533632423981297619">Mật khẩu của bạn sẽ hiển thị với bất kỳ ai có thể xem tệp đã xuất. Không chia sẻ tệp này với bất cứ ai.</translation>
<translation id="5388358297987318779">Mở hình ảnh</translation>
<translation id="5409365236829784218">Không có ứng dụng nào được cài đặt có thể mở tệp này.</translation>
<translation id="5433691172869980887">Đã sao chép tên người dùng</translation>
<translation id="54401264925851789">Thông tin bảo mật trang</translation>
<translation id="5525269841082836315">Tạo cụm mật khẩu</translation>
<translation id="5548760955356983418">Tính năng tiếp nối cho phép bạn bắt đầu duyệt web trên thiết bị này và sau đó dễ dàng tiếp tục trên máy Mac của mình. Trang web hiện đang mở sẽ xuất hiện trong thanh Dock trên máy Mac của bạn.
Đồng thời, bạn phải bật tính năng tiếp nối trong phần Chung của cài đặt và thiết bị của bạn phải sử dụng cùng một tài khoản iCloud.</translation>
<translation id="5556459405103347317">Tải lại</translation>
<translation id="5619279135193775234">Thư</translation>
<translation id="5626245204502895507">Không thể tải xuống tệp vào lúc này.</translation>
<translation id="5659593005791499971">Email</translation>
<translation id="5669528293118408608">www</translation>
<translation id="567881659373499783">Phiên bản <ph name="PRODUCT_VERSION" /></translation>
<translation id="5728700505257787410">Rất tiếc, đã xảy ra sự cố khi đăng nhập tài khoản của bạn.</translation>
<translation id="5737974891429562743">Thông tin chi tiết để đăng nhập tài khoản đã lỗi thời. Hãy cập nhật để bắt đầu đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="5738887413654608789">Tính năng này cho phép bạn khám phá các trang web có liên quan dựa trên những thứ xung quanh bạn.</translation>
<translation id="5771816112378578655">Đang thiết lập...</translation>
<translation id="5816228676161003208">Điều này cho phép bạn tìm kiếm nhanh hơn bằng giọng nói.</translation>
<translation id="5846482154967366008">Công cụ tìm kiếm</translation>
<translation id="5854790677617711513">Đã tồn tại hơn 30 ngày</translation>
<translation id="5857090052475505287">Thư mục Mới</translation>
<translation id="5857770089550859117">Yêu cầu cụm mật khẩu để bắt đầu đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="5860033963881614850">Tắt</translation>
<translation id="5869029295770560994">OK</translation>
<translation id="5871497086027727873">1 dấu trang đã được di chuyển</translation>
<translation id="5911030830365207728">Google Dịch</translation>
<translation id="5916664084637901428">Bật</translation>
<translation id="5948291296578561264">Điều này cho phép bạn lưu ảnh vào thư viện ảnh của mình.</translation>
<translation id="5955891643922670672">Đang xem phiên bản ngoại tuyến</translation>
<translation id="5964480694698977962">Tạo tab ẩn danh mới.</translation>
<translation id="5965679971710331625">Bạn đã đăng nhập</translation>
<translation id="5982717868370722439">Thêm dữ liệu hiện có vào <ph name="USER_EMAIL" />.</translation>
<translation id="6012140227487808125">Đang mã hóa...</translation>
<translation id="6021332621416007159">Mở trong...</translation>
<translation id="6039429417015973673"><ph name="TITLE" />, <ph name="PUBLISHER_INFORMATION" />, <ph name="PUBLICATION_DATE" /></translation>
<translation id="6039694632319341016">Bạn có muốn <ph name="PASSWORD_MANAGER_BRAND" /> cập nhật mật khẩu cho <ph name="USERNAME" /> cho trang web này không?</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="6042308850641462728">Thêm</translation>
<translation id="605721222689873409">YY</translation>
<translation id="6066301408025741299">Nhấn để hủy.</translation>
<translation id="6122191549521593678">Trực tuyến</translation>
<translation id="6127379762771434464">Đã xóa mục</translation>
<translation id="6136914049981179737">Giây trước</translation>
<translation id="6158823227857319455">Tab mới</translation>
<translation id="616831107264507309">Đọc sau</translation>
<translation id="6184086493125982861">Hiển thị tab</translation>
<translation id="6187302354554850004">Đồng bộ hóa lần cuối: <ph name="LAST_USED_TIME" /></translation>
<translation id="6189413832092199491">Chưa đọc</translation>
