blob: edbaadd7aa67c8e5c9c685adf3d7455d32f9f190 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="zh-CN">
<translation id="1510238584712386396">启动器</translation>
<translation id="1734367976349034509">此设备是受企业管理的设备</translation>
<translation id="2049639323467105390">此设备由 <ph name="DOMAIN" /> 管理。</translation>
<translation id="2083960536266308407">在屏幕上找不到任何相符的内容</translation>
<translation id="2338501278241028356">开启蓝牙以发现附近的设备</translation>
<translation id="2805756323405976993">应用</translation>
<translation id="2872961005593481000">关机</translation>
<translation id="3147142846278915599">启动器(正在同步应用…)</translation>
<translation id="4731797938093519117">家长访问</translation>
<translation id="5212543919916444558">无法提供与您的屏幕上可以找到的任何内容相关的帮助。
请尝试通过点按麦克风图标向我提问。</translation>
<translation id="5222676887888702881">退出</translation>
<translation id="5457599981699367932">以访客身份浏览</translation>
<translation id="54609108002486618">托管</translation>
<translation id="5832805196449965646">添加用户</translation>
<translation id="5895138241574237353">重新启动</translation>
<translation id="7658239707568436148">取消</translation>
<translation id="9111102763498581341">解锁</translation>
</translationbundle>