blob: 938cc840fbe277da663ae2d202d503779e33ed30 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="1135328998467923690">Paket je nevažeći: "<ph name="ERROR_CODE" />".</translation>
<translation id="1256619696651732561">Raščlanjivanje manifesta proširenja</translation>
<translation id="1445572445564823378">Ovo proširenje usporava uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Trebali biste ga onemogućiti da biste vratili uspješan rad usluge <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="149347756975725155">Nije uspjelo učitavanje ikone proširenja "<ph name="ICON" />".</translation>
<translation id="1803557475693955505">Nije uspjelo učitavanje pozadinske stranice "<ph name="BACKGROUND_PAGE" />".</translation>
<translation id="2159915644201199628">Nije uspjelo dekodiranje slike: "<ph name="IMAGE_NAME" />"</translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalizacija je korištena, ali default_locale nije naveden u manifestu.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Neispravna putanja (apsolutna ili relativna u odnosu na ".."): "<ph name="IMAGE_PATH" />"</translation>
<translation id="27822970480436970">Ovo proširenje nije uspjelo izmijeniti mrežni zahtjev jer je izmjena u sukobu s drugim proširenjem.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Datoteka manifesta nije važeća.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Nije moguće instaliranje paketa: "<ph name="ERROR_CODE" />"</translation>
<translation id="3115238746683532089">Nepoznati proizvod <ph name="PRODUCT_ID" /> dobavljača <ph name="VENDOR_ID" /> (serijski broj <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">Nepoznati proizvod <ph name="PRODUCT_ID" /> dobavljača <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">Ne mogu otpakirati proširenje. Kako biste sigurno otpakirali proširenje, mora postojati putanja do direktorija vašeg profila koja počinje slovom pogona i ne sadrži spoj, točku povezivanja ili simboličku vezu. Za vaš profil ne postoji takva putanja.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (serijski broj <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> dobavljača <ph name="VENDOR_ID" /> (serijski broj <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">Nije uspjelo učitavanje stranice pokretača "<ph name="PAGE" />".</translation>
<translation id="388442998277590542">Nije uspjelo učitavanje stranice opcija "<ph name="OPTIONS_PAGE" />".</translation>
<translation id="4115165561519362854">Administrator ovog uređaja zahtijeva da <ph name="EXTENSION_NAME" /> ima minimalnu verziju <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Ne može se omogućiti dok se ne ažurira na tu ili višu verziju.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Nije uspjelo učitavanje stranice s informacijama "<ph name="ABOUT_PAGE" />".</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{Odabir USB uređaja}multiple{Odabir USB uređaja}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">Nije bilo moguće instalirati paket jer se uslužni proces srušio. Ponovo pokrenite Chrome i pokušajte opet.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Prikaz web-lokacije: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">To proširenje uključuje ključnu datoteku "<ph name="KEY_PATH" />". Vjerojatno ne želite to učiniti.</translation>
<translation id="5627523580512561598">proširenje <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{Odabir HID uređaja}multiple{Odabir HID uređaja}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Administrator ovog računala zahtijeva instaliranje proširenja <ph name="EXTENSION_NAME" /> i ono se ne može deinstalirati.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Nepoznati proizvod <ph name="PRODUCT_ID" />, <ph name="VENDOR_NAME" /> (serijski broj <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> dobavljača <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Ne mogu otpakirati proširenje. Kako biste sigurno otpakirali proširenje, mora postojati putanja do direktorija vašeg profila koja ne sadrži simboličku vezu. Za vaš profil ne postoji takva putanja.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{Aplikacija "<ph name="APP_NAME" />" zahtijeva pristup nekom od vaših uređaja.}multiple{Aplikacija "<ph name="APP_NAME" />" zahtijeva pristup nekom od vaših uređaja}other{NE UPOTREBLJAVA SE}}</translation>
<translation id="641087317769093025">Nije uspjelo raspakiravanje proširenja</translation>
<translation id="657064425229075395">Nije bilo moguće učitati pozadinsku skriptu "<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />".</translation>
<translation id="6580950983454333167">pristupiti uređaju <ph name="PRODUCT_NAME" /> dobavljača <ph name="VENDOR_NAME" /> (serijski broj <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Nije uspjelo stvaranje direktorija za raspakiravanje: "<ph name="DIRECTORY_PATH" />"</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Proširenje se prečesto ponovno učitavalo.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Nepoznati proizvod <ph name="PRODUCT_ID" />, <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">Administrator ovog računala zahtijeva instalaciju proširenja <ph name="EXTENSION_NAME" />. Ona se ne može ukloniti ni izmijeniti.</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID proširenja "<ph name="EXTENSION_ID" />") blokirao je administrator.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Opcije: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">To proširenje nije uspjelo dodijeliti naziv preuzimanju "<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />" jer je drugo proširenje (<ph name="EXTENSION_NAME" />) odredilo drugačiji naziv datoteke "<ph name="ACTUAL_FILENAME" />".</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dobavljača <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Ovo proširenje nije uspješno dodijelilo vjerodajnice za mrežni zahtjev jer je drugo proširenje (<ph name="EXTENSION_NAME" />) dodijelilo druge vjerodajnice.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Datoteka manifesta nedostaje ili nije čitljiva.</translation>
<translation id="8636666366616799973">Paket je nevažeći. Pojedinosti "<ph name="ERROR_MESSAGE" />".</translation>
<translation id="8670869118777164560">Ovo proširenje nije uspjelo preusmjeriti mrežni zahtjev na odredište <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" /> jer ga je drugo proširenje (<ph name="EXTENSION_NAME" />) preusmjerilo na odredište <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Otpakiravanje proširenja</translation>
<translation id="8825366169884721447">Ovo proširenje nije uspjelo izmijeniti zaglavlje zahtjeva "<ph name="HEADER_NAME" />" mrežnog zahtjeva jer je izmjena sukobljena s drugim proširenjem (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Ovo proširenje nije uspjelo izmijeniti zaglavlje odgovora "<ph name="HEADER_NAME" />" mrežnog zahtjeva jer je izmjena sukobljena s drugim proširenjem (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>