blob: 894eeee1b7b6f752ebd7de5986be215887b0f4b6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pl">
<translation id="1135328998467923690">Pakiet jest nieprawidłowy: „<ph name="ERROR_CODE" />”.</translation>
<translation id="1256619696651732561">Parser pliku manifestu rozszerzenia</translation>
<translation id="1445572445564823378">To rozszerzenie spowalnia pracę <ph name="PRODUCT_NAME" />. Wyłącz je, aby przywrócić wydajność przeglądarki <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="149347756975725155">Nie można wczytać ikony rozszerzenia „<ph name="ICON" />”.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Nie można wczytać strony w tle „<ph name="BACKGROUND_PAGE" />”.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Nie można odkodować obrazu: „<ph name="IMAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalizacja została użyta, ale nie określono języka default_locale w pliku manifestu.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Nieprawidłowa ścieżka (pełna lub względna z przedrostkiem „..”): „<ph name="IMAGE_PATH" /></translation>
<translation id="27822970480436970">To rozszerzenie nie mogło zmienić żądania sieciowego, ponieważ zmiana wchodziła w konflikt z innym rozszerzeniem.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Plik manifestu jest nieprawidłowy.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Nie można zainstalować pakietu: „<ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Nieznany produkt <ph name="PRODUCT_ID" />, którego producent to <ph name="VENDOR_ID" /> (numer seryjny <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">Nieznany produkt <ph name="PRODUCT_ID" />, którego producent to <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">Nie można rozpakować rozszerzenia. Aby bezpiecznie rozpakować rozszerzenie, musi istnieć ścieżka do katalogu profilu, która zaczyna się literą dysku i nie zawiera punktu połączenia, punktu instalacji (montowania) ani dowiązania symbolicznego. W przypadku Twojego profilu taka ścieżka nie istnieje.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (numer seryjny <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> wyprodukowany przez <ph name="VENDOR_ID" /> (numer seryjny <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">Nie można wczytać strony programu uruchamiającego „<ph name="PAGE" />”.</translation>
<translation id="388442998277590542">Nie można wczytać strony opcji „<ph name="OPTIONS_PAGE" />”.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Administrator tego urządzenia wymaga, by rozszerzenie <ph name="EXTENSION_NAME" /> było w wersji co najmniej <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Jeśli rozszerzenie nie zostanie zaktualizowane do tej wersji (lub nowszej), nie zostanie włączone.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Nie udało się załadować strony z informacjami: „<ph name="ABOUT_PAGE" />”.</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{Wybierz urządzenie USB}multiple{Wybierz urządzenia USB}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">Nie udało się zainstalować pakietu, ponieważ nastąpiła awaria procesu narzędzia. Uruchom ponownie Chrome i spróbuj jeszcze raz.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Webview: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Tag appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">To rozszerzenie zawiera plik klucza „<ph name="KEY_PATH" />”. Prawdopodobnie nie powinno tak być.</translation>
<translation id="5627523580512561598">rozszerzenie <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{Wybierz urządzenie HID}multiple{Wybierz urządzenia HID}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">Tag ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Administrator tego urządzenia wymaga, by było na nim zainstalowane rozszerzenie <ph name="EXTENSION_NAME" />. Nie można go odinstalować.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Nieznany produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> firmy <ph name="VENDOR_NAME" /> (numer seryjny <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> wyprodukowany przez <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Nie można rozpakować rozszerzenia. Aby bezpiecznie rozpakować rozszerzenie, musi istnieć ścieżka do katalogu profilu, która nie zawiera dowiązania symbolicznego. W przypadku Twojego profilu taka ścieżka nie istnieje.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{Aplikacja „<ph name="APP_NAME" />” prosi o dostęp do jednego z Twoich urządzeń.}multiple{Aplikacja „<ph name="APP_NAME" />” prosi o dostęp do co najmniej jednego z Twoich urządzeń.}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="641087317769093025">Nie można rozpakować rozszerzenia</translation>
<translation id="657064425229075395">Nie udało się wczytać skryptu działającego w tle „<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />”.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> firmy <ph name="VENDOR_NAME" /> (numer seryjny <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Nie można utworzyć katalogu do rozpakowania: „<ph name="DIRECTORY_PATH" /></translation>
<translation id="677806580227005219">Moduł obsługi MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">To rozszerzenie zbyt często ładowało się ponownie.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Nieznany produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> firmy <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">Administrator tego komputera wymaga zainstalowanego rozszerzenia <ph name="EXTENSION_NAME" />. Nie można go usunąć ani modyfikować.</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID rozszerzenia „<ph name="EXTENSION_ID" />”) jest zablokowane przez administratora.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Opcje: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">Rozszerzenie nie może odczytać nazwy pobieranego pliku „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />”, ponieważ inne rozszerzenie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) odczytało odmienną jego nazwę „<ph name="ACTUAL_FILENAME" />”.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Rozszerzenie nie podało danych logowania do żądania sieciowego, bo inne rozszerzenie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) podało inne dane.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Brak pliku manifestu lub nie można go odczytać.</translation>
<translation id="8636666366616799973">Pakiet jest nieprawidłowy. Szczegółowe informacje: „<ph name="ERROR_MESSAGE" />”.</translation>
<translation id="8670869118777164560">Rozszerzenie nie przekierowało żądania sieciowego do <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" />, bo inne rozszerzenie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) przekierowało je do <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Program do rozpakowywania rozszerzeń</translation>
<translation id="8825366169884721447">Rozszerzenie nie zmodyfikowało nagłówka żądania „<ph name="HEADER_NAME" />” żądania sieciowego, bo zmiana powodowałaby konflikt z innym rozszerzeniem (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Rozszerzenie nie zmodyfikowało nagłówka odpowiedzi „<ph name="HEADER_NAME" />” żądania sieciowego, bo zmiana powodowałaby konflikt z innym rozszerzeniem (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>