blob: e22bcdd4693d58ac847192c4b7ef485f49081cfd [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="nl">
<translation id="1135328998467923690">Pakket is ongeldig: '<ph name="ERROR_CODE" />'.</translation>
<translation id="1256619696651732561">Extension Manifest Parser</translation>
<translation id="1445572445564823378"><ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt door deze extensie vertraagd. Schakel de extensie uit om de prestaties van <ph name="PRODUCT_NAME" /> te verbeteren.</translation>
<translation id="149347756975725155">Kan extensiepictogram '<ph name="ICON" />' niet laden.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Kan achtergrondpagina '<ph name="BACKGROUND_PAGE" />' niet laden.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Kan afbeelding niet decoderen: '<ph name="IMAGE_NAME" />'</translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalisatie gebruikt, maar er is geen 'default_locale' opgegeven in het manifest.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Illegaal pad (absoluut of relatief met '..'): '<ph name="IMAGE_PATH" />'</translation>
<translation id="27822970480436970">Deze extensie heeft een netwerkverzoek niet kunnen aanpassen, omdat de aanpassing zorgde voor een conflict met een andere extensie.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Manifestbestand is ongeldig.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Kan pakket niet installeren: '<ph name="ERROR_CODE" />'</translation>
<translation id="3115238746683532089">Onbekend product <ph name="PRODUCT_ID" /> van leverancier <ph name="VENDOR_ID" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">Onbekend product <ph name="PRODUCT_ID" /> van leverancier <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">Kan extensie niet uitpakken. Om een extensie veilig te kunnen uitpakken, moet er een pad naar je profieldirectory verwijzen dat begint met een stationletter en geen koppeling, koppelpunt of symlink bevat. Een dergelijk pad bestaat niet voor je profiel.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> van leverancier <ph name="VENDOR_ID" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">Kan launcherpagina '<ph name="PAGE" />' niet laden.</translation>
<translation id="388442998277590542">Kan optiepagina '<ph name="OPTIONS_PAGE" />' niet laden.</translation>
<translation id="4115165561519362854">De beheerder van dit apparaat vereist dat minimaal versie <ph name="EXTENSION_VERSION" /> van <ph name="EXTENSION_NAME" /> moet zijn geïnstalleerd. De extensie kan pas worden ingeschakeld nadat deze is geüpdatet naar die versie (of hoger).</translation>
<translation id="4233778200880751280">De informatiepagina '<ph name="ABOUT_PAGE" />' kan niet worden geladen.</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{Een USB-apparaat selecteren}multiple{USB-apparaten selecteren}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">Kan pakket niet installeren, omdat het proces van een hulpprogramma is gecrasht. Start Chrome opnieuw en probeer het nogmaals.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Webweergave: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">Deze extensie bevat het sleutelbestand '<ph name="KEY_PATH" />'. Dit is waarschijnlijk niet je bedoeling.</translation>
<translation id="5627523580512561598">extensie <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{Een HID-apparaat selecteren}multiple{HID-apparaten selecteren}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">De beheerder van deze machine vereist dat <ph name="EXTENSION_NAME" /> wordt geïnstalleerd. Deze kan niet worden verwijderd.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Onbekend product <ph name="PRODUCT_ID" /> van <ph name="VENDOR_NAME" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> van leverancier <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Kan extensie niet uitpakken. Om een extensie veilig te kunnen uitpakken, moet er een pad naar je profieldirectory verwijzen dat geen symlink bevat. Een dergelijk pad bestaat niet voor je profiel.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{De app <ph name="APP_NAME" /> vraagt toegang tot een van je apparaten.}multiple{De app <ph name="APP_NAME" /> vraagt toegang tot een of meer van je apparaten.}other{NIET GEBRUIKT}}</translation>
<translation id="641087317769093025">Kan extensie niet uitpakken</translation>
<translation id="657064425229075395">Kan achtergrondscript '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />' niet laden.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> van <ph name="VENDOR_NAME" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Kan geen directory maken voor het uitpakken van: '<ph name="DIRECTORY_PATH" />'</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Deze extensie heeft zichzelf te vaak opnieuw geladen.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Onbekend product <ph name="PRODUCT_ID" /> van <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">De beheerder van dit apparaat vereist dat <ph name="EXTENSION_NAME" /> is geïnstalleerd. Het kan niet worden verwijderd of gewijzigd.</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (extensie-ID '<ph name="EXTENSION_ID" />') wordt geblokkeerd door de beheerder.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Opties: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">Deze extensie kan de download niet de naam '<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />' geven, omdat een andere extensie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) een andere bestandsnaam '<ph name="ACTUAL_FILENAME" />' heeft bepaald.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> van <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Deze extensie heeft geen identificatie kunnen leveren voor een netwerkverzoek, omdat een andere extensie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) een andere identificatie heeft geleverd.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Manifestbestand ontbreekt of is onleesbaar.</translation>
<translation id="8636666366616799973">Pakket is ongeldig. Details: '<ph name="ERROR_MESSAGE" />'.</translation>
<translation id="8670869118777164560">Deze extensie heeft een netwerkverzoek niet kunnen omleiden naar <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" /> omdat een andere extensie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) het verzoek heeft omgeleid naar <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Extension Unpacker</translation>
<translation id="8825366169884721447">Deze extensie heeft de koptekst voor het verzoek '<ph name="HEADER_NAME" />' van een netwerkverzoek niet kunnen aanpassen, omdat de aanpassing zorgde voor een conflict met een andere extensie (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Deze extensie heeft de koptekst voor de reactie '<ph name="HEADER_NAME" />' voor een netwerkverzoek niet kunnen aanpassen, omdat de aanpassing zorgde voor een conflict met een andere extensie (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>