<translation id="6196207969502475924">Tìm kiếm bằng giọng nói</translation>
<translation id="6254066287920239840">Mở liên kết trong ứng dụng thay vì trình duyệt.</translation>
<translation id="6255097610484507482">Chỉnh sửa thẻ tín dụng</translation>
<translation id="6308436439357671616">Điều này cho phép bạn chụp và tải ảnh lên.</translation>
<translation id="6324528485781869530">Chuyển đổi tài khoản đồng bộ hóa</translation>
<translation id="6324669097367352121">Cài đặt đăng nhập</translation>
<translation id="6337234675334993532">Mã hóa</translation>
<translation id="633809752005859102">Đã xảy ra sự cố nào đó. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề đó.</translation>
<translation id="6342069812937806050">Vừa mới</translation>
<translation id="6344783595350022745">Xóa văn bản</translation>
<translation id="6362362396625799311">Không có tab ẩn danh nào</translation>
<translation id="6380866119319257197">Nếu bạn quên cụm mật khẩu hoặc muốn thay đổi cài đặt này, hãy <ph name="BEGIN_LINK" />đặt lại đồng bộ hóa<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6389470377220713856">Tên trên thẻ</translation>
<translation id="6406506848690869874">Đồng bộ hóa</translation>
<translation id="6417838470969808600">Bạn có dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác từ <ph name="USER_EMAIL1" />.</translation>
<translation id="641799622251403418">Đã đăng nhập bằng <ph name="EMAIL" />.
Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn vào <ph name="TIME" />. Nhập cụm mật khẩu đó để bắt đầu đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="6418346271604475326">Đang chuẩn bị PDF</translation>
<translation id="6445051938772793705">Quốc gia</translation>
<translation id="6445981559479772097">Đã gửi tin nhắn.</translation>
<translation id="6464071786529933911">Mở trong tab ẩn danh mới</translation>
<translation id="6482629121755362506"><ph name="NUMBER_OF_SELECTED_BOOKMARKS" /> dấu trang đã bị xóa</translation>
<translation id="6541915733953096570">Giờ trước</translation>
<translation id="6570040839871198836">Tự động điền biểu mẫu</translation>
<translation id="6656103420185847513">Chỉnh sửa thư mục</translation>
<translation id="6657585470893396449">Mật khẩu</translation>
<translation id="667999046851023355">Tài liệu</translation>
<translation id="6713747756340119864">Google Apps</translation>
<translation id="6762156594045689028">Để thay đổi cài đặt này, hãy <ph name="BEGIN_LINK" />đặt lại đồng bộ hóa<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6780034285637185932">Mã zip</translation>
<translation id="6785453220513215166">Đang gửi báo cáo lỗi...</translation>
<translation id="679325081238418596">Nhận dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác trên tất cả thiết bị của bạn</translation>
<translation id="6797885426782475225">Tìm kiếm bằng giọng nói</translation>
<translation id="6807889908376551050">Hiển thị tất cả...</translation>
<translation id="681368974849482173">Đã tạo mục</translation>
<translation id="6896758677409633944">Sao chép</translation>
<translation id="6903907808598579934">Bật đồng bộ hóa</translation>
<translation id="6945221475159498467">Chọn</translation>
<translation id="6973630695168034713">Thư mục</translation>
<translation id="7004499039102548441">Các tab gần đây</translation>
<translation id="7006788746334555276">Cài đặt nội dung</translation>
<translation id="7031882061095297553">Đồng bộ hóa với</translation>
<translation id="7053983685419859001">Chặn</translation>
<translation id="7062545763355031412">Chấp nhận và chuyển đổi tài khoản</translation>
<translation id="7108338896283013870">Ẩn</translation>
<translation id="7133798577887235672">Tên đầy đủ</translation>
<translation id="7136892417564438900">Máy ảnh không khả dụng</translation>
<translation id="7159472599653637159">Yêu cầu trang web cho di động</translation>
<translation id="7167621057293532233">Loại dữ liệu</translation>
<translation id="7175593937868963913">Soạn email</translation>
<translation id="7189598951263744875">Chia sẻ...</translation>
<translation id="7203585745079012652">Trả lời bằng giọng nói</translation>
