blob: dfabcbed4bf4d1a1dcfe05a065cd49c3c06b210c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fa">
<translation id="1337821341856692531">‏ادامه دادن بدون وارد کردن گذرواژه کنونی Windows ممکن است باعث شود اطلاعات به‌طرز غیرفابل برگشت از دست برود.</translation>
<translation id="1383286653814676580">‏برای اجرای صفحه ورود به سیستم «ارائه‌دهنده اطلاعات کاربری Google» استفاده می‌شود.</translation>
<translation id="1894475569413661128">ورود به سیستم با استفاده از حساب کاری</translation>
<translation id="2329184763010379754">فقط کاربری که این رایانه را قفل کرده مجاز است به سیستم وارد شود.</translation>
<translation id="2398071111662077301">‏به‌دلیل بروز مشکل در نصب Chrome، صفحه ورود به سیستم Google بار نشد. با سرپرست تماس بگیرید.</translation>
<translation id="2469311484561825731">ورود به سیستم حساب کاری انجام نشد. مطمئن شوید رایانه اتصال اینترنت داشته باشد و سپس دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="2679096858700291438">‏گذرواژه نادرستی برای Windows وارد کردید. لطفاً دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="2831078752570172210">حسابتان مسدود شده است. لطفاً با سرپرست سیستم تماس بگیرید.</translation>
<translation id="2844349213149998955">ورود به سیستم با حساب شخصی در این دستگاه مجاز نیست. لطفاً با حساب کاری به سیستم وارد شوید.</translation>
<translation id="3306357053520292004">کاربری در این رایانه قبلاً با استفاده از این حساب اضافه شده است. لطفاً با حساب دیگری به سیستم وارد شوید.</translation>
<translation id="3926852373333893095">‏تنها کاربران سازمانی GSuite مجازند به سیستم وارد شوند.</translation>
<translation id="4057329986137569701">خطای داخلی روی داد.</translation>
<translation id="4267670563222825190">کاربر دامنه‌ای برای حسابتان پیدا نشد. لطفاً با سرپرست خود تماس بگیرید.</translation>
<translation id="4300229033992784001">‏گذرواژه حسابتان تغییر کرد. لطفاً برای همگام‌سازی حساب Windows با حساب کاری خود، گذرواژه فعلی Windows را وارد کنید.</translation>
<translation id="4706454071748629324">کاربر جدید اضافه نشد. این رایانه فقط اجازه می‌دهد یک کاربر با استفاده از حساب کاری ایجاد شود.</translation>
<translation id="6033715878377252112">‏راهنمای «ارائه‌دهنده اطلاعات کاربری Google» ویژه Windows</translation>
<translation id="6149399665202317746">‏«ارائه‌دهنده اطلاعات کاربری Google» ویژه Windows</translation>
<translation id="6239180560789153226">‏دستگاهتان فاقد اطلاعات بازیابی است. بااستفاده از حساب کاری Google به سیستم وارد شوید.</translation>
<translation id="6312494990035843744">ورود به سیستم با حساب کاری در این دامنه مجاز نیست. حساب دیگری را امتحان کنید.</translation>
<translation id="6463752215771576050">این رایانه برای مدیریت سازمانی ثبت‌نام نشد. لطفاً با حساب کاری دیگری به سیستم وارد شوید.</translation>
<translation id="6657585470893396449">گذرواژه</translation>
<translation id="6937049691815837345">‏دستگاهتان باید مدیریت دستگاه ثبت‌نام شود. بااستفاده از حساب کاری Google به سیستم وارد شوید.</translation>
<translation id="7209941495304122410">‏گذرواژه Windows را وارد کنید</translation>
<translation id="7357241217513796177">مطمئن شوید اتصال شبکه دارید و دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="7536769223115622137">افزودن حساب کاری</translation>
<translation id="7856245195110636219">‏بدون وارد کردن گذرواژه کنونی Windows امکان ادامه نیست. لطفاً با سرپرست سیستم تماس بگیرید.</translation>
<translation id="8639729688781680518">‏فراموش کردن گذرواژه Windows</translation>
<translation id="866458870819756755">کاربر ایجاد نشد.</translation>
<translation id="8875753657315897487">ورود به سیستم بااستفاده از حساب کاری</translation>
<translation id="8973975512230260387">‏جلسه شما منقضی شده است. بااستفاده از حساب Google کاری، به سیستم وارد شوید.</translation>
<translation id="9055998212250844221">‏حساب کاربر را «ارائه‌دهنده اطلاعات کاربری Google» ویژه Windows ایجاد کرده است</translation>
<translation id="9135619837062629367">ورود به سیستم با این حساب مجاز نیست. حساب دیگری را امتحان کنید.</translation>
<translation id="998002716857524853">‏بااستفاده از حساب کاری GSuite به سیستم وارد شوید.</translation>
</translationbundle>