blob: cb9a46788947e32e7a397044f75803f8d520d544 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="nl">
<translation id="1135328998467923690">Pakket is ongeldig: '<ph name="ERROR_CODE" />'.</translation>
<translation id="1140871961407805696">Camera aan achterzijde</translation>
<translation id="1196338895211115272">Exporteren van persoonlijke sleutel is mislukt.</translation>
<translation id="1420684932347524586">O nee! Kan geen willekeurige persoonlijke RSA-sleutel genereren.</translation>
<translation id="1445572445564823378"><ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt door deze extensie vertraagd. Schakel de extensie uit om de prestaties van <ph name="PRODUCT_NAME" /> te verbeteren.</translation>
<translation id="1468038450257740950">WebGL wordt niet ondersteund.</translation>
<translation id="149347756975725155">Kan extensiepictogram '<ph name="ICON" />' niet laden.</translation>
<translation id="1803557475693955505">Kan achtergrondpagina '<ph name="BACKGROUND_PAGE" />' niet laden.</translation>
<translation id="2159915644201199628">Kan afbeelding niet decoderen: '<ph name="IMAGE_NAME" />'</translation>
<translation id="2350172092385603347">Lokalisatie gebruikt, maar er is geen 'default_locale' opgegeven in het manifest.</translation>
<translation id="2576842806987913196">Er is al een CRX-bestand aanwezig met deze naam.</translation>
<translation id="2753617847762399167">Illegaal pad (absoluut of relatief met '..'): '<ph name="IMAGE_PATH" />'</translation>
<translation id="2785530881066938471">Kan bestand '<ph name="RELATIVE_PATH" />' niet laden voor inhoudsscript. Het bestand bevat geen UTF-8-codering.</translation>
<translation id="2903070246402204397"><ph name="EXTENSION_NAME" /> (extensie-ID '<ph name="EXTENSION_ID" />') is geblokkeerd door de beheerder. <ph name="ADMIN_INFO" /></translation>
<translation id="2988488679308982380">Kan pakket niet installeren: '<ph name="ERROR_CODE" />'</translation>
<translation id="3115238746683532089">Onbekend product <ph name="PRODUCT_ID" /> van leverancier <ph name="VENDOR_ID" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3144135466825225871">Vervangen van crx-bestand is mislukt. Controleer of het bestand wordt gebruikt.</translation>
<translation id="3163201441334626963">Onbekend product <ph name="PRODUCT_ID" /> van leverancier <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="3302709122321372472">Kan CSS '<ph name="RELATIVE_PATH" />' niet laden voor het inhoudsscript.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Kan extensie niet uitpakken. Om een extensie beveiligd te kunnen uitpakken, moet er een pad naar je profieldirectory verwijzen dat begint met een stationletter en geen koppeling, koppelpunt of symlink bevat. Een dergelijk pad bestaat niet voor je profiel.</translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> van leverancier <ph name="VENDOR_ID" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="3561217442734750519">Invoerwaarde voor persoonlijke sleutel moet een geldig pad zijn.</translation>
<translation id="388442998277590542">Kan optiepagina '<ph name="OPTIONS_PAGE" />' niet laden.</translation>
<translation id="3984413272403535372">Fout bij ondertekenen van extensie.</translation>
<translation id="39964277676607559">Kan JavaScript '<ph name="RELATIVE_PATH" />' niet laden voor het inhoudsscript.</translation>
<translation id="4115165561519362854">De beheerder van dit apparaat vereist dat minimaal versie <ph name="EXTENSION_VERSION" /> van <ph name="EXTENSION_NAME" /> moet zijn geïnstalleerd. De extensie kan pas worden ingeschakeld nadat deze is geüpdatet naar die versie (of hoger).</translation>
<translation id="4233778200880751280">De informatiepagina '<ph name="ABOUT_PAGE" />' kan niet worden geladen.</translation>
<translation id="471800408830181311">Uitvoer van persoonlijke sleutel is mislukt.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Kan pakket niet installeren, omdat het proces van een hulpprogramma is gecrasht. Start Chrome opnieuw en probeer het nogmaals.</translation>
<translation id="4988792151665380515">Exporteren van openbare sleutel is mislukt.</translation>