<translation id="722055596168483966">Cá nhân hóa dịch vụ của Google</translation>
<translation id="7272437679830969316">Không thể xác minh danh tính của bạn. Chưa sao chép mật khẩu.</translation>
<translation id="7336264872878993241">Đã tải xuống <ph name="PERCENT" /> phần trăm</translation>
<translation id="7346909386216857016">Ok</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7425346204213733349">Các thay đổi đối với dấu trang, lịch sử, mật khẩu và cài đặt khác sẽ không còn được đồng bộ hóa với Tài khoản Google của bạn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có của bạn sẽ vẫn được lưu trữ trong Tài khoản Google.</translation>
<translation id="744343212394640790">Không phải là <ph name="EMAIL" /></translation>
<translation id="7454057999980797137">Tiểu bang/quận</translation>
<translation id="7456847797759667638">Mở Vị trí...</translation>
<translation id="7464701184726199289">Thao tác này sẽ xóa dữ liệu được đồng bộ hóa khỏi tất cả thiết bị. Cài đặt trang web đã lưu sẽ không bị xóa và có thể phản ánh thói quen duyệt web của bạn. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7472734401283673885">Tên công ty</translation>
<translation id="7481312909269577407">Chuyển tiếp</translation>
<translation id="750493650310597496">Đã chọn 0 dấu trang</translation>
<translation id="7514365320538308">Tải xuống</translation>
<translation id="7537586195939242955">Rất tiếc, không thể cài đặt Pass (Vé xem) của bạn vào Passbook (Ví điện tử) lúc này.</translation>
<translation id="7561196759112975576">Luôn luôn</translation>
<translation id="7603852183842204213">Cửa sổ bật lên đã bị chặn (<ph name="NUMBER_OF_BLOCKED_POPUPS" />)</translation>
<translation id="7605594153474022051">Đồng bộ hóa không hoạt động</translation>
<translation id="7638584964844754484">Cụm mật khẩu không chính xác</translation>
<translation id="7649070708921625228">Trợ giúp</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="7671141431838911305">CÀI ĐẶT</translation>
<translation id="7765158879357617694">Di chuyển</translation>
<translation id="7769602470925380267">Chấp nhận và đăng xuất</translation>
<translation id="7772032839648071052">Xác nhận cụm mật khẩu</translation>
<translation id="780301667611848630">Không, cảm ơn</translation>
<translation id="7859704718976024901">Lịch sử duyệt web</translation>
<translation id="7938254975914653459">FaceTime</translation>
<translation id="7939128259257418052">Xuất mật khẩu...</translation>
<translation id="7947953824732555851">Chấp nhận &amp; đăng nhập</translation>
<translation id="7961015016161918242">Không bao giờ</translation>
<translation id="7971521879845308059">Chặn cửa sổ bật lên</translation>
<translation id="7982789257301363584">Mạng</translation>
<translation id="8019783059653722575">Điều này cho phép bạn lưu và tải ảnh lên.</translation>
<translation id="8023878949384262191">Mở rộng phần.</translation>
<translation id="8059533439631660104">Thu gọn phần.</translation>
<translation id="806745655614357130">Giữ dữ liệu của tôi riêng biệt</translation>
<translation id="8076014560081431679">Cài đặt trang web đã lưu sẽ không bị xóa và có thể phản ánh thói quen duyệt web của bạn. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8080028325999236607">Đóng tất cả các tab</translation>
<translation id="8205564605687841303">Hủy</translation>
<translation id="8225985093977202398">Tệp và hình ảnh được lưu vào bộ nhớ đệm</translation>
<translation id="8261506727792406068">Xóa</translation>
<translation id="8272426682713568063">Thẻ Tín dụng</translation>
<translation id="8281781826761538115">Mặc định - <ph name="DEFAULT_LOCALE" /></translation>
<translation id="8381750437846184350">Kiểm soát cách Google sử dụng lịch sử duyệt web của bạn để cá nhân hóa Tìm kiếm, quảng cáo và các dịch vụ khác của Google</translation>
<translation id="842017693807136194">Đăng nhập bằng</translation>
<translation id="8428045167754449968">Thành phố/thị trấn</translation>
<translation id="8428213095426709021">Cài đặt</translation>
<translation id="8458397775385147834">1 dấu trang đã bị xóa</translation>
