blob: a397232864001c6a28575fe639a52cb0af30fe2c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="1510238584712386396">Launcher</translation>
<translation id="1734367976349034509">Ang device na ito ay pinamamahalaan ng enterprise</translation>
<translation id="2049639323467105390">Pinamamahalaan ng <ph name="DOMAIN" /> ang device na ito.</translation>
<translation id="2083960536266308407">Walang nakita sa screen</translation>
<translation id="2338501278241028356">I-on ang Bluetooth upang tuklasin ang mga kalapit na device</translation>
<translation id="2805756323405976993">Mga App</translation>
<translation id="2872961005593481000">Shut down</translation>
<translation id="3147142846278915599">Launcher (nagsi-sync ng mga app...)</translation>
<translation id="4731797938093519117">Pangunahing access</translation>
<translation id="5212543919916444558">Wala akong makitang kahit ano sa iyong screen kung saan ako makakatulong.
Subukang i-tap ang mikropono para humiling sa akin ng kahit ano.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Mag-sign out</translation>
<translation id="5457599981699367932">Mag-browse bilang Bisita</translation>
<translation id="54609108002486618">Pinamamahalaan</translation>
<translation id="5832805196449965646">Magdagdag ng Tao</translation>
<translation id="5895138241574237353">I-restart</translation>
<translation id="7658239707568436148">Ikansela</translation>
<translation id="9111102763498581341">I-unlock</translation>
</translationbundle>