blob: 49ff423d889ebf541a2b9c5dd1d7b96aaf9b61dc [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="ca">
<translation id="1135328998467923690">El paquet no és vàlid: "<ph name="ERROR_CODE" />".</translation>
<translation id="1256619696651732561">Analitzador per a manifests d'extensions</translation>
<translation id="1445572445564823378">Aquesta extensió està alentint <ph name="PRODUCT_NAME" />. L'heu de desactivar per restaurar el rendiment de: <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="149347756975725155">No s'ha pogut carregar la icona d'extensió "<ph name="ICON" />".</translation>
<translation id="1803557475693955505">No s'ha pogut carregar la pàgina en segon pla "<ph name="BACKGROUND_PAGE" />".</translation>
<translation id="2159915644201199628">No s'ha pogut descodificar la imatge: "<ph name="IMAGE_NAME" />"</translation>
<translation id="2350172092385603347">S'ha utilitzat localització, però no s'ha especificat default_locale al manifest.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Camí il·legal (absolut o relatiu amb ".."): "<ph name="IMAGE_PATH" />"</translation>
<translation id="27822970480436970">Aquesta extensió no ha pogut modificar una sol·licitud de xarxa perquè la modificació està en conflicte amb una altra extensió.</translation>
<translation id="2857834222104759979">El fitxer de manifest no és vàlid.</translation>
<translation id="2988488679308982380">No s'ha pogut instal·lar el paquet: "<ph name="ERROR_CODE" />"</translation>
<translation id="3115238746683532089">Producte desconegut <ph name="PRODUCT_ID" /> del proveïdor <ph name="VENDOR_ID" /> (número de sèrie <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">Producte desconegut <ph name="PRODUCT_ID" /> del proveïdor <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">No es pot desempaquetar l'extensió. Per desempaquetar l'extensió amb seguretat, cal un camí al directori del perfil que comenci amb la lletra d'una unitat i no contingui cap unió, punt de muntatge o enllaç simbòlic. No hi ha cap camí d'aquestes característiques al vostre perfil.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (número de sèrie <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> del proveïdor <ph name="VENDOR_ID" /> (número de sèrie <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">No s'ha pogut carregar la pàgina del menú <ph name="PAGE" />.</translation>
<translation id="388442998277590542">No s'ha pogut carregar la pàgina d'opcions "<ph name="OPTIONS_PAGE" />".</translation>
<translation id="4115165561519362854">L'administrador d'aquest ordinador requereix que <ph name="EXTENSION_NAME" /> tingui com a mínim la versió <ph name="EXTENSION_VERSION" />. No es pot activar fins que no s'hagi actualitzat a aquesta versió (o posterior).</translation>
<translation id="4233778200880751280">No s'ha pogut carregar la pàgina d'informació "<ph name="ABOUT_PAGE" />".</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{Seleccioneu un dispositiu USB}multiple{Seleccioneu dispositius USB}other{}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">No s'ha pogut instal·lar el paquet perquè un dels processos d'utilitat ha fallat. Reinicieu Chrome i torneu-ho a provar.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Visualització del web: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Vista de l'aplicació: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">Aquesta extensió inclou el fitxer de clau "<ph name="KEY_PATH" />". És probable que això no sigui convenient.</translation>
<translation id="5627523580512561598">extensió <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{Seleccioneu un dispositiu HID}multiple{Seleccioneu dispositius HID}other{}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">Visualització de l'extensió: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">L'administrador d'aquest dispositiu requereix que l'extensió <ph name="EXTENSION_NAME" /> estigui instal·lada. No es pot desinstal·lar.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Producte desconegut <ph name="PRODUCT_ID" /> de: <ph name="VENDOR_NAME" /> (número de sèrie <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> del proveïdor <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">No es pot desempaquetar l'extensió. Per desempaquetar l'extensió amb seguretat, cal un camí al directori del perfil que no contingui un enllaç simbòlic. No hi ha cap camí d'aquestes característiques al vostre perfil.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{L'aplicació "<ph name="APP_NAME" />" sol·licita accés a un dels vostres dispositius.}multiple{L'aplicació "<ph name="APP_NAME" />" sol·licita accés a almenys un dels vostres dispositius.}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="641087317769093025">No s'ha pogut descomprimir l'extensió</translation>
<translation id="657064425229075395">No s'ha pogut carregar l'script en segon pla "<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />".</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> de <ph name="VENDOR_NAME" /> (número de sèrie <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">No s'ha pogut crear un directori per descomprimir: "<ph name="DIRECTORY_PATH" />"</translation>
<translation id="677806580227005219">Gestor MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Aquesta extensió s'ha tornat a carregar massa vegades.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Producte desconegut <ph name="PRODUCT_ID" /> de: <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">L'administrador d'aquest equip necessita que s'instal·li <ph name="EXTENSION_NAME" />. No es pot eliminar o modificar.</translation>
<translation id="7809034755304591547">L'administrador ha bloquejat l'extensió <ph name="EXTENSION_NAME" /> (amb l'ID d'extensió <ph name="EXTENSION_ID" />).</translation>
<translation id="7972881773422714442">Opcions: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">Aquesta extensió no ha pogut posar nom a la baixada "<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />" perquè una altra extensió (<ph name="EXTENSION_NAME" />) ha indicat un nom de fitxer diferent "<ph name="ACTUAL_FILENAME" />".</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> proporcionat per <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Aquesta extensió no ha pogut proporcionar credencials a una sol·licitud de xarxa perquè una altra extensió (<ph name="EXTENSION_NAME" />) ha proporcionat unes credencials diferents.</translation>
<translation id="8602184400052594090">El fitxer de manifest falta o bé no es pot llegir.</translation>
<translation id="8636666366616799973">El paquet no és vàlid. Detalls: "<ph name="ERROR_MESSAGE" />".</translation>
<translation id="8670869118777164560">Aquesta extensió no ha pogut redirigir una sol·licitud de xarxa a <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" /> perquè una altra extensió (<ph name="EXTENSION_NAME" />) l'ha redirigida a <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Eina per desempaquetar extensions</translation>
<translation id="8825366169884721447">Aquesta extensió no ha pogut modificar la capçalera de la sol·licitud "<ph name="HEADER_NAME" />" d'una sol·licitud de xarxa perquè la modificació entrava en conflicte amb una altra extensió (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Aquesta extensió no ha pogut modificar la capçalera de resposta "<ph name="HEADER_NAME" />" d'una sol·licitud de xarxa perquè la modificació entrava en conflicte amb una altra extensió (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>