<translation id="8487700953926739672">Khả dụng ngoại tuyến</translation>
<translation id="8503813439785031346">Tên người dùng</translation>
<translation id="850600235656508448">Mở trong chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="8517375800490286174">Giấy phép nguồn mở</translation>
<translation id="8524799873541103884"><ph name="INCOGNITO" /> Tab <ph name="FIRST_VISIBLE_TAB" /> qua <ph name="LAST_VISIBLE_TAB" /> / <ph name="NUMBER_OF_OPEN_TABS" /></translation>
<translation id="8532105204136943229">Năm hết hạn</translation>
<translation id="8534481786647257214">Đã đăng lên Google+.</translation>
<translation id="8548878600947630424">Tìm trong trang...</translation>
<translation id="8605219856220328675">Đóng tab.</translation>
<translation id="8620640915598389714">Chỉnh sửa</translation>
<translation id="8636825310635137004">Để có các tab từ các thiết bị khác của bạn, hãy bật đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="8654802032646794042">Hủy</translation>
<translation id="8668210798914567634">Trang này đã được lưu vào danh sách đọc của bạn.</translation>
<translation id="8680787084697685621">Chi tiết đăng nhập tài khoản đã lỗi thời.</translation>
<translation id="8721297211384281569">Menu công cụ</translation>
<translation id="8725066075913043281">Thử lại</translation>
<translation id="8730621377337864115">Hoàn tất</translation>
<translation id="8741995161408053644">Tài khoản Google có thể có các biểu mẫu lịch sử duyệt web khác tại <ph name="BEGIN_LINK" />history.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8775144690796719618">URL không hợp lệ</translation>
<translation id="8820817407110198400">Dấu trang</translation>
<translation id="8840513115188359703">Bạn sẽ không được đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình.</translation>
<translation id="8870413625673593573">Các tab đã Đóng gần đây</translation>
<translation id="8881801611828450202">Tìm hình ảnh này trên <ph name="SEARCH_ENGINE" /></translation>
<translation id="8904976895050290827">Chrome Sync</translation>
<translation id="895541991026785598">Báo cáo sự cố</translation>
<translation id="8971089644512329999">Ok</translation>
<translation id="8981454092730389528">Kiểm soát hoạt động trên Google</translation>
<translation id="8985320356172329008">Đã đăng nhập vào Google bằng</translation>
<translation id="902659348151742535">Google có thể sử dụng lịch sử duyệt web của bạn để cá nhân hóa Tìm kiếm, quảng cáo và các dịch vụ khác của Google.</translation>
<translation id="9034759925968272072">Bạn sẽ không bị đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình. Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác tại <ph name="BEGIN_LINK" />history.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="9039373489628511875">Băng thông</translation>
<translation id="9055772144595778347">Không thể đăng nhập</translation>
<translation id="9065203028668620118">Chỉnh sửa</translation>
<translation id="9079935439869366234">Đánh dấu tất cả là chưa đọc</translation>
<translation id="9083392325882095631">1 mục</translation>
<translation id="9100610230175265781">Yêu cầu cụm mật khẩu</translation>
<translation id="9148126808321036104">Đăng nhập lại</translation>
<translation id="9157836665414082580">Hộp thoại loại bỏ</translation>
<translation id="9188680907066685419">Đăng xuất khỏi tài khoản được quản lý</translation>
<translation id="9203116392574189331">Tiếp nối</translation>
<translation id="9223358826628549784">Đã gửi báo cáo lỗi.</translation>
<translation id="932327136139879170">Trang chủ</translation>
<translation id="935490618240037774">Dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác của bạn sẽ được đồng bộ hóa với Tài khoản Google để bạn có thể sử dụng chúng trên tất cả thiết bị của mình.</translation>
<translation id="939598580284253335">Nhập cụm mật khẩu</translation>
<translation id="976982866697960176">Quản lý dữ liệu được đồng bộ hóa...</translation>
<translation id="988141524645182168">Thiết bị khác</translation>
<translation id="989988560359834682">Chỉnh sửa địa chỉ</translation>
<translation id="994757059139821576">Đề xuất bài viết</translation>
</translationbundle>