blob: 3253ecc09137182ed887f9c0664f65d8fedc7832 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="1135328998467923690">Di-wasto ang package: '<ph name="ERROR_CODE" />'.</translation>
<translation id="1256619696651732561">Pang-parse ng Manifest ng Extension</translation>
<translation id="1445572445564823378">Pinapabagal ng extension na ito ang <ph name="PRODUCT_NAME" />. Dapat mo itong huwag paganahin upang ipanumbalik ang pagganap ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="149347756975725155">Maaaring hindi mai-load ang icon ng extension '<ph name="ICON" />'.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Maaaring hindi mai-load ang pahina ng background '<ph name="BACKGROUND_PAGE" />'.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Hindi ma-decode ang larawan: '<ph name="IMAGE_NAME" />'</translation>
<translation id="2350172092385603347">Ginamit ang localization , subalit hindi natukoy ang default_locale sa manipesto.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Ilegal na daanan (ganap o may kaugnayan sa '..'): '<ph name="IMAGE_PATH" />'</translation>
<translation id="27822970480436970">Nabigong bawiin ng extension na ito ang isang kahilingan ng network dahil sumalungat ang pagbabago sa isa pang extension.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Di-wasto ang manifest file.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Hindi ma-install ang package: '<ph name="ERROR_CODE" />'</translation>
<translation id="3115238746683532089">Hindi kilalang produkto na <ph name="PRODUCT_ID" /> mula sa vendor na <ph name="VENDOR_ID" /> (serial number na <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">Hindi kilalang produkto na <ph name="PRODUCT_ID" /> mula sa vendor na <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">Hindi ma-unpack ang extension. Upang ligtas na ma-unpack ang isang extension, dapat na mayroong daanan patungo sa iyong direktoryo ng profile na nagsisimula sa isang drive letter at walang nilalamang junction, mount point, o symlink. Walang ganoong daanan ang umiiral para sa iyong profile.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (serial number na <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> mula sa vendor na <ph name="VENDOR_ID" /> (serial number na <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">Hindi ma-load ang page ng launcher na '<ph name="PAGE" />.'</translation>
<translation id="388442998277590542">Hindi ma-load ang pahina ng mga pagpipilian na '<ph name="OPTIONS_PAGE" />'.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Iniaatas ng administrator ng computer na ito sa <ph name="EXTENSION_NAME" /> na magkaroon ng minimum na bersyon na <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Hindi ito mae-enable hanggang sa ma-update ito sa bersyong iyon (o mas bago).</translation>
<translation id="4233778200880751280">Hindi ma-load ang page na tungkol dito na '<ph name="ABOUT_PAGE" />'.</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{Pumili ng USB device}multiple{Pumili ng mga USB device}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">Hindi na-install ang package dahil nag-crash ang isang proseso ng utility. Subukang i-restart ang Chrome at subukang muli.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Webview: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">Kasama sa extension na ito ang key file na '<ph name="KEY_PATH" />'. Malamang na hindi mo iyon gustong gawin.</translation>
<translation id="5627523580512561598">extension na <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{Pumili ng HID device}multiple{Pumili ng mga HID device}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Kinakailangan ng administrator ng machine na ito na naka-install ang <ph name="EXTENSION_NAME" />. Hindi ito maaaring i-uninstall.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Hindi kilalang produkto na <ph name="PRODUCT_ID" /> mula sa <ph name="VENDOR_NAME" /> (serial number na <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> mula sa vendor na <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Hindi ma-unpack ang extension. Upang ligtas na ma-unpack ang isang extension, dapat na mayroong daanan patungo sa iyong direktoryo ng profile na walang nilalamang symlink. Walang naturang daanan ang umiiral para sa iyong profile.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{Humihiling ang application na "<ph name="APP_NAME" />" ng access sa isa sa iyong mga device.}multiple{Humihiling ang application na "<ph name="APP_NAME" />" ng access sa isa o higit pa sa iyong mga device.}other{HINDI NAGAMIT}}</translation>
<translation id="641087317769093025">Hindi ma-unzip ang extension</translation>
<translation id="657064425229075395">Hindi ma-load ang script ng background na '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />'.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> mula sa <ph name="VENDOR_NAME" /> (serial number <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Hindi malikha ang direktoryo para sa pag-unzip: '<ph name="DIRECTORY_PATH" />'</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Masyadong madalas nag-reload ang extension na ito.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Hindi kilalang produkto na <ph name="PRODUCT_ID" /> mula sa <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">Kinakailangan ng administrator ng machine na ito na ma-install ang <ph name="EXTENSION_NAME" />. Hindi ito maaaring alisin o baguhin.</translation>
<translation id="7809034755304591547">Ang <ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID ng extension "<ph name="EXTENSION_ID" />") ay na-block ng administrator.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Mga Opsyon: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">Nabigong pangalanan ng extension na ito ang download na "<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />" dahil nakatukoy ang isa pang extension (<ph name="EXTENSION_NAME" />) ng ibang filename na "<ph name="ACTUAL_FILENAME" />".</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> mula sa <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Nabigo ang extension na ito na magbigay ng mga kredensyal sa isang kahilingan sa network dahil may isa pang extension (<ph name="EXTENSION_NAME" />) na nagbigay ng ibang mga kredensyal.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Nawawala o hindi mabasa ang manifest file.</translation>
<translation id="8636666366616799973">Di-wasto ang package. Mga Detalye: '<ph name="ERROR_MESSAGE" />'.</translation>
<translation id="8670869118777164560">Nabigo ang extension na ito na mag-redirect ng kahilingan sa network sa <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" /> dahil may isa pang extension (<ph name="EXTENSION_NAME" />) na nag-redirect nito sa <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Pang-unpack ng Extension</translation>
<translation id="8825366169884721447">Nabigo ang extension na ito na baguhin ang header ng kahilingan na "<ph name="HEADER_NAME" />" ng isang kahilingan sa network dahil sumalungat ang pagbabago sa isa pang extension (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Nabigo ang extension na ito na baguhin ang header ng tugon na "<ph name="HEADER_NAME" />" ng isang kahilingan sa network dahil sumalungat ang pagbabago sa isa pang extension (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>