blob: c86dda062fdca6234605321eebd10b6746c150b0 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="1135328998467923690">Balík je neplatný: „<ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="1256619696651732561">Extension Manifest Parser</translation>
<translation id="1445572445564823378">Toto rozšírenie spomaľuje prehliadač <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ak chcete obnoviť výkonnosť prehliadača <ph name="PRODUCT_NAME" />, zakážte ho.</translation>
<translation id="149347756975725155">Nepodarilo sa načítať ikonu rozšírenia „<ph name="ICON" />“.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Nepodarilo sa načítať stránku na pozadí „<ph name="BACKGROUND_PAGE" />“.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Nepodarilo sa dekódovať obrázok: <ph name="IMAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalizácia sa použila, parameter default_locale však nebol v manifeste určený.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Neplatná cesta (absolútna alebo relatívna s '..'): <ph name="IMAGE_PATH" /></translation>
<translation id="27822970480436970">Tomuto rozšíreniu sa nepodarilo upraviť žiadosť siete, pretože úprava bola v rozpore s ďalším rozšírením.</translation>
<translation id="2857834222104759979">Súbor manifestu je neplatný.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Nepodarilo sa nainštalovať balík: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Neznámy produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_ID" /> (sériové číslo: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3163201441334626963">Neznámy produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3369521687965833290">Rozšírenie sa nepodarilo rozbaliť. Aby bolo rozbalenie rozšírenia bezpečné, musíte zadať cestu k profilovému adresáru, ktorá začína písmenom jednotky a neobsahuje žiadny styčný bod, bod prepojenia ani odkaz symlink. Pre váš profil nie je k dispozícii žiadna takáto cesta.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (sériové číslo: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_ID" /> (sériové číslo: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3624204664103857160">Nepodarilo sa načítať stránku spúšťača <ph name="PAGE" />.</translation>
<translation id="388442998277590542">Nepodarilo sa načítať stránku s možnosťami „<ph name="OPTIONS_PAGE" />“.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Správca tohto zariadenia vyžaduje, aby ste používali rozšírenie <ph name="EXTENSION_NAME" /> aspoň vo verzii <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Kým nebude aktualizované na túto alebo vyššiu verziu, nedá sa povoliť.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Informačnú stránku <ph name="ABOUT_PAGE" /> sa nepodarilo načítať.</translation>
<translation id="4434145631756268951">{0,select, single{Výber zariadenia USB}multiple{Výber zariadení USB}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="4811956658694082538">Balík sa nepodarilo nainštalovať z dôvodu zlyhania procesu nástroja. Reštartujte prehliadač Chrome a skúste to znova.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Webview: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5356315618422219272">Značka appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5456409301717116725">Toto rozšírenie obsahuje súbor kľúča <ph name="KEY_PATH" />. Pravdepodobne to nechcete urobiť.</translation>
<translation id="5627523580512561598">rozšírenie <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5630931906013276297">{0,select, single{Výber zariadenia HID}multiple{Výber zariadení HID}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="5960890139610307736">Zobrazenie rozšírenia: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Správca tohto počítača vyžaduje, aby bolo nainštalované rozšírenie <ph name="EXTENSION_NAME" />. Nedá sa odinštalovať.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Neznámy produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_NAME" /> (sériové číslo: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Rozšírenie sa nepodarilo rozbaliť. Aby bolo rozbalenie rozšírenia bezpečné, musíte zadať cestu k profilovému adresáru, ktorá neobsahuje žiadny odkaz symlink. Pre váš profil nie je k dispozícii žiadna takáto cesta.</translation>
<translation id="616804573177634438">{0,select, single{Aplikácia <ph name="APP_NAME" /> žiada o prístup k jednému z vašich zariadení.}multiple{Aplikácia <ph name="APP_NAME" /> žiada o prístup k jednému alebo viacerým vašim zariadeniam.}other{UNUSED}}</translation>
<translation id="641087317769093025">Rozšírenie sa nepodarilo rozbaliť</translation>
<translation id="657064425229075395">Nepodarilo sa načítať skript na pozadí „<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />“.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_NAME" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Nepodarilo sa vytvoriť adresár na rozbalenie: <ph name="DIRECTORY_PATH" /></translation>
<translation id="677806580227005219">Obslužný nástroj štandardu MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Toto rozšírenie sa obnovovalo príliš často.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Neznámy produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7217838517480956708">Správca tohto zariadenia vyžaduje inštaláciu rozšírenia <ph name="EXTENSION_NAME" />. Nemôže byť odstránené alebo upravené.</translation>
<translation id="7809034755304591547">Rozšírenie <ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID rozšírenia „<ph name="EXTENSION_ID" />“) bolo správcom zablokované.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Možnosti: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8047248493720652249">Tomuto rozšíreniu sa nepodarilo pomenovať stiahnutý súbor s názvom „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />„, pretože ďalšie rozšírenie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) určilo odlišný názov súboru „<ph name="ACTUAL_FILENAME" />“.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodávateľa <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8341840687457896278">Tomuto rozšíreniu sa nepodarilo poskytnúť poverenia žiadosti o sieť, pretože iné rozšírenie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) poskytlo odlišné poverenia.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Súbor manifestu chýba alebo je nečitateľný.</translation>
<translation id="8636666366616799973">Package is invalid. Details: '<ph name="ERROR_MESSAGE" />'.</translation>
<translation id="8670869118777164560">Tomuto rozšíreniu sa nepodarilo presmerovať žiadosť o siete na stránky <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION" />, pretože ju iné rozšírenie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) presmerovalo na stránky <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION" />.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Extension Unpacker</translation>
<translation id="8825366169884721447">Tomuto rozšíreniu sa nepodarilo upraviť hlavičku <ph name="HEADER_NAME" /> žiadosti o sieť, pretože táto úprava kolidovala s iným rozšírením (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
<translation id="9111791539553342076">Tomuto rozšíreniu sa nepodarilo upraviť hlavičku odpovede <ph name="HEADER_NAME" /> žiadosti o sieť, pretože táto úprava kolidovala s iným rozšírením (<ph name="EXTENSION_NAME" />).</translation>
</translationbundle>