<translation id="5026754133087629784">Webweergave: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5098647635849512368">Kan het absolute pad naar de in te pakken directory niet vinden.</translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5436430103864390185">Gevormde vensters worden niet ondersteund.</translation>
<translation id="5456409301717116725">Deze extensie bevat het sleutelbestand '<ph name="KEY_PATH" />'. Dit is waarschijnlijk niet je bedoeling.</translation>
<translation id="5486326529110362464">Invoerwaarde voor persoonlijke sleutel moet aanwezig zijn.</translation>
<translation id="5627523580512561598">extensie <ph name="EXTENSION_NAME" /></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="5972529113578162692">De beheerder van deze machine vereist dat <ph name="EXTENSION_NAME" /> wordt geïnstalleerd. Deze kan niet worden verwijderd.</translation>
<translation id="6027032947578871493">Onbekend product <ph name="PRODUCT_ID" /> van <ph name="VENDOR_NAME" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME" /> van leverancier <ph name="VENDOR_ID" /></translation>
<translation id="6143635259298204954">Kan extensie niet uitpakken. Om een extensie beveiligd te kunnen uitpakken, moet er een pad naar je profieldirectory verwijzen dat geen symlink bevat. Een dergelijk pad bestaat niet voor je profiel.</translation>
<translation id="6322279351188361895">Lezen van persoonlijke sleutel is mislukt.</translation>
<translation id="6391538222494443604">Er moet een invoerdirectory zijn.</translation>
<translation id="641087317769093025">Kan extensie niet uitpakken</translation>
<translation id="6413453408918378296">Het pictogram <ph name="ICON" /> is niet voldoende zichtbaar.</translation>
<translation id="6542618148162044354"><ph name="APP_NAME" /> vraagt om toegang tot een of meer van je apparaten:</translation>
<translation id="657064425229075395">Kan achtergrondscript '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT" />' niet laden.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME" /> van <ph name="VENDOR_NAME" /> (serienummer <ph name="SERIAL_NUMBER" />)</translation>
<translation id="6731255991101203740">Kan geen directory maken voor het uitpakken van: '<ph name="DIRECTORY_PATH" />'</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="6840444547062817500">Deze extensie heeft zichzelf te vaak opnieuw geladen.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Onbekend product <ph name="PRODUCT_ID" /> van <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="7068383018033524534">Manifestbestand is ongeldig</translation>
<translation id="7217838517480956708">De beheerder van dit apparaat vereist dat <ph name="EXTENSION_NAME" /> is geïnstalleerd. Het kan niet worden verwijderd of gewijzigd.</translation>
<translation id="7612608473764576263">De invoerwaarde voor de privésleutel moet een geldige indeling hebben (PKCS#8-indeling met PEM-gecodeerde RSA-sleutel).</translation>
<translation id="7939686037314084444">De extensie wordt niet goed geladen. Mogelijk kan deze geen netwerkverzoeken onderscheppen.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Opties: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME" /></translation>
<translation id="8035920974645200807">Camera aan voorzijde</translation>
<translation id="8047248493720652249">Deze extensie kan de download niet de naam '<ph name="ATTEMPTED_FILENAME" />' geven, omdat een andere extensie (<ph name="EXTENSION_NAME" />) een andere bestandsnaam '<ph name="ACTUAL_FILENAME" />' heeft bepaald.</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME" /> van <ph name="VENDOR_NAME" /></translation>
<translation id="8517576857589387417">Manifestbestand ontbreekt of is onleesbaar</translation>
<translation id="8636666366616799973">Pakket is ongeldig. Details: '<ph name="ERROR_MESSAGE" />'.</translation>
<translation id="8761756413268424715"><ph name="APP_NAME" /> vraagt om toegang tot een van je apparaten:</translation>
<translation id="8885905466771744233">Er bestaat al een persoonlijke sleutel voor de opgegeven extensie. Gebruik die sleutel opnieuw of verwijder deze eerst.</translation>
<translation id="907841381057066561">Geen tijdelijk zipbestand gemaakt tijdens inpakken.</translation>
<translation id="941543339607623937">Ongeldige persoonlijke sleutel.</translation>
</translationbundle>