blob: 755726cf58d054cb468ccacd51e94b3ca4b36be4 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="111910763555783249">Настройки за известяване</translation>
<translation id="1127811143501539442">{DAYS,plural, =1{Преди 1 ден}other{Преди # дни}}</translation>
<translation id="1190609913194133056">Център за известия</translation>
<translation id="1243314992276662751">Качване</translation>
<translation id="1293699935367580298">Esc</translation>
<translation id="1398853756734560583">Увеличаване</translation>
<translation id="1413622004203049571">Деактивиране на известията от <ph name="NOTIFIER_NAME" /></translation>
<translation id="1591184457164800433">{MINUTES,plural, =1{1 минута и }other{# минути и }}</translation>
<translation id="1685967565548146460">Hats</translation>
<translation id="1752946267035950200">{MINUTES,plural, =1{1 минута}other{# минути}}</translation>
<translation id="1761785978543082658"><ph name="QUANTITY" /> Б</translation>
<translation id="1801827354178857021">Период</translation>
<translation id="1809410197924942083"><ph name="QUANTITY" /> МБ/сек</translation>
<translation id="1830179671306812954">{HOURS,plural, =1{1 час и }other{# часа и }}</translation>
<translation id="1842960171412779397">Избиране</translation>
<translation id="1860796786778352021">Затваряне на известието</translation>
<translation id="1871244248791675517">Ins</translation>
<translation id="1901303067676059328">&amp;Избиране на всички</translation>
<translation id="2148716181193084225">Днес</translation>
<translation id="2168039046890040389">Страница нагоре</translation>
<translation id="2190355936436201913">(празно)</translation>
<translation id="2289052229480071835">Докоснете съответните цели на екрана.</translation>
<translation id="2297836609126180313"><ph name="QUANTITY" /> ТБ/сек</translation>
<translation id="2482878487686419369">Известия</translation>
<translation id="2497284189126895209">Всички файлове</translation>
<translation id="2522350507219695259">Калибрирането завърши</translation>
<translation id="252373100621549798">Неизвестен дисплей</translation>
<translation id="2583543531130364912">Калибриране на сензорния екран</translation>
<translation id="2666092431469916601">Най-горе</translation>
<translation id="2743387203779672305">Копиране в буферната памет</translation>
<translation id="2803313416453193357">Отваряне на папката</translation>
<translation id="2931838996092594335">кликвам</translation>
<translation id="2983818520079887040">Настройки...</translation>
<translation id="3036649622769666520">Отваряне на файлове</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> МБ</translation>
<translation id="3087734570205094154">Най-долу</translation>
<translation id="3157931365184549694">Възстановяване</translation>
<translation id="3183922693828471536">Превъртане до тук</translation>
<translation id="3234408098842461169">Стрелка надолу</translation>
<translation id="3291688615589870984">{DAYS,plural, =1{1 ден}other{# дни}}</translation>
<translation id="3600566671520689681">{DAYS,plural, =1{Остава 1 ден}other{Остават # дни}}</translation>
<translation id="364720409959344976">Избиране на папка за качване</translation>
<translation id="3660179305079774227">Стрелка нагоре</translation>
<translation id="3740362395218339114"><ph name="QUANTITY" /> ГБ/сек</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> ГБ</translation>
<translation id="385051799172605136">Назад</translation>
<translation id="3889424535448813030">Стрелка надясно</translation>
<translation id="3892641579809465218">Показване на вътрешна информация</translation>
<translation id="3909791450649380159">Изрязва&amp;не</translation>
<translation id="3990502903496589789">Десн край</translation>
<translation id="4202807286478387388">преминаване</translation>
<translation id="4250229828105606438">Eкранна снимка</translation>
<translation id="4320177379694898372">Няма връзка с интернет</translation>
<translation id="4588090240171750605">Превъртане надясно</translation>
<translation id="459417155289402299">Функция за бързо отключване</translation>
<translation id="4820616160060340806">Command + <ph name="KEY_COMBO_NAME" /></translation>
<translation id="4968171027979920686">{SECONDS,plural, =1{1 секунда}other{# секунди}}</translation>
<translation id="4971687151119236543">Мултимедия, предишният запис</translation>
<translation id="4999762576397546063">Ctrl+<ph name="KEY_COMBO_NAME" /></translation>
<translation id="5046499563572181734">Докоснете тук</translation>
<translation id="5076340679995252485">&amp;Поставяне</translation>
<translation id="5120799197269191491">Търсене+<ph name="KEY_COMBO_NAME" /></translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> ПБ</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="5329858601952122676">&amp;Изтриване</translation>
<translation id="5476505524087279545">премахване на отметката</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="5613020302032141669">Стрелка наляво</translation>
<translation id="5754277640426581776">{MINUTES,plural, =1{1 мин}other{# мин}}</translation>
<translation id="5768079895599174203">{DAYS,plural, =1{1 ден и }other{# дни и }}</translation>
