blob: 3f7eaa659fac04ee7f6ed9fdaf43b5e8e3a54409 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="th">
<translation id="1337821341856692531">การดำเนินการต่อโดยไม่ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของ Windows อาจทำให้สูญเสียข้อมูลแบบเอากลับคืนมาไม่ได้</translation>
<translation id="1383286653814676580">ใช้เพื่อเรียกใช้หน้าการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ให้บริการข้อมูลรับรอง Google</translation>
<translation id="1894475569413661128">ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีงาน</translation>
<translation id="2329184763010379754">มีเฉพาะผู้ใช้ที่ล็อกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ลงชื่อเข้าใช้</translation>
<translation id="2398071111662077301">โหลดหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Google ไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาในการติดตั้ง Chrome โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="2469311484561825731">ลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานไม่สำเร็จ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="2679096858700291438">คุณป้อนรหัสผ่าน Windows ไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="2831078752570172210">บัญชีของคุณถูกล็อก โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="2844349213149998955">ไม่อนุญาตให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีส่วนบุคคลในอุปกรณ์นี้ โปรดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีงาน</translation>
<translation id="3306357053520292004">ใช้บัญชีนี้เพื่อเพิ่มผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้ว โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่น</translation>
<translation id="3926852373333893095">อนุญาตให้เข้าสู่ระบบได้เฉพาะผู้ใช้ระดับองค์กรของ G Suite</translation>
<translation id="4057329986137569701">เกิดข้อผิดพลาดภายใน</translation>
<translation id="4267670563222825190">ไม่พบผู้ใช้โดเมนสำหรับบัญชีของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="4300229033992784001">รหัสผ่านของบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง โปรดป้อนรหัสผ่าน Windows ปัจจุบันเพื่อซิงค์บัญชี Windows กับบัญชีงาน</translation>
<translation id="4706454071748629324">เพิ่มผู้ใช้ใหม่ไม่สำเร็จ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้อนุญาตให้สร้างผู้ใช้โดยใช้บัญชีงานได้เพียงคนเดียว</translation>
<translation id="6033715878377252112">ตัวช่วยเหลือโปรแกรมการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google สำหรับ Windows</translation>
<translation id="6149399665202317746">โปรแกรมการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google สำหรับ Windows</translation>
<translation id="6239180560789153226">อุปกรณ์ไม่มีข้อมูลการกู้คืน โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีงานของ Google</translation>
<translation id="6312494990035843744">ไม่อนุญาตให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีงานในโดเมนนี้ ลองใช้บัญชีอื่น</translation>
<translation id="6463752215771576050">ลงทะเบียนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สำหรับการจัดการองค์กรไม่ได้ โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีงานอื่น</translation>
<translation id="6657585470893396449">รหัสผ่าน</translation>
<translation id="6937049691815837345">อุปกรณ์จำเป็นต้องลงทะเบียนกับการจัดการอุปกรณ์ ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีงานของ Google</translation>
<translation id="7209941495304122410">ป้อนรหัสผ่าน Windows</translation>
<translation id="7357241217513796177">ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่าย และลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="7536769223115622137">เพิ่มบัญชีงาน</translation>
<translation id="7856245195110636219">ดำเนินการต่อไม่ได้หากไม่ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของ Windows โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="8639729688781680518">ลืมรหัสผ่าน Windows</translation>
<translation id="866458870819756755">สร้างผู้ใช้ไม่ได้</translation>
<translation id="8875753657315897487">ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีงาน</translation>
<translation id="8973975512230260387">เซสชันของคุณหมดเวลาแล้ว ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีงานของ Google</translation>
<translation id="9055998212250844221">บัญชีผู้ใช้ที่สร้างโดยโปรแกรมการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google สำหรับ Windows</translation>
<translation id="9135619837062629367">ไม่อนุญาตให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีนี้ ลองใช้บัญชีอื่น</translation>
<translation id="998002716857524853">ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีงานของ G Suite</translation>
</translationbundle>