blob: 8da83f394fca7aea4df9762530d0550a300ec519 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="1510238584712386396">Стартов панел</translation>
<translation id="1734367976349034509">Това устройство се управлява корпоративно</translation>
<translation id="2049639323467105390">Това устройство се управлява от <ph name="DOMAIN" />.</translation>
<translation id="2083960536266308407">На екрана не бе намерено нищо</translation>
<translation id="2338501278241028356">Включете Bluetooth, за да бъдат открити устройствата в близост</translation>
<translation id="2805756323405976993">Приложения</translation>
<translation id="2872961005593481000">Изключване</translation>
<translation id="3147142846278915599">Стартов панел (приложенията се синхронизират...)</translation>
<translation id="4731797938093519117">Достъп на родител</translation>
<translation id="5212543919916444558">На екрана ви не намирам нищо, за което да мога да ви помогна.
Докоснете иконата на микрофон, за да ме попитате каквото и да е.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Изход</translation>
<translation id="5457599981699367932">Сърфиране като гост</translation>
<translation id="54609108002486618">Управляван</translation>
<translation id="5832805196449965646">Добавяне на човек</translation>
<translation id="5895138241574237353">Рестартиране</translation>
<translation id="7658239707568436148">Отказ</translation>
<translation id="9111102763498581341">Отключване</translation>
</translationbundle>