<translation id="5906667377645263094">{SECONDS,plural, =1{Остава 1 секунда}other{Остават # секунди}}</translation>
<translation id="5941711191222866238">Намаляване</translation>
<translation id="5943826764092288734">{HOURS,plural, =1{1 час}other{# часа}}</translation>
<translation id="5948410903763073882">Alt+<ph name="KEY_COMBO_NAME" /></translation>
<translation id="598033046487663418">Всички приложения</translation>
<translation id="6040143037577758943">Затваряне</translation>
<translation id="6119846243427417423">активиране</translation>
<translation id="6129953537138746214">Интервал</translation>
<translation id="6135826906199951471">Del</translation>
<translation id="6142413573757616983"><ph name="QUANTITY" /> Б/сек</translation>
<translation id="6203030746557259519">Виртуален дисплей</translation>
<translation id="6264365405983206840">Избиране на &amp;всички</translation>
<translation id="6364916375976753737">Превъртане наляво</translation>
<translation id="6394627529324717982">Запетая</translation>
<translation id="6404817160109697034">{SECONDS,plural, =1{Преди 1 сек}other{Преди # сек}}</translation>
<translation id="6528179044667508675">Не безпокойте</translation>
<translation id="6612467943526193239">За изход от калибрирането натиснете Esc.</translation>
<translation id="6620110761915583480">Запазване на файл</translation>
<translation id="6699343763173986273">Мултимедия, следващият запис</translation>
<translation id="6786750046913594791">Затваряне на папката</translation>
<translation id="6808150112686056157">Мултимедия, стоп</translation>
<translation id="6845383723252244143">Избор на папка</translation>
<translation id="6845533974506654842">натискане</translation>
<translation id="6863590663815976734">{HOURS,plural, =1{Остава 1 час}other{Остават # часа}}</translation>
<translation id="688711909580084195">Неозаглавена уеб страница</translation>
<translation id="6907759265145635167"><ph name="QUANTITY" /> ПБ/сек</translation>
<translation id="6918245111648057970">Разрешаване на известията от следните неща за всеки потребител:</translation>
<translation id="6945221475159498467">Изберете</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="7052633198403197513">F1</translation>
<translation id="7135556860107312402">Разрешаване на известията от следните неща:</translation>
<translation id="7222373446505536781">F11</translation>
<translation id="7238427729722629793">{MINUTES,plural, =1{Остава 1 мин}other{Остават # мин}}</translation>
<translation id="7365057348334984696">{MINUTES,plural, =1{Преди 1 мин}other{Преди # мин}}</translation>
<translation id="7410957453383678442">{MINUTES,plural, =1{Остава 1 минута}other{Остават # минути}}</translation>
<translation id="7457942297256758195">Изчистване на всички</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> ТБ</translation>
<translation id="7647488630410863958">Отключете устройството, за да прегледате известията си</translation>
<translation id="7658239707568436148">Отказ</translation>
<translation id="7781829728241885113">Вчера</translation>
<translation id="7814458197256864873">&amp;Копиране</translation>
<translation id="7850320739366109486">Не безпокойте</translation>
<translation id="7907591526440419938">Отваряне на файл</translation>
<translation id="8106081041558092062">{HOURS,plural, =1{Преди 1 час}other{Преди # часа}}</translation>
<translation id="8131263257437993507">{SECONDS,plural, =1{Остава 1 сек}other{Остават # сек}}</translation>
<translation id="815598010540052116">Превъртане надолу</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="8210608804940886430">Страница надолу</translation>
<translation id="8245914219290430011">Табулатор</translation>
<translation id="8328145009876646418">Ляв край</translation>
<translation id="8331626408530291785">Превъртане нагоре</translation>
<translation id="8371695176452482769">Говорете сега</translation>
<translation id="838869780401515933">отмятане</translation>
<translation id="8392688371657486010">Нямате известия</translation>
<translation id="8394908167088220973">Мултимедия, пускане/пауза</translation>
<translation id="8400147561352026160">Shift+<ph name="KEY_COMBO_NAME" /></translation>
<translation id="8428213095426709021">Настройки</translation>
<translation id="8602707065186045623"><ph name="SAVEAS_EXTENSION_TYPE" /> файл (.<ph name="SAVEAS_EXTENSION_NAME" />)</translation>
<translation id="8677655579646609597"><ph name="QUANTITY" /> КБ/сек</translation>
<translation id="8806053966018712535">Папка „<ph name="FOLDER_NAME" /></translation>
<translation id="883911313571074303">Добавяне на пояснение към изображението</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /></translation>
<translation id="9002566407876343676">отварям</translation>
<translation id="9038489124413477075">Папка без име</translation>
<translation id="9044832324875206639">{SECONDS,plural, =1{1 сек}other{# сек}}</translation>
<translation id="9150735707954472829">Раздел</translation>
<translation id="9170848237812810038">&amp;Отмяна</translation>
<translation id="932327136139879170">Начална страница</translation>
</translationbundle>