blob: f5513deb261d2fb9ec63ea40d3fdf78ad9821000 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="ms">
<translation id="1135328998467923690">Pakej adalah tidak sah: '<ph name="ERROR_CODE" />'.</translation>
<translation id="1256619696651732561">Penghurai Manifes Sambungan</translation>
<translation id="1445572445564823378">Sambungan ini melambatkan <ph name="PRODUCT_NAME" />. Anda perlu melumpuhkannya untuk memulihkan prestasi <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="149347756975725155">Tidak dapat memuatkan ikon sambungan '<ph name="ICON" />'.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Tidak dapat memuatkan halaman latar belakang '<ph name="BACKGROUND_PAGE" />'.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Tidak dapat menyahkod imej: ' <ph name="IMAGE_NAME" /> '</translation>
<translation id="2350172092385603347">Penempatan digunakan, tetapi default_locale tidak dinyatakan dalam ketara.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Laluan tidak sah (mutlak atau berkaitan dengan '..'): '<ph name="IMAGE_PATH" />'</translation>
<translation id="27822970480436970">Sambungan ini gagal mengubah suai permintaan rangkaian kerana pengubahsuaian itu bercanggah dengan sambungan lain.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Fail manifes tidak sah.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Tidak dapat memasang pakej: '<ph name="ERROR_CODE" />'</translation>
<translation id="3115238746683532089">Produk <ph name="PRODUCT_ID" /> daripada vendor <ph name="VENDOR_ID" /> tidak diketahui (nombor siri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">Produk <ph name="PRODUCT_ID" /> daripada vendor <ph name="VENDOR_ID" /> tidak diketahui</translation>
<translation id="3369521687965833290">Tidak dapat menyahpek sambungan. Untuk menyahpek sambungan dengan selamat, perlu ada laluan ke direktori profil anda yang bermula dengan huruf pemacu dan tidak mengandungi simpang, titik peletakan atau symlink. Laluan tersebut tidak wujud untuk profil anda.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (nombor siri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> daripada vendor <ph name="VENDOR_ID" /> (nombor siri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">Tidak dapat memuatkan halaman pelancar '<ph name="PAGE" />'.</translation>
<translation id="388442998277590542">Tidak dapat memuatkan halaman pilihan '<ph name="OPTIONS_PAGE" />'.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Pentadbir mesin ini memerlukan <ph name="EXTENSION_NAME" /> untuk mempunyai versi minimum <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Ia tidak dapat didayakan sehingga ia telah dikemas kini kepada versi itu (atau lebih tinggi).</translation>
<translation id="4233778200880751280">Tidak dapat memuatkan halaman perihal '<ph name="ABOUT_PAGE" />'.</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{Pilih peranti USB}multiple{Pilih peranti USB}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">Tidak dapat memasang pakej kerana proses utiliti telah ranap. Cuba mulakan semula Chrome dan cuba lagi.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Paparan Web: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">Sambungan ini merangkumi fail utama ' <ph name="KEY_PATH" /> '. Anda mungkin tidak mahu melakukannya.</translation>
<translation id="5627523580512561598">sambungan <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{Pilih peranti HID}multiple{Pilih peranti HID}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Pentadbir mesin ini memerlukan <ph name="EXTENSION_NAME" /> dipasang. Sambungan ini tidak boleh dinyahpasang.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Produk <ph name="PRODUCT_ID" /> daripada <ph name="VENDOR_NAME" /> tidak diketahui (nombor siri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> daripada vendor <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Tidak dapat menyahpek sambungan. Untuk menyahpek sambungan dengan selamat, perlu ada laluan ke direktori profil anda yang tidak mengandungi symlink. Tiada laluan tersebut wujud untuk profil anda.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{Aplikasi "<ph name="APP_NAME" />" meminta akses kepada satu daripada peranti anda.}multiple{Aplikasi "<ph name="APP_NAME" />" meminta akses kepada satu atau beberapa peranti anda.}other{TIDAK DIGUNAKAN}}</translation>
<translation id="641087317769093025">Tidak boleh menyahzip sambungan</translation>
<translation id="657064425229075395">Tidak dapat memuatkan skrip latar belakang '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />'.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> daripada <ph name="VENDOR_NAME" /> (nombor siri <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Tidak dapat mencipta direktori untuk menyahzip: '<ph name="DIRECTORY_PATH" />'</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Sambungan ini terlalu kerap memuat semula sendiri.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Produk <ph name="PRODUCT_ID" /> daripada <ph name="VENDOR_NAME" /> tidak diketahui</translation>
<translation id="7217838517480956708">Pentadbir mesin ini memerlukan <ph name="EXTENSION_NAME" /> dipasang. Sambungan ini tidak boleh dialih keluar atau diubah suai.</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID sambungan "<ph name="EXTENSION_ID" />") disekat oleh pentadbir.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Pilihan: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">Sambungan ini gagal menamakan muat turun "<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />" kerana sambungan lain (<ph name="EXTENSION_NAME" />) menetapkan nama fail lain "<ph name="ACTUAL_FILENAME" />".</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> daripada <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Sambungan ini gagal memberikan bukti kelayakan kepada permintaan rangkaian kerana sambungan lain (<ph name="EXTENSION_NAME" />) memberikan bukti kelayakan yang berbeza.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Fail ketara hilang atau tidak dibaca.</translation>
<translation id="8636666366616799973">Pakej adalah tidak sah. Butiran: '<ph name="ERROR_MESSAGE" />'.</translation>
<translation id="8670869118777164560">Sambungan ini gagal mengubah hala permintaan rangkaian ke <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" /> kerana sambungan lain (<ph name="EXTENSION_NAME" />) mengubah halanya ke <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Penyahpadat Sambungan</translation>
<translation id="8825366169884721447">Sambungan ini gagal mengubah suai pengatas permintaan "<ph name="HEADER_NAME" />" untuk permintaan rangkaian kerana ubah suai tersebut bercanggah dengan sambungan lain (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Sambungan ini gagal mengubah suai pengatas balasan "<ph name="HEADER_NAME" />" untuk permintaan rangkaian kerana ubah suai tersebut bercanggah dengan sambungan lain (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>