blob: fa8f358b307abdb739a32137c07251ac6de8fe6f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="cs">
<translation id="1135328998467923690">Balíček je neplatný: <ph name="ERROR_CODE" />.</translation>
<translation id="1256619696651732561">Analyzátor manifestů rozšíření</translation>
<translation id="1445572445564823378">Toto rozšíření zpomaluje prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" />. Chcete-li výkon prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> obnovit, měli byste rozšíření zakázat.</translation>
<translation id="149347756975725155">Nelze načíst ikonu rozšíření <ph name="ICON" />.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Nelze načíst stránku pozadí „<ph name="BACKGROUND_PAGE" />“.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Nepodařilo se dekódovat obrázek: <ph name="IMAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2350172092385603347">Byla použita lokalizace, ale v manifestu nebyl zadán parametr default_locale.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Neplatná cesta (absolutní nebo relativní s „..“): <ph name="IMAGE_PATH" /></translation>
<translation id="27822970480436970">Tomuto rozšíření se nepodařilo upravit požadavek sítě, protože úprava byla v konfliktu s dalším rozšířením.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Soubor manifestu je neplatný.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Nepodařilo se nainstalovat balíček: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Neznámý produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_ID" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">Neznámý produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">Rozšíření nelze rozbalit. Chcete-li rozšíření rozbalit bezpečně, musíte zadat cestu k adresáři profilu, která začíná písmenem diskové jednotky a neobsahuje spojení, přípojný bod ani symbolický odkaz symlink. Ve vašem profilu taková cesta neexistuje.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_ID" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">Stránku spouštěče <ph name="PAGE" /> nelze načíst.</translation>
<translation id="388442998277590542">Nelze načíst stránku možností „<ph name="OPTIONS_PAGE" />“.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Správce tohoto zařízení vyžaduje, aby rozšíření <ph name="EXTENSION_NAME" /> mělo verzi alespoň <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Dokud nebude aktualizováno na tuto (nebo vyšší) verzi, nelze jej povolit.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Načtení stránky s informacemi <ph name="ABOUT_PAGE" /> se nezdařilo.</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{Výběr zařízení USB}multiple{Výběr zařízení USB}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">Balíček se nepodařilo nainstalovat, protože proces nástroje selhal. Restartujte Chrome a zkuste to znovu.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Webview: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Zobrazení aplikace: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">Rozšíření obsahuje soubor klíče <ph name="KEY_PATH" />. Tuto akci pravděpodobně provést nechcete.</translation>
<translation id="5627523580512561598">rozšíření <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{Výběr zařízení HID}multiple{Výběr zařízení HID}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Administrátor tohoto zařízení vyžaduje, aby bylo rozšíření <ph name="EXTENSION_NAME" /> nainstalováno. Toto rozšíření nelze odinstalovat.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Neznámý produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_NAME" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Rozšíření nelze rozbalit. Chcete-li je rozbalit bezpečně, musíte zadat cestu k adresáři profilu, která neobsahuje odkaz symlink. Ve vašem profilu taková cesta neexistuje.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{Aplikace <ph name="APP_NAME" /> žádá o přístup k jednomu z vašich zařízení.}multiple{Aplikace <ph name="APP_NAME" /> žádá o přístup k jednomu nebo několika vašim zařízením.}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="641087317769093025">Rozšíření se nepodařilo rozbalit</translation>
<translation id="657064425229075395">Nelze načíst skript pozadí <ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_NAME" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Nepodařilo se vytvořit adresář pro rozbalení: <ph name="DIRECTORY_PATH" /></translation>
<translation id="677806580227005219">Obslužná rutina typu MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Toto rozšíření se obnovovalo příliš často.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Neznámý produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">Správce tohoto počítače vyžaduje instalaci rozšíření <ph name="EXTENSION_NAME" />. Nelze je odebrat ani upravit.</translation>
<translation id="7809034755304591547">Rozšíření <ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID rozšíření <ph name="EXTENSION_ID" />) je blokováno administrátorem.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Možnosti: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">Tomuto rozšíření se nepodařilo pojmenovat stahovaný soubor „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />“, protože jiné rozšíření (<ph name="EXTENSION_NAME" />) vybralo jiný název souboru „<ph name="ACTUAL_FILENAME" />“.</translation>
<translation id="8284835137979141223">Zařízení <ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Tomuto rozšíření se nepodařilo poskytnout pověření síťovému požadavku, protože jiné rozšíření (<ph name="EXTENSION_NAME" />) poskytlo odlišná pověření.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Chybí soubor manifestu nebo jej nelze číst.</translation>
<translation id="8636666366616799973">Balíček je neplatný. Podrobnosti: <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="8670869118777164560">Tomuto rozšíření se nepodařilo přesměrovat požadavek sítě do umístění <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" />, protože jej jiné rozšíření (<ph name="EXTENSION_NAME" />) přesměrovalo do umístění <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Rozbalovač rozšíření</translation>
<translation id="8825366169884721447">Tomuto rozšíření se nepodařilo změnit záhlaví <ph name="HEADER_NAME" /> síťového požadavku, protože změna byla v konfliktu s jiným rozšířením (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Tomuto rozšíření se nepodařilo změnit záhlaví odpovědi <ph name="HEADER_NAME" /> síťového požadavku, protože změna byla v konfliktu s jiným rozšířením (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>