blob: 4fdd34f5b529374a952c02d05f22708ce5d66695 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mr">
<translation id="1135328998467923690">हे पॅकेज अवैध आहे: '<ph name="ERROR_CODE" />'.</translation>
<translation id="1256619696651732561">विस्तार मॅनिफेस्ट विश्लेषक</translation>
<translation id="1445572445564823378">हा विस्तार <ph name="PRODUCT_NAME" /> मंद होत आहे. <ph name="PRODUCT_NAME" /> चे कार्यप्रदर्शन पुनर्संचयित करण्‍यासाठी आपण ते ‍अक्षम करणे आवश्‍यक आहे.</translation>
<translation id="149347756975725155">विस्तार प्रतीक '<ph name="ICON" />' लोड करणे शक्य नाही.</translation>
<translation id="1803557475693955505">'पार्श्वभूमी पृष्ठ '<ph name="BACKGROUND_PAGE" />' लोड करणे शक्य नाही.</translation>
<translation id="2159915644201199628">प्रतिमा डीकोड करणे शक्य झाले नाही: '<ph name="IMAGE_NAME" />'</translation>
<translation id="2350172092385603347">अनुवाद वापरले, परंतु मॅनिफेस्टमध्ये डीफॉल्ट_लोकॅल निर्दिष्ट नाही.</translation>
<translation id="2753617847762399167">बेकायदेशीर पथ ('..' सह अचूक किंवा संबंधित): '<ph name="IMAGE_PATH" />'</translation>
<translation id="27822970480436970">हा विस्तार नेटवर्क विनंती सुधारण्‍यात अयशस्वी झाला कारण सुधारणेचा दुसर्‍या विस्ताराशी विवाद झाला.</translation>
<translation id="2857834222104759979">मॅनिफेस्ट फाइल अवैध आहे.</translation>
<translation id="2988488679308982380">हे पॅकेज स्थापित करणे शक्य नाही: '<ph name="ERROR_CODE" />'</translation>
<translation id="3115238746683532089"><ph name="VENDOR_ID" /> विक्रेत्याकडील <ph name="PRODUCT_ID" /> अज्ञात उत्पादन (अनुक्रमांक <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963"><ph name="VENDOR_ID" /> विक्रेत्याकडील <ph name="PRODUCT_ID" /> अज्ञात उत्पादन</translation>
<translation id="3369521687965833290">विस्तार अनपॅक करणे शक्य नाही. विस्तार सुरक्षितपणे अनपॅक करण्यासाठी, आपल्या प्रोफाइल निर्देशिकेत ड्राइव्ह अक्षरासह प्रारंभ होणारा पथ असणे आणि जंक्शन, माउंट पॉइंट किंवा सिमलिंक नसणे आवश्यक आहे. आपल्या प्रोफाइलसाठी असा कोणताही पथ विद्यमान नाही.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (अनुक्रमांक <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="VENDOR_ID" /> विक्रेत्याकडील <ph name="PRODUCT_NAME" /> (अनुक्रमांक <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">लाँचर पृष्ठ '<ph name="PAGE" />' लोड करू शकलो नाही.</translation>
<translation id="388442998277590542">पर्याय पृष्ठ '<ph name="OPTIONS_PAGE" />' लोड करणे शक्य नाही.</translation>
<translation id="4115165561519362854">या मशीनच्या प्रशासकाला <ph name="EXTENSION_NAME" /> कडे <ph name="EXTENSION_VERSION" /> ची किमान आवृत्ती असणे आवश्यक आहे. ही त्या आवृत्तीवर (किंवा उच्च) अद्यतनित करेपर्यंत हे सक्षम होऊ शकत नाही.</translation>
<translation id="4233778200880751280">'<ph name="ABOUT_PAGE" />' पृष्ठाविषयी लोड करू शकलो नाही.</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{एक USB डिव्हाइस निवडा}multiple{USB डिव्हाइस निवडा}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">उपयुक्तता प्रक्रिया क्रॅश झाल्यामुळे पॅकेज स्थापित करू शकलो नाही. Chrome रीस्टार्ट करून पहा आणि पुन्हा प्रयत्न करून पहा.</translation>
<translation id="5026754133087629784">वेबदृश्य: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">अॅपदृश्य: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">हा विस्तार मुख्य फाइल '<ph name="KEY_PATH" />' समाविष्ट करतो. आपण कदाचित ते करू इच्छित नसू शकता.</translation>
<translation id="5627523580512561598">विस्तार <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{एक HID डिव्हाइस निवडा}multiple{HID डिव्हाइस निवडा}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">या मशीनच्या प्रशासकासाठी <ph name="EXTENSION_NAME" /> स्थापित करणे आवश्यक आहे. हे विस्थापित केले जाऊ शकत नाही.</translation>
