blob: 2949398ae8a88d777f9aaf2599aa77b99204e1b6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="111910763555783249">Cài đặt thông báo</translation>
<translation id="1127811143501539442">{DAYS,plural, =1{1 ngày trước}other{# ngày trước}}</translation>
<translation id="1190609913194133056">Trung tâm thông báo</translation>
<translation id="1243314992276662751">Tải lên</translation>
<translation id="1293699935367580298">Thoát</translation>
<translation id="1398853756734560583">Phóng to</translation>
<translation id="1413622004203049571">Tắt thông báo từ <ph name="NOTIFIER_NAME" /></translation>
<translation id="1591184457164800433">{MINUTES,plural, =1{1 phút và }other{# phút và }}</translation>
<translation id="1685967565548146460">Hats</translation>
<translation id="1752946267035950200">{MINUTES,plural, =1{1 phút}other{# phút}}</translation>
<translation id="1761785978543082658"><ph name="QUANTITY" /> B</translation>
<translation id="1801827354178857021">Khoảng thời gian</translation>
<translation id="1809410197924942083"><ph name="QUANTITY" /> MB/giây</translation>
<translation id="1830179671306812954">{HOURS,plural, =1{1 giờ và }other{# giờ và }}</translation>
<translation id="1842960171412779397">chọn</translation>
<translation id="1860796786778352021">Đóng thông báo</translation>
<translation id="1871244248791675517">Ins</translation>
<translation id="1901303067676059328">Chọn &amp;tất cả</translation>
<translation id="2148716181193084225">Hôm nay</translation>
<translation id="2168039046890040389">Page Up</translation>
<translation id="2190355936436201913">(trống)</translation>
<translation id="2289052229480071835">Nhấn vào các mục tiêu cảm ứng trên màn hình của bạn.</translation>
<translation id="2297836609126180313"><ph name="QUANTITY" /> TB/giây</translation>
<translation id="2482878487686419369">Thông báo</translation>
<translation id="2497284189126895209">Tất cả Tệp tin</translation>
<translation id="2522350507219695259">Hiệu chỉnh xong</translation>
<translation id="252373100621549798">Màn hình không xác định</translation>
<translation id="2583543531130364912">Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng</translation>
<translation id="2666092431469916601">Hàng đầu</translation>
<translation id="2743387203779672305">Sao chép vào khay nhớ tạm</translation>
<translation id="2803313416453193357">Mở thư mục</translation>
<translation id="2931838996092594335">nhấp vào</translation>
<translation id="2983818520079887040">Cài đặt...</translation>
<translation id="3036649622769666520">Mở Tệp</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> MB</translation>
<translation id="3087734570205094154">Bên dưới</translation>
<translation id="3157931365184549694">Khôi phục</translation>
<translation id="3183922693828471536">Cuộn tới Đây</translation>
<translation id="3234408098842461169">Phím mũi tên Xuống</translation>
<translation id="3291688615589870984">{DAYS,plural, =1{1 ngày}other{# ngày}}</translation>
<translation id="3600566671520689681">{DAYS,plural, =1{Còn 1 ngày}other{Còn # ngày}}</translation>
<translation id="364720409959344976">Chọn thư mục để tải lên</translation>
<translation id="3660179305079774227">Phím mũi tên Lên</translation>
<translation id="3740362395218339114"><ph name="QUANTITY" /> GB/giây</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> GB</translation>
<translation id="385051799172605136">Quay lại</translation>
<translation id="3889424535448813030">Mũi tên phải</translation>
<translation id="3892641579809465218">Màn hình nội bộ</translation>
<translation id="3909791450649380159">Cắ&amp;t</translation>
<translation id="3990502903496589789">Cạnh bên Phải</translation>
<translation id="4202807286478387388">chuyển</translation>
<translation id="4250229828105606438">Ảnh chụp màn hình</translation>
<translation id="4320177379694898372">Không có kết nối Internet</translation>
<translation id="4588090240171750605">Cuộn qua Phải</translation>
<translation id="459417155289402299">Tính năng mở khóa nhanh</translation>
<translation id="4820616160060340806">Command+<ph name="KEY_COMBO_NAME" /></translation>
<translation id="4968171027979920686">{SECONDS,plural, =1{1 giây}other{# giây}}</translation>
<translation id="4971687151119236543">Bản nhạc trước của trình phát phương tiện</translation>
<translation id="4999762576397546063">Ctrl+<ph name="KEY_COMBO_NAME" /></translation>
<translation id="5046499563572181734">Nhấn vào đây</translation>
<translation id="5076340679995252485">&amp;Dán</translation>
<translation id="5120799197269191491">Tìm kiếm+<ph name="KEY_COMBO_NAME" /></translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> PB</translation>
<translation id="528468243742722775">End</translation>
<translation id="5329858601952122676">&amp;Xoá</translation>
<translation id="5476505524087279545">bỏ chọn</translation>
<translation id="5583640892426849032">Backspace</translation>
<translation id="5613020302032141669">Mũi tên trái</translation>
<translation id="5754277640426581776">{MINUTES,plural, =1{1 phút}other{# phút}}</translation>
