blob: ad8deb0914cdf9aad941b36b7c0da86e758dee1c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mr">
<translation id="1510238584712386396">लाँचर</translation>
<translation id="1734367976349034509">या डिव्हाइसला संस्थेेने व्यवस्थापित केेले आहे</translation>
<translation id="2049639323467105390"><ph name="DOMAIN" /> याद्वारे हे डिव्हाइस व्यवस्‍थापित केले जाते.</translation>
<translation id="2083960536266308407">स्क्रीनवर काहीही आढळले नाही</translation>
<translation id="2338501278241028356">जवळपासचे डिव्हाइस शोधण्यासाठी ब्लूटूथ सुरू करा</translation>
<translation id="2805756323405976993">अॅप्लिकेशन</translation>
<translation id="2872961005593481000">बंद करा</translation>
<translation id="3147142846278915599">लाँचर (संकालन अॅप्स...)</translation>
<translation id="4731797938093519117">पालक अ‍ॅक्सेस</translation>
<translation id="5212543919916444558">मी मदत करू शकेन असे मला तुमच्या स्क्रीनवर काही आढळले नाही.
मला काहीही विचारण्यासाठी माइकवर टॅप करून पाहा.</translation>
<translation id="5222676887888702881">साइन आउट करा</translation>
<translation id="5457599981699367932">अतिथी म्हणून ब्राउझ करा</translation>
<translation id="54609108002486618">व्यवस्‍थापित</translation>
<translation id="5832805196449965646">व्यक्ती जोडा</translation>
<translation id="5895138241574237353">रीस्टार्ट करा</translation>
<translation id="7658239707568436148">रद्द करा</translation>
<translation id="9111102763498581341">अनलॉक करा</translation>
</translationbundle>