blob: 8c1d5eaf0d5c7aa214ab16f4a898df6d1e6ffa01 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fa">
<translation id="1135328998467923690">بسته نامعتبر است: "<ph name="ERROR_CODE" />".</translation>
<translation id="1256619696651732561">تجزیه‌کننده مانیفست افزونه</translation>
<translation id="1445572445564823378">این برنامهٔ افزودنی سرعت <ph name="PRODUCT_NAME" /> را پایین می‌آورد. شما باید برای بازیابی عملکرد <ph name="PRODUCT_NAME" /> این برنامه را غیرفعال کنید.</translation>
<translation id="149347756975725155">بارکردن نماد پسوند "<ph name="ICON" />" ممکن نیست.</translation>
<translation id="1803557475693955505">بارگیری صفحه پس‌زمینه "<ph name="BACKGROUND_PAGE" />" ممکن نیست.</translation>
<translation id="2159915644201199628">رمزگشایی تصویر امکان‌پذیر نیست: «<ph name="IMAGE_NAME" />»</translation>
<translation id="2350172092385603347">‏بومی سازی استفاده شده است، اما default_locale در اظهارنامه مشخص نشده است.</translation>
<translation id="2753617847762399167">مسیر غیرمجاز (مطلق یا نسبی با «..»): «<ph name="IMAGE_PATH" />»</translation>
<translation id="27822970480436970">این برنامهٔ افزودنی قادر به تغییر درخواست شبکه به دلیل تغییری متداخل با یک برنامهٔ افزودنی دیگر نیست.</translation>
<translation id="2857834222104759979">فایل اظهارنامه نامعتبر است.</translation>
<translation id="2988488679308982380">بسته نصب نشد: "<ph name="ERROR_CODE" />"</translation>
<translation id="3115238746683532089">محصول نامشخص <ph name="PRODUCT_ID" /> از فروشنده <ph name="VENDOR_ID" /> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">محصول نامشخص <ph name="PRODUCT_ID" /> از فروشنده <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">بسته برنامهٔ افزودنی را نمی‌توان باز کرد. برای باز کردن ایمن برنامهٔ افزودنی، باید یک مسیر در فهرست نمایهٔ شما وجود داشته باشد که با یک حرف درایو آغاز شود و فاقد یک خط اتصال، نقطه اتصال و پیوند نمادی باشد. چنین مسیری برای نمایهٔ شما وجود ندارد.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> از فروشنده <ph name="VENDOR_ID" /> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">صفحه راه‌انداز «<ph name="PAGE" />» بارگیری نشد.</translation>
<translation id="388442998277590542">صفحه گزینه‌ها "<ph name="OPTIONS_PAGE" />" بارگیری نشد.</translation>
<translation id="4115165561519362854">طبق دستور سرپرست این دستگاه باید نسخه <ph name="EXTENSION_NAME" /> حداقل <ph name="EXTENSION_VERSION" /> باشد. تا زمانی که به آن نسخه (یا بالاتر) به‌روزرسانی نشود نمی‌توان آن را فعال کرد.</translation>
<translation id="4233778200880751280">صفحه درباره «<ph name="ABOUT_PAGE" />» بارگیری نشد.</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{‏انتخاب دستگاه USB}multiple{‏انتخاب دستگاه‌های USB}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">‏بسته نصب نشد چون پردازش برنامه سودمند انجام نشد. سعی کنید chrome را راه‌اندازی مجدد نمایید و دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="5026754133087629784">وب‌نما: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">این برنامهٔ افزودنی شامل فایل کلید «<ph name="KEY_PATH" />» است. احتمالاً نمی‌خواهید این کار را انجام دهید.</translation>
<translation id="5627523580512561598">برنامهٔ افزودنی <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{‏انتخاب دستگاه HID}multiple{‏انتخاب دستگاه‌های HID}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">سرپرست این دستگاه نصب <ph name="EXTENSION_NAME" /> را لازم می‌داند. این برنامه افزودنی نمی‌تواند حذف نصب شود.</translation>
<translation id="6027032947578871493">محصول نامشخص <ph name="PRODUCT_ID" /> از <ph name="VENDOR_NAME" /> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> از فروشنده <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">بسته برنامهٔ افزودنی را نمی‌توان باز کرد. برای باز کردن ایمن بسته برنامهٔ افزودنی، باید یک مسیر در فهرست نمایهٔ شما وجود داشته باشد که فاقد پیوند نمادی باشد. چنین مسیری برای نمایهٔ شما وجود ندارد.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{برنامه «<ph name="APP_NAME" />» درخواست دسترسی به یکی از دستگاه‌هایتان را دارد.}multiple{برنامه «<ph name="APP_NAME" />» درخواست دسترسی به یک یا چند دستگاه‌هتان را دارد.}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="641087317769093025">برنامه افزودنی از حالت زیپ خارج نشد</translation>
<translation id="657064425229075395">بارگیری اسکریپت پس‌زمینه "<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />" ممکن نیست.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> از <ph name="VENDOR_NAME" /> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">ایجاد دایرکتوری برای خارج کردن «<ph name="DIRECTORY_PATH" />» از حالت زیپ امکان‌پذیر نیست</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">این برنامه افزودنی بیش از حد خود را بارگیری مجدد می‌کند.</translation>
<translation id="7003844668372540529">محصول نامشخص <ph name="PRODUCT_ID" /> از <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">سرپرست این دستگاه نصب <ph name="EXTENSION_NAME" /> را لازم کرده است. آن را نمی‌توان تغییر داد یا حذف کرد.</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (شناسه فایل افزودنی "<ph name="EXTENSION_ID" />") توسط سرپرست مسدود شده است.</translation>
<translation id="7972881773422714442">گزینه‌ها: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">این برنامه افزودنی نتوانست نام‌گذاری دانلود «<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />» را انجام دهد زیرا یک برنامه افزودنی دیگر (<ph name="EXTENSION_NAME" />) نام فایل دیگری «<ph name="ACTUAL_FILENAME" />» را تعیین کرد.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> از <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">این فایل افزودنی نتوانست مدارک صلاحیت درخواست شبکه را ارائه دهد چون فایل افزودنی دیگری (<ph name="EXTENSION_NAME" />) مدارک صلاحیت دیگری را ارائه کرده است.</translation>
<translation id="8602184400052594090">فایل اظهارنامه وجود ندارد یا قابل خواندن نیست.</translation>
<translation id="8636666366616799973">بسته نامعتبر است. جزئیات: "<ph name="ERROR_MESSAGE" />"</translation>
<translation id="8670869118777164560">این فایل افزودنی نتوانست درخواست شبکه را به <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" /> مجدداً هدایت کند چون فایل افزودنی دیگری (<ph name="EXTENSION_NAME" />) آن را به <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" /> مجدداً هدایت کرد.</translation>
<translation id="8712265948125780616">بازکننده بسته افزونه</translation>
<translation id="8825366169884721447">این فایل افزودنی نتوانست عنوان درخواست «<ph name="HEADER_NAME" />» درخواست شبکه را تغییر دهد چون تغییر با فایل افزودنی دیگر (<ph name="EXTENSION_NAME" />) تناقض داشت.</translation>
<translation id="9111791539553342076">این فایل افزودنی نتوانست عنوان پاسخ «<ph name="HEADER_NAME" />» درخواست شبکه را تغییر دهد چون تغییر با فایل افزودنی دیگر نتاقض داشت (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>