<translation id="6027032947578871493"><ph name="VENDOR_NAME" /> कडील <ph name="PRODUCT_ID" /> अज्ञात उत्पादन (अनुक्रमांक <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="VENDOR_ID" /> विक्रेत्याकडील <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">विस्तार अनपॅक करू नका. विस्तार सुरक्षितपणे अनपॅक करण्यासाठी, आपल्या प्रोफाइल निदेशिकेत सिमलिंक नसलेला पथ असणे आवश्यक आहे. आपल्या प्रोफाइलसाठी असा कोणताही पथ विद्यमान नाही.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{"<ph name="APP_NAME" />" अनुप्रयोग आपल्या एका डिव्हाइसवर प्रवेशाची विनंती करत आहे.}multiple{"<ph name="APP_NAME" />" अनुप्रयोग आपल्या एका डिव्हाइसवर प्रवेशाची विनंती करत आहे.}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="641087317769093025">विस्तार अनझिप करणे शक्य झाले नाही</translation>
<translation id="657064425229075395">पार्श्वभूमी स्क्रिप्‍ट '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />' लोड करू शकले नाही.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="VENDOR_NAME" /> (अनुक्रमांक <ph name="SERIAL_NUMBER" />) कडील <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6731255991101203740">अनझिप करण्यासाठी निर्देशिका तयार करणे शक्य झाले नाही: '<ph name="DIRECTORY_PATH" />'</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">या विस्ताराने स्वतःस वारंवार रीलोड केले आहे.</translation>
<translation id="7003844668372540529"><ph name="VENDOR_NAME" /> कडील <ph name="PRODUCT_ID" /> अज्ञात उत्पादन</translation>
<translation id="7217838517480956708">या मशीनच्या प्रशासकास <ph name="EXTENSION_NAME" /> स्थापन करणे आवश्यक आहे. हे काढले किंवा सुधारित केले जाऊ शकत नाही.</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (विस्तार ID "<ph name="EXTENSION_ID" />") प्रशासकाद्वारे अवरोधित करण्यात आला आहे.</translation>
<translation id="7972881773422714442">पर्याय: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">दुसर्‍या विस्ताराने (<ph name="EXTENSION_NAME" />) एक वेगळे फाईलनाव "<ph name="ACTUAL_FILENAME" />" निर्धारित केल्यामुळे डाउनलोड "<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />" ला नाव देण्यात हा विस्तार अयशस्वी झाला.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="VENDOR_NAME" /> कडील <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">हा विस्तार एका नेटवर्क विनंतीवर क्रेडेन्शियल प्रदान करण्यात अयशस्वी झाला कारण दुसर्‍या (<ph name="EXTENSION_NAME" />) विस्ताराने वेगळी क्रेडेन्शियल प्रदान केली.</translation>
<translation id="8602184400052594090">मॅनिफेस्ट फाइल गहाळ किंवा अवाचनीय आहे.</translation>
<translation id="8636666366616799973">पॅकेज अवैध आहे. तपशील: '<ph name="ERROR_MESSAGE" />'.</translation>
<translation id="8670869118777164560">हा विस्तार <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" /> वर एक नेटवर्क विनंती पुनर्निर्देशित करण्यात अयशस्वी झाला कारण दुसर्‍या (<ph name="EXTENSION_NAME" />) विस्ताराने तो <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" /> वर पुनर्निर्देशित केला.</translation>
<translation id="8712265948125780616">विस्तार अनपॅकर</translation>
<translation id="8825366169884721447">हा विस्तार एका नेटवर्क विनंतीचा "<ph name="HEADER_NAME" />" हा विनंती शीर्षलेख सुधारित करण्यात अयशस्वी झाला कारण दुसर्‍या (<ph name="EXTENSION_NAME" />) विस्तारासह सुधारणेचा संघर्ष झाला.</translation>
<translation id="9111791539553342076">हा विस्तार एका नेटवर्क विनंतीचा "<ph name="HEADER_NAME" />" हा प्रतिसाद शीर्षलेख सुधारित करण्यात अयशस्वी झाला कारण दुसर्‍या (<ph name="EXTENSION_NAME" />) विस्तारासह सुधारणेचा संघर्ष झाला.</translation>
</translationbundle>