blob: 69e0917922d6ad9e11dbfe8d3371e500a8083e1d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="cs">
<translation id="1135328998467923690">Balíček je neplatný: <ph name="ERROR_CODE" />.</translation>
<translation id="1140871961407805696">Zadní</translation>
<translation id="1196338895211115272">Export soukromého klíče se nezdařil.</translation>
<translation id="1420684932347524586">Nezdařilo se vytvořit náhodný soukromý klíč RSA.</translation>
<translation id="1445572445564823378">Toto rozšíření zpomaluje prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" />. Chcete-li výkon prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> obnovit, měli byste rozšíření zakázat.</translation>
<translation id="1468038450257740950">Rozhraní WebGL není podporováno.</translation>
<translation id="149347756975725155">Nelze načíst ikonu rozšíření <ph name="ICON" />.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Nelze načíst stránku pozadí „<ph name="BACKGROUND_PAGE" />“.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Nepodařilo se dekódovat obrázek: <ph name="IMAGE_NAME" /></translation>
<translation id="2350172092385603347">Byla použita lokalizace, ale v manifestu nebyl zadán parametr default_locale.</translation>
<translation id="2576842806987913196">Soubor CRX s tímto názvem již existuje.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Neplatná cesta (absolutní nebo relativní s „..“): <ph name="IMAGE_PATH" /></translation>
<translation id="2785530881066938471">Nelze načíst soubor <ph name="RELATIVE_PATH" /> s obsahovým skriptem. Soubor není kódován ve formátu UTF-8.</translation>
<translation id="2903070246402204397">Rozšíření <ph name="EXTENSION_NAME" /> (ID rozšíření <ph name="EXTENSION_ID" />) je blokováno administrátorem. <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">Nepodařilo se nainstalovat balíček: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="3115238746683532089">Neznámý produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_ID" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">Nepodařilo se nahradit soubor CRX. Zkontrolujte, zda je tento soubor používán.</translation>
<translation id="3163201441334626963">Neznámý produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3302709122321372472">Pro skript obsahu nelze načíst soubor CSS „<ph name="RELATIVE_PATH" />“.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Rozšíření nelze rozbalit. Chcete-li rozšíření rozbalit bezpečně, musíte zadat cestu k adresáři profilu, která začíná písmenem diskové jednotky a neobsahuje spojení, přípojný bod ani symbolický odkaz symlink. Ve vašem profilu taková cesta neexistuje.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_ID" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">Vstupní hodnota pro soukromý klíč musí být platná cesta.</translation>
<translation id="388442998277590542">Nelze načíst stránku možností „<ph name="OPTIONS_PAGE" />“.</translation>
<translation id="3984413272403535372">Při podepisování rozšíření došlo k chybě.</translation>
<translation id="39964277676607559">Pro skript obsahu nelze načíst soubor JavaScriptu „<ph name="RELATIVE_PATH" />“.</translation>
<translation id="4115165561519362854">Správce tohoto zařízení vyžaduje, aby rozšíření <ph name="EXTENSION_NAME" /> mělo verzi alespoň <ph name="EXTENSION_VERSION" />. Dokud nebude aktualizováno na tuto (nebo vyšší) verzi, nelze jej povolit.</translation>
<translation id="4233778200880751280">Načtení stránky s informacemi <ph name="ABOUT_PAGE" /> se nezdařilo.</translation>
<translation id="471800408830181311">Vytvoření soukromého klíče se nezdařilo.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Balíček se nepodařilo nainstalovat, protože proces nástroje selhal. Restartujte Chrome a zkuste to znovu.</translation>
<translation id="4988792151665380515">Export veřejného klíče se nezdařil.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Webview: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">Nelze najít absolutní cestu k adresáři, který chcete zabalit.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Zobrazení aplikace: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">Tvarovaná okna nejsou podporována.</translation>
<translation id="5456409301717116725">Rozšíření obsahuje soubor klíče <ph name="KEY_PATH" />. Tuto akci pravděpodobně provést nechcete.</translation>
<translation id="5486326529110362464">Musí existovat vstupní hodnota pro soukromý klíč</translation>
<translation id="5627523580512561598">rozšíření <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">Administrátor tohoto zařízení vyžaduje, aby bylo rozšíření <ph name="EXTENSION_NAME" /> nainstalováno. Toto rozšíření nelze odinstalovat.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Neznámý produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_NAME" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Rozšíření nelze rozbalit. Chcete-li je rozbalit bezpečně, musíte zadat cestu k adresáři profilu, která neobsahuje odkaz symlink. Ve vašem profilu taková cesta neexistuje.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Čtení soukromého klíče se nezdařilo.</translation>
<translation id="6391538222494443604">Vstupní adresář musí existovat.</translation>
<translation id="641087317769093025">Rozšíření se nepodařilo rozbalit</translation>
<translation id="6413453408918378296">Ikona není dostatečně viditelná: <ph name="ICON" />.</translation>
<translation id="6542618148162044354">Aplikace <ph name="APP_NAME" /> žádá o přístup k jednomu nebo více z vašich zařízení:</translation>
<translation id="657064425229075395">Nelze načíst skript pozadí <ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_NAME" /> (sériové číslo <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Nepodařilo se vytvořit adresář pro rozbalení: <ph name="DIRECTORY_PATH" /></translation>
<translation id="677806580227005219">Obslužná rutina typu MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Toto rozšíření se obnovovalo příliš často.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Neznámý produkt <ph name="PRODUCT_ID" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7068383018033524534">Soubor manifestu je neplatný</translation>
<translation id="7217838517480956708">Správce tohoto počítače vyžaduje instalaci rozšíření <ph name="EXTENSION_NAME" />. Nelze je odebrat ani upravit.</translation>
<translation id="7612608473764576263">Vstupní hodnota pro soukromý klíč musí mít platný formát (klíč RSA ve formátu PKCS#8 a kódováním PEM).</translation>
<translation id="7939686037314084444">Rozšíření se nepodařilo správně načíst. Je možné, že nebude moci zachytávat síťové požadavky.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Možnosti: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">Přední</translation>
<translation id="8047248493720652249">Tomuto rozšíření se nepodařilo pojmenovat stahovaný soubor „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />“, protože jiné rozšíření (<ph name="EXTENSION_NAME" />) vybralo jiný název souboru „<ph name="ACTUAL_FILENAME" />“.</translation>
<translation id="8284835137979141223">Zařízení <ph name="PRODUCT_NAME" /> od dodavatele <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8517576857589387417">Soubor manifestu chybí nebo je nečitelný</translation>
<translation id="8636666366616799973">Balíček je neplatný. Podrobnosti: <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="8761756413268424715">Aplikace <ph name="APP_NAME" /> žádá o přístup k jednomu z vašich zařízení:</translation>
<translation id="8885905466771744233">Pro zadané rozšíření již existuje soukromý klíč. Použijte tento klíč znovu, nebo jej nejprve smažte.</translation>
<translation id="907841381057066561">Během balení se nepodařilo vytvořit dočasný soubor ZIP.</translation>
<translation id="941543339607623937">Neplatný soukromý klíč</translation>
</translationbundle>