<translation id="5768079895599174203">{DAYS,plural, =1{1 ngày và }other{# ngày và }}</translation>
<translation id="5906667377645263094">{SECONDS,plural, =1{Còn 1 giây}other{Còn # giây}}</translation>
<translation id="5941711191222866238">Thu nhỏ</translation>
<translation id="5943826764092288734">{HOURS,plural, =1{1 giờ}other{# giờ}}</translation>
<translation id="5948410903763073882">Alt+<ph name="KEY_COMBO_NAME" /></translation>
<translation id="598033046487663418">Tất cả ứng dụng</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="6119846243427417423">kích hoạt</translation>
<translation id="6129953537138746214">Dấu cách</translation>
<translation id="6135826906199951471">Del</translation>
<translation id="6142413573757616983"><ph name="QUANTITY" /> B/giây</translation>
<translation id="6203030746557259519">Màn hình ảo</translation>
<translation id="6264365405983206840">Chọn &amp;Tất cả</translation>
<translation id="6364916375976753737">Cuộn qua Trái</translation>
<translation id="6394627529324717982">Dấu phẩy</translation>
<translation id="6404817160109697034">{SECONDS,plural, =1{1 giây trước}other{# giây trước}}</translation>
<translation id="6528179044667508675">Không làm phiền</translation>
<translation id="6612467943526193239">Để thoát chế độ hiệu chỉnh, nhấn Esc.</translation>
<translation id="6620110761915583480">Lưu Tệp</translation>
<translation id="6699343763173986273">Bản nhạc tiếp theo của trình phát phương tiện</translation>
<translation id="6786750046913594791">Đóng thư mục</translation>
<translation id="6808150112686056157">Dừng trình phát phương tiện</translation>
<translation id="6845383723252244143">Chọn Thư mục</translation>
<translation id="6845533974506654842">nhấn</translation>
<translation id="6863590663815976734">{HOURS,plural, =1{Còn 1 giờ}other{Còn # giờ}}</translation>
<translation id="688711909580084195">Trang web không có tiêu đề</translation>
<translation id="6907759265145635167"><ph name="QUANTITY" /> PB/giây</translation>
<translation id="6918245111648057970">Cho phép thông báo từ mục sau đối với mỗi người dùng:</translation>
<translation id="6945221475159498467">Chọn</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="7052633198403197513">F1</translation>
<translation id="7135556860107312402">Cho phép thông báo từ:</translation>
<translation id="7222373446505536781">F11</translation>
<translation id="7238427729722629793">{MINUTES,plural, =1{Còn 1 phút}other{Còn # phút}}</translation>
<translation id="7365057348334984696">{MINUTES,plural, =1{1 phút trước}other{# phút trước}}</translation>
<translation id="7410957453383678442">{MINUTES,plural, =1{Còn 1 phút}other{Còn # phút}}</translation>
<translation id="7457942297256758195">Xóa tất cả</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> TB</translation>
<translation id="7647488630410863958">Mở khóa thiết bị để xem thông báo của bạn</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="7781829728241885113">Hôm qua</translation>
<translation id="7814458197256864873">Sao &amp;chép</translation>
<translation id="7850320739366109486">Không làm phiền</translation>
<translation id="7907591526440419938">Mở Tệp</translation>
<translation id="8106081041558092062">{HOURS,plural, =1{1 giờ trước}other{# giờ trước}}</translation>
<translation id="8131263257437993507">{SECONDS,plural, =1{Còn 1 giây}other{Còn # giây}}</translation>
<translation id="815598010540052116">Cuộn Xuống</translation>
<translation id="8179976553408161302">Enter</translation>
<translation id="8210608804940886430">Trang Dưới</translation>
<translation id="8245914219290430011">Tab</translation>
<translation id="8328145009876646418">Cạnh Bên trái</translation>
<translation id="8331626408530291785">Cuộn Lên</translation>
<translation id="8371695176452482769">Nói ngay bây giờ</translation>
<translation id="838869780401515933">chọn</translation>
<translation id="8392688371657486010">Bạn không có thông báo</translation>
<translation id="8394908167088220973">Phát/Tạm dừng trình phát phương tiện</translation>
<translation id="8400147561352026160">Shift+<ph name="KEY_COMBO_NAME" /></translation>
<translation id="8428213095426709021">Cài đặt</translation>
<translation id="8602707065186045623">Tệp <ph name="SAVEAS_EXTENSION_TYPE" /> (.<ph name="SAVEAS_EXTENSION_NAME" />)</translation>
<translation id="8677655579646609597"><ph name="QUANTITY" /> KB/s</translation>
<translation id="8806053966018712535">Thư mục <ph name="FOLDER_NAME" /></translation>
<translation id="883911313571074303">Chú thích hình ảnh</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> KB</translation>
<translation id="9002566407876343676">mở</translation>
<translation id="9038489124413477075">Thư mục không có tên</translation>
<translation id="9044832324875206639">{SECONDS,plural, =1{1 giây}other{# giây}}</translation>
<translation id="9150735707954472829">Tab</translation>
<translation id="9170848237812810038">H&amp;oàn tác</translation>
<translation id="932327136139879170">Trang chủ</translation>
</translationbundle>