blob: 1f382758dd7266a6b9466dc4f45ecf871dff0b15 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="1135328998467923690">Пакетът е невалиден: „<ph name="ERROR_CODE" />“.</translation>
<translation id="1140871961407805696">Задна</translation>
<translation id="1196338895211115272">Експортирането на личен ключ не бе успешно.</translation>
<translation id="1420684932347524586">Олеле! Генерирането на произволен RSA личен ключ не бе успешно.</translation>
<translation id="1445572445564823378">Това разширение забавя работата на <ph name="PRODUCT_NAME" />. Трябва да деактивирате <ph name="PRODUCT_NAME" />, за да възстановите ефективността на браузъра.</translation>
<translation id="1468038450257740950">WebGL не се поддържа.</translation>
<translation id="149347756975725155">Не можа да се зареди иконата на разширението „<ph name="ICON" />“.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Не можа да се зареди фоновата страница „<ph name="BACKGROUND_PAGE" />“.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Изображението не можа да се декодира: „<ph name="IMAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2350172092385603347">Беше използвана локализация, но променливата „default_locale“ не беше посочена в манифеста.</translation>
<translation id="2576842806987913196">Вече присъства CRX файл с това име.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Непозволен път (абсолютен или относителен с (..): „<ph name="IMAGE_PATH" /></translation>
<translation id="2785530881066938471">Файлът „<ph name="RELATIVE_PATH" />“ за скрипта за съдържание не можа да бъде зареден. Не е кодиран в UTF-8.</translation>
<translation id="2903070246402204397">Разширението <ph name="EXTENSION_NAME" /> (идентификационен номер <ph name="EXTENSION_ID" />) е блокирано от администратора. <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">Пакетът не можа да се инсталира: „<ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID" /> от доставчик <ph name="VENDOR_ID" /> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">Замяната на crx файла не бе успешна. Проверете дали не се използва.</translation>
<translation id="3163201441334626963">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID" /> от доставчик <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3302709122321372472">Не можа да се зареди css „<ph name="RELATIVE_PATH" />“ за скрипта за съдържание.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Разширението не може да се разпакетира. За да направите това по безопасен начин, трябва да има път към директорията в потребителския ви профил, който започва с буква на локален диск и не съдържа възел, точка на монтиране или символна връзка. Не съществува такъв път за потребителския ви профил.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> от доставчик <ph name="VENDOR_ID" /> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">Въведената стойност за личен ключ трябва да бъде валиден път.</translation>
<translation id="388442998277590542">Страницата за опции „<ph name="OPTIONS_PAGE" />“ не можа да се зареди.</translation>
<translation id="3984413272403535372">Грешка при подписването на разширението.</translation>
<translation id="39964277676607559">Не можа да се зареди javascript „<ph name="RELATIVE_PATH" />“ за скрипта за съдържание.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Администраторът на тази машина е поставил изискване версията на <ph name="EXTENSION_NAME" /> да е поне <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Разширението не може да бъде активирано, докато не бъде актуализирано до тази или по-нова версия.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Страницата с информация <ph name="ABOUT_PAGE" /> не можа да се зареди.</translation>
<translation id="471800408830181311">Извеждането на личния ключ не бе успешно.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Пакетът не можа да се инсталира поради срив на помощен процес. Рестартирайте Chrome и опитайте отново.</translation>
<translation id="4988792151665380515">Експортирането на публичен ключ не бе успешно.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Изглед в мрежата: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">Абсолютният път към директорията за пакетиране не може да бъде намерен.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Изглед за приложението: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">Оформените прозорци не се поддържат.</translation>
<translation id="5456409301717116725">Разширението включва файла с ключ „<ph name="KEY_PATH" />“. Вероятно не искате да направите това.</translation>
<translation id="5486326529110362464">Въведената стойност за личен ключ трябва да съществува.</translation>
<translation id="5627523580512561598">разширението „<ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Администраторът на тази машина изисква разширението <ph name="EXTENSION_NAME" /> да е инсталирано. То не може да бъде деинсталирано.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID" /> от <ph name="VENDOR_NAME" /> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> от доставчик <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Разширението не може да се разпакетира. За да направите това по безопасен начин, трябва да има път към директорията в потребителския ви профил, който не съдържа символна връзка. Не съществува такъв път за потребителския ви профил.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Прочитът на личния ключ не бе успешен.</translation>
<translation id="6391538222494443604">Трябва да съществува директория за въвеждане.</translation>
<translation id="641087317769093025">Разширението не можа да се разархивира</translation>
<translation id="6413453408918378296">Иконата <ph name="ICON" /> не се вижда достатъчно добре.</translation>
<translation id="6542618148162044354"><ph name="APP_NAME" /> иска достъп до едно или повече от устройствата ви:</translation>
<translation id="657064425229075395">Не можа да се зареди фоновият скрипт „<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />“.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> от <ph name="VENDOR_NAME" /> (сериен номер: <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Директорията за разархивиране не можа да се създаде: „<ph name="DIRECTORY_PATH" /></translation>
<translation id="677806580227005219">Манипулатор на MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Това разширение се презарежда твърде често.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID" /> от <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7068383018033524534">Файлът на манифеста е невалиден</translation>
<translation id="7217838517480956708">Администраторът на тази машина изисква разширението <ph name="EXTENSION_NAME" /> да е инсталирано. То не може да бъде премахнато или променено.</translation>
<translation id="7612608473764576263">Въведената стойност за частния ключ трябва да е във валиден формат (RSA ключ, кодиран в PEM, във формат PKCS#8).</translation>
<translation id="7939686037314084444">Разширението не се зареди правилно. То може да не е в състояние да прехваща мрежовите заявки.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Опции: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">Предна</translation>
<translation id="8047248493720652249">Това разширение не успя да наименува изтеглянето „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />“, защото друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME" />) определи различно файлово име – „<ph name="ACTUAL_FILENAME" />“.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> от <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8517576857589387417">Файлът на манифеста липсва или не може да бъде прочетен</translation>
<translation id="8636666366616799973">Пакетът е невалиден. Подробности: „<ph name="ERROR_MESSAGE" />“.</translation>
<translation id="8761756413268424715"><ph name="APP_NAME" /> иска достъп до едно от устройствата ви:</translation>
<translation id="8885905466771744233">Вече съществува личен ключ за посоченото разширение. Използвайте го отново или първо го изтрийте.</translation>
<translation id="907841381057066561">Създаването на временен компресиран файл при пакетирането не бе успешно.</translation>
<translation id="941543339607623937">Невалиден личен ключ.</translation>
</translationbundle>